xem tuổi vợ chồng chồng chữ giáp cưới vợ tuổi tý

1 25 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 17:28

GIÁP THỦ THẬP NHỊ ĐỊA CHI( Theo môn học dùng Can và Chi của Nam và Nữ để kết hôn. Can – Chi hạp thì tốt, CanChi không hạp thì kỵ)Chồng chữ Giáp cưới vợ tuổi Tý( Thật đẹp đôi)Vợ chồng điều hòa, ăn ở cùng nhau như cặp chim câu, con trống kêu một tiếng thì con mái kêu theo rập ràng.Công danh thuận lợi, con cháu đề huề.Ví như bà Thái Tỷ vợ của Châu Văn Vương( Quan quan thư cưu, tại hà chi Châu, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Sâm si hanh thời tả hữu mao chi)Tình nồng thắm muôn vàn âu yếmNghĩa vợ chồng khăng khít mến thươngKhoa danh rạng rỡ muôn đườngĐầy nhà con thảo dâu hiền về sau GIÁP THỦ THẬP NHỊ ĐỊA CHI ( Theo môn học dùng Can Chi Nam Nữ để kết Can – Chi hạp tốt, Can-Chi khơng hạp kỵ) Chồng chữ Giáp cưới vợ tuổi Tý ( Thật đẹp đơi) Vợ chồng điều hòa, ăn cặp chim câu, trống kêu tiếng mái kêu theo rập ràng Cơng danh thuận lợi, cháu đề huề Ví bà Thái Tỷ vợ Châu Văn Vương( Quan quan thư cưu, hà chi Châu, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu Sâm si hanh thời tả hữu mao chi) Tình nồng thắm muôn vàn âu yếm Nghĩa vợ chồng khăng khít mến thương Khoa danh rạng rỡ mn đường Đầy nhà thảo dâu hiền sau
- Xem thêm -

Xem thêm: xem tuổi vợ chồng chồng chữ giáp cưới vợ tuổi tý, xem tuổi vợ chồng chồng chữ giáp cưới vợ tuổi tý

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn