tâm sinh lý lao động và ECGONOMI

20 12 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 10:44

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TP.HCM L/O/G/O AN TỒN LAO ĐỘNG VÀ VỆ SINH MƠI TRƯỜNG CƠNG NGHỆ Giảng viên: Lê Bảo Việt TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUN VÀ MƠI TRƯỜNG TP.HCM BÀI THUYẾT TRÌNH NHĨM – 03QLMT3 Dương Thị Thùy Trâm TÂM SINH LÝ LAO ĐỘNG VÀ Phạm Thị Hồng Nở Phạm Thị Thanh Xuân ECGONOMI Trần Thị Ngọc Bích Hồ Gia Linh Võ Thị Thu Nguyễn Sử Yến Nhi Lâm Thị Ngọc Vàng NỘI DUNG CHÍNH TÂM SINH LÝ LAO ĐỘNG ECGONOMI ỨNG DỤNG ECGONOMI KẾT LUẬN TÂM SINH LÝ LAO ĐỘNG Đối tượng kỹ thuật Con người Mối quan hệ lao động Môi trường TÂM SINH LÝ LAO ĐỘNG Trình độ nhận Tâm lý cá thức Ý chí nhân Thể chất Con người Tình cảm – cảm xúc Hoạt động LĐ Kết LĐ Tổ chức LĐ Năng suất LĐ Mục tiêu nghiên cứu TSL LĐ   Để chứng minh cách khoa học hoàn thiện công việc lựa chọn nghề nghiệp tư vấn nghề nghiệp Biết nguyên nhân dẫn đến giảm sút khả làm việc nhằm hợp lý hóa chế độ lao động, điều kiện lao động trình lao động    Nhằm hoàn thiện phương pháp dạy lao động Nâng cao suất lao động tổ chức lao động cách đắn Nhằm xây dựng tập thể lao động tốt, hình thành thái độ đắn lao động cho người lao động Hiểu, đánh giá đắn, khoa học yếu tố tâm sinh lý người lao động góp phần đáng kể vào nâng cao hiệu sản xuất, chất lượng sản phẩm, đảm bảo an toàn nâng cao chất lượng sống cho người lao động ECGONOMI Ecgonomi mơn khoa học nghiên cứu tổng hợp thích ứng phương tiện kỹ thuật môi trường lao động với khả người giải phẫu, sinh lý, tâm lý nhằm bảo đảm cho lao động hiệu nhất, đồng thời bảo vệ sức khỏe, an toàn tiện nghi cho người ECGONOMI Quan hệ Người – Máy – Môi trường ECGONOMI MỤC TIÊU Hướng tới việc Hướng tới tối ưu loại trừ nguy Hướng tới tiện tổn hao sinh hại cho sức khỏe nghi cho học người người trình lao động Làm cho lao động có hiệu cao (tăng suất chất lượng lao động)  Làm công cụ, thiết bị, công việc phù hợp với người làm cho người phù hợp với công việc, công cụ, thiết bị ECGONOMI Cấu trúc khơng gian vị trí làm việc phải đảm bảo an toàn, tiện nghi cho 90% người sử dụng Tư thế, lực cơ, chuyển động thể; khả tiếp nhận thông tin từ phương tiện phản ánh thơng tin, đặc tính chuyển động thể phải đảm bảo an toàn tiện Khơng gian & nghi phương tiện • u cầu nguyên tắc Đảm bảo không gian di chuyển, thao tác Trao đổi khơng khí, cân nhiệt, màu Mơi trường lao động sắc, âm thanh, rung động, xạ phải đảm bảo nằm giới hạn cho phép Quá trình lao động Bảo đảm an toàn, sức khỏe, tiện nghi để thực mục tiêu lao động Loại trừ tải tải – giới hạn chức sinh lý, tâm sinh lý ỨNG DỤNG • Đánh giá gánh nặng điều kiện lao động, lao động thể lực, căng • nghỉ ngơi hợp lý, hướng dẫn tư thế, tập thể dục, thư thẳng thần kinh tâm lý, gánh nặng nhiệt, gánh nặng hệ xương giãn… nhằm bảo vệ sức khỏe người lao động giúp doanh khớp… làm sở khoa học để phân loại nghề nặng nhọc, độc hại, nghiệp tăng suất lao động nguy hiểm đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm • Đánh giá tư lao động tư vấn giải pháp can thiệp cho sở lao động • Đào tạo, tư vấn để sở tự cải thiện điều kiện lao động Tư vấn can thiệp Ecgônômi, tổ chức lao động, chế độ lao động • Tư vấn thiết kế Ecgơnơmi sở lao động • Cung cấp khố đào tạo bản, nâng cao cho đơn vị cá nhân có nhu cầu đánh giá điều kiện lao động, lĩnh vực tâm sinh lý – Ecgônômi ỨNG DỤNG     Thiết kế ghế ngồi phù hợp với đặc điểm nhân trắc công nhân may giảm đau mỏi thắt lưng Làm bàn quay độ cao hợp lý để đánh vecni xưởng mộc giảm căng thẳng đau mỏi Làm giá hứng nguyên vật liệu tránh rơi xuống sàn để công nhân cúi xuống nhặt Để giảm nhiệt xạ từ lò nung nhiệt độ cao dùng sơn có nhơm sơn mặt ngồi lò nung, dùng tạp dề có sợi nhơm mặt ngồi sợi bơng mặt trong, có chắn lớp sắt di động trước cửa lò nung     Quạt hút đẩy, mở rộng cửa sổ vị trí lao động có yếu tố độc hại Bảo dưỡng dụng cụ mỏ không đem lên mặt đất tiết kiệm thời gian sức lực cho công nhân Trang bị loại ghế ngồi mềm, có điều chỉnh chiều cao có tựa lưng Xem xét áp dụng chế độ nghỉ ngắn khoảng - 10 phút (4 – lần/ca lao động), kết hợp với tập thể dục/vận động vị trí lao động ỨNG DỤNG  Đảm bảo chế độ lao động bao gồm: chế độ thời làm việc, thời nghỉ ngơi, chế độ bồi dưỡng vật, chế độ lao động nữ, chế độ lao động chưa thành niên, chế độ người lao động cao tuổi, người tàn tật vv   Đối với lao động nữ cần ý tâm lý, sinh lý, thiên chức sinh con, nuôi Đối với lao động chưa thành niên cần ý đến tâm lý, sinh lý, yêu cầu phát triển trí tuệ nhân cách họ Không sử dụng lao động vị thành niên công việc nghề, công việc cấm lao động chưa thành niên   Đối với lao động người cao tuổi, người tàn tật cần ý đến sức khoẻ, tâm lý, tiềm trí tuệ kinh nghiệm thực tế họ Đối với người lao động làm việc điều kiện lao động có yếu tố độc hại, nguy hiểm cần thực tốt chế độ trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân, chế độ bồi dưỡng chống độc hại, nguy hiểm vật, chế độ thời làm việc, thời nghỉ ngơi  Thực chế độ chung bồi dưỡng vật chế độ thời làm việc, thời nghỉ ngơi thích hợp giúp cho người lao động nhanh phục hồi sức khoẻ, tăng cường sức đề kháng, giúp đào thải chất độc hại xâm nhập vào thể trình lao động sản xuất Bồi dưỡng vật phải bảo đảm: o o o Đủ lượng dinh dưỡng cần thiết; Ăn uống chỗ thời gian làm việc; Giúp trình đào thải chất độc nhanh khơng gây tác dụng KẾT LUẬN Việc nâng cao nhận thức cho người sử dụng lao động người lao động cộng đồng hiểu biết Ecgônômi để cải thiện điều kiện lao động cần thiết nhằm đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, dự phòng bệnh nghề nghiệp, bệnh liên quan đến nghề nghiệp tăng suất lao động   L/O/G/O Cảm ơn cô bạn!
- Xem thêm -

Xem thêm: tâm sinh lý lao động và ECGONOMI, tâm sinh lý lao động và ECGONOMI

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn