Lý luận và công nghê dạy học

14 7 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 08:42

Lời mở đầu Tiếp tục đẩy mạnh tồn diện cơng đổi mới, thực cơng nghiệp hóa, đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức, tích cực chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng để đến năm 2020 nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng đại đặt cho giáo dục, đào tạo nước ta yêu cầu, nhiệm vụ thách thức Đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế tri thức áp lực ngành giáo dục nói riêng tồn Đảng, tồn dân nói chung Điều đòi hỏi phải có định hướng phát triển, có tầm nhìn chiến lược, ổn định lâu dài phương pháp, hình thức, tổ chức, quản lí giáo dục đào tạo cho phù hợp Để thực thành cơng đổi bản, tồn diện giáo dục đào tạo nước nhà cần phải thực nhiều giải pháp có giải pháp đổi nội dung, phương pháp dạy học theo định hướng “coi trọng việc bồi dưỡng lực tự học HS” tất cấp Phát huy tính tích cực tập học sinh vấn đề mà đặt từ nhiều năm ngành giáo dục nước ta Vấn đề trở thành phương hướng nhằm đào tạo người lao động sáng tạo, làm chủ đất nước.Trong phân tích đây, nhìn nhận lại chủ trương đổi dạy học theo hướng phát triển lực học sinh nước ta thực Lý luận cơng nghê dạy học Nội dung I TÌNH HÌNH GIÁO DỤC HIỆN NAY I.1 Chủ trương Đảng, nhà nước đổi phương pháp dạy học Cùng nhìn lại suốt trình đạo Đảng nhà nước tư tưởng mục tiêu đổi phương pháp dạy học theo lực phẩm chất cho học sinh hình thành đạo quán từ lâu Luật Giáo dục số 38/2005/QH11, điều 28 qui định:“ Phương pháp dạy học phổ thông phải phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo học sinh; phù hợp với đặc điểm lớp học, khả làm việc theo nhóm; rèn luyện kỹ vận dụng kiến thức vào thực tiễn, tác động đến tính cảm, đem lại niềm vui, hứng thú cho học sinh” Như vậy, để đề luật trên, trước nhà giáo dục có q trình trải nghiệm thực tiễn dài đúc kết Gần báo cáo trị Đại hội Đảng tồn quốc lần thứ XI khẳng định: “ Đổi chương trình, nội dung, phương pháp dạy học, phương pháp thi, kiểm tra theo hướng đại; nâng cao chất lượng toàn diện, đặc biệt coi trọng giáo dục lý tưởng, giáo dục truyền thống lịch sử cách mạng, đạo đức lối sống, lực sáng tạo, kỹ thực thành, tác phong cơng nghiệp, ý thức trách nhiệm xã hội” Có thể thấy, chủ trương Đảng nêu đầy đủ quán từ trước đến Cho đến gần nghị Hội nghị Trung ương (khóa XI): “ Tiếp tục đổi mạnh mẽ phương pháp dạy học theo hướng đại, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo vận dụng kiến thức, kỹ người học, khắc phục lối truyền thụ áp đặt chiều, ghi nhớ máy móc Tập trung dạy cách học, cách nghĩ, khuyến khích tự học, tạo sở để người học tự cập nhật đổi tri thức, kỹ năng, phát triển lực Chuyển từ học chủ yếu lớp sang tổ chức hình thức học tập đa dạng, ý hoạt động xã hội, ngoại khóa, nghiện cứu khoa học Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin truyền thông dạy học” Tại Hội nghị này, lần nhấn mạnh đưa nghị dành riêng cho giáo dục đào tạo Toàn quốc đặc biệt Bộ Giáo dục đào tạo đạo, bước thực nghị Lý luận công nghê dạy học I.2 Một số nội dung thực hiện: I.2.1 Công tác tập huấn, bồi dưỡng cán quản lý, giáo viên thực hàng năm Những năm gần đây, đến dịp hè, Bộ giáo dục đào tạo mở lớp bồi dưỡng cán quản lý giáo viên sở khắp nước Qua đợt tập huấn này, Bộ giáo dục đặt mục tiêu là: nâng cao nhận thức lực đội ngũ đổi mới, tạo tâm sẵn sàng đổi mới; trang bị kiến thức đại đổi nội dung, phương pháp, hình thức dạy học kiểm tra đánh giá cho đội ngũ cán quản lý giáo viên; tăng cường sở vật chất, thiết bị dạy học phục vụ đổi mới; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin truyền thông quản lý giáo dục đổi phương pháp giáo dục kiểm tra đánh giá I.2.2 Nâng cao lực thực đổi cho cán quản lý , giáo viên thông qua tiến hành hoạt động thí điểm Ngồi trang bị kiến thức mang tính lý thuyết, Bộ giáo dục nâng cao lực thực công tác đổi cho cán quản lý giáo viên thông qua hoạt động thí điểm Khi trang bị kiến thức mà không tạo cho hội để vận dụng chủ trương khó vào thực tiễn, song song với hoạt động tập huấn để trang bị kiến thức Bộ tổ chức hàng loạt hoạt động thí điểm: triển khai thí điểm phương pháp “ Bàn tay nặn bột” giai đoạn 2011- 2015; phát triển thiết bị dạy học tự làm; mơ hình dạy học VNEN; dạy học liên mơn, tích hợp; mơ hình nhà trường đổi đồng phương pháp dạy học kiểm tra đánh giá kết giáo dục I.2.3 Ban hành văn đạo đổi Để đảm bảo cho việc thực chủ trương đổi dạy học trang bị Bộ Giáo dục ban hành loại văn đạo đổi để tạo hành lang pháp lý cho giáo viên chủ động sáng tạo việc dạy học Một số văn là: - Hướng dẫn số 791/HD-BGDĐT ngày 25/6/2013 Bộ Giáo dục đào tạo triển khai thí điểm phát triển chương trình giáo dục nhà trường phổ thơng Đây chủ trương manh tính mở, tức nhà trường đăng ký để tự xây dựng chương trình dạy học mình, giáo viên, tổ môn; Lý luận công nghê dạy học - Công văn số 3535/BGDĐT-GDTrH ngày 27/5/2013 Bộ Giáo dục đào tạo sử dụng phương pháp “bàn tay nặn bột” phương pháp tích cực khác Trong công văn nhấn mạnh tổ chức dạy học tích cực phải xây dựng chủ đề dạy học cho đảm bảo phù hợp với tiến trình sư phạm phương pháp; kế hoạch dạy học mình, chủ đề thực nhiều tiết học; tiết học khơng thiết phải tồn chu trình phương pháp mà thực vài bước tiến trình sư phạm Như khơng có khái niệm cháy giáo án - Về việc đổi hình thức dạy học có hướng dẫn rõ ràng, tạo hành lang pháp lý cho đổi mới: Hướng dẫn số 73/HDBGDĐT-BVHTTDL ngày 16/1/2013 liên Bộ Giáo dục đào tạo, Bộ Văn hóa thể thao du lịch sử dụng di sản văn hóa dạy học Hướng dẫn nhấn mạnh, hình thức dạy học khơng diễn lớp, nhà trường mà sử dụng di sản văn hóa để tổ chức hoạt động dạy học - Cơng văn 5842/BGDĐT-VP ngày 1/9/2011 Bộ Giáo dục đào tạo việc hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học Đây hướng dẫn nhằm bổ trợ cho giáo viên suốt trình thiết kế lại kế hoạch dạy học nhà trường I.2.4 Triển khai thí điểm nhiều hình thức giáo dục theo hướng phát triển lực cho học sinh Về chủ trương, kiến thức tạo điều kiện để thí điểm có, văn có, Bộ làm tiếp việc tạo đổi mới, hội để thực có triển khai thí điểm nhiều hình thức giáo dục mơi theo hướng phát triển lực học sinh Tức việc dạy học lớp – lớp, nhà trường - nhà trường, việc thực việc dạy học theo quy định phải tạo hội cho học sinh ứng dụng kiến thức học vào xử lý tình thực tiễn Ví dụ thi khoa hoc kỹ thuật dành cho học sinh trung học; thi vận dụng kiến thức liên môn để giải vấn đề thực tiễn; thi dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho giáo viên trung học; thi mạng: Violympic, IOE …; đường lên đình Olympia, tài tiếng Anh… I.3 Một số kết đạt Lý luận công nghê dạy học Qua triển khai chủ trương đổi dạy học theo hướng phát triển lực cho học sinh đạt số kết định như: - I.4 Đơng đảo giáo viên có nhận thức đắn đổi phương pháp dạy học Nhiều giáo viên xác định rõ cần thiết có mong muốn thực đổi đồng phương pháp dạy học; - Nhiều giáo viên vận dụng phương pháp dạy học tích cực dạy học; kỹ sử dụng thiết bị dạy học ứng dụng công nghệ thông tin – truyền thông tổ chức hoạt động dạy học nâng cao; - Cơ sở vật chất phục vụ đổi phương pháp dạy học trọng, bước cải thiện điều kiện dạy học, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động đổi phương pháp dạy học; - Bộ chủ trương tăng cường hoạt động tự làm thiết bị dạy học giáo viên học sinh, tạo điều kiện thuận lợi cho chủ động sáng tạo giáo viên học sinh hoạt động dạy học trường trung học - Kết đánh giá quốc tế: Việt Nam đứng nhóm 20 nước có điểm lĩnh vực cao v cao điểm trung bình khu vực:  Lĩnh vực tốn học: đứng thứ 17/65  Lĩnh vực đọc hiểu: đứng thứ 19/65  Lĩnh vực khoa học: đứng thứ 8/65 * *kết thi PISA năm 2012 Một số hạn mặt hạn chế Ngồi kết tốt đạt trình triển khai chủ trương gặp hạn chế Ví dụ như: - - Hoạt động đổi phương pháp dạy học trường trung học chưa mang lại hiệu cao Truyền thụ chi thức chiều phương pháp dạy học chủ đạo nhiều giáo viên Số giáo viên thường xuyên chủ động, sáng tạo việc phối hợp phương pháp dạy học sử dụng phương pháp dạy học phát huy tính tịch cực, tự lực sáng tạo học sinh Dạy học nặng truyền thụ kiến thức lý thuyết Việc rèn luyện kỹ sống, kỹ giải tình thực tiễn cho học sinh thơng qua khả vận dụng tri thức tổng hợp chưa thực quan Lý luận công nghê dạy học I.5 tâm Việc ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông, dụng thiết bị dạy học chưa thực rộng rãi hiệu - Hoạt động kiểm tra đánh giá chưa đảm bảo yêu cầu khách quan, xác, cơng bằng; việc kiểm tra chủ yếu ý đến yêu cầu tái kiến thức đánh giá qua điểm số dẫn đến tình trạng giáo viên học sinh trì dạy học theo lối đọc chép túy, học sinh học tập thiên ghi nhớ, quan tâm vận dụng kiến thức Một số nguyên nhân đổi phương pháp dạy học chưa hiệu Lý giải cho hạn chế bên trên, bắt nguồn từ số nguyên nhân sau: - II Nhận thức cần thiết phải đối phương pháp dạy học ý thức thực đổi phận cán quản lý giáo viên chưa cao Năng lực đội ngũ giáo viên vận dụng phương pháp dạy học tích cực, sử dụng thiết bị dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông dạy học nhiều hạn chế - Lý luận phương pháp dạy học chưa nghiên cứu vận dụng cách có hệ thống; tình trạng vận dụng lý luận chắp vá nên chưa tạo động hiệu quả; nghèo nàn hình thức tổ chức hoạt động dạy học - Năng lực quản lý, đạo đổi phương pháp dạy học từ quan quản lý giáo dục hiệu trưởng trường hạn chế, chưa đáp ứng nhu cầu Việc tổ chức hoạt động đổi phương pháp dạy học chưa đồng chưa phát huy vai trò thúc đẩy đổi kiểm tra đánh giá với phương pháp dạy học Cơ chế, sách chưa khuyến khích tích cực đổi phương pháp dạy học giáo viên - Nguồn lực phục vụ cho trình đổi phương pháp dạy học nhà trường như: sở vật chất, thiết bị dạy học, hạ tầng công nghệ thông tin – truyền thông vừa thiếu vừa chưa đồng bộ, làm hạn chế việc áp dụng phương pháp dạy học đại NỘI DUNG CHỦ TRƯƠNG ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CỦA HỌC SINH Bộ giáo dục đào tạo chủ chương tiếp tục đôi mạnh mẽ đồng yếu tố giáo dục đào tạo Điều nhấn mạnh nghị trung ương (khóa XI): “Tiếp tục đổi mạnh mẽ đồng yếu tố giáo dục, đào Lý luận công nghê dạy học tạo theo hướng coi trọng phát triển phẩm chất lực người học”; “ tập trung phát triển trí tuệ, thể chất, hình thành phẩm chất, lực cơng dân, phát triển bồi dưỡng khiếu, định hướng nghề nghiệp cho học sinh Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, trọng giáo dục lý tưởng, truyền thống, đạo đức, lối sống, ngoại ngữ, tin học, lực kỹ thực hành, vận dụng kiến thức vào thực tiễn Phát triển khả sáng tạo tự học, khuyến khích học tập suốt đời” Nghị cốt lõi để từ đó, phát triển chi tiết nội dung đổi mới, nhằm định hướng phát triển lực cho học sinh II.1 Định hướng đổi Đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo nước ta theo định theo tinh thần Nghị 29 – HNTW khóa XI Đây tư tưởng lớn, để thực việc tư tưởng chung phải chuyển từ dạy học chủ yếu trang bị kiến thức sang hình thành lực phẩm chất cho học sinh Tức có hàng loạt văn đạo hướng dẫn đổi tóm lại kiến thức ngun liệu để nhào nặn lên lực học sinh mà Bởi vậy, phải đổi đồng mục tiêu, nội dung, phương pháp, hình thức dạy học theo định hướng phát triển lực học sinh Và đặc biệt khơng chờ đến có chương trình, sách giáo khoa tiến hành đổi Mà phải tiến hành đổi thực chương trình, sách giáo khoa hành Chương trình, sách giáo khoa khơng có kiến thức mới, mà tổng hợp, cập nhật bổ sung liệu mới, có thay đổi cấu trúc chương trình phương pháp tổ chức dạy học, chủ yếu việc ứng dụng thực đổi phương pháp dạy học giáo viên Bộ lên kế hoạch triển khai xây dựng mơ hình trường học đổi đồng phương pháp dạy học theo hướng: - Đồng bộ, khoa học, đại; Lý luận công nghê dạy học - Tăng cường mối quan hệ thúc đẩy lẫn hình thức phương pháp tổ chức hoạt động dạy học đánh giá trình dạy hoc đánh giá kết giáo dục - Tăng cường mối quan hệ nhà trường - gia đình – xã hội giáo dục đào tạo II.2 Định hướng chuẩn đầu phẩm chất lực học sinh II.2.1 Về phẩm chất Giáo viên cần trọng bồi dưỡng cho học sinh phẩm chất sau đây: - Tình yêu gia đình, quê hương, đất nước; Nhân ái, khoan dung; Trung thực, tự trọng, chí cơng vơ tư; Tự lập, tự tin, tự chủ có tinh thần vượt khó; Có trách nhiệm với thân, cộng đồng, đất nước, nhân loại môi trường tự nhiên; Thực nghĩa vụ đạo đức tôn trọng chấp hành kỷ luật; Các phẩm chất nêu việc thực khơng phải dễ Đòi hỏi trước hết người giáo viên phải gương sáng, hội tụ phẩm chất để học sinh noi theo mà nhiều phẩm chất khác nhằm mục đích giáo dục tư cách đạo đức cho học sinh cách toàn diện II.2.2 Về lực Bộ giáo dục đạo tạo tiếp cận theo hướng lực để phát triển cho học sinh lực bản, lực chuyên biệt để học sinh vào đời Đây hướng quốc tế xây dựng phát triển Các nhà quản lý cố gắng xác lập loại lực mà học sinh xuyên qua lớp đạt được, để đến trường học sinh sử dụng lực để áp dục học tập, làm việc sống Và tổng hợp lại Bộ giáo dục đào tạo đưa lực cần thiết, là: - Năng lực tự học Năng lực giải vấn đề Năng lực sáng tạo Năng lực giao tiếp Năng lực hợp tác Năng lực sử dụng công nghệ thông tin – truyền thông Năng lực sử dụng ngôn ngữ Lý luận công nghê dạy học - Năng lực tính tốn II.3 So sánh số đặc trưng chương trình giáo dục định hướng nội dung chương trình giáo dục định hướng lực II.3.1 Mục tiêu giáo dục Ở chương trình giáo dục định hướng nội dung mục tiêu dạy học mô tả không chi tiết không thiết phải quan sát, đánh giá học sinh Nhưng chương trình giáo dục định hướng lực học sinh kết học tập cần mô tả chi tiết quan sát đánh giá được; thể mức độ tiến học sinh cách liên tục Khi xây dựng mục tiêu để đánh giá yêu cầu phải đo II.3.2 Nội dung giáo dục Việc lực chọn nội dung chương trình giáo dục định hướng nội dung dựa vào môn khoa học chuyên môn, không gắn với tình thực tiễn; nội dung quy định chi tiết chương trình Tuy nhiên chương trình đổi mới, lựa chọn nội dung nhằm đạt kết đầu quy định, gắn với tình thực tiễn; chương trình quy định nội dung chính, khơng quy định chi tiết Đơi nước xây dựng theo hướng họ phải hi sinh phần logic nội dung để cho phù hợp với thực tiễn II.3.3 Phương pháp dạy học Chương trình định hướng nội dung người dạy – giáo viên người truyền thụ tri thức, trung tâm trình dạy học, học sinh tiếp thu thụ động tri thức quy định sẵn Với chủ trương đổi phương pháp dạy học học sinh trung tâm trình dạy học Giáo viên chủ yếu người tổ chức, hỗ trợ học sinh tự lực, tích cực lĩnh hội tri thức; phát triển cho học sinh lực nêu lực tự học, lực giải vấn đề … Dạy học cho dù phương pháp tinh phương pháp dạy học tích cực phải tổ chức hoạt động nhận thức cho học sinh; nội dung kiến thức phải diễn tả loại hoạt động để học sinh thực thi giáo viên truyền thụ kiến thức cho học sinh Và qua nhiệm vụ học tập lớp - lớp, trường ngồi trường học sinh hình thành đầy đủ lực nêu Lý luận cơng nghê dạy học Bên cạnh đó, chương trình giáo dục định hướng phát triển lực học sinh trọng quan điểm, phương pháp kỹ thuật dạy học tích cực, phương pháp dạy học thí nghiệm thực hành II.3.4 Hình thức tổ chức dạy học Đối với chương trình dạy học định hướng nội dung chủ yếu dạy học lý thuyết lớp chương trình dạy học cần đa dạng hóa trường - trường xã hội Việc tổ chức hình thức học tập đa dạng, ý hoạt động xã hội, ngoại khóa, nghiên cứu khoa học, trải nghiệm sáng tạo, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin truyền thông dạy học II.3.5 Điều kiện dạy học Lâu với định hướng nội dung chủ trương chủ yếu khai thác điều kiện dạy học phạm vi nhà trường Nhưng chương trình phát triển định hướng lực Người giáo viên phải biết sử dụng điều kiện sở vật chất nhà trường phòng thí nghiệm, thư viện … Bên cạnh đó, phải khai thác điều kiện bên nhà trường trường đại học, cao đẳng, sở nghiện cứu, di tích lịch sử, di sản văn hóa, nguồn máy tính internet thí nghiệm ảo, giảng điện tử, elearning … Nhiều trường đại học cao đẳng mở rộng cánh cửa để tạo điều kiện cho học sinh trung học vào nghiên cứu, cung cấp thiết bị người dẫn thí nghiệm Ngồi ra, khơng đến trường sử dụng thiết bị dạy học, mà nhà có thiết bị dạy học điện thoại, sử dụng mạng xã hội trực tuyến… II.3.6 Đánh giá kết học tập người học Bộ giáo dục lấy đánh giá khâu đột phá nhằm quay trở lại tác động lại trình đổi phương pháp dạy học Thì trước kia, chương trình dạy học định hướng nội dung có tiêu chí đánh giá xây dựng chủ yếu dựa ghi nhớ tái thật nhiều nội dung học Còn theo chủ trương tiêu chí đánh giá dựa lực đầu ra, có tính đến tiến q trình học tập, trọng khả vận dụng tình thực tiễn II.4 Một số biện pháp đổi phương pháp dạy học Lý luận công nghê dạy học 10 Để làm tất công việc nêu khơng phải đổi hoàn toàn mà giữ lại tốt, cai hiệu phương pháp cũ Các biện pháp liệt kê đây: - Cải tiến phương pháp dạy học truyền thống Kế hợp đa dạng phương pháp dạy học Vận dụng dạy học vào giải vấn đề Vận dụng dạy học theo tình Vận dụng dạy học định hướng hành động Tăng cường sử dụng phương tiện dạy học công nghệ thông tin Sử dụng kỹ thuật dạy học phát huy tính tích cực sáng tạo Tăng cường phương pháp dạy học theo đặc thù môn học Bồi dưỡng phương pháp học tập cho học sinh Đổi kiểm tra đánh giá kết học tập học sinh Tóm lại, cho dù dụng nhiều biện pháp cuối đổi phương pháp dạy học phát triển lực học sinh tổ chức hoạt động học tập cho học sinh II.5 Chủ trương chung đổi phương pháp dạy học môn học cụ thể củ giáo viên II.5.1 Phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động học sinh Chủ trương nhằm hướng tới hình thành phát triển lực tự học cho học sinh Năng lực tự học bao gồm sử dụng sách giáo khoa, nghe, ghi chép, tìm kiếm thơng tin… lực mà kể Và lực này, khả tìm kiếm thông tin đặc biệt quan trọng Với xã hội nay, luồng thông tin đa dạng, học sinh có biết tìm kiếm thơng tin cần khơng điều cần trọng hướng dẫn Qua giáo viên trau dồi cho học sinh phẩm chất linh hoạt, độc lập sáng tạo tu cho học sinh II.5.2 Chọn lựa sử dụng cách linh hoạt phương pháp dạy học chung phương pháp dạy học đặc thù Người giáo viên chủ động kết hợp đa dạng phương pháp dạy học chung riêng nhằm thực hiện, đảm bảo nguyên tắc “ học sinh tự hoàn thành nhiệm vụ nhận thức với tổ chức hướng dẫn giáo viên Với nhận thức học học sinh trung học giáo viên tổ chức hoạt động giao nhiệm vụ cho học sinh Lý luận cơng nghê dạy học 11 em làm được; chủ yếu cách tổ chức khuyến khích học sinh cho em tham gia II.5.3 Sử dụng phương pháp dạy học gắn chặt với hoạt động dạy học Tùy theo mục đích, nội dung, đối tượng điều kiện dạy học cụ thể mà người giáo viên có hoạt động thích hợp học cá nhân, học theo cặp, học theo nhóm; học lớp, ngồi lớp … Giáo viên cần chuẩn bị tốt phương pháp dạy học thực hành để đảm bảo yêu cầu rèn luyện kỹ năng, vận dụng kiến thức thực tiễn, nâng cao hứng thú cho học sinh II.5.4 Sử dụng đủ, hiệu thiết bị dạy học tối thiểu, thiết bị dạy học tự làm; ứng dụng hợp lý cơng nghệ thơng tin Chủ trương khuyến khích người giáo viên phải tự khắc phục khó khăn việc chuẩn bị thiết bị dạy học phù hợp với tiết học Giáo viên chuẩn bị thiết bị hay hướng dẫn học sinh tự làm sau sử dụng tiết học Như phát huy thêm tính sáng tạo học sinh Ngoài ra, giáo viên cần trang bị kiến thức sử dụng phối hợp sử dụng thiết bị công nghệ thông tin – truyền thông cho phù hợp mà không lạm dụng, đảm bảo yêu cầu nội dung học II.6 Đặc trưng việc đổi phương pháp dạy học giáo viên II.6.1 Dạy học thông qua tổ chức liên tiếp hoạt động dạy học Người giáo viên chia nội dung thành hoạt động giúp học sinh tự khám phá điều chưa biết thụ động tiếp thu tri thức đặt sẵn Người giáo viên người tổ chức đạo – học sinh tiến hành hoạt động như: nhớ lại kiến thức cũ, phát kiến thức mới, vận dụng sáng tạo kiến thức vào tình học tập thực tiễn Thời gian cho hoạt động phải đảm bảo bước: giao nhiệm vụ học sinh làm(giai đoạn tự chủ học sinh) – báo cáo, trao đổi, tranh luận thảo luận – tổng kết đánh giá giáo viên Tránh trường hợp vừa giao nhiệm vụ chưa đủ Lý luận công nghê dạy học 12 cho học sinh suy nghĩ bắt trả lời Do đó, người giáo viên phải biết đồng việc giao nhiệm vụ lớp nhà Nếu giao công việc nhỏ, ví dụ phát vấn đề gói gọn tiết học, nhiên cơng việc đòi hỏi giải vấn đề đặt phải để nhiệm vụ nhà học sinh tự học, tự xử lý báo cáo vào tiết học Trong giai đoạn này, cần cung cấp nguồn tài liệu, hướng dẫn cách làm để học sinh tự làm II.6.2 Chú trọng rèn luyện cho học sinh tri thức phương pháp học tập Giáo viên hướng dẫn cho học sinh để em biết đọc sách giáo khoa, tài liệu học tập, biết tự tìm lại kiến thức có, biết suy luận để tìm tòi phát kiến thức mới… Tri thức phương pháp thường quy tắc, quy trình phương thức hành động, để học sinh dựa bào hướng dẫn ấy, áp dụng vào môn học, yêu cầu học tập thực tiễn Việc rèn luyện cho học sinh thao tác tư như: phân tích, tổng hợp, đặc biệt hóa, khái quát hóa, tương tự, quy lạ quen… cần người giáo viên hướng dẫn Qua hình thành phát triển cho học sinh tiềm sáng tạo II.6.3 Tăng cường học cá thể với học hợp tác Theo xu hướng nhu cầu đòi hỏi người học cần phải biết phối hợp làm việc với nhau, người giáo viên tổ chức xem kẽ hoạt động thích hợp cho học sinh Từ tạo điều kiện cho học sinh nghĩ nhiều hơn, làm nhiều thảo luận nhiều Mỗi học sinh vừa cố gắng tự lực cách độc lập, vừa hợp tác chặt chẽ với trình tiếp cận, phát tìm tòi kiến thức Lớp học lúc trở thành mơi trường giao tiếp thầy – trò, trò – trò nhằm vận dụng hiểu biết kinh nghiệm cá nhân, tập thể giải nhiệm vụ học tập chung II.6.4 Đổi phương pháp dạy học gắn với đổi kiểm tra đánh giá kết học tập Giáo viên trọng đánh giá theo mục tiêu học suốt tiến trình dạy học thơng qua hệ thống câu hỏi, tập trình diễn kết quả… Bên cạnh đó, khuyến khích phát triển kỹ tự đánh giá đánh giá lẫn học sinh với nhiều hình thức như: Lý luận công nghê dạy học 13 theo lời giải/đáp án mẫu; theo hướng dẫn tự xác định tiêu chí để phê phán, tìm ngun nhân tìm cách sửa chữa sai sót Việc đánh giá tự đánh giá có thơng qua hoạt động thơng qua làm việc học sinh hiểu mà tiến hành đánh giá khách quan Kết luận Đổi phương pháp dạy học theo hướng phát triển lực học sinh chủ trương đắn Đảng nói chung, Bộ giáo dục đào tạo nói riêng Tuy nhiên, q trình đổi cần thời gian dài để hồn thiện, thời gian ấy, Bộ giáo dục đào tạo nhà quản lý giáo cần bám sát, đôn đốc, kiểm tra đánh giá tình hình có khuyến khích, điều chỉnh phù hợp Mỗi giáo viên cần phải thấm nhuần tư tưởng đổi vận dụng sáng tạo phương pháp dạy học vào dạy Có chủ trương thực vào thực tiễn gặt hái thành công Lý luận công nghê dạy học 14
- Xem thêm -

Xem thêm: Lý luận và công nghê dạy học, Lý luận và công nghê dạy học

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn