ĐÁNH GIÁ SỰ BỀN VỮNG VÒNG ĐỜI NHIÊN LIỆU

23 6 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 10:43

ĐÁNH GIÁ SỰ BỀN VỮNG VÒNG ĐỜI NHIÊN LIỆU GVHD: TS ĐINH SỸ KHANG SVTH: NG NGỌC NHƯ QUỲNH PHAN THÁI BÌNH ĐH TN&MT TP.HCM, THÁNG 03/2017 NỘI DUNG GIỚI THIỆU CHUNG NHỮNG VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN BC ĐÁNH GIÁ VÒNG ĐỜI NHIÊN LIỆU LỰA CHỌN CHỈ THỊ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ KẾT LUẬN GIỚI THIỆU CHUNG BÁO CÁO TÍNH BỀN VỮNG KHÁI NIỆM Chỉ số Chỉ số (index) tập hợp tham số hay thị tích hợp hay nhân với trọng số Các số mức độ tích hợp cao hơn, Chỉ thị Chỉ thị (indicator) giá trị kết xuất từ tham số, mơ tả tình trạng tượng/ môi trường/ khu vực Số đo Số đo (metric) đặc tính đo hay quan sát Các số đo kết xuất từ hay nhiều kết đo, ý nghĩa chúng với hệ thống Kết lấy mẫu CHỨC NĂNG CỦA CHỈ THỊ MƠI TRƯỜNG (1) Cho nhìn tổng quan tiến (2) Tập trung vào ý công chúng (3) Làm gia tăng quan tâm lãnh đạo môi trường (4) Khuyến khích thay đổi hành vi, định hướng hành động (5) Khuyến khích tập trung vào phát triển bền vững BÁO CÁO TÍNH BỀN VỮNG Đánh giá tính bền vững động lực PTBV Chỉ thị cho thấy mức độ hoạt động hệ thống Điều kiện tiên : công cụ đánh giá phù hợp Chỉ thị đại diện cho biến đo, so sánh trạng thái khác hệ thống Giúp : • Nhận biết q trình khơng bền vững • Cung cấp thông tin cho việc thiết kế sản phẩm • Kiểm sốt tác động mơi trường – xã hội Chỉ thị phải • Chỉ vấn đề phát sinh • Chỉ hướng giải vấn đề Phát triển lựa chọn thị yêu cầu: • Mức độ đáng tin cậy • Sự phù hợp • Tính ứng dụng • Giới hạn phương pháp đánh giá ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU Xe chạy xăng: Xăng truyền thống Động diesel, phun trực tiếp: Diesel truyền thống Xe chạy khí nén thiên nhiên Xe chạy nhiên liệu methanol: 85% methanol (từ khí thiên nhiên) + 15% xăng Xe chạy nhiên liệu ethanol: 85% ethanol (từ bắp) + 15% xăng Xe chạy nhiên liệu ethanol: 100% ethanol (từ sắn) VÒNG ĐỜI NHIÊN LIỆU ĐƠN VỊ TÍNH / THU THẬP DỮ LIỆU Dữ liệu E100 giá loại nhiên liệu thu thập từ liệu địa phương Xe chạy 200.000 km Đường cao tốc 36.5 mph Các liệu phát thải, lượng lượng tiêu thụ nhiên liệu CG, CD, M85, E85 lấy từ model CSDL NN (vd GREET) LCI xây dựng Ford LỰA CHỌN CHỈ THỊ CHỈ CHỈTHỊ THỊKINH KINHTẾ TẾ LCC(EcI) LCC(EcI) CHỈ CHỈTHỊ THỊNĂNG NĂNGLƯỢNG LƯỢNG NE NE(EeI) (EeI) CHỈ THỊ CHỈ CHỈTHỊ THỊMÔI MÔITRƯỜNG TRƯỜNG GWP GWP(EnI) (EnI) CHỈ CHỈTHỊ THỊKN KNTÁI TÁITẠO TẠO NRDP NRDP(RI) (RI) LỰA CHỌN CHỈ THỊ CHỈ THỊ KINH TẾ Chỉ thị sử dụng LCC Ci : chi phí người tiêu dùng phải trả giai thứ i vòng đời sp ĐVT: NDT/km ; USD = 8.11 NDT CHỈ THỊ NĂNG LƯỢNG NE: Hiệu suất lượng (MJ/MJ) GE: Năng lượng thô đốt cháy E: tổng lượng vòng đời sp E = E1 + E2 E1: NL giai đoạn làm nguyên liệu E2: NL giai đoạn làm nhiên liệu 10 LỰA CHỌN CHỈ THỊ CHỈ THỊ MÔI TRƯỜNG 11 LỰA CHỌN CHỈ THỊ CHỈ THỊ MÔI TRƯỜNG Phân chuồng, vận chuyển Sử dụng nhiên liệu ht Sử dụng nhiên liệu ethanol Trong nghiên cứu này, thị môi trường chọn GWP CHỈ bao gồm CO2 từ nhiên liệu hóa thạch 12 LỰA CHỌN CHỈ THỊ CHỈ THỊ MÔI TRƯỜNG Hệ số GWP khí thứ i 13 Lượng phát thải / km LỰA CHỌN CHỈ THỊ CHỈ THỊ TÁI TẠO - - Cho thấy cách người khai thác tài nguyên lượng Nếu tài nguyên có tỷ lệ khai thác nhanh tốc độ tạo thành -> xem tài ngun khơng tái tạo ngược lại Trong vòng đời ethanol (từ sắn), tài nguyên không tái tạo chủ yếu tiêu thụ nhiên liệu hóa thạch Chỉ thị NRDP để mơ tả mức độ tiêu thụ nguồn lượng không tái tạo loại nhiên liệu định Công thức NRDP Trong : w = yếu tố cạn kiệt loại tài nguyên ko tái tạo m = lượng tiêu thụ nhiên liệu RC = tỷ lệ tái chế RE = lượng lại loại tài nguyên ko tái tạo (tính theo số năm sử dụng hết 14 LỰA CHỌN CHỈ THỊ CHỈ THỊ TÁI TẠO Như vậy, NRDP lượng nhiên liệu hóa thạch sử dụng xét đến cạn kiệt nguyên liệu hóa thạch khác 15 PHÂN TÍCH ĐƠN TIÊU CHÍ Xăng truyền thống Diesel truyền thống Khí nén thiên nhiên M85 (85% methanol) E85 (85% ethanol) E100 (100% ethanol) 16 PHÂN TÍCH ĐƠN TIÊU CHÍ CNG (Khí nén CHỈ THỊ KINH TẾ CHỈ THỊ MÔI TRƯỜNG GWP thiên nhiên) E100, E85 lựa chọn CD thấp tốt nhiên liệu lại SINGLE CRITERIA ANALYSIS CD, CNG CD ưu CHỈ THỊ NĂNG LƯỢNG CHỈ THỊ KHẢ NĂNG TÁI TẠO E100 lựa chọn ưu việt hiệu suất sử dụng khả lượng tái tạo 17 ĐÁNH GIÁ ĐA CHỈ TIÊU Cách xử lý từ liệu số đo sang liệu thị Chỉ thị = - 18 ĐÁNH GIÁ ĐA CHỈ TIÊU Cách xử lý từ liệu thị sang liệu số wi = trọng số thị ri = liệu thị quy đổi 19 ĐÁNH GIÁ ĐA CHỈ TIÊU C1: w1 = w2 = w3 = w4 = 0.25 C2: w2 = w3 = w4 = 0.1 w1 = 0.7 C3: w1 = w3 = w4 = 0.1 w2 = 0.7 w1: kinh tế w2: môi trường w3: lượng w4: kn tái tạo C4: w1 = w2 = w4 = 0.1 w3 = 0.7 C5: w1 = w2 = w3 = 0.1 w4 = 0.7 20 C5: w1 = w4 = 0.2 w2 = w3 = 0.3 ĐÁNH GIÁ ĐA CHỈ TIÊU Trọng số Trọng tâm vào yt NL CNG, E100, E85 lựa chọn tốt mối liên hệ thị xem xét đơn tiêu chí Vì hiệu suất nhiên liệu cao nên CNG, CD, CG tỏ lựa chọn ưu việt Trọng tâm vào yt KT Trọng tâm vào KNTT CNG, E100, E85 cho kết tốt chi phí vòng đời thấp E100 cho kết tốt CD CG cho kết thấp phụ thuộc vào NLHT Trọng tâm vào yt MT CD, E100, E85 có lượng phát phải khí nhà kính thấp vòng đời, E100 (từ sắn) có lượng phát thải CO2 thấp gđ nguyên liệu cb quang hợp sắn Phân bố tt khác [ CD CNG M85 E85 E100] [0.196 0.195 0.109 0.186 0.25 ] Sự khác biệt không lớn => ko cần đánh giá đa tiêu chí để có kết tốt 21 KẾT LUẬN Về pp đánh giá đa tiêu chí Chỉ thị bền vững xét đến mặt bền vững Là công cụ hữu ích cho người định, biết phương diện có vấn đề cần phải ưu tiên giải Mặt trái đánh giá đa tiêu chí Các liệu số tính tốn tùy thuộc vào trọng số đặt vào đâu Về đối tượng nghiên cứu - CNG E100: loại nhiên liệu tiềm xem xét điều kiện trình bày nghiên cứu CG M85: có tiềm giải pháp chấp nhận được, tùy vào điều kiện địa phương E85 E100: loại lượng tái tạo 22 CẢM ƠN THẦY VÀ CÁC BẠN ĐÃ CHÚ Ý THEO DÕI! 23
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐÁNH GIÁ SỰ BỀN VỮNG VÒNG ĐỜI NHIÊN LIỆU, ĐÁNH GIÁ SỰ BỀN VỮNG VÒNG ĐỜI NHIÊN LIỆU, LỰA CHỌN CHỈ THỊ, ĐÁNH GIÁ ĐA CHỈ TIÊU

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn