Nhà máy chế biến lương thực thực phẩm và sản xuất bao bì Bảo Khánh

66 21 0
  • Loading ...
1/66 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 07:19

Trường Đại Học Thủy Lợi Đồ án Trắc địa công trình TP-CN LỜI NĨI ĐẦU Cùng với phát triển chung kinh tế nhà nước giới, khoa học kỹ thuật ngày phát triển áp dụng mạnh mẽ vào sản xuất phát triển kinh tế, ngành Trắc địa ngành khoa học chính, chun nghiªn cứu phục vụ thiết kế, thi cơng cơng trình với quy mơ lớn đòi hỏi độ xác cao cơng trình nhà cao tầng, nhà máy vv Trong bối cảnh ngành Trắc địa cơng trình đời ngày phát triển phát huy tác dụng góp phần đưa kinh tế nước ta phục vụ cho việc nghiên cứu cơng trình khoa học Những người trắc địa có nhiệm vụ thực công tác trắc địa để chuyển hạng mục cơng trình từ vẽ thiết kế thực địa Để việc bố trí cơng trình đạt độ xác mặt độ cao cần xây dựng hệ thống lưới khu vực Cụ thể xây dựng lưới ô vuông xây dựng cơng trình dân dụng khu cơng nghiệp, nhà máy Lưới vng xây dựng có ưu điểm vượt trội so với loại lưới khác sử dụng để bố trí cơng trình cơng nghiệp dân dụng cơng trình xây dựng theo ơ, mảng có trục song song vng góc với cạnh lưới vng xây dựng Trong đồ án , em nhận thiết kế xây dựng cơng trình “Nhà máy chế biến lương thực thực phẩm sản xuất bao bì Bảo Khánh ” thuộc khu vực xã Hưng Đạo, huyện Quế Võ, Bắc Ninh Để bố trí cơng trình có độ xác cao phù hợp với cơng tác bố trí cơng trình xây dựng, lưới khống chế xây dựng theo dạng lưới ô vuông xây dựng, đảm bảo yêu cầu sau: + Luới thiết kế bao phủ toàn khu xây dựng + Cạnh mạng lưới phải thật song song vng góc với trục cơng trình + Có khả bảo toàn lâu dài với điểm mạng lưới + Có đủ mật độ điểm phục vụ cơng tác bố trí + Có độ xác đáp ứng bố trí theo thiết kế Dưới hướng dẫn tận tình Thầy giáo Lã Văn Hiếu giúp đỡ em việc thực đồ án Tuy nhiên kinh nghiệm thân hạn hẹp nên q trình thực khơng tránh khỏi thiếu sót, em mong nhận góp ý thầy giáo bạn đồng nghiệp để đồ án em hoàn thiện Gvhd: Lã Văn Hiếu Hoàng Thị Thúy Vân Svth: Trường Đại Học Thủy Lợi Đồ án Trắc địa cơng trình TP-CN MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU Error! Bookmark not defined Phần I GIỚI THIỆU CHUNG I.1 Nhiệm vụ thiết kế I.1.1 Yêu cầu đặt xây dựng nhà máy I.1.2 Nhiệm vụ đặt với người trắc địa I.2 Sơ lượcvề điều kiện địa lý tự nhiên khu vực xây dựng cơng trình I.2.1 Vị trí địa lý khu vực xây dựng I.2.2 Điều kiện địa hình, địa chất, giao thông thủy lợi I.2.3 Đặc điểm khí hậu I.2.4 Tình hình dân cư , kinh tế - xã hội I.3 Sơ lược tài liệu sở trắc địa sẵn có khu vực I.3.1 Tư liệu trắc địa đồ có I.3.2 Giới thiệu tình hình sở trắc địa khu vực đo vẽ Phần II: 11 THIẾT KẾ LƯỚI Ô VUÔNG XÂY DỰNG THEO PHƯƠNG PHÁP HOÀN NGUYÊN – CHUYỂN MẠNG LƯỚI GẦN ĐÚNG RA THỰC ĐỊA 11 II.1 Thiết kế tổng mạng luới 11 II.1.1 Lý lập lưới yêu cầu chung 11 II.1.2 Mật độ điểm : 11 II.1.3 Vấn đề bảo toàn điểm mạng lưới : 11 II.1.4 Cách đánh số ký hiệu điểm : 12 II.2 Chọn chuyển hướng gốc mạng lưới thực địa 12 Gvhd: Lã Văn Hiếu Thúy Vân Svth: Hoàng Thị Trường Đại Học Thủy Lợi Đồ án Trắc địa cơng trình TP-CN II.2.1 Mục đích việc chọn hướng gốc : 12 II.2.2 Yêu cầu việc chuyển hướng gốc thực địa : 13 II.2.3 Độ xác phương pháp 15 II.3 Bố trí chi tiết mạng lưới gần thực địa 16 II.3.1 Cách thức tiến hành 16 II.3.2 Các khó khăn biện pháp khắc phục 16 II.3.3 Các mẫu cọc tạm thời 17 PHẦN III THIẾT KẾ LƯỚI KHỐNG CHẾ TRẮC ĐỊA CƠ SỞ MẶT BẰNG 18 III.1 Bố trí số bậc lưới khống chế chọn sơ đồ lưới 18 III.1.1 Cơ sở bố trí số bậc lưới khống chế chọn sơ đồ lưới khống chế trắc địa cho khu vực xây dựng cơng trình cơng nghiệp 18 III.1.2 Cơ sở để lập bậc lưới khống chế : 18 III.1.3 Thuyết minh cụ thể bậc khống chế : 18 III.1.4 Giới thiệu số tiêu kĩ thuật số cấp hạng lưới 19 III.2 Ước tính độ xác bậc khống chế : 21 III.2.1 Tiêu chuẩn độ xác lưới khống chế trắc địa mặt : 21 III.2.2 Ước tính độ xác đặc trưng bậc khống chế : 22 III.2.3 Ước tính độ xác yếu tố đặc trưng cho cấp lưới : 23 III.3 Thiết kế lưới khống chế sở (lưới tam giác hạng IV) 26 III.3.1 Phương án thiết kế lưới 26 III.3.2 Ước tính độ xác lưới theo phương pháp gián tiếp 27 III.4 Công tác đo đạc tính tốn bình sai 30 III.4.1 Công tác đo đạc lưới 30 III.4.2.Cơng tác bình sai lưới 32 PHẦN IV 33 Gvhd: Lã Văn Hiếu Thúy Vân Svth: Hoàng Thị Trường Đại Học Thủy Lợi Đồ án Trắc địa cơng trình TP-CN THIẾT KẾ CÁC BẬC LƯỚI TĂNG DÀY 33 CƠNG TÁC ĐO ĐẠC VÀ BÌNH SAI CÁC BẬC LƯỚI 33 IV.1 Phương án thiết kế bậc lưới 33 IV.1.1 Sơ đồ lưới thiết kế ( hình 4.1) 33 IV.1.2 Số liệu mạng lưới 33 IV.2 Ước tính độ xác đo đạc bậc lưới tăng dày 34 IV.2.1 Ước tính độ xác đo cạnh đo góc 34 IV.2 2.Ước tính cụ thể 37 IV.2 Ước tính hạn sai đo đạc bậc lưới tăng dày 39 IV Công tác đo đạc bậc lưới tăng dày 42 IV 3.1 Công tác đo góc: 42 IV.3 2.Công tác đo cạnh 43 IV Phương pháp tính tốn bình sai lưới tăng dày 43 IV Tính tốn sơ 43 PHẦN V : 45 CÔNG TÁC HOÀN NGUYÊN ĐIỂM 45 V.1 Hoàn nguyên điểm 45 V.1.1 Mục đích hồn ngun điểm 45 V.1.2 Phương pháp hoàn nguyên 45 V.2.Công tác đo kiểm tra 51 V.2.1 Mục đích 51 V.2.2 Nội dung đo kiểm tra phương pháp đo kiểm tra 51 PHẦN VI : 53 CÔNG TÁC XÁC ĐỊNH ĐỘ CAO VÀ CÔNG TÁC TÍNH 53 CHUYỂN TOẠ ĐỘ CÁC ĐIỂM CỦA MẠNG LƯỚI 53 Gvhd: Lã Văn Hiếu Thúy Vân Svth: Hoàng Thị Trường Đại Học Thủy Lợi Đồ án Trắc địa cơng trình TP-CN VI.1 Cơng tác xác định độ cao điểm 53 VI.1.1 Yêu cầu độ xác 53 VI.1.2 Nêu phương án đo cao điểm 53 VI.1.3.Các tiêu kỹ thuật đo cao hạng IV 54 VI.2 Cơng tác tính chuyển toạ độ 54 VI.2.1 Mục đích tính chuyển 54 VI.2.2 Phương pháp cơng thức tính chuyển 54 PHẦN VII : THÀNH LẬP LƯỚI Ô VUÔNG THEO PHƯƠNG PHÁP TRỤC 58 VII.1 Mục đích phương pháp trục 58 VII.1 Cách thực 58 PHẦN VIII:THIẾT KẾ CÁC LOẠI TIÊU MỐC 60 VIII.1 Lưới mặt 60 VIII.1.1 Mốc tam giác: 60 VIII.1.2 Mốc đa giác: 60 VIII.2 Lưới độ cao 61 KẾT LUẬN 62 Gvhd: Lã Văn Hiếu Thúy Vân Svth: Hoàng Thị Trường Đại Học Thủy Lợi Đồ án Trắc địa công trình TP-CN PHẦN I GIỚI THIỆU CHUNG I.1 Nhiệm vụ thiết kế Công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm ngành công nghiệp trọng điểm nước ta ngành mạnh lâu dài, mang lại hiệu kinh tế cao có tác động mạnh mẽ đến phát triển ngành kinh tế khác Dựa theo theo yêu cầu phủ : đẩy mạnh xây dựng phát triển công nghiệp nước , phát triển đất nước theo hướng công nghiệp hóa, đại hóa, tỉnh Bắc Ninh bước thực cơng nghiệp hóa địa bàn tỉnh Mặt khác theo điểu tra thống kê cho thấy đời sống nhân dân ngày cao nhu cầu lương thực, thực phầm ngày cao Do có kế hoạch xây dựng : “Nhà máy chế biến lương thực thực phẩm sản xuất bao bì Bảo Khánh” để phục vụ nhu cầu ngày cao người dân Đây cơng trình có quy mơ lớn cơng trình trọng điểm kế hoạch phát triển đất nước Nhà máy xây dựng khu vực xã Hưng Đạo, huyện Quế Võ, Bắc Ninh I.1.1 Yêu cầu đặt xây dựng nhà máy - Quy hoạch thẩm định, hồ sơ phê duyệt đánh giá mức độ khả thi cao - Với địa nhà máy nằm khu đất thuận lợi giao thông thủy bộ, khu đất dự kiến thành lập tương đối phẳng, gần tỉnh lộ 20, khu đo có diện tích đủ lớn để xây dựng phát triển nhà máy, khu xây dựng chủ yếu lúa sản lượng thu nhập hàng năm chưa cao, nên định thành lập nhà máy điều đáng quan tâm, có nguồn nhân lực lao động nguyên liệu dồi dào, điều giải công ăn việc làm cho nhân dân vùng - Có kết cấu vững chắc, có độ xác xây dựng lắp ráp cao , độ an toàn vận hành sử dụng máy móc dây chuyền cơng nghệ tối đa Do Gvhd: Lã Văn Hiếu Thúy Vân Svth: Hoàng Thị Trường Đại Học Thủy Lợi Đồ án Trắc địa cơng trình TP-CN u cầu độ xác lập lưới cao, đảm bảo trục cơng trình phải song song với - Khu đất dự kiến xây dựng nhà máy tương đối phẳng, cối thực vật hoa màu khu vực khơng có, chủ yếu lúa dân cư Do chịu ảnh hưởng việc đền bù thay đổi cảnh quan môi trường I.1.2 Nhiệm vụ đặt với người trắc địa - Tiến hành thiết kế lưới ô vuông xây dựng cho khu xây dựng - Lập lưới ô vuông xây dựng đáp ứng đặc điểm cơng trình : + Khu nhà máy xây dựng theo lơ riêng biệt có trục song song vng góc với , bao gồm: kho chứa, khu nhà nhân viên + Tuy khu nằm riêng biệt lơ khác có mối liên hệ dây chuyền công nghệ Do dây chuyền sản xuất máy móc liên kết vận hành tuần hồn theo quy trình khép kín có tính đồng cao + Do liên kết dây chuyền cơng nghệ lớn đòi hỏi độ xác bố trí cơng trình cao : sai số giới hạn bố trí trục cơng trình kích thước tổng thể cơng trình khơng vượt q giá trị từ 2÷5 (cm)/ 100 m + Nhiệm vụ thiết kế thi công công trình : Luới có kích thước tổng thể 1.0 (km) × 1.0 (km) , chiều dài cạnh lưới 200(km) Luới ô vuông xây dựng lập theo phương pháp hoàn nguyên Yêu cầu độ xác lập lưới: sai số tương hỗ điểm trắc địa dùng cho bố trí cơng trình : ms  ( Mth= m  " S ) S ≤ 10.000 Với S=200 (m) sai số tương hỗ : ± 2(cm) Sai số tương hỗ độ cao điểm lưới gần có giá trị Sth= (2÷3) mm Gvhd: Lã Văn Hiếu Thúy Vân Svth: Hoàng Thị Trường Đại Học Thủy Lợi Đồ án Trắc địa cơng trình TP-CN I.2 Sơ lược điều kiện địa lý tự nhiên khu vực xây dựng cơng trình I.2.1 Vị trí địa lý khu vực xây dựng Nhà máy xây dựng thuộc địa phận xã Hưng Đạo, huyện Quế Võ, Bắc Ninh, có vị trí địa lý sau: + Phía Đơng giáp với xã Thái Hòa tỉnh lộ 20 + Phía Tây giáp xã Lam Sơn xã Tân Dân + Phía Nam thuộc địa bàn xã Hưng Đạo + Phía Bắc giáp với xã Phương Mao Khu đất xây dựng chủ yếu đất nơng nghiệp, có đường dây điện chạy qua, điều thuận lợi cho việc cung cấp lượng điện cho nhà máy vào vận hành I.2.2 Điều kiện địa hình, địa chất, giao thơng thủy lợi  Địa hình Khu vực xây dựng có địa hình tương đối phẳng, độ dốc khu vực tương đối nhỏ dốc phía Nằm khu quy hoạch phần lớn diện tích trồng lúa xen canh rau màu, khu đất bị phân cắt, phía Đơng Nam phía Nam lại giáp ranh với dân cư, cụ thể thôn Mộ Đạo thôn Chúc ổ xã Phượng Mao  Địa chất Đây vùng đồng châu thổ hình thành từ trình hình thành bồi tích phù sa sơng Hồng, đặc điểm lớp đất bồi tích phân biệt rõ rệt, với tiêu lý đất thích hợp cho việc xây dựng thi công công trình lớn Với điều kiện địa chất thủy văn nhìn chung vùng có mực nước ngầm thấp độ cao thiết kế mặt sàn nhà tầng hầm, điều thuận lợi cho việc thi cơng móng cơng trình Tóm lại vùng có địa chất tương đối ổn định  Giao thơng thủy lợi Tình hình giao thơng tương đối thuận lợi đường thủy lẫn đường bộ, có tỉnh lộ 20 nối liền trung tâm huyện Quế Võ khoảng km phía Bắc, phía Đơng Nam Gvhd: Lã Văn Hiếu Thúy Vân Svth: Hoàng Thị Trường Đại Học Thủy Lợi Đồ án Trắc địa cơng trình TP-CN có hệ thống sơng Đuống Ngoài khu gần nguồn cung cấp nguyên vật liệu dễ liên kết với hệ thống giao thông khác Hệ thống mương máng lớn phục vụ cho việc tiêu thoát nước cho nhà máy I.2.3 Đặc điểm khí hậu Bắc Ninh tỉnh thuộc vành đai khí hậu nhiệt đới gió mùa , chia làm mùa rõ rệt Mùa mưa từ tháng đến tháng năm tập trung vào tháng tháng Mùa khô từ tháng 10 đến tháng năm sau Như thời gian thi công thuận lợi từ tháng năm trước đến tháng năm sau I.2.4 Tình hình dân cư , kinh tế - xã hội Mật độ dân cư thưa thớt, dân chủ yếu sống tập trung thành thơn xóm, sống nghề sản xuất nơng nghiệp, đời sống nhân dân tương đối ổn định, người dân đại đa số người lao động chân nguồn nhân lực q trình xây dựng nhà máy Tình hình an ninh trật tự, ổn định, người dân chấp hành tốt chủ trương sách Đảng Nhà nước Thu nhập dân cư vùng vào mức trung bình.Nơi tập trung thơn xóm nhỏ liền kề Nhìn chung, với điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội địa phương việc xây dựng thuận lợi Nó trọng điểm thu hút lao động, tạo công ăn việc làm đầu tư hệ công nhân lành nghề sau Việc tính tốn xây dựng chi phí trả đền bù giải phóng mặt với mức chi phí thấp I.3 Sơ lược tài liệu sở trắc địa sẵn có khu vực I.3.1 Tư liệu trắc địa đồ có + Bản đồ địa hình khu vực Quế Võ- Bắc Ninh tỷ lệ 1: 25000 tháng 9/1966 + Bản đồ địa hình tỉ lệ 1:25000 có danh pháp E-48-105-C-b cục đo đạc đồ Đo vẽ thực địa năm 1967, đo vẽ nhà năm 1968 Hệ tọa độ Hà Nội 1962 Hệ thống độ cao Hải Phòng 1962 Gvhd: Lã Văn Hiếu Thúy Vân Svth: Hoàng Thị Trường Đại Học Thủy Lợi Đồ án Trắc địa công trình TP-CN I.3.2 Giới thiệu tình hình sở trắc địa khu vực đo vẽ Trong đồ án , giả định có điểm tam giác hạng IV , ba điểm nằm địa phận xã : N1 thuộc xã Hưng Đạo N2 thuộc xã Phượng Mao N3 thuộc xã Phượng Mao Bảng 1: Số liệu điểm trắc địa Tọa Độ Độ Cao (m) Cấp hạng độ cao X(m) Y(m) Cấp Hạng N1 2338312.500 18618574.910 TG IV N2 2339700.000 18618539.910 TG IV TC IV Phòng TC IV đồ N3 2339725.000 18618974.910 TG IV TC IV STT Tên Gvhd: Lã Văn Hiếu Thúy Vân 10 Ghi Svth: Hoàng Thị Trường Đại Học Thủy Lợi Đồ án Trắc địa cơng trình TP-CN - Hồn ngun điểm A8B8: A'6B'8 26° 33' 54 18' ' 0°0'0'' X A'8B'8 180°17'11.3'' s=2.236 A8B8 Trên sơ đồ này, điểm lưới tạm thời người ta ghi rõ yếu tố hoàn nguyên Người ta ghi thêm góc định hướng  điểm định hướng hướng tính từ điểm hoàn nguyên đến điểm lân cận, giá trị lấy từ bảng tính đường chuyền Từ tính góc kẹp  hiệu góc định hướng α β + Thao tác hoàn nguyên tiến hành sau: Cụ thể hoàn nguyên điểm A4B8 Đặt máy kinh vĩ điểm mốc tạm thời A’4B’8, định tâm cân ngắm tiêu ngắm A’8B’8 Đưa số đọc bàn độ ngang giá trị α =008’35.66’’ quay máy theo chiều thuận kim đồng hồ tới hướng có giá trị α =4500’0’’ Nếu máy có sai số 2C lớn việc hồn ngun lấy vị trí bàn độ Đo kiểm tra lại góc  , ta định hướng A’8B’8 đặt số đọc 00o00’00” quay máy bắt tiêu đánh dấu ta đo góc  ’ So sánh giá trị  ’ với  giá trị  ’-  < 60” cơng tác hồn nguyên điểm đạt yêu cầu Sau kiểm tra hướng đạt yêu cầu dọc theo hướng đặt khoảng cách hoàn nguyên S = 2.828 m đánh dấu điểm tìm cọc nhỏ tạm thời Gvhd: Lã Văn Hiếu Thúy Vân 52 Svth: Hoàng Thị Trường Đại Học Thủy Lợi Đồ án Trắc địa cơng trình TP-CN Vì yếu tố hồn ngun chiều dài thường khơng vượt vài mét , để đặt đoạn hồn ngun cách xác người ta dùng sợi dây thép nhỏ dài từ 10 đến 15 m căng que sắt, que cắm tâm mốc, que nằm mặt phẳng ngắm máy kinh vĩ + Độ xác vị trí điểm hồn ngun Sai số trung phương vị trí điểm sau hồn ngun so với điểm tạm thời theo cơng thức: m P m S S m2 2 (V-1) Trong đó: mP : sai số trung phương xác định vị trí điểm hồn ngun mS : sai số đặt đoạn hoàn nguyên mõ : sai số trung phương đặt góc hồn ngun + Một số điểm ý hoàn nguyên điểm Chiều dài đoạn hồn ngun chiều dài tính mặt phẳng nằm ngang hồn ngun điểm, khoảng cách hồn ngun cần đặt theo hướng nằm ngang Vì vậy, chỗ dốc cần tính số hiệu chỉnh độ nghiêng vào chiều dài ngang theo công thức: S h  h2 2S h : chênh cao hai đầu đoạn hoàn nguyên S : chiều dài đoạn hoàn nguyên Các điểm mạng lưới xây dựng sau hoàn nguyên xong cần phải cố định mốc bê tông thay cho mốc tạm thời Vì mốc mốc độ cao nên phải chôn sâu từ 1,2 – 1,5 m( có trường hợp chiều sâu mốc tới – 2,5 m) Khi điểm rơi vào vùng đào đắp chơn cọc gỗ tạm thời dài – 1.5m Để đặt cho tâm mốc trùng bê tơng với tâm điểm hồn ngun trước đào hố chơn mốc, theo hai hướng vng góc với vùng tâm mốc người ta đóng Gvhd: Lã Văn Hiếu Thúy Vân 53 Svth: Hoàng Thị Trường Đại Học Thủy Lợi Đồ án Trắc địa công trình TP-CN cọc cách tâm mốc khoảng – 2,5 m (hình 5.4), để căng qua cặp giao chúng điểm tâm mốc Sau thay cọc gỗ mốc bê ta đo kiểm tra lại lần V.2.Công tác đo kiểm tra V.2.1 Mục đích + Xác định độ xác thành lập lưới + Phát sai lệch vượt hạn sai cho phép từ ta hiệu chỉnh bổ xung mạng lưới + Lập biên bàn giao lưới cho đơn vị thi công V.2.2 Nội dung đo kiểm tra phương pháp đo kiểm tra + Đo kiểm tra góc Theo ngun tắc hoàn nguyên ta phải đo kiểm tra tất góc lưới, để kiểm tra cách nhanh chóng mà khơng làm giảm đáng kể đến độ xác Khi đó, ta bố trí trạm máy vị trí xen kẽ (hình 5.5) Việc đo kiểm tra góc đo máy kinh vĩ quang học với 1-2vòng đo, sau đo kiểm tra xong đem so sánh góc mạng lưới với góc vng khơng vượt q 10 – 15” Gvhd: Lã Văn Hiếu Thúy Vân 54 Svth: Hoàng Thị Trường Đại Học Thủy Lợi Đồ án Trắc địa công trình TP-CN Hình 5.3: Sơ đồ bố trí đo kiểm tra góc + Đo kiểm tra cạnh Việc kiểm tra cạnh tiến hành số cạnh mạng lưới chỗ yếu nó, số lượng cạnh lưới cần phải đo kiểm tra 10% - 20% tổng số cạnh lưới Sai lệch chiều dài không vượt 10-15 mm cạnh lưới 200m Các hạn sai đo kiểm tra góc cạnh ước tính sau: Sai số trung phương tương hỗ hai điểm lưới chiều dài cạnh S =200 m cm tính theo công thức: mt / h  m S2  m 2  S2 Nếu coi ảnh hưởng sai số đo góc đo cạnh thì: m  14 2mm m. m   14".6 S mS  Sau đo kiểm tra sai lệch khơng vượt q hạn sai, xem việc hồn ngun mạng lưới thực đắn, bố trí cơng trình coi toạ độ thực tế điểm toạ độ thiết kế góc góc vng Gvhd: Lã Văn Hiếu Thúy Vân 55 Svth: Hoàng Thị Trường Đại Học Thủy Lợi Đồ án Trắc địa cơng trình TP-CN PHẦN VI : CƠNG TÁC XÁC ĐỊNH ĐỘ CAO VÀ CƠNG TÁC TÍNH CHUYỂN TOẠ ĐỘ CÁC ĐIỂM CỦA MẠNG LƯỚI VI.1 Công tác xác định độ cao điểm VI.1.1 Yêu cầu độ xác Mạng lưới vng đồng thời sở khơng chế độ cao để bố trí cơng trình đo vẽ hồn cơng Để thoả mãn điều sai số trung phương tương hỗ độ cao hai điểm lan cận mạng lưới phải nhỏ (23) mm Độ xác đảm bảo thuỷ chuẩn hạng IV Đối với khu vực lớn, để đảm bảo độ xác khống chế độ cao, đường thuỷ chuẩn hạng III thương đặt dọc theo chu vi lưới, vòng thuỷ chuẩn hạng III để chia khu vực thành mảng, sau chêm dày đường thuỷ chuẩn hạng IV ( phát triển theo hướng cạnh ngắn lưới) Chiều dài cho phép đương thuỷ chuẩn tính tốn xuất phát từ u cầu độ chín xác cơng tác bố trí VI.1.2 Nêu phương án đo cao điểm Để đảm bảo độ xác khống chế độ cao, điểm lưới tăng dày bậc dẫn thuỷ chuẩn đương thủy chuẩn hạng III qua, điểm lưới tăng dày bậc hai dẫn thuỷ chuẩn hạng tương đương thuỷ chuẩn hạng IV qua Dựa vào tiêu kỹ thuật lưới hạng III chọn máy mia xác, hạng IV chọn máy mia thông thường Dựa vào tính chất mạng lưới xây dựng mạng lưới vng có cạnh 200m để xác định độ cao điểm lưới chúng tơi tiến hành đo theo cách sau (hình 6.1): Đặt máy thuỷ chuẩn tâm ô vuông lưới trạm máy ngắm tới điểm ô vuông Gvhd: Lã Văn Hiếu Thúy Vân 56 Svth: Hoàng Thị Trường Đại Học Thủy Lợi Đồ án Trắc địa cơng trình TP-CN f g e h J2 c b J1 a d Hình 6.1: Tổ chức đo cao lưới tăng dày Giả sử trạm máy J1 đo a, b, c, d xác định chênh cao a-b c-d hai đường thuỷ chuẩn hạng IV song song liền kề Tại trạm máy J2 đo b, c, e, h xác định chênh cao b-e c-h Tương tự với trạm máy Khi tiến hành đo thủy chuẩn số trạm máy giảm lần, tốc độ tăng nhanh gấp rưỡi cho phép nhanh chóng cho phát vị trí có sai sót theo sai số khép độ chênh cao vòng khép kín Do mạng lưới độ cao có độ cao độc lập ,có độ cao gốc chọn tuỳ ý, nên thiết phải phải đo nối độ cao với mốc độ cao nhà nước - VI.1.3.Các tiêu kỹ thuật đo cao hạng IV Chiều dài tia ngắm phải nhỏ hơn: 100m Số chênh khoảng ngắm nhỏ hơn:  5m Tổng số chênh khoảng ngắm tuyến nhỏ hơn: 10m Chiều cao thấp tia ngắm: 0.2m - Hiệu chênh cao đo đo về:  20 L mm VI.2 Cơng tác tính chuyển toạ độ Gvhd: Lã Văn Hiếu Thúy Vân 57 Svth: Hoàng Thị Trường Đại Học Thủy Lợi Đồ án Trắc địa cơng trình TP-CN VI.2.1 Mục đích tính chuyển Lưới ô vuông xây dựng thành lập sở hệ trục tọa độ vng góc giả định Do đó, sau chuyển điểm lưới thực địa thiết phải thống tọa độ chúng hệ tọa độ giả định hệ thống tọa độ nhà nước nhằm, phục vụ cho việc đo vẽ đồ địa hình tồn khu vực tỉnh, thành phố tồn quốc Ngồi ra, phục vụ cho mục đích kinh tế, quốc phòng, an ninh khu vực.v v VI.2.2 Phương pháp công thức tính chuyển Để tính chuyển tọa độ từ hệ tọa độ giả định hệ tọa độ nhà nước người ta thường sử dụng cơng thức hình học giải tích Điều kiện sử dụng cơng thức hình học giả tích mạng lưới phải có điểm vừa có tọa độ giả định vừa có tọa độ nhà nước (2 điểm trùng tim) Giả sử ta có hai điểm trùng tim A B lượt có tọa độ (x A, ya), (xB, yb) hệ tọa độ nhà nước (x’A, y’A), (x’B, y’B) hệ tọa độ giả định Từ ta xây dựng cơng thức tính chuyển từ hệ tọa độ giả định tất điểm lưới ô vuông xây dựng hệ tọa độ nhà nước Gọi: x’i, y’i : Là tọa độ điểm i hệ tọa độ giả định xi, yi : Là tọa độ điểm i hệ tọa độ nhà nước a, b : Là tọa độ tính theo hệ tọa độ nhà nước gốc hệ tọa độ giả định  : Là hệ số biến đổi tỷ lệ mạng lưới  : Là hiệu số góc phương vị hướng tương ứng thuộc hệ tọa độ nhà nước hệ tọa độ giả định Ta tính chuyển tọa độ điểm thứ i tứ hệ tọa độ giả định sang hệ tọa độ nhà nước theo công thức: Gvhd: Lã Văn Hiếu Thúy Vân 58 Svth: Hoàng Thị Trường Đại Học Thủy Lợi Đồ án Trắc địa công trình TP-CN xi=a+x’icos - y’isin yi=b+x’isin + y’icos (VI-1) Khi có điểm thoả mãn điều kiện ta lập phương trình ẩn a, b, sin, cos Thay tọa độ hai điểm A B vào (VI-1) ta có:  cos  ( y A  y B )( y A'  y B' )  ( x A  xB )(x A'  xB' ) ( x A'  xB' )  ( y A'  y B' )  sin   ( y A  y B )(x A'  xB' )  ( x A  xB )( y A'  y B' ) ( x A'  xB' )  ( y A'  y B' ) (VI-2) a = xA - x’Acos + y’Asin b = ya - x’Asin + y’Acos Sau tính ẩn số a, b, sin cos thay vào cơng thức (VI-1) tính tọa độ nhà nước + Phương án đo nối tọa độ để tạo nên hai điểm trùng tim Vì mạng lưới ô vuông xây dựng xây dựng hệ tọa độ độc lập Vì vậy, ta phải tiến hành đo nối tọa độ hai điểm đến điểm có tọa độ nhà nước để tạo nên cặp điểm trùng tim Để cho đơn giản việc tính tốn ta chọn hai điểm trùng tim nằm cạnh song song với trục X’ song song với trục Y’ Trong thiết kế chọn hai điểm A0B0 điểm A0B8 để tiến hành đo nối tọa độ Công việc tiến hành theo trình tự sau: Gvhd: Lã Văn Hiếu Thúy Vân 59 Svth: Hoàng Thị Trường Đại Học Thủy Lợi Đồ án Trắc địa cơng trình TP-CN A0B0 A0B8 S1 S2 f2 N1 N2 f1 Đặt máy điểm N1 định tâm, cân xác, định hướng vầ điểm N2 đo góc 𝜑1 , cạnh S1 Tương tự điểm N2 đo góc 𝜑2 , cạnh S2 Từ góc phương vị N1-N2, góc đo 𝜑1 , 𝜑2 ta tính góc phương vị cạnh N1-A0B0 N2-A0B8 Tính gia số tọa độ X, Y toạ độ theo công thức: Xi = Sicosαi Yi = Sisinαi (i=1,2) XAoBo = XN1 + XN1-AoBo YAoBo = YN1 + YN1 -AoBo XA0B8 = XN2 + XN2- A0B8 Y A0B8 = YN2 + YN2- A0B8 Gvhd: Lã Văn Hiếu Thúy Vân 60 Svth: Hoàng Thị Trường Đại Học Thủy Lợi Đồ án Trắc địa công trình TP-CN PHẦN VII THÀNH LẬP LƯỚI Ơ VNG THEO PHƯƠNG PHÁP TRỤC VII.1 Mục đích phương pháp trục Ứng dụng thành lập lưới ô vuông xây dựng Phương pháp có ưu, nhược điểm sau: Ưu điểm: Tồn điểm sau bố trí sơ thay mốc bê tăng chắn nên q trình đo đạc, tính tốn bình sai, chúng bảo vệ cách tin cậy Nhược điểm: Do tích lũy sai số nên tọa độ thực tế điểm xa điểm gốc khác nhiều so với tọa độ thiết kế Do phương pháp nên áp dụng khu vực nhỏ đòi hỏi độ xác khơng cao với độ xác u cầu cơng tác bố trí thấp (3-5 cm) Trong trường hợp yêu cầu độ xác cao phải sử dụng tọa độ thực tế điểm lưới Gvhd: Lã Văn Hiếu Thúy Vân 61 Svth: Hoàng Thị Trường Đại Học Thủy Lợi Đồ án Trắc địa cơng trình TP-CN VII.2 Cách thực O D B1 P B ? SB ? ß/2 C R E ? SC A C1 F M N Lập thực địa điểm lưới với độ xác định cách bố trí yếu tố thiết kế Đầu tiên chuyển thực địa hai hướng gốc AB1 AC1 vng góc với khu vực Vì hai hướng chuyển có độ xác thấp, nên góc B1AC1 cần đo (2-3 vòng đo) Dựa góc lệch Δβ= 900 –β ta tính giá trị hiệu chỉnh: ∆𝛽 ∆𝑆𝐵 = 𝐴𝐵1 ∙ 2𝜌 ∆𝛽 ∆𝑆𝐶 = 𝐴𝐶1 ∙ 2𝜌 ∆𝑆𝐵 ∆𝛽 = 𝑡𝑔 𝐴𝐵1 ∆𝛽 → ∆𝑆𝐵 = 𝐴𝐵1 ∙ 𝑡𝑔 Tương tự với ∆𝑆𝐶 Sử dụng máy kinh vĩ (hoặc toàn đạc điện tử) để định hướng trục FD RE Trên trục này, đặt đoạn thẳng chiều dài cạnh lưới (bằng thước thép đo dài điện tử) Gvhd: Lã Văn Hiếu Thúy Vân 62 Svth: Hoàng Thị Trường Đại Học Thủy Lợi Đồ án Trắc địa cơng trình TP-CN Tại điểm cuối D, E, F, R, tiến hành dựng góc vng tiếp tục bố trí cạnh theo chu vi lưới Thay mốc tạm thời mốc cố định Trên hướng điểm tương ứng bốn vòng đa giác, bố trí đánh dấu điểm chêm dày bên lưới Phương pháp trục áp dụng Trên khu vực diện tích nhỏ độ xác yêu cầu cơng tác bố trí thấp (3-5 cm) O D P B C E R A M F N PHẦN VIII THIẾT KẾ CÁC LOẠI TIÊU MỐC VIII.1 Lưới mặt - Tiêu dùng đo đạc Khu vực xây dựng có diện tích nhỏ, có địa hình phẳng, điểm mạng lưới khống chế sở đảm bảo thông hướng thuận lợi cho công tác đo đạc Do việc sử dụng tiêu cao khơng cần thiết Trong thiết kế dùng bảng ngắm gắn chân máy để đo góc, đo cạnh lưới dùng xào gương máy đo dài điện quang - Các loại mốc Gvhd: Lã Văn Hiếu Thúy Vân 63 Svth: Hoàng Thị Trường Đại Học Thủy Lợi Đồ án Trắc địa cơng trình TP-CN VIII.1.1 Mốc tam giác: Do lưới khống chế sở thiết kế có độ xác tương đương hạng IV nhà nước nên, mốc chôn mốc tam giác hạng IV Mốc làm bê tông hai tầng có dấu mốc sứ kim loại (hình 7.1) 50 20 15 50 85 20 15 50 Hình 8.1: Mốc tam giác hạng IV thiết kế VIII.1.2 Mốc đa giác: Mốc điểm lưới đa giác khung chơn mốc bê tơng tầng, có dấu mốc sứ kim loại (hình 7.2) 50 20 50 15 85 35 50 Gvhd: Lã Văn Hiếu Thúy Vân 64 Svth: Hoàng Thị Trường Đại Học Thủy Lợi Đồ án Trắc địa cơng trình TP-CN Hình 8.2: Mốc mặt lưới đa giác VIII.2 Lưới độ cao Lưới độ cao mạng lưới độc lập dùng để xác định độ cao điểm lưới ô vuông xây dựng phục vụ cho cơng tác bố trí cơng trình… Mốc độ cao hạng III, IV, làm bê tông có gắn dấu mốc sứ (hình 7.3) 50 50 20 85 35 50 Hình 8.3: Mốc độ cao hạng III,IV thiết kế KẾT LUẬN Sau thời gian làm việc nghiêm túc với cố gắng thân, với vốn kiến thức ỏi thân với giúp đỡ thầy giáo Lã Văn HIếu chun mơn đến em hồn thành đồ án môn học giao Nội dung đồ án : “Nhà máy chế biến lương thực thực phẩm sản xuất bao bì Bảo Khánh” Trong đồ án em xây dựng hệ thống mạng lưới từ sở đến lưới thi công, cụ thể sau:  Lưới khống chế sở thiết kế lưới tam giác đo góc cạnh, với đồ hình tứ giác trắc địa đo góc, cạnh, phương vị qua ước tính độ xác lưới tương đương hạng IV nhà nước phần mềm MATLAP Gvhd: Lã Văn Hiếu Thúy Vân 65 Svth: Hoàng Thị Trường Đại Học Thủy Lợi Đồ án Trắc địa công trình TP-CN  Lưới vng vng xây dựng thiết kế với kích thước lưới (200 x 200) m diện tích 0.8 km2, với đồ hình tuyến đường chuyền đa giác Đây phương án thiết kế nên khơng tránh khỏi thiếu sót, mắc số lỗi trình bày Em mong nhận góp ý người thầy giáo hướng dẫn để em có chuẩn bị tốt cho phần đồ án mà em nhận Em xin chân thành cảm ơn! Hà nội, tháng 6-2016 Sinh viên thực hiện: Giáo viên hướng dẫn: Lã Văn Hiếu Gvhd: Lã Văn Hiếu Thúy Vân Hoàng Thị Thúy Vân 66 Svth: Hoàng Thị
- Xem thêm -

Xem thêm: Nhà máy chế biến lương thực thực phẩm và sản xuất bao bì Bảo Khánh, Nhà máy chế biến lương thực thực phẩm và sản xuất bao bì Bảo Khánh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn