Tài liệu học tập Kỹ năng dạy học CHUẨN

58 8 0
  • Loading ...
1/58 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 08:41

Tài liệu Kỹ năng dạy học Tài liệu học tập Kỹ dạy học Chương 1: Khái quát kỹ kỹ dạy học 1.1 Khái niệm kỹ kỹ dạy học a Khái niệm kỹ Định nghĩa: Kỹ khả người thực công việc có kết thời gian thích hợp, điều kiện định, dựa vào lựa chọn phương pháp cách thức hoạt động đắn - Đặc điểm: Kỹ tổ hợp hàng loạt yếu tố cấu thành: Tri thức, kỹ xảo, kinh nghiệm, khả ý, khả tư duy, tưởng tượng người Kỹ gắn với hoạt động cụ thể Kỹ người biểu cụ thể mục đích hoạt động, nội dung phương thức hoạt động Kỹ hình thành trình sống, trình hoạt động người phải xuất phát từ kiến thức, kỹ năng, kỹ xảo có - Kỹ có phẩm chất sau: Tính xác Tốc độ thực hoạt động Khả độc lập thực cơng việc Tính linh hoạt Sự bố trí thời gian, xếp thành phần, yếu tố hành động hợp lý Sự lựa chọn phương tiện, phưưong pháp khác để thực hành động thực tế đa dạng b Kỹ dạy học - Kỹ dạy học giáo viên cần thiết sở để giáo viên thực tốt nhiệm vụ dạy học giáo dục, thực tốt công việc dạy học - Kỹ dạy học hình thành q trình hoạt động sư phạm, thơng qua tích luỹ kinh nghiệm sống có đầy đủ đặc điểm chung như: Tính xác, tính linh hoạt, tính hiệu vv 1.2 Phân tích nghề dạy học - Phân tích nghề theo DACUM gồm bước sau: Xác định tên nghề Đưa định nghĩa ngắn gọn đủ để nắm rõ phạm vi hoạt động nghề Xác định nhiệm vụ nghề Xác định công việc phải thực nhiệm vụ nghề Xác định kỹ cần thiết để thực cơng việc - Dạy học nghề Nghề dạy học khác biệt với nghề khác chỗ: Đối tượng nghề dạy học người Mục tiêu nghề dạy học phát triển nhân cách người cách toàn diện Kết hoạt động dạy học người, người phát triển mặt nhân cách kết thúc trình dạy học Phương tiện hoạt động dạy học tri thức, kỹ năng, kỹ xảo nhân cách người thầy Các hoạt động dạy học gồm: Hoạt động dạy hoạt động học, hoạt động thực chức riêng, song phối hợp gắn kết với Nhiệm vụ nghề dạy học dạy học giáo dục, phát triển người học lực chuyên môn, tạo điều kiện cho yếu tố tư chất cá nhân phát triển -1- Kỹ dạy học Nghề dạy học bao gồm công việc chuẩn bị giảng, phát triển phương tiện dạy học, thực giảng lớp, kiểm tra đánh giá, nghiên cứu khoa học kỹ thuật công nghệ áp dụng thực tế dạy học sản xuất Tuỳ thuộc vào tính chất, hình thức tổ chức phương pháp mà hoạt động dạy có khác 1.3 Những kỹ nghề dạy học Các công việc giáo viên phải thực kể cần kỹ tương ứng sau: Chuẩn bị giảng Kỹ phân tích mục tiêu Kỹ phân tích nội dung Kỹ phát triển phương pháp, phương tiện Kỹ lập kế hoạch lý thuyết Kỹ lập kế hoạch thực hành Kỹ Thực giảng KN mở đầu dạy KN thuyết trình có minh hoạ KN vấn đáp KN trình diễn mẫu KN quản lý lớp học KN tổ chức quản lý hoạt động nhóm nhỏ KN sử dụng phươn g tiện dạy học KN giao tiếp, ứng xử lớp học Ngoài hoạt động dạy học có kỹ kiểm tra đánh giá thành tích học tập người học, kỹ đưa nhận thông tin phản hồi giáo viên tham vào hoạt động dự trao đổi kinh nghiệm, kỹ phương pháp vv -2- Kỹ dạy học Chương 2: kỹ chuẩn bị giảng 2.1 Khái quát công việc chuẩn bị giảng dạy a ý nghĩa công việc chuẩn bị giảng dạy - Nâng cao tính chủ động giảng dạy - Tạo uy tín cho giáo viên - Nâng cao hiệu giảng dạy - Tạo hứng thú học tập cho người học b Nội dung công việc chuẩn bị - Chuẩn bị sơ cho môn học - Công việc chuẩn bị trực tiếp cho giảng Công việc chuẩn bị thường Thường tiến hành trước có dạy tiến (tiết /giờ dạy) hành vào đầu năm học/ học kỳ Bao gồm công việc: Bao gồm công việc: Nghiên cứu mục tiêu đào tạo Xác định tên đề Tìm hiểu đối tượng học sinh Các điều kiện học tập Tìm hiểu kế hoạch giảng dạy Xác định mục tiêu học tập Tìm hiểu chương trình mơn học Phân chia bước HT Nghiên cứu SGK & tài liệu tham khảo Lựa chọn phương pháp dạy học Nghiên cứu sở vật chất Xác định phương tiện-tài liệu Soạn lịch giảng dạy Hình thức tổ chức dạy học Viết đề cương giảng dạy Dự kiến thời gian KH kiểm tra đánh giá Kết thúc việc lập kế hoạch -3- Kỹ dạy học 2.2 Kỹ chuẩn bị giảng a Kỹ phân tích chương trình lập kế hoạch môn học lý thuyết thực hành - Kỹ phân tích chương trình mơn học Chương trình dạy học văn kiện Nhà nước ban hành quy định cụ thể: Mục tiêu môn học, cấu trúc hệ thống nội dung môn học, số tiết dành cho môn học, số tiết dành cho phần, chương, , số tiết học lý thuyết, thực hành, số tiết kiểm tra, phần giải thích chương trình hướng dẫn sử dụng chương trình Chương trình để Nhà nước giám sát công tác dạy học nhà trường , để nhà trường giáo viên tiến hành công tác giảng dạy , Người học tiến hành học tập, kiểm tra đánh giá Yêu cầu: Giáo viên cần tìm hiểu để biết "phân phối chương trình" mơn học giảng dạy, đồng thời cần tìm hiểu mơn học có liên quan để thiết lập mối liên hệ có hỗ trợ mơn học Đây xuất phát điểm việc xác định mục tiêu, nhiệm vụ, nội dung dạy học, lựa chọn phương pháp, phương tiện hình thức dạy học Khơng tuỳ ý thay đổi chương trình Người học cần hiểu chương trình để nỗ lực học tập theo yêu cầu mà chương trình quy định, hồn thành tốt kiểm tra theo yêu cầu môn học Kỹ năng: học sinh chọn chương trình theo chuyên ngành phân tích chương trình - Kỹ lập kế học môn học (lập lịch giảng dạy) Cơ sở lập lịch giảng dạy môn học Mục tiêu đào tạo Kế hoạch giảng dạy học kỳ Kế hoạch giáo viên Cơ sở vật chất Chương trình mơn học Đối tượng học sinh Lập lịch giảng dạy (lý thuyết & thực hành) Yêu cầu giáo viên lập lịch giảng dạy Thể đầy đủ có hệ thống học theo chương trình mơn học quy định Thể công việc cần chuẩn bị cho giảng Thể công việc độc lập người học học Trong hệ thống học thực hành cần thể kết hợp thực tập kỹ sản xuất Kỹ năng: Soạn lịch giảng dạy lý thuyết - thực hành theo chuyên ngành a Kỹ phân tích nội dung dạy - Nhận dạng dạy Bất kỳ thảo luận trình dạy học dẫn đến câu hỏi “Chúng ta cần dạy gì?”; “Cần học gì?”; Chúng ta dạy kiến thức, kỹ hay -4- Kỹ dạy học thái độ Tất quan trọng, tất phải xem xét học đề cập tới Các loại dạy Bài dạy lý thuyết gồm có: Dạy kiện thực tế: Sự kiện thông tin độc vô nhị (như lời phát biểu, số liệu cụ thể, vật cụ thể ) Dạy khái niệm: Khái niệm phản ánh khái quát dấu hiệu chung chất nhiều vật tượng mối quan hệ chúng( gồm khái niệm cụ thể , trừu tượng ) Dạy nguyên lý: Nguyên lý mối quan hệ chất bất biến hai hay nhiều khái niệm (gồm nguyên lý khoa học , nguyên lý xã hội doanh nghiệp ) Dạy quy trình: Quy trình tập hợp bước nối tiếp cách hợp lý để hồn thành cơng việc (gồm quy trình tuyến tính, quy trình phân nhánh ) Dạy q trình: Q trình mơ tả việc diễn (gồm có trình tự nhiên trình kỹ thuật , trình xã hội ) Bài dạy thực hành bao gồm: Dạy kỹ nhận thức: Kỹ nhận thức kỹ nhằm vận dụng kiến thức vào thực tiễn ( gồm giải pháp mới, ý tưởng mới, thiết kế kỹ thuật ) Dạy kỹ tâm vận: Là kỹ hướng vào lực thực lĩnh vực nghề nghiệp Dạy thái độ: Thái độ cảm nhận người ứng xử họ công việc biểu qua hành vi cá nhân liên cá nhân (thái độ quan sát không quan sát được) - Phân tích nội dung dạy Xác định đơn vị kiến thức dạy Kết cấu lơgíc phần dạy Xác định trọng tâm dạy Những nội dung học sinh cần đạt đạt đến mức độ nào? Kỹ cần hình thành? Từ xác định phương pháp, phương tiện, hình thức dạy học thời gian phù hợp? Gợi ý cho hoạt động dạy học Thuyết trình có minh hoạ giáo viên nội dung công tác chuẩn bị Thảo luận học sinh việc phân tích nội dung giảng Đàm thoại với lớp dạng nội dung dạy học Nguồn học liệu: Tài liệu phát tay nội dung công tác chuẩn bị Phiếu giao nhiệm vụ Máy chiếu OHP, loại phim Đánh giá Đánh giá qua thảo luận trình bày học sinh b Kỹ xác định mục tiêu điều kiện dạy học Mục tiêu: Sau học xong người có khả năng: Viết mục tiêu học tập cho dạy lý thuyết dạy thực hành đảm bảo cấu trúc nội dung cấu trúc hình thức mục tiêu -5- Kỹ dạy học Nêu phân tích khái niệm mục tiêu học tập yêu cầu mô tả mục tiêu dạy học Nội dung: - Kỹ xác định mục tiêu: Mục tiêu: Mục tiêu mà người học phải biết, phải thực sau kết thúc q trình học tập Vai trò mục tiêu Đối với giáo viên : sở lựa chọn nội dung dạy học Đối với học sinh : chủ động học tập Đối với việc thiết kế học: sở lựa chọn phương pháp, phương tiện, hình thức tổ chức dạy học Ngồi việc mơ tả mục tiêu với điều kiện thực sở để giáo viên điều khiển trạng thái hệ thống dạy học Cấu trúc mục tiêu gồm thành phần: Mục tiêu kiến thức Mục tiêu kỹ Mục tiêu thái độ Cách viết mục tiêu cho học Câu mệnh đề cần có: sau học xong người học có khả Chủ thể Đối tượng Điều kiện Sự thực Tiêu chuẩn đánh giá Để viết mục tiêu lý thuyết cần nắm vững mức độ khác lĩnh hội kiến thức (theo tác giả B.Bloom) Đánh giá Tổng hợp Phân tích Vận dụng Hiểu Biết Để viết mục tiêu thực hành cần hiểu đượccác mức độ khác hình thành kỹ Biến hóa Tự động hố Làm xác Làm Bắt chước -6- Kỹ dạy học Lưu ý Xác định mức độ thực cần đạt người học Lựa chọn động từ nhận thức phù hợp, động từ nhận thức phải lượng hóa như: nhớ, nhớ lại, giải thích, mơ tả, áp dụng, liệt kê, kể ra, vẽ, phân tích, so sánh, đánh giá Mỗi có mục tiêu thành phần Mỗi mục tiêu thực thành phần phải có tiêu chuẩn cụ thể "đo, đếm, được" Học liệu: Một số ví dụ mục tiêu học tập Thẻ bìa bảng ghim, bảng từ Các hoạt động dạy học Mở đầu dạy hoạt động cá nhân: học viên viết mục tiêu học tập cho dạy ghim lên bảng Thảo luận đánh giá kết học tập người học hay không? Tại sao? Thuyết trình có minh hoạ sử dụng phương pháp vấn đáp khái niệm mục tiêu học tập, mục tiêu dạy, cách thức mô tả mục tiêu yêu cầu viết mục tiêu học tập Thực hành người học viết mục tiêu học tập cho dạy lỹ thuyết dạy thực hành Kiểm tra đánh giá Đánh giá thông qua tập viết mục tiêu học tập người học - Xác định điều kiện dạy học Căn vào mục đích dạy học, nội dung học, đối tượng để chuẩn bị điều kiện dạy học Điều kiện dạy: Soạn đề cương, giáo án, lập lịch giảng dạy Chuẩn bị vật tư, nguyên liệu, tài liệu phát tay, phương tiện dạy học Điều kiện học: Điều kiện vật lý: dụng cụ thiết bị, tài liệu học tập Điều kiện tâm lý: Kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm phẩm chất cần thiết cho lĩnh hội học: động cơ, tính sẵn sàng, nỗ lực ý chí c Chuẩn bị phương tiện, thiết bị dạy học Mục tiêu: Sau học xong bài, người học có khả năng: Xác định đựoc Phương tiện cho dạy chương trình đào tạo thuộc chuyên ngành học Khái quát đựoc quy trình phát triển phương tiện dạy học Nêu loại phương tiện dạy học Nội dung: - Khái niệm: Định nghĩa1: Phương tiện dạy học kênh mà qua kích thích nội dung học tập trình bày cho người học nhằm kích động cơ, định hứơng ý, cung cấp thông tin, khêu gợi hưởng ứng, dẫn dắt tư hướng dẫn học tập ĐN2 (PP giảng dạy đại cho người lớn): Phương tiện dụng cụ, máy móc, thiết bị vật dụng cần thiết cho dạy học, giúp cho trình nhận thức, lĩnh hội kiến thức học viên tốt -7- Kỹ dạy học Phân loại: Có nhiều cách phân loại, có nhiều loại phương tiện Phân theo tham gia "kênh học tập" bao gồm: Phương tiện nghe : băng, đĩa CD Phương tiện nhìn : Tài liệu ấn họa, vật mẫu, mơ hình, bảng biểu treo tường Phương tiện nghe, nhìn: Vidio, máy chiếu phim, máy tính, đĩa VCD Phương tiện dạy học đa phương tiện Mỗi loại phương tiện có kỹ thuật quy trình chuẩn bị khác gọi chung theo thuật ngữ "nguồn họcliệu" Vậy nguồn học liệu tất phương tiện giảng dạy cần thiết phục vụ cho hoạt động dạy học - Chức nguồn học liệu Đơn giản hóa thơng tin Gây ý Giúp ghi nhớ tốt Trực quan hóa nội dung học tập trừu tượng Làm đa dạng trình bày Tiết kiệm thời gian dạy học - Xác định yếu tố ảnh hưởng đến lựa chọn nguồn học liệu Mục đích dạy học Phương pháp dạy học Nhiệm vụ học tập Đặc điểm nhận thức người học Hoàn cảnh thực tế Thái độ kỹ người thầy giáo - Yêu cầu chung nguồn học liệu Tính sư phạm Tính kỹ thuật Tính kinh tế Tính thẩm mỹ Tính an tồn Các hoạt động dạy học Cá nhân nghiên cứu tài liệu phát tay: khái quát phương tiện dạy học sở lựa chọn phương tiện dạy học Thuyết trình có minh hoạ giáo viên quy trình phát triển phương tiện, nguồn phương tiện sở lựa chọn Làm việc theo nhóm: xác định nguồn học liệu cho dạy lý thuyết thực hành Thảo luận lớp tập Học liệu Tài liệu phát tay nguồn học liệu Phim trong, máy chiếu OHP Đánh giá Đánh giá qua tập xác định nguồn học liệu cho giảng lý thuyết, thực hành d Kỹ phân phối thời gian - Nội dung cần cần tìm hiểu: - -8- Kỹ dạy học Số tiết môn học Thời gian phân phối cho phần, chương, bài, đề mục Thời gian dành cho dạy lý thuyết, làm tập, kiểm tra Thời gian lên lớp nghe giảng, thời gian tự học, ôn tập tài liệu Xác định chu kỳ học mơn học hệ thống thời khóa biểu Tỷ lệ thời gian học lớp tự học Khoảng thời gian gối môn học Khoảng cách lần ôn tập kiểm tra Đối với thực hành cần định thời gian giảng lý thuyết, thời gian trình diễn mẫu, thời gian dành luyện tập người học Thời gian thực tập trường, thời gian thực tập sản xuất doanh nghiệp Giáo viên cần dự kiến cụ thể thời gian cho dạy môn học Yếu tố thời gian thể mức độ "học thông thạo" người học việc lĩnh hội kiến thức hình thành kỹ nghề nghiệp e Kỹ thiết kế giáo án Mục tiêu: Sau học xong bài, người học có khả năng: Trình bày đặc điểm dạy lý thuyết dạy thực hành Mô tả đựơc cấu trúc dạy lý thuyết dạy thực hành Lập kế hoạch cho dạy lý thuyết dạy thực hành Nội dung: - Lập kế hoạch giảng dạy lý thuyết Đặc điểm học lý thuyết: Bài dạy lý thuyết chủ yếu nhằm hình thành hệ thống tri thức, khái niệm khoa học kỹ trí tuệ cho người học Kỹ trí tuệ bao gồm: Thu nhận tổ chức thông tin Nhớ lại vận dụng thông tin Mô tả giải thích khái niệm Phân tích so sánh ý tưởng khác Khái quát đánh giá quan điểm khác Cấu trúc tổng quát dạy lý thuyết Phần mở (hay phần giới thiệu, phần mở đầu) Giáo viên bắt đầu dạy việc: Làm cho người học tập trung ý, quan tâm tích cực tham gia vào học cách o Nêu lên kiện bất thường liên quan đến chủ đề dạy o Đưa vài số thống kê, chiếu đoạn phim kể câu chuyện có liên quan o Đặt câu hỏi vấn đáp o Gắn với họ có kinh nghiệm trước học, nội dung chủ đề liên quan o Nêu kết mong đợi dạy: họ làm tiến trình dạy? họ làm biết điều sau kết thúc dạy? o Đưa cấu trúc dạy: Thông báo cho người học biết hoạt động hay công việc diễn trình tự họ phải thực cơng việc suốt dạy để học chuẩn bị mặt tinh thần o Kích thích động học tập người học cách -9- Kỹ dạy học Mơ tả xem nội dung giúp họ giải vấn đề thực tiễn ? Liên hệ chủ đề với chủ đề khác Khái quát xem nội dung quan trọng nào? Huy động nhiều kênh học tập người học tham gia vào trình học tập Các yêu cầu vấn đề cần ý phần mở o Xác định tên nêu rõ mục tiêu cần đạt người học o Kích thích động học tập tâm lý người học o Ngắn gọn xúc tích thời gian khoảng từ 3- phút Phần thân bài: Đây phần gồm phần lớn hoạt động dạy giáo viên người học thực Yêu cầu vấn đề cần ý: Phần cần thực cách linh hoạt tuỳ theo loại giảng đảm bảo tỷ lệ tương đối trình bày lý thuyết, áp dụng tiểu kết (T.A.S) Cần phải có biện pháp trì ý tham gia xây dựng giảng người học Phần kết luận Phần kết luận dạy cần : Tóm tắt lại nội dung Nêu bật điểm Cơ đọng nội dung dạng dễ ghi nhớ Mời người học nêu quan điểm Cho phép tạo điều kiện để có ý kiến phản hồi hai chiều Cho biết điểm thành công người học Gợi ý gắn với dạy sau Ta sử dụng viết tắt O-F-F theo tiếng Anh để dễ nhớ yêu cầu phần kết luận O (Outcomes) Các kết quả: Rà soát, xem xét lại kết dạy xem xác định mục tiêu đặt chưa Giáo viên xác định điều cách quan sát hành vi người học câu hỏi để họ trả lời F (Feedback) phản hồi: Đây trình hai chiều, thường bắt đầu việc giáo viên nêu ý kiến phản hồi, nhận xét mang tính khẳng định lại hỗ trợ người học hay mangtính khuyến khích, động viên, thúc đẩy với lớp Sau giáo viên hỏi ý kiến phản hồi từ phía người học mặt khác học Giáo viên phải thật cởi mở xem trọng ý kiến phản hồi người học để dùng vào việc cải tiến dạy sau Có người học sẵn sàng mạnh dạn nêu ý kiến phản hồi họ F (Future) Các học tương lai: Giáo viên gợi ý hay nêu cho người học biết học gắn với học tới như, có thể, với khả lựa chọn hoạt động nghề nghiệp tương lai họ Các kế hoạch phần mở phần kết luận tồn diện chúng trình bày ý tưởng, suy nghĩ diễn đầu giáo viên lập kế hoạch dạy (giáo án) Mỗi giáo viên tự định viết chi tiết đến đâu kế hoạch Độ dài hai phần nên khoảng đến phút vừa Nguyên tắc ấn tượng cuối cho thấy rõ tầm quan trọng phần mở phần kết luận Yêu cầu vấn đề cần ý: Cần đáp ứng đầy đủ yêu cầu chung tổng kết học - 10 - Kỹ dạy học Diễn đạt: Các từ ngữ, thuật ngữ câu sử dụng xác, điển hình có chọn lọc, gia công mặt sư phạm Từng câu phải hoàn chỉnh mặt văn phạm Giữa ý, phần phải có dẫn dắt, móc nối với để tạo nên hệ thống khái niệm xếp cách lôgic Ngữ âm, ngữ điệu: Tuỳ vào đặc điểm nội dung giảng mục đích phần mục mà lựa chọn lúc nói to hay nhỏ, nhanh hay chậm, cao hay thấp giọng Cuối câu cần phải hạ giọng người học nghe thấy Thông qua ngữ âm, ngữ điệu điều khiển tình hình theo dõi giảng người học Tốc độ nói: Nói với tốc độ vừa phải, đủ nghe tránh nói to hay nhỏ Tránh nói lúc to, lúc nhỏ cách tuỳ tiện mà phải vào tầm quan trọng nội dung mức độ theo dõi người học Hoạt động dạy học: Nói văn phạm, dùng từ ngữ phổ thơng dễ hiểu Thay đổi tốc độ nói âm điệu để thu hút ý học sinh Rèn luyện cho người học khả phân phối tập trung ý thay đổi ngữ âm, ngữ điệu giảng Điều kiện dạy học: Thơng qua lời nói cử phải thể nhiệt tình say sưa, tận tuỵ truyền cảm tới người học Thái độ bình tĩnh tự tin, kèm theo khiêm tốn, chân thật, tôn trọng người học Kiểm tra đánh giá: Diễn đạt đoạn văn thể rõ ngữ âm, ngữ điệu, đạt truyền cảm d Kỹ quản lý lớp học Mục tiêu: Trình bày mục đích, yêu cầu việc quản lý lớp học Xác định loại sổ sách, hồ sơ cần thiết quản lý lớp học Biết cách ghi chép sổ sách, hồ sơ lớp học Quản lí hoạt động dạy học Nội dung: Mục đích, yêu cầu việc quản lý lớp học Sổ sách, hồ sơ quản lý lớp học (phòng học, thời gian, quản lý học sinh kết học tập) Quản lí phương tiện nguồn học liệu Quản lí hoạt động học tập học sinh Ghi chép, theo dõi xử lý Hoạt động dạy học: Giáo viên thuyết trình có minh hoạ mục đích, u cầu việc quản lý lớp học Người học xem xét sổ sách, hồ sơ thảo luận cách ghi chép, theo dõi xử lý Các nhóm thảo luận trình bày cách ghi chép, theo dõi xử lý Điều kiện dạy học: Chia nhóm, nhóm trình bày phương án quản lý lớp học Kiểm tra đánh giá: Theo dõi tham gia người học - 44 - Kỹ dạy học Đánh giá kết hoạt động nhóm Chương 5: Kỹ kiểm tra đánh giá kết dạy học 5.1 Kỹ đánh giá, rút kinh nghiệm lên lớp a Dự ghi biên dự lớp Mục tiêu thực hiện: Sau học này, người học có khả năng: Nêu hình thức dự Trình bày đầy đủ nội dung cần đánh giá phân tích dạy Nêu thực đầy đủ công việc chuẩn bị dự Đánh giá hiệu dạy LT TH mẫu đánh giá Nội dung: - Vai trò hoạt động dự dạy Thẩm định kết Phân tích thành cơng, thất bại Mối quan hệ giáo viên học sinh, có ích hay khơng có ích Trình bày ngun nhân dẫn dến thay đổi Phân tích đánh giá kinh nghiệm Thiết lập giải pháp thay - Các hình thức dự Có thể phân chia sở phương diện mục đích việc dự Dự lớp hình thức sinh động để trao đỏi kinh nghiệm phương pháp sư phạm: Do giáo viên môn tiến hành Dự lớp để phát tình hình cơng tác dạy học: mục đích mang tính kiểm tra cán quản ly Hình thức để cơng khai dân chủ cáac hoạt động giảng dạy nhà trường: phụ huynh học sinh, cơng nhân viên sở sản xuất có liên quan thực nhẳm tăng cường mối liên hệ sở đào tạo với xã hội - Những nội dung cần quan sát dánh giá dạy Xác định mục tiêu cho giảng Xác định mục tiêu cho giảng Phân chia mục tiêu học tập Trình tự thực giảng Thiết lập giai đoạn định hướng Trình bày nội dung Củng cố sâu Vận dụng kiến thức kỹ kỹ xảo Tổ chức giảng Các hình thức hoạt động giảng Các hình thức học tập giảng Xử lý tình sư phạm - 45 - Kỹ dạy học Những nguyên tắc lý luận dạy học Tính trực quan - Sử dụng phương tiện, trình bày bảng Tính khoa học Tính vừa sức Tính giáo dục Ngôn ngữ giáo viên Tổ chức sử dụng phương tiện dạy học Phù hợp với mục tiêu dạy học Kích thích tính tích cực người học Tạo lập mối tương tác tích cực học sinh với tài liệu học - Mẫu đánh giá dạy lý thuyết dạy thực hành Trên sở trọng tâm quan sát tiêu chí đánh giá để đưa mẫu cho việc ghi chép nhận xét- đánh giá giáo viên dự: theo mẫu sau: Phiếu dự lớp Ngày Thời gian Lớp Giáo viên giảng Ngưòi dự lớp Bài giảng Những trọng điểm quan sát Xác nhận nội dung giảng Thời gian Phương pháp, phương tiện Người giảng Kưí tên kiến người dự Người dự Kí tên Phiếu đánh giá thiết lập tiêu chí đánh giá giảng Có thể tham khảo theo ví dụ sau: Trường CĐNCKNN Khoa SPKT Phiếu đánh giá Tên giảng: Họ tên giáo viên giảng: Họ tên giáo viên dự: Các tiêu chí đánh giá Điểm dự kiến - Tổ chức ổn định lớp - Đảm bảo tính khoa học nội dung - Phương pháp dạy học có phát huy tính tích cực học sinh - Trình bày bảng - Trình bày mơ hình - Ngơn ngữ - 46 - đánh giá người dự Kỹ dạy học - Tương tác giáo viên với học sinh có tích cực hay không? - Xử lí tình sư phạm Tổng 20 Điểm Kưí tên Bên cạnh ví dụ tham khảo mẫu đánh giá khác sở tiêu chí hoạt động dậy hoạt động học việc thực chức bước lên lớp như: mở đàu giảng; thân bài, kết thúc giảng xem tài liệu bồi dưỡng giáo viên hạt nhân Dự tiến hành sau - Làm quen : làm quen làm quen với tình giáo viên bị quan sát, trao đổi kết mong đợi lo lắng - Họp trước dự giờ: thơng báo với ngưòi dự chủ đề mục tiêu học tập, kế hoạch giảng, thống học dự, số liệu cần thu thập - Dự giờ: quan sát thể giáo viên sinh viên, thu thập số liệu - Chuẩn bị cho họp sau dự giờ: phân tích số liệu thu thập - Họp sau dự giờ: Thảo luận điều cần cải thiện, tiến hành nhận xét - Rút kinh nghiệm sau dự dạy Được thực sở việc đảm bảo nguyên tắc việc đưa nhận thông tin phản hồi Sau lần dự cần tổ chức đánh giá giảng ngày: Cơ sở đánh giá việc thực mục tiêu dạy học đặt Q trình trao đổi khơng thiên sai lầm, sai sót người dự, mà cần mang tính xây dựng: góp í ưu điểm trước, nhược điểm sau, cần đưa phương hướng thay đổi Trong trình nhận xét cần giao tiếp mắt với người nhận xét, sử dụng ngôn ngữ phù hợp Hoạt động giáo viên; Mở đầu dạy câu hỏi học viên đánh giá dạy Nói có mẫu minh hoạ mẫu quan sát đánh giá dạy Đánh giá kết dự thử học viên Tổ chức cho học viên dự dạy đánh giá mẫu Đánh giá kết học viên Tổng kết học Hoạt động học viên: Nghiên cứu mẫu dự Thực tập dự Hoạt động nhóm tổng kết hoạt động dự Thiết bị học liệu: Mẫu dự Phim ví dụ đánh giá Bài tập hoạt động nhóm thực tập dự đánh giá dạy Kiểm tra đánh giá: Đánh giá vào kết phiếu quan sát học viên b Đưa nhận thông tin phản hồi Mục tiêu thực hiện: - 47 - Kỹ dạy học Sau học xong này, người học cần phải: Thực đưa nhận thông tin phản hồi sau dự đồng nghiệp theo yêu cầu giảng viên, thời gian phút đạt tiêu chuẩn sau: Cụ thể, khách quan, khơng q nhiều q Lượng thơng tin tích cực thơng tin tiêu cực cân Nếu thông tin tiêu cực phải đề hướng cải thiện Người nhận thơng tin hài lòng Giao tiếp tốt đa nhận thông tin Nội dung: - Khái niệm, phân loại thông tin phản hồi Khái niệm: Thơng tin phản hồi bình luận cá nhân hoạt động hay hành vi người Những thơng tin có hiệu khơng điểm cần khắc phục mà đưa rặ gợi ý cách khắc phục Phân loại Thơng tin phản hồi tích cực Thơng tin phản hồi tiêu cực - Kĩ thuật đưa nhận thông tin phản hồi Đưa thông tin Thông tin phản hồi đưa phải cụ thể Đảm bảo người nhận phải hiểu Thơng tin tích cực đưa trước Những thơng tin tiêu cực đưa sau kèm theo cách cải thiện tốt Thông tin phản hồi riêng cá nhân bạn Nhìn vào người tiếp nhận, thể tôn trọng, thân thiện Tạo hội cho người nhận hỏi lại Giọng nói tình cảm Khơng làm phức tạp điều muốn nói Khơng đùa cợt, cơng kích người nhận Khơng tự đắc cường điệu hố điều muốn nói Nhận thơng tin Nhìn vào người dưa thông tin Lắng nghe thông tin Đảm bảo hiểu thơng tin chưa hiểu hỏi lại Không dựa vào nguồn thông tin Lựa chọn thơng tin đến định làm để khắc phục nhược điểm Các tiêu chuẩn thông tin phản hồi Cụ thể Khách quan Không nhiều q Lượng thơng tin tích cực thơng tin tiêu cực cân Nếu thông tin tiêu cực phải đề hướng cải thiện Người nhận thơng tin hài lòng Các hoạt động dạy học GV mở bài: Sắm vai, đặt câu hỏi cho tình vừa diễn GV chia nhóm HV HV thảo luận nhóm tình gặp thực tế buổi góp ý sau dự giờ, hội giảng: có hiệu chưa có hiệu - 48 - Kỹ dạy học GV hướng dẫn thảo luận nhóm HV trao đổi kinh nghiệm cá nhân chung lớp GV diễn giải, sử dụng câu hỏi vấn đáp, nói có minh hoạ GV tổng kết Thiết bị học liệu: Giấy màu vẽ hai mặt người vui buồn Bảng lật: mục tiêu học Thẻ màu ghi tiêu đề học Thẻ giấy màu Giấy trắng khổ A2 Giấy màu - Bảng ghim Máy đèn chiếu - phim : Chủ đề thảo luận nhóm Phim trong: đưa thơng tin phản hồi Phim trong: nhận thông tin phản hồi Bảng lật: phong cách người đưa thơng tin phản hồi Phim trong: hình ảnh "chụp mũ" Kiểm tra, đánh giá: Mỗi học viên đánh giá kỹ thuật đưa nhận thông tin phản hồi sau buổi thực giảng dạy cụ thể 5.2 Các kỹ thuật kiểm tra đánh giá Mục tiêu thực Sau học xong này, người học có khả Trình bày khái niệm kiểm tra đánh giá kết học tập, mục đích vai trò q trình dạy học Phân tích đặc điểm loại kiểm tra đánh giá kết học tập Phân loại phương pháp kiểm tra đánh giá kết học tập, ưu nhược điểm chúng Soạn câu hỏi kiểm tra đảm bảo yêu tính vừa sức, phù hợp với mục đích dạy học Xác định tiêu chí đánh giá cho kiểm tra lý thuyết, thực hành Nội dung - Khái niệm kiểm tra đánh giá kết học tập Định nghĩa kiểm tra: Kiểm tra thuật ngữ đo lường, thu nhập thơng tin để có phán đoán, xác định xem người học sau học biết ( kiến thức ), làm ( kĩ ) bộc lộ thái độ ứng xử Đánh giá: phán xét sở kiểm tra, liền với kiểm tra Trong đánh giá, đo lường cách khách quan dựa kiểm tra (hay trắc nghiệm ), có ý kiến bình luận, nhận xét, phê phán mang tính chủ quan để tiến tới phán xét Ta hiểu kiểm tra đánh giá kết học tập so sánh, đối chiếu kiến thức, kĩ năng, thái độ thực tế đạt người học sau trình học tập với kết mong đợi xác định mục tiêu dạy học Sản phẩm dạy học, lao động sư phạm lớp học, phòng thí nghiệm, xưởng trường, bãi tập, , phức tạp khó xác định Bởi sản phẩm người học thay đổi nhiều phẩm chất lực họ sau thời gian học tập định Đó kết học tập người học, thành tố chủ yếu tạo nên chất lượng hoạt động dạy học nhà trường - 49 - Kỹ dạy học Việc kiểm tra, đánh giá kết học tập khâu thiếu được, tồn khách quan với khâu khác trình dạy học - Mục đích kiểm tra đánh giá kết học tập Xác định kiến thức, kĩ thái độ có người học trước vào học Nhờ kiểm tra giáo viên biết trình độ người học, điểm yếu người học trước vào học Điều quan trọng khố học ngắn hạn, bồi dưỡng nâng cao giúp giáo viên xác định nhu cầu học sinh để đề mục tiêu học tập sát hợp Thúc đẩy người học học tập, thông báo kịp thời cho người học biết tiến họ Khơng có kiểm tra, thi cử nhiều người học “không học thật đâu” ! Động viên, khích lệ học người học nhiều hơn, tốt Chỉ cho người học thấy họ học tốt nội dung ( ND) nào, chưa tốt ND nào? cần học thêm học lại sao?.v v Cải tiến việc dạy việc học: Giáo viên rõ nội dung dạy học đủ chưa, cần bổ sung gì, phương pháp dạy học phù hợp chưa, cần hỗ trợ cho học sinh nào, người học cần giúp thêm nội dung nào? Muốn biết rõ điều để có nhữngquyết định phù hợp, giáo viên phải vào kiểm tra kết học tập Xử lý chứng nhận lực người học Kiểm tra đánh giá nhằm khẳng định lực người học có tương xứng với cấp, chứng chỉ, đặc biệt với chức năng, nhiệm vụ mà người học tốt nghiệp phải đảm nhận hay không Để chứng nhận lực người học tốt nghiệp, kiểm tra đánh giá theo lối truyền thống lâu nay, người ta thường trọng đánh giá kì thi cuối khố Làm cho kết khơng xác Quan trọng phải xác định hệ thống kiểm tra đánh giá phù hợp bao gồm từ quy chế thi kiểm tra, tiêu chí kiểm tra đánh giá, hình thức kiểm tra đánh giá, loại cơng cụ, câu hỏi thích hợp, số lượng câu hỏi, cách xác định điểm đạt, mức đạt, Khơng có cách thức kiểm tra đánh giá đơn độc đạt mục đích nêu mà thường có ưu tiên cho hai mục đích thơi Vì vậy, cần phải lựa chọn cách thức phù hợp với mục đích lúc, nơi Kiểm tra, đánh giá có tầm quan trọng đặc biệt nhằm xác định đánh giá kết học tập Đây khâu cuối trình dạy học ứng với học ( Lesson, Unit ), mơđul tồn khố học Thông thường người ta tiến hành kiểm tra đánh giá cách thường xuyên đơn vị, học, môđul Kiểm tra, đánh giá lực thực ( kết học tập ) người học nhằm xác định người học thực trình diễn công việc/kỹ cụ thể đáp ứng với tiêu chuẩn tối thiểu nghề hay không Các công cụ trắc nghiệm đánh giá soạn thảo giúp cho giáo viên người đánh giá đo lường xem người học thực kỹ làm sản phẩm theo yêu cầu tốt Ví dụ: Bảng kiểm tra (Checklist) giúp cho giáo viên thông qua quan sát người học thực công việc để người học đáp ứng tiêu chuẩn mức độ Các câu hỏi kiểm tra, trắc nghiệm (Test Items) với thang điểm (Rating Scales) giúp cho giáo viên xác định mức độ người học tiếp thu kiến thức; thang điểm giúp cho giáo viên xác định mức độ "chất lượng" sản phẩm người học làm phần quan trọng có tính chất định "đầu ra" việc đầo tạo - Các loại kiểm tra đánh giá kết học tập Về mặt hình thức (02 loại): - 50 - Kỹ dạy học Kiểm tra đánh giá hình thành (Formative Asessment - gọi kiểm tra đánh giá thường xuyên) Là kiểm tra đánh giá bước cách thức khơng thức, "đi kèm" với hình thành kiến thức, kỹ năng, kỹ xảo thái độ người học, cung cấp thông tin phản hồi nhanh để kịp thời bổ cứu giai đoạn cần thiết phát triển suốt q trình học tập Lợi ích: Do có nhiều lần kiểm tra nên sai xót giai đoạn bổ cứu kịp thời, đảm bảo người học đạt kết học tập chung cuối Loại bỏ lo âu, căng thẳng kì thi cuối khoá Thúc đẩy học sinh nỗ lực học tập thường xun khố Giáo viên có sở để điều chỉnh phương pháp dạy học giúp đỡ học sinh kịp thời Khi thực Kiểm tra đánhgiá hình thành: Thường xuyên trình dạy học Định ký cuối chương, phần cuối học kì, cuối năm học Kiểm tra đánh giá kết thúc ( Summative Assessment) (còn gọi Kiểm tra đánh giá tổng kết) Được thực vào cuối môn học lý thuyết, thực hành mơđun cuối khố học Dựa vào mục tiêu học tập môn học mơđun mục tiêu đào tạ khố học Phải kiểm định toàn mục tiêu đặt ra,phản ánh lực thực người học Nếu thực việc kiểm tra đánh giá cách thường xun suốt khố học Kiểm tra đánh giá kết thúc trở nên nhẹ nhàng Về tính chất, có hai loại kiểm tra đánh giá: Kiểm tra đánh giá đối chiếu hay theo chuẩn tương đối (Norm Referenced Assessment) Đây loại kiểm tra đánh giá có tính chất tương đối, chủ yếu so sánh kết học tập người học với Loại phù hợp với việc thi tuyển, lựa chọn số lượng định người tốt số người học dự thi Kiểm tra đánh giá theo tiêu chí (Criterion Referenced Assessment) Đây loại kiểm tra đánh giá có tính chất tuyệt đối, đánh giá kết học tập người học đạt thực tế so với tiêu chí đề Dù học sinh khơng đạt tiêu chí thơi học sinh phải học lại đó, mơđun để thi, kiểm tra lại 5.3 Các phương pháp kiểm tra đánh giá kết học tập PHƯƠNG PHáP Đánh giá kết học tập Vấn Đáp Trả lời dài VIếT QUAN SáT Trả lời ngắn - 51 - KIểM TRA ĐáNH GIá CÔNG VIệC THựC HàNH Kỹ dạy học Những lĩnh vực cần kiểm tra đánh giá? Kiểm tra đánh giá kiến thức Mục đích kiểm tra đánh giá kiến thức xem người học biết gì, mức độ nội dung học Tuỳ theo mục tiêu học tập mà có mức độ yêu cầu khác từ đơn giản tái ( kể được, mơ tả được, trình bày ), đến áp dụng được, so sánh, phân tích, giải thích, Kiểm tra đánh giá kỹ Mục đích kiểm tra đánh giá kỹ xác định xem người học làm mức độ nội dung học Mức độ yêu cầu người học làm từ đơn giản bắt chước đến làm đúng, chuẩn xác đến làm nhanh thành thạo Kiểm tra đánh giá thái độ Kiểm tra đánh giá thái độ nhằm xem xét người học co cách ứng xử, cách biểu lộ tình cảm, cách bộc lộ phẩm chất nhân cách trước kiện, tượng, trước công việc, trước đồng nghiệp, Kiểm tra đánh giá thái độ khó điều mà giáo viên biết "phần tảng băng" Còn "giá trị đích thực" người học xác định cách xác qua vài lần kiểm tra đánh phải qua trình tương đối lâu dài Vì vậy, giáo viên cần kết hợp việc theo dõi, giám sát thường xuyên với kết đợt kiểm tra đánh giá định kì hay cuối khố a Kỹ thuật soạn câu hỏi kiểm tra: Căn vào mục tiêu học tập, tuỳ thuộc vào phương pháp kiểm tra để xác định loại câu hỏi kiểm tra Kiểm tra qua viết: Câu hỏi tự luận: câu hỏi mở nhằm kiểm tra kiến thức khía niệm, ngun lý, quy trình thực Câu trắc nghiệm khách quan: /sai/điền khuyết/ghép đôi/lựa chọn đa phương án Kiểm tra vấn đáp Trả lời câu hỏi trực tiếp khơng có thời gian chuẩn bị Vấn đáp thơng qua bốn thăm câu hỏi có thời gian chuẩn bị trước trả lời Kỹ thuật soạn câu hỏi trắc nghiệm đa phương án Câu hỏi trắc nghiệm đa phương án gồm có phần sau: Phần câu cốt lõi Phần câu trả lời với thông thường câu trả lời Các câu khác không gọi câu nhiễu Những yêu cầu câu hỏi trắc nghiệm đa phương án Phần cốt lõi phải rõ nghĩa Diễn đạt phần cốt lỗi phải rõ ràng đơn giản Không kết thúc phần cốt lõi từ đểlộ ý trả lời - - 52 - Kỹ dạy học Tất câu trả lời nên có dạng thưc ngữ pháp Tất câu trả lời nên có độ dài Các câu gây nhiều phải Tránh dùng phủ định phần cốt lõi Tránh đặt câu theo khuôn mẫu Không để lộ ý trả lời cho câu hỏi câu khác Tránh câu trả lời kiểu tất khơng phải Tránh dùng thể tuyệt đối Kỹ thuật soạn câu hỏi trắc nghiệm ghép đôi Các trắc nghiệm ghép đôi, câu trắc nghiệm ghép đơi xây dựng với đồ vật có thực, tranh, vẽ mơ hình Các phận câu trắc nghiệm ghép đơi Thường có hai danh mục: Danh mục thứ gọi tiền đề ( thường danh mục bên trái) Danh mục thứ hai gọi danh mục trả lời (danh mục bên phải) Học viên có nhiệm vụ làm phù hợp câu tiền đề ý trả lời tương ứng Nguyên tắc soạn câu trắc nghiệm ghép đôi Sử dụng số lượpng hợp lý tiền đề ý trả lời, tối thiểu năm câu cho danh mục Tất tiền đề ý trả lời danh mục phải đồng Tất câu danh mục phải phải thuộc loại đồ vật Tất câu trắc nghiệm ghép đôi phải nằm trang giấy đơn lẻ Liệt kê đủ số ý trả lời nhiều số tiền đề cho dư vài ý trả lời bỏ lại Liệt kê ý trả lời theo trình tự logic Các tiền đề dài câu trả lời phải ngắn gọn Cung cấp hướng dẫn đơn giản, rõ ràng Kỹ thuật soạn câu hỏi dạng điền khuyết Câu trắc nghiệm dạng điền khuyết sử dụng dể kiểm tra nhớ lại lĩnh vực nội dung Giống câu trắc nghiệm ghép đơi, chúng khơng dùng để kiểm tra mức độ kiến thức cao Nguyên tắc soạn câu trắc nghiệm điền khhuyết Sử dụng ngôn từ riêng bạn Chỉ kiểm tra phần kiến thức quan trọng Phải chắn có câu trả lời Không đưa nhiều chỗ trống Giữ cho chỗ trống có độ dài - Các tiêu chí thực người học cần đánh giá Để đào tạo chuẩn bị cho người học bước vào thị trường lao động, giáo viên cần phải nắm vững hai vấn đề: Những yếu tố tác động đến trình độ thực cần đạt học sinh? Những tiêu chí dùng để đo lường xem yêu cầu trình độ thực người học có đạt hay chưa? Việc thiết lập tiêu chí thực người học phận trình dạy học Một bước trình dạy học phải xác định cần phải dạy học Sau đó, cách thiết lập tiêu chí thực học sinh , giáo viên có - 53 - Kỹ dạy học sở để xác định xem học sinh có hồn thành u cầu kỹ trình độ đòi hỏi hay khơng Dựa vào tiêu chí đó, giáo viên lựa chọn công cụ kỹ thuật kiểm tra, đánh giá kết học tập phù hợp để sử dụng Cuối cùng, giáo viên dựa tiêu chí sau: Cái dạy học? Những tiêu chí đánh giá thiết lập? Những cơng cụ sử dụng? Để đưa hệ thống chấm điểm cho người học người có trách nhiệm nhà trường biết người học thực tốt mức tiêu chí thiết lập Quá trình đánh giá cho điểm người học, đến lượt nó, cung cấp cho giáo viên phương tiện đánh giá q trình làm việc giáo viên Từ đó, giáo viên quay trở lại đánh giá phù hợp (1) nội dung khóa học, (2) tiêu chí thiết lập (3) quy trình đo lường kết Tồn q trình diễn trình liên tục Khi so sánh thực thực tế với tiêu chí thực thiết lập, người ta xác định thực thành thạo đến mức nào? Khi so sánh sản phẩm hoàn thành với tiêu chuẩn sản phẩm thiết lập, người ta xác định sản phẩm thoả mãn yêu cầu sao? Sản phẩm khoá đào tạo người người học tốt nghiệp trường Làm đểgiáo viên biết chắn đào tạo thợ sửa chữa ô tô, xe máy, thư ký, nữ hộ sinh, có chất lượng theo yêu cầu? Để làm điều đó, giáo viên cần phải thiết lập tiêu chí thực Để thiết lập tiêu chí đó, giáo viên cần phải xem xét năm yếu tố sau: Các yếu tố xã hội Các yếu tố nghề nghiệp Các yếu tố thuộc sở đào tạo Các yếu tố người học Các yếu tố dạy học Dưới trình bày số vấn đề yếu tố này: Các yếu tố xã hội: Nói chung, xã hội có mong đợi người tốt nghiệp sở GD - ĐT trung học sau trung học, bao hàm chứa đựng tiêu chuẩn định Ví dụ, xã hội mong đợi người tốt nghiệp đóng góp sức vào xã hội dân chủ, đòi hỏi họ phải có tư phê phán, Những mong đợi xã hội thể mục đích phổ quát chúng khơng viết giấy trắng mực đen Tuy nhiên, kinh nghiệm thực tế với tư cách thành viên xã hội đó, chắn giáo viên có hình ảnh rõ ràng đẹp đẽ mà xã hội mong đợi sở GD - ĐT trung học sau trung học Các yếu tố nghề nghiệp: Mỗi ngành nghề có thiết lập tiêu chuẩn đầu vào Các tiêu chuẩn dạngnhững yêu cầu cần thiết phải đạt vị trí làm việc ngành nghề cụ thể Các yêu cầu bao gồm tiêu chuẩn mà cá nhân phải đạt họ muốn sử dụng Các tiêu chuẩn khác xác định cách phân biệt xem mà ngành nghề hay cơng ty đòi hỏi người lao động bước vào làm việc: Ngành nghề đòi hỏi người vào làm phải đạt trình độ thực nào, độ tin cậy tốc độ nào? Thực chất nhiệm vụ, công việc đòi hỏi người vào làm phải thực gì? - 54 - Kỹ dạy học Cần phải có trước trình độ thực hiện, độ tin cậy tốc độ làm việc ngành nghề này? Những câu trả lời cho câu hỏi có thơng qua việc xem xét lại mơ tả cơng việc, phân tích ngành nghề, Bằng việc xem xét tất nguồn liệu đó, giáo viên xác định tiêu chí cụ thể trình độ thực bước vào thị trượng lao động trình độ cần có trước người học Các yếu tố thuộc sở đào tạo: Các thành viên cộng đồng có giá trị định họ thường mong đợi sở GD - ĐT cộng đồng phải giữ giá trị truyền tải chúng tới học sinh phận khoá đào tạo Như cộng đồng đặt tiêu chuẩn định chúng trở thành phận hợp thành tiêu chuẩn đặt nhà trường Những mong đợi nhà trường lại trở thành phận tiêu chuẩn thực mà ta đề cho học sinh Các sách nhà trường thường cụ thể hoá tiêu chuẩn, bao hàm lĩnh vực sau: Mức độ thường xuyên việc báo cáo thực học sinh? Khi báo cáo trình độ thực học sinh cần sử dụng đến dấu hiệu ( ví dụ: tỷ lệ phần trăm, phiếu cho điểm, đánh giá văn viết, ) Mức độ thực thể ký hiệu phân loại ( ví dụ: Giỏi = 95% - 100% ) Bao nhiêu tín người học cần phải có để tốt nghiệp khố ĐT? Bao nhiêu tín định cho khoá đào tạo phần khoá học? Cái thuộc phần cứng phần mềm lựa chọn? Các tiêu chuẩn người học tuyệt đối (dựa vào tiêu chí) hay tương đối (dựa vào chuẩn tương đối) so với thành tích người học khác? Sự cố gắng người học có xem xét tiêu chí thực hay khơng? Còn có số vấn đề cản trở cần xem xét như: thời gian, điều kiện nhân Các tiêu chuẩn đặt cần phải thực điều kiện số lượng, trình độ, lực đội ngũ giáo viên, thời gian điều kiện sẵn có sở đào tạo chất lưỡng trang thiết bị Ta khơng thể đòi hỏi người học ngành khí đạt mức xác cao máy tiện cũ Các yếu tố người người học: Nhu cầu, hứng thú khả người học lớp Trình độ kĩ người học vào học trực tiếp tác động đến tiêu chí thực cần thiết lập Trình độ kĩ người học thay đổi yêu cầu đặt khố đào tạo lại tác động đến tổng thời gian cho phép người học đạt tiêu chuẩn số lượng mục tiêu học tập cần đạt Ví dụ, yêu cầu đặt người học trước vào học phải có kiến thức kĩ tốn học người học chưa có tiêu chí đề cần phải tinh đến điều Hơn nữa, mục đích nghề nghiệp người học cần xem xét, ví dụ có người học dự định làm phần việc nghề, số khác lại muốn học lên sau xong khoá học Ta cần ý đến mục đích thay đổi tiêu chí theo đối tượng người học Nhu cầu, nguyện vọng, khả mục đích nghề nghiệp người học xác định qua nhiều nguồn cách dùng phiếu trắc nghiệm chuẩn hoá, nghiên cứu hồ sơ lưu trữ, trao đổi với người học thức khơng thức, Học sinh có khả đánh máy tổ hợp chữ 20 lần không mắc lỗi Làm để giáo viên biết học sinh tiếp thu kiến thức kĩ thuật nêu mục tiêu thực chương trình đào tạo? Làm để giáo viên chắn người học học lí thuyết, kiện, số liệu thông tin khác chương trình yêu - 55 - Kỹ dạy học cầu? Tất nhiên, việc đo lường kiến thức người học phần “bức tranh” Thực tế thực có ba loại: kiến thức, kĩ thái độ mà giáo viên muốn đo lườngvà chúng cách chân thực Trong việc thực kĩ chẳng hạn, người học không trình diễn kĩ tâm lí vận động mà thể định (như quan tâm đến an toàn hợp tác lao động) nắm kiến thức định (như quy trình phù hợp để thay đổi theo yêu cầu khách hàng) Tuy nhiên, có nhiều lúc việc đo lường kiến thức thơi quan trọng Giáo viên xác định xem liệu người học biết bước quy trình trước họ triển khai quy trình lần hay khơng Có thể giáo viên cần xác định xen người học hiểu đọc hay lên lớp cụ thể chưa Giáo viên muốn trắc nghiệm khả người học việc giải vấn đề thực tế, v.v Dạy học kĩ thuật - nghề nghiệp cần dựa vào mục tiêu thực người học, chúng thể kết mong muốn đạt trình giáo dục dạng kiến thức, kĩ thái độ mà học sinh cần có để bước vào giới lao động nghề nghiệp b Tiêu chí đánh giá lý thuyết thực hành sau: Đối với lý thuyết Mức độ đầy đủ xác nội dung Tính hệ thống vấn đề trình bày Việc vận dụng kiến thức vào thực hành Mức độ tự lực người học Đối với thực hành Có thể đánh giá kỹ thực hành theo quy trình thực hiện, việc tn thủ quy trình cơng nghệ quan trọng, an tồn khơng thực quy trình , quy phạm kỹ thuật Để đánh giá kỹ theo quy trình thực cần đối chiếu với bảng quy trình thực kỹ năng, với tiêu chí thực hiện, không thực hiện, mức độ: thành thục, thành thạo, bình thường, Đánh giá kỹ qua sản phẩm thực Đánh giá kỹ theo sản phẩm thực hiện, thực khi, sản phẩm quan trọng quy trình Cơng cụ đánh giá kỹ theo sản phẩm thực Sử dụng thang đồ thị Sử dụng thang đồ thị mô tả Các bước xây dựng công cụ đánh giá kỹ Bước1 Xác định tình hay vấn đề cần đánh giá Bước2 Xác định công việc hay kỹ cần đánh giá Bước3 Liệt kê vật liệu, công cụ thiết bị cần thiết cho việc đánh giá kỹ Bước Thiết lập tiêu chuẩn sựu thực kỹ Bước Lựa chọn chiến lược đánh giá kỹ Bước Soạn thảo công cụ đánh giá kỹ Bộ công cụ đánh giá kỹ gồm hướng dẫn thực hiện, bảng kiểm đánh giá quy trình thang đánh giá sản phẩm Trong số truờng hợp đánh giá kỹ thơng qua quy trình thực sản phẩm c Kỹ thuật định điểm kiểm tra Thang điểm chủ yếu sử dụng thang điểm 10 Tuỳ theo mức độ giáo viên định điểm sau - 56 - Kỹ dạy học Điểm giỏi: hoàn thành xuất sắc yêu cầu đặt ra, nắm kỹ thuật lao động truyền đạt, trang thiêtá bị, máy móc, tiết kiệm ngun nhiên vật liệu Có tính sáng tạo thực nhiệm vụ Cận cho 10, cận điểm Điểm khá: Hoàn thành yêu cầu đặt Nắm kỹ thuật lao động, song vài điểm hạn chế không đáng kể Sử dụng tốt trang thiết bị, tiết kiệm nguyên nhiên vật liệu, phương pháp lao động khoa học Cận tới 8,9, cận điểm Điểm trung bình: hồn thành u cầu Nắm kỹ thuật truyền đạt, cóp phần hạn chế, cơng việc tiến hành có thiếu sót, khơng chắn, chưa tiết kiệm nguyên nhiện vật liệu cận cho 6.99 , cận điểm Điểm yếu: hoàn thành yêu cầu tối thiểu Chưa thực nắm vững kỹ thuật lao động Còn lúng túng sử dụng trang thiết bị máy móc, chưa thiết kiệm nguyên nhiên vật liệu.Cận 4,99 cận Điểm kém: Khơng hồn thành yêu cầu đặt Không nắm kỹ thuật lao động Gây lãng phí, sử dụng trang thiết bị kỹ thuật khơng hợp lý dù có giúp đỡ từ phía giáo viên Khơng có tính tự lực Cận 2,99 cận Việc định điểm cần so sánh với mục tiêu học tập đặt kết thúc cần có nhận xét giáo viên, giúp cho việc kiểm tra đánh giá thật có hiệu lực Hoạt động dạy học Hoạt động người học Thảo luận lớp: Khái nịêm kiểm tra đánh giá, mục đích ý nghĩa kiểm tra đánh giá Thảo luận lớp: Lựa chọn loại kiểm tra đánh giá, phương pháp kiểm tra đánh giá dạy cụ thể Thảo luận lớp: lĩnh vực, tiêu chí kiểm tra đánh giá lý thuyết thực hành Hoạt động nhóm: đánh giá câu hỏi trắc nghiệm cung cấp Làm tập cá nhân Hoạt động giáo viên Giáo viên thuyết trình có minh hoạ: Các loại kiểm tra đánh giá kết học tập, phương pháp kiểm tra đánh giá kết học tập, cách lựa chọn Nhận xét kết hoạt động nhóm Nhận xét thiết kế trắc nghiệm học viên Tổng kết Thiết bị học liệu Một số câu hỏi trắc nghiệm viết không Phiếu giao tập nhóm Phiếu giao tập cá nhân Phim nhũng câu trắc nghiệm Các tờ rơi Về khái niệm, hình thức, phương pháp, kỹ thuật soạn câu hỏi trắc nghiệm Bộ công cụ đánh giá kỹ thực Kiểm tra đánh giá Đánh giá qua kết học tập theo nhóm Đánh giá qua câu trắc nghiệm mà người học giao soạn thảo theo tiêu chuẩn hướng dẫn thực dạy Đánh giá công cụ đánh giá kỹ - 57 - Kỹ dạy học - 58 -
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu học tập Kỹ năng dạy học CHUẨN, Tài liệu học tập Kỹ năng dạy học CHUẨN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn