Dẫn luận ngôn ngữ học – EN03 009

12 31 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 20:43

Dẫn luận ngôn ngữ học – EN03.009 Ăng ghen quan niệm: “ngôn ngữ bắt nguồn từ lao động nảy sinh với lao động” Chọn câu trả lời: a Đúng Câu trả lời b Sai Đúng Âm tiết chia làm hai loại chính: mở khép.Trong có nửa mở nửa khép Chọn câu trả lời: a Đúng Câu trả lời b Sai Đúng Âm tiết là: đơn vị phát âm nhỏ nhất, phát âm tạo thành tiếng âm tiết Chọn câu trả lời: a Đúng Câu trả lời b Sai Đúng Âm tố chia là: loại: Âm tố nguyên âm âm tố phụ âm Chọn câu trả lời: a Đúng Câu trả lời b Sa Đúng Âm vị khác âm tố: âm tố đơn vị ngữ âm nhỏ nhất, phân chia Âm vị đơn vị ngôn ngữ nhỏ dùng để cấu tạo vỏ âm Chọn câu trả lời: a Sai b Đúng Đúng Âm vị trừu tượng âm tố Còn tố vị cụ thể âm vị Chọn câu trả lời: a Sai b Đúng Đúng Âm vị siêu âm đoạn tính gồm: điệu, trọng âm ngữ điệu Chọn câu trả lời: a Sai b Đúng Đúng Bản chất tìn hiệu ngơn ngữ: chất: võ đốn, tính mặt, tính hình tuyến Chọn câu trả lời: a Đúng Câu trả lời b Sai Đúng Bộ phận ngôn ngữ biến đổi chậm nhất: ngữ pháp Chọn câu trả lời: a Đúng Câu trả lời b Sai Đúng Các sở ngữ âm: sở: sinh lý, vật lý xã hội Chọn câu trả lời: a Sai b Đúng Đúng Cách thức phát triển ngôn ngữ: phát triển từ từ, không đột biến, có phát triển khơng đồng mặt ngôn ngữ (từ vựng biến đổi nhanh nhất, ngữ âm tương đối chậm ngữ pháp biển đổi) Chọn câu trả lời: a Đúng Câu trả lời b Sai Đúng Các thành phần nghĩa từ: có thành phần: nghĩa biểu niệm, nghĩa biểu vật, nghĩa biểu thái nghĩa cấu trúc Chọn câu trả lời: a Đúng Câu trả lời b Sai Đúng Cái biểu tín hiệu ngơn ngữ: âm thanh, mà tai người nghe Chọn câu trả lời: a Đúng Câu trả lời b Sai Đúng Câu phương tiện để biểu đạt giao tiếp Chọn câu trả lời: a Sai b Đúng Đúng Có loại trường nghĩa: biểu vật, biểu niệm, tuyến tính liên tưởng Chọn câu trả lời: a Sai b Đúng Đúng Có ba quan hệ ngữ pháp chủ yếu: Đẳng lập, phụ, chủ vị Chọn câu trả lời: a Sai b Đúng Đúng Con đường hình thành ngơn ngữ dân tộc: đường: chất liệu vốn có (Pháp, Việt Nam), pha trộn nhiều dân tộc (tiếng Anh), tập trung nhiều tiếng địa phương (Nga) Chọn câu trả lời: a Đúng Câu trả lời b Sai Đúng Cụm từ từ ghép lại Về vai trò ngữ pháp cụm từ từ Chọn câu trả lời: a Sai b Đúng Đúng Đặc điểm câu: đơn vị ngôn ngữ, thể nội dung thơng báo, có cấu trúc ngữ pháp có ngữ điệu kết thúc Chọn câu trả lời: a Đúng Câu trả lời b Sai Đúng Đặc trưng nguyên âm: tạo luống tự do, yếu, có tiếng vang, phát âm Chọn câu trả lời: a Đúng Câu trả lời b Sai Đúng Đặc trưng phụ âm: luồn bị cản phát âm, mạnh, không vang, tập trung vào tiêu điểm cấu âm Chọn câu trả lời: a Đúng Câu trả lời b Sai Đúng Đơn vị cấu tạo từ hình vị Chọn câu trả lời: a Sai b Đúng Đúng Đơn vị có chức thơng báo là: câu Chọn câu trả lời: a Đúng Câu trả lời b Sai Đúng Đơn vị ngôn ngữ có tính độc lập hình thưc nghĩa: từ Chọn câu trả lời: a Đúng Câu trả lời không b Sai Sai Đơn vị ngữ pháp gồm: âm vị, hình vị, từ/ cụm từ câu Chọn câu trả lời: a Sai b Đúng Sai Gỉa thuyết nguồn gốc ngôn ngữ thời Phục Hưng> thuyết tượng thanh, thuyết cảm thán,thuyết quy ước xã hội,thước ngôn ngữ cử Chọn câu trả lời: a Sai b Đúng Đúng Gía trị đơn vị ngơn ngữ quy đinh bởi: Âm vị, hình vị, từ, câu Chọn câu trả lời: a Đúng Câu trả lời b Sai Đúng Hệ thống ngôn ngữ gồm yếu tố đồng loại Chọn câu trả lời: a Sai b Đúng Sai Hình vị đơn vị nhỏ có nghĩa dùng để cấu tạo biến đổi từ Chọn câu trả lời: a Đúng Câu trả lời b Sai Đúng Lê Nin nhận định vai trò ngơn ngữ: Ngơn ngữ phương tiện giao tiếp quan trọng người Chọn câu trả lời: a Sai b Đúng Đúng Loại hình ngơn ngữ là: khái niệm ngơn ngữ học dùng để tập hợp ngơn ngữ có chung hay hay nhiều đặc điểm hình thái định Chọn câu trả lời: a Sai b Đúng Câu trả lời Đúng Lời nói thể dạng: nói, viết, câm Chọn câu trả lời: a Đúng Câu trả lời b Sai Đúng Lời nói cá nhân Nó diễn chiều từ đến tương lai Chọn câu trả lời: a Sai b Đúng Đúng Miêu tả ngun âm “U”: dòng sau, độ mở hẹp, tròn mơi Chọn câu trả lời: a Đúng Câu trả lời b Sai Đúng Mối quan hệ từ với câu: từ đơn vị bậc câu, câu cấu tạo từ từ Chọn câu trả lời: a Sai b Đúng Đúng Nghĩa biểu niệm từ: mối liên hệ từ với ý nghĩa Chọn câu trả lời: a Sai b Đúng Đúng Nghĩa tình thái: bày tỏ thái độ, đánh giá người nói việc Chọn câu trả lời: a Đúng Câu trả lời b Sai Đúng Ngơn ngữ có hai chức năng: giao tiếp tư Chọn câu trả lời: a Sai b Đúng Đúng Ngôn ngữ học nghiên cứu ngôn ngữ Chọn câu trả lời: a Sai b Đúng Câu trả lời Đúng Ngôn ngữ tượng xã hội đặc biệt Chọn câu trả lời: a Sai b Đúng Câu trả lời Đúng Người ta nghiên cứu ngôn ngữ học từ từ thời cổ đại, muộn nửa cuối TK IV trước công nguyên Chọn câu trả lời: a Đúng Câu trả lời b Sai Đúng Phạm trù cách là: phạm trù ngữ pháp từ Chọn câu trả lời: a Đúng Câu trả lời b Sai Đúng Phạm trù số, cách đặc trưng ngữ pháp tiếng Việt Chọn câu trả lời: a Sai b Đúng Sai Phân biệt ngơn ngữ lời nói: Ngơn ngữ mang tính xã hội có tính khái qt trừu tượng lời nói mang tính cá nhân, cụ thể Chọn câu trả lời: a Sai b Đúng Đúng Phương thức biến tố trong: biến đổi phận tố để thể thay đổi ý nghĩa ngữ pháp Chọn câu trả lời: a Đúng Câu trả lời b Sai Đúng Quan hệ liên tưởng là: quan hệ yếu tố có mặt yếu tố vắng mặt Chọn câu trả lời: a Đúng Câu trả lời b Sai Đúng Quan hệ ngữ pháp câu “60 tuổi xn chán … ” là: hốn dụ Chọn câu trả lời: a Đúng Câu trả lời b Sai Đúng Quan hệ ngữ pháp câu ca dao: “còn trời, nước, non / bán rượu anh say sưa” là: quan hệ đẳng lập Chọn câu trả lời: a Đúng Câu trả lời b Sai Đúng Quan niệm đắn chất ngôn ngữ: ngôn ngữ tượng xã hội tượng xã hội đặc biệt Chọn câu trả lời: a Đúng b Sai Đúng Tập hợp ngơn ngữ có chung nguồn gốc gọi ngữ hệ ngôn ngữ Chọn câu trả lời: a Sai b Đúng Đúng Thành phần câu gồm: chủ ngữ vị ngữ Chọn câu trả lời: a Sai b Đúng Đúng Thuật ngữ “ngôn ngữ” mà ta nghiên cứu giống ngôn ngữ “ngôn ngữ hội họa”, “ngôn ngữ điện ảnh” “ngôn ngữ âm nhạc” Chọn câu trả lời: a Sai b Đúng Sai Tiếng Anh có âm từ mà khơng có trọng âm câu Chọn câu trả lời: a Sai Câu trả lời b Đúng Sai Tiếng Anh chủ yếu dùng phương thức chắp dính Chọn câu trả lời: a Sai b Đúng Sai Tiếng Anh chủ yếu dùng phương thức phụ tố biến tố bên Chọn câu trả lời: a Đúng Câu trả lời b Sai Đúng Tiếng Anh ngơn ngữ biến hình có trọng âm Chọn câu trả lời: a Đúng Câu trả lời b Sai Đúng Tiếng Anh ngôn ngữ sử dụng nhiều trọng âm Chọn câu trả lời: a Sai b Đúng Đúng Tiếng Anh Tiếng Nga thuộc loại hình ngơn ngữ: khơng đơn lập, hòa kết Chọn câu trả lời: a Đúng b Sai Đúng Tiếng Nga gồm cách Chọn câu trả lời: a Sai b Đúng Đúng Tiếng tiếng Việt hình vị Chọn câu trả lời: a Đúng Câu trả lời b Sai Đúng Tiếng Việt chủ yếu dùng phương thức: hư từ, trật tự từ, ngữ điệu Chọn câu trả lời: a Sai b Đúng Đúng Tiếng Việt có chia làm âm vực Chọn câu trả lời: a Sai b Đúng Đúng Tiếng Việt họ với nhóm ngơn ngữ: Họ Môn Khơ me (Việt, Mường, BaNa, Khơ Mú, Cơ Tu, Khơ Me) Chọn câu trả lời: a Sai b Đúng Đúng Tiếng Việt ngơn ngữ biến hình Chọn câu trả lời: a Đúng Câu trả lời không b Sai Sai Tiếng Việt ngôn ngữ đơn lập có điệu Chọn câu trả lời: a Sai b Đúng Đúng Tiếng Việt ngôn ngữ phân tích tính Chọn câu trả lời: a Sai Câu trả lời không b Đúng Đúng Tiếng Việt ngơn ngữ tổng hợp tính Chọn câu trả lời: a Sai b Đúng Sai Tiêu chí phân loại phụ âm: theo phương thức cấu âm theo vị trí cấu âm Chọn câu trả lời: a Sai b Đúng Đúng Tính đặc biệt ngơn ngữ thể ở: ngôn ngữ không thuộc kiến trúc thượng hạ tầng, khơng mang tính giai cấp khơng phát triển theo đường đột biến Chọn câu trả lời: a Đúng b Sai Đúng Tín hiệu yếu tố vật chất kích thích vào giác quan người, làm cho người ta tri giác thông qua biết khác cách lý giãi, suy diễn tín hiệu Chọn câu trả lời: a Đúng Câu trả lời b Sai Đúng Tín hiệu ngơn ngữ bao gồm: Hình vị, từ Chọn câu trả lời: a Đúng Câu trả lời không b Sai Sai Tín hiệu ngơn ngữ có tính đơn trị Chọn câu trả lời: a Sai b Đúng Sai Tín hiệu ngơn ngữ mà ta nghe thấy khơng nhìn thấy Còn chữ viết chẳng qua ta ghi lại mà Chọn câu trả lời: a Đúng Câu trả lời b Sai Đúng Tính võ đốn là: tính khơng có lý do, thói quen cộng đồng sử dụng ngơn ngữ Chọn câu trả lời: a Đúng Câu trả lời b Sai Đúng Trọng âm là: tượng nhấn mạnh vào âm tiết từ Chọn câu trả lời: a Đúng Câu trả lời b Sai Đúng Trong tiếng Việt “bạn Hương – lớp trưởng lớp tôi” quan hệ chủ vị Chọn câu trả lời: a Sai b Đúng Sai Trong tiếng Việt cụm từ “cha con” quan hệ chủ vị Chọn câu trả lời: a Sai Câu trả lời b Đúng Sai Từ đa nghĩa: từ gọi tên nhiều vật tượng, biểu thị nhiều khái niệm Chọn câu trả lời: a Đúng Câu trả lời b Sai Đúng Từ đồng âm: từ giống mặt âm khác hoàn toàn nghĩa Chọn câu trả lời: a Sai b Đúng Đúng Từ đồng nghĩa chia làm loại: Tuyệt đối (Hán Việt Việt, từ cũ từ mới, địa phương toàn dân) Tương đối (khác sắc thái biểu cảm) Chọn câu trả lời: a Sai b Đúng Đúng Từ đơn vị nhỏ độc lập nghĩa hình thức Chọn câu trả lời: a Đúng Câu trả lời b Sai Đúng Từ “nhí nhảnh” có: từ,2 âm tiết, hình vị, âm vị âm tố Chọn câu trả lời: a Đúng Câu trả lời không b Sai Sai Từ speakers gồm ba hình vị Chọn câu trả lời: a Sai b Đúng Câu trả lời Đúng Từ vựng tập hợp tất từ đơn vị tương đương với từ đơn vị ngôn ngữ Chọn câu trả lời: a Sai b Đúng Câu trả lời ... Tập hợp ngơn ngữ có chung nguồn gốc gọi ngữ hệ ngôn ngữ Chọn câu trả lời: a Sai b Đúng Đúng Thành phần câu gồm: chủ ngữ vị ngữ Chọn câu trả lời: a Sai b Đúng Đúng Thuật ngữ ngôn ngữ mà ta nghiên... lời b Sai Đúng Ngơn ngữ có hai chức năng: giao tiếp tư Chọn câu trả lời: a Sai b Đúng Đúng Ngôn ngữ học nghiên cứu ngôn ngữ Chọn câu trả lời: a Sai b Đúng Câu trả lời Đúng Ngôn ngữ tượng xã hội... định vai trò ngơn ngữ: Ngơn ngữ phương tiện giao tiếp quan trọng người Chọn câu trả lời: a Sai b Đúng Đúng Loại hình ngôn ngữ là: khái niệm ngôn ngữ học dùng để tập hợp ngơn ngữ có chung hay hay
- Xem thêm -

Xem thêm: Dẫn luận ngôn ngữ học – EN03 009, Dẫn luận ngôn ngữ học – EN03 009, Dẫn luận ngôn ngữ học – EN03.009

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn