ĐỒ ÁN THIẾT KẾ TỔ CHỨC THI CÔNG TUYẾN ĐƯỜNG 36 A-B THUỘC ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG

15 11 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 07:18

CHƯƠNG : GIỚI THIỆU CHUNG 1.1.Những vấn đề chung : Trong kinh tế quốc dân , vận tải ngành đặc biệt quan Nó có mục đích vận chuyển hàng hóa từ nơi đến nơi khác.Đất nước ta năm gần phát triển mạnh mẽ,nhu cầu vận chuyển hàng hóa hành khách ngày tăng.Trong mạng lưới giao thơng hạn chế Phần lớn sử dụng tuyến đường cũ,mà thông thường tuyến đường đáp ứng nhu cầu Chính vậy,trong giai đoạn phát triển - thời kì đổi sách quản lý kinh tế đắn Đảng-nhà nước thu hút đầu tư mạnh mẽ nước ngoài.Nên việc cải tạo nâng cấp mở rộng tuyến đường có sẵn xây dựng tuyến đường ô tô ngày trở nên thiết.để làm tiền đề cho phát triển kinh tế,văn hóa giáo dục quốc phòng.đẩy nhanh q trình cơng nghiệp hóa đại hóa đất nước Tuyến đường 36 A-B thuộc địa bàn tỉnh lâm đồng Đây tuyến đường làm có ý nghĩa quan trọng việc phát triển kinh tế địa phương nói riêng nước nói chung.Tuyến đường nối trung tâm văn hóa trị tỉnh nằm bước phát triển kinh tế văn hóa trị toàn tỉnh.Tuyến xây dựng chủ yếu việc vận chuyển hàng hóa phục vụ lại người dân mà nâng cao trình độ dân trí người dân khu vực lân cận tuyến.Vì thực cần thiết phù hợp với sách phát triển Tình hình dân cự có nhiều hướng phát triển với nhiều vùng kinh tế thành lập,dân số ngày đơng ngồi việc trọng đến tốc độ phát triển kinh tế nâng cao đời sống nhân dân quốc phòng vấn đề quan tâm Tuyến đường 36 A-B thành lập có ý nghĩa mặt kinh tế xã hội văn hóa: kinh tế vùng có điều kiện phát triển,đời sống vật chất,văn hóa dân cư dọc tuyến nâng lên Ngoài ,tuyến đường góp phần vào mạng lưới đường chung tỉnh quốc gia 1.2.Tình hình xây dựng khu vực 1.2.1 sở pháp lý để lập báo cáo đầu tư -căn vào qui hoạch phát triển kinh tế-xã hội vùng giai đoạn từ 2006-2021 TRẦN QUANG PHÚC 81302240 Page -căn vào số liệu điều tra khảo sát trường -căn vào quy trinh quy phạm thiết kế hành -căn vào số liệu yêu cầu giáo viên hướng dẫn 1.2.2 Nghiên cứu tố chức thực hiện: a.Quá trình nghiên cứu khảo sát thiết kế dựa tài liệu : bình đồ khu vực tuyến qua lưu lượng xe thiết kế cho trước b.tổ chức thực thực theo trình tự quy định quy trình quy phạm 1.3.Tình hình dân sinh,kinh tế,chính trị ,văn hóa Nơi dân cư thưa thớt phân bố không gần nhân dân tỉnh tới khai hoang lập nghiệp Nghề nghiệp họ làm rẫy chăn ni,các trồng chủ yếu đậu phộng,cà phê…Việc hoàn thành tuyến đường giúp cho việc vận chuyển hàng hóa dễ dàng hơn,giúp cho đời sống kinh tế vùng cải thiện đáng kể Ở có nhiều dân tộc sinh sống phần lớn dân địa phương nên có văn hóa đa dạng,mức sống dân trí vùng tương đối khơng cao nhiên tin tưởng vào lãnh đạo dảng nhà nước 1.4.Khả ngân sách tỉnh Tuyến 36 A-B thiết kế xây dựng hoàn toàn,cho nên mức đầu tư tuyến cần nguồn vốn lớn.Tỉnh tỉnh có nên kinh tế nghèo nên UBND tỉnh định lập dự án khả thi nguồn vốn đầu tư từ nguồn vốn chương trình 135 phủ 1.5.mạng lưới giao thơng vận tải vùng: Mạng lưới giao thông vận tải vùng ít, có số tuyến đường quốc lộ đường nhựa lại đại đa số đường đất hay đường mòn dân tự phát hoang để lại.Tuyến đường xây dựng giúp cho nhân dân lại thuận tiện dễ dàng 1.6.Đánh giá dự báo nhu cầu vận tải khu vực tuyến đường • Đánh giá TRẦN QUANG PHÚC 81302240 Page Như đề cập mạng lưới giao thơng vận tải khu vực , có tuyến đường chủ yếu vành đai ngồi khơng phục vụ nhu cầu lại an tồn người dân • Dự báo Nhà nước khuyến khích nhân dân khu vực trồng rừng loại công nghiệp có giá trị cao cao su , cà phê điều tiêu… để cung cấp cho ngành cơng nghiệp chế biến Vì từ nhu cầu vận chuyển hàng hóa tương lai cao việc xây dựng tuyền đường hợp lý 1.7.Đặc điểm địa hình địa mạo : Tuyến 36 chạy theo hướng Bắc-Nam Điểm bắt đầu có cao độ 52m điểm kết thúc có cao độ 43m khoảng cách theo đường chim bay tuyến 2160m Địa hình khu vực tuyến đường tương đối nhấp nhô, vùng tuyến qua lân cận núi tuyến độ cao tương đối cao, có suối, khu vực ao hồ hay nơi động nước nên việc tính tốn cơng trình nước tính điều kiên mùa mưa.Nói chung,tuyến thiết kế phải dặt nhiều đường cong có đoạn có độ dốc lớn 1.8.Đặc điểm địa chất thủy văn Địa chất khu vực tuyến đường chủ yếu đất xám xỏi sạn Đất tốt , đất đồi núi có cấu tạo phức tạp Mặt địa hình bị phân cắt hiểm trở, tạo thành thung lũng hẹp, khe, suối Địa hình đồi tập trung chủ yếu huyện Sa Thầy có dạng nghiêng phía tây thấp dần phía tây nam, xen vùng đồi dãy núi Chưmomray 1.9 tình hình khí hậu Chế độ nhiệt Lâm Đồng thuộc vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa cao nguyên Nhiệt độ trung bình năm dao động khoảng 22 - 23 0C, biên độ nhiệt độ dao động ngày - 90C TRẦN QUANG PHÚC 81302240 Page Nhiệt độ thấp nhất: 12-14oC Nhiệt độ cao : 32-33oC Bảng số liệu thống kê nhiệt độ trung bình tỉnh lâm đồng theo tháng theo năm (0C) • • Tháng nhiệt bình độ 10 11 12 22 24 25 25 24 24 24 23 23 22 20 23.5 28 30 32 33 31 29 28 28 28 28 27 26 29.6 thấp 14 16 18 20 21 21 21 21 21 19 17 15 19.2 trung 20 nhiệt độ cao nhiệt độ năm Chế độ mưa Khí hậu có mùa rõ rệt Mùa hè mưa nhiều ,lượng mưa trung bình khoảng 1771 mm, lượng mưa năm cao 2.260 mm, năm thấp 1.234 mm Bảng số liệu lượng mưa trung bình theo tháng năm tỉnh Lâm Đồng (mm) tháng lượng bình mưa năm 10 11 12 10 28 93 220 259 293 325 295 177 62 trung 1771 Biểu đồ lượng mưa trung bình theo thánh năm tỉnh Lâm Đồng (mm) Chế độ gió Khu vực tuyến đường thuộc phân vùng gió IA TRẦN QUANG PHÚC 81302240 Page Bảng số liệu đo đạt tầng suất gió P(%) ,vận tốc trung bình V(m/s)theo hướng Tháng hướn g gió N NE E SE S SW W NW năm đặc trưn g 10 11 12 P 0.5 0.1 0.7 1.7 1.3 1.1 1.3 1.1 0.8 0.8 0.7 0.4 V 1.8 1.5 2.4 2.1 2.3 1.6 1.7 2.4 2.1 1.7 P 11.1 5.8 6.3 5.1 4.5 3.8 4.7 4.5 4.9 9.5 15.1 13.8 V 3.4 3.1 2.6 1.7 1.8 1.7 1.3 1.5 2.5 3.3 3.5 45.4 38.2 35 26.6 14.4 5.5 4.1 9.4 21 39.7 48.7 V 3.1 2.9 2.9 2.2 1.9 1.4 1.7 1.6 1.9 2.3 3.2 P 0.9 1.7 2.4 3.9 3.5 3.2 2.1 3.4 1.5 0.2 0.5 V 1.9 1.9 1.9 1.8 1.9 1.8 1.9 1.5 1.7 1.7 1.7 P 0.2 0.4 1.1 1.1 1.3 0.9 2.1 0.7 0.1 0.4 V 1.8 2.1 1.8 2.4 2.2 2.3 1.8 1.9 2.4 1.5 1.9 P 0.1 1.5 2.3 2.4 3.6 4.8 7.7 3.4 1.3 0.5 0.2 V 2.1 1.7 2.1 2.1 2.3 2.2 2.1 1.9 3.2 P 1.7 4.6 6.6 10.6 14.5 13.5 14.8 6.8 3.1 0.8 V 2.2 2.1 2.3 2.5 2.6 2.4 2.8 2.2 1.8 2.1 1.4 P 0.3 0.2 1.3 2.2 3.2 3.9 3.1 3.9 2.7 1.2 0.2 0.1 V 2.2 2 2.2 2.2 2.4 2.3 1.8 1.5 P TRẦN QUANG PHÚC 81302240 Page 1.10 Đặc điểm địa chất, vật liệu xây dựng 1.10.1 Địa chất cơng trình Cơng tác điều tra địa chất tiến hành suốt chiều dài tuyến phạm vi cách trục tim tuyến bên 50m Việc thăm dò địa chất tiến hành cách khoan hay đào hố thăm dò Nếu dùng hố thăm dò có chiều sâu 1,5 ÷ 2,0 m, kích thước mặt 0,8 ÷ 1,7m hố thăm dò địa chất đào cách 1km Địa chất vùng tương đối ổn định Dưới lớp hữu dày khoảng 20 ÷ 40cm lớp cát, lớp sét lẫn sỏi sạn, lớp sỏi đỏ… dày từ ÷ 6m Bên đá gốc Địa chất vùng tốt cho việc làm đường, số vị trí khai thác đá phục vụ cho việc xây dựng nền, mặt cơng trình đường Trong khu vực tuyến khơng có tượng đất trượt, sụt lở, đá lăn, hang động, kastơ nên thuận lợi cho việc triển khai tuyến xây dựng đường khơng cần đến cơng trình gia cố phức tạp Đất xung quanh tuyến khơng có tình trạng phong hố, hướng lớp đất khơng có uốn nếp, gãy khúc, khơng có tượng lầy lội trư¬ợt quanh tuyến, khơng có biến dạng tác dụng xe chạy, đất không giảm cường độ, đất dùng làm đất đắp đường tốt, không cần lấy nơi khác đất có độ ẩm tương đối ổn định 1.10.2 Vật liệu xây dựng Tuyến qua địa hình vùng núi nên sẵn có vật liệu thiên nhiên Qua khảo sát thực địa thấy có số núi đá có chất lượng trữ lượng cao gần nơi xây dựng tuyến có số đơn vị tỉnh khai thác, nên đá để xây dựng mua loại đá từ mỏ đá nhằm giảm bớt chi phí vận chuyển, góp phần giảm bớt giá thành cơng trình Về đất đắp đường: đất vùng chủ yếu cát, sét sỏi đỏ Qua phân tích nhận thấy đất có tiêu lý thành phần hạt tốt, phù hợp để đắp đường Chính vậy, ta vận chuyển từ đào sang đắp, vận chuyển từ thùng đấu vận chuyển từ mỏ đất gần chủ yếu lấy đất từ đào sang đắp cho đắp Tuyến đường thiết kế nằm vùng núi, mỏ vật liệu mỏ đất cát, sét, sỏi đỏ có trữ lượng tương đối lớn Chất lượng vật liệu mỏ nói chung đạt yêu cầu để làm lớp móng đường TRẦN QUANG PHÚC 81302240 Page Tại khu vực xây dựng tuyến đường qua điều tra thấy khu vực khơng có mỏ khai thác đá khu vực xung quanh có số mỏ đá khai thác Cự ly vận chuyển vật liệu từ mỏ đến tuyến đường 38 theo mạng lưới có nằm khoảng từ 40 ÷ 50km 1.11 Kết luận kiến nghị Về địa chất, tuyến đường qua khu vực đồi núi nên địa chất khu vực tuyến tương đối ổn định, khu vực tuyến khơng có tượng địa chất bất lợi đất trượt, sụt lở, đá lăn, hang động, kastơ Đây ưu điểm khơng cần phải áp dụng cơng trình gia cố biện pháp xử lý phức tạp Về thủy văn,khu vực có nhiều suối cạn, mùa khơ tương đối nước chí khơng có mùa mưa lượng nước lớn, tập trung nhanh Việc tuyến theo phương án có số ưu điểm tránh việc phải cắt ngang qua số suối, qua khu vực có địa chất phức tạp hai bên suối nên tránh việc sử dụng cơng trình đường phức tạp lại việc theo phương án làm tăng chiều dài tuyến Như , hướng tuyến qua gặp số thuận lợi khó khăn : • Thuận lợi : + Có thể tận dụng dân địa phương làm lao động phổ thông công việc thông thường khác, việc dựng lán trại tận dụng rừng vật liệu sẵn có + Về vật liệu xây dựng, tận dụng tối đa vật liệu sẵn có, mỏ vật liệu vùng đảm bảo chất lượng trữ lượng • Khó khăn : + Việc vận chuyển máy móc, nhân lực gặp nhiều khó khăn đặc biệt vào mùa mưa đường trơn trượt, số nơi phải mở đường tạm để đưa nhân lực, vật lực vào phục vụ cơng trình + Các vật liệu khơng thể khai thác trực tiếp sắt thép, xi măng, betông nhựa, … phải vận chuyển từ nơi khác đến CHƯƠNG :PHƯƠNG ÁN TUYẾN TRÊN BÌNH ĐỒ 2.1 Những để xác định bình đồ Để vạch tuyến bình đồ ta cần phải dựa vào sau: • Tình hình địa hình, địa mạo khu vực tuyến qua TRẦN QUANG PHÚC 81302240 Page Bản đồ địa hình tỷ lệ 1: 10000, có đường đồng mức chênh m • Cấp hạng kỹ thuật đường: cấp IV • Nhu cầu phát triển kinh tế, văn hóa khu vực tuyến qua tương lai • Tham khảo đồ quy hoạch phát triển mạng lưới giao thông, quy hoạch khu dân cư, quy hoạch xây dựng cơng trình thủy lợi vùng 2.2 Xác định điểm khống chế tuyến: Điểm khống chế điểm tuyến bắt buộc phải qua phải tránh Đó điểm đầu, điểm cuối điểm chỗ giao với đường ôtô cấp hạng cao hơn, điểm giao với dòng nước lớn, chỗ thấp dãy núi, chỗ tận dụng đoạn đường có Trên bình đồ địa hình tỷ lệ 1/10000 ta có hai điểm khống chế cho trước điểm đầu A (có cao độ 30.15 m) điểm cuối tuyến E (có cao độ 34.88 m) Hai điểm hai điểm kinh tế, trị văn hóa quan trọng vùng Nối hai điểm khống chế với tuyến đường chim bay hai điểm khống chế Ta cần xác định điểm khống chế khác nằm chúng Các điểm khống chế điểm cao độ mép đường xác định Từ điểm khống chế cần xác định điểm sở để tuyến qua đảm bảo yêu cầu kỹ thuật kinh tế Các điểm sở thường điểm vượt qua đèo sông suối Nối điểm khống chế, điểm sở lại với ta tuyến đường Dựa vào điểm khống chế xác định ta bắt đầu tiến hành vạch tuyến bình đồ 2.3 Nguyên tắc cách vạch tuyến bình đồ: 2.3.1 Các nguyên tắc vạch tuyến bình đồ Khi vạch tuyến bình đồ cần phải đảm bảo nguyên tắc sau: • Đảm bảo yêu cầu kinh tế kỹ thuật • Đảm bảo xe chạy an tồn êm thuận • Đảm bảo tốt yêu cầu kinh tế quốc phòng • Đảm bảo giá thành xây dựng giá thành vận doanh rẻ • Đảm bảo khơng cần phải sử dụng biện pháp thi cơng phức tạp • Đảm bảo cho việc thi công quản lý sữa chữa khai thác tuyến đường tốt Trên sở tài liệu thu thập tình hình kinh tế, trị, địa lý, tự nhiên khu vực tiêu chuẩn kỹ thuật tuyến Căn vào điểm đầu điểm cuối tuyến, điểm khống chế điểm sở bình đồ để thiết kế tuyến đảm bảo yêu cầu kinh tế kỹ thuật Từ tìm giải pháp thích hợp để thiết kế tuyến, thiết kế tổ chức thi công tuyến đường đảm bảo chất lượng Đảm bảo yêu cầu phục vụ tuyến • 2.3.2 Cách vạch tuyến bình đồ TRẦN QUANG PHÚC 81302240 Page Dựa vào cứ, điểm khống chế nguyên tắc Ta dùng compa độ dốc 4% (ta dùng độ dốc nhỏ độ dốc tối đa để sau điều chỉnh vị trí đỉnh) Các đường đồng mức cách 10m, mở độ compa 10mm Sau đó, ta xê dịch đỉnh cho giảm bớt điểm gãy mà đảm bảo độ dốc dọc không 5% Bằng cách ta vạch phương án sau : Phương án Phương án chiều dài(m) 6205 6000 số đường cong năm 19 20 bán kính lớn 800 800 bán kính nhỏ 65 65 số vị trí đặt cống 2.4 Thiết kế bình đồ Tuyến đường A-E tốc độ thiết kế 40km/h Độ dốc dọc cho phép tối đa 8% Độ dốc siêu cao đường cong lớn 6% Bán kính đường cong nằm tối thiểu 65 m Nếu bán kính đường cong lớn tốc độ xe chạy khơng bị ảnh hưỡng vấn đề an toàn êm thuận nâng lên, nhiên việc chọn bán kính lớn số trường hợp gặp khó khăn mặt địa hình Cho nên phải dựa vào địa hình cụ thể, tiêu kinh tế-kỹ thuật để xác định bán kính đường cong nằm cho phù hợp Các điểm chủ yếu đường cong tròn là: góc chuyển hướng , bán kính đường cong nằm R, tiếp đầu T, tiếp cuối C, điểm phân giác Đ chiều dài đường cong K 2.4.1 Chọn bán kính đường cong bình đồ Tuyến đường thiết kế thuộc loại đường đồi núi tuyến phải đổi hướng nhiều lần để giảm tối thiểu khối lượng đào đắp đổi hướng nhiều lần lại làm tăng mức độ quanh co tuyến Chính tuyến ta cần phải bố trí đường cong Việc lựa chọn bán kính đường cong cần phải dựa vào yếu tố sau: • Đảm bảo an tồn êm thuận xe chạy vào đường cong lực ly tâm có xu hướng làm cho xe bị trượt lật đổ • Giảm thiểu khối lượng đào đắp • Việc bố trí đường cong làm tăng ý lái xe đường thẳng dài làm cho điều kiện lái xe trở nên đơn điệu, người lái xe sinh chủ quan, phản xạ dễ gây tai nạn Đường cong bình đồ bố trí theo cung tròn, đặc trưng đường cong tròn bán kính R góc chuyển hướng Đường cong tròn gồm điểm chủ yếu sau: • Điểm tiếp đầu : TĐ • Điểm tiếp cuối : TC TRẦN QUANG PHÚC 81302240 Page Điểm :P Sau xác định đường cong, tiến hành rải cọc tuyến gồm: - Cọc Km - Cọc 50m, ký hiệu cọc H - Cọc đường cong cọc TD,ND,P,TC,NC - Cọc cống, ký hiệu C 2.4.2 Cách xác định đường cong bình đồ - Xác định góc ngoặc bình đồ thước đo độ - Chọn bán kính đường cong R phù hợp - Tính yếu tố đường cong: T, P, K - Từ đỉnh đường cong đo theo hai cánh tuyến đoạn có chiều dài T xác định TĐ, TC đường cong - Xác định đường phân giác góc TĐ -Đ -TC - Từ TĐ TC dựng đường vng góc với cánh tuyến cắt đường phân giác điểm O Từ O mở độ compa với bán kính R xác định đường cong tròn Điểm P giao cung tròn đường phân giác - Từ đỉnh dùng thước đo theo đường phân giác chiều dài p xác định điểm P • 3.4.3 Cách xác định đường cong thực địa Đặt máy kinh vĩ đặt đỉnh Đ, ngắm theo đỉnh sau, dùng thước thép đo theo tim tuyến từ Đ, đoạn có chiều dài T, ta điểm TĐ Cũng làm tương tự ta cắm diểm TC Từ điểm TĐ (TC) quay máy kinh vĩ góc xác định hướng đường phân giác, hướng từ Đ đo đoạn B ta điểm P Tất chiều dài điều dùng thước thép đo hai lần 3.4.4 Tính số hiệu cọc 100m điểm chủ yếu đường cong Dựa vào yếu tố đưồng cong tròn số hiệu cọc đỉnh góc chuyển hướng để tính số hiệu cọc chủ yếu theo công thức :   H TD = H D − T   H TC = H TD + K  K  H P = H TD +  Trong : HTD HTC HP HD TRẦN QUANG PHÚC : Số hiệu cọc 100m điểm TĐ : Số hiệu cọc 100m điểm TC : Số hiệu cọc 100m điểm P : Số hiệu cọc 100m đỉnh Đ 81302240 Page 10 Cách kiểm tra :  H TC = H D = T − D   H =H −K P TC  3.4.5 Chuyển điểm cọc 100m từ tiếp tuyến xuống đường tròn theo phương pháp toạ độ vng góc: X 3' y3 2' y2 R ki x3 1' y1 x2 R x1 ki R i i ki i TÑ O Y Các cọc tiến hành nửa đường cong riêng biệt Trục X đường tiếp tuyến, trục Y bán kính đường cong qua điểm TĐ hay TC Toạ độ điểm cọc tính theo cơng thức sau : X = R.Sin Y = 2R.Sin Trong : Ki : Chiều dài cung tròn từ điểm cọc 10m, cần chuyển đến điểm đầu hay điểm cuối đường cong tròn CHƯƠNG : TÍNH TỐN CƠNG TRÌNH THỐT NƯỚC Các u cầu thiết kế cơng trình nước: Việc tính tốn lựa chọn cơng trình nước có ý nghĩa lớn mặt kinh tế kỹ thuật Thơng thường phải bố trí cơng trình nước tất nơi có địa hình thấp, trũng địa hình Số lượng cơng trình phụ thuộc vào điều kiện khí hậu, địa hình cho tiết kiệm chi phí đảm bảo điều kiện nước Đối với cơng trình nước nhỏ thơng thường quy định sau: + Đối với nơi có lưu lượng Q > 25m3/s phải bố trí cầu nhỏ + Đối với nơi có lưu lượng Q = 15÷25 m3/s bố trí cống TRẦN QUANG PHÚC 81302240 Page 11 + Đối với nơi có lưu lượng Q = 12÷15 m3/s bố trí cống vng + Đối với nơi có lưu lượng Q < 12 m3/s bố trí cống tròn Ngồi cơng trình cầu cống bố trí theo địa hình phải đặt thêm cống cấu tạo để đảm bảo nước tốt cho đường Theo quy trình chiều dài đường đào tối đa 500m phải đặt cống cấu tạo để thoát nước qua đường, cống cấu tạo khơng cần tính tốn, độ= 0,75m, thiết kế cống, cầu thoát nước cần tuân thủ quy định : + Bề dày lớp đất đắp cống = 0,5m so với mực nước dâng trước cơng trình + Nên đặt cống vng góc với tim tuyến để đảm bảo yêu cầu kỹ thuật kinh tế + Cao độ mặt đường chỗ có cống tròn phải cao đỉnh cống 0,5m Khi chiều dày áo đường lớn 0,5m độ chênh cao phải đủ làm chiều dày áo đường + Cống phải có đầy đủ cơng trình thượng hạ lưu, khơng cho nước xói vào thân đường Thiết kế xây dựng cầu phải chọn vị trí có: + Chiều sâu ngập phạm vi ngập nước bãi sơng ứng với mức tính tốn nhỏ + Lòng sơng thẳng, ổn định, lưu lượng chảy chủ yếu theo dòng chủ + Hướng nước chảy mùa lũ mùa cạn gần song song với Việc làm cầu không gây ngập nhiều đất trồng trọt hay làm hư hại tới cơng trình thủy lợi có 4.1 Xác định lưu lượng dòng chảy qua vị trí dự kiến đặt cống  Phương án 1: Chiều dài dòng chính: L= l1 + l2= 339,3309 + 195,714 = 535,0567(m)=0.535(km) Chiều dài sườn dốc: Bs = Độ dốc dòng TRẦN QUANG PHÚC 81302240 Page 12 30 25 21.066 20 91.9745 195,714 339.3309 H1 = 25 – 21,066 = 3,934m H2 = 30 – 21,066 = 8,934m Jl = = = 0,0135 Hệ số nhám sườn dốc: m s = 0.2 Hệ số nhám lòng sơng: ml = Số sườn lưu vực: n=2 Hệ số chiết giảm lưu lượng đỉnh lũ: δ1=1 Đặc trưng địa mạo thủy văn sườn dốc khu vực: Φs== = 3,391 Với cấp đất III lưu lượng mưa Hp = H4% = 188 tra bảng 2-1 hệ số dòng chảy φ = 0.818 vùng mưa XVI theo bảng 2-2 quy trình tính dòng chảy mưa rào tiêu chuẩn 22TCN220-95: TRẦN QUANG PHÚC 81302240 Page 13 τs = 15,128(phút) Đặc trưng địa mạo thủy văn lòng sơng : Φl== = 47,55 Với Φl = 47,55, τ = 15,128 phút vùng mưa XVI theo bảng 2-3 s quy trình trên, xác định modun đỉnh lũ lưu vực tính tốn: Ap = 0.09392 2/ xác định lưu lượng thiết kế: Q= Ap.φ.H4%.δ1.F = 0,09293.0,818.188.1.0,135=1,93m3/s 3/ khả thoát nước cống: Chọn độ cống d=1,5m Chiều cao cột nước dâng trước cống h= 1.31m Vận tốc dòng nước V= 3,62m/s 4.3 Thiết kế cống • Cống cấu tạo : Được bố trí chỗ đường đào để thoát nước qua đường, khoảng 300÷500m bố trí cống tránh cho rãnh dọc khơng bị nước tràn lưu lượng lớn Các loại cống cấu tạo nói chung khơng phải tính độ mà chọn theo kinh nghiệm lượng mưa khu vực tuyến qua Căn tình hình tuyến qua, để đảm bảo nước tốt để thuận lợi cho thi công, kiến nghị chọn cống cấu tạo loại có độ 80cm CHƯƠNG : THIẾT KẾ TRẮC DỌC 4.1 Thiết kế đường đỏ Đường đỏ thể tim đường hoàn thiện , đường đỏ phải đ ược thi ết kế với quy trình , thiết kế cho khơi lượng đào đ ắp th ấp nh ất, vận doanh khai thác tối ưu nhất… thiết kế phải đặt yêu c ầu sau: - Theo quy trình thiết kế TCVN4054-05 với đường cấp III mi ền núi , v ận tốc thiết kế 60km/h chiều dài đổi dốc tối thiểu 150m có - Phải phối hợp hài hòa cắt dọc cắt ngang bình đ - Phải đảm bảo bán kính đường cong lồi lõm - Khi thiết kế phải tránh thay đổi đột ngột TRẦN QUANG PHÚC 81302240 Page 14 4.2 Cắm đường cong đứng theo phương pháp ANTONOP Thực cắm đường cong theo trình tự sau : Bước : xác định tiếp tuyến đường cong - Trong : R bán kính đường cong đứng , độ dóc hai đoan dốc + đoạn dốc khác dấu - đoạn dốc dấu Bước : xác định vị trí TD TC Bước : xác định vị trí đỉnh đường cong Đỉnh đường cong : cách tiếp đầu phương ngang đoạn Chênh cao so với tiếp đầu đoạn 4.3 Cắm đường cong đứng  PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN THIẾT KẾ LÀ PHƯƠNG ÁN TRẦN QUANG PHÚC 81302240 Page 15
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỒ ÁN THIẾT KẾ TỔ CHỨC THI CÔNG TUYẾN ĐƯỜNG 36 A-B THUỘC ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG, ĐỒ ÁN THIẾT KẾ TỔ CHỨC THI CÔNG TUYẾN ĐƯỜNG 36 A-B THUỘC ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn