CÁC THỦ THUẬT TIẾNG ANH

21 10 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 08:35

Ex6: Game: Vocabulary Ping Pong Model the game with a student first, then have the class play the game as instructed Game: Vocabulary Ping Pong A: provide B: food A: homeless people B: help Đối với chương trình Tiếng Anh lớp 11, hầu hết tập viết dạng viết có hướng dẫn (controlled) viết tự (free) So với chương trình viết lớp 10 số luyện viết theo mẫu giảm đáng kể Cho nên, hướng dẫn giáo viên chi tiết đơn giản phụ thuộc vào trình độ học sinh Để thực viết dạng giáo viên cần thực bước sau: Chuẩn bị viết (Pre - writing) Nhìn chung viết thường bắt đầu dàn ý (outline), viết mẫu từ, cụm từ gợi ý Giáo viên giới thiệu từ vựng tình thông qua tranh ảnh qua hoạt động đọc hiểu, học sinh nắm cách trình bày viết theo mục đích hay yêu cầu định Sau học sinh thực viết theo yêu cầu đề ra, có hướng dẫn, gợi ý cụ thể học sinh yếu, trung bình viết mở rộng mang tính tự sáng tạo học sinh khá, giỏi Đây giai đoạn tưởng chừng đơn giản lại góp phần quan trọng cho dạy viết thành công Qua thực tế dự thăm lớp đồng nghiệp, cô Vũ Thị Khuyên nhận thấy phần giáo viên chưa thực đầu tư ý tưởng, thông tin cấu trúc ngữ pháp từ vựng cần thiết để thu hút ý học sinh vào nội dung dạy Giáo viên hướng dẫn qua theo sách giáo khoa Điều gây số khó khăn cho học sinh viết học sinh thường thiếu vốn từ, thiếu ý tưởng diễn đạt câu văn Những khó khăn Khun giải sau: Với hoạt động “Guided questions or questionaire”: Thông qua chủ đề viết viết mẫu, giáo viên đưa số câu hỏi gợi mở liên quan đến chủ đề viết để dẫn dắt học sinh vào nội dung viết Hoạt động Brainstorming: Giáo viên yêu cầu học sinh luyện theo nhóm, liệt kê ý có liên quan đến chủ đề thảo luận Sau giáo viên tổng hợp ý lên bảng yêu cầu đại diện nhóm trình bày Hoạt động Ordering: Giáo viên đưa mẫu đảo lộn trật tự yêu cầu học sinh xếp lại câu, đoạn văn cho trật tự đoạn văn, văn hay thư Từ mẫu học sinh rút outline Hoạt động “Picture Description”: Giáo viên cho học sinh quan sát tranh liên quan đến chủ đề chuẩn bị viết Sau yêu cầu học sinh miêu tả nội dung tranh Giáo viên đưa yêu cầu viết như: Dùng từ, cấu trúc ngôn ngữ Học sinh dựa vào nội dung tranh từ gợi ý để viết thành đoạn văn Các hoạt động đơn giản giáo viên lại tạo mơi trường học tập sơi cho em Các em bị lôi vào nội dung học từ phần chuẩn bị, mà chất lượng dạy học nâng lên ngày Tiến hành viết (While - writing) Khi có dàn ý cho học sinh bắt đầu viết Trong học sinh viết bài, giáo viên cần quan sát trợ giúp em làm việc Học sinh thảo luận với bạn cặp nhóm Giáo viên hổ trợ từ vựng, cấu trúc ngữ pháp cần thiết Nếu học sinh viết cá nhân, yêu cầu em phải có handout nhỏ Nếu viết theo nhóm, yêu cầu em cử nhóm trưởng viết vào handout Giáo viên đến nhóm để chắn làm việc Khi viết xong em trao đổi viết cho để góp ý nhận xét Trong giai đoạn này, với viết có sẵn outline học sinh yếu đối tượng theo khối A, B, em không để tâm học ngoại ngữ khơng thể hồn thành viết theo u cầu nội dung học Vì Khuyên đưa số hoạt động nhằm giúp học sinh hiểu hồn thành viết theo yêu cầu: Hoạt động “Transformation”: Giáo viên đưa cho học sinh viết mẫu Học sinh đọc tìm hiểu viết Sau giáo viên yêu cầu học sinh thay đổi số thông tin giáo viên đưa viết lại viết Hoạt động “Question - answer writing”: Trong hoạt động giáo viên đưa câu hỏi liên quan đến chủ đề viết, học sinh trả lời câu hỏi Sau học sinh xếp lại câu trả lời dùng biện pháp kết hợp câu để viết thành văn mạch lạc Hoạt động “Writing based on a text”: Học sinh đọc qua viết mẫu, sử dụng dàn ý có thay đổi số chi tiết để viết thành viết hoàn chỉnh tương tự viết mẫu Các hoạt động cô Khuyên áp dụng cho đối tượng học sinh yếu lớp trường Tuy hình thức tập chưa mang lại tính sáng tạo cho học sinh phần giúp học sinh rèn luyện kỹ viết Sau viết (Post- writing) Sau em viết xong hết thời gian ấn định cho viết, giáo viên kiểm tra học sinh nhiều hình thức khác Theo cách truyền thống, giáo viên thu đọc sửa lỗi cho tất học sinh lớp Có nhiều cách sửa lỗi, tốt gợi ý để học sinh tự nhận lỗi tự sửa Giáo viên gạch chân lỗi để học sinh tự sửa, ghi cạnh lề loại lỗi (dùng sai - tense, dùng giới từ sai - pre, lỗi tả - spell ) để học sinh tự tìm lỗi sửa Theo cách khác, giáo viên gọi học sinh đọc viết bạn viết (bài viết viết vào handout để cầm đọc dán lên bảng) Cả lớp nhận xét, phát chữa lỗi viết Tuy nhiên, bước giáo viên cần đưa tiêu trí mặt viết độ xác nội dung, ngơn ngữ, văn phong sáng mạch lạc có tính thuyết phục Đây bước hoàn thiện dạy viết nên giáo viên cần ý không bỏ qua để giúp học sinh hoàn thiện tự hoàn thiện kiến thức Trong tiết dạy viết, cô Vũ Thị Khuyên thường đưa tiêu trí mặt viết để giúp học sinh tự nhận xét đánh giá viết trước Các tiêu trí cần ý sửa là: Nội dung: Đủ, thiếu hay thừa? Tính xác ngôn ngữ: Từ, cụm từ, câu sử dụng hay sai, phù hợp hay chưa? Cách diễn đạt: Rõ ràng? Bố cục? Lơgic? Sau áp dụng hoạt động chữa viết học sinh theo hướng tạo môi trường lớp học lấy người học làm trung tâm thông qua việc học sinh sửa chữa viết cho Cụ thể sau: Hoạt động “Sharing and comparing”: Yêu cầu hai học sinh không ngồi cạnh trao đổi viết sửa cho Với hoạt động học sinh phát lỗi sai sửa cho bạn, so sánh ý tưởng với bạn để làm phong phú cho viết Sau giáo viên nhận xét bổ sung Hoạt động “Exhibition”: Học sinh viết viết nháp lên bảng phụ tờ giấy khổ lớn treo lên trước lớp Học sinh đọc to viết cho nhau, trao đổi, so sánh viết bạn Giáo viên nhận xét, bổ sung cuối Việc sử dụng phương pháp dạy viết theo trình cho phép học sinh tương tác với với sản phẩm viết học sinh Sau học sinh kết thúc quy trình trước viết với viết nháp tay, biên tập lại (sửa lại) cho cách trao đổi viết sửa chữa sản phẩm viết bạn Cuối cùng, giáo viên cho học sinh chuyển sang bước đánh giá chất lượng viết Một phương pháp đánh giá chất lượng viết hữu hiệu sử dụng danh mục tiêu trí đánh giá cho sẵn Danh mục giúp học sinh tìm phần cụ thể viết có hiệu quả, câu chủ đề, chi tiết bổ trợ viết, dấu hiệu chuyển tiếp câu hay phần kết luận, phương tiện liên kết: Quy chiếu, tĩnh lược, liên kết từ vựng, dấu chấm câu Tất hoạt động nói trên, Khun cho biết sử dụng phần pre - writing, while -writing post - writing tiết giảng dạy viết Tiếng Anh lớp 11, tạo động học tập cho em học sinh; chứng tỏ ưu phương pháp dạy viết theo trình so với phương pháp dạy viết truyền thống tập trung vào sản phẩm -Xem thêm: Những thủ thuật hiệu dạy viết tiếng Anh, http://vietbao.vn/Giao-duc/Nhung-thu-thuat-hieu-qua-khi-day-viet-tiengAnh/2147500184/203/ Tin nhanh Việt Nam giới vietbao.vn Chuẩn bị trước dạy Do đặc thù tiết "Reading " nên công việc chuẩn bị giáo viên nhiều học sinh Một tiết học thành cơng giáo viên có chuẩn bị kỹ càng, nhuần nhuyễn học sinh học tập chủ động tích cực Về phía giáo viên: Xác định mục tiêu tiết dạy; lựa chọn phương pháp, thủ thuật thích hợp áp dụng vào tiết dạy; giáo án, đồ dùng dạy học cần thiết; Phân bổ thời gian hợp lý cho tiết dạy, điều quan trọng phân bố thời gian không hợp lý "cháy giáo án " không nhấn mạnh vào trọng tâm Thực tế số tiết "Reading " theo phân phối chương trình dạy tiết "nặng", đòi hỏi giáo viên cần phân bố thời gian cho học phù hợp để làm phần trọng tâm lướt phần không trọng tâm”… Trước dạy đọc hiểu, nên nhắc học sinh chủ đề đọc học yêu cầu em tìm hiểu thơng tin chủ đề Điều giúp học sinh có chuẩn bị nội dung chủ đề học Về phần từ mới, không bắt buộc em phải tra từ điển nhà mà yêu cầu đọc trước để nắm chủ đề Điều giúp em tiếp thu đọc tốt dạy giáo viên bớt "nặng" có chủ động, hợp tác tích cực học sinh Về phía học sinh: Đọc trước đọc nhà để nắm qua chủ đề học Tìm kiếm thơng tin liên quan đến chủ đề học theo yêu cầu giáo viên Hứng thú từ phần khởi động Khi dạy đọc hiểu, không đơn giúp học sinh hiểu ngữ liệu đoạn văn mà phải tạo hoạt động luyện tập giúp học sinh thực hành kỹ đọc Đó kỹ giúp học sinh hiểu đoạn văn khác theo mục đích khác Vì giáo viên khơng trình bày giới thiệu nội dung mà học sinh phải tự đọc để nắm bắt nội dung, vai trò giáo viên hỗ trợ, gợi ý, hướng dẫn, yêu cầu Thơng thường có bước dạy đọc hiểu là: Trước đọc (Pre-reading) Trong đọc (While - reading) Sau đọc: (Post- reading) Trước đọc (Pre-reading activities): Khoảng 12 đến 15 phút Phần bao gồm hoạt động thủ thuật nhằm đạt mục đích sau: Gây hứng thú; thiết lập ngữ cảnh; tạo nhu cầu, lý do; dạy cấu trúc, từ cần thiết cho đọc hiểu; giới thiệu tóm tắt nội dung đọc; gợi ý, hướng ý vào điểm đọc; cho học sinh đốn trước nội dung đọc nêu điều muốn biết đọc Phần gây hứng thú, thiết lập ngữ cảnh phần Warm up Các hoạt động nên ngắn gọn, tập trung Thời gian dành cho hoạt động từ – phút đủ Với phần này, sử dụng hoạt động sau để thực hiện: Brainstorming: Yêu cầu học sinh nêu từ có liên quan đến học đọc, tranh đọc hay tiêu đề, chủ đề đọc Đồng thời giáo viên học sinh viết từ - cụm từ lên bảng Việc giúp cho học sinh nhớ từ sau em tìm từ đọc Học sinh nêu từ tiếng Việt, giáo viên chuyển sang tiếng Anh Discussion: Yêu cầu học sinh thảo luận tranh đọc Cho học sinh nói suy nghĩ khóa: Nói gì? Điều xảy ra? Để khuyến khích tất học sinh lớp tham gia thảo luận, giáo viên nên cho học sinh làm việc theo cặp theo nhóm nhỏ Questioning: Cho học sinh quan sát tranh đọc câu tự nghĩ câu hỏi để hỏi đọc Hoạt động tạo luyện tập hữu ích việc thành lập câu hỏi học sinh tạo cho học sinh lý để đọc Do học sinh tìm đáp án cho câu hỏi đặt tiến hành đọc Nên gọi học sinh khá, giỏi đặt câu hỏi Giáo viên sử dụng tranh ảnh để thu hút ý học sinh chủ điểm đọc tạo khơng khí hào hứng cho lớp học Tạo hưng phấn phần đọc Phần đọc (While- reading )khoảng từ 20 đến 25 phút Khi bước vào phần này, yêu cầu giáo viên yêu cầu học sinh đọc qua Task để nắm bắt nhanh làm sau đọc Sau u cầu học sinh đọc thầm Trong lúc học sinh đọc thầm giáo viên quanh để quản lý lớp khơng giải thích, khơng làm học sinh gián đoạn tập trung Thời gian cho học sinh đọc thầm khoảng từ đến phút Cần phải nhớ đọc thầm vô quan trọng Nếu giáo viên đọc to khóa cho học sinh nghe trở thành nghe hiểu Đây số điểm cần nhớ dạy đọc lớp: Đọc to khóa thật luyện ngữ âm, tiết tấu thực việc vào cuối thời gian Việc đọc to cần thiết đọc thơ hay kịch Đọc to có lợi cho việc thực hành đọc cách thục, trôi chảy làm cho học sinh thấy tự tin đọc khơng q khó chúng Các kĩ thường dùng giai đoạn đọc tập trung đọc mở rộng Đọc tập trung có nghĩa người đọc phải hiểu tất đọc trả lời câu hỏi chi tiết từ, ngữ ý tưởng diễn đạt qua văn Đọc mở rộng có nghĩa học sinh hiểu cách tổng quát văn mà không cần thiết phải hiểu từ ý việc đọc tập trung giúp cho học sinh đọc mở rộng tốt Đồng thời việc đọc mở rộng giúp cho học sinh tự tin tiếp xúc với văn chuẩn xác Đối với đọc dài, giáo viên áp dụng cách đọc mở rộng vài đoạn cho học sinh đọc tập trung đoạn khác Nếu học sinh đọc tập trung văn dài em hứng thú không đủ thời gian rèn luyện kĩ đọc nhanh Tổng quát kiến thức sau đọc (Khoảng từ - phút) Sau học sinh đọc làm tập đọc hiểu, giáo viên tiếp tục cho học sinh tiến hành tập đòi hỏi có thơng hiểu tổng qt tồn bài, liên hệ thực tế, chuyển hóa vốn kiến thức vừa nhận qua đọc, luyện tập củng cố Với phần này, dựa vào mức độ dễ khó đọc để thiết kế tập cho phù Cuối dành khoảng 1phút cuối giao tập nhà Thường yêu cầu học sinh học từ mới, đọc lại nhà dịch sang tiếng Việt vào tập làm phần Reading sách tập   FACEBO Dạy Ngữ pháp cho học sinh đăng 09:58 21-03-2009 Chien Nguyen Danh [ cập nhật 10:01 21-032009 ] Phần cuối đơn vị học phần Language Focus, nhằm giúp hệ thống hoá, củng cố luyện tập s dung tập, giáo viên lựa chọn loại để học sinh thực lớp hay hướng dẫn cho em viên rút mặt mạnh mặt yếu học sinh có kế hoạch củng cố, bồi dưỡng thêm cho em Khi thực tập phần này, cần cho học sinh liên hệ lại tình hay ngữ cảnh mà mục ngữ ph ngữ liệu hệ thống hoá tốt Đây lúc giáo viên giải thích, tóm tắt hay chốt lại điểm ngữ pháp x Giới thiệu cấu trúc ngữ pháp Đầu tiên GV giới thiệu lời cấu trúc ghi lên bảng Cấu trúc ngữ pháp phải nằm ngữ cảnh Cá ngồi lớp, tranh ảnh, hình vẽ minh hoạ, đồ, biểu bảng, thân GV HS hành động Một cách khác để ý nghĩa cấu trúc đặt tình ngồi lớp mà cấu tr thủ pháp khác cần thiết việc ý nghĩa cấu trúc HS có nhiều có nhiều hội để tiếp GV cần phải hình thức cấu trúc Có nhiều cách thể hình thức cấu trúc ngữ pháp:  Đọc cấu trúc yêu cầu HS nghe nhắc lại  Viết cấu trúc lên bảng  Yêu cầu số HS (cá nhân) nhắc lại  Giải thích cấu trúc ngữ pháp hình thành  Yêu cầu lớp chép cấu trúc vào  Đặt thêm ví dụ tình để luyện tập Quy trình bước dạy ngữ pháp Theo giáo học pháp đại, lên lớp xây dựng sở quy trình bước (The Three P's) gồm: Giới Presentation → Practice → Performance/Production Th Dạy/Rèn kỹ Viết cho học sinh đăng 09:54 21-03-2009 Chien Nguyen Danh Quy trình dạy Viết thực theo bước sau: a) Trước viết (Pre-writing)  Giới thiệu viết mẫu (phần a)  Yêu cầu học sinh đọc kĩ để tìm hiểu cấu trúc viết (lưu ý cách diễn đạt ngôn ngữ văn viết)  GV cần làm rõ nghĩa từ mẫu câu b) Trong viết (While-writing)  GV nêu yêu cầu viết (phần b) cho gợi ý  HS thảo luận theo cặp nhóm, sau cá nhân HS tự viết  HS cần bám sát viết mẫu, gợi ý để viết theo yêu cầu  GV gọi vài HS (đại diện nhóm) trình bày viết trước lớp (có thể ding OHP)  GV sửa lỗi đưa đáp án gợi ý c) Sau viết (Post-writing)  HS trình bày lại viết (dưới dạng nói)  GV yêu cầu HS viết theo tình gợi ý tương tự (bài viết liên hệ thực tế, mang tính sán Nói tóm lại, luyện viết thường bắt đầu mẫu mục a) Thông qua hoạt động đọc hiểu, học sin hay yêu cầu định Phần b) phần học sinh thực tập viết theo yêu cầu đề ra, có hướng dẫn, tự - Để thực này, giáo viên cần làm tốt phần hướng dẫn mẫu qua tập đọc phát hiện, sau giải th - Cần làm rõ tình yêu cầu viết Nên cho gợi ý cần Để làm tốt phần gợi ý, nên khai thác đ làm việc cá nhân - Nhìn chung, để tiết kiệm thời gian lớp, tập viết sau hướng dẫn, dành làm tập v Dạy/Rèn kỹ Viết cho học sinh đăng 09:54 21-03-2009 Chien Nguyen Danh Quy trình dạy Viết thực theo bước sau: a) Trước viết (Pre-writing)  Giới thiệu viết mẫu (phần a)  Yêu cầu học sinh đọc kĩ để tìm hiểu cấu trúc viết (lưu ý cách diễn đạt ngôn ngữ văn viết)  GV cần làm rõ nghĩa từ mẫu câu b) Trong viết (While-writing)  GV nêu yêu cầu viết (phần b) cho gợi ý  HS thảo luận theo cặp nhóm, sau cá nhân HS tự viết  HS cần bám sát viết mẫu, gợi ý để viết theo yêu cầu  GV gọi vài HS (đại diện nhóm) trình bày viết trước lớp (có thể ding OHP)  GV sửa lỗi đưa đáp án gợi ý c) Sau viết (Post-writing)  HS trình bày lại viết (dưới dạng nói)  GV yêu cầu HS viết theo tình gợi ý tương tự (bài viết liên hệ thực tế, mang tính sán Nói tóm lại, luyện viết thường bắt đầu mẫu mục a) Thông qua hoạt động đọc hiểu, học sin tập viết theo yêu cầu đề ra, có hướng dẫn, có gợi ý; sau viết mở rộng mang tính sáng tạo v - Để thực này, giáo viên cần làm tốt phần hướng dẫn mẫu qua tập đọc phát hiện, sau giải th - Cần làm rõ tình yêu cầu viết Nên cho gợi ý cần Để làm tốt phần gợi ý, nên khai thác đ - Nhìn chung, để tiết kiệm thời gian lớp, tập viết sau hướng dẫn, dành làm tập v Dạy/Rèn kỹ Nói cho học sinh đăng 09:49 21-03-2009 Chien Nguyen Danh Sau phần giới thiệu ngữ liệu (ở lớp lớp 9) phần luyện tập nói (Speak), với hình thức tập hoạt độ chức ngơn ngữ theo chủ đề tình có liên quan đến học Quy trình luyện nói bao gồm: a) Chuẩn bị nói (Pre-speaking)  Giới thiệu nói mẫu (Những phát ngơn riêng lẻ hay hội thoại)  Yêu cầu học sinh luyện đọc (Chú ý cách phát âm nghĩa từ mới)  Giáo viên dùng câu hỏi gợi mở để HS tự rút cách sử dụng từ cấu trúc câu  Giáo viên yêu cầu nói b) Luyện nói có kiểm sốt (Controlled practice)  Học sinh dựa vào tình gợi ý (qua tranh vẽ, từ ngữ, cấu trúc câu cho sẵn hội thoại mẫu) để luy  HS luyện nói theo cá nhân/ cặp /nhóm kiểm sốt của GV (sửa lỗi phát âm, lỗi ngữ pháp, gợi ý từ  GV gọi cá nhân cặp HS trình bày (nói lại) phần thực hành nói theo yêu cầu c) Luyện nói tự (Free practice/ Production)  HS nói kinh nghiệm thân, bạn bè, người thân gia đình quê hương, đất nước hay địa phư  GV không nên hạn chế ý tưởng ngơn ngữ ; nên để HS tự nói, phát huy khả sáng tạo Để thực mục giáo viên cần lưu ý số điểm sau:  Cần phối hợp sử dụng thường xuyên hình thức luyện tập nói theo cặp (pairs) theo nhóm (groups) đ giao tiếp  Cần hướng dẫn cách tiến hành, làm rõ yêu cầu tập gợi ý hay cung cấp ngữ liệu trước cho học s phú giáo viên, không nên bám sát tuý vào sách  Ngữ cảnh cần giới thiệu rõ ràng Sử dụng thêm giáo cụ trực quan để gợi ý hay tạo tình  Có thể mở rộng tình huống, khai thác tình có liên quan đến hồn cảnh địa phương, khu Kỹ thuật giới thiệu/dạy ngữ liệu đăng 09:42 21-03-2009 Chien Nguyen Danh Giới thiệu ngữ liệu làm rõ nghĩa, cách phát âm, cấu trúc hình thái, cách dùng mục dạy lời nói, từ vựng hay ngữ pháp, nội dung chủ điểm đó, thường giới thiệu thơng qua hội thoạ giáo cụ trực quan Với phương pháp dạy học mới, công việc giới thiệu ngữ liệu khơng t việc thày giải thích nghĩa cách cho nghĩa tiếng Việt) giải thích quy tắc ngữ pháp mẫu câu phần này, người giáo viên c từ ngữ cảnh Chỉ giới thiệu ngữ cảnh, nghĩa cách sử dụng ngữ liệu cần d thiệu bước giới thiệu ngữ liệu là:  Hình thái (Form: pronunciation; spelling; grammar)  Ngữ nghĩa (Meaning)  Cách sử dụng (Use) Một đặc điểm bật phương pháp việc giới thiệu ngữ liệu phương pháp trọng tới việc p thụ động mà vận động trí óc, chủ động tham gia vào q trình họat động qua nhiều hoạt động ngơn ngữ Có nhiều cách/ thủ thuật giới thiệu ngữ liệu Sau số thủ thuật giới thiệu ngữ liệu mà giáo viên c Các thủ thuật tạo dựng tình (setting up situations/ contexts) a) Dùng môi trường, đồ vật thật lớp, trường; b) Sử dụng tình thật lớp; c) Dùng tình thật đời sống thật hoc sinh; d) Dùng câu chuyện có thật, tượng thật thực tế; e) Sử dụng bảng biểu, đồ, bảng tin, báo chí; f) Sử dụng tranh, ảnh, giáo cụ trực quan; g) Sử dụng ngôn ngữ học sinh biết; h) Sử dụng hội thoại ngắn; i) Sử dụng tiếng mẹ đẻ; k) Phối hợp hay nhiều cách Giới thiệu hình thái ngơn ngữ Sau dùng ngữ cảnh để giới thiệu nghĩa cách dùng mục dạy, lúc giáo viên làm rõ hình t nhớ dễ hệ thống hoá ngữ liệu học Giáo viên gợi ý cho học sinh tự nhận xét lập Kiểm tra mức độ tiếp thu học sinh (Checking comprehension) Sau giáo viên giới thiệu làm rõ nghĩa cách sử dụng ngữ liệu mới, cần thực việc kiểm tra mức sinh thực hiểu chưa, mức độ hiểu đến đâu, để sở kịp thời bổ xung giảng cần Việc kiểm tra mức độ hiểu học sinh phần giới thiệu ngữ liệu thực thơng qua  Học sinh ứng dụng mẫu câu vừa học vào tình tương tự khác giáo viên đưa ra;  thực số tập lắp ghép;  xây dựng hội thoại ngắn theo mẫu cách lắp ghép từ, đoạn câu gợi ý;  thực tập hỏi /trả lời theo dạng câu hỏi đóng câu hỏi trắc nghiệm sai (comprehensiv  dịch tiếng Việt (nếu phù hợp cần thiết) Tóm tắt bước giới thiệu ngữ liệu Các bước giới thiệu ngữ liệu tóm tắt theo tiến trình sau: 1) Giới thiệu ngữ nghĩa cách sử dụng ngữ liệu: cấu trúc ngữ pháp/ từ mới/ mẫu câu chức 2) Nêu bật cấu trúc/ từ/ mẫu câu chức cách đọc to cho học sinh nghe nhắc lại bằn vào mục dạy 3) Viết cấu trúc/ từ lên bảng, làm rõ hình thái cấu trúc, giải thích cần 4) Làm rõ thêm nghĩa cách sử dụng cách tiếp tục đưa thêm tình ví dụ 5) Lặp lại tương tự bước cho học sinh tái tạo theo gợi ý 6) Kiểm tra mức độ hiểu học sinh sử dụng thủ thuật kiểm tra hiểu gợí ý mục 2.3 Khi giáo viên nhận thấy học sinh làm tốt bước chuyển sang phần luyện tập sáng tạo v Tuy nhiên, cần phải lưu ý lúc việc giới thiệu ngữ liệu phải tuân theo tiến trình t sinh hiểu làm tốt tập tái tạo chuyển sang bước Hoặc công việc bước cũn cố bài, sau học sinh làm tập thực hành Một số lưu ý giới thiệu/dạy từ vựng Tiến trình giới thiệu ngữ liệu trình bày coi tiến trình chung cho việc giới thiệu ngữ liệu đặc thù riêng Phần trình bày số điểm cần lưu ý giới thiệu từ Chọn từ để dạy Thông thường học ln có từ Song khơng phải từ cần đưa vào dạy câu hỏi sau: a) Từ chủ động hay từ bị động?  Từ chủ động (active/ productive vocabulary) từ học sinh hiểu, nhận biết sử dụng giao t  Từ bị động (passive/ receptive vocabulary) từ học sinh hiểu nhận biết nghe đọc Cách dạy hai loại từ có khác Từ chủ động liên quan đến kỹ nghe, nói, đọc, viết, cần đầu tư thời dụng Với từ bị động, giáo viên dừng lại mức nhận biết, không cần đầu tư thời gian vào hoạt động ứng dụn động từ từ chủ động Với từ bị động, giáo viên khuyến khích học sinh tự tìm hiểu nghĩa từ (ví dụ: tra b) Học sinh biết từ chưa? Giáo viên cần xác định rõ từ định dạy có thực từ cần dạy hay không Vốn từ học sinh luôn mở nhiều lý khác Để tránh tình trạng giới thiệu từ không cần thiết thời gian, giáo viên dùng t chưa biết đến đâu Giáo viên dùng thủ thuật eliciting; brainstorming; thủ thuật dùng bước 5) 6) học sinh từ từ khó Những thủ thuật làm rõ nghĩa từ Ngoài thủ thuật giới thiệu nghĩa ngữ cảnh đề cập phần giới thiệu ngữ liệu chung, sử dụ a) Dùng trực quan như: đồ vật thật lớp, tranh ảnh, hình vẽ phác hoạ (hình que), hình cắt dán từ tạp chí, c b) Dùng ngơn ngữ học:  Định nghĩa, miêu tả;  Dùng từ đồng nghĩa, trái nghĩa;  Dựa vào quy tắc hình thành từ, tạo từ;  Tạo tình huống;  Đốn nghĩa từ ngữ cảnh c) Dịch sang tiếng mẹ đẻ Các bước tiến hành giới thiệu từ tương tự bước giới thiệu ngữ liệu nói chung, song đư cách sử dụng từ, giáo viên tạo điều kiện cho học sinh thực hành qua tập ứng dụng phối hợp với cá thực hành giáo viên lúc kiểm tra mức độ tiếp thu học sinh Tăng cường tham gia học sinh bước giới thiệu ngữ liệu Như đề cập, điểm bật phương pháp tạo cho học sinh tham gia vào trình giới thiệu ngữ Trong giai đoạn giới thiệu ngữ liệu mới, thông thường giáo viên đóng vai trò chính, vai trò truyền thụ, học sinh viên tạo điều kiện cho học sinh tham gia vào trình này, kết tiếp thu em tốt nhiều Để làm điều đó, giáo viên cần tìm kiếm sử dụng thủ thuật phát huy chủ động suy đoán, tự ph trúc hay từ tự rút mẫu cấu trúc mục ngữ pháp, đốn nghĩa từ ngữ cảnh, tự giải thích ngh nghĩa,v.v Sử dụng phối hợp kỹ giới thiệu ngữ liệu Trong trình giới thiệu ngữ liệu, giáo viên nên phối hợp nhiều kỹ với để giới thiệu mục dạy, ví học sinh nhìn mẫu viết bảng, hoc sinh tái tạo qua nói, nghe, viết , đọc; học sinh xây dựng hội thoại th ngược lại, chuẩn bị qua viết, sau nói lại; học sinh viết câu trả lời giấy trong/ bảng con, sau đưa trước Dạy/Rèn kỹ Đọc hiểu cho học sinh đăng 09:42 21-03-2009 Chien Nguyen Danh Khi tiến hành dạy kỹ năng, ví dụ đọc nghe… (trong chương trình lớp lớp 9) cầ and post-task) Những yêu cầu hoạt động thiết kế theo bước giúp học sinh hiểu thực hành đượ Mục đích bước a) Các hoạt động trước vào bài: Các hoạt động trước vào giúp học sinh hình dung trước nội dung chủ điểm hay nội dung tình Các hoạt động cho bước lựa chọn tuỳ theo kỹ cụ thể tuỳ theo nội dung yêu c  Trao đổi, thu thập ý kiến, hiểu biết kiến thức quan điểm học sinh chủ điểm  Đoán trước nội dung học câu hỏi đoán nội dung từ vựng xuất bài;  Trả lời câu hỏi nội dung qua câu hỏi đặt trước;  Giới thiệu trước từ vựng hay kiến thức ngữ pháp có liên quan đến học  Thực tập thơng qua kỹ để từ thực kỹ khác (ví dụ, b) Các hoạt động thực bài: Các hoạt động bước gồm yêu cầu tập giúp học sinh thực hành kỹ đặt Các yêu cầu b theo mẫu v.v c) Các hoạt động sau thực bài: Các hoạt động sau thực thường gồm tập ứng dụng mở rộng dựa vừa học, thông Ba bước luyện đọc hiểu a) Trước đọc (Pre-reading): Các hoạt động trước đọc gồm hoạt động nhằm đạt mục đích sau:  Gây hứng thú;  Giới thiệu ngữ cảnh, chủ đề;  Tạo nhu cầu , mục đích đọc;  Đốn trước nội dung đọc;  Nêu điều muốn biết nội dung đọc;  Giới thiệu trước từ vựng, ngữ pháp giúp cho học sinh hiểu đọc;  v.v… b) Trong đọc (While-reading): Các hoạt động luyện tập đọc nhằm giúp học sinh hiểu đọc Tuỳ theo mục đích nội dung bà  Check/tick the correct answers;  True/ false  Complete the sentences;  Fill in the chart;  Make a list of  Matching;  Answer the questions on the text;  What does mean?  What does stand for/ refer to?  Find the word/ sentence that means ;  etc c) Sau đọc (Post-reading): Các hoạt động tập sau đọc tập cần đến hiểu biết tổng quát toàn đọc, liên hệ th ngữ học Các hình thức tập là:  Summarize the text;  Arrange the events in order;  Give the title of the reading text;  Give comments, opinions on the characters in the text;  Rewrite the stories from jumbled sentences/ words/visual cues;  Role- play basing on the text;  Develop another story basing on the text;  Tell a similar event on  Personalized tasks (write/ talk about your own school ) Tìm hiểu số phương pháp dạy học ngoại ngữ lịch sử đăng 09:14 21-03-2009 Chien Nguyen Danh Lịch sử dạy học ngoại ngữ trải qua nhiều phương pháp khác như: phương pháp Ngữ pháp–Dịch, phương phá Phương pháp Ngữ pháp – Dịch Phương pháp có tên tiêng Anh “Grammar – Translation Method” hay gọi phương pháp Truyền thống áp tập trung chủ yếu vào phát triển kỹ đọc hiểu, học thuộc lòng từ vựng, dịch văn bản, viết luận (composition) phân tíc thành đoạn ngắn Việc giảng giải quy tắc ngôn ngữ Học sinh học ngữ pháp kỹ sở hi đất nước học nói chung) quy tắc ngơn ngữ, HS bắt buộc phải dịch khóa sang tiếng mẹ đẻ HS không p Ưu điểm: - HS rèn luyện kỹ ngữ pháp tiếp thu lượng từ vựng lớn - HS nắm tương đối nhiều cấu trúc câu bản, thuộc lòng đoạn văn hay khóa mẫu - HS đọc hiểu nhanh văn Hạn chế: - Không giúp HS “giao tiếp” Hoạt động chủ yếu lớp người thầy; nghĩa người thầy giảng giải, nói nhiều bè - Hoạt động dạy học diễn chiều - HS hoàn tồn bị động, khơng có hội thực hành giao tiếp lớp; khả Phương pháp Nghe – Nói Phương pháp Nghe - Nói (Audiolingual Method or Audio-Oral Method) nhấn mạnh vào việc dạy kỹ nói kỹ năn mục tiêu cần đạt người học hình thành phát triển bốn kỹ năng, ưu tiên phát triển nói, nghe trước đọ dạy học Phương pháp Nghe-Nói khơng cho phép việc dùng tiếng mẹ đẻ lớp; khuyến khích tối đa dùng tiếng Anh dạy học thông qua thực hành cấu trúc câu (structures) qua tập ứng dụng, người học tự phát tìm hiể cầu người học bắt trước mẫu người dạy cung cấp, ví dụ: bài/mẩu đối thoại mẫu (dialogues) có chứa cấu trúc c theo hình thức như: hỏi trả lời đối thoại mẫu, thực hành thêm số tập cấu trúc (thay thế, bổ sung, Ưu điểm: - Có hiệu người học, đặc biệt HS tiểu học HS đầu cấp THCS HS cảm thấy phấn khở Anh đơn giản Hạn chế: - HS có trình độ ngoại ngữ cao dễ nhàm chán với phương pháp khơng có điều chỉnh phương thức dạy - HS áp dụng lĩnh hội lớp học vào thực tiễn giao tiếp ngơn ngữ khó Các em khơng thể vận dụng h chước (nói theo) chỗ lớp học, song em chóng quên cảm thấy bị “tắc” gặp tình tương tự tr Phương pháp Giao tiếp Phương pháp Giao tiếp hay Đường hướng Giao tiếp ((Communicative Approach) xem phương pháp dạy học ngoại ng biên soạn dựa theo quan điểm phương pháp Qua đó, coi mục tiêu cuối dạy học ngoại ngữ phát tr phương pháp đòi hỏi phải tính đến phương diện xã hội, văn hóa ngơn ngữ, điều kiện xã hội q trình ý tới phương diện nghĩa ngơn ngữ, hay nói cách khác cần lưu ý tới ý định giao tiếp (intention of comm Phương pháp Giao tiếp ngôn ngữ không phương tiện diễn đạt tư mà phương tiện giao tiếp Mục đích mà cần phải đạt lực (khả năng) giao tiếp; tức phát triển tất kỹ ngôn ngữ (nghe, nói, đọc, thực chức ngơn ngữ khác nhau, chẳng hạn xin phép, đề nghị, u cầu làm việc gì; mơ t sử dụng hình thức ngơn ngữ thích hợp với tình giao tiếp (situations), yêu cầu người tham gia giao Với phương pháp này, dạy giáo viên thực theo bước: + Giới thiệu ngữ liệu (presentation) + Thực hành tập (Exercises) + Hoạt động giao tiếp (Communicative activities) + Đánh giá (Evaluation) + Củng cố (Consolidation) Ưu điểm: Phương pháp Giao tiếp có ưu điểm hẳn phương pháp khác bao trùm phương diện giao tiếp hồn chỉnh Đặc biệt Phương pháp Giao tiếp coi hình thành phát triển bốn kỹ giao tiếp nghe, pháp phương tiện, điều kiện hình thành phát triển kỹ giao tiếp Vì vậy, phương pháp Giao tiếp thực giú Hạn chế: Phương pháp Giao tiếp nhấn mạnh vào việc hình thành phát triển kỹ ngơn ngữ: nghe, nói, đọc, viết t thích đáng Kết số HS cảm thấy khó “giao tiếp” HS nghe, nói, đọc, viết c định giao tiếp (bao gồm hành động lời nói chức ngôn ngữ học được) thực phức tạp, k thực tế đa dạng phức tạp Trong trình dạy học, giáo viên giữ vai trò người hướng dẫn, tổ chức thực hiện; HS đóng vai trò chủ đạo lớp 9), HS cần tập trung rèn luyện sâu kỹ nghe, nói, đọc, viết Muốn thực được, cá nhân HS phải tích cực quan trọng Điều kiện tối thiểu để HS thực hành kỹ ngôn ngữ lớp học không đông (khoảng 35 HS/lớp vào kỹ năng, phần nhỏ kiến thức ngôn ngữ Kiểm tra kỹ ngôn ngữ ln ln ưu tiên bất kỹ hình Để thực thành công dạy theo phương pháp này, giáo viên cần: + Giảm tối đa thời gian nói lớp, tăng thời gian sử dụng ngơn ngữ cho HS + Dạy học theo cách gợi mở - GV gợi mở dẫn dắt để HS tự tìm lời giải đáp đường + Khai thác kiến thức sẵn có/kiến thức văn hố, xã hội ngơn ngữ HS luyện tập ngơn ngữ + Có thái độ tích cực lỗi ngơn ngữ HS Chấp nhận lỗi phần tất yếu trình học ngoại ngữ, + Khơng ý đến sản phẩm cuối luyện tập (product) mà trọng đến q trình (process) lu Một số ví dụ minh họa Phương pháp Giao tiếp đòi hỏi người học phải sử dụng hình thức ngơn ngữ thích hợp với tình giao tiếp (situations), vụ khác (tasks) Ví dụ, phần giới thiệu ngữ liệu Unit lớp 9; Mục Listen and Read, HS giới thiệu v câu khẳng định câu hỏi) tình đối thoại (Lan nói chuyện với Paola, nữ sinh ngoại quốc thi nói tiếng An mà ban giám khảo hỏi Lan (phần a.) GV dùng tình đối thoại để làm rõ nghĩa dạng câu hỏi theo cách nói gián t - She asked me what my name was, and where I came from - She asked me if I spoke any other languages Bước tiếp theo, GV cho HS luyện tập qua việc yêu cầu HS đọc bảng danh sách câu hỏi trực tiếp (thi vấn đáp tiếng Anh tập đối thoại trực cặp (đóng vai Lan người giám khảo) Mục đích củng cố hình thái loại câu hỏi trực tiếp Bước hoạt động giao tiếp mang tính tự GV yêu cầu HS dựa vào đối thoại Lan n đối thoại phần giới thiệu ngữ liệu) Để tăng cường giao tiếp mức hồn tồn tự (mang tính sáng tạo), GV yêu cầu HS luyện tập vấn theo tiếp Như vậy, ví dụ cho thấy việc dạy kiến thức ngôn ngữ (câu hỏi gián tiếp) giới thiệu thơng qua tình giao học Điều quan trọng HS luyện tập vận dụng vào tình giao tiếp tương tự Ghi chú: Về phương pháp dạy học, thầy (cô) giáo tham khảo tài liệu tiếng Anh mạng Internet Anh THPT A MỞ ĐẦU I Đặt vấn đề: Thực trạng vấn đề: Trong thời kì đất nước ta hội nhập , ngoại ngữ trở thành phương tiện cần thiết cho Cùng với phát triển xã hội nhu cầu cộng đồng , việc dạy học tiếng Anh nhà trường phổ thơng có thay đổi lớn nội dung phương pháp giảng dạy Người dạy vận dụng thủ thuật hoạt động lớp học để phát huy tính tích cực, chủ động học sinh tạo điều kiện tối ưu cho học sinh rèn luyện, phát triển nâng cao khả năng, kỹ sử dụng ngơn ngữ vào mục đích giao tiếp Tuy nhiên, tùy thuộc vào trình độ người , tiếp thu trình học khác Làm để tạo tính thu hút cho tiết học ? Câu hỏi đặt cho người dạy thách thức cho việc sử dụng thủ thuật để tạo hoạt động nhằm thu hút người học tạo tính hiệu việc học ngoại ngữ Qua trao đổi với đồng nghiệp , tham khảo sách kinh nghiệm thân , tơi xin trình bày với q thầy cô đồng nghiệp đề tài nhỏ: “ Những gợi ý hoạt động cho phần Warm-up số tiết READING Tiếng Anh lớp 11 “ Ý nghĩa tác dụng giải pháp mới: Thiết kế hoạt động Warm-up nhằm thu hút học sinh vào đầy hứng thú có liên tưởng vào chủ đề học , phát huy tính tích cực chủ động sáng tạo học sinh Học sinh không cảm thấy nặng nề đến tiết học đồng thời kích thích tính tò mò muốn khám phá kiến thức học Từ , kích thích tinh thần học giúp em đạt hiệu định trình học Phạm vi nghiên cứu: Thiết kế hoạt động Warm-up cho tiết Reading sách giáo khoa lớp 11 chương trình chuẩn II Phương pháp tiến hành: Cơ sở lí luận thực tiễn có tính định hướng cho việc nghiên cứu, tìm giải pháp đề tài: 1.1 Cơ sở lí luận: * Warm-up yếu tố quan trọng việc tạo hứng thú học tập cho học sinh trước vào nội dung Nội dung phần Warm- up nhằm tạo khơng khí sơi , thoải mái Vì vậy, tiến hành phần Warm- up , giáo viên cần chuẩn bị nội dung có tính chất vui vẻ , tính tập thể, thu hút nhiều đối tượng học sinh tham gia vào Đặc biệt đố]i với chủ đề học khó , phức tạp , giáo viên cần phải chuẩn bị kĩ nội dung phần Warm- up Yêu cầu hoạt động cho phần Warm- up cần tiến hành nhanh, gọn , nhẹ nhàng , khơng q khó khiến học sinh tìm tòi q lâu chán làm gián đoạn trình tiếp thu kiến thức Chúng ta nên tiến hành hoạt động thủ thuật trọng hoạt động nhóm cặp để học sinh thi đua , thấy khả lĩnh hội kiến thức 1.2 Cơ sở thực tiễn: Theo quan sát, thực trạng cách thu hút học sinh vào tiết Reading chương trình sách giáo khoa Tiếng Anh 11 có hạn chế yếu tố giáo viên yếu tố học sinh sau : Về yếu tố học sinh : tiết Reading tiết bắt đầu cho chủ đề chung học gồm tiết học Trong tiết , em vừa giới thiệu chủ đề học , vừa cung cấp ngữ liệu gồm từ vựng , cấu trúc câu …để tiếp tục học tiết Học sinh đối mặt với số chủ đề học cảm thấy lạ lẫm , đơi cảm thấy “chống ngợp “ với số lượng từ nhiều ví dụ : Friendship , Volunteer work, World population, Wonders of the world … Vì , người dạy cần khéo léo lôi em vào tiết học , tránh trạng thái “sợ sệt “ em Về yếu tố giáo viên : Giáo viên người truyền đạt , chuyển tải kiến thức đến với học sinh Vì , yếu tố giáo viên yếu tố quan trọng để kích thích thu hút học sinh vào nội dung học Đa số giáo viên nhìn nhận tầm quan trọng vai trò chủ đạo việc kích thích tinh thần người học Tuy nhiên, số giáo viên chưa thật đánh giá tầm quan trọng hoạt động phần Warm- up, số cho thời gian không cần thiết cho phần mà trọng thời gian cho phần cung cấp từ vựng , cấu trúc , đọc , giải tập Quý thầy cô giáo cán quản lý tham khảo đầy đủ đề tài sáng kiến kinh nghiệm xem thêm tài liệu khác sưu tập SKKN gợi ý hoạt động cho phần Warm-up số tiết READING Tiếng Anh lớp 11 Hoặc download làm tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác dạy học ngày hiệu Tên đề tài: Một số thủ thuật giúp học sinh nhớ từ vựng môn tiếng Anh bậc Tiểu học Tác giả: Nguyễn Hồng Phương - Đơn vị: Trường tiểu học số I thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ I Mục đích: - Một số thủ thuật giúp học sinh nhớ từ vựng môn tiếng Anh bậc tiểu học không đơn giúp học sinh nghe từ, nhớ từ, phát âm từ cách xác sử dụng từ giao tiếp tiếng Anh, mà tạo khả tư duy, phát triển khả học tập cách độc lập, tạo niềm say mê thích thú cho học sinh Đặc biệt học sinh tiểu học thích học tiếng Anh có lồng ghép trò chơi vào tiết học Điều tốt phần giáo viên làm việc: “học mà chơi, chơi mà học” cho học sinh - Ngoài học tiếng Anh lớp, học sinh biết cách học từ vựng nhà cách ôn từ thông qua sồ hát giáo viên tạo II Bản chất giải pháp: Thực trạng: - Hạn chế trang thiết bị dạy học hình thức tổ chức trò chơi - Cơ hội thực hành tiếng Anh - Động ý thức học tập chưa cao Tính giải pháp: - Giáo viên thực trò chơi hợp lí, tạo không lớp học vui vẻ sinh động, biến hoạt động trở thành trò chơi lí thú, dễ lơi học sinh - Tùy vào nội dung học, giáo viên có thểvận dụng số thủ thuật vào phần Warm-up, Lead-in, Free-practice, Consolidation, … sau dạy xong từ vựng (kiểm tra vốn hiểu từ học sinh) - Vận dụng số thủ thuật giúp cho em không nhớ từ lớp học mà giúp em số cách học ôn từ nhà Nếu thuộc nhớ từ, giúp em tự tin thực hành giao tiếp tiếng Anh Tạo cho em có động ý thức học tập môn học III Nội dung giải pháp mới: Giải pháp mới: 1.1 Sử dụng tranh: - Giúp học sinh học từ, nhớ từ thông qua tranh ảnh - Sử dụng tranh thông qua trò chơi phần tiết học: Warm-up, Leadin, Controlled-practice, Free-practice, Consolidation,… - Trong tranh ơn nhiều từ mẫu câu - Học sinh có nhiều hội thực hành tiếng Anh * Công dụng việc sử dụng tranh: - Dùng tranh để dạy từ - Nhìn tranh đốn từ - Nhìn tranh hồn thành chữ - Nhìn tranh nối từ - Nhìn tranh điền từ vào chỗ trống - Nhìn tranh để xếp chữ thành từ - Nghe đọc vẽ tranh - Nhìn tranh ơn từ thơng qua mẫu câu * Có thể sử dụng tranh số thủ thuật: Guess the pictures, Pair Race, Matching, Jumbled Word, Draw pictures, Crossword, Nhìn tranh nói từ,… 1.2 Học nhớ từ nhà: - Giúp học sinh nhớ cách viết, cách phát âm nghĩa từ - Sau học từ lớp, giáo viên hướng dẫn em làm thẻ bìa - Một mặt thẻ em viết từ, mặt lại em viết nghĩa vẽ đồ vật minh họa cho từ - Các em dán thẻ góc học tập, bỏ vào túi áo, cặp sách cuả mình, học lúc, nơi - Các em học ôn từ theo cá nhân, theo cặp theo nhóm 1.3 Ơn từ thơng qua số hát: - Giúp học sinh nhớ từ thông qua hát giáo viên tự sáng tác dựa vào nhạc số hát quen thuộc với học sinh tiểu học - Học sinh hát chào giáo viên, phần Warm-up, Consolidation, … lớp, nhà vào lúc giải lao - Học sinh hát theo cá nhân, theo cặp, theo nhóm lớp Ví dụ:Ơn từ màu sắc thơng qua hát Bắc Kim Thang Red yellow blue white pink Black and gray brown purple What color is this? It’s red What color is this? It’s pink Green purple brown and white Orange pink black and red red red Khả áp dụng giải pháp: - Một số thủ thuật mà tơi đưa sử dụng hầu hết tất tiết học khối lớp bậc tiểu học Tùy vào nội dung học, giáo viên phải biết cách chọn lọc tổ chức thực thủ thuật cách linh hoạt có hiệu - Sử dụng nhiều tranh ảnh, đồ dùng dạy học tự tạo kết hợp với việc sử dụng công nghệ thông tin trò chơi tạo cho khơng khí lớp học thêm sinh động -Học sinh nhớ từ lớp thơng qua trò chơi, mà biết cách học từ, ôn từ nhà, ôn từ lúc, nơi Lợi ích kinh tế-xã hội: - Các thủ thuật giúp học sinh nhớ từ đa số thực hình thức trò chơi nên khơng khí lớp học căng thẳng giúp cho tiết học sinh động đạt hiệu cao - Sử dụng nhiều tranh ảnh, giáo cụ trực quan, hát quen thuộc với học sinh tiểu học phù hợp với tâm lí lứa tuổi học sinh Học sinh ơn từ lúc, nơi - Các em học nhớ nhiều từ, nắm nghĩa cách sử dụng vốn từ vựng thực hành giao tiếp Điều giúp em có động học tập niềm say mê môn học * Sau kết khảo sát chất lượng học tập khối lớp 3,4,5 sau: Năm học Số HS khảo sát 20082009 338 Kết khảo sát Giỏi SL 82 Khá Trung bình Yếu % SL % SL % SL % 24,3 103 30,5 110 32,5 43 12,7 2009335 2010 116 34,6 105 31,3 81 24,2 33 9,9 2010323 2011 166 51,4 107 33,2 44 13,6 1,8 Như vậy, qua kết khảo sát cho thấy việc áp dụng thủ thuật giúp cho tiết học trở nên sinh đông, học sinh nhớ từ lâu hơn, vận dụng vốn từ thực hành giao tiếp, chất lượng học tập môn tiếng Anh ngày cao
- Xem thêm -

Xem thêm: CÁC THỦ THUẬT TIẾNG ANH, CÁC THỦ THUẬT TIẾNG ANH

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn