CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ DẠY HỌC TÍCH HỢP

11 10 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 08:36

Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ DẠY HỌC TÍCH HỢP 1.1 CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN 1.1.1 Tích hợp Theo từ điển Tiếng Việt: “Tích hợp kết hợp hoạt động, chương trình thành phần khác thành khối chức Tích hợp có nghĩa thống nhất, hòa hợp, kết hợp” Theo từ điển Giáo dục học: “Tích hợp hành động liên kết đối tượng nghiên cứu, giảng dạy, học tập lĩnh vực vài lĩnh vực khác kế hoạch dạy học” Trong tiếng Anh, tích hợp viết “integration” từ gốc Latin (integer) có nghĩa “whole” hay “tồn bộ, tồn thể” Có nghĩa phối hợp hoạt động khác nhau, thành phần khác hệ thống để bảo đảm hài hòa chức mục tiêu hoạt động hệ thống Đưa tư tưởng sư phạm tích hợp vào q trình dạy học cần thiết dạy học tích hợp xu hướng lí luận dạy học nhiều nước giới thực 1.1.2 Mục đích dạy học tích hợp Chương trình dạy nghề truyền thống phần lớn theo quan điểm tiếp cận nội dung Chương trình dạy nghề thiết kế thành môn học lý thuyết môn học thực hành riêng lẻ Chính loại chương trình có hạn chế: Q nặng phân tích lý thuyết, không định hướng thực tiễn hành động - Thiếu yếu phát triển kỹ quan hệ qua lại cá nhân (kỹ giao tiếp) Lý thuyết thực hành tách rời có mối quan hệ Khơng giúp người học làm việc tốt nhóm Nội dung trùng lắp, học có tính dự trữ Khơng phù hợp với xu học tập suốt đời… Cùng với xu đổi giáo dục Việt Nam, chương trình dạy nghề hệ thống giáo dục nghề nghiệp thiết kế theo quan điểm kết hợp môn học mô đun kỹ hành nghề Các mô đun xây dựng theo quan điểm hướng đến lực thực Mô đun đơn vị học tập có tính trọn vẹn, tích hợp lý thuyết thực hành để người học sau học xong có lực thực công việc cụ thể nghề nghiệp Như dạy học mô đun thực chất dạy học tích hợp nội dung để nhằm hướng đến mục đích sau : Gắn kết đào tạo với lao động Học đôi với hành, lực hoạt động - Dạy học hướng đến hình thành lực nghề nghiệp, đặc biệt lực hoạt động nghề - Khuyến kích người học học cách tồn diện (Khơng kiến thức chun mơn mà học lực từ ứng dụng kiến thức đó) Nội dung dạy học có tính động dự trữ - Người học tích cực, chủ động, độc lập 1.1.3 Đặc điểm dạy học tích hợp Dạy học tích hợp có đặc điểm sau: 1.1.3.1 Lấy người học làm trung tâm: Dạy học lấy người học làm trung tâm xem phương pháp đáp ứng yêu cầu mục tiêu giáo dục giáo dục nghề nghiệp, có khả định hướng việc tổ chức trình dạy học thành q trình tự học, q trình cá nhân hóa người học Dạy học lấy người học trung tâm đòi hỏi người học chủ thể hoạt động học, họ phải tự học, tự nghiên cứu để tìm kiến thức hành động mình, người học khơng đặt trước kiến thức có sẵn giảng giáo viên mà phải tự đặt vào tình có vấn đề thực tiễn, cụ thể sinh động nghề nghiệp từ tự tìm chưa biết, cần khám phá học để hành, hành để học, tức tự tìm kiếm kiến thức cho thân Trong dạy học lấy người học làm trung tâm đòi hỏi người học tự thể mình, phát triển lực làm việc nhóm,hợp tác với nhóm, với lớp Sự làm việc theo nhóm đưa cách thức giải đầy tính sáng tạo, kích thích thành viên nhóm hăng hái tham gia vào gỉai vấn đề Sự hợp tác người học với người học quan trọng ngoại lực, điều quan trọng cần phải phát huy nội lực tính tự chủ, chủ động nổ lực tìm kiếm kiến thức người học Còn người dạy người tổ chức hướng dẫn trình học tập, đạo diễn cho người học tự tìm kiếm kiến thức phương thức tìm kiếm kiến thức hành động Người dạy phải dạy mà người học cần, doanh nghiệp đòi hỏi để đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực có chất lượng cao cho kinh tếxã hội dạy mà người dạy có Quan hệ người dạy người học thực dựa sở tin cậy hợp tác với Trong q trình tìm kiếm kiến thức người học chưa xác, chưa khoa học, người học vào kết luận nguời dạy để tự kiểm tra, đánh giá rút kinh nghiệm cách học Nhận sai sót biết cách sửa sai biết cách học Dạy học tích hợp biểu cách tiếp cận lấy người học trung tâm, xu hướng chung có nhiều ưu so với dạy học truyền thống 1.1.3.2 Định hướng đầu Đặc điểm nhất, có ý nghĩa trung tâm đào tạo nghề theo lực thực định hướng ý vào kết đầu trình đào tạo xem người học làm vào cơng việc thực tiễn để đạt tiêu chuẩn đầu Như vậy, người học để làm đòi hỏi có liên quan đến chương trình, để làm tốt cơng việc thực tiễn mong đợi liên quan đến việc đánh giá kết học tập Người học đạt đòi hỏi tùy thuộc vào khả người Trong đào tạo, việc định hướng kết đầu nhằm đảm bảo chất lượng trình đào tạo, cho phép người sử dụng sản phẩm đào tạo tin tưởng sử dụng thời gian dài, đồng thời góp phần tạo niềm tin cho khách hàng Dạy học tích hợp ý đến kết học tập người học để vận dụng vào công việc tương lai nghề nghiệp sau này, đòi hỏi q trình học tập phải đảm bảo chất lượng hiệu để thực nhiệm vụ Từ kết đầu đến xác định vai trò người có trách nhiệm tạo kết đầu này, vai trò tập hợp hành vi mong đợi theo nhiệm vụ, cơng việc mà người thực thật Do đó, đòi hỏi người dạy phải dạy lý thuyết chuyên môn nghề nghiệp vừa phải hướng dẫn quy trình cơng nghệ, thao tác nghề nghiệp chuẩn xác, phổ biến kinh nghiệm, nêu dạng sai lầm, hư hỏng, nguyên nhân biện pháp khắc phục, biết cách tổ chức hướng dẫn luyện tập 1.1.3.3 Dạy học lực thực Dạy học tích hợp định hướng kết đầu nên phải xác định lực mà người học cần nắm vững, nắm vững thể công việc nghề nghiệp theo tiêu chuẩn đặt xác định việc phân tích nghề xây dựng chương trình Xu chương trình dạy nghề xây dựng sở tổ hợp lực cần có người lao động thực tiễn sản xuất, kinh doanh Phương pháp dùng phổ biến để xây dựng chương trình phương pháp phân tích nghề (DACUM) phân tích chức nghề cụ thể Theo phương pháp này, chương trình đào tạo nghề thường kết cấu theo mô đun lực thực Điều đồng nghĩa với việc nội dung giảng dạy mô đun phải xây dựng theo hướng “tiếp cận theo kỹ năng” Dạy học tích hợp hiểu hình thức dạy học kết hợp dạy lý thuyết dạy thực hành, qua người học hình thành lực hay kỹ hành nghề nhằm đáp ứng mục tiêu mô đun Dạy học phải làm cho người học có lực tương ứng với chương trình Do đó, việc dạy kiến thức lý thuyết mức độ hàn lâm mà mức độ cần thiết nhằm hỗ trợ cho phát triển lực thực hành người học Trong dạy học tích hợp, lý thuyết hệ thống tri thức khoa học chuyên ngành vấn đề bản, quy luật chung lĩnh vực chuyên ngành Hơn nữa, việc dạy lý thuyết túy dẫn đến tình trạng lý thuyết sng, kiến thức sách khơng mang lại lợi ích thực tiễn Do đó, cần gắn lý thuyết với thực hành trình dạy học Thực hành hình thức luyện tập để trau dồi kỹ năng, kỹ xảo hoạt động giúp cho người học hiểu rõ nắm vững kiến thức lý thuyết Đây khâu để thực nguyên lý giáo dục học đôi với hành, lý luận gắn với thực tiễn Thực hành phải có đủ phương tiện, kế hoạch, quy trình luyện tập gắn với vấn đề lý thuyết vừa học Để hình thành cho người học kỹ cần phải dạy cho họ biết cách kết hợp huy động hợp lý nguồn nội lực (kiến thức, khả thực thái độ) ngoại lực (tất huy động nằm cá nhân) Như vậy, người dạy phải định hướng, giúp đỡ, tổ chức, điều chỉnh động viên hoạt động người học Sự định hướng người dạy góp phần tạo mơi trường sư phạm bao gồm yếu tố cần có phát triển người học mà mục tiêu học đặt cách giải chúng Người dạy vừa có trợ giúp vừa có định hướng để giảm bớt sai lầm cho người học phần thực hành; đồng thời kích thích, động viên người học nẩy sinh nhu cầu, động hứng thú để tạo kết mới, tức chuyển hóa kinh nghiệm thành sản phẩm thân Trong dạy học tích hợp, người học đặt vào tình đời sống thực tế, họ phải trực tiếp quan sát, thảo luận, làm tập, giải nhiệm vụ đặt theo cách nghĩ mình, tự lực tìm kiếm nhằm khám phá điều chưa rõ khơng phải thụ động tiếp thu tri thức giáo viên xếp Người học cần phải tiếp nhận đối tượng qua phương tiện nghe, nhìn, phân tích đối tượng nhằm làm bộc lộ phát mối quan hệ chất, tất yếu vật, tượng Từ đó, người học vừa nắm kiến thức vừa nắm phương pháp thực hành Như vậy, người dạy không đơn truyền đạt kiến thức mà hướng dẫn thao tác thực hành Hoạt động cần có kiểm sốt, dạy học vậy, người dạy cần có kiểm soát, củng cố nhận thức đúng, uốn nắn nhận thức chưa Việc kiểm soát thực qua thông tin, tự đánh giá, điều chỉnh Việc đánh giá xác định lực phải theo quan điểm người học phải thực hành công việc giống người công nhân thực thực tế Việc đánh giá riêng người họ hồn thành cơng việc, đánh giá khơng phải đem so sánh người học với người học khác mà đánh giá dựa tiêu chuẩn nghề 1.2 MỘT SÔ QUAN ĐIỂM DẠY HỌC TRONG TỞ CHỨC DẠY HỌC TÍCH HỢP Hai quan điểm dạy học chủ đạo tổ chức dạy học tích hợp: 1.2.1 Dạy học giải vấnđề · Khái niệm: Dạy học giải vấn đề cách thức, đường mà giáo viên áp dụng việc dạy học để làm phát triển khả tìm tòi khám phá độc lập học sinh cách đưa tình có vấn đề điều khiển hoạt động học sinh nhằm giải vấn đề · Đặc trưng dạy học giải vấn đề Dạy học giải vấn đề gồm có bốn đặc trưng sau: (1) Đặc trưng dạy học giải vấn đề xuất phát từ THCVĐ: - Tình có vấn đề (THCVĐ) ln chứa đựng nội dung cần xác định, nhiệm vụ cần giải quyết, vướng mắc cần tháo gỡ vậy, kết việc nghiên cứu giải THCVĐ tri thức phương thức hành động chủ thể - THCVĐ đặc trưng trạng thái tâm lý xuất chủ thể giải tốn, mà việc giải vấn đề cần đến tri thức mới, cách thức hành động chưa biết trước (2) Q trình dạy học theo quan điểm GQVĐ chia thành giai đoạn có mục đích chuyên biệt: * Thực dạy học giải vấn đề theo bước: Hình 1.5: Cấu trúc dạy học giải vấn đề theo bước Bước 1: Tri giác vấn đề Tạo tình gợi vấn đề Giải thích xác hóa để hiểu tình Phát biểu vấn đề đặt mục đích giải vấn đề Bước 2:Giải vấn đề - Phân tích vấn đề, làm rõ mối liên hệ biết phải tìm - Đề xuất thực hướng giải quyết, điều chỉnh, chí bác bỏ chuyển hướng cần thiết Trong khâu thường hay sử dụng qui tắc tìm đốn chiến lược nhận thức sau: Qui lạ quen; Đặc biệt hóa chuyển qua trường hợp giới hạn; Xem tương tự; Khái quát hóa; Xét mối liên hệ phụ thuộc; Suy ngược (tiến ngược, lùi ngược) suy xi (khâu làm nhiều lần tìm hướng đúng) Trình bày cách giải vấn đề Bước 3: Kiểm tra nghiên cứu lời giải Kiểm tra đắn phù hợp thực tế lời giải Kiểm tra tính hợp lý tối ưu lời giải Tìm hiểu khả ứng dụng kết - Đề xuất vấn đề có liên quan nhờ xét tương tự, khái quát hóa, lật ngược vấn đề giải * Thực dạy học giải vấn đề theo bước Hình 1.6: Cấu trúc dạy học giải vấn đề theo bước Bước 1:Đưa vấn đề: Đưa nhiệm vụ, tình mục đích hoạt động Bước 2:Nghiên cứu vấn đề: Thu thập hiểu biết học sinh, nghiên cứu tài liệu Bước 3:Giải vấn đề: Đưa lời giải, đánh giá chọn phương án tối ưu Bước 4:Vận dụng: Vận dụng kết để giải tình huống, vấn đề tương tự (3) Quá trình dạy học theo quan điểm GQVĐ bao gồm nhiều hình thức tổ chức đa dạng: Quá trình học tập diễn với cách tổ chức đa dạng lôi người học tham gia tập thể, động não, tranh luận dẫn dắt, gợi mở, cố vấn giáo viên; ví dụ: - Làm việc theo nhóm nhỏ (trao đổi ý kiến, khuyến khích tìm tòi…) - Thực kỹ thuật hỗ trợ tranh luận (ngồi vòng tròn, chia nhóm nhỏ theo ý kiến loại ) - Tấn công não (brain storming), thường bước thứ tìm tòi giải vấn đề (người học thường yêu cầu suy nghĩ, đề ý giải pháp mức độ tối đa có mình) - Báo cáo trình bày (thực nhiều cách làm, từ cá nhân viết, trình bày nhóm nhỏ, báo cáo nhóm trước lớp ) (4) Có nhiều mức độ tích cực tham gia học sinh khác nhau: Tùy theo mức độ độc lập học sinh trình giải vấn đề Tùy theo mức độ độc lập học sinh trình giải vấn đề, người ta đề cập đến cấp độ khác nhau, đồng thời hình thức khác dạy học giải vấn đề tự nghiên cứu giải vấn đề, tìm tòi phần, trình bày giải vấn đề giáo viên 1.2.2 Dạy học định hướng hoạt động Hình 1.7:Cấu trúc vĩ mơ hoạt động Quan điểm đổi chất lượng dạy học dạy nghề trang bị cho học sinh lực thực nhiều tri thức có tính tái lại Để thực định hướng đổi phải cần đến phương thức đào tạo có tính hoạt động có tính giải vấn đề Người học cần trang bị lượng tri thức đồng thời liên kết định hướng tới lực Một vấn đề đặt phương pháp dạy học mang lại hiệu hình thành học sinh lực Đã từ lâu người ta nghiên cứu tiếp cận lý thuyết hoạt động để thiết kế tổ chức dạy học hướng đến lực Bản chất dạy học định hướng hoạt động hướng học sinh vào hoạt động giải vấn đề kỹ thuật nhiệm vụ tình nghề nghiệp, nhằm chuẩn bị cho học sinh tham gia vào giải nhiệm vụ nghề nghiệp - Một hoạt động bao gồm nhiều hành động nhằm vào đối tượng để chiếm lĩnh nó, đối tượng trở thành động hoạt động chủ thể - Hành động thực hàng loạt thao tác để giải nhiệm vụ định, nhằm đạt mục đích hành động - Thao tác gắn liền với việc sử dụng công cụ, phương tiện điều kiện cụ thể Trong hành động có ý thức nào, yếu tố tâm lý giữ chức năng: - Định hướnghành động Thúc đẩyhành động Điều khiểnthực hành động Kiểm tra, điều chỉnhhành động Vận dụng lý thuyết hoạt động vào hoạt động dạy học tức phải coi học sinh chủ thể hoạt động học tập (học lý thuyết, học thực hành, thực tập sản xuất, học hoạt động văn hóa, xã hội ), giáo viên cần phải xây dựng nên nội dung hoạt động đáp ứng yêu cầu mục tiêu đào tạo thể thành hệ thống nhiệm vụ cụ thể tổ chức hoạt động học sinh thực có kết Trọng tâm kiểu dạy học định hướng hoạt động tổ chức trình dạy học mà học sinh hoạt động để tạo sản phẩm Thơng qua phát triển lực hoạt động nghề nghiệp Các chất cụ thể sau: - Dạy học định hướng hoạt động tổ chức học sinh hoạt động mang tính trọn vẹn, mà học sinh độc lập thiết kế kế hoạch qui trình hoạt động, thực hoạt động theo kế hoạch kiểm tra đánh giá kết hoạt động - Tổ chức trình dạy học, mà học sinh học thơng qua hoạt động độc lập theo qui trình cách thức họ - Học qua hoạt động cụ thể mà kết hoạt động khơng thiết tuyệt đối mà có tính chất mở (các kết hoạt động khác nhau) - Tổ chức tiến hành học hướng đến mục tiêu hình thành học sinh kỹ giải nhiệm vụ nghề nghiệp - Kết dạy học định hướng hoạt động tạo sản phẩm vật chất hay ý tưởng Về khía cạnh phương pháp dạy học Giờ học theo kiểu định hướng hoạt động tổ chức theo qui trình giai đoạn sau: Hình 1.8: Cấu trúc dạy học định hướng hoạt động Giai đoạn 1: Đưa vấn đề nhiệm vụ dạy - Trình bày yêu cầu kết học tập (sản phẩm) Ở giai đoạn này, giáo viên đưa nhiệm vụ dạy để học sinh ý thức sản phẩm hoạt động cần thực dạy yêu cầu cần đạt Hình thức trình bày phong phú đa dạng, tùy thuộc vào điều kiện khả giáo viên Nếu có điều kiện tổ chức tình học tập (THHT) lớp học Nếu trình phức tạp tổ chức cho lớp học tiếp cận trường (tham quan hoc tập), ghi hình trường trình chiếu lại lớp Nếu khơng có điều kiện đơn giảng lời kể lại, mơ tả lại giáo viên lời, hình vẽ hay tranh ảnh tượng trưng Việc không đơn giản để dẫn nhập mà có nhiều tác động xun suốt dạy Sản phẩm hoạt động phức tạp độ khó học sinh lớn Thơng thường, học bắt đầu với nhiệm vụ đơn giản Trong giai đoạn giáo viên không giao nhiệm vụ mà thống nhất, quán triệt với học sinh kế hoạch, phân nhóm cung cấp thông tin tài liệu liên quan để học sinh chủ động lĩnh hội trình thực Giai đoạn 2: Tổ chức lập kế hoạch hoạt động giải vấn đề Trong giai đoạn này, giáo viên tổ chức cho học sinh thu thập thông tin qua tình học tập (THHT), quan sát được, thâu lượm được, đối chiếu với điều kiện Từ xác định chưa biết cần phải học, biết cần vận dụng khó cần phải hỏi Như ta thấy THHT đóng vai trò quan trọng, xây dựng THHT đơn giản Trên sở phân tích THHT giáo viên tổ chức cho HS lập kế hoạt hành động để giải vấn đề xuất THHT Sản phẩm thu giai đoạn kế hoạch thực hiện, mà thân GV chuẩn bị trước vào giảng Thơng thường bao gồm danh sách kỹ cần hình thành, qui trình thực kỹ năng, định lượng thời gian làm việc cho kỹ lượng kiến thức lý thuyết xen vào thực qui trình Riêng GV cần lưu ý thời điểm xen phần lý thuyết vào giai đoạn trình hoạt động cho HS cần GV đáp ứng thời điểm có hiệu Với quan niệm hình thành kỹ nghề nghiệp chính, nên phần hình thành kỹ phân tích THHT lập kế hoạch khơng dành nhiều thời gian để thực hiện, GV cần trình bày qua nội dung đưa sản phẩm chuẩn bị Việc thực nhiều lần dần hình thành cho HS thói quen phân tích THHT lập kế hoạch cho thân sau này, HS biết GV phải có sản phẩm Trường hợp đặc biệt, muốn phát huy tính tích cực HS, GV tập trung tổ chức hoạt động này, điều khơng khuyến khích dạy học tích hợp Bởi vì, HS xây dựng qui trình khác với qui trình mà dây chuyền sản xuất cần Giai đoạn 3: Tổ chức thực theo kế hoạch, qui trình lập Trong giai đoạn có việc phải làm là: Thao tác mẫu GV Trình bày tổng quát qui trình lập Thao tác thử HS Đánh giá thao tác thử HS Lưu ý lỗi thường gặp, nguyên nhân biện pháp khắc phục, phòng tránh Trang bị kiến thức lý thuyết cần thiết Tùy theo mức độ đơn giản hay phức tạp vấn đề đặt mà kỹ cần hình thành tổ chức hợp lý Giai đoạn 4: Tổ chức đánh giá Bước cuối dạy học định hướng hoạt động GV tổ chức đánh giá trình giải vấn đề Nội dung đánh giá bao gồm: - Về kỹ năng: Mức độ hình thành kỹ học Thơng qua q trình theo dõi HS luyện tập GV nắm bắt thao tác HS, sản phẩm thu em so với sản phẩm mẫu - Về kiến thức: Mức độ lĩnh hội kiến thức lý thuyết mức độ vận dụng kiến thức học vào trình luyện tập - Về thái độ: GV quan sát thái độ học tập HS từ giai đoạn đầu đến giai đoạn cuối sao, diễn biến tâm lý có dự đốn GV không Thái độ học tập biểu qua tinh thần học tập hăng say, tích cực hay thụ động, miễn cưỡng tò mò khoa học, muốn hỏi nhiều điều hay dừng lại thắc mắc đầu Ngồi GV đánh giá thêm tiến độ thời gian, độ khó vấn đề tinh thần động viên HS học tốt sau 1.3 TỞ CHỨC DẠY HỌC TÍCH HỢP 1.3.1 Bài dạy học tích hợp 1.3.1.1 Bài dạy tích hợp Bài dạy tích hợp đơn vị học tập nhỏ có khả hình thành nơi người học kiến thức, kỹ năng, thái độ cần thiết để giải công việc phần công việc chuyên môn cụ thể, góp phần hình thành lực thực hoạt động nghề nghiệp họ Khi xây dựng dạy theo quan điểm tích hợp, người GV khơng trọng nội dung kiến thức tích hợp mà phải xây dựng hệ thống hoạt động, thao tác tương ứng nhằm tổ chức, dẫn dắt người học bước thực để hình thành lực Bài dạy theo quan điểm tích hợp phải học hoạt động phức hợp đòi hỏi tích hợp kiến thức, kỹ chun mơn để giải tình nghề nghiệp Bài dạy tích hợp liên quan đến thành phần sau: - Chương trình đào tạo nghề - Mơ đun giảng dạy - Giáo án tích hợp - Đề cương giảng theo giáo án - Đề kiểm tra - Các mô phỏng, vẽ, biểu mẫu sử dụng giảng - Trong đó, giáo án tích hợp thành phần quan trọng Vì vậy, để tổ chức dạy học tích hợp thành cơng GV phải biên soạn giáo án tích hợp phù hợp với trình độ người học, với điều kiện thực tiễn sở đào tạo, đảm bảo thời gian nội dung theo chương trình khung quy định 1.3.1.2 Giáo án tích hợp § Giáo án tích hợp khơng phải đề cương kiến thức để giáo viên lên lớp truyền thụ áp đặt cho người học, mà thiết kế hoạt động, tình nhằm tổ chức cho người học thực lên lớp để giải nhiệm vụ học tập Việc xây dựng giáo án tích hợp phải đảm bảo nội dung cấu trúc đặc thù Việc lựa chọn hoạt động giáo viên học sinh đòi hỏi sáng tạo linh hoạt để người học thông qua hoạt động mà tự chiếm lĩnh tri thức, kỹ thái độ lao động nghề nghiệp sống
- Xem thêm -

Xem thêm: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ DẠY HỌC TÍCH HỢP, CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ DẠY HỌC TÍCH HỢP

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn