Hướng dẫn sử dụng ActivInspire

74 15 0
  • Loading ...
1/74 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 08:36

CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾN BỘ QUỐC TẾ Hướng dẫn sử dụng ActivInspire MỤC LỤC LÀM QUEN VỚI BẢNG TƯƠNG TÁC ACTIVBOARD 1 TRƯỚC KHI BẮT ĐẦU SỬ DỤNG BÚT ACTIVPEN TINH CHỈNH BẢNG ACTIVBOARD 1 HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT PHẦN MỀM ACTIVINSPIRE HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM ACTIVINSPIRE_ PRIMARY A B A B GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT PHIÊN BẢN ACTIVINSPIRE PROFESSIONAL BẢNG ĐIỂU KHIỂN CỬA SỔ ACTIVINSPIRE_PRIMARY CHUYỂN GIAO DIỆN TIẾNG ANH SANG GIAO DIỆN TIẾNG VIỆT HỘP CƠNG CỤ CHÍNH (MAIN TOOLBOX) CÁC CƠNG CỤ THƯỜNG ĐƯỢC SỬ DỤNG BỔ SUNG VÀ ĐỊNH DẠNG VĂN BẢN Bổ sung văn (text) Định dạng văn 9 10 11 12 14 17 17 18 CÁC TRÌNH DUYỆT CỦA ACTIVINSPIRE_PRIMARY 20 TRÌNH DUYỆT TRANG ( Page Browser ) 21 TRÌNH DUYỆT TÀI NGUYÊN (Resource Browser ) 23 TRÌNH DUYỆT ĐỐI TƯỢNG (Object Browser ) 26 © Advanced International Group of Companies TRÌNH DUYỆT GHI CHÚ (Note Browser) 30 TRÌNH DUYỆT THUỘC TÍNH (Properties Browser) 31 TRÌNH DUYỆT THAO TÁC (Action Browser) 37 A B C D E 54 54 57 62 65 69 TRÌNH DUYỆT BỎ PHIẾU (Voting Browser) Đăng kí thiết bị Activote Tạo sở liệu gán thiết bị cho học sinh Tạo câu hỏi Kiểm tra đánh giá Thiết lập © Advanced International Group of Companies LÀM QUEN VỚI BẢNG TƯƠNG TÁC ACTIVBOARD TRƯỚC KHI BẮT ĐẦU Phần dành cho chưa có kinh nghiệm sử dụng phần mềm người muốn đổi kiến thức họ vấn đề làm để bắt đầu sử dụng bút Activpen, bảng Activboard Flipchart SỬ DỤNG BÚT ACTIVPEN Bỏ qua phần không sử dụng phần mềm ActivInspire với bảng Activboard bảng điều khiển ActivSlate Phần mang đến số giải việc sử dụng bút ActivPen với bảng Activboard Bút ActivPen làm thứ mà chuột máy tính chuẩn làm Di chuyển trỏ Đặt ngòi bút Activpen nhẹ nhàng lên bảng; đừng đẩy ngòi bút thụt vào Di chuyển ActivPen vòng quanh Con trỏ di chuyển theo bút Tính chuột trái © Advanced International Group of Companies Gõ nhẹ đầu bút Activpen cách chắn nhanh vào bảng Activboard Tính chuột phải Rê đầu bút Activpen lên bảng Activboard, cách bảng cm Nhấn vào nút tròn bên thân bút Drag bút Nhấp vào đối tượng muốn di chuyển, giữ cho đầu Activpen hướng xuống bảng sau di chuyển bút Đối tượng nhấp di chuyển với Activpen Nhấp đúp Nhấp đầu Activpen nhanh nhẹ để thực hành động tương tự nhấp đúp chuột TINH CHỈNH BẢNG ACTIVBOARD Bỏ qua phần không sử dụng phần mềm ActivInspire với bảng Activboard Phần mô tả cách làm để kiểm tra bảng Activboard cần tinh chỉnh Khi sử dụng bảng Activboard, cần tinh chỉnh lại bảng trắng máy chiếu bị di chuyển lí Việc hiệu chỉnh canh cho đầu Activpen khớp với trỏ hình Bảng Activboard có cần hiệu chỉnh không? Với việc bảng Activboard máy tính bật, cầm Activpen để nhẹ nhàng bảng, không cần đẩy mạnh đầu bút Con trỏ bảng Activboard thành hàng với đầu ActivPen Nếu khơng thẳng, bạn cần tinh chỉnh lại bảng Activboard Ba cách để hiệu chỉnh bảng Activboard Việc hiệu chỉnh bảng Activboard phụ thuộc vào loại bảng Activboard  Phương pháp © Advanced International Group of Companies Rê bút Activpen lên đèn hiệu chỉnh nằm bên góc trái bảng Activboard vài giây Làm theo hướng dẫn hình  Phương pháp Nhấp chuột phải vào biểu tượng Activmanager tay phải hình hiển thị góc đáy bên Chọn Calibrate Làm theo hướng dẫn hình Kiểm tra xem đầu bút khớp với trỏ hình hay chưa, chưa thử phương pháp  Phương pháp Trên máy tính: © Advanced International Group of Companies Nhấp chuột phải vào biểu tượng ActivManager tay phải hình hiển thị góc đáy bên Chọn Calibrate Một chương trình tinh chỉnh khỏi động, di chuyển đến bảng theo hướng dẫn hình Sau tinh chỉnh, kiểm tra xem đầu Activpen có khớp với trỏ hay khơng Nếu khơng, thiết lập lại bảng cách tắt nguồn vòng 30 giây Sau bật lên thử tinh chỉnh lại lần liên hệ với phận hỗ trợ kĩ thuật © Advanced International Group of Companies HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT PHẦN MỀM ACTIVINSPIRE Bước 1: Đặt đĩa CD ActivInspire vào ổ đĩa CD-ROM Bước 2: Nhấp đôi chuột vào file cài đặt ActivInspire.exe  Xuất cửa sổ InstallShield Wizard Bước 3: Nhấp Next  Nhấp vào tuz chọn I accept the terms in license agreement  Nhấp Next © Advanced International Group of Companies Nếu muốn thay đổi thư mục cài đặt phần mềm ActivInspire (mặc định ổ đĩa C:\Program Files\ Activ Software\ Inspire\) nhấp nút Change (mục 1) Nếu muốn thay đổi thư mục cài đặt thư viện phần mềm ActivInspire (mặc định ổ đĩa C:\Documents and Settings\ All Users\ Documents\ Activ Software\ Inspire\) nhấp nút Change (mục 2) Sau nhấp Next để chuyển qua bước Bước 4: Nhấp vào nút Install để tiến hành cài đặt phần mềm ActivInspire © Advanced International Group of Companies Tiếp theo ta chọn thiết bị ActivHub/Activote/Đăng k{ (Register) Xuất hộp thoại Đăng k{ thiết bị Trong mục Vui lòng chọn số thiết bị Activote bạn muốn đăng k{ (Please choose the number of Activote devices you would like ti register) đánh số thiết bị cần đăng k{ Chọn Kế tiếp (Next) Xuất hộp thoại © Advanced International Group of Companies 56 Sau lấy Activote làm theo hướng dẫn hộp thoại Nếu thiết bị đăng k{ xuất hộp thoại bên tay phải (hình dưới) Sau đăng k{ xong, thiết bị xuất hộp thoại bên phải (hình trên) Cuối chọn Hoàn tất (Done) B Tạo sở liệu gán thiết bị cho học sinh Chọn Trình duyệt bỏ phiếu (Voting Browser) thiết bị (Assign students to devices) / Gán học viên cho Xuất hộp thoại Gán học viên cho thiết bị (Assign students to devices) 57 © Advanced International Group of Companies Tiếp theo ta chọn nút lệnh Hiệu Chỉnh sở Dữ Liệu (Edid Database) Xuất hộp thoại Hiệu Chỉnh Cơ Sở Dữ Liệu (Edid Database) Để tạo sở liệu chọn nút lệnh Bổ sung lớp (Add class) Xuât hộp thoại Lớp (Class) © Advanced International Group of Companies 58  Ở hộp thoại Lớp ta đánh vào mục Tên lớp (Class name), Tên giáo viên (Teacher name), Ghi (Notes) Sau chọn Gửi (Submit) Tiếp theo hộp thoại Hiệu chỉnh sở liệu (Edid Database) Để nhập học sinh cho lớp Lá ta chọn nút lệnh Bổ sung học viên (Add student) Xuất hộp thoại Học viên (Student)  Ở hộp thoại Học viên (Student) ta đánh vào mục Họ (Last name), Tên (Forename) , ID học viên (Student ID), Ngày sinh (Date of birth), Giới tính (Gender), Ghi (Notes) Sau ta chọn Gửi (Submit) (chú ý mục ID học viên phải chọn ID cho không trùng học viên) Đối với học viên khác làm tương tự 59 © Advanced International Group of Companies Bước gán học sinh vào lớp Lá Trong hộp thoại Hiệu chỉnh sở liệu (Edid Database) chọn lớp cần gán (trong hộp thoại Các lớp học (Classes) ) học sinh cần gán hộp thoại Học viên (Students) Sau nhấn nút mũi tên © Advanced International Group of Companies 60 Chọn OK Xuất hộp thoại Gán học viên cho thiết bị (Assign students to devices) Tiếp theo bỏ dấu mục Tự động gán thiết bị (Automatically assign devices) Gán thiết bị số PIN (assign devicesby Pin) Sau ấn nút Gán thiết bị (assign devicesby Cuối ấn nút Hồn tất (Finish) 61 © Advanced International Group of Companies C Tạo câu hỏi Phần mềm ActivInspire có loại câu hỏi: + Loại câu hỏi bất chợt: dạng câu hỏi mà giáo viên đưa tiết học + Loại câu hỏi chuẩn bị trước: dạng giáo viên chuẩn bị trước câu hỏi, đáp án, thời gian trả lời Thiết bị Activote trả lời hai dạng câu hỏi là: + Dạng câu hỏi Nhiều lựa chọn (Multiple choice) + Dạng câu hỏi Có/ Không Đúng / Sai (Yes/No True/False) Loại câu hỏi Cách tạo: + Giáo viên dùng bút dùng bàn phím để tạo câu hỏi Flipchart (hình dưới) Loại câu hỏi chuẩn bị trước Chèn câu hỏi Nhiều lựa chọn © Advanced International Group of Companies 62 Cách làm: Click chuột phải trang Flipchart chọn Chèn câu hỏi (Insert question) (Hoặc vào Chèn (Insert) / Câu hỏi (Question) Hộp thoại chèn câu hỏi (Insert Question Wizard) xuất Tiếp theo chọn dạng câu hỏi Nhiều lựa chọn (Multiple choice), chọn số câu hỏi nhiễu mục Chọn số tùy chọn (Choose the number of options) (hình trên) Sau nhấp nút Kế tiếp (Next) Trong hộp thoại chọn kiểu thiết kế (nếu có) Sau Click Kế tiếp (Next) 63 © Advanced International Group of Companies Hộp thoại Hộp thoại hiệu chỉnh thuộc tính câu hỏi (Insert Question Wizard)xuất Ở hộp thoại trên, ta nhập nội dung câu hỏi mục Nhập văn câu hỏi (Enter question text) Đánh dấu vào mục Xác định thời gian hêt (Specify timeout) (giây) muốn gán thời gian trả lời câu hỏi © Advanced International Group of Companies 64 Kế tiếp kéo trượt xuống nhập nội dung câu hỏi nhiễu mục Nhập nội dung văn cho tùy chọn, cần (Enter the text for each option, if required) (hình trên) Sau ấn vào nút Kế tiếp (Next) Ở hộp thoại kế tiếp, đánh dấu vào mục Gán câu trả lời xác (Assign correct answers) đánh dấu câu trả lời (hình trên) Cuối ấn nút Hoàn tất (Finish)  Đối với chèn câu hỏi Có / khơng, Đúng / Sai tương tự nhiên không cần phải nhập nội dung câu hỏi nhiễu D Kiểm tra đánh giá Sau chèn câu hỏi xong tiến hành kiểm tra đánh giá Chú ý: Khi tiến hành kiểm tra thiết bị Activote ta phải chọn biểu tượng Activote hộp trình duyệt 65 © Advanced International Group of Companies Cách làm: Đối với câu hỏi bất chợt: Mở trang Flipchart chèn câu hỏi, click biểu tượng “ExpressPoll” hộp công cụ Kế tiếp đưa chuột lại biểu tượng ExpressPoll trang Flipchart, biểu tượng mở rộng dần ta chọn dạng câu hỏi trắc nghiệm số đáp án nhiễu (hình dưới) - Tiếp theo xuất hộp thoại có thời gian đếm lùi GV quy định thời gian trả lời câu hỏi hộp thoại thời gian Đối với câu hỏi chuẩn bị trước: Mở trang flipchart chuẩn bị trước Lúc kích hoạt Đồng hồ đếm lùi kể từ thời gian ta quy định trước Lúc học sinh trả lời đỉnh Flipchart tên học sinh chuyển thành màu vàng (hình dưới) © Advanced International Group of Companies 66 Khi hết thời gian quy định hệ thống tự động bảng Nếu chọn Có (Yes) thời gian bắt đầu lại cho phép người dùng thiết bị chưa trả lời trả lời lại Nếu chọn Không (No) hệ thống tự động xuất hộp thoại Kết bỏ phiếu (Vote Results) 67 © Advanced International Group of Companies - Ở ta xem nhiều dạng kết khác cách chọn mục Biểu đồ vạch nằm ngang (Horizontal Bar Graph) - Giáo viên dán kết trang Flipchart cho học sinh xem, cách click vào biểu tương hộp thoại Kết bỏ phiếu xuất Excel cách sau: bên phần trình duyệt ta click chọn vào mục Trình duyệt kết chưa có tiêu đề (Results Browser Untitled) Sau ta chọn nút lệnh Xuất (Export) © Advanced International Group of Companies 68 *Chú {: Đối với loại câu hỏi GV gán câu trả lời cách click vào biểu tương phiếu (Vote Results) hộp thoại Kết bỏ E Thiết lập * Cách làm: - Vào Tệp tin (File)/ /Thiết lập (Setting) xuất hộp thoại Hiệu chỉnh hồ sơ (Edit Profiles) Ở ta chọn thẻ Thiết lập (Settings) Sau chọn mục Hệ thống trả lời học viên (Learner Response system - Trong phần ta ý mục: + Mục Thời gian hết câu hỏi (Question timeout) ta quy định thời gian hết để trả lời câu hỏi + Mục Áp dụng thời gian hết cho câu hỏi (Apply timeout to prepared questions) chọn mục thời gian ta quy định thực + Mục Tự động di chuyển trang trước (Automatic page advance) hết thời gian để trả lời câu hỏi Flipchart tự động di chuyển sang trang Flipchart học sinh trả lời (chú ý: để áp dụng mục GV phải quy định thời gian hết câu hỏi) Ngồi mục khác thẻ thầy tự tìm hiểu xem thay đổi 69 © Advanced International Group of Companies © Advanced International Group of Companies 70
- Xem thêm -

Xem thêm: Hướng dẫn sử dụng ActivInspire, Hướng dẫn sử dụng ActivInspire

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn