ĐÁNH GIÁ CÁC CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CHO CÁC CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO

32 14 0
  • Loading ...
1/32 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 10:42

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TP HỒ CHÍ MINH ĐÁNH GIÁ CÁC CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CHO CÁC CƠNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO Nhóm 3: THÁI HỮU NHÂN NGUYỄN TIẾN HƯNG HỒ THỊ BÍCH THU Nội dung GIỚI THIỆU CHỈ SỐ PTBV CỦA CN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO KẾT LUẬN GIỚI THIỆU Năm 2005, lượng điện sản xuất toàn giới 17 450 TWh Sản xuất điện Than Dầu Khí Thủy Điện 16% 2% 7% 40% 16% 20% Hạt Nhân Tái Tạo GIỚI THIỆU  Vấn đề tương lai lượng vấn đề phát triển lượng bền vững dược ưu tiên hàng đầu  Vòng đời chuỗi lượng khai thác mỏ chế biến đến phát thải trực tiếp gián tiếp, xử lý chất thải tái chế Trong đánh giá giai đoạn chuỗi, số phải xác định Các số dựa tác động mơi trường xã hội, phát thải khí nhà kính, suy giảm nguồn lực, nguồn lượng tái tạo giá trị gia tăng cho kinh tế Vòng đời Năng lượng sinh khối GIỚI THIỆU Nghiên cứu quan trọng Tác động Môi trường Phát thải Kinh tế Thời gian hồn vốn Chi phí GIỚI THIỆU Phân tích vòng đời (LCA) cơng nghệ sản xuất lượng  Cho phép so sánh trực tiếp loạt tác động cách chia thành hậu tương đối    Một công cụ để đánh giá bền vững, có hạn chế Sử dụng nhiều số để đánh giá, điển hình phát thải khí nhà kính Tuy nhiên, trước không xem xét tác động xã hội GIỚI THIỆU Có loạt số quan trọng khác cần xem xét đánh giá tính bền vững cơng nghệ sản xuất lượng Môi trường, kinh tế, xã hội người bị ảnh hưởng đáng kể việc lựa chọn phương pháp sản xuất Bảng 1:Giá trung bình điện phát thải khí nhà kính trung bình thể dạng CO2 tương đương USD/kWh gCO2-e/kWh Quang điện 0.24 90 Gió 0.07 25 Thủy điện 0.05 41 Địa nhiệt 0.07 170 Than 0.042 1004 Khí 0.048 543 GIỚI THIỆU Những dạng lượng đưa vào đánh giá bao gồm : lượng mặt trời, gió, địa nhiệt… Các số quan trọng phát triển bền vững sử dụng đánh giá này:        Giá phát điện (khơng có lợi kinh tế khơng bền vững); Phát thải khí nhà kính; Cơng nghệ; Hiệu suất cơng nghệ sản xuất lượng; Nhu cầu sử dụng đất; Lượng nước tiêu thụ; Tác động xã hội 2.1 CHỈ SỐ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO Giá phát điện Hình Chi phí phát điện kWh CHỈ SỐ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO 2.4 Hiệu suất công nghệ sản xuất lượng Quang điện 4-22% Gió 24-54% Thủy điện >90% Địa nhiệt 10-20% Than 32-45% Khí 45-53% CHỈ SỐ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO 2.5. Sử dụng đất đai  Quang điện lượng gió có đặc điểm sử dụng đất tương tự  Năng lượng mặt trời gắn mái nhà Gió kết hợp vào đất nông nghiệp  Cần diện tích 72 km /TWh điện gió, mà không phân chia phần cho nông nghiệp  Quang điện chiếm 28-64 km /TWh mà khơng có phân bổ mục đích kép Cách tận dụng lượng mặt trời  CHỈ SỐ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO Thủy điện thay đổi đáng kể, tùy thuộc vào địa hình địa phương Một yêu cầu đất đai chung 2 750 km /TWh/ năm (Evrendilek Ertekin), yêu cầu đất đai 73 km /TWh (Gagnon van de Vate)  Địa nhiệt sử dụng đất ít, yếu tố lòng đất (18-74 km /TWh) CHỈ SỐ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO 2.6 Lượng nước tiêu thụ Dữ liệu xác định lượng lượng nước tiêu thụ q trình phát điện khó, đặc biệt công nghệ lượng tái tạo Bảng Mức tiêu thụ nước tính theo kg/kWh sản xuất điện Quang điện 10 Gió Thủy điện 36 Địa nhiệt 12-300 Than 78 Gas 78    CHỈ SỐ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO Thủy điện: tổn thất lớn nước bốc bề mặt Năng lượng địa nhiệt tiêu thụ lượng lớn nước cần thiết cho việc làm mát Nước tiêu thụ sản xuất mơ-đun quang điện tuabin gió, nhiên sử dụng trình vận hành bảo dưỡng, dẫn đến việc tiêu hao nước thấp Năng lượng gió có mức tiêu thụ nước thấp công nghệ xem xét, nguồn lượng quang điện CHỈ SỐ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO 2.7 Tác động xã hội Bảng Đánh giá tác động xã hội định tính Cơng nghệ Tác động Tầm quan trọng Quang điện Chất độc Chủ yếu Tầm nhìn Thứ yếu Tấn công chim Thứ yếu Ồn Thứ yếu Tầm nhìn Thứ yếu Địa chấn Thứ yếu Mùi Thứ yếu Ồn Thứ yếu Ô nhiễm Chủ yếu Sự chiếm chỗ Chủ yếu Nông nghiệp Chủ yếu Làm hại đến sơng Chủ yếu Gió Địa nhiệt Thủy điện CHỈ SỐ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO 2.7.1 Năng lượng mặt trời    Các tế bào lượng mặt trời cung cấp nguồn lượng hấp dẫn mà không phụ thuộc vào nhiên liệu Sản xuất pin mặt trời liên quan đến số hóa chất độc hại, dễ bắt lửa dễ nổ Các địa điểm trồng lượng mặt trời phải lựa chọn cẩn thận để giảm cạnh tranh với nơng nghiệp, xói mòn đất CHỈ SỐ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO 2.7.2 Năng lượng gió  Gió bị cơng chúng không chấp nhận xuống cấp thẩm mỹ, tiếng ồn nguy công chim  Sự chấp nhận công chúng gia tăng sau lắp đặt trại gió địa phương  Nguy cơng chim giảm nhẹ cách nghiên cứu kỹ lưỡng khu vực đề xuất trước lắp đặt  Tiếng ồn thường bị che khuất tiếng ồn gió CHỈ SỐ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO 2.7.3 Thủy điện  Việc lắp đặt thủy điện gây tranh cãi  Tỷ lệ phát triển thủy điện lớn giảm đáng kể thiếu chấp nhận công chúng  Đập ngập nước thường dẫn đến di chuyển người động vật, số lượng bị ảnh hưởng lớn  Các đồng cỏ nơng nghiệp bị ảnh hưởng ngập nước trực tiếp dòng sơng phù sa sông  Tuy nhiên, đập thủy điện mang lại lợi ích cho cộng đồng cải thiện kiểm soát lũ, tiếp cận với thủy lợi quanh năm giải trí thể thao nước CHỈ SỐ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO 2.7.4 Năng lượng địa nhiệt  Địa nhiệt ảnh hưởng xấu đến cộng đồng do:  Chất thải không quản lý mức  Các dòng nước quy trình địa nhiệt có mùi (hydrogen sulfide), bị ô nhiễm ammonia, thủy ngân, radon, asen bo  Các loại nước địa nhiệt xử lý hệ thống vòng kín hồn toàn để giảm bớt vấn đề CHỈ SỐ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO 2.8 Xếp hạng Bảng Xếp hạng tính bền vững Quang điện Gió Thủy điện Địa nhiệt Giá phát điện Lượng phát thải khí nhà kính Cơng nghệ Hiệu suất Sử dụng đất Tiêu thụ nước Tác động xã hội 20 13 16 21 Tổng  CHỈ SỐ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO Sản xuất điện từ gió bền vững theo sau thủy điện Địa nhiệt xếp hạng thấp từ bốn công nghệ lượng tái tạo  Xếp hạng cung cấp cho điều kiện quốc tế tồn cầu, cơng nghệ bị ảnh hưởng đáng kể địa lý Đối với vị trí địa lý định số số phát triển bền vững liệt kê trở nên quan trọng tiêu khác KẾT LUẬN Các công nghệ lượng tái tạo đánh giá dựa số tiêu phát triển bền vững Các tiêu lựa chọn giá phát điện, lượng phát thải khí nhà kính suốt chu trình sống cơng nghệ, nguồn tái tạo, hiệu chuyển đổi lượng, nhu cầu đất đai, tiêu thụ nước tác động xã hội Mỗi số giả thiết có tầm quan trọng phát triển bền vững sử dụng để xếp hạng công nghệ lượng tái tạo Bảng xếp hạng cho thấy lượng gió bền vững nhất, thủy điện, quang điện sau địa nhiệt Sử dụng liệu thu thập từ nhiều loại tài liệu xem xét điều kiện quốc tế toàn cầu
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐÁNH GIÁ CÁC CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CHO CÁC CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO, ĐÁNH GIÁ CÁC CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CHO CÁC CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn