CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NHU CẦU HỌC TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CỦA SINH VIÊNNĂM 2 – KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

29 10 0
  • Loading ...
1/29 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 08:35

THAM LUẬN CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NHU CẦU HỌC TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CỦA SINH VIÊN NĂM – KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Ths Nguyễn Đình Như Hà MỞ ĐẦU Tính cấp thiết vấn đề nghiên cứu Thế giới bước vào thời kì tri thức, xã hội hóa phồn vinh kỉ XXI phải xã hội tri thức dựa vào tri thức, vào tư sáng tạo người Điều đòi hỏi người lao động phải biết tự đổi kiến thức lực cho phù hợp với phát triển khoa học kĩ thuật công nghệ Người lao động phải có khả tự định hướng vươn lên để thích ứng với đòi hỏi xã hội Sinh viên khối kỹ thuật công nghệ nước ta tiếp xúc hàng ngày với thông tin cập nhật, với khoa học kĩ thuật cơng nghệ biến đổi nhanh chóng với diện ngoại ngữ mà chủ yếu tiếng Anh với hàng loạt thuật ngữ khoa học, với cách diễn đạt đa dạng lĩnh vực khoa học kĩ thuật công nghệ Như vậy, vai trò việc dạy học tiếng Anh chuyên ngành trường Đại học cao đẳng giai đoạn vô to lớn mang tính chất định chất lượng q trình hội nhập quốc tế Tuy nhiên, việc đào tạo tiếng Anh chuyên ngành cho sinh viên nước ta chưa hợp lý dẫn đến sinh viên trường yếu kỹ này, ảnh hưởng đến phát triển nghề nghiệp Nỗi lo doanh nghiệp kỹ sư Trường Đại học Cao đẳng trường yếu tiếng Anh chuyên ngành dẫn đến chậm tiến công việc Cũng lĩnh vực khác, để học chun ngành Cơng nghệ thơng tin hiệu tiếng Anh công cụ để hỗ trợ đắc lực Sau tốt nghiệp, với kiến thức chuyên môn giỏi vốn tiếng Anh thông thạo, ứng viên dễ dàng chinh phục nhà tuyển dụng Mục đích nghiên cứu Trang Tìm hiểu nhu cầu học tiếng Anh sinh viên chuyên ngành Công nghệ thông tin, từ phát nhu cầu thiết yếu sinh viên chuyên ngành Công nghệ thông tin giúp tìm thiếu sót, bất cập q trình giảng dạy nhằm đưa giải pháp kịp thời thích hợp nâng cao chất lượng đào tạo tiếng Anh chất lượng sinh viên sau trường đáp ứng tốt nhu cầu xã hội Khách thể đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Nhu cầu học tiếng Anh sinh viên chuyên ngành Công nghệ thông tin yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu học tiếng Anh chuyên ngành Công nghệ thông tin Khách thể nghiên cứu: sinh viên năm II – khoa Công nghệ Thông tin trường CĐCT TP.HCM Giới hạn đề tài Do điều kiện kinh phí, thời gian khả cho phép nên đề tài tập trung khảo sát, nghiên cứu 102 sinh viên khoa Công nghệ thông tin, trường Cao Đẳng Công Thương Nhiệm vụ nghiên cứu Nhiệm vụ thứ nhất: nghiên cứu sở lý luận đề tài Nghị TW2 Đảng nêu rõ: “Đổi mạnh mẽ phương pháp giáo dục đào tạo, khắc phục lối học truyền thụ chiều, rèn luyện thành nếp tư sang tạo người học, bước áp dụng phương pháp tiên tiến phương tiện đại vào trình dạy học, đảm bảo điều kiện thời gian tự học, tự nghiên cứu cho học sinh, sinh viên đại học.” Do đó, để thực mục tiêu đổi giáo dục đào tạo đại học sau đại học nói chung, ngoại ngữ chuyên ngành khoa học kĩ thuật nói riêng, việc điều tra thực trạng tìm giải pháp cải thiện chất lượng giáo dục việc làm cần thiết cấp bách Trang Nhiệm vụ thứ hai: khảo sát thực trạng Khảo sát thực trạng đào tạo tiếng Anh chuyên ngành Công nghệ thông tin, khoa Công nghệ thông tin, trường CĐ Công Thương TPHCM Đánh giá chất lượng giảng dạy tiếng Anh chuyên ngành có đảm bảo nhu cầu học tập sinh viên đáp ứng nhu cầu xã hội không Khảo sát, đánh giá chất lượng, kỹ tiếng Anh chuyên ngành sinh viên ngành Cơng nghệ thơng tin, CĐ Cơng Thương TPHCM có đủ khả tự học, tự tìm hiểu kiến thức chuyên ngành thông qua tài liệu tiếng Anh, có đáp ứng nhu cầu nhà tuyển dụng bắt nhịp với xu phát triển không ngừng lĩnh vực chun mơn q trình hội nhập kinh tế tri thức giới Nhiệm vụ thứ ba: tìm giải pháp để giải thực trạng Đánh giá nhu cầu học tiếng Anh chuyên ngành sinh viên chuyên ngành Công nghệ thông tin để từ tìm hiểu đưa giải pháp để thúc đẩy tinh thần tự học, tự nghiên cứu đam mê học tiếng Anh chuyên ngành Cơng nghệ tin Đồng tìm giải pháp xây dựng sở vật chất, đặc biệt giáo trình tiếng Anh chuyên ngành Công nghệ thông tin để đáp ứng đầy đủ nhu cầu giảng dạy học tập, nghiên cứu sinh viên Xây dựng đội ngũ giảng viên tiếng Anh chuyên ngành hội đủ khả chuyên môn ngành tiếng Anh Làm cho sinh viên thấy rõ vai trò cần thiết phải học tốt tiếng Anh chuyên ngành để khơi dậy tinh thần tự học sinh viên Từ với hỗ trợ tốt tài nguyên tài liệu, sở vật chất đội ngũ giảng viên giảng dạy chuyên nghiệp, sinh viên nắm bắt phương pháp học tiếng Anh chuyên ngành tốt phục vụ cho công việc Giả thuyết khoa học Trang Đánh giá thực trạng nhu cầu học tiếng Anh chuyên ngành bước xây dựng kế hoạch cải tạo phát triển sở vật chất, tài nguyên tài liệu chuyên ngành phục vụ sinh viên, xây dựng đội ngũ cán giảng dạy chuyên nghiệp kết hợp với việc gây dựng ý thức cho sinh viên thấy rõ vai trò tầm quan trọng việc học tiếng Anh chun ngành niềm u thích mơn học Nếu làm chắn đào tạo hệ kỹ sư công nghệ thông tin hội đủ khả chuyên môn lẫn kỹ tự tìm tòi học tập, bắt kịp nhanh với tốc độ phát triển vũ bảo khoa học cơng nghệ nói chung lĩnh vực cơng nghệ thơng tin nói riêng, thích ứng với thay đổi yêu cầu xã hội Nếu đề tài nghiên cứu áp dụng đạt hiểu ngành CNTT sở cho việc áp dụng rộng tới khoa khác, ngành khác trường Cao Đẳng Công Thương TPHCM Phương pháp nghiên cứu Để thực đề tài, người nghiên cứu sử dụng phương pháp sau đây: 1) Phương pháp tổng hợp lý thuyết Nghiên cứu tham khảo tài liệu liên quan, đề tài, thảo luận, báo đề cập đến vấn đề Từ xác định sở lý luận đề tài, tính cấp thiết mục đích cần đạt thực đề tài Tổng hợp chọn lọc tài liệu tìm phương pháp hợp lý tốt để thực đề tài 2) Phương pháp điều tra giáo dục Khảo sát ý kiến sinh viên nhu cầu, thái độ học tiếng Anh chuyên ngành lực sư phạm giảng viên giảng dạy tiếng Anh chuyên ngành; điều kiện sở vật chất, tài liệu, giáo trình tiếng Anh chuyên ngành CNTT; yếu tố tự học tiếng Anh sinh viên yếu tố mong đợi nghề nghiệp tương lai sinh viên 3) Phương pháp xử lý số liệu SPSS Trang Tất số liệu thu thập từ khảo sát xử lý phần mềm SPSS 20 để tìm độ tin cậy thang độ; điểm trung bình thang đo; chứng minh giả thuyết tác giả Ý nghĩa tính khoa học thực tiễn Tính mẻ: đề tài nghiên cứu vấn đề tiếng Anh chuyên ngành Công nghệ thơng tin trường Cao Đẳng Cơng Thương Đóng góp giá trị lý luận: đề tài cung cấp sở lý luận nghiên cứu vấn đề tiếng Anh chuyên ngành bậc Cao Đẳng, làm sở cho nghiên cứu, đề tài khác sau Đóng góp giá trị thực tiễn: sau đề tài hoàn tất, kết khảo sát đề tài đóng góp vào kho tư liệu thực tế trường, làm tư liệu tham khảo cho đề tài nghiên cứu sau Những giải pháp mà đề tài đưa góp phần tìm giải pháp thúc đẩy tích cực học tiếng Anh sinh viên; phát triển nâng cao hiệu việc dạy học tiếng Anh chuyên ngành Công nghệ thông tin CHƯƠNG I Trang CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU I Cơ sở lý luận Vai trò tiếng Anh thời đại tri thức Ngoại ngữ có vai trò vị trí quan trọng nghiệp giáo dục đào tạo phát triển đất nước Nói chung, khơng biết ngoại ngữ u cầu tất yếu lao động có kỹ thuật cao nhằm đáp ứng quy trình cơng nghệ thường xun đổi mới, mà biết ngoại ngữ lực cần thiết người Việt Nam đại Để tiếp cận tri thức giới, trước hết phải giỏi ngoại ngữ nhằm nuôi dưỡng hiểu biết ngang tầm thời đại, người cần phải thơng thạo ngoại ngữ, thành thạo hiểu biết sơ sài, chủ yếu nhằm ứng phó, lấy điểm trung bình để “qua ải” kỳ thi trình độ đa phần sinh viên tốt nghiệp đại học số viên chức nhằm hợp thức hóa cấp Việt Nam Hướng tới tri thức giới nay, có phương tiện hữu hiệu vơ song: Internet Việc mở rộng công cụ internet, công nghệ thông tin khâu định cho việc cập nhật tri thức mẻ, đại Trong hệ thống kiến thức, kỹ thái độ cần hình thành phát triển vốn hiểu biết cho người, ngoại ngữ có vị trí quan trọng, ngoại ngữ khơng công cụ hữu hiệu tay người lao động việc khai thác thông tin tiếp thu thành tựu khoa học kỹ thuật cao học hỏi kinh nghiệm tốt nước giới lĩnh vực chun ngành mà phương tiện hữu ích việc nâng cao chất lượng sống vật chất tinh thần người Nắm ngoại ngữ, người hiểu biết sâu sắc văn minh giới, mở rộng quan hệ hợp tác, giao lưu phát triển tiềm Trang Thực trạng học tiếng Anh sinh viên Khảo sát nhanh Viện Nghiên cứu giáo dục Quản trị kinh doanh (EBM) số trường ĐH - CĐ khu vực TPHCM Đồng Nai tháng 9/2013 vừa qua cho thấy: Chỉ 65% SV không chuyên ngoại ngữ thấy tầm quan trọng việc học tiếng Anh Số lại khơng xem tiếng Anh cần thiết nghiên cứu học tập, chủ yếu “bám” giáo trình tiếng Việt; đó, GV yêu cầu SV nghiên cứu tài liệu nước Bên cạnh đó, SV xa lạ với hội thảo chuyên ngành, gặp gỡ bạn bè quốc tế Th.S Lê Đình Tưởng (GV Khoa Tiếng Anh Trường ĐH Sư phạm TPHCM) cho rằng: Thực trạng SV yếu ngoại ngữ thời gian dài, việc dạy học tiếng Anh trường trọng chuyện viết ngữ pháp, nói cho giống người ngữ dịch cho hay, chuẩn xác chấp nhận Tiêu chuẩn cao, chí lý tưởng nên việc học ngoại ngữ trở nên khó nhọc Rất người biết sử dụng tiếng Anh công cụ giao tiếp, phần đông học để đối phó thi cử, rồi… lãng qn…Chính nguyên nhân khiến việc học Anh ngữ SV Việt Nam suốt năm dài qua chưa thật hiệu Thông qua thực tế từ khảo sát, nghiên cứu trường ĐH-CĐ, TS Lê Hồng Minh, Viện trưởng Viện EBM cho biết: Nguyên nhân sâu xa việc SV Việt yếu ngoại ngữ thân SV thiếu động nguồn cảm hứng học tiếng Anh GV không đặt yêu cầu nghiên cứu tài liệu nước cho SV, tạo môi trường học tập chuẩn Anh ngữ khiến phần lớn SV ỉ lại, quan niệm cách tiêu cực, chuẩn nghề nghiệp (giỏi) học chìa khóa tương lai Đặc biệt cách dạy tiếng Anh khơng chun, dàn trải thiếu tính liên tục khiến khơng SV thấy “ngán” mơn ngoại ngữ TS Minh đánh giá thêm: “SV khá… nhởn nhơ, học qua loa để có bằng, chưa kể đến tiêu cực khác vào năm cuối, chạy đua Trang lấy Anh văn… bất Do hầu hết tâm lý SV muốn thi học ngoại ngữ nên dù có năm dài rèn luyện, khả ngoại ngữ SV gần thay đổi không nhiều” Vài nét việc giảng dạy tiếng Anh Trường Cao Đẳng Cơng Thương Sinh viên hệ Cao đẳng qui theo học chuyên ngành [không thuộc chuyên ngành tiếng Anh Thương mại] Trường Cao đẳng phải hoàn thành hai học phần Anh văn bắt buộc [Anh văn 1, Anh văn 2] học phần tiếng Anh chuyên ngành Để đánh giá lực tiếng Anh sinh viên vào học Trường, toàn sinh viên phải tham gia kỳ thi phân loại tiếng Anh đầu vào để đánh giá lớp học phù hợp với lực trình độ tiếng Anh Sinh viên theo học học phần Anh văn trau dồi củng cố kỹ nghe, nói, đọc viết mức độ Bởi thời lượng giảng dạy học phần Anh văn 45 tiết Riêng học phần Anh văn chuyên ngành thực năm thứ giảng dạy Giảng viên chuyên trách Khoa chuyên ngành, giảng viên Khoa Ngoại ngữ Để đáp ứng yêu cầu cho công việc sau tốt nghiệp, Trường Cao đẳng Công Thương áp dụng yêu cầu chuẩn đầu tiếng Anh bắt buộc với sinh viên qui từ khóa 2012 phải hồn thành chương trình chứng B tiếng Anh [tương đương TOEIC 400] II Tổng quan cơng trình nghiên cứu Ths Lưu Quý Khương, Ths Trương Thị Phương Chi (2008), nhu cầu người học chương trình mơn học tiếng Anh chuyên ngành cho sinh viên ngành Điện tử trường Cao đẳng Công Nghiệp Huế Đối tượng nghiên cứu đề tài 89 khách bao gồm 50 sinh viên ngành điện tử theo học Trường 30 cựu sinh viên Trường, 04 giáo viên giảng dạy tiếng 05 giảng viên chuyên ngành Điện tử Trường Trang Bài nghiên cứu tập tìm mục đích học tiếng Anh chuyên ngành sinh viên với kết sau 76,6% sinh viên hỏi mục đích học tiếng Anh chuyên ngành, họ có câu trả lời để giao tiếp nơi làm việc Ngồi lý khác để có cơng việc tốt (61,7%), để đọc tài liệu, sách hướng dẫn tiếng Anh (38,3%) Chỉ có số 47 sinh viên chiếm tỷ lệ 17%, cho họ học để thi 4,2% sinh viên chọn mục đích để hiểu giáo viên lớp Bên cạnh nghiên cứu hoạt động cần thiết cho học tiếng Anh cụ thể sau làm tập theo nhóm (60%), làm tập theo cặp (14 số 50 sinh viên) Một tỉ lệ nhỏ (10%) tỏ ƣa thích hình thức làm tập toàn lớp (lockstep) Chỉ sinh viên số 50 (2%) thích làm tập cá nhân (individual work) Kiến nghị nghiên cứu thu thập qua câu hỏi mở cho sinh viên: + Khi xây dựng chương trình tiếng Anh chuyên ngành theo nhu cầu người học, cụ thể sinh viên ngành điện tử, bao gồm mục đích học, kỹ khu vực kiến thức, chủ đề, hoạt động học, hình thức kiểm tra, đánh giá cần xem xét kỹ giai đoạn thiết kế chượng trình Kết từ việc phân tích nhu cầu sinh viên điện tử đƣợc trình bày phần nên dùng để xác định thành tố nội dung chƣơng trình tiếng Anh chuyên ngành giảng dạy mục tiêu, kỹ năng, phương pháp, chủ đề, hình thức kiểm tra, đánh giá Ths Đỗ Thị Xuân Dung (2015), Dạy học tiếng Anh theo nhu cầu xã hội Đối tượng nghiên cứu đề tài 150 cán công chức làm việc phận khác công sở, 10 cán lãnh đạo chủ chốt 10 cán phụ trách phận 10 cơng ty điển hình địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế Kết nghiên cứu nhu cầu sử dụng tiếng Anh để phục vụ mục đích giao tiếp chiếm 61,33 %, nghe hiểu tiếng Anh 55,33 % Kết điều tra cơng sở có nhiều giao dịch với khách hàng người nước ngoài, dự án nước ngoài, đối tác nước Trang 10 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU I Các giả thuyết nghiên cứu Yếu tố giảng viên giảng dạy tiếng Anh Năng lực phẩm chất nhân cách người giáo viên giảng dạy tiếng Anh chuyên ngành công nghệ thơng tin “tài” “đức” thể thông qua giá trị về: lối sống, lập trường mang ý thức trị, xã hội, nhìn nhân sinh quan, giới quan, thái độ tình cảm đắn giảng dạy mối quan hệ giao tiếp – đưa hành vi phù hợp với thực tiễn Đây đấu tranh nội người thầy Giảng viên tiếng Anh giảng dạy bậc Đại học – Cao đẳng theo qui định phải đạt chuẩn C1 (CEFR) theo qui định Bộ giáo dục Đây đòi hỏi thiết để để giảng viên đủ lực thực thực hành đứng lớp Bên cạnh lực trình độ chuyên môn vững, giảng viên phải người biết tổ chức lớp học, biết xây dựng qui chuẩn đánh giá phù hợp với lực thực lớp học biết xây dựng lớp học tích cực thoải mái Bởi lẽ tiếng Anh chuyên ngành Công nghệ thông tin môn học khô cứng giảng dạy lý thuyết hàn lâm giáo trình Trang 15 Bên cạnh để thực công việc dạy tiếng Anh chuyên ngành công nghệ thơng tin giáo viên cần có lực yếu sau: + Năng lực chuyên môn lý thuyết chuyên ngành: hiểu biết kiến thức tổng quan chuyên ngành Công nghệ thông tin để khái quát lý thuyết cách xác sử dụng tiếng Anh + Năng lực tổ chức: giảng viên phải người biết tổ chức hoạt động lớp để xây dựng buổi thảo luận, thuyết trình cách hiệu + Năng lực sư phạm kỹ thuật nghề gồm: khả vận dụng quy luật nhận thức vào trình giảng dạy, kỹ soạn bài, xác định mục tiêu nội dung dạy học, tổ chức học tập cho sinh viên, truyền thông, giao tiếp sư phạm với sinh viên, sử dụng phương tiện dạy học, phối hợp xây dựng tập thể vững mạnh Yếu tố môi trường học tập tư liệu học tập Môi trường học tập tập hợp yếu tố không gian, nhân lực, vật lực tài lực, trực tiếp xa, tạo điều kiện thuận lợi cho việc học tập đạt kết tốt Theo Durkheim môi trường học tập bao hàm lớp học việc tổ chức lớp học Đề cập đến môi trường học tập không đề cập đến mơi trường học tập tối ưu, mơi trường tối ưu cho học tập không phái môi trường cần nhiều tiền bạc mà môi trường tâm lý, SV cảm thấy hạnh phúc, thoải mái khích lệ Một mơi trường tối ưu học tập môi trường tối ưu thể chất lẫn tinh thần cho SV Các yếu tố để tạo nên môi trường tối ưu là: Các trang thiết bị cách xếp; anh sáng; giáo cụ trực quan; đáp ứng nhu cầu SV; nhiệt độ thích hợp; thuận tiện; hình thức chung Đối việc học tiếng Anh môi trường học tập quan trọng cần thiết, từ sở vật chất, lớp học ảnh hưởng đến tâm lý việc luyện tập tiếng sinh viên Phòng học trang bị kỹ thuật giảng dạy đại đạt chất lượng đáp ứng tốt nhu Trang 16 cầu cải thiện kỹ tiếng Anh sinh viên Sinh viên có hội luyện tập nói nhiều học lớp học từ 15 – 20 sinh viên Yếu tố tự học sinh viên Theo chất lý luận dạy học, tự học sinh viên bao gồm tồn mơi trường học tập tổ chức giáo viên với mục tiêu hướng đến tự đào tạo cho người học Tự học hoạt động học tập diễn mà khơng có tham gia trực tiếp người dạy Từ kỷ XVII, nhà giáo dục như: J.A Comensky (1592 – 1670), G Brousseau (1712 – 1778), A Disterweg (1790 – 1866) cơng trình nghiên cứu quan tâm đến phát triển trí tuệ tính tích cực, độc lập, sáng tạo học sinh nhấn mạnh phải khuyến khích người học dành lấy trí thức đường tự khám phá, tìm tòi suy nghĩ trình học tập Học Đại học đòi hỏi sinh viên phải truyền tải khối lượng nội dung tri thức nhiều khó, thời gian dành cho sinh viên tự học, tự nghiên cứu dồi dào, nước ta thực chế độ tuần làm viêc ngày nên thời gian giảng đường sinh viên thời lượng dành cho sinh viên tự học nhiều Quá trình tự học giúp họ bước chiếm lĩnh tri thức chung nhân loại cho riêng cách tự giác, tích cực độc lập trở thành yếu tố định chất lượng đào tạo Trong việc học ngoại ngữ việc tự học yếu tố then chốt hình thành tích cực tự nhiên sinh viên Ngoài học tiếng Anh lớp, sinh viên sử dụng thêm công cụ Internet, sách tiếng Anh để luyện tập Nghe, Nói, Đọc Viết Giờ học tiếng Anh chuyên ngành 45 tiết điều gây khó khăn cho sinh viên việc luyện tập nẵm vững lý thuyết học lớp Vì thế, tự học hành trang công cụ thiết sinh viên Yếu tố nghề nghiệp tương lai Trang 17 Nghề nghiệp ổn định kỳ vọng hầu hết sinh viên trường Tuy nhiên thực tế tỉ lệ thất nghiệp sinh viên vấn đề nan giải cho nhà quản lý Ngày 24/12/2015, Lao động Thương binh Xã hội công bố cho biết tính đến q năm 2015 nước có triệu 130 ngàn người độ tuổi lao động bị thất nghiệp Trong số thất nghiệp người lao động chân tay khơng có tay nghề chiếm 57,2%, số lại người có trình độ sơ cấp, trung cấp cao đẳng nghề nghiệp Nếu tính riêng người coi có trình độ cao đẳng chun nghiệp mà khơng có việc làm 117.300 Để cạnh tranh tốt thời buổi việc làm cạnh tranh kiến thức chuyên ngành sinh viên phải đạt kỹ cần thiết khác để làm việc tốt tìm kiếm hội việc làm phù hợp Trong ngoại ngữ (tiếng Anh) công cụ hiệu giúp sinh viên dễ dàng tìm kiếm cơng việc hầu hết loại hình doanh nghiệp Trong thực tế 80% nguồn dự trữ thơng tin 100 triệu máy tính khắp giới tiếng Anh Điều có nghĩa người biết tiếng Anh thực công việc hiệu có khả khai thác sử dụng thơng tin mang tính quốc tế tiếng Anh mạng Theo kết khảo sát cuối năm 2015 Navigos Search thực Việt Nam, Thái Lan, Singapore Nhật Bản, tiếng Anh top yếu tố quan trọng tuyển dụng Việt Nam Các chuyên gia kinh tế nguồn nhân lực nhận định rằng, sau gia nhập AEC (Cộng đồng Kinh tế ASEAN) TPP (Hiệp định Đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương), Việt Nam hưởng lợi từ sóng đầu tư mới, đồng nghĩa với nhiều hội vàng việc làm đến Tuy nhiên, người lao động Việt Nam phải đối mặt với nhiều thách thức lực lượng lao động nước thành viên tự luân chuyển, khiến việc cạnh tranh ngày tăng cao Vì vậy, để chủ động nắm bắt hội này, người Việt cần trang bị kỹ cần thiết cơng dân lao động Trang 18 tồn cầu Trong đó, tiếng Anh điều kiện khơng thể thiếu thị trường lao động quốc tế hóa cao Theo kết khảo sát đầu việc mức lương Adecco Việt Nam – đơn vị chuyên nghiên cứu, cung ứng dịch vụ nguồn nhân lực vừa công bố đây, nhân ngành Công nghệ thông tin có mức lương dao động 8-120 triệu đồng tháng Khơng thể phủ nhận vai trò tiếng Anh việc tìm kiếm hội việc làm hấp dẫn lĩnh vực công nghệ thông tin Sinh viên có nhiều khả sử dụng tiếng Anh để làm đòn bẩy cho việc tăng lương dễ dàng loại hình tổ chức Mơ hình nghiên cứu Để tìm hiểu nhu cầu học tiếng Anh sinh viên chun ngành Cơng nghệ thơng II tin, nhóm tác giả đưa bốn giả thuyết nghiên cứu (như hình vẽ) để tìm nhu cầu thât sinh viên Để từ đưa giải pháp tối ưu cần thiết việc giảng H1 + CNTT Yếu tố giảng viên giảng dạy tiếng Anh chuyên ngành dạy tiếng Anh chuyên ngành CNTT H2 + Yếu tố môi trường học tập tư liệu học tập Nhu cầu học tiếng Anh chuyên ngành CNTT Yếu tố tự học sinh viên H3 + Trang 19 Yếu tố nghề nghiệp tương lai H4 + CHƯƠNG PHÂN TÍCH KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU I Phân tích hệ số tin cậy Cronbach Alpha Hệ số tin cậy Cronbach Alpha sử dụng để kiểm tra độ tin cậy bên thang đo Nó cho biết mức độ tương phản biến nhóm Hệ số Cronbach’s Alpha (CA) qui định sau:     CA
- Xem thêm -

Xem thêm: CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NHU CẦU HỌC TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CỦA SINH VIÊNNĂM 2 – KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NHU CẦU HỌC TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CỦA SINH VIÊNNĂM 2 – KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn