ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌCPHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KINH TẾ

18 12 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 08:37

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KINH TẾ (Ban hành theo Quyết định số /QĐ-ĐHKT ngày tháng năm 20….) Thông tin chung giảng viên 1.1 Giảng viên 1: - Họ tên: Trần Thị Lan Hương Chức danh, học hàm, học vị: Nghiên cứu viên, Giảng viên, Tiến sĩ Phòng làm việc: Viện Nghiên cứu Châu Phi Trung Đông, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam; 37 Kim Mã Thượng, Ba Đình, Hà Nội Điện thoại: 091 24 23 286 Hướng nghiên cứu chính: Kinh tế học vĩ mơ, Kinh tế Việt Nam, Kinh tế quốc tế 1.2 Giảng viên 2: - Họ tên: Đỗ Kim Oanh Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ Phòng làm việc: Khoa Kinh tế Phát triển, Đại học Kinh tế Điện thoại: 097 209 56 47 Hướng nghiên cứu chính: Kinh tế lượng, Kinh tế học vi mô 1.3 Giảng viên 3: - Họ tên: Nguyễn Quốc Việt Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Tiến sĩ Phòng làm việc: P306, E4 Điện thoại: 04 37547506 - 306 Hướng nghiên cứu chính: Chất lượng thể chế tăng trưởng kinh tế, quản trị địa phương, phân cấp quản lý, doanh nghiệp xã hội, phân tích kinh tế luật, sách công 1.4 Giảng viên 4: - Họ tên: Phan Chí Anh Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Tiến sĩ Phòng làm việc: P301, E4 Điện thoại: 04 37547506-301 Hướng nghiên cứu chính: Quản trị chất lượng, quản lý sản xuất, trì suất tổng thể, mơ hình quản lý 1.5 Giảng viên 5: - Họ tên: Nguyễn Anh Thu Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Tiến sĩ Phòng làm việc: P407, E4 Điện thoại: 04 37547506-408 Hướng nghiên cứu chính: Hội nhập vùng, tồn cầu hóa, thương mại quốc tế, quản trị dựa vào tri thức Thông tin chung môn học - Tên môn học: Phương pháp nghiên cứu kinh tế - Mã mơn học: INE1015 - Số tín chỉ: - Các môn học tiên quyết: Kinh tế vĩ mô - Giờ tín hoạt động: - Nghe giảng lý thuyết: 27 tiết (60%) - Thảo luận làm tập lớp: 18 tiết (40%) - Địa điểm học: Giảng đường Mục tiêu môn học: 3.1 Kiến thức - Học viên nắm mục tiêu, chất nghiên cứu khoa học, áp dụng phương pháp nghiên cứu ứng dụng kinh tế kinh doanh - Hiểu rõ quy trình thiết kế nghiên cứu xây dựng báo cáo nghiên cứu - Hiểu rõ việc lập kế hoạch nghiên cứu, xác định vấn đề mục tiêu nghiên cứu - Hiểu rõ cấu trúc nghiên cứu - Nắm phương pháp thường sử dụng nghiên cứu kinh tế - Nắm cách thức thu thập xử lý số liệu - Biết cách viết báo cáo kết nghiên cứu khoa học - Biết cách xây dựng trình bày luận văn 3.2 Kỹ thái độ cá nhân, nghề nghiệp - Phát triển kỹ nghiên cứu vấn đề kinh tế, xã hội kinh doanh - Phát triển kỹ tổng hợp, phân tích định - Nâng cao ý thức độc lập nghiên cứu, có thêm tự tin cơng việc tìm hiểu giải vấn đề - Có kỹ thiết lập đề cương nghiên cứu khoa học ứng dụng kinh tế - Áp dụng kiến thức thống kê để hình thành phương pháp tính tốn - Thiết lập câu hỏi điều tra - Kỹ thu thập liệu - Kỹ viết báo cáo nghiên cứu - Kỹ thuyết trình trước đám đơng 3.3 Kỹ thái độ xã hội - Nghiêm túc, chun cần, kỹ lưỡng cơng việc - Có tinh thần khách quan, trung thực khoa học 3.4 Năng lực áp dụng kiến thức vào thực tiễn - Nắm vững biết cách triển khai hoạt động nghiên cứu nhà trường viết tiểu luận, làm đề tài nghiên cứu khoa học, viết luận văn - Có chuẩn bị cần thiết để sâu vào đường nghiên cứu sau này, theo học chương trình Thạc sỹ, Tiến sỹ Tóm tắt nội dung môn học: Môn học cung cấp cho sinh viên kiến thức tảng phương pháp nghiên cứu kinh tế học Thông qua môn học, sinh viên nắm nguyên lý phương pháp nghiên cứu kinh tế, biết mục đích nghiên cứu cách thức tiến hành nghiên cứu Sinh viên nắm bước quy trình nghiên cứu, từ việc xác định vấn đề nghiên cứu, đặt câu hỏi nghiên cứu, lập kế hoạch nghiên cứu, việc tiến hành thu thập xử lý số liệu, lập đề cương nghiên cứu, viết báo cáo nghiên cứu trình bày kết nghiên cứu Mỗi kỹ cho đời sản phẩm khoa học cụ thể Thực nghiên cứu khoa học thực tế cách tốt để học mơn học Qua đó, sinh viên có bước chuẩn bị tốt cho việc thực nghiên cứu khoa học sau làm đề tài khoa học, viết luận văn tốt nghiệp cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ Nội dung chi tiết môn học: Chương 1: Tổng quan môn học Phương pháp nghiên cứu kinh tế 1.1 Khoa học nghiên cứu khoa học 1.1.1 Khái niệm phân loại khoa học 1.1.2 Khái niệm phân loại nghiên cứu khoa học 1.2 Phương pháp nghiên cứu khoa học 1.2.1 Khái niệm chung 1.2.2 Các mơ hình nghiên cứu 1.2.3 Một số phương pháp nghiên cứu 1.3 Phương pháp nghiên cứu khoa học kinh tế 1.3.1 Khái niệm khoa học kinh tế 1.3.2 Đối tượng nghiên cứu khoa học kinh tế 1.3.3 Phân loại phương pháp nghiên cứu khoa học kinh tế 1.3.4 Sản phẩm nghiên cứu khoa học kinh tế 1.4 Quy trình nghiên cứu khoa học 1.4.1 Lựa chọn đề tài nghiên cứu 1.4.2 Xây dựng đề cương lập kế hoạch nghiên cứu 1.4.3 Thu thập xử lý thông tin 1.4.4 Viết báo cáo nghiên cứu 1.4.5 Đánh giá, nghiệm thu đề tài 1.4.6 Công bố, bảo vệ, áp dụng vào thực tiễn 1.5 Nhà nghiên cứu khoa học sinh viên với việc nghiên cứu khoa học 1.5.1 Nhà nghiên cứu khoa học 1.5.2 Tác dụng nghiên cứu khoa học sinh viên Chương 2: Lựa chọn đề tài nghiên cứu khoa học 2.1 Lựa chọn đặt tên đề tài nghiên cứu 2.1.1 Lựa chọn vấn đề nghiên cứu 2.1.2 Từ vấn đề nghiên cứu đến đề tài nghiên cứu 2.1.3 Các tiêu chí lựa chọn đề tài 2.1.4 Sai lầm thường gặp chọn đề tài nghiên cứu 2.1.5 Sai lầm thường gặp đặt tên đề tài nghiên cứu 2.2 Cách viết Tổng quan tài liệu nghiên cứu 2.2.1 Tầm quan trọng Tổng quan tài liệu nghiên cứu 2.2.2 Các bước viết Tổng quan tài liệu nghiên cứu - Xác định chủ đề quan tâm - Xác định mục tiêu tổng quan tài liệu - Xác định tiêu chuẩn lựa chọn tài liệu tiêu chuẩn loại trừ - Thu thập tài liệu từ nhiều nguồn khác - Lựa chọn tài liệu phù hợp với tiêu chuẩn đề - Viết tổng quan tài liệu theo tiêu chuẩn đề - Phát vấn đề, đặt câu hỏi nghiên cứu, giả thuyết nghiên cứu từ tổng quan tài liệu 2.3 Xây dựng luận điểm khoa học đặt giả thuyết nghiên cứu 2.3.1 Khái niệm luận điểm khoa học 2.3.2 Vấn đề khoa học mối liên hệ vấn đề khoa học với giả thuyết nghiên cứu 2.3.3 Câu hỏi nghiên cứu giả thuyết nghiên cứu 2.3.4 Tiêu chí xem xét giả thuyết nghiên cứu 2.4 Phương pháp chứng minh luận điểm khoa học 2.4.1 Luận khoa học 2.4.2 Phương pháp hình thành sử dụng luận khoa học Chương 3: Xây dựng đề cương nghiên cứu lập kế hoạch nghiên cứu 3.1 Các bước xây dựng đề cương nghiên cứu 3.1.1 Tên đề tài 3.1.2 Dẫn nhập - Trang bìa - Mục lục - Danh mục chữ viết tắt - Danh mục bảng (nếu có) - Danh mục hình (nếu có) 3.1.3 Mở đầu - Lý lựa chọn đề tài - Tổng quan tài liệu nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu - Mục tiêu nghiên cứu - Phạm vi nghiên cứu - Nhiệm vụ phải giải quyết: Câu hỏi nghiên cứu, giả thuyết nghiên cứu - Phương pháp nghiên cứu - Những đóng góp đề tài - Sơ lược kết cấu đề tài 3.1.4 Nội dung - Chương 1: Cơ sở lý luận thực tiễn - Chương 2: Thực trạng, nguyên nhân - Chương 3: Xu hướng, khuyến nghị 3.1.5 Kết luận 3.1.6 Phụ lục (nếu có) 3.1.7 Tài liệu tham khảo 3.2 Lập kế hoạch nghiên cứu 3.2.1 Lựa chọn mơ hình nghiên cứu 3.2.2 Lựa chọn phương pháp nghiên cứu 3.2.3 Xác định đối tượng đặc tính nghiên cứu 3.2.4 Lập kế hoạch nghiên cứu Chương 4: Thu thập thông tin qua phương pháp nghiên cứu tài liệu 4.1 Giới thiệu chung tài liệu nghiên cứu 4.1.1 Tầm quan trọng tài liệu nghiên cứu 4.1.2 Mục đích nghiên cứu tài liệu 4.1.3 Các bước nghiên cứu tài liệu 4.1.4 Phân loại tài liệu theo giá trị tài liệu 4.1.5 Ưu điểm hạn chế nghiên cứu tài liệu 4.2 Cách thức thu thập thông tin qua nghiên cứu tài liệu 4.2.1 Nguồn tài liệu từ thư viện 4.2.2 Nguồn tài liệu doanh nghiệp 4.2.3 Nguồn tài liệu từ phủ 4.2.4 Nguồn tài liệu từ tổ chức hiệp hội 4.2.5 Nguồn tài liệu từ phương tiện truyền thơng 4.2.6 Nguồn tài liệu nước ngồi 4.3 Sắp xếp, tổ chức tài liệu thu thập 4.3.1 Phân loại tài liệu theo chủ đề 4.3.2 Cách đọc lấy ý từ tài liệu 4.3.3 Cách ghi tài liệu Chương 5: Thu thập thông tin qua điều tra trường: chọn mẫu, thiết kế bảng hỏi tiến hành điều tra 5.1 Giới thiệu chung thu thập thông tin thông qua phương pháp phi thực nghiệm, ưu điểm hạn chế phương pháp 5.1.1 Phương pháp quan sát 5.1.2 Phương pháp vấn 5.1.3 Phương pháp điều tra bảng câu hỏi 5.1.4 Phương pháp hội nghị 5.2 Khái quát điều tra khảo sát thực tế 5.2.1 Tầm quan trọng điều tra khảo sát thực tế 5.2.2 Mục đích điều tra khảo sát thực tế 5.2.3 Ưu điểm hạn chế điều tra khảo sát thực tế 5.3 Các phương pháp chọn mẫu xác định cỡ mẫu 5.3.1 Lý chọn mẫu 5.3.2 Quy trình chọn mẫu 5.3.3 Các phương pháp chọn mẫu 5.3.4 Các sai lệch liên quan đến chọn mẫu 5.3.5 Cách xác định cỡ mẫu 5.4 Điều tra bảng hỏi 5.4.1 Các yêu cầu cho việc thiết kế bảng hỏi 5.4.2 Quy trình thiết kế bảng hỏi 5.4.3 Các kỹ cần thiết điều tra bảng hỏi 5.5 Thực điều tra vấn trực tiếp 5.5.1 Đặc điểm việc thực điêu tra 5.5.2 Huấn luyện cán điều tra 5.5.3 Các nguyên tắc điều tra 5.5.4 Quy trình vấn 5.5.5 Các kỹ cần thiết tiến hành vấn Chương 6: Cách thức xử lý thông tin, số liệu 6.1 Các dạng thông tin, số liệu 6.1.1 Thơng tin định tính 6.1.2 Thơng tin định lượng 6.2 Các phương pháp xử thơng tin định tính 6.2.1 Tổng hợp liệu 6.2.2 Mã hóa liệu 6.2.3 Nhập hiệu chỉnh liệu 6.2.4 Phương pháp xử lý liệu 6.3 Các phương pháp xử lý thông tin định lượng 6.3.1 Con số rời rạc 6.3.2 Sai số 6.3.3 Xử lý số rời rạc sai số 6.3.4 Diễn giải, trình bày số liệu định lượng theo nhiều hình thức 6.3.5 Những điều cần tránh trình bày số liệu định lượng Chương 7: Nhập xử lý số liệu số phần mềm 7.1 Nhập xử lý số liệu phần mềm Stata 7.1.1 Những vấn đề phần mềm Stata 7.1.2 Phân tích liệu Stata 7.2 So sánh tính phần mềm STATA với số loại phần mềm khác 7.2.1 Giới thiệu phần mềm EVIEW/ SPSS 7.2.2 Ưu điểm nhược điểm phần mềm xử lý số liệu 7.2.3 Cách khắc phục Chương 8: Viết trình bày báo cáo kết nghiên cứu khoa học 8.1 Chi tiết cách viết phần Dẫn nhập 8.1.1 Trang bìa 8.1.2 Mục lục 8.1.3 Danh mục chữ viết tắt, danh mục bảng, danh mục hình 8.2 Chi tiết cách viết phần Mở đầu Kết luận 8.2.1 Chi tiết cách viết phần Mở đầu 8.2.2 Chi tiết cách viết phần Kết luận 8.3 Chi tiết cách viết phần Nội dung 8.3.1 Cách viết chương 8.3.2 Cách trích dẫn tài liệu nghiên cứu 8.3.3 Cách trình bày bảng, biểu, hộp 8.4 Chi tiết cách viết phần Phụ lục Tài liệu tham khảo 8.4.1 Cách viết phần Phụ lục 8.4.2 Cách viết phần Tài liệu tham khảo 8.5 Quy cách trình bày báo cáo khoa học bảo vệ báo cáo khoa học 8.5.1 Quy cách trình bày báo cáo khoa học (kiểu chữ, font chữ, lề, độ dài báo cáo ) 8.5.2 Quy cách công bố báo cáo khoa học (cách viết tóm tắt, kiến nghị, cách trình bày slide, cách thức bảo vệ kết nghiên cứu khoa học) Học liệu 6.1 Học liệu bắt buộc Đồng Thị Thanh Phương Nguyễn Thị Ngọc An (2010), Phương pháp nghiên cứu khoa học, Nhà xuất lao động xã hội, Hà Nội Vũ Cao Đàm (2006), Phương pháp luận nghiên cứu khoa học, in lần thứ 10, Nhà xuất khoa học kỹ thuật, Hà Nội Nguyễn Thị Cành (2004), Phương pháp phương pháp luận nghiên cứu khoa học kinh tế, Nhà xuất đại học quốc gia TP Hồ Chí Minh, TP Hồ Chí Minh 6.2 Học liệu tham khảo Don Ethiridge (2004), Research Methodology in applied economics: organizing, planning and conducting economic research, Blackwell publishing Trung Nguyên (2008), Phương pháp luận nghiên cứu khoa học, NXB Giao thông vận tải, Hà Nội Nguyễn Văn Lê (2006), Phương pháp luận nghiên cứu khoa học, NXB văn hóa thơng tin, Hà Nội Phương Kỳ Sơn (2001), Phương pháp nghiên cứu khoa học, NXB trị quốc gia, Hà Nội Nguyễn Minh Hiếu (2009), Phương pháp luận nghiên cứu khoa học, Dự án giáo dục Việt Nam – Hà Lan, Trường đại học nơng lâm Huế Hình thức tổ chức dạy học: 7.1 Lịch trình chung Tuần Nội dung Chương Chương Chương 1+2 Chương Chương Chương 10 11 12 Chương Chương Chương Chương Chương Chương 6+7 13 Chương 14 Chương 15 Ơn tập Tổng Hình thức tổ chức dạy học (giờ tín chỉ) Lý thuyết Thảo luận/bài tập 3 3 3 3 3 3 3 27 18 10 Tổng 3 3 3 3 3 3 3 45 Hình thức kiểm tra, đánh giá Kiểm tra kỳ lần (nộp đề cương) Kiểm tra kỳ lần (viết báo cáo theo đề cương nộp lần 1) Sinh viên nộp tập cá nhân 7.2 Lịch trình tổ chức dạy học cụ thể: • Tuần 1: Hình thức tổ chức dạy học Lý thuyết (3 tín chỉ) Thời gian, địa điểm Giảng đường Tư vấn Ngoài giảng đường Nội dung Chương 1: Tổng quan mơn học Phương pháp nghiên cứu kinh tế Giới thiệu cho SV vấn đề tổng quan nghiên cứu khoa học, nghiên cứu khoa học kinh tế, tầm quan trọng môn học việc trang bị kiến thức, thực tập tốt nghiệp, nhận định giải vấn đề nghiên cứu, bước quy trình nghiên cứu Làm tập lớp quy trình nghiên cứu khoa học, giải khúc mắc việc làm khoa học sinh viên, đề tài nghiên cứu sinh viên quan tâm Giải đáp cho sinh viên lớp sau học qua email 11 Yêu cầu sinh viên chuẩn bị Đọc trước tài liệu: Học liệu 1: Chương Học liệu 2: Phần Ghi SV đăng ký danh sách nhóm thảo luận với lớp trưởng để chuyển danh sách nhóm cho giảng viên • Tuần 2: Hình thức tổ chức dạy học Lý thuyết (3 tín chỉ) Thời gian, địa điểm Giảng đường Tư vấn Ngồi giảng đường Nội dung u cầu sinh viên chuẩn bị Chương 2: Lựa chọn đề tài nghiên cứu khoa học Đọc trước học liệu 1, từ Giảng viên hướng dẫn sinh viên cách phát vấn đề trang 23 đến trang 49 nghiên cứu, cách thức đặt tên đề tài nghiên cứu, cách Học liệu 2: Phần thức viết Tổng quan tài liệu nghiên cứu, cách đặt câu phần hỏi nghiên cứu, giả thuyết nghiên cứu Học liệu 3: Mục 1.2 - Làm tập phương thức xây dựng chứng minh giả thuyết khoa học, trình bày luận khoa học - Giáo viên hướng dẫn SV yêu khoa học cách viết báo ngắn theo chủ đề cụ thể, giáo viên trực tiếp sửa tin báo để hướng dẫn SV cách thức trình bày luận đề, luận điểm, luận khoa học Giải đáp cho sinh viên lớp sau học qua email Ghi Sinh viên đăng ký tên đề tài nghiên cứu theo nhóm Giảng viên đặt yêu cầu thiết kế đề cương nghiên cứu viết báo cáo nghiên cứu • Tuần 3: Hình thức tổ chức dạy học Thảo luận/bài tập (3 tín chỉ) Thời gian, Nội dung địa điểm Giảng đường Thảo luận nhóm nội dung chương Hai nhóm thảo luận phản biện nội dung chương - Giáo viên chỉnh sửa, bổ sung vấn đề thiếu sót đề cương 12 u cầu sinh viên chuẩn bị Sinh viên chuẩn bị đề cương nghiên cứu theo yêu cầu: đặt tên đề tài nghiên cứu, viết Tổng quan tài liệu nghiên cứu, xác định câu hỏi giả thuyết nghiên cứu, xây dựng luận Ghi Chính sách môn học yêu cầu khác giáo viên - Yêu cầu sinh viên đọc tài liệu bắt buộc quy định đề cương môn học trước lên lớp - Yêu cầu sinh viên làm đủ tập cá nhân, tập thảo luận nhóm, nộp hạn tích cực tham gia thảo luận lớp - Yêu cầu sinh viên có mặt đầy đủ buổi lên lớp - Chủ động tích cực tra cứu đọc tài liệu tiếng Việt tiếng Anh, tìm hiểu vấn đề kinh tế diễn thực tế, tự phát vấn đề nghiên cứu đánh giá vấn đề - Chủ động tổ chức học theo nhóm tích cực tham gia thuyết trình, thảo luận nhóm - Thực đầy đủ nhiệm vụ môn học ghi đề cương môn học - Thực nghiêm túc quy định chung nhà trường Phương pháp, hình thức kiểm tra, đánh giá kết học tập mơn học 9.1.Mục đích trọng số kiểm tra - đánh giá Tính chất nội dung Hình thức Chun cần Mục đích kiểm tra Trọng số kiểm tra Đánh giá thái độ học tập Kiểm tra tính chuyên cần Kiểm tra kiến thức tự học Đánh giá khả tranh luận 15% 10% - Nhóm trình bày đề cương mức độ tự học sinh viên Bài kiểm tra nghiên cứu theo yêu kỳ lần Bài kiểm cầu GV tra Kiểm tra kiến thức tự học kỳ lần Đánh giá khả thuyết trình, 15% - Nhóm viết báo cáo theo đề kiểm tra kiến thức khả cương thảo luận sửa làm việc nhóm sinh viên chữa, 20 trang Thi cuối kỳ: cá Mỗi sinh viên lập đề Đánh giá kết học tập 60% nhân sinh cương nghiên cứu (5-7 sinh viên toàn kỳ viên xây dựng trang) nộp cho giáo viên học đề cương nghiên vào tuần 15 cứu hoàn chỉnh Tổng 100% 9.2 Tiêu chí đánh giá loại tập kiểm tra đánh giá (lưu ý cần rõ tiêu chí, mức độ mục tiêu bậc mấy) 9.2.1 Chuyên cần (đánh giá thái độ học tập): 10% - Điểm danh buổi 9.2.2 Bài tập kiểm tra kỳ: - Bài kiểm tra kỳ lần (15%): Thực tốt đề cương nghiên cứu theo mẫu học đến tiểu mục Tiêu chí đánh giá bao gồm: + Vấn đề nghiên cứu: có quan trọng phù hợp khơng + Tên đề tài: có rõ ràng, thể tính khoa học khơng + Lý lựa chọn đề tài, lịch sử nghiên cứu đề tài: có đầy đủ có sức thuyết phục khơng + Mục tiêu nghiên cứu, câu hỏi nghiên cứu, giả thuyết nghiên cứu: có rõ ràng, cụ thể, phù hợp với tên đề tài không + Phương pháp nghiên cứu: mức độ phù hợp tin cậy phương pháp + Đề cương phải có đầy đủ phần Dẫn nhập, Mở đầu, Nội dung, kết luận, Tài liệu tham khảo + Hình thức đề cương: có phù hợp với quy định hay không - Bài kiểm tra kỳ lần (15%): Thực tốt báo cáo nghiên cứu theo đề cương giáo viên thơng qua Tiêu chí đánh giá: + Báo cáo dài 20 trang, theo đề cương thiết kế + Cách viết phần Dẫn nhập, Mở đầu, Nội dung, Kết luận, Tài liệu tham khảo, Phụ lục, cách trích dẫn tài liệu quy định + Nội dung phân tích rõ ràng, đầy đủ, logic, giải tốt câu hỏi nghiên cứu đề tài + Văn phong, cách viết sáng sủa, rõ ràng + Không copy, paste từ báo cáo khoa học sẵn có Nếu bị phát cho điểm nhóm Bài tập nhóm đánh giá thông qua chất lượng báo cáo kết nghiên cứu nhóm, trình bày đại diện nhóm ý kiến tham gia thảo luận Báo cáo kết nghiên cứu nhóm phải thực theo mẫu sau: Báo cáo kết nghiên cứu khoa học nhóm Đề tài nghiên cứu: …………………………………… Danh sách nhóm nhiệm vụ phân công: STT Họ tên Nhiệm vụ phân Ghi công Nguyễn Văn A Nhóm trưởng Q trình làm việc nhóm (miêu tả buổi họp, có biên kèm theo) Báo cáo tổng quan kết nghiên cứu khoa học nhóm (20 trang) Khơng chấm báo cáo khoa học có số trang nhỏ lớn phạm vi 20-30 trang Kiến nghị, đề xuất (nếu có) Nhóm trưởng (Kí tên) 9.2.3 Bài thi cuối kỳ (60%): Yêu cầu: Mỗi sinh viên làm tập cá nhân theo hình thức: Thiết kế đề cương nghiên cứu chi tiết theo mẫu học Chương số yêu cầu đặt chương Tiêu chí đánh giá bao gồm: Vấn đề nghiên cứu: có quan trọng phù hợp khơng? Tên đề tài: phải rõ ràng, thể tính khoa học, khơng trùng lặp với bạn lớp Lý lựa chọn đề tài, lịch sử nghiên cứu đề tài: đầy đủ có sức thuyết phục Mục tiêu nghiên cứu, câu hỏi nghiên cứu, giả thuyết nghiên cứu: rõ ràng, cụ thể, phù hợp với tên đề tài Phương pháp nghiên cứu: mức độ phù hợp tin cậy phương pháp Đề cương chi tiết: Phải có đầy đủ phần Dẫn nhập, Mở đầu, Nội dung, kết luận, Tài liệu tham khảo Hình thức đề cương: có phù hợp với quy định hay hay không? Độ dài đề cương: 5-7 trang, không chấm đề cương ngắn dài số trang quy định, khơng chấm đề cương có tên đề tài nội dung giống + Điểm tập cá nhân thay cho điểm thi cuối kỳ Cách tính điểm sau: Điể Tiêu chí m – - Đạt tiêu chí , khơng mắc lỗi 10 - Đề cương thiết kế chi tiết, đầy đủ sâu sắc 7–8 - Hình thức trình bày đẹp, quy định - Đạt tiêu chí đầu, có lỗi sai sót nhỏ - Đề cương thiết kế chưa chi tiết, chưa đầy đủ chưa sâu sắc 5–6 - Hình thức trình bày chưa đẹp, chưa quy định - Đạt tiêu chí - Đề cương thiết kế chưa chi tiết, chưa đầy đủ chưa sâu sắc, nhiều sai sót, khơng theo quy định học Dưới - Hình thức trình bày chưa đẹp, chưa quy định - Chỉ đạt 3-4 tiêu chí - Đề cương thiết kế chưa chi tiết, chưa đầy đủ chưa sâu sắc, nhiều sai sót, khơng theo quy định học - Còn cẩu thả hình thức trình bày, chưa quy định Đề cương nghiên cứu cá nhân phải thể tính trung thực, tính khoa học khơng trùng đề tài Đề cương thực theo mẫu sau: - Trang bìa: ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU: Tên đề tài: Tên sinh viên: (Họ tên đầy đủ, mã sinh viên, ngày tháng năm sinh, khoa, khóa) HÀ NỘI, 20 - Trang 2: Nhận xét giáo viên môn: Điểm: - Trang 3: Đề cương nghiên cứu chi tiết 9.3 Lịch thi, kiểm tra: Theo lịch trình đào tạo Giảng viên thiết kế Chủ nhiệm môn Chủ nhiệm khoa Phê duyệt TS Trần Thị Lan Hương THƠNG TIN MƠN HỌC Mã mơn học: INE1015 Tên môn học: Phương pháp nghiên cứu kinh tế Ngôn ngữ giảng dạy: tiếng Việt Số tín chỉ: 03 Giảng viên: TS Trần Thị Lan Hương Mục tiêu môn học 6.1 Kiến thức - Hình thành ý thức đạo đức mơn học cho sinh viên, giúp sinh viên có thái độ khoa học văn phong khoa học đắn - Trang bị cho sinh viên kiến thức về: Bản chất trình nghiên cứu khoa học kinh tế, cách thức lựa chọn vấn đề nghiên cứu, biết cách viết phần Tổng quan nghiên cứu, biết cách xây dựng đề cương nghiên cứu, cách viết báo cáo khoa học - Cung cấp công cụ nghiên cứu cụ thể cho sinh viên, phương pháp thường sử dụng nghiên cứu kinh tế 6.2 Kỹ thái độ cá nhân, nghề nghiệp - Phát triển kỹ phát vấn đề nghiên cứu lĩnh vực kinh tế, xã hội, kinh doanh - Phát triển kỹ tổng hợp, phân tích, thu thập xử lý số liệu, lập bảng hỏi, trình bày luận đề, luận điểm, luận khoa học - Rèn kỹ viết báo cáo hội thảo, báo cáo niên luận - Rèn kỹ thuyết trình trước đám đơng - Rèn tính kiên nhẫn, ham học hỏi hướng nghiệp 6.3 Kỹ thái độ xã hội - Nghiêm túc, chun cần, kỹ lưỡng cơng việc - Có thái độ khách quan, trung thực khoa học 7.4 Năng lực áp dụng kiến thức vào thực tiễn - Nắm vững biết cách triển khai hoạt động nghiên cứu nhà trường viết báo cáo khoa học, niên luận, tiểu luận, luận văn tốt nghiệp - Có chuẩn bị cần thiết để sâu vào đường nghiên cứu sau học chương trình Thạc sĩ, Tiến sĩ - Rèn kỹ phát vấn đề, xử lý vấn đề kinh tế, kinh doanh cách khoa học Giới thiệu môn học: Môn học cung cấp cho sinh viên kiến thức tảng phương pháp nghiên cứu kinh tế học Thông qua môn học, sinh viên nắm nguyên lý phương pháp nghiên cứu kinh tế, biết mục đích nghiên cứu cách thức tiến hành nghiên cứu Sinh viên nắm bước quy trình nghiên cứu, từ việc xác định vấn đề nghiên cứu, đặt câu hỏi nghiên cứu, lập kế hoạch nghiên cứu, việc tiến hành thu thập xử lý số liệu, lập đề cương nghiên cứu, viết báo cáo nghiên cứu trình bày kết nghiên cứu Mỗi kỹ cho đời sản phẩm khoa học cụ thể Thực nghiên cứu khoa học thực tế cách tốt để học mơn học Qua đó, sinh viên có bước chuẩn bị tốt cho việc thực nghiên cứu khoa học sau làm đề tài khoa học, viết luận văn tốt nghiệp cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ Số lên lớp/tuần: Phương pháp giảng dạy: Giảng dạy lớp, thuyết trình, thảo luận, trao đổi 10 Phương pháp kiểm tra đánh giá: - Điểm danh: 5% - Bài tập nhóm mức độ 1: 15% - Bài tập nhóm mức độ 2: 20% - Kiểm tra cuối kỳ: 60% Tổng: 100% 11 Giáo trình bắt buộc (tác giả, tên sách, năm xuất bản): Đồng Thị Thanh Phương Nguyễn Thị Ngọc An (2010), Phương pháp nghiên cứu khoa học, Nhà xuất lao động xã hội, Hà Nội Vũ Cao Đàm (2006), Phương pháp luận nghiên cứu khoa học, in lần thứ 10, Nhà xuất khoa học kỹ thuật, Hà Nội Nguyễn Thị Cành (2004), Phương pháp phương pháp luận nghiên cứu khoa học kinh tế, Nhà xuất đại học quốc gia TP Hồ Chí Minh, TP Hồ Chí Minh 12 Yêu cầu tiên quyết: Kinh tế vĩ mô 13 Liên hệ: TS Trần Thị Lan Hương Điện thoại: 091 24 23 286 Email: tranlanhuong@iames.gov.vn; lanhuongviames@yahoo.com 14 Thuộc chương trình đào tạo: Cử nhân kinh tế phát triển CHỦ NHIỆM KHOA CHỦ NHIỆM BỘ MÔN
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌCPHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KINH TẾ, ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌCPHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KINH TẾ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn