KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊNNăm học 2016 - 2017

17 11 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 08:38

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG TIỂU HỌC CHI LĂNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Lạng Sơn, ngày 10 tháng 10 năm 2016 KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN Năm học 2016 - 2017 I Căn để xây dựng kế hoạch -Hướng dẫn số 1906/SGDĐ-GDTH Sở GD&ĐT ngày 6/9/2016 Hướng dẫn thực nhiệm vụ năm học 2016-2017 cấp tiểu học -Công văn số 831/CV-PGD&ĐT Phòng GD&ĐT ngày 19/9/2016 Kế hoạch thực hoạt động chuyên môn cấp Tiểu học năm học 2016-2017 -Công văn số 828/PGDĐT-BDTX ngày 19/9/2016 Về việc hướng dẫn thực công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên nội dung năm học 2016-2017 -Căn kế hoạch số ngày tháng năm 2016 trường tiểu học Chi Lăng Kế hoạch thực nhiệm vụ năm học 2016-2017 -Trường TH Chi Lăng xây dựng kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên năm học 2016-2017 sau: II NỘI DUNG BỒI DƯỠNG 1.Nội dung bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực nhiệm vụ năm học theo cấp học (ND bồi dưỡng 1): khoảng 30 tiết/năm học; Nội dung bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực nhiệm vụ phát triển giáo dục địa phương theo năm học, bao gồm nội dung bồi dưỡng dự án thực (ND bồi dưỡng 2): khoảng 30 tiết/năm học Nội dung bồi dưỡng đáp ứng nhu cầu phát triển nghề nghiệp liên tục giáo viên (ND bồi dưỡng 3): khoảng 60 tiết/năm học * LỰA CHỌN CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG 3: III PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC BỒI DƯỠNG (theo chuyên đề lựa chọn IV TÀI LIỆU HỌC TẬP - Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học Bộ Giáo dục Đào tạo (tài liệu đăng kí với Sở); - Các tài liệu phục vụ đổi PPDH, đổi kiểm tra đánh giá, tài liệu tập huấn từ năm học trước - Các thị, văn Bộ GDĐT, Sở GD nhiệm vụ năm học 2012-2013, phong trào thi đua: "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực", - Các nguồn tài liệu bổ sung cần thiết trình bồi dưỡng V CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN VI KẾ HOẠCH CỤ THỂ Thời gian THÁNG THÁNG Nội dung thực - Giáo dục lối sống 1,2 - Trường học kết nối - Học trị hè - Dạy học GD tích hợp Tiếng Việt - Cơng tác Đội Thiếu niên nhi đồng - Dạy học toán “Phương pháp dạy học số phép tính” - Cơng tác sư phạm tra, kiểm tra - Học tập mô đun - Ghi Học tập tiếp mô đun THÁNG 10 - THÁNG 11 THÁNG 12 THÁNG THÁNG THÁNG THÁNG KÝ DUYỆT CỦA BAN GIÁM HIỆU NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN TIỂU HỌC (Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2011/TT- BGDĐT ngày 08 tháng năm 2011 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo) I MỤC ĐÍCH : Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học việc quản lý, đạo, tổ chức biên soạn tài liệu phục vụ công tác bồi dưỡng, tự bồi dưỡng nhằm nâng cao lực chuyên môn, nghiệp vụ giáo viên tiểu học, nâng cao mức độ đáp ứng giáo viên tiểu học với yêu cầu phát triển giáo dục tiểu học yêu cầu chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học II ĐỐI TƯỢNG BỒI DƯỠNG : Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học áp dụng cho tất cán quản lí sở giáo dục, giáo viên (sau gọi chung giáo viên) giảng dạy tiểu học phạm vi toàn quốc; tổ chức, cá nhân tham gia thực đào tạo, bồi dưỡng giáo viên tiểu học III NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG Khối kiến thức bắt buộc a) Nội dung bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực nhiệm vụ năm học cấp tiểu học áp dụng nước (sau gọi nội dung bồi dưỡng 1): Bộ Giáo dục Đào tạo quy định cụ thể theo năm học nội dung bồi dưỡng đường lối, sách phát triển giáo dục tiểu học, chương trình, sách giáo khoa, kiến thức mơn học, hoạt động giáo dục thuộc chương trình giáo dục tiểu học b) Nội dung bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực nhiệm vụ phát triển giáo dục tiểu học theo thời kỳ địa phương (sau gọi nội dung bồi dưỡng 2): Sở giáo dục đào tạo quy định cụ thể theo năm học nội dung bồi dưỡng phát triển giáo dục tiểu học địa phương, thực chương trình, sách giáo khoa, kiến thức giáo dục địa phương; phối hợp với dự án (nếu có) qui định nội dung bồi dưỡng theo kế hoạch dự án Khối kiến thức tự chọn : Khối kiến thức tự chọn (sau gọi nội dung bồi dưỡng 3): bao gồm mô đun bồi dưỡng nhằm phát triển lực nghề nghiệp giáo viên sau: Tên nội dung mô đun Mục tiêu bồi dưỡng Th/g học tập Y/cầu T/ g tự trung (tiết) CNN Mã mô học cần bồi đun Thực (tiết) Lý dưỡng thuyết hành I Một số vấn đề tâm lí học dạy học ởNắm vững số vấn đề Nâng tiểu học tâm lí học dạy học tiểu học để vận cao dụng dạy học, giáo dục Tâm lí học phát triển trí tuệtrường tiểu học lực học sinh tiểu học hiểu TH1 10 biết Tâm lí học hình thành kĩ đối học tập học sinh tiểu học tượng giáo Tâm lí học giáo dục đạo đức học dục sinh tiểu học TH2 Đặc điểm tâm lý học sinh dân tộc ítCó kĩ tìm hiểu, phân tích đặc 10 người, học sinh khuyết tật chậm điểm tâm lí học sinh dân tộc người, phát triển trí tuệ, học sinh có hồn cảnhhọc sinh khuyết tật chậm phát khó khăn triển trí tuệ, học sinh có hồn cảnh khó khăn để vận dụng dạy học, Tâm lí học sinh dân tộc người giáo dục phù hợp đối tương học sinh địa phương Tâm lí học sinh khuyết tật Tên nội dung mô đun Y/cầu CNN Mã mô cần bồi đun dưỡng Mục tiêu bồi dưỡng Th/g học tập T/ g tự trung (tiết) học Thực (tiết) Lý thuyết hành chậm phát triển trí tuệ Tâm lí học sinh có hồn cảnh khó khăn TH3 Đặc điểm tâm lí học sinh cá biệt, Có kĩ tìm hiểu, phân tích đặc học sinh yếu kém, học sinh giỏi,điểm tâm lí học sinh cá biệt, học sinh học sinh khiếu yếu kém, học sinh giỏi, học sinh khiếu để vận dụng dạy học, giáo dục phù hợp đối tương học Tâm lí học sinh cá biệt 10 sinh Tâm lí học sinh yếu Tâm lí học sinh giỏi, học sinh khiếu II Nâng cao lực hiểu biết môi trường TH4 giáo dục xây dựng môi trường học tập Môi trường dạy học lớp ghép Hiểu môi trường vật chất dạy lớp ghép Môi trường học tập lớp ghép Sắp xếp không gian lớp ghép phù Không gian hoạt động giáo viên hợp với hoàn cảnh thực tế Chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hợp tác có học sinh trách nhiệm việc xây dựng môi Tổ chức xếp thiết bị, đồ dùng trường lớp ghép 13 phòng học lớp ghép 1 12 Chỉ khác kế 13 hoạch dạy học, kế hoạch học Kế hoạch dạy học: kế hoạch họclớp đơn lớp ghép; xác định lớp ghép số ví dụ cụ thể kế cứ, bước xây dựng kế hoạch dạy học, kế hoạch hoạch dạy học học lớp ghép Kế hoạch học lớp ghép theo Thiết kế kế hoạch dạy học, kế chương trình hành hoạch học lớp ghép 1 Môi trường dạy học lớp ghép số học Vai trò giáo viên việc xây dựng môi trường dạy học lớp ghép có hiệu Tổ chức học tập cho học sinh lớpThiết kế hoạt động học ghép tập theo nhóm lớp ghép; chủ động, linh hoạt vận dụng hình thức tổ Tổ chức dạy học theo nhóm nhỏ chức học tập theo nhóm dạy học lớp ghép lớp ghép có hiệu TH5 Học tập độc lập học sinh lớp ghép Thực hành tổ chức học tập sinh động lớp ghép TH6 Kế hoạch dạy học lớp ghép Tên nội dung mô đun Y/cầu CNN Mã mô cần bồi đun dưỡng Mục tiêu bồi dưỡng Th/g học tập T/ g tự trung (tiết) học Thực (tiết) Lý thuyết hành Sáng tạo chủ động xây dựng kế hoạch dạy học, kế hoạch học lớp ghép TH7 Xây dựng môi trường học tập thân Hiểu xây dựng môi trường thiện trường học thân thiện mặt vật chất; hiểu ý nghĩa biết cách Xây dựng môi trường thân thiệntạo môi trường trường học thân thiện nhà trường vật chất (phòngvề mặt vật chất học, cảnh quan trường lớp, tạo khu vui chơi…) Hiểu xây dựng môi13 trường trường học thân thiện mặt Xây dựng môi trường thân thiệntinh thần; hiểu ý nghĩa biết cách nhà trường tinh thần (quan hệ xây dựng môi trường trường học giáo viên-giáo viên, giáo viên-học sinh,thân thiện mặt tinh thần học sinh-học sinh, nhà trường- phụ huynh…) Thư viện trường học thân thiện TH8 III Nâng cao lực hướng TH9 dẫn, tư vấn giáo viên IV Nâng cao lực chăm TH10 sóc/ hỗ trợ tâm lí cho giáo viên TH11 trình 1 4 Hiểu thư viện trường học thân thiện Giới thiệu thư viện trường học thân thiện Nắm hình thức tổ chức thư viện trường học thân thiện Các hình thức tổ chức thư viện 12 trường học thân thiện Biết cách xây dựng thư viện thân thiện trường tiểu học Chủ Xây dựng thư viện thân thiện trongđộng, linh hoạt xây dựng thư viện thân thiện phù hợp với hoàn trường tiểu học cảnh địa phương Hướng dẫn, tư vấn cho học sinh tiểu Có kĩ hướng dẫn, động viên học học sinh biết sống an tồn, biết khắc phục khó khăn gặp phải Các nội dung cần hướng dẫn, tư vấn cho học sinh tiểu học Phương pháp, kĩ thuật tư vấn cho học sinh Tổ chức giáo dục hồ nhập cho trẻ cóNắm khái niệm trẻ khó khăn nghe, nhìn, nói khuyết tật theo phân loại tật (trẻ có khó khăn nghe, nhìn, nói) Giáo dục hồ nhập cho trẻ có khó khăn nghe Nắm nội dung phưong pháp giáo dục cho nhóm trẻ khuyết tật8 Giáo dục hồ nhập cho trẻ có khó(trẻ có khó khăn nghe, nhìn, nói) khăn nhìn Giáo dục hồ nhập cho trẻ có khó khăn nói Tổ chức giáo dục hồ nhập cho trẻ cóNắm khái niệm trẻ khó khăn học, vận động khuyết tật theo phân loại tật (trẻ có Tên nội dung mô đun Y/cầu CNN Mã mô cần bồi đun dưỡng Mục tiêu bồi dưỡng Th/g học tập T/ g tự trung (tiết) học Thực (tiết) Lý thuyết hành khó khăn học, vận động) Giáo dục hồ nhập cho trẻ có khó khăn học Nắm nội dung phương pháp giáo dục cho nhóm trẻ khuyết tật Giáo dục hồ nhập cho trẻ có khó(trẻ có khó khăn học, vận động) khăn vận động giáo dục TH12 Lập kế hoạch dạy học tích hợp nộiNhận biết nội dung cần tích dung giáo dục tiểu học hợp giáo dục môn học hoạt động giáo dục tiểu học; biết Các nội dung cần tích hợp giáo dục lựa chọn địa tích hợp phù mơn học hoạt động giáo hợp cách xác định mức độ tích hợp học mơn dục tiểu học học hoạt động giáo dục tiểu học Phương pháp lựa chọn địa tíchLập kế hoạch dạy học tích hợp hợp xác định mức độ tích hợp trongcác nội dung giáo dục học môn học hoạt động giáo dục tiểu học Kĩ lựa chọn phương pháp – kĩ thuật dạy học phù hợp với việc dạy học tích hợp V Nâng cao lực lập kế hoạch dạy học Thực hành lập kế hoạch dạy học tích hợp nội dung giáo dục Kĩ lập kế hoạch học theoPhân biệt loại học hướng dạy học tích cực tiểu học yêu cầu loại học Phân loại học tiểu học; yêu cầu chung loại học (bài hìnhBiết cách triển khai loại học thành kiến thức mới, thực hành, lớp theo hướng dạy học phát ơn tập, kiểm tra ) huy tính tích cực người học TH13 Cách triển khai loại học theo Nêu bước, yêu cầu thiết kế hướng dạy học phát huy tính tích cựckế hoạch học theo hướng dạy học người học phát huy tính tích cực người học 10 Các bước thiết kế kế hoạch học theo hướng dạy học phát huy tính tích cực người học Thực hành thiết kế kế hoạch họcThiết kế kế hoạch học cụ theo hướng dạy học tích cực thể theo hướng dạy học tích cực TH14 Xác định mục tiêu học Thiết kế hoạt động học tập Phân tích, đánh giá số kế hoạch học thiết kế đề xuất cách điều chỉnh 15 Đánh giá kế hoạch học VI TH15 Tăng cường Một số phương pháp dạy học tích cực Hiểu mục đích, đặc điểm, quy9 tiểu học trình điều kiện để thực có hiệu số phương pháp dạy học tích cực tiểu học Phương pháp giải vấn đề Tên nội dung mô đun Y/cầu CNN Mã mô cần bồi đun dưỡng Phương pháp làm việc theo nhóm Phương pháp hỏi đáp… lực triển khai dạy học Mục tiêu bồi dưỡng Th/g học tập T/ g tự trung (tiết) học Thực (tiết) Lý thuyết hành Biết cách vận dụng số phương pháp dạy học tích cực vào dạy môn học tiểu học Một số kĩ thuật dạy học tích cực tiểu Hiểu mục đích, đặc điểm, cách học tiến hành số kĩ thuật dạy học tích cực tiểu học Kĩ thuật đặt câu hỏi Biết cách vận dụng số kĩ thuật dạy học tích cực vào dạy mơn Kĩ thuật dạy học theo góc học tiểu học TH16 Kĩ thuật lắng nghe phản hồi tích cực Kĩ thuật tổ chức trò chơi học tập Kĩ thuật học tập hợp tác… VII Tăng cường lực sử dụng TH17 thiết bị dạy học ứng dụng TH18 công nghệ thông tin dạy học Sử dụng thiết bị dạy học tiểu học Hiểu vị trí, vai trò cơng tác thiết bị dạy học nhà trường tiểu 1.Vị trí, vai trò cơng tác thiết bị dạyhọc học nhà trường tiểu học Hiểu trình bày hệ thống thiết Hệ thống thiết bị dạy học trườngbị dạy học trường tiểu học tiểu học Vận hành sử dụng số 3.Hướng dẫn sử dụng số thiết bịthiết bị dạy học trường tiểu học dạy học Lắp đặt, bảo quản thiết bị dạy học - Lắp đặt sử dụng thiết13 tiểu học bị dạy học Lắp đặt thiết bị dạy học trường tiểu- Hiểu trình bày quy học: định bảo quản, bảo dưỡng thiết bị dạy học theo quy định - Bộ lắp ghép mơ hình kĩ thuật; mơ hình bánh xe nước - Sửa chữa thiết bị hỏng hóc đơn giản tổ chức cho - Lắp ghép mơ hình trái đất quay quanh học sinh tham gia bảo quản, bảo Mặt trời Mặt trăng quay quanh trái đất dưỡng thiết bị dạy học - Lắp ráp thí nghiệm hộp đối lưu… Bảo quản thiết bị dạy học trường tiểu học - Quy định chung vÒ bảo quản loại thiết bị dạy học - Sửa chữa thiết bị dạy học đơn 15 1 Tên nội dung mô đun Y/cầu CNN Mã mô cần bồi đun dưỡng Mục tiêu bồi dưỡng Th/g học tập T/ g tự trung (tiết) học Thực (tiết) Lý thuyết hành giản - Tổ chức cho học sinh thực việc bảo quản thiết bị dạy học Tự làm đồ dùng dạy học trường tiểu Hiểu, trình bày yêu cầu hỗ học trợ giáo viên việc tự làm đồ dùng dạy học Tự làm đồ dùng dạy học trường tiểu học TH19 Tự làm đồ dùng dạy học môn Tiếng Việt 13 Biết thực đúng, xác thao tác hệ điềuhành Khái quát chung cấu tạo máy Windows tính thiết bị ngoại vi Giới thiệu hệ điều hành Windows; Thực hành mộtSử dụng thành thạo chức số thao tác với hệ điều hànhbản hệ soạn thảo văn Microsoft Word (gọi tắt word) TH20 Windows 13 1 2 Tự làm đồ dùng dạy học môn Tốn Tự làm đồ dùng dạy học mơn Tự nhiên- xã hội, môn Khoa học Kiến thức, kĩ tin học Giới thiệu hệ soạn thảo văn Biết soạn thảo, trình bày đẹp, Microsoft Word (gọi tắt word); Thựcmột văn hành soạn thảo văn bản, trình bày văn in văn máy tính Thực điều khiển in văn Word Ứng dụng phần mềm trình diễnXác định tính Microsoft PowerPoint dạy học phần mềm trình diễn Microsoft PowerPoint biết tệp tin trình Các tính phần mềm diễn trình diễn Microsoft PowerPoint TH21 Sử dụng thành thạo tính cơ12 Thực hành tính củabản phần mềm trình diễn phần mềm trình diễn PowerPoint đểMicrosoft PowerPoint để để xây xây dựng tệp tin trình diễn phục vụdựng tệp tin trình diễn phục vụ cho việc dạy học tiểu học cho việc dạy học tiểu học Sử dụng phần mềm giáo dục để dạyHiểu yêu cầu phần học tiểu học mềm dạy học tiểu học Các yêu cầu sư phạm mặt:Biết cách sử dụng số phần mềm TH22 hình thức, nội dung, phương pháp củadạy học tiểu học 12 phần mềm dạy học tiểu học Thực hành sử dụng số phần mềm dạy học tiểu học TH23 Mạng Internet – tìm kiếm khai thácBiết cách sử dụng trình duyệt 12 thơng tin : Web Tên nội dung mô đun Y/cầu CNN Mã mô cần bồi đun dưỡng Mục tiêu bồi dưỡng Th/g học tập T/ g tự trung (tiết) học Thực (tiết) Lý thuyết hành 1.Những điều cần biết tham gia vào Biết cách tìm kiếm thơng tin Internet Internet Cách sử dụng trình duyệt Web Biết cách gửi nhận thư điện tử Cách thức tìm kiếm thông tin Internet Cách sử dụng dịch vụ gửi nhận thư điện tử VIII Tăng cường lực kiểm tra, đánh giá kết TH24 học tập học sinh Đánh giá kết học tập tiểu học Hiểu chức nguyên tắc đánh giá kết học tập Khái niệm đánh giá kết học tập tiểu học Hiểu trình bày bốn loại đánh giá tiểu học Nguyên tắc đánh giá kết học tập tiểu học Xác lập nội dung đánh giá Phân loại kiểm tra đánh giá kết học tập tiểu học 10 TH25 Kỹ thuật quan sát, kiểm tra miệng,Hiểu đặc điểm kỹ thuật 10 kiểm tra thực hành đánh giá kếtđánh giá kết học tập tiểu học học tập tiểu học (quan sát; kiểm tra miệng; kiểm tra thực hành) Kỹ thuật quan sát Vận dụng kỹ thuật đánh Phân loại kiểu quan sát đánhgiá để thực hành sử dụng chúng giá giáo dục thực hành sử dụng cách thức quan sát công cụ ghi nhận quan sát Nội dung đánh giá kết học tập tiểu học - Đánh giá kiến thức - Đánh giá kỹ - Đánh giá thái độ Kiểm tra miệng Khái niệm, tính chất nguyên tắc kiểm tra miệng tiểu học Kiểm tra thực hành - Khái niệm thực hành kết học tập đánh giá qua kiểm tra thực hành - Vận dụng biện pháp kiểm tra thực Tên nội dung mô đun Y/cầu CNN Mã mô cần bồi đun dưỡng Mục tiêu bồi dưỡng Th/g học tập T/ g tự trung (tiết) học Thực (tiết) Lý thuyết hành hành Học sinh tự đánh giá - Thực hành biện pháp rèn kỹ tự đánh giá cho học sinh đánh giá lẫn Hình thức tự luận trắc nghiệm trongHiểu đặc điểm hình đánh giá kết học tập tiểu học thức tự luận trắc nghiệm đánh giá kết học tập tiểu học Tự luận Vận dụng kỹ thuật - Các kết học tập xác địnhquy trình biên soạn trắc nghiệm để thực hành sử dụng chúng qua tự luận - Các hình thức tự luận TH26 - Thực hành soạn đề, cách chấm điểm tự luận 10 3 Bài trắc nghiệm - Nguyên tắc quy trình biên soạn trắc nghiệm - Thực hành biên soạn trắc nghiệm Phương pháp kiểm tra, đánh giá bằngHiểu hình thức đánh giá kết nhận xét học tập số môn học nhận xét Quan niệm đánh giá kết học tập đánh giá kết học tập họcĐánh giá thuận lợi sinh tiểu học nhận xét khó khăn việc thực đánh giá nhận xét TH27 Thực trạng việc thực đánh giá 10 kết học tập học sinh tiểu họcNắm biện pháp thực nhận xét số môn học đánh giá nhận xét đạt hiệu Một số biện pháp thực đánh giá nhận xét đạt hiệu TH28 Kiểm tra, đánh giá môn học bằngHiểu quan niệm hình thức đánh8 điểm số (kết hợp với nhận xét) giá kết học tập môn học điểm số Đổi đánh giá kết học tập tiểu học thông qua đánh giá điểm Đánh giá thuận lợi số kết hợp với đánh giá nhận xét khó khăn việc thực đánh giá điểm số Yêu cầu, tiêu chí xây dựng đề kiểm tra, quy trình đề kiểm tra học kỳ Có kỹ xây dùng đề kiểm tra học kỳ môn học Tiếng Việt, Toán, Đánh giá kết học tập môn Khoa học, Lịch sử Địa lý học điểm số (Tiếng Việt, Toán, Tên nội dung mô đun Y/cầu CNN Mã mô cần bồi đun dưỡng Mục tiêu bồi dưỡng Th/g học tập T/ g tự trung (tiết) học Thực (tiết) Lý thuyết hành Khoa học, Lịch sử Địa lý) theo chuẩn kiến thức, kỹ chương trình TH29 Phương pháp nghiên cứu khoa học sưHiểu nghiên cứu khoa học phạm ứng dụng sư phạm ứng dụng phương pháp nghiên cứu Biết lập kế hoạch Giới thiệu nghiên cứu khoa họcnghiên cứu cách tiến hành sư phạm ứng dụng 10 11 2 Cách tiến hành nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng IX Tăng cường lực nghiên cứu khoa học Lập kế hoạch nghiên cứu Hướng dẫn áp dụng Nghiên cứu khoaVận dụng triển khai học sư phạm ứng dụng tiểu học nghiên cứu đề tài khoa học sư điều kiện thực tế Việt Nam phạm ứng dụng tiểu học Xác định đề tài Biết hướng dẫn đồng nghiệp nghiên cứu sư phạm ứng dụng TH30 Lựa chọn thiết kế Đo lường - Thu thập liệu Phân tích liệu Đánh giá đề tài nghiên cứu X Tăng cường lực giáo dục TH31 Tổ chức dạy học, dạy học ngày Nguyên tắc tổ chức dạy học Hiểu vấn đề tổ chức dạy học buổi/ tuần hướng tới dạy học ngày tiểu học Nội dung dạy học Nắm vững số định hướng nguyên tắc tổ chức, nội dung dạy14 Hình thức dạy học học, lộ trình chuyển đổi sang dạy học Tổ chức dạy học ngày sởcả ngày, phương pháp hình thức tổ chức giáo dục ngày trường phù hợp đặc điểm địa phương tiểu học Những yêu cầu sở vật chất, đội ngũ giáo viên, cán quản lí TH32 Dạy học phân hố tiểu học Hiểu tầm quan trọng việc14 dạy học phân hoá cấp tiểu học Mục tiêu giáo dục phổ thông mục tiêu giáo dục tiểu học Nắm phương pháp, cách thực dạy học phân hoá Tầm quan trọng việc dạy học phân hoá cấp tiểu học Phân tích điều kiện thực dạy học phân hoá tiểu học Phương pháp thực dạy học phân hoá số môn học tiểu học 1 Tên nội dung mô đun Y/cầu CNN Mã mô cần bồi đun dưỡng Mục tiêu bồi dưỡng Th/g học tập T/ g tự trung (tiết) học Thực (tiết) Lý thuyết hành Các điểu kiện để thực hiệu việc dạy học phân hoá tiểu học Thực hành dạy học phân hoá tiểu học Thiết kế kế hoạch dạy học phân hoá phù hợp với điều kiện đối Các bước lập kế hoạch dạy học phântượng học sinh hoá phù hợp với điều kiện đối tượng tiểu học Phân tích, đánh giá số kế hoạch học theo quan điểm dạy học phân hoá thiết kế đề xuất - Xác định mục tiêu học cách điều chỉnh TH33 - Thiết kế hoạt động học tập 15 - Đánh giá kế hoạch học Thực hành xây dựng kế hoạch học dạy học tích hợp số nội dung giáo dục XI Tăng cường lực làm công tác giáo TH34 viên chủ nhiệm Công tác chủ nhiệm lớp trường tiểuNắm vấn đề lí luận học công tác chủ nhiệm lớp yêu cầu người giáo viên chủ Những vấn đề công tácnhiệm lớp tiểu học giai đoạn chủ nhiệm giai đoạn nay: - Nhiệm vụ, chức người giáo Có kĩ lập hồ sơ chủ nhiệm lớp viên chủ nhiệm trường tiểu học Có mối quan hệ tốt với Ban giám - Yêu cầu giáo viên chủ nhiệmhiệu, đồng nghiệp, phụ huynh, Ban12 công tác giáo dục địa phươngđại diện cha mẹ học sinh cộng đồng giai đoạn - Quan hệ giáo viên chủ nhiệm Ban giám hiệu, đồng nghiệp, phụ huynh, cha mẹ học sinh cộng đồng Hồ sơ công tác chủ nhiệm TH35 Giáo viên chủ nhiệm hoạtNắm yêu cầu đối với10 động trường tiểu học người giáo viên chủ nhiệm hoạt động lên lớp Giáo viên chủ nhiệm với cơng tác quản lí giáo dục học sinh Có kĩ tổ chức quản lí học khóa hoạt động học sinh hoạt động lên lớp Giáo viên chủ nhiệm với hoạt động lên lớp: tiết chào cờ, Có kĩ phối hợp với đồng nghiệp hoạt động Sao nhi đồng Độivà cộng đồng công tác chủ TNTP HCM nhiệm lớp Giáo viên chủ nhiệm với công tác quản lí giáo dục học sinh buổi hai/ ngày Vấn đề phối hợp giáo viên chủ Tên nội dung mô đun Y/cầu CNN Mã mô cần bồi đun dưỡng Mục tiêu bồi dưỡng Th/g học tập T/ g tự trung (tiết) học Thực (tiết) Lý thuyết hành nhiệm với Ban đại diện cha mẹ học sinh Giáo viên chủ nhiệm với công tác giáo dục học sinh cá biệt TH36 Các giải pháp sư phạm cơng tác Có khả xử lí số tình 10 giáo dục học sinh người giáo viên sư phạm thường gặp công tác chủ nhiệm chủ nhiệm Giải pháp xử lí tình sư phạm người giáo viên chủ nhiệm công tác quản lí giáo dục học sinh học khóa Giải pháp xử lí tình sư phạm người giáo viên chủ nhiệm hoạt động lên lớp: tiết chào cờ, hoạt động Sao nhi đồng Đội TNTP HCM Giải pháp xử lí tình sư phạm người giáo viên chủ nhiệm cơng tác quản lí giáo dục học sinh hoạt động buổi 2/ngày Giải pháp xử lí tình sư phạm người giáo viên chủ nhiệm hoạt động phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh Giải pháp xử lí tình sư phạm người giáo viên chủ nhiệm với Tên nội dung mô đun Y/cầu CNN Mã mô cần bồi đun dưỡng Mục tiêu bồi dưỡng Th/g học tập T/ g tự trung (tiết) học Thực (tiết) Lý thuyết hành công tác giáo dục học sinh cá biệt XII Phát triển lực tổ chức hoạt TH37 động giáo dục Những vấn đề chung tổ chức hoạtNắm vấn đề chung tổ động giáo dục lên lớp ởchức hoạt động giáo dục trường tiểu học lên lớp tiểu học Mục tiêu hoạt động giáo dục lên lớp trường tiểu học Tình hình tổ chức hoạt động giáo dục trường tiểu học 10 14 Giáo dục kỹ sống cho học sinh Hiểu rõ tầm quan trọng giáo dục tiểu học qua môn học kĩ sống cho học sinh tiểu học qua môn học Một số vấn đề chung kĩ sống giáo dục kĩ sống qua mônNhận biết kĩ sống học tiểu học (mục tiêu, yêu cầu…) nội dung giáo dục kĩ sống số môn học TH39 Nội dung địa giáo dục kĩ 12 sống qua số môn học TiếngXác định phương pháp, kĩ Việt, Đạo Đức, Tự nhiên xã hội,…) thuật dạy học hoạt động tăng cường rèn luyện kĩ sống cho Các phương pháp kĩ thuật tích học sinh số môn học tiểu hợp, lồng ghép giáo dục kĩ sốnghọc vào môn học Quan điểm xây dựng chương trình giáo dục ngồi lên lớp tiểu học Các yêu cầu tổ chức hoạt động giáo dục lên lớp Nội dung hình thức tổ chức hoạtNắm nội dung, cách thức tổ động giáo dục lên lớp tiểu chức hoạt động giáo dục học lên lớp tiểu học TH38 Nội dung tổ chức hoạt động giáo dục lên lớp Hình thức phương pháp hoạt động: TH40 Thực hành giáo dục kỹ sống trongBiết soạn kế hoạch học thể số môn học tiểu học rõ việc tăng cường giáo dục kĩ sống cho học sinh tiểu học Xác định mục tiêu học tăng cường giáo dục kỹ sống Phân tích, đánh giá số kế hoạch học thiết kế đề xuất Cấu trúc kế hoạch học theo cách điều chỉnh hướng tăng cường giáo dục kĩ sống Thực hành thiết kế kế hoạch học theo hướng tăng cường giáo dục kĩ 15 Tên nội dung mô đun Y/cầu CNN Mã mô cần bồi đun dưỡng Mục tiêu bồi dưỡng Th/g học tập T/ g tự trung (tiết) học Thực (tiết) Lý thuyết hành sống Giáo dục kĩ sống qua hoạtHiểu rõ tầm quan trọng giáo dục động giáo dục kĩ sống cho học sinh tiểu học qua hoạt động giáo dục Một số vấn đề chung giáo dục kĩ sống qua hoạt động giáo dụcNhận biết kĩ sống (mục đích, yêu cầu…) nội dung giáo dục kĩ sống số hoạt động giáo dục Các nội dung kĩ sống tiểu học TH41 tích hợp lồng ghép hoạt động 12 văn nghệ, hoạt động thể dục thểXác định phương pháp, kĩ thao, sinh hoạt tập thể, hìnhthuật giáo dục kĩ sống cho học thức ngoại khóa dã ngoại… sinh số hoạt động giáo dục trường tiểu học Phương pháp kĩ thuật tích hợp lồng ghép nội dung kĩ sống hoạt động giáo dục Thực hành giáo dục kỹ sống trongBiết soạn kế hoạch học thể số hoạt động ngoại khoá tiểu học rõ việc tăng cường giáo dục kĩ sống cho học sinh tiểu học qua Xác định mục tiêu hoạt động ngoại hoạt động ngoại khố khố có tăng cường giáo dục kỹ sống Phân tích, đánh giá số kế hoạch học thiết kế đề xuất TH42 Cấu trúc kế hoạch hoạt động ngoại cách điều chỉnh khoá theo hướng tăng cường giáo dục kĩ sống 15 Thực hành thiết kế kế hoạch hoạt động ngoại khoá theo hướng tăng cường giáo dục kĩ sống Giáo dục bảo vệ môi trường qua Hiểu rõ tầm quan trọng giáo dục môn học tiểu học bảo vệ môi trường cho học sinh tiểu học qua môn học Một số vấn đề chung môi trường giáo dục bảo vệ môi trường qua cácNhận biết nội dung tích hợp giáo mơn học tiểu học (mục tiêu, yêudục bảo vệ môi trường số cầu…) môn học TH43 Nội dung địa tích hợp giáo Xác định phương pháp, kĩ 10 dục bảo vệ môi trường sốthuật dạy học tích hợp giáo dục bảo mơn học Tiếng Việt, Đạo Đức, Tự vệ môi trường số môn học nhiên xã hội,…) tiểu học 3 Các phương pháp kĩ thuật tích hợp, lồng ghép giáo dục bảo vệ môi trường số môn học TH44 Thực hành giáo dục bảo vệ môi trườngBiết soạn kế hoạch học theo số mơn học tiểu học hướng tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường cho học sinh tiểu học Xác định mục tiêu học theo 15 Tên nội dung mô đun Y/cầu CNN Mã mô cần bồi đun dưỡng Mục tiêu bồi dưỡng Th/g học tập T/ g tự trung (tiết) học Thực (tiết) Lý thuyết hành hướng tích hợp giáo dục bảo vệ mơiPhân tích, đánh giá số kế trường hoạch học thiết kế đề xuất cách điều chỉnh Cấu trúc kế hoạch học theo hướng tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường Thực hành thiết kế kế hoạch học theo hướng tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường XIII Phát triển lực TH45 hoạt động trị - xã hội Xây dựng cộng đồng thân thiện Hiểu môi trường giáo dục gồm mơi trường ngồi nhà trường Mơi trường giáo dục nhà trường Hiểu tác động mơi trường ngồi nhà trường vào nhà trường Sự cần thiết phải xây dựng cộng 12 đồng thân thiện Biết cách để xây dựng cộng đồng thân thiện Phương pháp xây dựng cộng đồng thân thiện để hỗ trợ cho công tác giáo dục nhà trường IV HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học hướng dẫn, bổ sung năm a) Bộ Giáo dục Đào tạo hướng dẫn nội dung bồi dưỡng 1, thường xuyên bổ sung nội dung bồi dưỡng b) Sở giáo dục đào tạo hướng dẫn nội dung bồi dưỡng 2 Thời lượng thực nội dung bồi dưỡng: a) Mỗi giáo viên thực chương trình bồi dưỡng 120 tiết/năm học - Nội dung bồi dưỡng 1: khoảng 30 tiết/năm học; - Nội dung bồi dưỡng 2: khoảng 30 tiết/năm học; - Nội dung bồi dưỡng 3: khoảng 60 tiết/năm học b) Các cấp quản lý giáo dục thay đổi thời lượng bồi dưỡng nội dung bồi dưỡng phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, kế hoạch giáo dục địa phương năm học không thay đổi tổng số thời gian bồi dưỡng giáo viên năm học (120 tiết/năm học) c) Căn nội dung bổi dưỡng 3, giáo viên tự lựa chọn mô đun cần bồi dưỡng phù hợp với nhu cầu cá nhân quy định sở giáo dục đào tạo thời lượng thực khối kiến thức năm học Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học thực năm học thời gian bồi dưỡng hè năm phù hợp với điều kiện thực tế địa phương cá nhân giáo viên Trường tiểu học đơn vị nòng cốt việc tổ chức bồi dưỡng giáo viên theo hình thức tự học cá nhân, học tập theo tổ chun mơn, học tập theo nhóm giáo viên trường cụm trường tiểu học Các lớp bồi dưỡng tập trung (nếu có) chủ yếu để báo cáo viên giải đáp thắc mắc, hướng dẫn tự học, luyện tập kỹ cho giáo viên 4 Tài liệu học tập để giáo viên thực chương trình bồi dưỡng: a) Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học Bộ Giáo dục Đào tạo; b) Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông giáo dục thường xuyên Bộ Giáo dục Đào tạo; c) Các tài liệu phục vụ nội dung bồi dưỡng theo hướng dẫn Bộ Giáo dục Đào tạo; d) Các tài liệu phục vụ nội dung bồi dưỡng theo hướng dẫn sở giáo dục đào tạo, đề tài, dự án đ) Các tài liệu phục vụ nội dung bồi dưỡng theo hướng dẫn Bộ Giáo dục Đào tạo Việc đánh giá thực Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học địa phương đánh giá kết bồi dưỡng thường xuyên giáo viên thực hàng năm theo quy định Bộ Giáo dục Đào tạo
- Xem thêm -

Xem thêm: KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊNNăm học 2016 - 2017, KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊNNăm học 2016 - 2017

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn