Bao Cao THuc tap tai nha thuoc

26 26 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 19:14

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI HÀ NỘI KHOA DƯỢC  BÁO CÁO THỰC TẬP QUẦY THUỐC PHƯỚC THỌ BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI QUẦY THUỐC PHƯỚC THỌ NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG PHẦN I GIỚI THIỆU CHUNG VỀ ĐƠN VỊ THỰC TẬP Tên địa đơn vị thực tập: - Nhà thuốc: QUẦY THUỐC PHƯỚC THỌ - Địa chỉ: Số Ấp Vĩnh Hiệp, Xã Vĩnh Gia, H Tri Tôn, An Giang - Dược sĩ phụ trách: DSTH Châu Sết BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI QUẦY THUỐC PHƯỚC THỌ NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG Nhiệm vụ quy mô tổ chức: a) Nhiệm vụ trách nhiệm Chủ Quầy thuốc: * Nhiệm vụ: - Lập kế hoạch cung ứng thuốc đảm bảo đủ số lượng, chất lượng cho nhu cầu điều trị bệnh - Quản lý, theo dõi việc bán lẻ thuốc theo nhu cầu điều trị bệnh nhu cầu khác - Bảo quản thuốc theo nguyên tắc thực hành tốt bảo quản thuốc(GSP) - Thực công tác tư vấn sử dụng thuốc, tham gia cảnh giác dược - Tham gia theo dõi, quản lý kinh phí sử dụng thuốc - Quản lý hoạt động Nhà thuốc theo quy định * Trách nhiệm Chủ Nhà thuốc: Là quầy thuốc tư nhân nên hoạt động Quầy thuốc Dược sĩ điều hành, dẫn chịu trách nhiệm trước pháp luật về: - Chất lượng thuốc - Phương pháp kinh doanh - Thực quản lý thuốc theo chế độ thuốc bán theo đơn thuốc bán không theo đơn - Lập kế hoạch sử dụng thuốc - Đảm bảo loại thuốc thiết yếu - Thực nghĩa vụ nộp thuế theo quy định pháp luật BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI QUẦY THUỐC PHƯỚC THỌ NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG b) Quy mô tổ chức: CHỦ QUẦY THUỐC SƠ ĐỒ QUẦY THUỐC PHƯỚC THỌ BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI QUẦY THUỐC PHƯỚC THỌ NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG a Cơ sở vật chất: - Quầy thuốc đảm bảo đủ ánh sáng, bố trí đẹp mắt, vệ sinh - Có quầy, tủ chắn để trình bày bảo quản thuốc, có cân sức khỏe để phục vụ khách hàng - Các thuốc xếp tủ, ngăn kéo, theo nhóm thuốc kê đơn không kê đơn, theo nguồn ngoại nhập Đảm bảo dễ: “dễ thấy, dễ lấy, dễ kiểm tra” đảm bảo theo nguyên tắc “thuốc hết hạn trước, xuất trước” - Có nội quy Đại lý thuốc có treo bảng giá thuốc theo quy định - Có từ điển tra cứu loại thuốc tân dược - Báo cáo định kỳ loại sổ sách hàng tháng, quý, năm b Chế độ sổ sách, báo cáo, kiểm tra: - Tình hình kinh doanh Nhà thuốc thể rõ ràng sổ sách cập nhật thường xuyên - Sổ theo dõi lượng thuốc mua vào - Sổ theo dõi hàng ngày - Sổ theo dõi mặt hàng khách hàng hay mua để tiện cho việc đặt hàng - Sổ theo dõi xuất nhập kho để theo dõi số lượng hàng c Cách trưng bày phân loại thuốc nhà thuốc: Để thuận lợi việc bán thuốc giao tiếp với khách hàng, nhà thuốc đặt phía ngồi quầy 01 bàn hình chữ L, có chiều cao khoảng 1,2 m để giao dịch, phía bên quầy hộc tủ xếp thuốc theo nhóm dễ dàng cho việc tìm thuốc Phía ngồi 03 tủ kính lớn để đặt thuốc dùng ngồi, thuốc Đơng y, thực phẩm chức Thuốc chia làm nhóm : Thuốc nội thuốc ngoại d Bảo quản thuốc: Chất lượng thuốc tốt hay xấu ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe người, tính mạng BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI QUẦY THUỐC PHƯỚC THỌ NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG tiền xã hội Vì vậy, việc bảo quản phải nhằm giữ vững chất lượng thuốc, nhiệm vụ thiếu người làm công tác dược Các loại thuốc xếp gọn gàng, ngăn nắp đảm bảo dễ: + Dễ thấy + Dễ lấy + Dễ kiểm tra Đồng thời đảm bảo chống: + Chống ẩm nóng + Chống mối mọt, nấm móc + Chống cháy nổ + Chống hạn dùng + Chống nhầm lẫn, đỗ vỡ, mát Chức nhiệm vụ Dược sĩ Trung cấp sở: - Thực quy trình bán thuốc theo hướng dẫn Dược sĩ phụ trách - Tư vấn, hướng dẫn cách sử dụng thuốc cách phòng ngừa bệnh - Giải đáp thắc mắc khách hàng, theo dõi phản hồi tình hình sử dụng thuốc bệnh nhân - Sắp xếp, bảo quản thuốc theo yêu cầu Nhà thuốc - Tham gia dọn vệ sinh Nhà thuốc BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI QUẦY THUỐC PHƯỚC THỌ NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG PHẦN II BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC TẬP - THỰC TẾ Các hình thức bán lẻ thuốc, địa bàn để mở sở bán lẻ thuốc, phạm vi hoạt động a Nhà thuốc: Do dược sĩ Đại học đứng tên phụ trách; mở địa phương nước; phạm vi hoạt động Nhà thuốc bán lẻ thuốc thành phẩm pha chế thuốc theo đơn b Quầy thuốc: Do Dược sĩ Đại học Dược sĩ Trung học đứng tên phụ trách; mở địa bàn huyện, xã huyện ngoại thành, ngoại thị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; phạm vi hoạt động Quầy thuốc bán lẻ thuốc thành phẩm c Đại lý thuốc Doanh nghiệp: Do người có trình độ chun môn từ Dược tá trở lên đứng tên phụ trách; mở địa bàn huyện, xã huyện ngoại thành, ngoại thị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; phạm vi hoạt động Đại lý thuốc Doanh nghiệp bán lẻ thuốc thành phẩm theo Danh mục thuốc thiết yếu d Tủ thuốc Trạm y tế: Do nguời có trình độ chuyên môn từ Dược tá trở lên đứng tên phụ trách; mở địa bàn xã huyện ngoại thành phố, ngoại thị xã tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; phạm vi hoạt động Tủ thuốc bán lẻ thuốc thành phẩm theo Danh mục thuốc thiết yếu sử dụng cho tuyến y tế cấp xã Lưu ý: Các sở bán lẻ thuốc khơng bán ngun liệu hóa dược làm thuốc Điều kiện kinh doanh thuốc: Các loại giấy phép cần thiết để đủ điều kiện kinh doanh hình thức Nhà thuốc, Quầy thuốc, bao gồm: BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI QUẦY THUỐC PHƯỚC THỌ NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG Chứng hành nghề dược: - Được cấp cho cá nhân đăng ký hành nghề dược, Giám đốc Sở Y tế ký có hiệu lực năm kể từ ngày ký - Người cấp Chứng hành nghề dược phải có điều kiện sau đây:  Có văn chứng chun mơn phù hợp với yêu cầu hình thức kinh doanh thuốc  Đã qua thực hành nghề nghiệp từ đến năm sở dược hợp pháp hình thức kinh doanh  Có đạo dức nghề nghiệp  Có đầy đủ sức khỏe Giấy đăng ký kinh doanh: Nhà thuốc tư nhân phải có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dược phẩm (do phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh cấp) Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cấp Giấy Chứng nhận đủ điều kiện hành nghề bán lẻ thuốc Giấy chứng nhận đạt GPP:  Theo quy định Bộ Y tế GPP, nghiêm cấm hành động quảng cáo nhằm lôi kéo khách hàng trái với quy định ban hành Thực ghi chép, bảo quản lưu trữ hồ sơ năm kể từ thuốc hết hạn dùng Bảo đảm 05 quy trình: mua thuốc kiểm sốt chất lượng; bán thuốc kê đơn; bán thuốc không kê đơn; bảo quản theo dõi chất lượng thuốc; giải thuốc bị khiếu nại thu hồi  Giấy chứng nhận đạt chuẩn GPP có thời hạn năm  Để đạt chuẩn GPP: chủ Quầy thuốc phải có chứng hành nghề dược có mặt Nhà thuốc thời gian Quầy thuốc hoạt động; Quầy thuốc phải có diện tích tối thiểu từ 10m2, đặt địa điểm cố định; đảm bảo trang thiết bị cần thiết BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI QUẦY THUỐC PHƯỚC THỌ NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG để bảo quản thuốc; có khơng gian bố trí thuốc theo quy định từ khu bảo quản, khu trưng bày, khu mỹ phẩm… BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI QUẦY THUỐC PHƯỚC THỌ NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc:  Được cấp cho sở kinh doanh thuốc, Giám đốc Sở Y tế ký có hiệu lực năm kể từ ngày ký  Cơ sở kinh doanh cấp Giấy Chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc phải có đủ điều kiện sau đây: + Cơ sở vật chất, kỹ thuật nhân viên có trình độ chun mơn cần thiết cho hình thức kinh doanh thuốc + Người quản lý chuyên môn dược cấp chứng hành nghề dược phù hợp với hình thức kinh doanh BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI QUẦY THUỐC PHƯỚC THỌ NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG nhiễm, xây dựng chắn, có trần ngăn bụi, nhà dễ làm vệ sinh có đủ ánhsáng Danh mục thuốc phép kinh doanh Nhà thuốc: a Kháng sinh: o o Cefalexin, 500 mg o Cefaclor, 125 mg o Amoxicillin, 500 mg o Lincomycin, 500 mg Ampicillin, 500 mg o Penicillin, 500 mg o Clarithromycin, 500 mg o Streptomycin, ống b Nhóm thuốc giảm đau, kháng viêm, hạ sốt: o Clopheniramin mg o Decolgen, 500 mg (viên nén) o Panadol, 500 mg (viên sủi, viên nén) o o Efferalgan, 500 mg, gói bột 250 mg o Nimesulid 100 mg Fencecod (Ibuprofen 200mg, Codein mg) o Hapacol (Paracetamol 500mg, Codein photphas 30 mg) o Paracetamol, 500 mg c Nhóm thuốc tiêu hóa: o Omeprazol 20 mg (viên nang bao tan ruột) o No - Spa (Drotaverine) o Sorbito l, g o Duphalac (Lactulose 10g/15ml) o Sagofene (Natri thiosulfat) o Domperidon o Smecta (Diosmectite g) o Ercefuryl (Nifuroxazide 200mg) o Bisacodyl, mg BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI QUẦY THUỐC PHƯỚC THỌ NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG o Oresol (gói 27,9 g gồm: Sodium chloride, Sodium citrate) d Nhóm thuốc có tác dụng đến đường hơ hấp: o Amproxol o Bromhexin mg (viên nén) o Terpin-codein - F (viên bao đường) o Acemuc o Theophylin e Nhóm thuốc chữa bệnh da: - Nước oxy già 10 thể tích 3% - Nizoral cream - Kem nghệ Ery (Tinh chất nghệ, Erythromycin) f Nhóm thuốc chữa mắt, tai – mũi – họng: - Eficol (Natri clorid 10 ml/ 0,9%) - Neocin (Neomycin sulfat ml/25 mg) - Nostravin - Chloramphenicol 0,4% g Nhóm thuốc tim mạch: - Apitim mg (viên nang cứng) - Plahasan (viên nén bao phim) - Cadivastal 20 mg (viên nén bao phim) BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI QUẦY THUỐC PHƯỚC THỌ NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG h Nhóm thuốc kháng Histamin H1: o Nautamine (Diphenhy o Asthamatin, 10 mg o Levocetirizin, mg dramine90mg) o Clopheniramin, mg o Loratadin, 10 mg o Cetirizin, 10 mg o Promethazin, 15 mg i Nhóm kháng viêm:  Solupred (Presnisolon mg)  Dexamethasone  Methylpresnisolon  Alpha choay (Alphachymotripsin) j Vitamin Khoáng chất: o Vitamin B6 (Pyridoxine 250 mg) o Vitamin C (Acid ascorbic 1000 mg) o Vitamin A (uống, 5000 UI) o Vitamin B1 (Thiamin 50 mg, 250 mg) o Calcium Vitamin D3 o Vitamin E 400 (Tocoferol 400 mg) Ngoài ra, Nhà thuốc nhiều mặt hàng thuốc khác thị trường cho phép lưu hành Danh mục thuốc kê đơn, thuốc không kê đơn, thuốc từ dược liệu, sản phẩm thuốc, trang thiết bị, dụng cụ y tế mà Nhà thuốc kinh doanh: i Danh mục thuốc kê đơn:  Thuốc gây nghiện  Thuốc hướng thần tiền chất dùng làm thuốc  Thuốc giảm đau, chống viêm không BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI QUẦY THUỐC PHƯỚC THỌ NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG Steroid từ Acetylsalicylic Acid (trừ Aspirin, Paracetamol)  Thuốc điều trị bệnh gout  Thuốc điều trị tác động lên q trình đơng máu  Thuốc lợi tiểu  Thuốc chống loét dày: thuốc kháng H2, thuốc ức chế bơm proton  Hormon nội tiết tố  Thuốc cấp cứu chống độc  Thuốc điều trị giun sán  Thuốc kháng sinh  Thuốc kháng virus  Thuốc điều trị nấm  Thuốc điều trị sốt rét  Thuốc điều trị đau nửa đầu (Migraine)  Nhóm thuốc tim mạch: điều trị tăng huyết áp, điều trị hạ huyết áp chống huyết khối, hạ lipid máu BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI QUẦY THUỐC PHƯỚC THỌ NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG ii Danh mục thuốc không kê đơn: TT Thành phần hoạt chất Đường dùng, dạng bào chế, giới hạn hàm lượng, nồng độ Acetylcystein Uống: dạng Acetylleucin Uống: dạng Acid acetylsalicylic (Aspirin) dạng đơn thành phần phối hợp với Vitamin C và/hoặc Acid Uống: dạng Acid alginic (Natri Alginat) đơn thành phần hay phối hợp với hợp chất nhôm, magnesisi Uống: dạng Acid amin đơn thành phần phối hợp (bao gồm dạng phối hợp với Vitamin Uống: dạng Acid aminobenzoic (Acid para aminobenzoic) Uống: dạng Quy định cụ thể khác Với đau, viêm hạ định sốt, giảm chống Với định bổ sung acid amin, vitamin cho thể BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI QUẦY THUỐC PHƯỚC THỌ NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG Acid benzoic đơn thành phần phối hợp Dùng Uống: viên ngậm Acid boric đơn thành phần phối hợp Dùng Thuốc tra mắt Acid citric phối hợp với muối natri, kali Uống: dạng 10 Acid cromoglicic dạng muối cromoglicat Thuốc tra mắt, tra mũi với giới hạn nồng độ tính theo acid cromoglicic ≤ 2% 11 Acid dimecrotic Uống: dạng 12 Acid folic đơn thành phần phối hợp với sắt và/hoặc Vitamin nhóm B, khoáng chất, Uống: dạng Với định chống thiếu máu, bổ sung dinh dưỡng 13 Calci (bao gồm dạng hợp chất) thuốc đơn thành phần phối hợp với Vitamin D (trừ Calcitriol) và/hoặc Vitamin và/hoặc Ipriflavon Uống: dạng Với định bổ sung calci cho thể 14 Diclofenac đơn thành phần phối hợp với Methyl salicylat; chất thuộc nhóm tinh dầu… Thuốc tra mắt (dạng đơn thành phần) Dùng BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI QUẦY THUỐC PHƯỚC THỌ NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG 15 16 17 Enoxolon đơn thành phần phối hợp thành phẩm dùng ngoài, viên ngậm Ethanol đơn thành phần phối hợp Glycerin đơn thành phần phối hợp thành phẩm dùng ngoài, thuốc tra mắt (với Polysorbat 80) Dùng ngồi: thuốc bơi ngồi da, kem bơi niêm mạc miệng, Dùng ngồi (cồn sát trùng) Thuốc tra mắt Dùng ngồi 18 Nhơm, magnesi, calci hợp chất nhôm, magnesi, calci dạng đơn thành phần phối hợp Uống: dạng Với định trung hòa acid dịch vị, chữa loét dày, hành tá tràng 19 Paracetamol đơn thành phần Uống: dạng Thuốc đặt hậu môn Dạng phối hợp quy định cụ thể danh mục Nhà thuốc nhiều mặt hàng thuốc khác nằm danh mục “Thuốc không kê đơn” mà thị trường cho phép lưu hành BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI QUẦY THUỐC PHƯỚC THỌ NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG iii Danh mục thuốc từ dược liệu: BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI QUẦY THUỐC PHƯỚC THỌ NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG iv Danh mục sản phẩm thuốc (thực phẩm chức năng): BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI QUẦY THUỐC PHƯỚC THỌ NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG v Trang thiết bị, dụng cụ y tế: - Dụng cụ y tế: bông, băng, gạc, dụng cụ cứu thương, kim tiêm - Thiết bị y tế loại sử dụng gia đình: máy đo huyết áp, máy trợ thính Hoạt động hướng dẫn sử dụng thuốc:  Người mua thuốc cần nhận tư vấn đắn, đảm bảo hiệu điều trị phù hợp với nhu cầu nguyện vọng  Người bán lẻ cần phải xác định trường hợp cần phải có tư vấn người có chun mơn phù hợp với loại thuốc cung cấp để tư vấn cho người mua thông tin thuốc, giá lựa chọn thuốc không cần kê đơn  Đối với người bệnh cần phải có chuẩn đốn thầy thuốc dùng thuốc, người bán lẻ cần phải tư vấn để bệnh nhân tới khám thầy thuốc chun mơn thích hợp bác sĩ điều trị có chuyên khoa cao  Đối với người mua thuốc chưa cần thiết phải dùng thuốc, nhân viên bán thuốc cần giải thích rõ cho họ hiểu tự chăm sóc, tự theo dõi triệu chứng bệnh  Đối với bệnh nhân nghèo, không đủ khả chi trả người bán lẻ cần tư vấn lựa chọn loại thuốc có giá hợp lý, đảm bảo điều trị bệnh giảm tới mức thấp khả chi phí  Khơng tiến hành hoạt động thông tin, quảng cáo thuốc nơi bán thuốc trái với quy định thông tin quảng cáo thuốc, khơng khuyến khích người mua coi thuốc hàng hóa thơng thường khơng khuyến khích người mua mua thuốc nhiều mức cần thiết Một số nhãn thuốc Nhà thuốc: NHÓM KHÁNG SINH: ATICEF 500 CAPS CÔNG THỨC: Cefadroxil monohydrat tương đương 500 mg cefadroxil Tá dược vừa đủ viên BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI QUẦY THUỐC PHƯỚC THỌ NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG (Magnesi stearat, sodium starch glycolat, aerosil, talc) DẠNG BÀO CHẾ: Viên nang cứng (xanh bạc - trắng bạc) QUY CÁCH ĐÓNG GÓI: Hộp vỉ x viên CHỈ ĐỊNH: Điều trị nhiễm khuẩn từ nhẹ đến vừa vi khuẩn nhạy cảm CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Mẫn cảm với kháng sinh nhóm cephalosporin THẬN TRỌNG: Bệnh nhân có tiền sử nhạy cảm với penicilin Người bị suy thận (hệ số thải creatinin £ 50 ml/ phút) Dùng cefadroxil dài ngày làm phát triển mức chủng không nhạy cảm Cần theo dõi người bệnh cẩn thận, bị bội nhiễm, phải ngừng sử dụng thuốc PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ: Chỉ dùng cefadroxil thời kỳ mang thai cho bú thật cần thiết LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC: Thận trọng lái xe vận hành máy móc gặp tình trạng kích động, đau đầu TƯƠNG TÁC THUỐC: Cholestyramin làm chậm hấp thu cefadroxil Probenecid làm giảm tiết cefadroxil Dùng đồng thời cefadroxil với furosemid, aminoglycosid làm tăng độc tính thận Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước dùng Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sĩ Điều kiện bảo quản: Nơi khô, nhiệt độ không 30oC, tránh ánh sáng Thuốc dùng theo đơn bác sĩ Tiêu chuẩn: DĐVN IV BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI QUẦY THUỐC PHƯỚC THỌ NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG NHÓM THUỐC GIẢM ĐAU, KHÁNG VIÊM, HẠ SỐT: Hapacol CÔNG THỨC: Paracetamol 500 mg Tá dược vừa đủ viên (Sodium starch glycolat, PVP K30, talc, magnesi stearat) DẠNG BÀO CHẾ: Viên nang cứng QUY CÁCH ĐÓNG GÓI: Chai 100 viên Chai 200 viên Chai 500 viên TÍNH CHẤT: Paracetamol thuốc giảm đau - hạ sốt hữu hiệu CHỈ ĐỊNH: Điều trị triệu chứng đau trường hợp: đau đầu, đau nửa đầu, đau răng, đau nhức cảm cúm, đau họng, đau nhức xương, đau viêm khớp, đau sau tiêm ngừa hay nhổ Hạ sốt bệnh nhân bị cảm hay bệnh có liên quan đến sốt CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Quá mẫn với thành phần thuốc Người bệnh thiếu hụt glucose - - phosphat dehydrogenase THẬN TRỌNG VÀ CẢNH BÁO ĐẶC BIỆT KHI SỬ DỤNG THUỐC: Đối với người bị phenylceton - niệu người phải hạn chế lượng phenylalanin đưa vào thể nên tránh dùng Paracetamol với thuốc thực phẩm có chứa Aspartam Đối với số người mẫn (bệnh hen) nên tránh dùng Paracetamol với thuốc thực phẩm có chứa sulfit Phải dùng thận trọng người bệnh có thiếu máu từ trước, suy giảm chức gan thận Uống nhiều rượu gây tăng độc tính với gan Paracetamol, nên tránh hạn chế uống rượu PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ: Chưa xác định tính an toàn Paracetamol thai nhi dùng thuốc cho phụ nữ có thai Do đó, nên dùng thuốc người mang thai thật cần thiết Nghiên cứu người mẹ cho bú, dùng Paracetamol khơng thấy có tác dụng khơng mong muốn trẻ bú mẹ LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC: Thuốc không ảnh hưởng đến khả lái xe vận hành máy móc BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI QUẦY THUỐC PHƯỚC THỌ NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG TƯƠNG TÁC THUỐC: Uống dài ngày liều cao Paracetamol làm tăng nhẹ tác dụng chống đông Coumarin dẫn chất Indandion Cần ý đến khả gây hạ sốt nghiêm trọng người bệnh dùng đồng thời Phenothiazin liệu pháp hạ nhiệt Uống rượu nhiều dài ngày; thuốc chống co giật (Phenytoin, Barbiturat, Carbamazepin), Isoniazid thuốc chống lao làm tăng độc tính gan Paracetamol TÁC DỤNG KHƠNG MONG MUỐN: Ít gặp: ban da; buồn nơn, nơn; bệnh thận, độc tính thận lạm dụng dài ngày; giảm bạch cầu trung tính, giảm tồn thể huyết cầu, thiếu máu Hiếm gặp: phản ứng mẫn Thông báo cho bác sĩ tác dụng không mong muốn gặp phải sử dụng thuốc LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG: Người lớn trẻ em > 12 tuổi: uống viên/ lần Đau nhiều: người lớn uống viên/ lần Khoảng cách lần uống phải không uống viên/ ngày Hoặc theo dẫn Thầy thuốc Lưu ý: * Liều tối đa/ 24 giờ: không g, khoảng cách lần uống thuốc phải * Không nên kéo dài việc tự sử dụng thuốc mà cần có ý kiến bác sĩ khi: - Có triệu chứng xuất - Sốt cao (39,5oC) kéo dài ngày tái phát - Đau nhiều kéo dài ngày Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước dùng Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sĩ Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất Điều kiện bảo quản: Nơi khô, nhiệt độ không 30oC, tránh ánh sáng Tiêu chuẩn: DĐVN IV BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI QUẦY THUỐC PHƯỚC THỌ NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG Sưu tầm số đơn thuốc BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI QUẦY THUỐC PHƯỚC THỌ NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG ... F (viên bao đường) o Acemuc o Theophylin e Nhóm thuốc chữa bệnh da: - Nước oxy già 10 thể tích 3% - Nizoral cream - Kem nghệ Ery (Tinh chất nghệ, Erythromycin) f Nhóm thuốc chữa mắt, tai – mũi... 0,4% g Nhóm thuốc tim mạch: - Apitim mg (viên nang cứng) - Plahasan (viên nén bao phim) - Cadivastal 20 mg (viên nén bao phim) BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI QUẦY THUỐC PHƯỚC THỌ NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG h... khách hàng ghế ngồi chờ, có khu vực dành riêng cho sản phẩm thuốc - Địa điểm cố định riêng biệt, cao ráo, thống mát, an tồn, cách xa nguồn ô BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI QUẦY THUỐC PHƯỚC THỌ NGUYỄN THỊ
- Xem thêm -

Xem thêm: Bao Cao THuc tap tai nha thuoc, Bao Cao THuc tap tai nha thuoc, Điều kiện kinh doanh thuốc:, ii. Danh mục thuốc không kê đơn:, v. Trang thiết bị, dụng cụ y tế:

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn