CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 2009 – KỸ SƯ

77 9 0
  • Loading ...
1/77 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 08:36

1 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 2009 – KỸ SƯ Mục lục STT Nhóm ngành 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 01 01 01 01 01 02 02 02 02 02 02 02 02 02 03 03 03 03 03 04 04 04 05 05 Ngành Kỹ thuật Cơ khí chế tạo máy Kỹ thuật Cơ khí động lực Kỹ thuật hàng khơng Kỹ thuật Tàu thủy Kỹ thuật Nhiệt Hệ thống thông tin Khoa học máy tính Kỹ thuật máy tính Kỹ thuật phần mềm Truyền thông mạng MT Điện tử viễn thơng Tốn tin ứng dụng Kỹ thuật điện Điều khiển Tự động hóa Kỹ thuật hóa học Kỹ thuật sinh học Kỹ thuật thực phẩm Kỹ thuật in truyền thông Kỹ thuật môi trường Công nghệ May Kỹ thuật dệt Kỹ thuật luyện kim Vật lý kỹ thuật Kỹ thuật hạt nhân vật lý môi trường Trang 11 13 15 19 21 23 25 27 29 33 35 38 42 52 55 59 61 65 68 71 76 80 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 2009 – KỸ SƯ I NHÓM NGÀNH 01 Chương trình Kỹ sư Cơ khí chế tạo máy Cấu trúc chương trình đào tạo (đối sánh với chương trình Cử nhân kỹ thuật ) 1.1 TT PHẦN CHƯƠNG TRÌNH CNKT KỸ SƯ I 1.1 Giáo dục đại cương Toán khoa học 48TC 32 48TC 32 Yêu cầu chung cho khối kỹ thuật 26 chung khối kỹ thuật + ngành 1.2 1.3 Lý luận trị GD thể chất 10 (5) 10 (5) 1.4 1.5 GD quốc phòng-an ninh Tiếng Anh (10) (10) Theo quy định chung Bộ GD-ĐT GDTC GDQP-AN không tính vào tổng số tín tồn khóa II III Cơ sở cốt lõi ngành Thực tập kỹ thuật 58 58 IV Tự chọn tự 8 V Chuyên ngành 16 46 5.1 Định hướng chuyên ngành CN 10 10 5.2 Bổ sung chuyên ngành KS - 14/16/18 5.3 Tự chọn bắt buộc - 10/8/6 5.4 Đồ án tốt nghiệp 12 Tổng khối lượng 132TC GHI CHÚ Học theo lớp phân loại trình độ Yêu cầu chung cho CNKT KS Yêu cầu chung cho CNKT KS Yêu cầu chung cho CNKT KS (chọn từ danh mục Viện phê duyệt) SV chọn chuyên ngành: Công nghệ chế tạo máy, Công nghệ hàn, Công nghệ gia công áp lực, Cơ khí xác quang học, Khoa học& Cơng nghệ chất dẻo,composite Yêu cầu chung cho CNKT KS Yêu cầu riêng chương trình KS, khác chương trình CNKT từ HK8 ĐATN kỹ sư theo chuyên ngành, kết hợp TTTN (3TC) 162 TC Ghi chú: Đối tượng tuyển sinh 4.1 học đầy đủ 162 TC gồm toàn phần chương trình từ I-V Đối tượng tuyển sinh 4.2, 4.3 phải học phần V (chuyên ngành) học phần chuyển đổi cần thiết, riêng CNKT theo định hướng chuyên ngành phải học 36 TC gồm phần 5.2, 5.3 5.4 Danh mục học phần chi tiết chương trình đào tạo 1.2 STT/ MÃ SỐ KHỐI KIẾN THỨC/ TÊN HỌC PHẦN KHỐI LƯỢNG I Giáo dục đại cương (xem chương trình Cử nhân kỹ thuật) 48TC II Cơ sở cốt lõi ngành (xem chương trình Cử nhân kỹ thuật) 58TC III Thực tập kỹ thuật (thực tuần từ trình độ năm thứ 3) 2TC Tự chọn tự 8TC IV KỲ HỌC THEO KH CHUẨN 16 17 9 11 17 15 10 V-1 ME4282 ME4112 ME4192 ME4222 ME4232 ME4202 ME3180 ME4082 ME4162 ME4152 ME4182 ME4242 ME4312 ME5110 ME4102 ME4122 ME4132 ME4172 ME4272 ME4252 ME4213 ME4262 ME4281 ME4121 V-2 ME4024 ME4104 ME4054 ME4064 ME4284 Chuyên ngành Công nghệ chế tạo máy (40 bắt buộc + tự chọn) Định hướng chuyên ngành theo chương trình cử nhân( 10 TC) Máy CNC Rơbốt cơng nghiệp (BTL) 46TC 2(2-1-0-4) Tự động hóa sản xuất Thiết kế máy công cụ Thiết kế dụng cụ cắt Đồ án Thiết kế dụng cụ cắt Bổ sung chun ngành theo chương trình kỹ sư (18 TC) Cơng nghệ chế tạo máy II ĐA công nghệ chế tạo máy Công nghệ CNC (BTL) Đồ án thiết kế máy Kỹ thuật ma sát (BTL) TĐH thủy khí máy Cơng nghệ tạo hình dụng cụ Kỹ thuật CAD/CAM (BTL) Đồ án tốt nghiệp kỹ sư (CKCTM) Chọn TC từ học phần FMS & CIM (BTL) Các phương pháp gia công tinh (BTL) Tổ chức sản xuất khí (BTL) Cơng nghệ bơi trơn Phương pháp xử lý số liệu thực nghiệm (BTL) Thiết kế nhà máy khí (BTL) Các phương pháp gia cơng phi truyền thống Ứng dụng CAD/CAM/CAE CNC gia công (BTL) Tính tốn thiết kế robot Máy nâng chuyển 2(2-1-0-4) 2(2-0-1-4) 2(2-0-1-4) 2(0-0-4-4) Cộng khối lượng tồn khố 162TC Chun ngành Công nghệ hàn (36 bắt buộc + 10 tự chọn) Định hướng chuyên ngành theo chương trình cử nhân( 10 TC) Cơng nghệ hàn nóng chảy I Kết cấu hàn I Thiết bị hàn hồ quang Bảo đảm chất lượng hàn Đồ án cơng nghệ hàn nóng chảy Bổ sung chuyên ngành theo chương trình kỹ sư (14 TC) 2 2 4(4-0-1-8) 2(0-0-4-4) 2(2-1-0-4) 2(0-0-4-4) 2(2-1-0-4) 2(2-1-0-4) 2(2-1-0-4) 2(2-1-0-4) 12 2 2 2 12 2(2-1-0-4) 2(2-1-0-4) 2(2-1-0-4) 2(2-0-1-4) 2(2-1-0-4) 2(2-1-0-4) 2(2-1-0-4) 2(2-1-0-4) 2(2-1-0-4) 2(2-1-0-4) (2-0-1-4) (2-0-1-4) (2-0-1-4) (2-0-1-4) (0-0-4-4) 16 17 17 16 17 18 17 16 16 12 2 2 ME4074 ME4034 ME4084 ME4214 ME4124 ME4134 ME5111 ME4094 ME4164 ME4283 ME4174 ME4144 ME4204 V-3 ME4025 ME4035 ME4055 ME4065 ME4285 Vật liệu hàn Cơng nghệ hàn nóng chảy II Cơng nghệ thiết bị hàn áp lực Tự động hóa trình hàn Hàn đắp phun phủ Đồ án kêt cấu hàn Đồ án tốt nghiệp kỹ sư (Công nghệ Hàn) Chọn 10 TC từ học phần Ứng suất biến dạng hàn Công nghệ thiết bị hàn vảy Kết cấu hàn II Robot hàn Các trình hàn đặc biệt Thiết kế xưởng hàn (2-0-1-4) (3-0-1-6) (3-0-1-6) (2-0-1-4) (2-0-1-4) (0-0-4-4) 12 10 (2-0-1-4) (2-0-1-4) (2-1-0-4) (2-0-1-4) (2-1-0-4) (2-1-0-4) 162TC Chuyên ngành Công nghệ gia công áp lực (38 bắt buộc + tự chọn) Định hướng chuyên ngành theo chương trình cử nhân( 10 TC) Lý thuyết dập tạo hình Thiết bị gia cơng áp lực Cơng nghệ tạo hình Cơng nghệ tạo hình khối Đồ án Gia cơng áp lực 2(2-1-0-4) 2(2-0-1-4) 2(2-0-1-4) 2(2-0-1-4) 2(0-0-4-4) Cộng khối lượng tồn khố 2 12 Cộng khối lượng tồn khố Bổ sung chuyên ngành theo chương trình kỹ sư (16 TC) Đồ án thiết kế công nghệ chế tạo ME4105 khn dập tạo hình ME4115 Thiết kế chế tạo khn ME4135 Tự động hóa q trình dập tạo hình ME4075 Ma sát gia cơng áp lực ME4165 Máy dập CNC, PLC MSE4368 Công nghệ Thiết bị cán kéo ME5112 Đồ án tốt nghiệp kỹ sư (GCAL) Chọn TC từ học phần Mô hình hóa mơ số q trình ME4145 biến dạng Phương pháp xây dựng bề mặt cho ME4352 CAD/CAM ME4282 Máy CNC Rôbốt công nghiệp ME4244 Công nghệ hàn ME4182 Tự động hóa thủy khí máy Cơng nghệ gia công sản phẩm chất ME4321 dẻo ME4093 Kỹ thuật Laser 3 16 17 17 16 17 18 17 16 16 12 2 2 4(0-8-0-16) 3(3-1-1-6) 3(3-2-0-6) 2(2-1-0-4) 2(2-1-0-4) 2(2-1-0-4) 12 3 2 12 2(2-1-0-4) 2(2-1-0-4) 2(2-1-0-4) 2(2-0-1-4) 2(2-1-0-4) 2(2-0-1-4) 2(2-1-0-4) 162TC 16 17 17 16 17 18 17 16 16 12 V-4 Chuyên ngành Cơ khí xác quang học (38 bắt buộc + tự chọn) Định hướng chuyên ngành cử nhân (10TC) ME4013 Chi tiết cấu xác 2(2-0-1-4) ME4023 Quang kỹ thuật 2(2-1-0-4) ME4083 Công nghệ MCX 2(2-0-1-4) ME4073 Kỹ thuật xử l lý nhiệt bề mặt Công nghệ thiết bị luyện kim loại màu Công nghệ thiết bị luyện kim loại quý, Công nghệ thiết bị luyện gang An tồn cơng nghiệp KT môi trường Công nghệ thiết bị luyện thép Đồ án môn học Thực tập tốt nghiệp Đồ án tốt nghiệp kỹ sư Chọn TC học phần sau Ăn mòn bảo vệ vật liệu Tinh luyện kim loại hợp kim Tái sinh vật liệu kim loại Cơ sở thiết kế nhà máy luyện kim Công nghệ thiết bị đúc phôi thép Công nghệ thiết bị luyện kim bột Cộng khối lượng tồn khố Nhóm chun ngành Vật lý vật liệu Cơng nghệ Xử lý - VL học, Xử lý nhiệt bề mặt - VL Công nghệ đúc (49 TC + TC tự chọn bắt buộc) Thí nghiệm cơng nghệ vật liệu kim loại Cơ sở mơ hình hóa mơ số Q trình đơng đặc Kỹ thuật tạo hình vật liệu Kỹ thuật luyện gang thép Luyện kim loại màu compozit Công nghệ xử lý nhiệt bề mặt Công nghệ khuôn đúc Công nghệ thiết bị nhiệt luyện Công nghệ nấu luyện hợp kim An tồn cơng nghiệp KT mơi trường Cơng nghệ xử lý bề mặt Đồ án môn học Thực tập tốt nghiệp Đồ án tốt nghiệp kỹ sư Chọn TC học phần sau Ăn mòn bảo vệ vật liệu Cơ sở thiết kế xưởng đúc nhiệt luyện Thiết kế thiết bị đúc Mơ hình hóa mơ q trình đúc 2(0-4-0-4) 3(3-0-0-6) 3(3-0-0-6) 3(3-0-0-6) 3(3-0-0-6) 3(3-0-0-6) 3(3-0-0-6) 3(3-0-0-6) 3 3 3 3(3-0-0-6) 3(3-0-0-6) 3(3-0-0-6) 3(3-0-0-6) 2(1-0-2-4) 2(0-2-2-4) 10 3 2 10 2(2-0-0-4) 2(2-0-0-4) 2(2-0-0-6) 2(2-0-0-4) 2(2-0-0-4) 2(2-0-0-4) 162TC 16 17 18 18 16 18 17 16 14 12 57TC 14 11 14 12 2(0-4-0-4) 3(3-0-0-6) 3(3-0-0-6) 3(3-0-0-6) 3(3-0-0-6) 3(3-0-0-6) 3(3-0-0-6) 3(3-0-0-6) 3(3-0-0-6) 3(3-0-0-6) 3(3-0-0-6) 3(3-0-0-6) 2(1-0-2-4) 2(0-2-2-4) 10 2(2-0-0-4) 2(2-0-0-4) 2(1-2-0-4) 2(2-0-0-4) 3 3 3 3 3 2 10 67 MSE5714 Hợp kim hệ sắt MSE5715 Lý thuyết hợp kim hóa Cộng khối lượng tồn khố V-3 Chun ngành Cơ học vật liệu cơng nghệ tạo hình (49 TC + TC tự chọn bắt buộc) MSE4016 Thí nghiệm công nghệ vật liệu kim loại MSE3111 Cơ sở mơ hình hóa mơ số MSE3112 Q trình đơng đặc MSE4112 Kỹ thuật tạo hình vật liệu MSE4113 Kỹ thuật luyện gang thép MSE4114 Luyện kim loại màu compozit MSE4115 Công nghệ xử lý nhiệt bề mặt MSE4217 Lý thuyết cán MSE4218 Công nghệ cán MSE4219 Thiết bị cán MSE5610 An tồn cơng nghiệp KT môi trường MSE5810 Công nghệ thiết bị LK bột MSE5820 Đồ án môn học MSE5830 Thực tập tốt nghiệp MSE5840 Đồ án tốt nghiệp kỹ sư Chọn TC từ học phần MSE5811 Cơ sở thiết kế xưởng cán MSE5812 Công nghệ thiết bị ép chảy kéo MSE5813 Công nghệ thiết bị cán ống MSE5814 Mơ số q trình cán MSE5815 Công nghệ thiết bị rèn dập MSE5816 Tự động hóa q trình cán Cộng khối lượng tồn khoá 2(2-0-0-4) 2(2-0-0-4) 162TC 16 17 18 18 16 18 17 16 14 12 57TC 14 11 14 12 2(0-4-0-4) 3(3-0-0-6) 3(3-0-0-6) 3(3-0-0-6) 3(3-0-0-6) 3(3-0-0-6) 3(3-0-0-6) 3(3-0-0-6) 3(3-0-0-6) 3(3-0-0-6) 3(3-0-0-6) 3(3-0-0-6) 2(1-0-2-4) 2(0-2-2-4) 10 3 3 3 3 3 2 10 2(2-0-0-4) 2(2-0-0-4) 2(2-0-0-4) 2(2-0-0-4) 2(2-0-0-4) 2(2-0-0-4) 162TC 16 17 18 18 16 18 17 16 14 12 68 V NHÓM NGÀNH 05 69 Nội dung chương trình Kỹ sư Vật lý kỹ thuật 1.1 Cấu trúc chương trình đào tạo (đối sánh với chương trình Cử nhân kỹ thuật) TT PHẦN CHƯƠNG TRÌNH CNKT KỸ SƯ I Giáo dục đại cương 48TC 48TC 1.1 1.2 Toán khoa học Lý luận trị 1.3 1.4 GD thể chất GD quốc phòng-an ninh 1.5 II Tiếng Anh Cơ sở cốt lõi ngành III GHI CHÚ Yêu cầu chung cho khối kỹ thuật 32 10 32 10 (5) (10) (5) (10) 45 45 Học theo lớp phân loại trình độ Yêu cầu chung cho CNKT KS Thực tập kỹ thuật 2 Yêu cầu chung cho CNKT KS IV Tự chọn tự 9 Yêu cầu chung cho CNKT KS (chọn từ danh mục Trường) V Chuyên ngành 24 56 Cử nhân: SV chọn định hướng: Vật liệu ĐT CN nano; Vật lý tin học; Quang học quang ĐT; VL công nghiệp; CN vi hệ thống vi điện tử Kỹ sư: SV chọn chuyên ngành: Vật liệu ĐT CN nano; Vật lý tin học; Quang học quang ĐT 5.1 Định hướng chuyên ngành CN 18 18 Yêu cầu chung cho CNKT KS 5.2 Bổ sung chuyên ngành KS - 15 5.3 Tự chọn bắt buộc - 11 5.4 Đồ án tốt nghiệp 12 Yêu cầu riêng chương trình KS, khác chương trình CNKT từ HK8 ĐATN kỹ sư theo chuyên ngành, kết hợp TTTN (3TC) Tổng khối lượng 128TC 26 TC chung khối kỹ thuật + ngành Theo quy định chung Bộ GD-ĐT GDTC GDQP-AN khơng tính vào tổng số tín tồn khóa 160TC Ghi chú: Đối tượng tuyển sinh 4.1 học đầy đủ 160 TC gồm tồn phần chương trình từ I-V Đối tượng tuyển sinh 4.2, 4.3 phải học phần V (chuyên ngành) học phần chuyển đổi, bổ sung cần thiết, riêng Cử nhân KT theo định hướng chuyên ngành phải học 38 TC gồm phần 5.2, 5.3 5.4 1.2 STT/ MÃ SỐ Danh mục học phần chi tiết chương trình đào tạo KHỐI KIẾN THỨC/ TÊN HỌC PHẦN KHỐI LƯỢNG I Giáo dục đại cương (xem chương trình Cử nhân kỹ thuật) 48TC II Cơ sở cốt lõi ngành (xem chương trình Cử nhân kỹ thuật) 45TC III Thực tập kỹ thuật (thực tuần từ trình độ năm thứ 3) 2TC Tự chọn tự 9TC Chuyên ngành Vật liệu điện tử 56TC IV V-1 KỲ HỌC THEO KH CHUẨN 16 17 9 12 10 3 13 15 12 70 công nghệ nano (33 bắt buộc + 11 tự chọn) PH3070 Kỹ thuật chân không 2(2-0-0-4) PH3290 Vật lý công nghệ nano 2(1-1-1-4) PH3080 Cảm biến kỹ thuật đo lường 3(3-0-0-6) PH3200 Quang ĐT thông tin quang sợi 3(2-1-1-6) PH4070 Công nghệ vi điện tử 3(2-1-1-6) PH4080 Từ học vật liệu từ 3(2-1-1-6) PH4130 Vật liệu polyme 2(1-1-1-4) PH3301 Phân tích cấu trúc 3(2-1-1-6) PH4660 Vật lý laser 2(2-0-0-4) PH4120 Mô linh kiện công nghệ bán dẫn 2(2-0-0-4) PH4040 Vật lý kỹ thuật màng mỏng 3(2-1-1-6) PH4090 Các cấu trúc nano 2(1-1-1-4) PH4100 Công nghệ linh kiện MEMS 3(2-1-1-6) PH5000 PH5100 Thực tập tốt nghiệp Kỹ sư Đồ án tốt nghiệp kỹ sư Chọn 11 TC từ học phần 3(0-0-6-6) 9(0-0-18-18) 11 PH3100 Mơ hình hố 3(2-1-1-6) PH3280 Vật lý siêu âm ứng dụng 3(2-1-1-6) PH4540 Kỹ thuật tính tốn số VLKT 3(2-1-1-6) PH3330 Vật lý điện tử 3(3-0-0-6) PH4010 Vật liệu bán dẫn 2(2-0-0-4) PH4020 Kỹ thuật phân tích phổ 3(2-1-1-6) PH4060 Cơng nghệ vật liệu 2(2-0-0-4) PH4110 Hóa lý chất rắn 2(2-0-0-4) PH4640 Vật liệu quang điện tiên tiến 2(2-0-0-4) PH3370 Pin mặt trời 3(3-0-0-6) PH4690 Kỹ thuật hiển thị hình ảnh Cộng khối lượng tồn khoá 2(2-0-0-4) 160TC V-2 Chuyên ngành Vật lý tin học (33 bắt buộc + 11 tự chọn) 16 17 18 18 19 15 15 15 15 12 56TC 3 PH3140 Tin học ghép nối 3(2-1-1-6) PH3100 Mơ hình hố 3(2-1-1-6) PH4440 Phương pháp Mote-Carlo 2(1-1-1-4) PH4490 Kỹ thuật xử lý ảnh ứng dụng kỹ thuật 2(1-1-1-4) PH4500 Phương pháp nguyên lý ban đầu 3(2-1-1-6) PH4510 Mạng neron ứng dụng VLKT 2(1-1-1-4) PH4540 Kỹ thuật tính tốn số VLKT 3(2-1-1-6) 15 14 12 2 71 PH4410 Tin học vật lý nâng cao 3(2-1-1-6) PH4460 Mô vật lý 2(1-1-1-4) PH4450 Thiết kế mạch điện tử 3(2-1-1-6) PH4120 Mô linh kiện công nghệ bán dẫn 2(2-0-0-4) PH4090 Các cấu trúc nano 2(1-1-1-4) PH4080 Từ học vật liệu từ 3(2-1-1-6) PH5000 PH5100 Thực tập tốt nghiệp Kỹ sư Đồ án tốt nghiệp kỹ sư Chọn 11 TC từ học phần 3(0-0-6-6) 9(0-0-18-18) 11 PH3301 Phân tích cấu trúc 3(2-1-1-6) PH3280 Vật lý siêu âm ứng dụng 3(2-1-1-6) PH3080 Cảm biến kỹ thuật đo lường 3(3-0-0-6) PH4660 Vật lý laser 2(2-0-0-4) PH4060 Công nghệ vật liệu 2(2-0-0-4) PH4110 Hóa lý chất rắn 2(2-0-0-4) PH4130 Vật liệu polyme 2(1-1-1-4) PH4690 Kỹ thuật hiển thị hình ảnh 2(2-0-0-4) PH3290 Vật lý công nghệ nano 2(1-1-1-4) PH3200 Quang ĐT thông tin quang sợi 3(2-1-1-6) PH4070 Công nghệ vi điện tử 3(2-1-1-6) PH4640 Vật liệu quang điện tiên tiến 2(2-0-0-4) PH3370 Pin mặt trời Cộng khối lượng tồn khố 3(3-0-0-6) 160TC V-3 Chuyên ngành Quang học quang điện tử (33 bắt buộc + 11 tự chọn) 16 17 18 18 18 15 15 17 14 12 56TC 3 14 14 12 PH3370 Pin mặt trời 3(3-0-0-6) PH4600 Cơ sở kỹ thuật ánh sáng 3(2-1-1-6) PH4660 Vật lý laser 2(2-0-0-4) PH3200 Quang ĐT thông tin quang sợi 3(2-1-1-6) PH4670 Thiết kế hệ thống chiếu sáng 3(2-1-1-6) PH4640 Vật liệu quang điện tiên tiến 2(2-0-0-4) PH4730 Quang tử 2(2-0-0-4) PH4610 Nguồn sáng & thiết bị kỹ thuật chiếu sáng 2(2-0-0-4) PH4650 Kỹ thuật đo lường ánh sáng 3(2-1-1-6) PH3080 Cảm biến kỹ thuật đo lường 3(3-0-0-6) PH4680 Hệ thống điện cho chiếu sáng 2(2-0-0-4) PH4690 Kỹ thuật hiển thị hình ảnh 2(2-0-0-4) 2
- Xem thêm -

Xem thêm: CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 2009 – KỸ SƯ, CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 2009 – KỸ SƯ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn