thiết kế tổ chức thi công đường cấp 4 đoạn tuyến từ KM83+933 đến KM84+938

77 15 0
  • Loading ...
1/77 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 07:16

CHƯƠNG I:NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG 1.1.Giới thiệu chung khu vực tuyến qua  Điều kiện tự nhiên khu vực,địa chất,thủy văn,dân cư a.Đặc điểm địa chất + Huyện Văn Giang-Tỉnh Hưng yên nằm trung tâm đồng Bắc Bộ, huyện có địa hình tương đối phẳng Do nằm ven sông Hồng, chịu ảnh hưởng 18 năm liền vỡ đê thời Tự Đức nên độ cao đất đai huyện khơng đồng hình thành dải cao thấp khác theo dạng hình sóng b.Đặc điểm khí hậu + Khí hậu: Văn Giang có khí hậu nhiệt đới gió mùa với mùa rõ rệt Tuy nhiên nhiệt mùa không chênh lệch nhiều (trung bình hàng tháng 23 0C) Mùa mưa kéo dài từ tháng đến tháng 10, nhiệt độ dao động hàng tháng từ 25 0-280 Mùa khô từ tháng 11 đến tháng năm sau, nhiệt độ dao động từ 15 0-210 Số nắng trung bình hàng năm khoảng 1.450 giờ, lượng mưa trung bình 1.575 mm, độ bốc bình quân 886 mm Độ ẩm khơng khí từ 80-90% c.Điều kiện thủy văn + Thuỷ văn: Trên địa bàn huyện có sơng Hồng, sông Bắc Hưng Hải sông nhỏ như: sông Ngưu Giang, sông Đồng Quê, sông Tam Bá Hiển chảy qua thuận lợi cho việc cung cấp nguồn nước tưới tiêu phục vụ sản xuất đời sống nhân dân tồn huyện d.Tình hình dân cư,kinh tế + Dân số tồn huyện tính đến tháng 12/2009 là: 104.397 người, mật độ dân số trung bình 1.454người/1km2.Đây huyện nằm trung tâm đồng bắc lên tình hình kinh tế phát triển  Tình hình cung cấp nguyên vật liệu + Đây khu vực nằm ven sông hồng nên nguồn cung cấp nguyên vật liệu phục vụ thi công đáp ứng đầy đủ số lượng trữ lượng + Trữ lượng đất đắp lấy từ mỏ với trữ lượng lớn đảm bảo chất lượng yếu tố kỹ thuật cơng trình + Sử dụng nước đảm bảo chất lượng,tốt sử dụng nước sinh hoạt để phuc vụ thi công + Xi măng dùng cho kết cấu bê tông:nhà thầu dự kiến dung loại xi măng hoàng thạch… mua đại lý đảm bảo yêu cầu tiêu chuẩn thiết kế + Bê tông nhựa cung cấp từ trạm dự án đặt gần phạm vi công trường thi công đảm bảo thời gian vận chuyển hợp lý thảm bê tông nhựa vận chuyển đạt yêu cầu kỹ thuật cao  Phương án khai thác sử dụng lao động,xe máy thiết bị - Đây tuyến đường nâng cấp cải tạo khối lượng đào đắp không lớn,máy chủ đạo máy xúc,máy ủi,máy san,ôtô vận chuyển lu.Ở ta giới hạn tình hình khai thác máy móc khơng giới hạn nguồn cung cấp máy móc,thiết bị lý tưởng.Đội ngũ cán kỹ thuật tay nghề cao.Cơng nhân lái máy có khả tay nghề tốt - Về lao động phổ thông địa bàn thi cơng có nguồn lao động dồi đáp ứng đầy đủ nhu cầu cung cấp nguồn nhân lực 1.2 Kiểm tra hồ sơ thiết kế 1.2.1.Các tiêu kỹ thật tuyến - Quy mô thiết kế: + Cấp đường : IV + Số xe :4 + Vận tốc thiết kế : 60km/h + Bề rộng mặt đường hạ lưu : + W (m) + Bề rộng mặt đường mặt đê : + W (m) + Độ dốc ngang mặt đường : 2% + Độ dốc ngang lề đường : 6% + Rãnh nước : 92 x 110 cm, lòng rãnh rộng 60 cm 1.2.2.Hồ sơ thiết kế a.Bình đồ - Đoạn tuyến thiết kế tổ chức thi công từ KM83+933 đến KM84+938 - Trên đoạn tuyến thi cơng có 04 đường cong nằm bán kính 100m.Cụ thể: Lý trình A T(m) R(m) P(m) K(m) KM 84+079 08°20’00’’ 120 800 2.54 KM 84+379 19°43’41’’ 78.89 220 26.63 151 KM 84+729 15°0’22’’ 214.45 800 27.28 419 KM 84+797 11°13’52’’ 19.85 100 3.93 39 35 b.Trắc dọc Tên cọc Khoảng cách Khoảng cách lẻ lẻ khảo sát thiết kế Km 84 25 13.28 8.38 12.90 13.26 8.42 12.83 13.23 8.46 12.92 13.31 8.50 13.26 13.38 8.44 13.28 13.42 8.40 13.28 13.42 8.37 13.19 13.42 8.31 13.14 13.42 8.24 13.11 13.35 8.18 50 C153 50 13.07 50 C152 50 8.34 50 C151 50 13.31 23 C150 50 13.05 27 C149A 23 8.32 34 C149 27 13.31 50 C148 34 13.01 50 C147 50 8.3 50 C146 50 13.31 50 C145 50 12.96 22 C144 50 8.25 28 C143A 22 13.31 8.24 50 C143 28 12.95 Mặt đường hạ lưu thiết kế 25 C142 50 13.17 Đường đỉnh đê thiết kế 13.35 Cao độ trạng 50 C154 50 KM85 8.01 13.02 13.27 8.04 12.96 13.27 8.08 12.94 13.27 8.09 12.95 13.27 8.11 12.81 13.27 8.15 12.91 13.27 8.13 12.93 13.27 8.12 50 C161 33.5 13.27 50 C160 50 12.95 32 C159 50 8.05 18 C158A 32 13.27 50 C158 18 12.93 50 C157 50 8.11 50 C156 50 13.27 50 C155 50 12.82 33.5 c.Trắc ngang - Tuyến đường đường nâng cấp cải tạo nên chiều cao đắp đào không lớn cục - Địa chất khu vực đất C1 - Trắc ngang đường:nền đường có dạng trắc ngang nửa đào nửa đắp,đắp hồn tồn • Đắp hồn tồn 868 418 50 2462 800 • Nửa đào,nửa đắp 20 90 1452 250 50 900 302 50 52 832 382 50 - 2366 800 20 90 1356 193 50 900 Tổng khối lượng đào đất tuyến: 9988.86 m3 Tổng khối lượng đắp k95 tuyến: 12148.48 m3 Tổng khối lượng đắp k98 tuyến: 3511.03 m3 Tổng khối lượng đắp lề k90 tuyến: 1310.25 m3 d.Kết cấu áo đường • Kết cấu áo đường hạ lưu bao gồm lớp: + Bêtông nhựa hạt mịn dày 5cm: 8061.2 m2 + Bêtông nhựa hạt trung dày 7cm: 8061.2 m2 + Cấp phối đá dăm loại I dày 20cm: 1612.24 m3 + Cấp phối đá dăm loại II dày 35cm: 2821.42 m3 + Đất đắp đầm chặt k = 98 dày 30cm + Cày xới lu lèn cũ k=95 chiều dày 30cm: 5009.25 m2 415 50 108 BT nhựa hạt mịn dày 5cm BT nhựa hạt trung dày cm Cấp phối đ dămloại I dày 20 cm Cấp phối đ dămloai II dày 35 cm Đất đ ắp đ ầmchặtk =98 dày 30cm Cày xớ i lu lÌ n nỊn cò k =95 chiỊu dµy tèi thiĨu 30 cm + + + + + • Kết cấu áo đường đỉnh đê bao gồm lớp: Bêtông nhựa hạt mịn dày 5cm: 9061.2 m2 Bêtông nhựa hạt trung dày 7cm: 9061.2 m2 Cấp phối đá dăm loai I dày 35cm: 3171.42 m3 Cấp phối đá dăm loai II dày 15cm: 1359.18 m3 Cày xới bù phụ cm cấp phối đá dăm loai II: 6813.11m3 BT nhựa hạt mịn dày cm BT nhựa hạt trung dày cm Cấp phối đ dămloại I dày 35 cm Cấp phối đ dămlo?i II dày 15 cm Cày xớ i bù phụ cmcấp phối đ dămloai II, đ ầm chặ t k >=0.95 e.Cụng trình đường - Trên tuyến đường bao gồm rãnh,bê tông cục chắn bánh,hàng cọc tiêu chạy dọc suốt chiều dài tuyến 1.2.3.Nhận xét - Hồ sơ thiết kế với ngồi cơng trường khơng có thay đổi lớn.nếu có ta tiến hành sửa lại để phù hợp với thi cơng ngoai trường 1.3.Bóc tách khối lượng hạng mục cơng trình theo nhiệm vụ đồ án a.Nn ng T T Hạng mục công việc Đất đắp đê k= 0.95 Đất đắp đê k= 0.98 Bóc phong hoá mái đê Bóc dỡ đng cũ m3 m3 m3 m3 Đất đào m3 Đào giật cấp m3 Trồng cỏ m2 Đào móng rãnh tiêu nc m3 Đắp móng rãnh tiêu nc Cy xới lu lèn cũ dày 30cm k=0.95 ( lu lốn c ờ) Cày xới,bù phụ 5cm cấp phối đá dăm loại II,đầm chặt k>=0.95( lu lốn mt ờ) Bóc phong hoá chân, đê m3 1 Đất đắp lề k=0.90 b Mt ng II Khèi lượng 1000.0 m Lượng KÝch thước (m ) Rén Ca Dµi g o NỀN ĐÊ I Số chiều dài đoạn T Km84 ữ Km85 Đ.v Þ MẶT ĐÊ 1 1 1 1 m2 m2 m3 m3 Chiết tính mặt cắt ngang Chiết tính mặt cắt ngang Chiết tính mặt cắt ngang Chiết tính mặt cắt ngang Chiết tính mặt cắt ngang Chiết tính mặt cắt ngang Chiết tính mặt cắt ngang Chiết tính mặt cắt ngang Chiết tính mặt cắt ngang Chiết tính mặt cắt ngang Chiết tính mặt cắt ngang Chiết tính mặt cắt ngang Chiết tính mặt cắt ngang 12148 48 3511.0 5582.2 1634.9 9988.8 186.79 16437 36 2320.4 1506.7 5009.2 6813.1 3652.9 1310.2 Láng nhựa lề đng 3kg/m2 m2 1000.0 0.5 1005.0 Lớp đá dăm lề đng m2 1000.0 S= 0.0 130.00 a b Bê tông nhựa hạt mịn dày 5cm Đoạn mở rộng a Đoạn mở rộng b a b Đoạn không mở rộng Bê tông nhựa hạt trung dày 7cm Đoạn mở rộng Đoạn mở rộng 1 673.20 932.0 9.0 8388.00 68.00 9.9 673.20 932.0 9.0 8388.00 9061.2 m2 1 68.00 9.9 673.20 932.0 9.0 8388.00 m2 9061.2 Từ C144-C145; C158-159 Đoạn không mở rộng Cấp phối đá dăm loại I dy 35cm 9.9 9061.2 Đoạn không mở rộng a - 68.00 m2 Tõ C144-C145; C158-159 Nhùa th¸m b¸m 1.0kg/m2 b Từ C144-C145; C158-159 - Đoạn không mở rộng Nhùa th¸m b¸m 0.5kg/m2 - m2 Tõ C144-C145; C158-159 9061.2 m3 68.00 9.9 673.20 932.0 9.0 8388.00 3171.4 a b a b III a b a b a - Đoạn mở rộng Từ C144-C145; C158-159 Đoạn không mở rộng Cấp phối đá dăm loại II dy 15cm Đoạn mở rộng 68.00 S= 3.4 235.62 932.0 S= 3.1 2935.80 m3 1359.1 Từ C144-C145; C158-159 Đoạn không mở rộng 68.00 S= 932.0 S= 1000.0 0.5 1000.0 S= 1.4 1.3 100.98 1258.20 MẶT ĐƯỜNG CƠ HẠ LƯU L¸ng nhùa lề đng 3kg/m2 Lớp đá dăm lề đng Bê tông nhựa hạt mịn dày 5cm Đoạn mở rộng m2 m2 m2 Đoạn không mở rộng 500.00 61.00 8061.2 Tõ C144-C145; C158-159 Nhùa dinh b¸m 0.5kg/m2 1.0 0.0 68.00 8.9 605.20 932.0 8.0 7456.00 m2 8061.2 Đoạn mở rộng Từ C144-C145; C158-159 Đoạn không mở rộng Bê tông nhựa hạt trung dày 7cm Đoạn mở rộng Từ C144-C145; C158-159 m2 68.00 8.9 605.20 932.0 8.0 7456.00 1 8061.2 68.00 8.9 605.20 + Máy lu 16T: 0.064 ca/100m2 → Số ca = 0.064x = 0.516 ca  Nhựa thấm bám kg/m2 - Khối lượng = x 100 = 806.12 m2 - Định mức áp dụng:AD.24223 + Nhân công:4/7: 0.27 công → Số công = 0.27 x = 2.17 công + Máy tưới nhựa 7T: 0.068 ca/100m2 → Số ca = 0.068 x = 0.548 ca + Máy nén khí 600m3/h: 0.034 ca/100m2 → Số ca = 0.034 x = 0.274 ca  Tính cho cơng tác thi cơng bê tơng nhựa hạt mịn dày 5cm nhựa dính bám  Bê tông nhựa hạt mịn - Khối lượng = x 100 = 806.12 m2 - Định mức áp dụng:AD.23233 + Nhân công:4/7: 1.85 công → Số công = 1.85 x = 14.91công + Máy rải 130-140cv: 0.045 ca/100m2 → Số ca = 0.045 x = 0.363ca + Máy lu 10T: 0.12 ca/100m2 → Số ca = 0.12 x = 0.967 ca + Máy lu 16T:0.064 ca/100m2 → Số ca = 0.064x = 0.516 ca  Nhựa dính bám 0.5 kg/m2 - Khối lượng = x 100 = 806.12 m2 - Định mức áp dụng:AD.24211 + Nhân công:4/7: 0.31 công → Số công = 0.31 x = 2.53 công + Máy tưới nhựa 7T: 0.098 ca/100m2 → Số ca = 0.098 x = 0.789 ca + Máy nén khí 600m3/h: 0.049 ca/100m2 → Số ca = 0.049 x = 0.395 ca + Thiết bị nấu nhựa: 0.049 ca/100m2 → Số ca = 0.049 x = 0.395 ca Bảng quy trình công nghệ thi công mặt đường (V: m/ca) ĐỊNH MỨC S T T HẠNG MỤC CÔNG VIỆC Cấp phối ỏ dm loi II dy 15cm Nhân công 4,0/7 Máy thi công Máy ủi 110CV Máy san 110CV Máy lu rung 25T M¸y lu b¸nh lèp 16T KHỐI LƯỢNG ĐƠN VỊ 120.918 100m3 PPTC MHĐM M NH MÁY N CÔNG SỐ CA SỐ CƠNG AD.1211 4.2 cơng 5.078 ca 0.5 0.6045 ca 0.10 0.127 ca 0.25 0.302 ca 0.37 0.447 Máy lu 10T ô tô tới nớc 5m3 Cấp phối đá dăm loại II dày 10cm Nh©n công 4,0/7 Máy thi công Máy ủi 110CV Máy san 110CV M¸y lu rung 25T M¸y lu b¸nh lèp 16T Máy lu 10T ô tô tới nớc 5m3 Cp phi ỏ dm loi II dy 10cm Nhân công 4,0/7 Máy thi công Máy ủi 110CV Máy san 110CV Máy lu rung 25T M¸y lu b¸nh lèp 16T M¸y lu 80.612 ca 0.25 0.302 ca 0.25 0.302 100m3 M AD.1211 4.2 công 80.612 3.386 ca 0.5 0.403 ca 0.10 0.0846 ca 0.25 0.2015 ca 0.37 0.298 ca 0.25 0.2015 ca 0.25 0.2015 100m3 M AD.1211 4.2 công 3.386 ca 0.5 0.403 ca 0.10 0.0846 ca 0.25 0.2015 ca 0.37 0.298 ca 0.25 0.2015 10T « t« tíi níc 5m3 Cấp phối đá dăm loại I dày 10cm Nhân công 4,0/7 Máy thi công Máy rải 5060m3/h Máy lu rung 25T M¸y lu b¸nh lèp 16T M¸y lu 10T « t« tíi níc5m3 Cấp phối đá dăm loại I dy 10cm Nhân công 4,0/7 Máy thi công Máy rải 5060m3/h Máy lu rung 25T Máy lu bánh lốp 16T Máy lu 10T ô tô tới nớc5m3 0.25 ca 80.612 100m3 M AD.1211 4.6 công 80.612 0.2015 3.708 ca 0.25 0.2015 ca 0.25 0.2015 ca 0.5 0.403 ca 0.25 0.2015 ca 0.25 0.2015 100m3 M AD.1211 4.6 công 3.708 ca 0.25 0.2015 ca 0.25 0.2015 ca 0.5 0.403 ca 0.25 0.2015 ca 0.25 0.2015 Bê tông nhựa ht trung dy 7cm Nha thm bỏm 1.0kg/m2 Nhân công 3,5/7 Máy thi công Máy tới nhựa 7T Máy nén khí 600m3/h Nhân công 4,0 / Máy thi công Máy rải 130140CV Máy lu 10T Máy đầm bánh lốp 16T Bê tơng nhựa hạt mịn dày 5cm Nhựa dính bỏm mt ng bng nha pha du 0.5kg/m2 Nhân công 3,5/7 806.12 100m2 M 806.12 100m2 M AD.2322 AD.2423 công 0.27 2.17 ca 0.068 0.548 ca 0.034 0.274 2.55 công 20.56 ca 0.06 0.49 ca 0.12 0.967 ca 0.06 0.516 806.12 100m2 M AD.23233 806.12 100m2 M AD.2421 cụng 0.31 2.53 Máy thi công Thiết bị nấu nhựa Ôtô tới nhựa 7T Máy nén khí Nhân công 4,0 / Máy thi công Máy rải 130140CV Máy lu 10T Máy đầm bánh lốp 16T ca ca ca 0.04 0.09 0.04 công 0.395 0.789 0.395 1.85 14.91 ca 0.045 0.363 ca 0.12 0.967 ca 0.064 0.516 3.4.3 Lập sơ đồ dây chuyền thi công mặt đường: - Dây chuyền thi công mặt đường thể A1, vẽ số 10,11 3.4 Kỹ thuật thi công chi tiết mặt đường:  Tạo khuôn đường: - Tận dụng lớp đắp K=90 để làm khuôn đường để thi cơng lơpngs móng đường, sau thi công đường xong ta tiến hành cho công nhân đắp lề máy đầm cóc, lớp đắp khoảng 10-15cm đắp tới đâu đầm chặt tới đó, với mái taluy lề cắm sào tiêu có ghi độ dốc tiến hành đắp lề với độ dốc theo thiết kế  Thi cơng lớp móng CPĐD loại dày 35cm lớp móng CPĐD loại dầy 20cm  Lớp móng CPĐD loại dày 35cm chia làm lớp: • Lớp thi cơng dày 15 cm • Lớp dày 10 cm • Lớp cuối dày 10 cm  Lớp móng CPĐD loại dày 20cm chia làm lớp : • Lớp thi cơng dày 10cm • Lớp dày 10cm */ Thi cơng lớp móng CPĐD : - Lớp cấp phối đá dăm thi cơng sau hồn thiện lớp đất K ≥ 0.98 hồn thiện khn đường lớp đắp lề K90 Cấp phối đá dăm sản xuất mỏ chấp thuận tư vấn giám sát, phải đủ tiêu lý sau thí nghiệm đưa vào thi cơng móng đường - Trước thi cơng lớp móng phải kiểm tra lại cao độ, độ mui luyện đường TVGS đồng ý nghiệm thu thi công a Chuẩn bị vật liệu, thiết bị máy móc, nhân lực: - - - Vật liệu cấp phối phải lựa chọn nguồn gốc cung cấp thông qua khảo sát, kiểm tra đánh giá khả đáp ứng tiêu kỹ thuật, khả cung cấp vật liệu theo tiến độ cơng trình tập kết bãi chứa vật liệu chân cơng trình Chuẩn bị đầy đủ phương tiện, thiết bị máy móc phục vụ thi công : máy rải, máy san, máy ủi, loại lu,ô tô tưới nước, ô tô vận chuyển,thiết bị kiểm tra độ chặt, độ ẩm, cao độ Chuẩn bị nhân lực : Cán kỹ thuật, lái máy, công nhân b Thi cơng đọan thí điểm: Mỗi phân đoạn thử nghiệm dài tối thiểu 50m Các số liệu cần thu thập từ thi công thử : - Khối lượng vật liệu chở đến công trường, khoảng cách đổ đống CPĐD làm móng phép thi cơng máy san - Biện pháp tưới nước để đảm bảo độ ẩm hỗn hợp vật liệu sau san rải - Cao độ trước san,rải - Lựa chọc loại lu, sơ dồ lu, số lượt lu - Xử lý cá tượng phân tầng, lượn sóng cần bù phụ q trình thi công c Công tác vận chuyển vật liệu : - Dùng ô tô để vận chuyển vật liệu, sử dụng máy xúc để xúc cấp phối đá dăm lên xe không dùng thủ công, xúc đảm bảo chiều cao rơi CPĐD xuống thùng xe tối đa 0.5m (giảm tượn phân tầng) - CPĐD vận chuyển đến vị trí thi cơng cần tiến hành thi cơng tránh ảnh hưởng đến chất lượng cản trở giao thông Yêu cầu độ ẩm hỗn hợp vật liệu : - Độ ẩm hỗn hợp CPĐD cần trì khoảng độ ẩm tốt ± 2% suốt q trình thi cơng d Cơng tác san rải vật liệu : - Với lớp móng trên, vật liệu cấp phối đá dăm dùng ,áy rải chuyên dụng Với lớp móng sử dụng máy rải máy san Nếu sử dụng máy san phải có giải pháp chống phân tầng cho phép tư vấn giám sát ; phải bố trí cơng nhân lái máy lành nghề nhân công bù phụ theo nhằm hạn chế xử lý kịp thời tượng phân tầng Với vị trí bị phân tầng phải laoij bỏ thay cấp phối - Khi sử dụng máy san khoảng cách đống đổ xác định qua thi cơng thử khoảng cách không lớn 10m - Chiều dày lớp thi công sau lu lèn tối đa 15cm, trường hợp đặc biệt có yêu cầu chiều dày cao phải sử dụng thiết bị lu đại vầ sơ đồ lu đặc biệt, trường hợp chiều dày lớp sau lu không vượt 18cm - Chiều dày tối thiểu lớp phải không nhỏ lần cỡ hạt lớn danh định Dmax - Chiều dày rải định sau thi cơng thử, xác định hệ số rải(hệ số lu lèn) sơ sau : Krải = Trong : + Krải: hệ số rải + Kyc: hệ số độ chặt yêu cầu % + Ykmax : khối lượng thể tích khơ lớn theo thí nghiệm đầm nèn tiêu chuẩn, g/cm3 + Ykr : Khối lượng thể tích khơ hỗn hợp cấp phối đá dăm trạng thái rời( chưa đầm nèn), g/cm3 - Dể đảm bảo độ chặt lu lèn toàn bề rộng móng, khơng có khn đường đá vỉa, phải rải vật liệu cấp phối đá dăm bên tối thiểu 25cm so với bề rộng thiết kế cỏa móng - Giữa cacs vệt rải phải xử lý mối nối( xắn thẳng hàng,loại bỏ hỗn hợp rời rạc, phân tầng, tưới ẩm tạo liên kết) - Phải thường xuyên kiểm tra cao độ, độ phẳng, độ dốc dọc, độ dốc ngang, độ ẩm, độ đồng vật liệu cấp phối đá dăm suốt trình san rải - Chừa lại 5% cấp phối để rảibù phụ sau e Công tác lu lèn :  Yêu cầu : Nếu chiều dày lớn chiều dày lớn cho phép phải chia lớp, nên rải tiếp tục lu lèn lớp ngay, trình tự công nghệ tươi tự lớp + Lu sơ lu tĩnh10T: 4-8 lượt/điểm, V = 1,5 - 2km/h + Lu chặt lu rung 25T: 8-10 lượt/điểm, V = - km/h + Lu lèn chặt lu lốp 16T: 12-20 lượt/điểm, V = – km/h + Lu hoàn thiện lu tĩnh 10T: 2-4 lượt/điểm, V = 1,5 – km/h  Thi cơng tưới nhựa thấm bám 1kg/m2: §iỊu kiƯn thi công - Chỉ đợc thi công lớp láng nhựa dùng hình thức nhựa nóng vào ngày trời khô ráo, mặt đờng mặt đá không nhìn thấy vết ẩm, nhiệt độ trời không thấp 15 0C (với nhũ tơng mặt đờng mặt đá nhìn thấy vết ẩm, thi công vào ngày ma Quy định việc đun nhựa - - Nhiệt ®é ®un nhùa ®èi víi nhùa ®êng cã ®é kim lún 60/70 tốt 1400C không đợc 1800C Thời gian đun nhựa không đợc kéo dài tiếng để giữ cho dầu nhẹ nhựa không bị bốc làm cho nhựa giảm ®µn håi vµ chãng hãa giµ Nhùa ®un vµo ngµy phải dùng hết ngày Yêu cầu nhựa tới: nhiệt độ không thấp 120 0C, nhựa phải lỏng Chuẩn bị thi công - Tùy theo mặt đờng cần láng nhựa đặt mặt đờng hay cũ mà việc chuẩn bị bề mặt trớc láng có khác : * Mặt đờng cấp phối đá dăm : - Trớc láng nhựa phải đợc vệ sinh sẽ, khô ráo, phẳng, đảm bảo độ dốc ngang theo thiết kế Nếu mặt đờng phải đợc nghiệm thu theo quy định quy trình Nếu mặt đờng cũ phải sửa chữa chỗ lồi lõm, vá ổ gà, bù vênh phải hoàn thành trớc > - ngày Trên mặt đờng cấp phối đá dăm làm khô => tới lợng nhựa thấm bám tiêu chuẩn - 1,3kg/m2, đợc tới trớc láng nhựa -3 ngày nhng không ngày, phải thông xe điều kiện thêi tiÕt xÊu th× Ýt nhÊt -5h * Mặt đờng có gia cố xi măng : chuẩn bị nh cấp phối đá dăm nhng nhựa thấm bám tiêu chuẩn : 0,8 - 1,0kg/m2 * Mặt đờng đá dăm : Làm lu lèn đến giai đoạn không tới nớc, rải cát, tới nhựa thấm bám Mặt đờng cũ : vá ổ gà, sửa mui luyện, đảm bảo phẳng trớc - ngày trớc láng, quét bụi bẩn tới nhựa thÊm b¸m 0,8kg/m2 Ýt nhÊt tríc -5h l¸ng - * Mặt đờng có nhựa, láng nhựa - Vá ổ gà, trám khe nứt, bù vênh, trớc ngày Làm mặt đờng chổi máy ép Lợng nhựa thấm bám 0,8 - 1kg/m2 Thi công lớp BTN hạt trung dày cm + Vận chuyển vật liệu : - Hỗn hợp BTN chế tạo trạm trộn vận chuyển đến công trường xe Huyndai 14T + Rải vật liệu : - Sử dụng máy rải chuyên dùng có vệt rải tối đa 5,0m để thi công Chiều rộng mặt đường cần rải m chia làm vệt, bề rộng vệt 4m + Lu lèn lớp BTN hạt trung : - Rải BTN đến đâu tiến hành lu lèn đến Trình tự lu lèn lớp BTN hạt trung: + Lu sơ bộ: Dùng lu tĩnh 10T lượt/điểm, vận tốc lu 2Km/h + Lu lèn chặt: Dùng bánh lốp 16T, 15 lượt/điểm, vận tốc lu V=2Km/h 5-8 lượt đầu, lượt sau 4Km/h Vận tốc lu trung bình Vtb = km/h + Lu hoàn thiện: Dùng lu tĩnh nặng 10T, lượt/điểm  Tưới nhựa dính bỏm dy 0.5 kg/m2 Điều kiện thi công - Chỉ đợc thi công lớp láng nhựa dùng hình thức nhựa nóng vào ngày trời khô ráo, mặt đờng mặt đá không nhìn thấy vết ẩm, nhiệt độ trời không thấp 15 0C (với nhũ t- ơng mặt đờng mặt đá nhìn thấy vết ẩm, thi công vào ngày ma Quy định việc đun nhựa - - Nhiệt độ đun nhùa ®èi víi nhùa ®êng cã ®é kim lón 60/70 tốt 1400C không đợc 1800C Thời gian đun nhựa không đợc kéo dài tiếng để giữ cho dầu nhẹ nhựa không bị bốc làm cho nhựa giảm đàn hồi chóng hóa già Nhựa đun vào ngày phải dùng hết ngày Yêu cầu nhựa tới: nhiệt độ không thấp 1200C, nhựa phải lỏng Chuẩn bị thi công - Tùy theo mặt đờng cần láng nhựa đặt mặt đờng hay cũ mà việc chuẩn bị bề mặt trớc láng có khác : * Mặt đờng cấp phối đá dăm - Trớc láng nhựa phải đợc vệ sinh sẽ, khô ráo, phẳng, đảm bảo độ dốc ngang theo thiết kế Nếu mặt đờng phải đợc nghiệm thu theo quy định quy trình Nếu mặt đờng cũ phải sửa chữa chỗ lồi lõm, vá ổ gà, bù vênh phải hoàn thành trớc > - ngày Trên mặt đờng cấp phối đá dăm làm khô => tới lợng nhựa thấm bám tiêu chuẩn - 1,3kg/m2, đợc tới trớc láng nhựa -3 ngày nhng không ngày, phải thông xe điều kiện thời tiết xấu -5h * Mặt đờng có gia cố xi măng : chuẩn bị nh cấp phối đá dăm nhng nhựa thấm bám tiêu chuẩn : 0,8 - 1,0kg/m2 * Mặt đờng đá dăm : - Làm lu lèn đến giai đoạn không tới nớc, rải cát, tới nhựa thấm bám Mặt đờng cũ : vá ổ gà, sửa mui luyện, đảm bảo phẳng trớc - ngày trớc láng, quét bụi bẩn tới nhựa thấm bám 0,8kg/m2 trớc -5h láng * Mặt đờng có nhựa, láng nhựa - Vá ổ gà, trám khe nứt, bù vênh, trớc ngày Làm mặt đờng chổi máy ép Lợng nhựa thấm b¸m 0,8 - 1kg/m2  Thi cơng lớp bê tơng nhựa hạt mịn dày 5cm + Vận chuyển vật liệu : - Hỗn hợp BTN chế tạo trạm trộn vận chuyển đến công trường xe Huyndai 14T + Rải vật liệu : - Sử dụng máy rải chuyên dùng có vệt rải tối đa 5,0m để thi công Chiều rộng mặt đường cần rải m chia làm vệt, bề rộng vệt 4m + Lu lèn lớp BTN hạt trung : - Rải BTN đến đâu tiến hành lu lèn đến Trình tự lu lèn lớp BTN hạt trung: + Lu sơ bộ: Dùng lu tĩnh 10T lượt/điểm, vận tốc lu 2Km/h + Lu lèn chặt: Dùng bánh lốp 16T, 15 lượt/điểm, vận tốc lu V= 2Km/h 5-8 lượt đầu, lượt tăng lên V= 4Km Vận tốc lu trung bình Vtb = km/h + Lu hoàn thiện: Dùng lu tĩnh nặng 10T, lượt/điểm  Công tác kiểm tra, nghiệm thu + Lớp móng đường Tiªu chn nghiƯm thu S T T CHỈ TIÊU KIỂM TRA Cao độ Độ dốc ngang Chiều dày GIỚI HẠN CHO PHÉP MÓNG MÓNG DƯỚI TRÊN -10 mm -5 mm ± 0,5 % ± 10 mm ± 0,3 % ± 10 mm MẬT ĐỘ KIỂM TRA Cứ 40-50m với đoạn tuyến thẳng, 20-25m với đoạn tuyến cong cong đứng Bề rộng -50 mm đo trắc ngang -50 mm Độ phẳng: khe hở lớn Cứ 100m đo vị ≤ 10 mm ≤ mm Nhất thước 3m trí + Lớp mặt đường o Kiểm tra kỹ thuật tưới nhựa dính bám, thấm bám( mắt o Kiểm tra mối nối ngang dọc ( mắt) o Kiểm tra độ phẳng, kích thước hình học, độ sạch, độ khơ ráo, độ nhám mặt đường o Kiểm tra chất lượng lu lèn o Kiểm tra cường độ: Ett ≥ Etk (dùng phương pháp ép tĩnh, cần đo võng,chùy chấn động) Tiªu chn nghiƯm thu S T T CHỈ TIÊU KIỂM TRA GIỚI HẠN CHO PHÉP BTN BTN TRUNG MỊN -10 ÷ + mm ± mm Cao độ Độ dốc ngang ± 0,5 % ± 0,25 % Chiều dày ± 10 % ±8% Bề rộng -5 mm -5 mm Độ phẳng: khe hở lớn ≤ 10 mm Nhất thước 3m + Láng nhựa lề đường, đá dăm lề đường ≤ mm MẬT ĐỘ KIỂM TRA Cứ 40-50m với đoạn tuyến thẳng, 20-25m với đoạn tuyến cong cong đứng đo trắc ngang Cứ 10 mặt cắt ngang 1Km Tiªu chn nghiƯm thu Chất lợng lớp láng nhựa kích thớc mặt đờng láng nhựa 1-Nhựa lên Đá nhỏ phủ kín mặt 2- Đá nhỏ không bị rời rạc, bong bật Phơng pháp kiểm tra Quan sát mắt Quan sát mắt Tiêu chuẩn Đá nhỏ phủ kín mặt đờng không dới 98% diện tích Sau 15 ngày kể từ ngày thi công xong, xe chạy với tốc độ 20km/h đá không Chất lợng lớp láng nhựa kích thớc mặt đờng láng nhựa Phơng pháp kiểm tra Tiêu chuẩn bị bong bật 3- Đá nhỏ không bị vỡ vụn 4- Không bị lồi lõm cục thừa thiếu đá nhựa 5- Độ phẳng mặt đờng láng nhựa (3-5 mặt cắt cho 1km; mặt cắt ngang đo vị trí: tim đờng cách mép mặt đờng 1m) Quan sát mắt Quan sát mắt Đo thớc dài 3m đặt song song với tim đờng (Khi thi công liên tục - Khe hở không 5mm mặt đờng cấp cao A1 - Khe hở không 7mm loại chiều dài 1km mặt đờng khác cần kiểm tra - (Đối với mặt đờng IRI thiết bị đo cấp cao A1, số gồ ghỊ ≤2,8) qc tÕ ( IRI) 6- BỊ réng mỈt đờng láng nhựa dới hình thức Đo thớc dây nhựa nóng(3-5 cắt ngang/1km) 7- Độ dốc ngang(3-5 Đo thíc mÉu c¾t ngang cho 1km ) cã èng thủ b×nh (bät níc) 3.5 Lập hồ sơ hồn cơng Bao gồm: - Bản vẽ hồn cơng Biên nghiệm thu hon cụng Sai lệch không -10cm Sai lệch không 0,5% so với độ dốc ngang thiết kế MỤC LỤC CHƯƠNG I NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG
- Xem thêm -

Xem thêm: thiết kế tổ chức thi công đường cấp 4 đoạn tuyến từ KM83+933 đến KM84+938, thiết kế tổ chức thi công đường cấp 4 đoạn tuyến từ KM83+933 đến KM84+938, Phương án khai thác và sử dụng lao động,xe máy và thiết bị., e.Công trình trên đường., CHƯƠNG 2 :LẬP DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH, c.Đơn giá áp dụng., CHƯƠNG 3:THIẾT KẾ TỔ CHỨC THI CÔNG, */. Công tác rời cọc., -Công tác kiểm tra chất lượng., BẢNG TỔNG HỢP SỐ CÔNG,CA MÁY CÁC HẠNG MỤC THI CÔNG NỀN ĐƯỜNG, Thời giant hi công thự tế T = Tlịch – Tnghỉ – Tx, BẢNG TỔNG HỢP SỐ CÔNG,CA MÁY CÁC HẠNG MỤC THI CÔNG RÃNH XÂY, Bê tông nhựa hạt mịn., Nhựa dính bám 0.5 kg/m2.

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn