Chảy máu trong và sau đẻ

30 3 0
  • Loading ...
1/30 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 09:44

CHẢY MÁU TRONG VÀ SAU ĐẺ TS Nguyễn Mạnh Thắng Bợ mơn Phụ Sản – ĐHYHN Phó trưởng khoa Đẻ – Bv Phụ sản TW Trung tâm Chẩn đoán trước sinh – Bv Phụ sản TW Tel 090.798.5688 / 0969.886.658 thang@live.jp CHẢY MÁU TRONG VÀ SAU ĐẺ Mơc tiªu: Triệu chứng tính chất chảy máu thời kỳ chuyển sau đẻ Các nguyên nhân Hưíng xư trÝ CHẢY MÁU TRONG VÀ SAU ĐẺ ĐÞnh nghĩa: chảy máu chuyển sau đẻ bao gồm tất tr ờng hợp sản phụ bị chảy máu âm đạo vi nguyên nhân gi chuyển dạ, trớc sau thai khỏi tử cung vòng đầu sau đẻ CHẢY MÁU TRONG VÀ SAU ĐẺ Cã thÓ chia làm hai giai đoạn: - Giai đoạn chuyển thai cha khỏi tử cung - Giai đoạn sau đẻ thai rau thai đa khái tö cung CHẢY MÁU TRONG VÀ SAU ĐẺ Giai đoạn chuyển dạ: Triệu chứng: Máu âm đạo thờng đỏ tơi, chảy máu nhiều, ạt, khiến bệnh nhân choáng, ngất vi máu cấp Có thể kèm theo: rối loạn co tử cung Tim thai biến ®éng, thËm chÝ cã thĨ mÊt tim thai Thăm ©m đạo: nhiều máu CTC xoá mở, ối hc vì, qua cỉ tư cung cã thÕ sê thÊy phần hay toàn rau thai che cổ tử cung Siêu âm: trạng thai, ối rau thai Chỉ làm thật cần thiết, nên làm chỗ tránh di chuyển bệnh nhân Các nguyên nhân gây chảy máu chuyển Rau tiền đạo: Rau bong non: Vỡ tử cung: Chảy máu đứt mạch máu màng rau: Rau tiền đạo: 0,5-1% tổng số đẻ Rau không bám hoàn toàn vào thân tử cung mà có phần hay toàn bánh rau bám vào đoạn dới tử cung Rau tiền đạo: Triệu chứng: - Chảy máu đỏ tơi Toàn thân: chảy máu nhiều, không kịp thời xử lý, thể trạng sản phụ suy sụp nhanh, choáng, truỵ tim mạch - Khám: ng«i thai bÊt thưêng: ng«i ngang (14,3%), tim thai cã thể biến đổi tuỳ lợng máu - Thm âm đạo: qua lỗ cổ tử cung sờ thấy toàn rau rau tiền đạo trung tâm, thấy phần rau, phần ối rau tiền đạo bán trung tâm, sờ thấy mép bánh rau, chí không sờ thấy gi mµ chØ thÊy mµng èi dµy, cøng Rau tiền đạo: Xử trí: - Chỉ định mổ tuyệt đối trờng hợp rau tiền đạo trung tâm, bán trung tâm, nhanh tốt, thai chết - Bấm ối để hạ thấp thai, thử cầm máu trờng hợp khác Nếu sau bấm ối máu cầm tiếp tục theo dõi chuyển dạ, máu không cầm phải mổ lấy thai, Rau tiền đạo: Xử trí: - Trong mổ diện rau bám chảy máu máu => khâu cầm máu mũi ch X U Nếu không cầm => thắt M TC M hạ vị chí cắt tử cung bán phần thấp để cứu mẹ - Nếu đẻ đờng dới, thời kỳ sổ rau chảy máu phải bóc rau nhân tạo KSTC, cho thuốc co hồi TC Trờng hợp không cầm đợc máu => mổ cắt TC bán phần thấp chí cắt tử cung hoàn toàn - Mẹ cần ợc theo dõi truyền máu có thiếu m¸u Vỡ TC: TriƯu chøng : - C¸c dÊu hiƯu do¹ tư cung biÕn mÊt, tim thai mÊt - Sờ thấy phần thai nhi dới da bụng - Âm đạo chảy máu đỏ tơi - Thm âm đạo thấy tụt lên cao, chí không xác định đợc Vỡ TC: Xư trÝ: Mỉ cÊp cøu cµng nhanh tốt, mẹ bị choáng, tim thai mÊt Cã thĨ võa mỉ võa håi søc, trun m¸u - Tuỳ theo tổn thơng nhu cầu sinh đẻ mẹ mà khâu bảo tồn tử cung cắt tử cung Chảy máu đứt mạch máu màng rau: Là trờng hợp gặp nhng có bệnh cảnh lâm sàng giống với rau tiền đạo Triệu chứng: Chảy máu âm đạo đỏ tơi, triệu chứng khác kèm Thm âm đạo: Binh thờng, không thấy dấu hiệu rau tiền đạo Xét nghiệm: Binh thờng Xử trí: Trong trờng hợp cha vỡ ối bấm ối, để cầm máu Nếu kết => mổ lấy thai Các nguyên nhân chảy máu thời kỳ sổ rau Rau kh«ng bong Rau cài rng lợc Sót rau tử cung Vỡ tử cung Lộn tử cung Chảy máu phần mềm đờng sinh dục Chảy máu rối loạn đông máu Rau không bong Là tợng sau sổ thai đợc 30 phút trở lên, làm nghiệm pháp bong rau thấy rau cha bong xuống đoạn dới Triệu chứng: Sau sổ thai, thấy âm đạo máu đỏ tơi Làm nghiệm pháp bong rau thấy thất bại Toàn trạng mẹ thay đổi tuỳ theo tinh trạng máu Xử trí: Hồi sức, giảm đau Tiến hành bóc rau nhân tạo kiểm soát tử cung Rau cài rng lợc Là nhng nguyên nhân gây tợng rau không bong Triệu chứng: thờng phát bóc rau nhân tạo, thấy khó bóc, bề mặt tử cung diện rau bám nham nhở, máu tiếp tục chảy Xử trí: Mổ cấp cứu thờng phải cắt tử cung bán phần Sót rau Là nhng nguyên nhân gây chảy máu thờng hay gặp giai đoạn chuyển Triệu chứng: Sau sổ rau, máu tiếp tục nhiều, một, máu đỏ tơi Toàn trạng mẹ thay đổi tuỳ theo số lợng máu Tử cung co hồi Kiểm tra bánh rau thấy thiếu Xử trí: Giảm ®au KiĨm so¸t tư cung C¸c thíc co håi tư cung kháng sinh tử cung Thờng hay gặp nhng sản phụ có thai nhiều lần, thai to, đa thai, hay chuyển kéo dài Triệu chứng: Sau thai rau ra, máu âm đạo tiếp tục chảy, máu đỏ tơi, kiểm tra bánh rau đủ Khám: Khám bụng không thấy có khối an toàn tử cung Xử trí : Các thc co håi tư cung, cã thĨ tiÕn hµnh kiĨm soát tử cung kết hợp với xoa bóp chỗ Vì tư cung Lµ mét tai biến sản khoa nguy hiểm, không đợc phát kÞp thêi cã thĨ nhanh chãng dÉn tíi tư vong mẹ Thờng hay gặp nhng trờng hợp làm thủ thuật khó khan: forcep lọt cao, nội xoay thai, sản phụ có sẹo mổ cò Vì tư cung TriƯu chøng: Ra m¸u âm đạo đỏ tơi, bụng chớng nhẹ, nhng triệu chứng thờng khó phát Toàn trạng mẹ thay đổi tuỳ theo tình trạng máu Kiểm soát tử cung thấy buồng tử cung không toàn vẹn Xư trÝ: Võa håi søc võa tiÕn hµnh mỉ cÊp cứu ngay, tuỳ tình trạng mẹ, nhu cầu sinh đẻ, mức độ vị trí vết vỡ tử cung mà tiến hành cắt tử cung hay khâu bảo tån Lén tư cung RÊt hiÕm gỈp, thưêng sản phụ đẻ nhiều lần, tiến hành đỡ rau thô bạo Triệu chứng: Buồng tử cung bị lộn tụt âm đạo, âm hộ, có màu đỏ nh miếng thịt bò Bệnh nhân đau, choáng Khám không thấy khối an toàn thành bụng Thm âm đạo sờ thấy viền mép cổ tử cung Xử trí: Giảm đau, chống choáng cho bệnh nhân (chủ yếu đau) Tiến hành đẩy cho buồng tử cung tụt trở lại vào Các thuốc co hồi tử cung để tránh lộn trở lại Chảy máu phần mềm đờng sinh dục Triệu chứng: Chảy máu âm đạo đỏ tơi, một, rỉ rả Mặc dù kiểm soát tử cung để loại trừ nguyên nhân tử cung, nhng tình trạng chảy máu âm đạo Xử trí: ặt van âm đạo để kiĨm tra sù toµn vĐn cđa cỉ tư cung, thµnh âm đạo, âm hộ Khâu cầm máu phục hồi vùng phần mềm bị tổn thơng Phải bảo đảm khâu hết vết rách không để lại đờng hầm Chảy máu rối loạn đông máu Thai lu: Thờng nhng thai to, chết lu lâu ngày Xử trí: ể tránh nguy chảy máu, tất trờng hợp thai lu phải đợc xét nghiƯm sinh sỵi hut trưíc thai Trong trưêng hợp sinh sợi huyết thấp chí => phải đợc truyền bồi phục sinh sợi huyết máu tơi Chảy máu rối loạn đông máu Viêm gan siêu vi rút: Là hinh thái bệnh lý vô nguy hiểm sản phụ chuyển mà lại bị viêm gan tiến triển, nguy hôn mê chảy máu sau đẻ vi teo gan cấp Triệu chứng: Bệnh nhân viêm gan tiến triển với tình trạng vàng da, củng mạc vàng Xét nghiệm: Men gan tăng cao, sinh sợi huyết giảm Xử trÝ: Chđ u lµ håi søc cho mĐ vµ trun bồi phục sinh sợi huyết Chảy máu rối loạn đông máu Các bệnh lý khác: nh xuất huyết giảm tiểu cầu => tuỳ nguyên nhân mà xử trí bồi phục lại yếu tố đông máu bị thiếu hụt Về nguyên tắc, nên hạn chế tối đa can thiệp phẫu thuật trờng hợp chảy máu rối loạn đông máu ...CHẢY MÁU TRONG VÀ SAU ĐẺ Mơc tiªu: TriƯu chứng tính chất chảy máu thời kỳ chuyển sau đẻ Các nguyên nhân Hớng xư trÝ CHẢY MÁU TRONG VÀ SAU ĐẺ ĐÞnh nghÜa: chảy máu chuyển sau đẻ bao gồm... sau đẻ bao gồm tất tr ờng hợp sản phụ bị chảy máu âm đạo vi nguyên nhân gi chuyển dạ, trớc sau thai khỏi tử cung vòng đầu sau đẻ CHY MÁU TRONG VÀ SAU ĐẺ Cã thĨ chia lµm hai giai đoạn: - Giai... thử cầm máu trờng hợp khác Nếu sau bấm ối máu cầm tiếp tục theo dõi chuyển dạ, máu không cầm phải mổ lấy thai, Rau tiền đạo: Xư trÝ: - Trong mỉ nÕu diƯn rau b¸m chảy máu máu => khâu cầm máu mũi
- Xem thêm -

Xem thêm: Chảy máu trong và sau đẻ, Chảy máu trong và sau đẻ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn