thuyết trình tâm sinh lý lao động

20 18 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 10:45

AN TỒN LAO ĐỘNG VÀ VỆ SINH MƠI TRƯỜNG TÂM SINH LÍ LAO ĐỘNG SVTH: Phạm Tiến Đạt Thân Kim Ngọc Đỗ Minh Lâm Lớp: 02 ĐHQTTB MỤC TIÊU CỦA TÂM SINH LÍ LAO ĐỘNG i ộ N i ộ N n du n du g g 01 Đánh giá gánh nặng lao động thể lực 02 Đánh giá gánh nặng thần kinh tâm lý CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TÂM SINH LÍ LAO ĐỘNG Tiêu hao lượng thể Biến đổi tim mạch hô hấp làm việc Mức độ chịu tải bắp làm việc Vị trí, tư lao động lại làm việc Nhịp điệu cử động, số động tác Mức đơn điệu lao động sản xuất dây chuyền Căng thẳng thị giác CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TÂM SINH LÍ LAO ĐỘNG Độ căng thẳng ý mệt mỏi thần kinh Mức gánh tải thông: số tín hiệu tiếp nhận Mức hoạt động não làm việc Mức căng thẳng thần kinh tiến trình ca Chế độ lao động TIÊU HAO NĂNG LƯỢNG (KCAL) TRONG LAO ĐỘNG BẢNG CÁC THÔNG SỐ ĐỂ ĐÁNH GIÁ MỨC GẮNG SỨC THỂ LỰC CỦA CHRISTENSEN 10 11 12 13 14 NHĨM YẾU TỐ TÂM SINH LÝ • Căng thẳng thị giác  Độ lớn chi tiết cần phân biệt nhìn  Độ chiếu sáng TCVS yêu cầu công nghệ điều kiện kỹ thuật khắc phục  Tăng thời gian phản xạ thị vận động (so với đầu ca) 15 16 17 18 19 20
- Xem thêm -

Xem thêm: thuyết trình tâm sinh lý lao động, thuyết trình tâm sinh lý lao động

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn