DẠY HỌC CHÚ TRỌNG RÈN LUYỆN PHƯƠNG PHÁP TỰ HỌC

11 11 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 08:37

DẠY HỌC CHÚ TRỌNG RÈN LUYỆN PHƯƠNG PHÁP TỰ HỌC Th.S Nguyễn Hữu Tuyển PCN Khoa Tiếng Anh Chuyên Ngành I ĐẶT VẤN ĐỀ Việt Nam giai đoạn chuyển tiếp sang kinh tế tri thức, vai trò trường Đại học đóng góp cho tăng trưởng kinh tế trở nên quan trọng hết Một thách thức yếu mà trường Đại học phải đối mặt làm để đào tạo sinh viên đáp ứng nhu cầu phát triển xã hội Sự nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa đất nước, thách thức q trình hội nhập kinh tế tồn cầu đòi hỏi phải có nguồn nhân lực, người lao động có đủ phẩm chất lực đáp ứng yêu cầu xã hội giai đoạn Người lao động phải có khả thích ứng, khả thu nhận vận dụng linh hoạt, sáng tạo tri thức nhân loại vào điều kiện hoàn cảnh thực tế, tạo sản phẩm đáp ứng yêu cầu xã hội Để có nguồn nhân lực trên, yêu cầu đặt phải đổi giáo dục, có đổi mục tiêu giáo dục, đổi nội dung giáo dục phương pháp dạy học Định hướng đổi PPD&H xác định Nghị Quyết Trung ương khóa VII (1-1993), Nghị Trung ương khóa VIII (12- 1996) thể chế hóa Luật Giáo dục sửa đổi ban hành ngày 27/6/2005, điều 2.4, ghi “Bồi dưỡng cho người học lực tự học, khả thực hành, lòng say mê học tập ý chí vươn lên” Một cách tiếp cận để nâng cao chất lượng dạy học đặc biệt dạy học Tiếng Anh rèn luyện phương pháp tự học sinh viên Trong đó, việc áp dụng triển khai phương pháp tiếp cận rèn luyện phương pháp tự học sinh viên trường đại học đòi hỏi phải có thay đổi tương tác liên tục, đồng yếu tố: chuẩn đầu dự định (Intended learning outcomes), hoạt động dạy học (Teaching and learning activities), đánh giá (Assessment) (Hình 1) (Edward et associates, 2007) Intended learning outcomes Teaching and learning Assessment activities s Hình 1: Mối quan hệ quán chuẩn đầu ra, hoạt động giảng dạy học tập, đánh giá Như vậy, cần phải quan tâm giảng dạy Tiếng Anh rèn luyện phương pháp tự học sinh viên để đáp ứng yêu cầu việc học theo tín chỉ: chuẩn đầu (learning outcomes) thay đổi hoạt động dạy học phải thay đổi phù hợp Sau xây dựng chuẩn đầu cho chương trình đào tạo cho học phần cụ thể, câu hỏi đặt người giảng viên là: “Làm để giúp sinh viên đạt mục tiêu đó?” Nghĩa cần quan tâm đến phương pháp tổ chức việc giảng dạy học tập (teaching – learning) cho sinh viên suốt chương trình đào tạo cho tín cụ thể cách có hiệu cao để đáp ứng chuẩn đầu mong đợi II NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ TỰ HỌC Như đa biết, việc tự học giữ vị trí quan trọng phương pháp học tập trường đại học, tự học giúp cho sinh viên nắm vững kiến thức nói chung phát huy tính tích cực hoạt động trí tuệ sinh viên nói riêng Để làm quen với phương pháp tự học giúp sinh viên đáp ứng yêu cầu xã hội mục tiêu đào tạo, tơi xin trình bày vấn đề lý luận tự học sau: Khái niệm tự học Trong giáo trình, tài liệu, tác giả đưa định nghĩa khác tự học, sau số định nghĩa bản: - Nhà tâm lý học N.Arubakin coi: Tự tìm lấy kiến thức – có nghĩa tự học Tự học trình lĩnh hội tri thức, kinh nghiệm xã hội, lịch sử thực tiễn hoạt động cá nhân cách thiết lập mối quan hệ cải tiến kinh nghiệm ban đầu, đối chiếu với mơ hình phản ánh hồn cảnh thực tại, biến tri thức loài người thành vốn tri thức, kinh nghiệm, kỹ năng, kỹ xảo chủ thể - Trong “Học tập hợp lí” R.Retke chủ biên, coi “Tự học việc hồn thành nhiệm vụ khác khơng nằm lần tổ chức giảng dạy” - Theo tác giả Lê Khánh Bằng: tự học (self learning) tự suy nghĩ, sử dụng lực trí tuệ, phẩm chất tâm lý để chiếm lĩnh lĩnh vực khoa học định - Theo Giáo sư Đặng Vũ Hoạt Phó giáo sư Hà Thị Đức “Lý luận dạy học đại học” “Tự học hình thức tổ chức dạy học đại học Đó hình thức nhận thức cá nhân, nhằm nắm vững hệ thống tri thức kỹ người học tự tiến hành lớp lớp, theo khơng theo chương trình sách giáo khoa qui định - Theo tác giả Nguyễn Văn Đạo: “Tự học phải công việc tự giác người nhận thức vai trò định đến tích luỹ kiến thức cho thân, cho chất lượng cơng việc đảm nhiệm, cho tiến xã hội” - Theo Giáo sư – Tiến sỹ Nguyễn Cảnh Toàn: “Tự học – tự động não, suy nghĩ, sử dụng lực trí tuệ (quan sát, so sánh, phân tích, tổng hợp ) có bắp (khi phải sử dụng cơng cụ) phẩm chất mình, động cơ, tình cảm, nhân sinh quan, giới quan (như tính trung thực, khách quan, có chí tiến thủ, khơng ngại khó, ngại khổ, kiên trì, nhẫn nại, lòng say mê khoa học, ý muốn thi đỗ, biến khó khăn thành thuận lợi vv ) để chiếm lĩnh lĩnh vực hiểu biết nhân loại, biến lĩnh vực thành sở hữu mình” Từ quan điểm tự học nêu trên, đến định nghĩa tự học sau: Tự học trình cá nhân người học tự giác, tích cực, độc lập tự chiếm lĩnh tri thức lĩnh vực sống hành động nhằm đạt mục đích định Trong việc học Tiếng Anh đạt lực thực hành ngôn ngữ theo khung lực quy định chuẩn Câu nói: "Người thầy giáo tồi truyền đạt chân lí, người thầy giáo giỏi dạy cách tìm chân lí" hồn tồn xác Rèn luyện cho sinh viên phương pháp tự học không biện pháp nhằm nâng cao hiệu dạy học mà mục tiêu dạy học Con người đào tạo trước hết phải người động, có tính tích cực, có khả tự học, tự nghiên cứu để tự hồn thiện Mặt khác, thời gian ngắn nhà trường kịp trang bị cho sinh viên kiến thức cần thiết kho tàng kiến thức nhân loại ngày phong phú thêm Do vậy, người thầy phải tìm cách hình thành sinh viên phương pháp lực tự học, tự nghiên cứu để tự chiếm lĩnh kiến thức hoàn thiện thân sau Các hình thức tự học Hoạt động tự học diễn nhiều hình thức mức độ khác nhau: * Hình thức 1: Cá nhân tự mày mò theo sở thích hứng thú độc lập khơng có sách hướng dẫn giáo viên Hình thức gọi tự nghiên cứu nhà khoa học Kết trình nghiên cứu đến sáng tạo phát minh tri thức khoa học mới, thể đỉnh cao hoạt động tự học Dạng tự học phải dựa tảng niềm khao khát, say mê khám phá tri thức đồng thời phải có vốn tri thức vừa rộng, vừa sâu Tới trình độ tự học người học khơng thầy, không sách mà cọ sát với thực tiễn tổ chức có hiệu hoạt động * Hình thức 2: Tự học có sách khơng có giáo viên bên cạnh Ở hình thức tự học diễn hai mức: Thứ nhất, tự học theo sách mà khơng có hướng dẫn thầy: Trường hợp người học tự học để hiểu, để thấm kiến thức sách qua phát triển tư duy, tự học hồn tồn với sách đích mà người phải đạt đến để xây dựng xã hội học tập suốt đời Thứ hai, tự học có thầy xa hướng dẫn: Mặc dù thầy xa có mối quan hệ trao đổi thông tin thầy trò phương tiện trao đổi thơng tin thô sơ hay đại dạng phản ánh giải đáp thắc mắc, làm bài, kiểm tra, đánh giá, * Hình thức 3: Tự học có sách, có thầy giáp mặt số tiết ngày, sau sinh viên nhà tự học hướng dẫn gián tiếp giáo viên Trong trình học tập lớp, người thầy có vai trò nhân tố hỗ trợ, chất xúc tác thúc đẩy tạo điều kiện để trò tự chiếm lĩnh tri thức Trò với vai trò chủ thể q trình nhận thức: tự giác, tích cực, say mê, sáng tạo tham gia vào trình học tập Mối quan hệ thầy trò mối quan hệ Nội lực Ngoại lực, Ngoại lực dù quan trọng đến chất xúc tác thúc đẩy Nội lực phát triển Trong trình tự học nhà, người học không giáp mặt với thầy, hướng dẫn gián tiếp thầy, người học phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động tự xếp kế hoạch huy động trí tuệ kỹ thân để hoàn yêu cầu giáo viên đề Tự học người học theo hình thức liên quan trực tiếp với yêu cầu giáo viên, giáo viên định hướng nội dung, phương pháp tự học để người học thực Như hình thức tự học thứ ba q trình tự học sinh viên có liên quan chặt chẽ với trình dạy học, chịu tác động nhiều yếu tố, có yếu tố tổ chức quản lý trình dạy học giáo viên trình tự học sinh viên Theo Luật Giáo dục, học từ xa, vừa học vừa làm, tự học có hướng dẫn thuộc phương thức giáo dục khơng quy (mục d- điều 41 Luật Giáo dục) Trong hình thức giáo dục này, người hoc chủ yếu phải tự học sách giáo khoa, loại học liệu, kế hoạch điều kiện, phương tiện để đạt mục tiêu hay chương trình đào tạo Ví dụ: “Giáo dục từ xa tổng thể hoạt động sở giáo dục đảm nhiệm nhằm khuyến khích học cho nguời khơng tới trường học khơng có điều kiện tới trường học” (Đề án tổng thể phát triển giáo dục từ xa Việt Nam đến năm 2010 - Bộ Giáo dục đào tạo 12 – 2002) Như chất việc học từ xa tự học, người học phải biến trình đào tạo thành trình tự đào tạo với trợ giúp sở đào tạo Hiện tại, Trương Đại học Kinh doanh Cơng nghệ Hà Nội hội đủ hình thức tự học Nhưng Bài viết trọng đến rèn luyện phướng pháp tự học cho sinh viên theo Hính thức 3 Vai trò tự học trình dạy học Trong trình dạy học nói chung, dạy học Tiêng Anh đại học nói riêng, giáo viên ln giữ vai trò quan trọng đặc biệt khơng thể thiếu tổ chức, điều khiển, hướng dẫn, đạo hoạt động học tập sinh viên Nhưng thực tế cho thấy rằng, dù giáo viên có kiến thức uyên thâm đến đâu, phương pháp giảng dạy hay đến học sinh khơng chịu đầu tư thời gian, khơng có lao động cá nhân, khơng có niềm khao khát với tri thức, khơng có say mê học tập, khơng có kế hoạch phương pháp học tập hợp lý, khơng tự giác tích cực học tập việc học tập khơng đạt kết cao Vì vậy, khẳng định vai trò hoạt động tự học ln giữ vị trí quan trọng trình học tập người học Tự học yếu tố định chất lượng hiệu hoạt động học tập Trong xã hội đại với bùng nổ thông tin, phát triển vũ bão khoa học, kĩ thuật, công nghệ, thời gian lớp học không đủ để trang bị cho người học tri thức nhồi nhét vào đầu óc người học q nhiều kiến thức Vì cần phải rèn luyện phương pháp tự học cho sinh viên từ vào đại học lên cao phải trọng Học đại học, đòi hỏi sinh viên phải tiếp thu lượng kiến thức lớn khó, ngồi thời gian học lớp sinh viên phải tự học, tự nghiên cứu lên lớp để mở rộng đào sâu tri thức Cũng thơng qua hoạt động tự học giúp nhiều cho sinh viên trình học tập Ý nghĩa tự học Ở bậc học hay cấp học hoạt động tự học có ý nghĩa quan trọng kết học tập, nhiên sinh viên trường đại học lại thiết thực hoạt động tự học sinh viên trường đại học có nét đặc thù so với phổ thông, thể hoạt động nhận thức sinh viên mức cao hơn, mang tính chất độc lập, tự lực, tự giác, sáng tạo việc tiếp thu tri thức việc vận dụng tri thức vào tình cụ thể Phương pháp học tập sinh viên khác, mang tính chất tự học, tự nghiên cứu điều khơng có nghĩa thiếu vai trò người giáo viên Do nói hoạt động tự học khâu trình giáo dục, q trình gia cơng, chế biến tự điều khiển theo mục tiêu giáo dục qui định Tuy nhiên, nói khơng có nghĩa hạ thấp vai trò giáo viên tập thể sinh viên nhà trường Các lực lượng có tác dụng lớn việc động viên khuyến khích hướng dẫn sinh viên tự học cách hướng hiệu quản như: Nhà trường trang bị sở vật chất, phòng học đại, thư viện mạng máy tính có máy chủ để sinh viên tự học nhà, giáo viên thiết kế giáo trình phù hợp để phát triển lực tự học tự nghiên cứu Thông qua trang thiết bị hiên đại sinh viên giao tiếp với giáo viên bạn bè hiệu Như muốn nâng cao chất lượng học tập sinh viên trường học nói chung, dạy học Tiếng Anh Trượng Đại học Kinh doanh Công nghệ Hà Nội nói riêng, cần phải quan tâm mức đến việc bồi dưỡng kiến thức, nâng cao trình độ nghiệp vụ người giáo viên đồng thời phải đặc biệt ý đến vị trí trung tâm người sinh viên hoạt động tập thể để khai thác triệt để tiềm vốn có người họ, phát huy tính tự giác, tích cực sáng tạo, chủ động trình lĩnh hội tri thức nhằm đào tạo nhân tài cho đất nước, đáp ứng nhu cầu xã hội đất nước ĐỀ XUẤT RÈN LUYỆN PHƯƠNG PHÁP TỰ HỌC TIẾNG ANH Phương pháp tự học Trước hết ta phải nhận thức ta cho việc tự học cần phải khuyến khích học viên ta đưa ý kiến định tiếp nhận phương pháp tiếp cận trình dạy học, tất mội người trí tính ưu việt phương pháp tiếp cận Thật hầu hết giáo viên giỏi tìm cách khuyến khích học viên tự học tập nghiên cứu Đó thói quen cần thiết phải lĩnh hội điều kiện Vì tập suy nghĩ gồm hai cấp độ Đầu tiên người giáo viên phải lồng ghép phương pháp vào cơng việc mình, sau người giáo viên phải tìm phương thức hoạt động hay phương pháp nhằm khuyến khích học viên tự học Phương pháp phải định nghĩa cách đầy đủ tổng quát để thực nội dung giảng khác theo hình thức đơn giản dễ hiểu Các giáo viên nhà giáo dục phát triển nên phương pháp dạy học hiệu dựa ý tưởng cho việc học giúp cho cá nhân lĩnh hội khả khác cách thoả đáng hiệu Phương pháp gọi phương pháp tự học Phương pháp tự học sinh viên cách thức, đường mà người học tự chọn cho trình học tập để đạt nhiệm vụ học tập đề Như vậy, phương pháp tự học có vai trò quan trọng kết học tập sinh viên Hướng dẫn phương pháp tự học Tự học khâu quan trọng trình giáo dục, góp phần hình thành nâng cao lực, phẩm chất học sinh, sinh viên, đặc biệt điều kiện Đây vấn đề không liên quan đến người học mà người dạy Rõ ràng việc khơi dậy khả tự học sinh viên vấn đề quan tâm, người chủ tương lai đất nước, người cha anh đưa đất nước lên Muốn vậy, phải hướng dẫn, giúp đỡ họ có phương pháp tự học, cách thức tự học đắn Vậy hiểu cách khái quát hướng dẫn phương pháp tự học trình giúp đỡ, hình thành cho người học có phương pháp, cách thức tự học, tự nghiên cứu hợp lý, hiệu quả, qua giúp họ không ngừng nâng cao chất lượng học tập, nghiên cứu khoa học ngồi ghế nhà trường bước vào lao động nghề nghiệp tương lai Trong trình dạy học, người giáo viên cần tăng cường sử dụng phương pháp dạy học tích cực nhằm khơi dậy hứng thú, tính sáng tạo, óc tò mò khoa học cho người học; mặt khác bên cạnh việc trang bị cho người học hệ thống tri thức, kỹ năng, kỹ xảo cần đặc biệt ý hình thành cho họ ý thức tự học, động cợ tự học đắn Tiếp theo người giáo viên nên hướng dẫn người học có phương pháp tự học, cách thức tiến hành tự học cụ thể hiệu như: - Biết cách xây dựng kế hoạch thời gian biểu tự học hợp lý - Biết cách thức làm việc độc lập, bao gồm: Biết đọc sách cách có hệ thống, biết phân chia dung lượng kiến thức hợp lý để tiến hành học tập cho có hiệu quả, biết liên hệ, vận dụng lý thuyết để giải tập trình học lớp thực tiễn - Biết cách phân tích, tổng hợp, so sánh - Biết ơn tập, hạch tốn kiến thức cách tự giác, thường xuyên nhằm đánh giá tiến trí tuệ - Biết tranh luận biết trình bày quan điểm - Biết tập trung tư tưởng, tiết kiệm thời gian học tập - Biết tự kiểm tra, tự đánh giá trình độ thân… Để giúp người học có cách thức tiến hành tự học vậy, người giáo viên trực tiếp hướng dẫn họ lớp, thông qua giảng mà hình thành cho nguời học phương pháp tự học đắn, hiệu 5.3 Hướng dẫn phương pháp tự học III THỰC TRẠNG DẠY VÀ HỌC TIẾNG ANH Ở HUBT THUẬN LỢI KHÓ KHĂN IV GIẢI PHÁP ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN ĐỐI VỚI SINH VIÊN V MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỀ XUẤT XÂY DỰNG THÁI ĐỘ HỌC TẬP THEO TINH THẦN TỰ HỌC THAY ĐỔI TÍCH CỰC TRONG TẠO ĐỘNG LỰC VI KẾT LUẬN
- Xem thêm -

Xem thêm: DẠY HỌC CHÚ TRỌNG RÈN LUYỆN PHƯƠNG PHÁP TỰ HỌC, DẠY HỌC CHÚ TRỌNG RÈN LUYỆN PHƯƠNG PHÁP TỰ HỌC

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn