CHIẾN LƯỢC NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO ĐỂ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TẠO ĐỂ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TẠI ĐAN MẠCH

33 11 0
  • Loading ...
1/33 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 10:43

CHỦ ĐỀ CHIẾN LƯỢC NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO ĐỂ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TẠI ĐAN MẠCH GVHD: TS.Đinh Sỹ Khang SVTH: Phạm Trung Thế Tạ Văn Bình Minh Thân Kim Ngọc NỘI DUNG GIỚI THIỆU TIỀM NĂNG NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO THAM KHẢO KỊCH BẢN PHƯƠNG PHÁP KẾT LUẬN GIỚI THIỆU - Chiến lược phát triển bền vững nguồn lượng tái tạo Đan Mạch - Liên quan thay đổi cơng nghệ chính:  Tiết kiệm lượng  Cải tiến, sản xuất lượng  Thay nhiên liệu hóa thạch thành nguồn lượng tái tạo => Việc thực chiến lược phải đối mặt với nhiều thử thách GIỚI THIỆU Tại Đan Mạch lại thực chiến lược thực Đan Mạch phải gặp thách thức nào? GIỚI THIỆU - Đan Mạch nước nhỏ châu Âu - Giai đoạn 1960-1970 lượng Đan Mạch chủ yếu dầu khí - Năm 1973 chiến tranh Israel Syria giá dầu mỏ tăng đột biến=> ảnh hưởng đến kinh tế Đan Mạch Năm 1983 Chính phủ Đan Mạch đề Chương trình lượng thay AE83 GIỚI THIỆU Biểu đồ tiêu thụ lượng giới GIỚI THIỆU TIÊU CHÍ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG Tiết kiệm lượng Cải tiến sản xuất lượng Công nghệ phù hợp với hệ thống lượng Năng lượng tái tạo GIỚI THIỆU Lồng ghép, nguồn tài nguyên tái tạo vào hệ thống lượng, nguồn cung ứng điện THÁCH Hạn chế gián đoạn việc cung cấp lượng cho sản xuất điện giao thông vận tải Phát triển, nghiên cứu công nghệ sử dụng nguồn nguyên liệu tái tạo THỨC Liệu Đan Mạch chuyển đổi sang dùng 100% hệ thống lượng lượng tái tạo tương lai ? TIỀM NĂNG NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO - Tiềm năng lượng sinh khối 20 -25 % cho mục đích lượng - Tiềm lượng gió lớn => phát triển cơng nghệ tuabin gió ngồi khơi Thay đổi cần thiết để mang lại phát triển bền vững TIỀM NĂNG NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO Tiềm nguồn lượng tái tạo Đan Mạch năm 1996 ước lượng bảng sau: PHƯƠNG PHÁP Hệ thống lượng Đan Mạch năm 2020 PHƯƠNG PHÁP c Kết - Giảm nhiên liệu hóa thạch dẫn tới sản xuất điện dư thừa PHƯƠNG PHÁP PHƯƠNG PHÁP PHƯƠNG PHÁP c Kết PHƯƠNG PHÁP c Kết PHƯƠNG PHÁP c Kết - Sản xuất 56% điện nước từ lượng tái tạo năm 2015 Trong đó, đóng góp lớn từ lượng gió với 41,8%, lượng sinh khối mức 11 % - Lượng tiêu thụ than, dầu khí đốt đốt giảm 30,4%, mức tiêu thụ lượng tái tạo tăng 2,7% năm 2015 PHƯƠNG PHÁP c Kết Đan Mạch xây dựng trang trại gió ngồi khơi lớn Có 300 tua bin gió đưa tổng cơng suất điện gió từ tháng năm 2016 đến lên tới 5.070 MW Mục tiêu tới Đan Mạch đạt 50% lượng gió 20% lượng sinh khối vào năm 2020 PHƯƠNG PHÁP c Kết - 1972-1985, tổng diện tích sàn xây dựng cần sưởi ấm tăng 30%, tổng nhiệt sử dụng để sưởi giảm 30% Mỗi gia đình Đan Mạch hàng tháng trung bình tiết kiệm 1/3 chi phí lượng sưởi ấm, thắp sáng làm mát - Nhu cầu tiêu thụ dầu từ 93% năm 1972 giảm xuống, 43% năm 1992 nhờ chuyển hẳn nhà máy điện chạy dầu sang chạy than PHƯƠNG PHÁP c Kết - Nhờ việc tăng thuế mạnh người mua loại xe tốn nhiều lượng, cửa hàng bán xe loại bốn bánh dẫn động với mức tiêu thụ lượng cao giảm nửa số xe bán ra, số xe hai bánh dẫn động bán tăng 10 lần PHƯƠNG PHÁP Xe đạp điện mặt trời đạt tốc độ 70 km/h KẾT LUẬN - Mục tiêu phân tích: Đan Mạch sử dụng 100% nguồn lượng tái tạo cho hệ thống lượng - Việc phát triển, cải tiến công nghệ, nhu cầu dịch vụ phụ trợ cần thiết cho chuyển đổi KẾT LUẬN Nguồn lượng Đan Mạch tương lai KẾT LUẬN Tiết kiệm Linh hoạt Chia sẻ Tương lai
- Xem thêm -

Xem thêm: CHIẾN LƯỢC NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO ĐỂ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TẠO ĐỂ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TẠI ĐAN MẠCH, CHIẾN LƯỢC NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO ĐỂ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TẠO ĐỂ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TẠI ĐAN MẠCH

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn