THUYẾT TRÌNH LUẬT ĐẤT ĐAI

37 10 0
  • Loading ...
1/37 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 10:42

LUẬT ĐẤT ĐAI 02_ĐHMT_2 – NHÓM Giảng viên hướng dẫn: Võ Đình Quyên Di Thực hiện: Võ Thị Cẩm Nhung N guyễn Ngọc Như Quỳnh Huỳnh Thị Kim Thơ Đoàn Thị Thanh Thúy Phạm Thị Thủy Tiên Khái niệm Thủ tục hành Quyền nghĩa vụ người Đặc trưng Khái quát chung SDĐ LUẬT CĐ sở hữu toàn ĐẤT ĐAI dân đất đai Nguyên tắc Đối tượng điều chỉnh CĐ quản lý Nhà Phương pháp nước đất đai điều chỉnh Khái quát chung Khái quát chung Khái niệm CĐ sở hữu toàn dân đất đai Ngành Quy phạm Quan hệ luật độc lập pháp luật đất đai Sự bảo hộ Nhà nước đầy đủ Khái quát chung Đặc trưng Click icon to add picture Click icon to add picture Quan hệ kinh tế Quan hệ tài sản Khái quát chung Đặc trưng Hàn Chí h nh trị Dâ n chí Kin h tế nh Đối tượng Khái quát chung điều chỉnh Sở Quan hệ hữu đất đai Chiếm hữu Sử dụng Tổ chức nước ĐẤT Nước Định đoạt Quan hệ đất đai Cá nhân, HGĐ, CĐDC, CSTG Đất NN, phi NN, chưa SD Khái quát chung Phương pháp điều chỉnh PP  quyền  uy PP bình  đẳng thỏa  thuận Chung cư quận Cảm Lệ (Đà Nẵng) Khái quát chung Phương pháp điều chỉnh giao, cho thuê đất PP  quyền  uy thu hồi đất chuyển quyền SDĐ PP bình  xử phạt vi phạm đẳng thỏa  thuận giải tranh chấp Các nguyên tắc Luật đất đai CĐ SHTD Khái niệm đất đai Chế độ sở hữu toàn dân đất đai tổng hợp điều chỉnh xác nhận, quy định bảo vệ việc quy phạm pháp luật quan hệ sở hữu đất đai quyền lợi Nhà nước chiếm hữu, sở dụng định đoạt đất tạo thành đai sở hữu Nhà nước đất đai CĐ SHTD Khách thể đất đai Chủ thể Đại diện Đất NN QSH Chủ thể Chủ thể QSH Khách Đất phi NN thể Tự quy định quyền Đất chưa sử dụng CĐ SHTD đất đai Nội dung Chiếm hữu Sử dụng Định đoạt CĐ Quyền Thủ Quản người SDĐ tục Lý Nhà hành Nước Chế độ quản lý sử dụng đất Nghĩa vụ người SDĐ CĐ QLSDĐ CĐQL NN CĐ QLSDĐ Quyền người SDĐ Được cấp GCN QSDĐ Hưởng thành Được NN giúp đỡ cải tạo đất từ đất Nghĩa vụ CĐ QLSDĐ người SDĐ DỤNG Nhà nước thu hồi đất hết thời hạn sử dụng ranh giới độ sâu độ cao làm đầy đủ thủ tục việc tìm thấy vật lòng đất cơng trình cơng cộng lòng đất mơi trường đất VỆ tài BẢO SỬ mục đích Giao lại đất Khái niệm m ể c ặ Đ Thủ tục hành đất đai số H TT C Sổ đỏ Sổ & ng h Thủ tục Khái niệm hành Quy phạm pháp luật Có thẩm quyền TRẬT TỰ Thủ tục hành Đặc điểm CQNN có thẩm quyền thực Tính dịch vụ bắt cơng buộc quy định thẩm quyền, chức Thể quy định nhóm trình tự, nhiệm vụ CQNN QPPL thủ tục cụ thể Thủ tục TTHC hành cụ thể giao, cho thuê, cấp GCNQSDĐ Chuyển mục đích sử Thủ tướng Chính phủ   dụng Cấp GCNQSDĐ THỦ Chuyển nhượng QSDĐ TỤC Dự án "Xây dựng sở liệu quốc Cho thuê, thuê lại đai gia đất” QSDĐ Thế chấp, bão lãnh QSDĐ HÀNH Bộ Tài nguyên Môi trường Thừa kế, tặng cho QSDĐ quan chủ quản CHÍNH hồn thiện năm 2020 Góp vốn QSDĐ Thủ tục Sổ đỏ hành THẬT Giả 100% Giả 50% 2011 17 tỷ Nghiêm Thị Viết 2007 21 tỷ Trần Thái Vũ Hà Nội TP Đà Nẵng tỉnh Quảng Nam Thủ tục Sổ đỏ hành Sổ hồng quyền sở hữu nhà quyền sử dụng đất khu vực nông thôn quyền sử dụng đất đô thị 19/10/2009 tưgắn liền với đất Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Nghị quyềnđịnh sở hữu nhà tàiThông sản khác 21/10/2009 88/2009 17/2009 NĐ-CP TT-BTNMT Dự thảo sửa đổi LĐĐ Minh bạch hóa việc thu hồi đất Bồi thường thu hồi đất Kéo dài thời hạn giao đất(nn,ths,làm muối) Định giá đất theo giá thị trường Sở hữu nhà người việt nước KẾT THÚC Cám ơn lắng nghe
- Xem thêm -

Xem thêm: THUYẾT TRÌNH LUẬT ĐẤT ĐAI, THUYẾT TRÌNH LUẬT ĐẤT ĐAI

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn