BÀI GIẢNG Nâng cao năng lực tìm kiếm việc làm đối với lao động thất nghiệp

18 21 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 08:34

SỞ LĐ- TBXH TỈNH THÁI NGUYÊN TRUNG TÂM GIỚI THIỆU VIỆC LÀM BÀI GIẢNG Nâng cao lực tìm kiếm việc làm lao động thất nghiệp Nâng cao lực tìm kiếm việc làm lao động thất nghiệp I- ĐẶT VẤN ĐỀ: Việc làm nói chung việc làm người lao động bị việc (thất nghiệp) nói riêng ln vấn đề có ý nghĩa quan trọng Nó vừa kế mưu sinh người đồng thời việc để đảm bảo an sinh cho gia đình xã hội Vì vậy, giải việc làm trách nhiệm cấp uỷ đảng, quyền, đồn thể người lao động Đối với lao động thất nghiệp - việc giải việc làm (có việc làm sau thất nghiệp) ln mối quan tâm hàng đầu nhà nước; Đặc biệt với lao động thất nghiệp phải coi việc quan trọng bậc thời điểm bị việc làm; Để làm việc này- người cần phải có lực tìm kiếm việc làm; Mặt khác, việc tìm kiếm việc làm sau bị việc làm có mang lại hiệu mức độ hiệu lại tùy thuộc chủ yếu vào mức độ cao- thấp lực tìm kiếm việc làm người lao động; Cũng - việc “Nâng cao lực tìm kiếm việc làm tự tạo việc làm lao động thất nghiệp” cần thiết Nâng cao lực tìm kiếm việc làm lao động thất nghiệp II- NỘI DUNG: “Nâng cao lực tìm kiếm VL LĐ thất nghiệp” 1- Khái niệm “Năng lực tìm kiếm việc làm”: Năng lực tìm kiếm việc làm khả tìm kiếm, thu nhận, xử lí thơng tin vị trí tuyển dụng thị trường lao động 2- Nội dung “năng lực tìm kiếm việc làm”: 2.1- Năng lực tìm kiếm thơng tin tuyển dụng: Một vấn đề thuộc lực người lĩnh vực mức độ sở hữu thông tin lĩnh vực đó; vậy, trước hết muốn có lực tìm kiếm việc làm phải có thơng tin thị trường lao động nói chung vị trí tuyển dụng nói riêng Người có lực tìm kiếm việc làm trước hết phải người giầu có thơng tin tuyển dụng - vị trí tuyển dụng Nâng cao lực tìm kiếm việc làm lao động thất nghiệp 2.2- Tìm kiếm thơng tin tuyển dụng: - Thơng qua người thân, bạn bè - Thông qua Trung tâm GTVL Thái Nguyên; Trung tâm D.N; Trường nghề; - Thông qua phương tiện thông tin truyền thông (báo, đài, truyền hình; tờ rơi, internet… ); + Đối với Trung tâm GTVL Thái Ngun: Tìm kiếm thơng tin tuyển dụng: www.vieclamthainguyen.vn Phòng Tư vấn,GTVL, Phòng Thơng tin thị trườnglao động; Các số điện thoại: 0(280)3858.365 - 3857.021; Thông tin tuyển dụng tờ rơi bảng thông báo Trung tâm GTVL, Các Phòng khác: BHTN; Dạy nghề; Nâng cao lực tìm kiếm việc làm lao động thất nghiệp 2.3- Xử lí thơng tin tuyển dụng: * Nghiên cứu thông tin tuyển dụng- gồm: + Nghề, cơng việc, trình độ chun mơn, số lượng cần tuyển; + Loại HĐLĐ dự kiến; + Mức lương dự kiến; + Đ/kiện làm việc cho vị trí cơng việc; + Hồ sơ đăng ký dự tuyển; Những nội dung phải hiểu rõ – chưa hiểu phải hỏi lại Nhà tuyển dụng; * Xử lí thơng tin tuyển dụng: - Đối chiếu với đ/k, hoàn cảnh thân; - Tham khảo ý kiến người thân; - Quyết định lựa chọn : + lưu ý: lựa chọn theo giải pháp tình chưa có vị trí khác 2.4- Lập hồn thiện hồ sơ: Thực theo quy định nhà tuyển dụng Nâng cao lực tìm kiếm việc làm lao động thất nghiệp 2.5- Tham gia vấn: * Tham dự lớp tập huấn kiến thức pháp luật lao động kỹ làm việc (theo yêu cầu D.N tuyển dụng) * Tham gia vấn: - Trước ngày vấn: Xem lại thông tin tuyển dụng; củng cố thêm hiểu biết có ảnh hưởng đến vị trí tuyển dụng - Tại ngày vấn: + Trang phục (nhất dáng, nhì da, thứ nét mặt) phải chỉnh tề, gọn gàng; (quen nể dạ, lạ nể áo quần) trang phục dáng vẻ bề tự tin + Chào hỏi, bắt tay trước vào vấn (hãy mỉm cười đặt chân tình bắt tay); + Mặt phải có biểu cảm; mắt phải có kỹ xảo riêng – nhìn trực diện; + Người vấn nhìn điểm; nhìn bao quát - nhìn diện + Mùi thơm yếu tố góp nên thành cơng buổi vấn Vì thế, người tham gia vấn thơm tho, sẽ, thoang thoảng mùi nước hoa quyến rũ tăng thêm hiệu việc trả lời vấn + Khơng qn nói lời cảm ơn hy vọng vào làm việc D.N - Sau ngày vấn: Người dự tuyển phải bám sát Nhà tuyển dụng cách hợp lí tỏ cầu thị, muốn làm việc quan đơn vị dự tuyển Nâng cao lực tìm kiếm việc làm lao động thất nghiệp 2.6- Sau kết tuyển dụng: Chuẩn bị tốt công việc riêng tư, đến quan sớm hẹn gặp; trang phục, tác phong lập lại tham gia vấn; - Thông báo cho Trung tâm GTVL Thái nguyên biết để chuyển TCTN hàng tháng sang TCTN lần - Làm việc tốt từ ngày đầu (chấp hành thời gian, trang phục, tác phong, khơng nói chuyện phiếm) ln tạo ấn tượng tốt với đồng nghiệp… Nâng cao lực tìm kiếm việc làm lao động thất nghiệp III- KẾT LUẬN 1- Tóm tắt điểm nêu Phần II 2- Một số điểm cần lưu ý với lao động thời gian hưởng TCTN: Theo quy định Thông tư số 04/2013/TTBLĐTBXH ngày 01/3/2013 sửa đổi bổ sung số điều thông tư số 32/2010/TTBLĐTBXH ngày 25/10/2010 cửa Bộ LĐ-TBXH hướng dẫn thực số điều Nghị định số 127/2008/NĐCP ngày 12/12/2008 Chính Phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều luật BHXH BHTN Nâng cao lực tìm kiếm việc làm đối vi lao ng tht nghip 2*1- Tạm dừng hởng trợ cấp thất nghiệp Theo quy định khon iều 22 Nghị định số 127/2008/N-CP, đợc thực nh sau: *Người lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp tháng bị tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp thuộc trường hợp sau đây: a) Ngời lao động hởng trợ cấp thất nghiệp không trực tiếp thông báo tháng với Trung tâm Giới thiƯu viƯc lµm vỊ viƯc tìm kiÕm viƯc lµm theo quy định b) Ngời lao động hởng trợ cấp thất nghiệp bị tạm giam theo quyt nh ca c quan Nhà nước có thÈm quyền Nâng cao lực tìm kiếm việc làm lao động thất nghiệp 2*1- Tạm dừng hởng trợ cấp thất nghiệp Theo quy định khon iều 22 Nghị định số 127/2008/N-CP, đợc thực nh sau: *Ngi lao ng ang hưởng trợ cấp thất nghiệp th¸ng bị tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp thuộc trường hợp sau đây: a) Ngêi lao ®éng ®ang hëng trợ cấp thất nghiệp không trực tiếp thông báo tháng với Trung tâm Giới thiệu việc làm việc tỡm kiếm việc làm theo quy định b) Ngời lao động hởng trợ cấp thất nghiệp bị tạm giam theo định quan Nhà nước có thÈm quyền Nâng cao lực tìm kiếm việc làm lao động thất nghiệp 2*2- TiÕp tơc hëng trỵ cÊp thÊt nghiƯp h»ng th¸ng: a) Người lao động khoảng thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp tiếp tục thực thơng báo tháng theo ®óng quy định vi Trung tâm Giới thiệu việc làm v vic tìm kiếm việc làm b) Người lao động khoảng thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định sau thời gian bị tạm giam Nâng cao lực tìm kiếm việc làm lao động thất nghiệp 2*3- Chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp: thực sau: a) Hết thời hạn hưởng theo định hưởng trợ cấp thất nghiệp b) Có việc làm Việc xác định có việc làm cụ thể thuộc trường hợp sau: - Đã giao kết hợp đồng lao động hợp đồng làm việc (kể thời gian thử việc có hưởng lương) từ đủ tháng trở lên Ngày mà người lao động xác định có việc làm ngày hợp đồng lao động hợp đồng làm việc có hiệu lực theo quy định pháp luật; - Có định tuyển dụng trường hợp không thuộc đối tượng giao kết hợp đồng lao động hợp đồng làm việc Ngày có việc làm trường hợp xác định ngày bắt đầu làm việc người ghi định tuyển dụng; - Chủ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh quan có thẩm quyền cấp: Ngày có việc làm chủ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh ngày ghi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Nâng cao lực tìm kiếm việc làm lao động thất nghiệp c) Thực nghĩa vụ quân Ngày mà người lao động xác định thực nghĩa vụ quân ngày người lao động nhập ngũ d) Được hưởng lương hưu tháng theo định quan có thẩm quyền Ngày mà người lao động xác định nghỉ hưu ngày bắt đầu tính hưởng lương hưu ghi Quyết định hưởng lương hưu tháng đ) Sau hai lần từ chối nhận việc làm Trung tâm Giới thiệu việc làm giới thiệu mà khơng có lý đáng- Cụ thể: - Người lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp từ chối nhận việc làm mà việc làm người laođộng đào tạo; - Người lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp từ chối việc làm mà người lao động thực hiện; - Người lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp lao động phổ thông từ chối việc làm cần lao động phổ thông thực e) Trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp, ba tháng liên tục khơng thực thơng báo tháng việc tìm kiếm việc làm với Trung tâm Giớithiệu việc làm theo quy định Nâng cao lực tìm kiếm việc làm lao động thất nghiệp g) Ra nước để định cư Ngày mà người lao động xác định nước ngồi định cư ngày xóa đăng ký thường trú người lao động theo quy định pháp luật cư trú h) Chấp hành định áp dụng biện pháp xử lý hành tạitrường giáo dưỡng, sở giáo dục, sở chữa bệnh (kể trường hợp cainghiện Trung tâm cai nghiện) chấp hành hình phạt tù khơng đượchưởng án treo Ngày mà người lao động xác định chấp hành Quyết định áp dụngbiện pháp xử lý hành ngày bắt đầu thực biện pháp xử lý hành chínhđược ghi định i) Bị chết *Thời hạn trình báo: Trong thời hạn ngày tính theo ngày làm việc phải thơng báo với Trung tâm Giới thiệu việc làm nơi hưởngtrợ cấp thất nghiệp khi: + Có việc làm- Bản chụp hợp đồng lao động hợp đồng làm việc định tuyển dụng giấy phép đăng ký kinh doanh; + Thực nghĩa vụ quân sự- Bản chụp giấy triệu tập thực nghĩa vụ quân sự; + Được hưởng lương hưu - Bản chụp định hưởng lương hưu; + Ra nước để định cư - Bản xác nhận quan có thẩm quyền việc xóa đăng ký thường trú + Chấp hành định áp dụng biện pháp xử lý hành chính- Bản chụp định; Nâng cao lực tìm kiếm việc làm lao động thất nghiệp * Các trường hợp chuyển TC lần: + Có việc làm; + Thực nghĩa vụ quân Chú ý phải trình báo kịp thời theo quy định; Nâng cao lực tìm kiếm việc làm lao động thất nghiệp Nâng cao lực tìm kiếm việc làm lao động thất nghiệp GIẢI ĐÁP THẮC MẮC Nâng cao lực tìm kiếm việc làm lao động thất nghiệp BẾ MẠC
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI GIẢNG Nâng cao năng lực tìm kiếm việc làm đối với lao động thất nghiệp, BÀI GIẢNG Nâng cao năng lực tìm kiếm việc làm đối với lao động thất nghiệp

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn