CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH SƯ PHẠM HÓA HỌC

15 13 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 08:36

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH SƯ PHẠM HÓA HỌC (Ban hành kèm theo Quyết định số 4480/QĐ - ĐT ngày 24 tháng 12 năm 2012 Giám đốc ĐHQGHN) PHẦN I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Một số thơng tin chương trình đào tạo - Tên ngành đào tạo: + Tiếng Việt: Sư phạm Hóa học + Tiếng Anh: Chemistry Education - Mã số ngành đào tạo: 52140212 - Trình độ đào tạo: Đại học - Thời gian đào tạo: năm - Tên văn sau tốt nghiệp: + Tiếng Việt: Cử nhân sư phạm Hóa học + Tiếng Anh: The Degree of Bachelor in Chemistry Teacher’s Education - Đơn vị đào tạo: Trường Đại học Giáo dục Mục tiêu đào tạo Đào tạo cử nhân chất lượng cao lĩnh vực sau: hóa học chuyên ngành, khoa học giáo dục khoa học sư phạm Chương trình trang bị cho người học kiến thức về: khoa học tự nhiên, ngoại ngữ, tin học, kiến thức chuyên sâu hóa học lý thuyết, hóa học ứng dụng khoa học cơng nghệ, kinh tế, xã hội; kiến thức cập nhật khoa học giáo dục, khoa học sư phạm, sư phạm hóa học Thơng tin tuyển sinh Tuyển sinh đợt thi tuyển sinh đại học cấp quốc gia, thí sinh dự thi theo khối A, A1 PHẦN II: CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Về kiến thức 1.1 Kiến thức chung ĐHQGHN Vận dụng nguyên lý chủ nghĩa Mác Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam giải vấn đề sống, học tập lao động nghề nghiệp Sử dụng tin học văn phòng bản, tiếng Anh tương đương trình độ B 1.2 Kiến thức chung theo lĩnh vực Chỉ mối liên hệ yếu tố tự nhiên, mối quan hệ người thiên nhiên, từ có số biện pháp tích cực nhằm bảo vệ phát triển môi trường 1.3 Kiến thức chung khối ngành - Phân tích yếu tố ảnh hưởng tới trình hình thành phát triển tâm lý người, mối quan hệ trình dạy học trình hình thành, phát triển tâm lý học sinh - Giải thích chất vai trò giáo dục phát triển người xã hội, biết công việc người GVCN lớp học - Vận dụng kiến thức lí luận dạy học nói chung vào q trình dạy học mơn có khả sử dụng thành thạo phương tiện công nghệ dạy học - Vận dụng kiến thức kỹ quy trình xây dựng sử dụng phương pháp đánh giá khách quan thành tích học tập học sinh - Hình thành hiểu biết nhân sinh quan, lý tưởng nghề nghiệp thông qua hoạt động thực hành tự định hướng việc điều chỉnh thân theo hướng tích cực - Xác định quy trình cách thức triển khai cơng trình nghiên cứu khoa học, từ khâu đặt toán đến nội dung vấn đề cần nghiên cứu, đề xuất phương pháp công cụ nghiên cứu phù hợp, cách phân tích số liệu hay kết nghiên cứu cuối trình bày báo cáo cơng trình khoa học 1.4 Kiến thức chung nhóm ngành - Giải thích, chứng minh ứng dụng kiến thức toán học, xác suất thống kê, vật lý đại cương - Hệ thống hóa giải thích kiến thức Hóa học Vơ cơ, Hóa học Hữu cơ, Hóa học phân tích, Hóa lý - Phân tích so sánh phương pháp phân tích xác đinh cấu trúc đại 1.5 Kiến thức ngành bổ trợ - Nhóm thứ kiến thức chuyên ngành thuộc ngành Hóa học: + Giải thích chứng minh kiến thức chuyên ngành gồm có: chuyên ngành hóa học vơ cơ, chun ngành hóa học hữu cơ, chun ngành hóa học phân tích chun ngành hóa lý + Ứng dụng kiến thức chuyên ngành gồm có: chun ngành hóa học vơ cơ, chun ngành hóa học hữu cơ, chun ngành hóa học phân tích chuyên ngành hóa lý vào nghiên cứu khoa học - Nhóm thứ hai lý luận phương pháp dạy học mơn Hóa học: + Hệ thống hóa phân tích chương trình giáo dục chương trình mơn Hóa học bậc trung học + Xác định phân tích sở Tâm lí học, Giáo dục học vấn đề nảy sinh lý luận phương pháp dạy học mơn Hóa học đánh giá kết học tập người học + Phân tích chất môn học, đặc trưng phương pháp công nghệ dạy học, từ lựa chọn phương pháp công nghệ dạy học phù hợp vào dạy học hóa học trường trung học + Sử dụng thành thạo hiệu thí nghiệm (có thể thực thực tiễn), số phần mềm phục vụ dạy học nghiên cứu Hóa học chương trình phổ thơng + Cập nhật phân tích xu nghiên cứu, phát triển Hóa học bậc học ứng dụng Hóa học lĩnh vực khác + Xác định vấn đề cập nhập, đại xu phương pháp triển khai cơng trình nghiên cứu khoa học lĩnh vực lí luận phương pháp dạy học mơn Hóa học 1.6 Kiến thức thực tập tốt nghiệp - Ứng dụng kiến thức học vào thực tiễn dạy học, giáo dục học sinh phổ thông thông qua đợt kiến tập, thực tập sư phạm Xác định vai trò trách nhiệm sinh viên việc kiến tập, thực tập để triển khai nội dung kiến tập thực tập nội quy quy định - Hệ thống hóa, phân tích thực bước triển khai nghiên cứu vấn đề thuộc ngành hóa học vấn đề thuộc lĩnh vực khoa học giáo dục - Phân tích, đánh giá ứng dụng kiến thức lý luận phương pháp dạy học hóa học đại, cơng nghệ thơng tin dạy học hóa học phổ thông - Lập kế hoạch khai thác điều kiện học tập để hoàn thành khoá luận tốt nghiệp thi tốt nghiệp Về kĩ 2.1 2.1.1 Kĩ cứng Các kĩ nghề nghiệp - Xây dựng kế hoạch dạy học dựa thu thập liệu cần thiết; xử lý thông tin thu được; lập kế hoạch kiểm tra đánh giá cho môn học - Thể nội dung tích hợp (giáo dục) phân hóa (theo đối tượng) kế hoạch học, tích hợp dạy học Hóa học với mơn khoa học tự nhiên liên quan; phân phối thời gian hợp lý cho hoạt động lớp - Thực kế hoạch học: thực đầy đủ hoạt động ghi kế hoạch học; ngôn ngữ sáng chuẩn mực; sử dụng thành thạo phương pháp, phương tiện dạy học (bao gồm dụng cụ hóa chất cần thiết cho thí nghiệm hóa học), đồ dùng dạy học (bao gồm phấn bảng); tự đánh giá việc đạt mục tiêu học - Xây dựng mơi trường học tập thân thiện, thuận lợi, an tồn lành mạnh cho học sinh Thiết kế tổ chức hoạt động phù hợp, hấp dẫn với mục đích giáo dục giá trị sống kỹ sống cho học sinh - Kiểm tra đánh giá kết học tập: lập kế hoạch kiểm tra đánh giá; sử dụng thành thạo hình thức kiểm tra đánh giá thường xuyên, định kỳ, tổng kết Đánh giá kết rèn luyện đạo đức học sinh bảo đảm u cầu xác, tồn diện, cơng bằng, khách quan, công khai - Vận dụng phương pháp thu thập, xử lý thông tin thường xuyên nhu cầu học sinh, điều kiện giáo dục nhà trường Xây dựng quản lý hồ sơ dạy học suốt năm học; tài liệu tư liệu xếp khoa học 2.1.2 Khả lập luận tư giải vấn đề Phân tích nhận diện vấn đề nảy sinh trình xây dựng triển khai kế hoạch dạy học, giáo dục để xác định phương án giải phù hợp 2.1.3 Khả nghiên cứu khám phá kiến thức - Có khả phân tích vấn đề theo logic, có so sánh phân tích với vấn đề khác nhìn vấn đề nhiều góc độ - Cập nhật kiến thức, tổng hợp tài liệu, phân tích phản biện kiến thức tại, nghiên cứu để phát triển hay bổ sung kiến thức khoa học chuyên ngành liên ngành; vận dụng vào thực tế, phục vụ cho học tập, bồi dưỡng phát triển nghề nghiệp 2.1.4 Khả tư theo hệ thống - Nhận diện, so sánh phân tích vấn đề học tập, nghiên cứu, giảng dạy cách hệ thống - Vận dụng kiến thức liên môn để tổ chức hoạt động dạy học, giáo dục bảo đảm tính hệ thống 2.1.5 Bối cảnh xã hội ngoại cảnh - Đánh giá, phân tích thay đổi, biến động bối cảnh xã hội, hoàn cảnh môi trường làm việc để kịp thời đề ý tưởng, biện pháp thích ứng, điều chỉnh cải tiến kế hoạch nhằm đạt mục tiêu nghiên cứu, học tập, giảng dạy 2.1.6 Bối cảnh tổ chức Nhận diện, phân tích đánh giá điểm mạnh, điểm yếu, hội, thách thức, xu thay đổi phát triển tổ chức, đơn vị làm việc, bối cảnh chung toàn xã hội để kịp thời có biện pháp điều chỉnh thân, đóng góp vào phát triển chung tổ chức 2.1.7 tiễn Năng lực vận dụng kiến thức, kĩ vào thực - Vận dụng linh hoạt phù hợp kiến thức, kỹ đào tạo với thực tiễn dạy học giáo dục - Làm chủ khoa học kỹ thuật công cụ lao động nghề nghiệp - Phát giải hợp lý vấn đề nghề nghiệp 2.1.8 đổi nghề nghiệp Năng lực sáng tạo, phát triển dẫn dắt thay - Phân tích tác động ngành nghề đến xã hội yêu cầu xã hội ngành nghề, bối cảnh lịch sử văn hóa dân tộc, vấn đề giá trị thời đại, bối cảnh toàn cầu - Có khả nghiên cứu cải tiến phát minh sáng tạo hoạt động nghề nghiệp dẫn dắt thay đổi đó; cập nhật dự đoán xu phát triển ngành nghề khả làm chủ Khoa học kỹ thuật công cụ dạy học tiên tiến 2.2 2.2.1 Kĩ mềm Các kĩ cá nhân - Tự đánh giá điểm mạnh, điểm yếu tiến thân - Quản lý sử dụng hiệu thời gian cá nhân - Xây dựng kế hoạch tự học, tự bồi dưỡng, phát triển cá nhân phù hợp cho thân giai đoạn - Sử dụng cơng nghệ thơng tin tìm kiếm thông tin phục vụ học tập, nghiên cứu giảng dạy - Chủ động, thích ứng với phức tạp thực tế - Hiểu phân tích kiến thức kỹ cá nhân khác 2.2.2 Làm việc theo nhóm - Thành lập nhóm, trì phát triển hoạt động nhóm kỹ làm việc với nhóm khác - Tổ chức, điều khiển, phân cơng đánh giá hoạt động nhóm tập thể, phát triển trì quan hệ với đồng nghiệp; đàm phán, thuyết phục định vấn đề liên quan đến giáo dục 2.2.3 Kĩ quản lí lãnh đạo - Sáng tạo, đốn lĩnh thuyết phục đồng thuận tập thể việc đưa định quản lí, lãnh đạo hướng tới cơng việc chung - Nhận diện, phát nhân rộngđược nhân tố có ảnh hưởng tích cực tới tập thể, khơi gợi, đánh thức tiềm cá nhân, xây dựng sức mạnh tập thể 2.2.4 Kĩ giao tiếp Phối hợp sử dụng phương tiện, nguyên tắc kĩ thuật giao tiếp ngôn ngữ phi ngơn ngữ phù hợp với tình huống; làm chủ cảm xúc thân, giải xung đột, biết thuyết phục chia sẻ 2.2.5 Kĩ giao tiếp sử dụng ngoại ngữ - Sử dụng ngoại ngữ, tiếng Anh việc giao tiếp, học hỏi, phục vụ cho công việc học tập nghiên cứu, phát triển nghề nghiệp 2.2.6 Các kĩ mềm khác - Tư sáng tạo, có cách tiếp cận khoa học để giải vấn đề thực tiễn ngành học; - Kỹ sử dụng số phương pháp, công nghệ bản, tiến hành nghiên cứu chun mơn Hố học dạy học Hố học; - Kỹ tìm kiếm tự tạo việc làm - Kỹ định hướng nghề nghiệp - Kỹ ứng phó với stress Về phẩm chất đạo đức 3.1 Phẩm chất đạo đức cá nhân - Yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội Chấp hành đường lối, chủ trương Đảng, sách, pháp luật Nhà nước Tham gia hoạt động trị - xã hội; thực nghĩa vụ công dân - Kiên trì, có ý thức trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ giao; tự tin, chủ động, linh hoạt, say mê công việc 3.2 Phẩm chất đạo đức nghề nghiệp - Yêu nghề, có đạo đức nghề nghiệp, hành vi ứng xử chuyên nghiệp; có ý thức tổ chức kỉ luật tinh thần trách nhiệm; độc lập, chủ động theo tiêu chuẩn nghề nghiệp GVTHPT - Giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín nhà giáo, nhà khoa học Sống trung thực, lành mạnh, gương tốt cho học sinh Thương yêu, tôn trọng, đối xử công với học sinh, giúp học sinh khắc phục khó khăn để học tập rèn luyện tốt - Đoàn kết, hợp tác, cộng tác với đồng nghiệp; có ý thức xây dựng tập thể tốt để thực mục tiêu giáo dục 3.3 Phẩm chất đạo đức xã hội - Có lối sống lành mạnh, trung thực, văn minh, phù hợp với sắc dân tộc môi trường giáo dục - Có trách nhiệm với xã hội tuân theo pháp luật, ủng hộ bảo vệ đúng, sáng tạo đổi Những vị trí cơng tác người học đảm nhận sau tốt nghiệp - Làm công tác nghiên cứu tổ chức, quan quản lý giáo dục, sở đào tạo, viện nghiên cứu, đặc biệt lĩnh vực Hóa học, Lí luận phương pháp dạy học mơn Hóa học - Làm cơng tác giảng dạy Hóa học trường đại học, cao đẳng, phổ thông trung học Có khả hướng dẫn bồi dưỡng học sinh giỏi Hóa học trường phổ thơng; PHẦN III: NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Tóm tắt u cầu chương trình đào tạo Tổng số tín phải tích lũy: - 138 tín Khối kiến thức chung ĐHQGHN: 28 tín (Khơng tính mơn học GDTC, GDQP-AN kĩ mềm) - Khối kiến thức chung theo lĩnh vực: 06 tín - Khối kiến thức chung khối ngành: 22 tín + Bắt buộc: 16 tín - + Tự chọn: Khối kiến thức chung nhóm ngành: + Bắt buộc: + Tự chọn: Khối kiến thức ngành bổ trợ: 06/10 tín 60 tín 50 tín 10/27 tín 12 tín + Bắt buộc: - tín + Tự chọn: Khối kiến thức thực tập tốt nghiệp: tín 10 tín Khung chương trình đào tạo Số TT Mã mơn học I PHI1004 PHI1005 Số tín Tên Mơn học Khối kiến thức chung (M1) (khơng tính GDTC, GDQP-AN Kỹ mềm) Những nguyên lý Chủ nghĩa Mác- Lê nin Những nguyên lý Chủ nghĩa Mác- Lê nin POL1001 Tư tưởng Hồ Chí Minh Số tín Lý Thực Tự thuyết hành học Mã số môn học tiên 28 21 32 PHI1004 20 PHI1005 Số TT Số tín Lý Thực Tự thuyết hành học Mã mơn học Tên Mơn học Số tín HIS1002 Đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam 35 INT1003 Tin học sở 10 20 INT1005 Tin học sở 12 18 Ngoại ngữ A1 16 40 20 50 Mã số môn học tiên POL1001 INT1003 FLF1105 Tiếng Anh A1 FLF1205 Tiếng Nga A1 FLF1305 Tiếng Pháp A1 FLF1405 Tiếng Trung A1 Tiếng Đức A1 Ngoại ngữ A2 FLF1106 Tiếng Anh A2 FLF1105 FLF1206 Tiếng Nga A2 FLF1205 FLF1306 Tiếng Pháp A2 FLF1305 FLF1406 Tiếng Trung A2 FLF1405 Tiếng Đức A2 Ngoại ngữ B1 20 50 FLF1107 Tiếng Anh B1 FLF1106 FLF1207 Tiếng Nga B1 FLF1206 FLF1307 Tiếng Pháp B1 FLF1306 FLF1407 Tiếng Trung B1 FLF1406 Tiếng Đức B1 10 11 12 13 14 PES1001 Giáo dục thể chất 2 26 PES1002 Giáo dục thể chất 2 26 CME1001 Giáo dục quốc phòng - an ninh 14 12 CME1002 Giáo dục quốc phòng - an ninh 2 18 12 CME1003 Giáo dục quốc phòng - an ninh 3 21 18 PES1001 CME1001 Số TT Mã môn học 15 17 19 20 21 22 III.2 23 24 25 26 27 Khối kiến thức chung theo lĩnh vực (M2) Khoa học trái đất sống 42 Cơ sở văn hóa Việt Nam 42 28 24 30 24 PSE1001 TMT1001 Lý luận, công nghệ dạy học 30 24 PSE1002 PSE1003 Đo lường đánh giá giáo dục 22 18 PSE1002 10 18 PSE1001 20 PSE1002 20 PSE1002 PSE1006 Tư vấn tâm lý học đường 20 PSE1001 PSE1007 Giáo dục thẩm mỹ 20 PSE1004 PSE1008 Giao tiếp - ứng xử sư phạm 20 PSE1004 GEO105 HIS1052 Khối kiến thức chung khối ngành (M3) Bắt buộc Đại cương tâm lý tâm lý học nhà trường Giáo dục học tổ chức hoạt động PSE1002 giáo dục nhà trường PSE1001 PSE1004 29 30 Thực hành sư phạm phát triển kỹ cá nhân, xã hội Tự chọn Phương pháp nghiên cứu khoa học Giáo dục Quản lý hành Nhà nước quản EDM4001 lý ngành giáo dục đào tạo PSE1005 IV IV.1 28 Mã số môn học tiên III III.1 18 Tên Mơn học Số tín Lý Thực Tự thuyết hành học Kỹ mềm II 16 Số tín MAT109 MAT109 CHE105 22 16 6/10 Khối kiến thức chung nhóm ngành (M4) Bắt buộc 50 Giải tích 30 15 Giải tích 30 15 Hóa học đại cương 42 10 64 MAT1091 Số TT 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Mã môn học CHE105 CHE106 CHE107 CHE105 CHE105 CHE109 CHE108 CHE108 CHE108 CHE200 CHE105 CHE105 CHE109 CHE109 CHE200 IV.2 46 47 48 49 50 51 PHY110 PHY110 MAT110 CHE200 CHE200 CHE319 Số tín Tên Mơn học Số tín Lý Thực Tự thuyết hành học 42 Hóa học đại cương Thực tập hóa học đại cương Hóa học vơ Thực tập hóa học vơ Hóa học hữu Thực tập hóa học hữu Hóa lý 42 CHE1051 Hóa lý 70 CHE1052 Thực tập hóa lý 30 CHE1083 Thực tập hóa lý 2 30 CHE1084 Hóa học phân tích Thực tập hóa học phân tích Hóa học vơ 42 CHE1077 Hóa học hữu 42 CHE1055 Niên luận Tự chọn 10/2 31 Mã số môn học tiên CHE1051 30 CHE1052 14 CHE1052 30 CHE1052 56 30 42 CHE1052 CHE1052 30 CHE1052 CHE1057 30 CHE1077 Cơ - Nhiệt 32 10 Điện – Quang 28 17 MAT1091 Xác suất thống kê 27 18 MAT1091 Thực tập hóa vơ 2 30 CHE1052 Thực tập hóa hữu 2 30 CHE1052 Hố học mơi trường 11 28 MAT1091 CHE1052 Số TT 52 53 54 55 56 Mã môn học CHE107 CHE106 CHE104 CHE107 CHE108 V V.1 V.1.1 57 V.1.2 58 59 60 TMT130 TMT130 TMT130 TMT130 V.2 V.2.1 V.2.1.1 61 CHE313 V.2.1.2 62 CHE300 63 CHE300 64 CHE300 65 CHE300 Số tín Tên Mơn học Số tín Lý Thực Tự thuyết hành học Mã số mơn học tiên Cơ sở hóa sinh 42 CHE1052 Hóa học hợp chất cao phân tử 28 CHE1052 Hóa keo 28 CHE1052 42 CHE1052 Các phương pháp vật lý hóa lý ứng dụng hố học Thực tập phương pháp vật lý hóa lý ứng dụng hoá học Khối kiến thức ngành bổ trợ (M 5) Các môn học chuyên sâu Lý luận Phương pháp dạy học Hóa học Bắt buộc Chương trình, phương pháp dạy học Hố học Tự chọn 30 12 4 10 35 TMT1001 TMT1301 TMT1301 TMT1301 2/6 Dạy học thí nghiệm Hóa học phổ thơng 20 Dạy học tập Hóa học phổ thơng 25 20 Ứng dụng cơng nghệ thơng tin dạy học Hóa học phổ thơng Các mơn học chun sâu Hóa học (Sinh viên lựa chọn chuyên ngành: Hóa Vơ cơ, Hóa Hữu cơ, Hóa Lý Hóa phân tích) Các mơn chun sâu Hóa Vơ Cơ Bắt buộc CHE1052 6 Các phương pháp phân tích cấu trúc hóa vơ Tự chọn CHE1090 4/12 Hóa học phức chất Vật liệu vơ Vật liệu nano composit Hóa sinh vô 12 30 28 28 28 28 CHE1090 CHE1090 CHE1090 CHE1090 Số TT 66 67 Mã môn học CHE300 CHE300 CHE301 V.2.2.2 69 CHE301 70 CHE301 71 CHE301 72 CHE302 73 CHE302 V.2.3 V.2.3.1 74 CHE319 V.2.3.2 75 CHE319 76 CHE302 77 CHE302 78 CHE302 79 CHE302 80 CHE313 81 CHE303 V.2.4 Tên Mơn học Hóa học nguyên tố đất Hóa học nguyên tố phóng xạ Các mơn chun sâu Hóa Hữu Cơ Bắt buộc V.2.2 V.2.2.1 68 Số tín Ứng dụng phương pháp phổ hóa học hữu Tự chọn Số tín Lý Thực Tự thuyết hành học 28 28 Mã số môn học tiên CHE1090 CHE1090 28 CHE1092 2 4/10 Tổng hợp hữu 28 CHE1092 Xúc tác hữu 28 CHE1092 Hóa học hợp chất thiên nhiên 28 CHE1092 Hóa lý hữu 28 CHE1092 28 CHE1092 28 CHE1083 Phương pháp phân tích sắc ký hóa học hữu Các mơn chun sâu Hóa Lý Bắt buộc Nhiệt động học thống kê Tự chọn 4/14 Động học điện hóa 25 CHE1083 Lý thuyết xúc tác ứng dụng 28 CHE1083 Quang phổ phân tử 28 CHE1083 Hóa lý hợp chất cao phân tử 28 CHE1083 Tin học ứng dụng hóa học 28 INT1005 Hóa học bề mặt ứng dụng 28 CHE1083 28 INT1005 Mô q trình hóa học hóa lý máy tính Các mơn chun sâu Hóa Phân tích 13 Số TT Mã môn học V.2.4.1 82 CHE301 V.2.4.2 83 CHE300 84 CHE301 85 CHE301 86 CHE301 87 CHE301 88 CHE301 89 CHE319 Tên Môn học Bắt buộc TMT300 CHE1057 28 CHE1057 28 CHE1057 Các phương pháp tách phân tích 28 CHE1057 Các phương pháp phân tích động học 28 CHE1057 Xử lý số liệu thực nghiệm hóa học phân tích 28 CHE1057 Phương pháp phân tích dòng chảy 28 CHE1057 Phức chất hóa phân tích 28 CHE1057 TMT1301 12 CHE1052 4/14 28 Các phương pháp phân tích điện hóa Các phương pháp phân tích quang học 10 4 Khóa luận tốt nghiệp Khóa luận tốt nghiệp VI.3 Các môn học thay KLTN VI.3.1 92 Bắt buộc Cơ sở lý thuyết hóa học VI.3.2 93 94 95 96 97 TMT400 CHE409 Tự chọn TMT430 TMT430 TMT430 TMT400 Mã số môn học tiên Xử lý mẫu hóa phân tích Tự chọn Thực tập sư phạm VI.2 91 Số tín Lý Thực Tự thuyết hành học Khối kiến thức thực tập tốt nghiệp (M 6) Kiến tập thực tập sư phạm VI VI.1 90 Số tín 10 45 33 3/18 Lý luận cơng nghệ dạy học đại mơn Hóa học Dạy học Hóa học phổ thơng theo chun đề Dạy học Hóa học gắn liền với thực tiễn Phương pháp dạy học môi trường học tập trực tuyến PSE4099 Tư vấn hướng nghiệp 14 30 10 TMT1301 30 10 TMT1301 30 10 TMT1301 30 10 TMT1001 30 10 PSE1002 Số TT 98 Mã mơn học PSE4098 Số tín Tên Môn học Cảm xúc sở sinh lý học cảm xúc Tổng cộng 15 138 Số tín Lý Thực Tự thuyết hành học 30 10 Mã số môn học tiên PSE1001
- Xem thêm -

Xem thêm: CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH SƯ PHẠM HÓA HỌC, CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH SƯ PHẠM HÓA HỌC

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn