Lc khong khi bng phng phap lc sinh

6 4 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 08:41

Lọc khơng khí phương pháp lọc sinh học 21/4/2010 8:34:13 AM Lọc sinh học biện pháp xử lý ô nhiễm tương đối Đây phương pháp hấp dẫn để xử lý chất khí có mùi hôi hợp chất hữu bay có nồng độ thấp Hình dạng phổ biến hệ thống lọc sinh học giống hộp lớn, vài hệ thống lớn sân bóng rổ, vài hệ thống nhỏ độ yard khối (0,76 m3) Nguyên tắc hệ thống xử lý tạo điều kiện cho vi khuẩn tiếp xúc với chất nhiễm khí thải Hệ thống lọc khí thải nơi chứa nguyên liệu lọc nơi sinh sản cho vi sinh vật Trong hệ thống này, vi sinh vật tạo thành màng sinh học (biofilm), màng mỏng ẩm bao quanh nguyên liệu lọc Trong q trình lọc, khí thải bơm chậm xuyên qua hệ thống lọc, chất ô nhiễm khí thải bị nguyên liệu lọc hấp thụ Các chất khí gây nhiễm bị hấp phụ màng sinh học, đây, vi sinh vật phân hủy chúng để tạo nên lượng sản phẩm phụ CO2 H2O theo phương trình sau: Chất hữu gây nhiễm + O2 -> CO2 + H2O + nhiệt + sinh khối Lịch sử Trong việc sử dụng hệ thống lọc sinh học chưa phổ biến Mỹ hàng trăm hệ thống lọc sinh học ứng dụng thành cơng có hiệu Châu Âu (Hà Lan, Tân Tây Lan, Đức) Nhật Bản Hệ thống lọc sinh học trước thường thiết kế để xử lý mùi hệ thống xử lý nước thải, nhà máy tái chế, trình ủ phân compost Sau đó, ứng dụng phổ biến việc xử lý hợp chất hữu dễ bay hợp chất hữu khác Sau số mốc lịch sử việc phát triển hệ thống lọc sinh học:  1923 Phương pháp xử lý sinh học đề nghị sử dụng để xử lý chất khí có mùi  1955 Phương pháp xử lý sinh học áp dụng để xử lý chất khí có mùi nồng độ thấp Đức  1960 Hệ thống lọc sinh học sử dụng để xử lý chất khí ô nhiễm Đức Mỹ  1970 Hệ thống lọc sinh học đạt thành cao Đức  1980 Hệ thống lọc sinh học sử dụng để xử lý chất khí độc hợp chất hữu bay ngành công nghiệp  1990 Hiện nay, 500 hệ thống lọc sinh học hoạt động Đức, Hà Lan phổ biến rộng Mỹ Việc xử lý mùi hôi tiến hành từ năm 1950 lúc người ta thường sử dụng hệ thống lọc qua đất, hay bể lọc sinh học nhỏ giọt Các chất khí có mùi thường hydrogen sulphite hay mercaptant hợp chất sulfur khác Việc xử lý chất hữu bay áp dụng gần trở nên phổ biến thập kỷ vừa qua tiến hành nghiên cứu sâu thêm Ví dụ, số nghiên cứu chứng minh hệ thống lọc sinh học dùng để xử lý hợp chất hữu có nhân thơm hợp chất béo, cồn, aldehydes, acid hữu cơ, acrylate, acid carbolic, amines ammoniac Mơ tả q trình xử lý Hệ thống lọc sinh học cung cấp môi trường cho vi sinh vật phát triển phân hủy chất khí có mùi hôi chất hữu gây ô nhiễm khí thải Hệ thống lọc bao gồm buồng kín chứa vi sinh vật hấp thụ nước, giữ chúng lại nguyên liệu lọc Nguyên liệu lọc thiết kế sau cho có khả hấp thụ nước lớn, độ bền cao, làm suy giảm áp lực luồng khí ngang qua  Các đơn vị nguyên liệu lọc gọi "khối sinh học" (Biocube) thiết kế EG&G Corporation có kích thước cao khoảng ft đường kính khoảng ft Việc sử dụng nhiều lớp nguyên liệu lọc kiểu hạn chế việc nguyên liệu lọc bị dồn nén lại việc luồng khí xuyên thành đường thoát qua lớp nguyên  liệu lọc Hơn nữa, tạo thuận lợi việc bảo trì hay thay nguyên liệu lọc Trong trình lọc sinh học, chất khí gây nhiễm làm ẩm sau bơm vào buồng phía bên nguyên liệu lọc Khi chất khí ngang qua lớp nguyên liệu lọc, chất ô nhiễm bị hấp thụ phân hủy Khí thải sau lọc phóng thích vào khí từ bên hệ thống lọc Hầu hết hệ thống lọc sinh học có cơng suất xử lý mùi chất hữu bay lớn 90% Tuy nhiên, hạn chế phương pháp xử lý khí thải có nồng độ chất ô nhiễm thấp (
- Xem thêm -

Xem thêm: Lc khong khi bng phng phap lc sinh , Lc khong khi bng phng phap lc sinh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn