DẠY HỌC TÍCH HỢP TRONG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP THEO LÍ THUYẾTHỌC TẬP TRẢI NGHIỆM CỦA DAVID A. KOLB

10 16 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 08:38

TÍCH HỢP TRONG GIÁO DỤC JOURNAL OF SCIENCE OF HNUE Educational Sci., 2015, Vol 60, No 8D, pp 37-46 This paper is available online at http://stdb.hnue.edu.vn DOI: 10.18173/2354-1075.2015-0253 DẠY HỌC TÍCH HỢP TRONG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP THEO LÍ THUYẾT HỌC TẬP TRẢI NGHIỆM CỦA DAVID A KOLB Bùi Văn Hồng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh Tóm tắt Trong dạy học kĩ thuật dạy nghề, mục tiêu dạy học tích hợp kiến thức, kĩ thái độ, cấu trúc nội dung dạy học phải thể tích hợp Việc thiết kế triển khai hoạt động dạy học cần thiết phải dựa quy trình dạy học tích hợp phù hợp để nâng cao hiệu dạy học Tích hợp mơ hình Kolb thể thơng qua tiến trình thực giai đoạn học tập Dưa vào đó, viết trình bày kết nghiên cứu mơ hình quy trình dạy học tích hợp; kết dạy học thử nghiệm đánh giá bước đầu tính hiệu quy trình dạy học tích hợp Từ khóa: Dạy học tích hợp; Giáo dục nghề nghiệp; Học tập trải nghiệm Mở đầu Dạy học tích hợp ngày đề cập đến nhiều thực tế dạy học, nghiên cứu khoa học giáo dục Với ưu điểm vượt trội tạo liên tục nhận thức người học từ lí thuyết đến thực hành, từ phát triển kĩ đến ứng dụng thực tiễn [1], nên dạy học tích hợp sử dụng rộng rãi, đặc biệt giáo dục kĩ thuật nghề nghiệp Trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp Việt Nam nay, dạy học tích hợp sử dụng hầu hết sở đào tạo từ sơ cấp nghề, trung cấp nghề đến cao đẳng Mặc dù có văn thức hướng dẫn việc lập kế hoạch tổ chức dạy học theo hướng tích hợp [2], chưa có thống mơ hình, quy trình dạy học tích hợp sở đào tạo với giáo viên sở đào tạo Điều tác động trực tiếp đến hiệu chất lượng dạy học Vì vậy, việc nghiên cứu để làm sáng tỏ mơ hình quy trình phương pháp dạy học tích hợp cần thiết bối cảnh phát triển giáo dục nghề nghiệp Việt Nam Ở cấp độ chương trình, hệ thống đào tạo nghề kép CHLB Đức khẳng định thành công áp dụng phương pháp đào tạo tích hợp học tập trường với học tập nơi làm việc Cấu trúc chương trình đào tạo xây dựng dạng module tích hợp, tạo linh hoạt cho người học việc lập kế hoạch học tập chuyển đổi chương trình học [3] Phương pháp đào tạo áp dụng thành công Na Uy với mơ hình tích hợp đào tạo nghề theo cơng thức + [4] Về lí thuyết học tập trải nghiệm Kolb (1984) [5], năm gần đây, lí thuyết vận dụng phổ biến dạy học nghiên cứu, điển hình như: định hướng việc sử dụng PPDH chương trình giáo dục Ngày nhận bài: 15/7/2015 Ngày nhận đăng: 20/10/2015 Liên hệ: Bùi Văn Hồng, e-mail: bvhonglg@yahoo.com 37 Bùi Văn Hồng đại học, thuộc lĩnh vực giáo dục kĩ thuật xây dựng theo tiếp cận CDIO [6] Gần nhất, năm 2014, dựa vào tiếp cận linh hoạt lí thuyết học tập trải nghiệm Kolb (1984), Bùi Văn Hồng nghiên cứu phát triển việc lập kế hoạch dạy học linh hoạt cho việc cung cấp nội dung học tập theo nhu cầu sinh viên dạy học thực hành kĩ thuật [7], [8] Trong kế hoạch dạy học linh hoạt, giảng viên xác định trước phương án dạy học dựa khác nhu cầu nội dung học tập sinh viên, giúp giảng viên chủ động việc linh hoạt tiến trình học tập theo nhu cầu học tập sinh viên Kết nghiên cứu cho thấy, lí thuyết học tập trải nghiệm cho phép giảng viên linh hoạt tiến trình học tập phù hợp với trình độ sinh viên, giúp việc dạy học đảm bảo tính vừa sức, kích thích tính tích cực nhận thức, qua nâng cao kết học tập Năm 2015, Bùi Văn Hồng cộng nghiên cứu vận dụng lí thuyết học tập trải nghiệm Kolb (1984) vào dạy học môn Nghề tin học phổ thông cấp THCS, qua đó, đề xuất tiến trình kế hoạch dạy học cho môn học [9] Kết thực nghiệm bước đầu cho thấy dạy học môn Nghề tin học phổ thơng cấp THCS theo vận dụng lí thuyết học tập trải nghiệm đảm bảo tính vừa sức học tập; hoạt động học tập học sinh gắn liền với trải nghiệm thực tế thực hành chủ động, giúp cho học sinh đạt kết học tập tốt Từ nghiên cứu cho thấy, việc vận dụng lí thuyết học tập trải nghiệm Kolb (1984) đem lại hiệu cao dạy học Tuy nhiên, nay, việc vận dụng lí thuyết vào dạy học tích hợp vấn đề chưa thống nghiên cứu thực tế dạy học Với mục tiêu đề xuất quy trình dạy học tích hợp, viết trình bày kết nghiên cứu lí thuyết học tập trải nghiệm Kolb, từ đó, đề xuất mơ hình, quy trình dạy học tích hợp kết dạy học thử nghiệm ví dụ minh họa 2.1 Nội dung nghiên cứu Khái niệm dạy học tích hợp - Từ điển Dictionary online, tích hợp hoạt động nhiệm vụ kết hợp tổng thể tách rời [10] - Từ điển Oxford online, tích hợp hoạt động trình kết hợp hai hay nhiều thành phần để chúng làm việc với [11] Từ hai định nghĩa trên, tích hợp viết hiểu “là trình kết hợp hai hay nhiều thành phần để chúng làm việc với nhau.” - Tiếp cận hoạt động dạy học xem trình dạy học hoạt động chung thầy trò, hai hoạt động tồn song song phát triển thống với [12, tr 50] Từ khái niệm tích hợp q trình dạy học, phạm vi viết này, dạy học tích hợp hiểu “là hoạt động dạy thầy hoạt động học trò tồn song song phát triển thống với dựa trình kết hợp thành phần kiến thức, kĩ thái độ nhằm đạt mục tiêu dạy học cao nhất.” 2.2 Lí thuyết học tập trải nghiệm Kolb (1984) Theo Kolb (1984), chu kì học tập người học bao gồm bốn giai đoạn khác minh họa hình 1, đó: Giai đoạn Trải nghiệm cụ thể, giai đoạn học tập nhờ vào cảm nhận từ kinh nghiệm có người học Ví dụ: học từ kinh nghiệm đặc biệt tham gia vào nhiệm vụ gắn liền với thực tiễn Giai đoạn Phản ánh qua quan sát, giai đoạn học tập dựa xem xét kĩ lưỡng 38 Dạy học tích hợp giáo dục nghề nghiệp theo lí thuyết học tập trải nghiệm David A Kolb vấn đề Ví dụ: quan sát phản ánh nhằm kích thích học tập, xem xét vấn đề từ khía cạnh hoàn cảnh khác Giai đoạn Khái quát trừu tượng, giai đoạn học tập nhờ vào tư duy, bao gồm: phân tích ý tưởng cách hợp lí, khái qt cơng việc để tìm ý tưởng lí thuyết Giai đoạn Thực hành chủ động, giai đoạn học tập thông qua thực hành tích cực để chuyển hóa nội dung học tập thành kinh nghiệm thân, bao gồm: kiểm nghiệm ý tưởng thông qua thực hành ứng dụng cho vấn đề khác, giải vấn đề thơng qua hành động Hình Mơ hình học tập trải nghiệm (Kolb, 1984) [5] Tùy thuộc vào trình độ cá nhân mà tiến trình học tập người học Trải nghiệm cụ thể Phản ảnh qua quan sát kết thúc Thực hành chủ động Đôi khi, số cá nhân Khái quát hóa trừu tượng kết thúc Thực hành tích cực Qua giai đoạn trải nghiệm đó, người học có q trình suy tư, phản tỉnh (siêu nhận thức) để có cảm xúc tích cực cá nhân hình thành giá trị từ kinh nghiệm cụ thể có Kết học tập chu kì kinh nghiệm ban đầu cho chu kì học tập Nhận xét: Từ phân tích cho thấy, tham gia vào đơn vị học tập mới, người học ln thực tiến trình học tập với bốn giai đoạn nối tiếp nhau, bao gồm [9]: - Cảm nhận đối tượng học tập từ kinh nghiệm ban đầu; - Quan sát, suy tư kết học tập để hình thành cảm xúc động học tập tích cực; - Hình thành khái niệm lĩnh vực học tập, từ hiểu biết tiếp thu kiến thức mới; - Luyện tập chủ động dựa kiến thức để phát triển kĩ năng, qua hình thành kinh nghiệm mới, kinh nghiệm ban đầu cho tiến trình học tập Như vậy, tiến trình học tập, người học trì tính liên tục nhận thức, từ cảm nhận đơn vị học tập, hình thành cảm xúc động học tập đến tiếp thu kiến thức luyện tập phát triển kĩ Đây tính chất tích hợp học tập lí thuyết học tập trải nghiệm 2.3 Mơ hình dạy học tích hợp theo lí thuyết học tập trải nghiệm Từ chu kì học tập phân tích trên, mơ hình dạy học tích hợp theo lí thuyết học tập trải nghiệm minh họa hình 2, đó: 39 Bùi Văn Hồng (1) Trải nghiệm/Hướng nghiệp: người học quan sát thông tin kết học tập sản phẩm thực hành để có trải nghiệm ban đầu nội dung học tập Kết hợp với kinh nghiệm ban đầu, người học cảm nhận, suy tư, từ hình thành động học tập tích cực (2) Khái niệm mới: người học tìm hiểu nội dung để làm sáng tỏ kiến thức liên quan lĩnh vực học tập, từ hình thành khái niệm (3) Phát triển kĩ ứng dụng: dựa vào khái niệm hình thành, người học tiến hành luyện tập tích cực để phát triển kĩ nghề nghiệp, từ đó, củng cố hiểu biết liên quan nội dung học tập nâng cao khả áp dụng vào thực tế Hình Mơ hình dạy học tích hợp theo lí thuyết học tập trải nghiệm Như vậy, vùng tích hợp thể quan hệ giai đoạn học tập người học Quan hệ cho thấy, tiến trình học tập người học diễn theo ba giai đoạn có tính chất liên tục mặt nhận thức Điều giúp người học hiểu rõ đối tượng học tập, từ đó, thực xác thao tác thực hành để phát triển kĩ 2.4 Quy trình dạy học tích hợp theo lí thuyết học tập trải nghiệm Từ mơ hình dạy học tích hợp phân tích mục 2.2, quy trình dạy học tích hợp theo lí thuyết học tập trải nghiệm minh họa hình 3, đó: - Bước 1: Phân tích mục tiêu dạy học Từ cấu trúc mục tiêu dạy học xác định đề cương module, giáo viên phân tích để xác định chuẩn đầu cụ thể cho mục tiêu, từ đó, lựa chọn nội dung học tập xây dựng công cụ kiểm tra đánh giá phù hợp - Bước 2: Trải nghiệm/Hướng nghiệp Thông qua việc giới thiệu sản phẩm ứng dụng nội dung học tập trình bày kết học tập dự kiến, giáo viên tạo cảm nhận ban đầu nội dung học tập hình thành động học tập tích cực cho học sinh Từ đó, hướng tập trung họ vào mục tiêu dạy học để sẵn sàng tiếp thu kiến thức - Bước 3: Hình thành khái niệm Bằng việc sử dụng kết hợp nhiều phương pháp kĩ thuật dạy học khác nhau, giáo viên hỗ trợ học sinh tìm kiếm làm sáng tỏ kiến thức liên quan đến sản phẩm kết học tập giới thiệu bước Thơng qua đó, học sinh tiếp thu kiến thức xây dựng quy trình luyện tập thực hành 40 Dạy học tích hợp giáo dục nghề nghiệp theo lí thuyết học tập trải nghiệm David A Kolb - Bước 4: Phát triển kĩ ứng dụng Từ hiểu biết kiến thức liên quan, khái niệm làm sáng tỏ quy trình thực hành xây dựng bước 3, học sinh tiến hành luyện tập chủ động hướng dẫn giáo viên Kết trình luyện tập thực hành sản phẩm ứng dụng minh họa ban đầu bước Kết thúc trình luyện tập, học sinh củng cố kiến thức phát triển kĩ mới, qua đó, hình thành kinh nghiệm cho thân kinh nghiệm trở thành kinh nghiệm ban đầu cho tiến trình học tập - Bước 5: Kiểm tra đánh giá Để xác định mức độ đạt mục tiêu dạy học, mức độ tích lũy kinh nghiệm người học Dựa vào tiêu chí cơng cụ đánh giá xây dựng bước 1, giáo viên tiến hành đánh giá kết thực quy trình, sản phẩm thực hành học sinh thực trình luyện tập hiểu biết học sinh nội dung học tập Hình Quy trình dạy học tích hợp theo lí thuyết học tập trải nghiệm 2.5 Ví dụ minh họa Module: Trang bị điện Bài 5: Lắp ráp mạch đóng – mở cổng điều khiển từ xa Mã kĩ năng: MĐ 20.5.1.1 Thời gian: 60 phút Loại bài: nội dung tích hợp Mục tiêu dạy học: - Mơ tả ngun lí làm việc mạch điện đóng - mở cổng điều khiển từ xa - Lắp ráp mạch điện đóng mở cổng điều khiển từ xa - Bước đầu hình thành thói quen làm việc nhóm, vệ sinh, an tồn 41 Bùi Văn Hồng Bước 1 Bước 2 Bước 1, 42 Phân tích mục tiêu Mục tiêu 1: Mơ tả ngun lí làm việc mạch điện đóng - mở cổng điều khiển từ xa Chuẩn đầu ra: Hồn thành học người học có khả năng: 1.1 Xác định chức sơ đồ kết nối điều khiển từ xa 1.2 Mơ tả kết cấu mạch điện đóng - mở cổng điều khiển từ xa 1.3 Giải thích nguyên lí hoạt động mạch điện đóng - mở cổng điều khiển từ xa Mục tiêu 2: Lắp ráp mạch điện đóng mở cổng điều khiển từ xa Chuẩn đầu ra: Hồn thành học người học có khả năng: 2.1 Xây dựng quy trình lắp mạch điện đóng - mở cổng điều khiển từ xa 2.2 Lắp ráp mạch điện đóng - mở cổng điều khiển từ xa quy trình 2.3 Kiểm tra, vận hành mạch điện 2.4 Xác định nguyên nhân biện pháp khắc phục hư hỏng thường gặp Mục tiêu 3: Bước đầu hình thành thói quen làm việc nhóm, vệ sinh, an tồn Chuẩn đầu ra: Hồn thành học người học có khả năng: 3.1 Làm việc nhóm 3.2 Hình thành tác phong cơng nghiệp 3.3 Đảm bảo an toàn cho người thiết bị Trải nghiệm/ hướng nghiệp Nội dung học tập Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh - Chiếu video clip giải thích cổng điều khiển - Xem cảm nhận Tạo động học tập đóng – mở từ xa - Quan sát, trao đổi, suy - Mơ tả phân tích tư mơ hình thật Hướng tập trung học sinh - Giới thiệu mục tiêu dạy - Ghi nhận sẵn sàng vào học học học HÌNH THÀNH KHÁI NIỆM MỚI Nội dung học tập Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh - Mô tả kết cấu, chức 1.1 Xác định chức - Quan sát, khảo sát vị trí kết nối sơ đồ kết nối điều khiển; - Hỗ trợ học sinh điều khiển từ xa - Hội ý nhóm - Nhận xét chỉnh sửa sơ 3.1 Làm việc nhóm - Trình bày sơ đồ đồ Dạy học tích hợp giáo dục nghề nghiệp theo lí thuyết học tập trải nghiệm David A Kolb 2, Bước 2, - Giới thiệu mơ hình thật: 1.2 Kết cấu mạch điện vị trí, chức thiết đóng - mở cổng điều bị điện - Hỗ trợ học sinh khiển từ xa - Nhận xét chỉnh sửa 3.1 Làm việc nhóm kết cấu mạch - Chiếu video clip hoạt 1.3 Giải thích nguyên động mạch lí hoạt động mạch - Vận hành mơ hình thật điện đóng - mở cổng điều giải thích - Hỗ trợ học sinh khiển từ xa - Nhận xét chỉnh sửa 3.1 Làm việc nhóm ngun lí mạch - Phân tích sơ đồ mạch nguyên lí 2.1 Quy trình lắp ráp - Phân tích sơ đồ mạch mạch điện đóng - mở cổng động lực điều khiển từ xa - Hỗ trợ học sinh 3.1 Làm việc nhóm - Nhận xét chỉnh sửa quy trình PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG VÀ VẬN DỤNG Nội dung học tập Hoạt động giáo viên - Hướng dẫn sử dụng dụng 2.2 Lắp ráp mạch điện cụ thực hành đóng - mở cổng điều - Giới thiệu mơ hình thực khiển từ xa quy trình hành 3.1 Làm việc nhóm - Lưu ý an tồn 3.2 Tác phong cơng - Hỗ trợ, chỉnh sửa thao nghiệp tác cho học sinh 3.3 An toàn cho người - Quan sát, đánh giá học thiết bị sinh thực quy trình 2.3 Kiểm tra, vận hành - Hỗ trợ học sinh kiểm mạch điện tra nguội kiểm tra hoạt 3.1 Làm việc nhóm động 3.2 Tác phong cơng - Giúp học sinh chỉnh sửa nghiệp lỗi cố 3.3 An toàn cho người - Quan sát, đánh giá học thiết bị sinh thực quy trình - Quan sát, khảo sát mơ hình - Hội ý nhóm nhờ giáo viên giúp đỡ - Trình bày kết cấu mạch - Quan sát video clip - Khảo sát hoạt động mô hình - Hội ý nhóm nhờ giáo viên giúp đỡ - Trình bày ngun lí hoạt động mạch - Quan sát, ghi nhận Hội ý nhóm xây dựng quy trình lắp ráp mạch - Nhờ giáo viên hỗ trợ - Trình bày quy trình Hoạt động học sinh - Nhận dụng cụ mơ hình thực hành - Phân tích quy trình - Lắp mạch điều khiển - Nhờ giáo viên hỗ trợ kiểm tra mạch điều khiển - Lắp mạch động lực - Nhờ giáo viên hỗ trợ kiểm tra mạch động lực - Kiểm tra nguội - Vận hành mạch điện - Khắc phục lỗi (nếu có) - Làm gọn mạch dây bảng điện - Sắp xếp dụng cụ vệ sinh nơi làm việc 43 Bùi Văn Hồng Bước 2.4 Xác định nguyên nhân biện pháp khắc phục hư hỏng thường gặp 3.1 Làm việc nhóm 3.2 Tác phong cơng nghiệp 3.3 An toàn cho người thiết bị KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ Nội dung học tập Mục tiêu Mục tiêu Mục tiêu 2.6 - Đặt số hư hỏng thường gặp - Đánh pan mơ hình - Hỗ trợ học sinh sửa pan góp ý biện pháp khắc phục Hoạt động giáo viên - Trắc nghiệm học kiến thức liên quan - Nhận xét cho điểm - Công bố kết quan sát học sinh thực quy trình, nhận xét cho điểm - Công bố kết đánh giá sản phẩm, nhận xét cho điểm - Công bố kết quan sát làm việc nhóm, tác phong cơng nghiệp thực an toàn - Nhận xét cho điểm - Tìm hiểu nguyên nhân - Khắc phục lỗi đánh pan mơ hình - Giải thích biện pháp khắc phục Hoạt động học sinh - Trả lời - Tiếp thu, hoàn thiện - Tiếp thu, hoàn chỉnh quy trình sản phẩm - Tiếp thu, hồn thiện Kết dạy học thử nghiệm Tiến hành thực nghiệm có đối chứng đối tượng 25 học sinh lớp ĐCN213B trường Trung cấp nghề Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh giáo viên phụ trách - Nội dung thực nghiệm “Lắp ráp mạch đóng – mở cổng điều khiển từ xa” sử dụng làm ví dụ minh họa - Phương pháp thực hiện: giáo viên tổ chức lớp học hai lần khác nhau, giống mục tiêu, nội dung công cụ đánh giá Lần dạy thứ (đối chứng), giáo viên sử dụng phương pháp dạy học tích hợp áp dụng trường Lần dạy thứ hai (thực nghiệm), giáo viên sử dụng phương pháp dạy học tích hợp ví dụ minh họa Cả hai lần dạy thực đối tượng học sinh giáo viên phụ trách Thứ tự mục tiêu Mục tiêu Mục tiêu Mục tiêu 44 Bảng Mô tả mục tiêu cần đánh giá Mô tả mục tiêu cần đánh giá Mơ tả ngun lí làm việc mạch điện đóng - mở cổng điều khiển từ xa Lắp ráp mạch điện đóng mở cổng điều khiển từ xa Bước đầu hình thành thói quen làm việc nhóm, vệ sinh, an tồn Dạy học tích hợp giáo dục nghề nghiệp theo lí thuyết học tập trải nghiệm David A Kolb Kết học tập học sinh hai lần dạy đánh giá theo mức độ đạt mục tiêu dạy học bảng 1, sử dụng phương pháp cơng cụ đánh giá trình bày bước ví dụ minh họa Căn vào điểm số tích lũy học sinh hai lần dạy, sử dụng phương pháp phân tích định tính để so sánh mức độ đạt mục tiêu dạy học Kết trung bình đánh giá tính theo tỉ lệ phần trăm điểm số lần dạy đối chứng lần dạy thực nghiệm minh họa hình Hình Đồ thị so sánh mức độ đạt mục tiêu dạy học Nhận xét: Theo kết trung bình đánh giá hình 4, mức độ đạt mục tiêu dạy học lần dạy thực nghiệm cao so với lần dạy đối chứng Điều cho thấy tính hiệu phương pháp tích hợp dạy học theo lí thuyết học tập trải nghiệm Trong đó: - Giai đoạn trải nghiệm cảm nhận nội dung học tập, giúp học sinh hình thành động học tập tích cực - Giai đoạn hình thành khái niệm giúp học sinh làm sáng tỏ kiến thức liên quan, từ đó, gia tăng mức độ xác xây dựng quy trình luyện tập theo quy trình - Giai đoạn phát triển kĩ ứng dụng giúp học sinh hướng tập trung vào việc thực hành chủ động, sở hiểu biết rõ ràng kiến thức liên quan Kết luận Dạy học tích hợp hiểu hoạt động dạy hoạt động học tồn song song phát triển thống với dựa trình kết hợp thành phần kiến thức, kĩ thái độ nhằm đạt mục tiêu dạy học cao Theo lí thuyết học tập trải nghiệm Kolb, tiến trình học tập, nhận thức người học trì tính liên tục, từ cảm nhận nội dung học tập để hình thành cảm xúc động học tập, đến tiếp thu kiến thức luyện tập phát triển kĩ Do đó, mơ hình dạy học tích hợp xây dựng theo lí thuyết kết hợp ba giai đoạn nhận thức, bao bồm: (1) Trải nghiệm/Hướng nghiệp, (2) Hình thành kinh nghiệm mới, (3) Phát triển kĩ ứng dụng Ưu điểm mơ hình ln đảm bảo tính chất liên tục mặt nhận thức, qua giúp người học hiểu rõ nội dung học tập thực xác thao tác thực hành để phát triển kĩ Mơ hình dạy học tích hợp vận dụng vào q trình dạy học thuộc lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thông qua năm bước quy trình dạy học, bao gồm: (1) Phân tích mục tiêu dạy học, (2) Trải nghiệm/Hướng nghiệp, (3) Hình thành khái niệm mới, (4) Phát triển kĩ ứng dụng, 45 Bùi Văn Hồng (5) Kiểm tra đánh giá Kết dạy học thử nghiệm cho thấy, tỉ lệ đạt mục tiêu dạy học người học mức cao Kết bước đầu khẳng định tính hiệu quy trình dạy học tích hợp theo lí thuyết học tập trải nghiệm TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Curriculum Council Government of Western Australia, 2009 Integrated approaches to teaching and learning in the senior secondary school WACE [2] Bộ Lao động - Thương binh Xã hội, 2010 Công văn số 1610 /TCDN-GV ngày 15 tháng 09 năm 2010 việc hướng dẫn biên soạn giáo án triển khai dạy học tích hợp Tổng cục dạy nghề [3] EODC, 2010 Vocational Education and Training in Germany Strengths, Challenges and Recommendations, Directorate for Education Education and Training Policy Division [4] http://cdntrungbo.edu.vn/index.php/vi/tin-t-c/giao-duc-khoa-hoc/35-kinh-nghi-m-t-mo-hinh -dao-t-o-va-d-y-ngh-uu-tu-c-a-na-uy [5] DNP, 2002 Learning Styles: Kolb’s Theory of Experiential Learning TrinityCollege, Dublin Nguồn: http://www.scss.tcd.ie/ [6] Nguyễn Thành Hải, Phùng Thúy Phượng, Đồng Thị Bích Thủy, 2010 Giới thiệu số phương pháp giảng dạy cải tiến giúp sinh viên học tập chủ động trải nghiệm, đạt chuẩn đầu theo CDIO Nxb Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh [7] Bui Van Hong, 2014 Flexible Planning for The Provision of learning content based on student need Journal of Science of HNUE, Interdisciplinary Science, Vol 59, No 5, pp 42-46 [8] Bùi Văn Hồng, 2014 Dạy học Thực hành máy điện đáp ứng nhu cầu học tập sinh viên theo tiếp cận linh hoạt Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 59(2), tr 100 – 111 [9] Bùi Văn Hồng, Nguyễn Thị Vân, 2015 Dạy học môn nghề Tin học phổ thông cấp THCS theo lí thuyết học tập trải nghiệm Kolb (1984) Tạp chí Thiết bị giáo dục số 116, tr 25 – 28 [10] http://dictionary.reference.com/ [11] http://www.oxfordlearnersdictionaries.com/ [12] Đỗ Quốc Đạt, 1997 Tiếp cận đại hoạt động dạy học Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội ABSTRACT Integrated teaching and learning in Vocational Education and Training Schools based on David A Kolb’s Theory of experiential learning In a Vocational education and training system, learning goals are integrated to enhance the quality of teaching and the structure of learning content should be integrated to adapt to the goals of the training Integration in David A Kolb’s Theory of experiential learning is reflected in the four stages of the learning cycle This paper proposes an integrated learning process and model of teaching based on this learning theory The results of pedagogical experiments have shown the effectiveness of integrated teaching and learning Keywords: Integrated teaching and learning, vocational education, experiential learning 46
- Xem thêm -

Xem thêm: DẠY HỌC TÍCH HỢP TRONG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP THEO LÍ THUYẾTHỌC TẬP TRẢI NGHIỆM CỦA DAVID A. KOLB, DẠY HỌC TÍCH HỢP TRONG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP THEO LÍ THUYẾTHỌC TẬP TRẢI NGHIỆM CỦA DAVID A. KOLB

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn