PHÁP LUẬT VỀ NGƯỜI KHUYẾT TẬT, ĐỀ BÀI SỐ 09

12 4 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 08:43

MỤC LỤC ĐỀ BÀI SỐ 09 Quy định pháp luật thực tiễn giải việc làm người khuyết tật Việt Nam nay? Quyền chăm sóc sức khỏe ban đầu nơi cư trú người khuyết tật? BÀI LÀM Câu Quy định pháp luật thực tiễn giải việc làm người khuyết tật Việt Nam nay? a Pháp luật giải việc làm cho người lao động khuyết tật bao gồm số quy định sau: Thứ nhất, quy định quyền có việc làm việc người lao động khuyết tật Việc làm cho người khuyết tật Liên hợp quốc (UN) Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) đặc biệt quan tâm.UN quy định: quốc gia phải công nhận quyền làm việc người khuyết tật, cách thực thi bước phù hợp, bao gồm biện pháp luật pháp ,… ILO hướng dẫn thúc đẩy hội việc làm bình đẳng cho người khuyết tật không bao gồm việc ngăn cấm phân biệt đối xử lý khuyết tật Ngày 22/10/2007, Việt Nam ký Công ước Liên Hợp Quốc quyền người khuyết tật Bộ luật Lao động Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sửa đổi, bổ sung năm 2012 khẳng định: “Nhà nước bảo trợ quyền lao động, tự tạo việc làm lao động người khuyết tật, có sách khuyến khích ưu đãi người sử dụng lao động tạo việc làm nhận lao động người khuyết tật vào làm việc, theo quy định Luật Người khuyết tật” (Khoản Điều 176) Quyền làm việc lao động khuyết tật tiền đề tạo hội động lực cho người khuyết tật tìm kiếm việc làm, có hội khẳng định thân, tự lập sống, tạo thu nhập để dựa dẫm vào gia đình, người thân Thứ hai, quy định sách học nghề việc làm cho người khuyết tật Luật Người khuyết tật năm 2010 Nghị định số 28/2012/NĐ - CP Chính phủ hướng dẫn thi hành số điều Luật Người khuyết tật có quy định chi tiết dạy nghề việc làm người khuyết tật Theo đó, Nhà nước đảm bảo, tạo điều kiện tối đa cho người khuyết tật lựa chọn, tư vấn học nghề, làm việc theo khả năng, sức khỏe mình; sở dạy nghề, tổ chức dạy nghề phải đảm bảo điều kiện dạy nghề; quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, không từ chối tuyển dụng người lao động khuyết tật có đủ tiêu chuẩn… Thứ ba, quy định sở dạy nghề, sở sản xuất kinh doanh Học nghề việc làm cho người khuyết tật vấn đề Đảng Nhà nước ta quan tâm Bộ luật Lao động khoản Điều 176 quy định: “Chính phủ quy định sách cho vay vốn ưu đãi từ Quỹ quốc gia việc làm người sử dụng lao động sử dụng lao động người khuyết tật” Đối với sở dạy nghề, tổ chức dạy nghề cho người khuyết tật phải bảo đảm điều kiện dạy nghề cho người khuyết tật hưởng sách ưu đãi theo quy định pháp luật ; sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên người khuyết tật hỗ trợ cải tạo điều kiện, môi trường làm việc phù hợp cho người khuyết tật; miễn thuế thu nhập doanh nghiệp; vay vốn với lãi suất ưu đãi theo dự án phát triển sản xuất kinh doanh; ưu tiên cho thuê đất, mặt bằng, mặt nước miễn, giảm tiền thuê đất, mặt bằng, mặt nước phục vụ sản xuất, kinh doanh theo tỷ lệ lao động người khuyết tật, mức độ khuyết tật người lao động quy mô doanh Đây quy định ưu đãi góp phần hỗ trợ doanh nghiệp, sở sản xuất kinh doanh có điều kiện mở rộng hoạt động sản xuất, cải thiện môi trường làm việc để người khuyết tật tiếp cận với công việc Thứ tư, quy định quỹ việc làm cho người khuyết tật Với mục đích giúp đỡ người khuyết tật học nghề, tạo việc làm, hỗ trợ sở dạy nghề, sở sản xuất kinh doanh dành riêng cho người khuyết tật; hỗ trợ doanh nghiệp khác thuộc thành phần kinh tế nhân người khuyết tật vào học nghề làm việc đạt tỷ lệ cao quy định thành lập sử dụng quỹ việc làm cho NKT vấn đề quan trọng cần thiết Luật Người khuyết tật năm 2010, Điều 10 quy định quỹ trợ giúp người khuyết tật Theo đó, quỹ quỹ xã hội từ thiện nhằm huy động nguồn lực trợ giúp NKT quỹ hình thành từ nguồn như: đóng góp tự nguyện, tài trợ tổ chức, cá nhân nước nước ngoài; hỗ trợ từ ngân sách nhà nước; khoản thu hợp pháp khác Tuy nhiên, thực tiễn thực nguồn quỹ nhiều bất cập Thứ năm, quy định thời làm việc, thời nghỉ ngơi Trước đây, Bộ luật Lao động quy định thời gian làm việc người khuyết tật không ngày 42 tuần với mục đích tạo điều kiện cho người khuyết tật làm việc giới hạn phù hợp với khả sức khoẻ mình, giúp họ phục hồi sức khoẻ cách nhanh chóng, có khả làm việc lâu dài đạt suất Tuy nhiên, sau thời gian thực hiện, quy định thể bất cập, tạo phân biệt lao động khuyết tật lao động không khuyết tật Người sử dụng lao động dựa vào quy định để từ chối nhận NKT vào làm việc họ không đáp ứng thời gian làm việc lao động khác Tuy nhiên, NKT lại khẳng định, họ làm tốt cơng việc người lao động khơng khuyết tật Chính vây, Bộ luật Lao động sửa đổi, bổ sung năm 2012 không quy định thời làm việc người khuyết tật trước để góp phần tạo mơi trường làm việc công NKT người không khuyết tật Thứ sáu, quy định an toàn lao động, vệ sinh lao động người khuyết tật Điều 177 Bộ luật lao động 2012 quy định, người sử dụng lao động phải có trách nhiệm việc bảo đảm điều kiện lao động, vệ sinh lao động phù hợp với người khuyết tật thường xuyên chăm sóc sức khỏe cho họ Pháp luật nhấn mạnh đến việc đảm bảo điều kiện an toàn lao động, vệ sinh lao động cho người tàn tật; cấm làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm lao động khuyết tật bị suy giảm khả lao động từ 51% ; cấm sử dụng người lao động khuyết tật làm công việc nặng nhọc, nguy hiểm tiếp xúc với chất độc hại theo danh mục Bộ Lao động - Thương binh Xã hội, Bộ Y tế ban hành Như vậy, người sử dụng lao động khơng lợi ích trước mắt để thỏa thuận làm thêm giờ, làm việc ban đêm, trường hợp chủ sử dụng lao động lợi dụng người lao động khuyết tật vào làm công việc nặng nhọc độc hại cho sức khỏe họ Như vậy, giải việc làm cho người khuyết tật không trông chờ vào tinh thần nhân đạo tổ chức, doanh nghiệp theo chương trình hợp tác dự án với tổ chức nhân đạo ngước Về phía người khuyết tật phải tự trang bị cho kiến thức, kỹ chun mơn, sẵn sàng đảm đương công việc nhà tuyển dụng để khẳng định người “tàn mà khơng phế” Đã đến lúc, cần phải có hành lang pháp lý chặt chẽ trách nhiệm người quản lý Có vậy, người khuyết tật hưởng đầy đủ quyền nghĩa vụ pháp lý người lao động bình thường khác, góp phần đưa ước nguyện “hãy đưa chúng tơi hòa nhập với cộng đồng” người khuyết tật trở thành thực b Thực tiễn giải việc làm người khuyết tật Việt Nam : Theo số liệu Bộ Lao động, Thương binh Xã hội, nước có khoảng 6,7 triệu người khuyết tật (NKT), 60% NKT độ tuổi lao động tập trung chủ yếu khu vực nông thôn.Thế nhưng, có khoảng 50% số có việc làm.Giải việc làm cho NKT đã, vấn đề quan tâm toàn xã hội Những kết đạt được: Được biết, để giúp NKT hòa nhập với cộng đồng có động lực vươn lên sống, năm qua, công tác dạy nghề, giải việc làm cho NKT cấp, ngành, địa phương đặc biệt quan tâm.Cụ thể tạo điều kiện thuận lợi từ phát triển hạ tầng sở sách hỗ trợ đối tượng tham gia học nghề giáo viên dạy nghề Nhờ vậy, số sở dạy nghề nước ta tăng lên số lượng, quy mô chất lượng đào tạo, đồng thời công tác dạy nghề cho NKT bước xã hội hóa với tham gia ngày nhiều khu vực tư nhân Tính đến nay, nước có 256 sở dạy nghề tham gia dạy nghề cho NKT, có 55 sở dạy nghề chuyên biệt Các sở dạy nghề dành riêng cho NKT ưu tiên cấp địa điểm thuận lợi, hỗ trợ vốn, cấp kinh phí đào tạo, miễn giảm thuế, vay vốn với lãi suất ưu đãi Đối với sở dạy nghề khác, nhận NKT vào học nghề ưu tiên đầu tư, bảo đảm định mức kinh phí đào tạo Còn với NKT thời gian học nghề cấp học bổng trợ cấp xã hội, miễn giảm học phí vào mức độ khuyết tật suy giảm khả lao động Những bất cập tồn vấn đề giải việc làm Việt Nam nay: Thứ nhất, tỷ lệ người khuyết tật có việc làm thấp: Trong số 5,3 triệu người khut tật có khoảng 60% độ tuổi lao động, số khả lao động chiếm 40%, số tham gia lao động có 30%, khoảng % chưa đào tạo nghề Người có việc làm phù hợp ổn định chiếm 15% số q Hơn 80% NKT sống nơng thơn, phần lớn họ sống gia đình.Số có việc làm đại phận lao động thủ cơng như: làm tă tre, đan lát, trồng trọt, làm hương, chăn ni,…họ làm việc nhóm, tổ thơn, bản, làng, xóm, … học làm việc theo đơn lẻ gia đình Hiện nước có 400 sở này, với khoảng 20.000 llao động người khuyết tật làm việc với quy mô vừa nhỏ khác Thứ hai, quy định pháp luật vấn đề việc làm cho người khuyết tật chưa thực tác động đến doanh nghiệp Để tăng hội việc làm cho người khuyết tật, pháp luật quy định tỷ lệ bắt buộc nhận người khuyết tật vào làm doanh nghiệp, khơng nhận đủ phải nộp khoản tiền vào quỹ việc làm cho người khuyết tật Nhưng quy định chưa thấy hiệu áp dụng thực tiễn, có tỉnh, thành phố thành lập Qũy việc làm Nếu quy định thực nghiêm túc có khoản tài đáng kể, tăng cường cho việc tổ chức dạy nghề, tìm kiếm việc làm người khuyết tật cao Nhưng thực tế chưa có quan tâm đầy đủ, đồng thời thiếu giám sát đơn đốc, chưa có biện pháp chế tài hữu hiệu Thứ ba, người khuyết tật gặp khó khăn tìm kiếm việc làm Trong trình tiếp cận hội học nghề, tìm việc làm người khuyết tật gặp nhiều khó khăn Nguyên nhân NKT gặp khó khăn việc lại, giao tiếp rào cản vơ phân biệt, đối xử từ cộng đồng, mặc cảm NKT nên việc hòa nhập cộng đồng họ gặp nhiều khó khăn Mặt khác, có phận NKT không tự cố gắng vươn lên mà có thói quen sống ỷ lại, trơng chờ vào người thân, giúp đỡ Nhà nước, quyền địa phương Thứ tư, sở vật chất cho người khuyết tật chưa đảm bảo Rào cản giao thông thách thức không nhỏ, quy định cấm xe bánh trở hàng nhừn đồng thời chưa có giải pháp tháo gỡ thỏa đáng khiến phận người khuyết tật sống nghề trở hàng từ xe ba bánh việc, khơng có thu nhập khó tìm việc làm phù hợp Người khuyết tật lại giao thơng cơng cộng xe buýt tiếp cận được, thái độ phục vụ cò thờ ơ, lại hàng khơng nhiều trường hợp bị từ chối phục vụ Khó khăn lại dồng nghĩa với việc cản trở tìm kiếm việc làm ( trừ số trường hợp làm lĩnh vực công nghệ thông tin, làm gia công nhà,…) Rào cản môi trường xây dựng trụ sở làm việc, sở học nghề khơng có lối dành cho người khuyết tật Rào caen nhận thức hầu hết chủ doanh nghiệp cho tuyển dụng người khuyết tật vào làm việc thêm nặng trách nhiệm, tốn Còn địa phương tồn nhận thức : “ Giải việc làm cho người bình thường chưa xong lấy đâu việc cho người khuyết tật” Nhận thức hồn tồn sai lầm, tình trạng thất nghiệp tồn xã hội, giải cách triệt để Nếu việc chờ lo cho xong người lành, người khuyết tật khơng có hội việc làm Thứ năm, trình độ chun mơn, kỹ thuật người khuyết tật thấp Thực tế cho thấy, trình độ chun mơn kỹ thuật người khuyết tật thấp Có tới 93,4% số người khuyêt tật từ 16 tuổi trở lên kỹ thuật, chun mơn, số người có chứng nghề chiếm 6,5% Thứ sáu, vấn đề đào tạo việc làm dạy nghề chưa thực quan tâm mức Cả nước có 16000 người tàn tật làm việc doanh nghiệp tỉnh thành phố Đối tượng chủ yếu thương binh, bệnh binh, người nhiễm chất dộc hóa học với tỷ lệ thương tật nhẹ có sẵn doanh nghiệp từ trước Hiện có 2,5 % tổng số triệu người tàn tật qua lớp đào tạo, số lại tập trung chủ yếu đô thị lớn khu vực nơng thơn người khuyết tật không tiếp cận với lớp dậy nghề Trình độ học vấn người tàn tật thấp với gần 36% người tàn tật khơng biết chữ, 25,3% có trình độ tiểu học, 21,46 có trình độ trung học sở Vấn đề đào tạo việc làm dạy nghề người khuyết tật thị trường lao động thực tế nhiều khoảng cách, nan giải đòi hỏi xã hội người sử dụng cần phải thực quan tâm nhìn cách rộng mở đồng thời tiếp tục hưởng ứng sách nhà nước giải vệc làm cho người khuyết tật Đối với sở dậy nghề việc trọng nâng cao chất lượng đào tạo vô cần thiết có mang lại hiệu cao việc giải việc làm cho người khuyết tật Câu 2: Quyền chăm sóc sức khỏe ban đầu nơi cư trú người khuyết tật? Trả lời: Chăm sóc sức khỏe ban đầu lĩnh vực hoạt động hệ thống y tế quốc gia coi chìa khóa để đạt mục tiêu sức khỏe cho thành viên xã hội, đặc biệt người có nhu cầu chăm sóc cao có người khuyết tật Chăm sóc sức khỏe ban đầu nơi cư trú nhấn mạnh đến biện pháp tăng cường sức khỏe, phòng bệnh, chữa bệnh phục hồi sức khỏe Việc chăm sóc sức khỏe ban đầu thực địa phương tinh thần phù hợp với nhu cầu người khuyết tật địa phương hệ thống y tế địa phương đảm nhiệm Chăm sóc sức khỏe ban đầu có ý nghĩa vơ to lớn sức khỏe người khuyết tật, thể quan điểm y học đại coi phòng bệnh chữa bệnh Nếu hoạt động chăm sóc sức khỏe ban đầu thực tốt giúp ngăn ngừa khuyết tật xảy loại bỏ hạn chế yếu tố có hại cho sức khỏe từ thức ăn, nước uống, mơi trường…Ngồi việc phát sơm khuyết tật giúp quan chun mơn có biện pháp điều trị kịp thời để khắc phục khuyết tật, hạn chế hậu khuyết tật gây Theo quy định luật người khuyết tật, chăm sóc sức khỏe ban đầu người khuyết tật gồm nội dung sau: giáo dục sức khỏe, thực biện pháp phòng ngừa, quản lí sức khỏe Vấn đề quy định cụ thể Điều 21 Luật Người khuyết tật quy định Chăm sóc sức khỏe ban đầu tai nơi cư trú sau: Trạm y tế xã có trách nhiệm sau đây: a) Triển khai hình thức tuyên truyền, giáo dục, phổ biến kiến thức phổ thơng chăm sóc sức khỏe, phòng ngừa, giảm thiểu khuyết tật, hướng dẫn người khuyết tật phương pháp phòng bệnh, tự chăm sóc sức khỏe phục hồi chức Việc chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người khuyết tật nơi cư trú giao cho trạm y tế cấp xã, theo đó, trạm y tế có trách nhiệm triển khai hình thức tuyên truyền, giáo dục, phổ biến kiến thức phổ thơng chăm sóc sức khỏe, phòng ngừa, giảm thiểu khuyết tật; hướng dẫn người khuyết tật phương pháp phòng bệnh, tự chăm sóc sức khỏe phục hồi chức Như vậy, biện pháp tuyên truyền nhiều hình thức khác nhằm phổ biến giáo dục cho người thân người khuyết tật, để từ cá nhân có kiến thức y khoa bản, từ hỗ trợ, bảo vệ người khuyết tật b) Lập hồ sơ theo dõi, quản lý sức khỏe người khuyết tật Đây trình quản lý sức khỏe nhà nước người khuyết tật Nhà nước dành ưu tiên cho người khuyết tật cách quản lý sức khỏe họ hình thức lập hồ sơ để theo dõi.Trong trường hợp bệnh tình có diễn biến xấu đi, chữa trị kịp thời c) Khám bệnh, chữa bệnh phù hợp với phạm vi chuyên môn cho người khuyết tật Đây quy định cụ thể nhằm bảo vệ quyền Người khuyết tật, người có chun mơn, làm việc chuyên ngành có trách nhiệm khám, chữa bệnh cho người khuyết tật Tránh tình trạng người thiếu chuyên môn, thiếu trách nhiệm vào khám chữa bệnh cho người khuyết tật Kinh phí để thực quy định điểm a điểm b khoản Điều ngân sách Nhà nước đảm bảo Đây quy định trợ cấp, đãi ngộ dành cho người khuyết tật, NKT tham gia lớp tun truyền miễn phí, theo dõi chăm sóc khám chữa bệnh kịp thời Như vậy, nhìn chung quyền chăm sóc sức khỏe ban đầu nơi cư trú người khuyết tật tương đối đảm bảo Tuy nhiên cần bổ sung số quy định dành cho gia đình, tổ chức, cá nhân quan địa phương họ sinh sống để quyền chăm sóc ban đầu nơi trú họ thực trú trọng, quan tâm nghiêm túc thực Ngồi ra, bên cạnh quy định chăm sóc người khuyết tật thuộc phía quan địa phương, cần bổ sung quy định dành riêng phía gia đình, người thân để người khuyết tật hưởng chăm sóc tối ưu LỜI CẢM ƠN TỚI CÁC THẦY CÔ TRONG TỔ BỘ MÔN Trên làm em đề số 09, em hi vọng với phần làm em phía em nhận đánh giá, nhận xét từ phía thầy giáo tổ mơn, để em có nhìn sâu sắc quy định pháp luật dành cho người khuyết tật, việc bảo đảm quyền họ Sinh ra, may mắn , số phận đưa đẩy họ trở thành người khiếm khuyết, cho dù nào, họ cần bảo vệ, quan tâm công dân khác Em hi vọng, lần may mắn luận Em hi vọng điểm số làm thỏa mãn ước mơ em Dù kiến thức em không nhiều, em khơng chắn có đủ khả hay không, mục tiêu trước mắt em tham gia giảng dạy kiến thức môn học thầy cô tổ môn dạy em tương lai không xa Em cảm ơn thầy, cô tạo điều kiện giúp em có nhìn thấu đáo tâm tư người khuyết tật ( qua buổi gặp mặt, ngoại khóa) để em thay đổi thânbiết cách quan tâm, cách hiểu lòng với người cha khơng nhìn thấy ánh sáng em, cảm ơn thầy cô cho em nhận biết cách chia sẻ, động viên, quan tâm mực dành tình cảm đặc biệt cho người may mắn em Cảm ơn thầy cô tổ môn giúp em, suốt quãng thời gian lại đời mình, em khơng sống thờ lạnh nhạt với Người ấy, người mà trước em khơng có chút tình cảm đặc biệt Cảm ơn thầy cô giáo tổ môn, ngày tháng qua mang lại cho riêng em kiến thức quý giá, mang lại cho em suy nghĩ, mục tiêu cụ thể Em xin chân thành cảm ơn thầy cô giáo tổ môn !
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÁP LUẬT VỀ NGƯỜI KHUYẾT TẬT, ĐỀ BÀI SỐ 09, PHÁP LUẬT VỀ NGƯỜI KHUYẾT TẬT, ĐỀ BÀI SỐ 09

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn