Thực trạng ăn mòn, và phá hủy các công trình bê tông cốt thép bảo vệ bờ biển nước ta. TS. Đinh Anh Tuấn, TS. Nguyễn Mạnh Trường

11 9 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 07:16

Thực trạng ăn mòn, phá hủy cơng trình bê tông cốt thép bảo vệ bờ biển nước ta TS Đinh Anh Tuấn, TS Nguyễn Mạnh Trường Thứ ba, 06 Tháng 2012 16:08 Bài viết giới thiệu vài nét tình hình nghiên cứu chống ăn mòn bảo vệ cơng trình vùng biển nước ta giới, đặc điểm môi trường biển Việt Nam Trên sở kết điều tra, viết đề cập thảo luận trạng ăn mòn phá hủy bê tông cốt thép nhằm tỉm hiểu nguyên nhân thực chất vấn đề ăn mòn phá hủy cơng trình bê tơng cốt thép, đề xuất số biện pháp nâng cao độ bền cho cơng trình bê tơng cốt thép bảo vệ bờ biển nước ta I Vài nét tình hình nghiên cứu chống ăn mòn bảo vệ cơng trình vùng biển Bê tông cốt thép (BTCT) phát minh ứng dụng từ kỷ 19 Song phải đến cuối kỷ 19 đầu kỷ 20, được ứng dụng xây dựng công trình biển Ở Việt Nam, bê tơng cốt thép người Pháp đưa vào sử dụng từ năm cuối kỷ 19 Tuy nhiên phải sau năm 1960, khối lượng cơng trình BTCT xây dựng môi trường biển tăng lên đáng kể Qua kỷ sử dụng, độ bền (tuổi thọ) thực tế cơng trình bê tơng cốt thép quốc gia giới tổng kết sau: + Trong mơi trường khơng có tính xâm thực, kết cấu BTCT làm việc bền vững 100 năm + Trong môi trường xâm thực vùng biển, tượng ăn mòn cốt thép bê tơng dẫn đến làm nứt vỡ phá huỷ kết cấu bê tông BTCT xuất sau 10 ¸ 30 năm sử dụng Độ bền thực tế kết cấu BTCT phụ thuộc vào mức độ xâm thực môi trường chất lượng vật liệu sử dụng (cường độ bê tơng, mác chống thấm, khả chống ăn mòn, chủng loại xi măng, phụ gia, loại cốt thép, chất lượng thiết kế, thi công biện pháp quản lý, sử dụng cơng trình ) Quan điểm chung chống ăn mòn cho kết cấu bê tơng & BTCT là: bảo vệ bê tông, lấy bê tông bảo vệ cốt thép Ở Việt nam, vấn đề nghiên cứu ăn mòn bảo vệ cơng trình tiến hành từ năm 1970 Các đơn vị có bề dày lĩnh vực bảo vệ cơng trình BTCT gồm: Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng, Viện Khoa học Công nghệ Giao thông Vận tải, Viện Khoa học Thuỷ Lợi, Viện Kỹ thuật nhiệt đới, Viện Khoa học vật liệu - TTKHTN&CNQG, Viện Kỹ thuật Quân sự, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Trường Đại học Giao thông vận tải, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, v.v Song tiếc kết nghiên cứu ứng dụng vào thực tế xây dựng hạn chế Tất cơng trình ven biển xây dựng từ năm 1960 đến áp dụng theo quy phạm xây dựng thơng thường, ý đến vấn đề chống ăn mòn nhằm đảm bảo độ bền vững cho cơng trình, dẫn đến kết tuổi thọ nhiều cơng trình mơi trường biển thấp Hiện nay, bên cạnh cơng trình bền vững sau 40 ¸ 50 năm, hàng loạt cơng trình BTCT Việt Nam có niên hạn sử dụng 10 ¸ 15 năm bị ăn mòn phá huỷ trầm trọng, đòi hỏi phí khoảng 40 ¸ 70% giá thành xây cho việc sửa chữa bảo vệ chúng II Đặc điểm môi trường biển Việt Nam Vùng biển Việt Nam nằm trải dài 3200 km từ 8o ¸ 24o vĩ bắc Theo tính chất xâm thực mức độ tác động lên kết cấu bê tơng & BTCT phân mơi trường biển Việt Nam thành vùng có ranh giới rõ sau (hình 1) Hình Phân vùng mơi trường biển Việt Nam 1/ Vùng hoàn toàn ngập nước biển; 2/ Vùng nước lên xuống (bao gồm phần sóng đánh); 3/ Vùng khí ven biển, gồm tiểu vùng: sát mép nước ¸ 0,25 km; 0,25 ¸ km ven bờ; ¸ 20 km gần bờ 4/ Vùng đất nước ngầm bờ biển: cách mép nước từ ¸ 0,25 km Tính chất xâm thực vùng thể điểm sau Vùng ngập nước Nước biển đại dương giới thường chứa khoảng 3,5% muối hoà tan: 2,73% NaCl ; 0,32% MgCl2 ; 0,22% MgSO4 ; 0,13% CaSO4; 0,02% KHCO3 lượng nhỏ CO2 O2 hoà tan, pH » 8,0 Do vậy, nước biển đại dương mang tính xâm thực mạnh tới bê tông & BTCT Theo tài liệu [3], nước biển Việt Nam có thành phần hố học, độ mặn tính xâm thực tương đương đại dương khác giới, riêng vùng gần bờ có suy giảm chút ảnh hưởng sông chảy biển ( xem bảng bảng 2) Bảng 1.Thành phần hóa nước biển Việt nam giới Chỉ tiêu Đơn vị Vùng biểnVùng biển HảiBiển Bắc Mỹ Biển Bantíc Hòn gai phòng pH - 7,8 - 8,4 7,5 - 8,3 7,5 8,0 Cl- g/l 6,5 - 18,0 9,0 - 18,0 18,0 19,0 Na+ g/l - - 12,0 10,5 SO42- g/l 1,4 - 2,5 0,002 - 2,2 2,6 2,6 Mg2+ g/l 0,2 - 1,2 0,002 - 1,1 1,4 1,3 Bảng Độ mặn nước biển tầng mặt vùng biển Việt nam, % Vùng khí biển ven biển Khí biển ven biển thường chứa nồng độ cao chất xâm thực điều kiện khô ướt thay đổi mưa gió mùa Theo tài liệu [ 1, 2, ] ảnh hưởng khí biển ven biển lên kết cấu bê tông cốt thép chủ yếu thể qua tính chất xâm thực ion Cl- có khơng khí điều kiện nóng ẩm mang tính đặc thù khí hậu ven biển Việt Nam Các đặc điểm chung khí hậu ven biển Việt Nam * Bức xạ mặt trời: Việt Nam nằm vành đai nội chí tuyến nên xạ mặt trời nhận vùng ven biển lớn từ 100 ¸150 kcal/cm2 Lượng nhiệt xạ tăng dần từ Bắc vào Nam đạt cao cực Nam Trung Với lượng xạ cao thúc đẩy trình bốc nước biển đem theo ion Cl- vào khí * Nhiệt độ khơng khí: Vùng biển nước ta có nhiệt độ khơng khí tương đối cao, trung bình từ 22,5 ¸ 22,7oC, tăng dần từ Bắc vào Nam Miền Bắc có ¸ tháng mùa đông, nhiệt độ 20oC Miền Nam nhiệt độ cao quanh năm, biên độ dao động 3-7oC * Độ ẩm khơng khí: Độ ẩm tương đối khơng khí mức cao so với vùng biển khác giới, dao động trung bình từ 75 ¸ 80% Cụ thể: Vùng ven biển Bắc Bắc Trung : 83 ¸ 86%; Vùng ven biển Trung Nam Trung bộ: 75 ¸ 82%; Vùng ven biển Nam bộ: 80 ¸ 84% Theo TCVN 3994: 1985 [15] , với độ ẩm tương đối cao vậy, mơi trường khơng khí biển ven biển Việt Nam có ảnh hưởng mạnh tới q trình ăn mòn thép bê tơng cốt thép * Thời gian ẩm ướt bề mặt: Đây đặc điểm riêng khí hậu ven biển Việt Nam có ảnh hưởng lớn tới q trình ăn mòn thép bê tơng cốt thép Theo tài liệu [3], tổng thời gian ẩm ướt bề mặt kết cấu số địa phương vùng ven biển Việt Nam xác định theo công thức (1), trình bày hình 2: Tướt = Tmưa + T sương mù + T nồm + T kéo dài ẩm (1) Trong đó: Tướt : Tổng thời gian ẩm ướt bề mặt, h Tmưa : Thời gian mưa, h T sương mù : Thời gian sương mù, h T nồm : Thời gian nồm, h T kéo dài ẩm : Thời gian kéo dài ẩm tính từ sau mưa sương mù màng nước đọng lại bay hồn tồn, h Thời gian gây ướt bề mặt kết cấu vùng ven biển tỉnh Miền Bắc tập trung vào mùa xuân, tỉnh Miền Nam tập trung vào tháng mưa mùa hạ khoảng 50% so với Miền Bắc Hình Tổng thời gian ướt bề mặt kết cấu cơng trình vùng ven biển Việt Nam Hình Phân bố nồng độ ion Cl- khơng khí theo cự ly cách mép nước * Tốc độ gió: Vận tốc gió trung bình vùng biển khơng lớn hàng năm thường có đợt gió lớn bão, lốc, gió mùa Đơng Bắc, gió mùa Tây Nam Tốc độ cực đại đạt tới 140 km/h Hướng gió thịnh hành Đơng Bắc, Đơng Nam Tây Nam Các hướng gió thổi từ biển vào mang theo chất xâm thực gây ảnh hưởng sâu vào đất liền tới 20 ¸ 30 km * Hàm lượng ion Cl - khơng khí: Theo tài liệu [3], hàm lượng muối phân tán khơng khí sát mép nước Trạm đo tỉnh Miền Bắc dao động từ 0,4 ¸ 1,3 mgCl-/m3 miền Nam, giá trị 1,3 ¸ 2,0 mgCl-/m3 Nồng độ ion Cl- giảm mạnh cự ly 200¸ 250 m tính từ mép nước biển, sau tiếp tục giảm dần sâu vào đất liền, hình Theo số liệu khảo sát ảnh hưởng khí ven biển tới q trình ăn mòn thép bê tơng cốt thép [2, 3], thấy rằng: + Vùng ven biển Miền Bắc ảnh hưởng khí biển vào sâu đất liền trung bình 20 km, tới 30 km + Vùng ven biển Miền Nam ảnh hưởng khí biển trung bình 20 km, sâu hơn, tới 50 km Do ảnh hưởng vậy, bê tơng vùng khí biển ven biển chịu mức xâm thực nhẹ ¸ trung bình, BTCT chịu mức xâm thực trung bình ¸ mạnh Tại vùng 0¸0,25 km kết cấu BTCT trực diện với gió biển bị xâm thực mạnh Vùng nước lên xuống sóng đánh Phần phân tích kỹ tính chất xâm thực mơi trường nước biển, khí biển ven biển Trong vùng nước lên xuống sóng đánh tính chất xâm thực mơi trường tăng cường thêm yếu tố sau: + Quá trình khô ướt xảy thường xuyên liên tục theo thời gian, tác động từ ngày qua ngày khác lên bề mặt kết cấu làm tăng nhanh mức tích tụ ion Cl- , H2O O2 từ nước biển khơng khí vào bê tơng thơng qua trình khuyếch tán nồng độ lực hút mao quản + Ngồi q trình ăn mòn hóa học điện hóa, bề mặt kết cấu xảy ăn mòn sinh vật gây nên loại hà sò biển, bị bào mòn học sóng biển vào ngày dơng bão mùa gió lớn Do đặc điểm nên vùng nước lên xuống sóng đánh xem vùng xâm thực mạnh BTCT, xâm thực mạnh bê tông Căn vào cách phân loại môi trường xâm thực đề cập TCVN 3994: 1985 [15] số tiêu chuẩn nước liên quan hành, phân loại mức độ tác động môi trường biển đến kết cấu bê tông & BTCT bảng Bảng 3.Phân loại mức độ xâm thực môi trường biển kết cấu bê tông bê tông cốt thép Ghi chú: (1): Trực diện mưa gió biển - mạnh; (2): Trực diện mưa gió biển - mạnh III Nguyên nhân gây ăn mòn phá hủy cơng trình bê tơng bê tơng cốt thép môi trường biển Việt Nam Tác động xâm thực môi trường Tư liệu kết khảo sát độ bền thực tế cơng trình bê tơng cốt thép xây dựng vùng biển nước ta[2, ] cho phép khẳng định môi trường biển Việt Nam có tác động xâm thực mạnh dẫn tới ăn mòn phá huỷ cơng trình bê tơng & BTCT Mức độ xâm thực phụ thuộc vào vị trí điều kiện làm việc cụ thể kết cấu cơng trình So với nước khác, mơi trường biển Việt Nam có đặc thù khí hậu nóng ẩm, mưa bão nhiều tạo ăn mòn mạnh kết cấu BTCT Bằng chứng rõ nét tác động ảnh hưởng môi trường biển tới độ bền cơng trình bê tơng & BTCT tạo trình sau: * Quá trình thấm ion Cl- vào bê tơng gây ăn mòn phá huỷ cốt thép; * Quá trình thấm ion SO42- vào bê tơng, tương tác với sản phẩm thuỷ hố đá xi măng tạo khoáng ettringit trương nở thể tích gây phá huỷ kết cấu (ăn mòn sunfat); * Q trình cacbonat hố làm giảm độ pH bê tông theo thời gian làm phá vỡ màng thụ động bảo vệ cốt thép, góp phần đẩy nhanh q trình ăn mòn cốt thép làm phá huỷ kết cấu; * Quá trình khuếch tán oxy ẩm clo vào bê tông điều kiện môi trường nhiệt độ khơng khí cao điều kiện làm cho q trình ăn mòn cốt thép xảy mạnh; * Các tượng xâm thực khác: ăn mòn rửa trơi, ăn mòn vi sinh loại hà, sò biển gây ra, ăn mòn học sóng biển Thiết kế, thi công, quản lý sử dụng công trình Độ bền (tuổi thọ) kết cấu cơng trình BTCT môi trường biển kết tổng hợp công đoạn thiết kế, thi công, giám sát chất lượng quản lý sử dụng cơng trình Vấn đề liên quan đến trình độ khoa học - cơng nghệ xây dựng nước ta Vì để nâng cao độ bền cơng trình BTCT mơi trường biển Việt Nam cần sâu xem xét nhìn nhận nguyên nhân dẫn đến ăn mòn phá huỷ kết cấu thể rõ mặt sau 2.1 Về thiết kế + Chưa chọn lựa vật liệu đảm bảo yêu cầu chống ăn mòn, đảm bảo độ bền lâu dài cho cơng trình môi trường biển Việt Nam: + Về kiến trúc: Mặt ngồi cơng trình chưa thiết kế hình thái phù hợp với môi trường vùng biển, tất kết cấu nằm vị trí chịu ảnh hưởng xâm thực mạnh môi trường chưa tăng cường biện pháp bảo vệ chống ăn mòn 2.2 Về Thi công: + Chất lượng thi công xây dựng công trình chưa cao, nhiều cơng đoạn làm thủ cơng nên khó đảm bảo chất lượng xây lắp Lớp bê tông bảo vệ nhiều kết cấu thi công chưa đảm bảo, nhiều chỗ mỏng 10 mm, nên đảm bảo khả chống ăn mòn cho kết cấu thời gian 50 ¸ 60 năm + Cơng tác giám sát thi công, quản lý chất lượng nghiệm thu cơng trình chưa trì chặt chẽ, thường xun Đặc biệt số cơng trình sử dụng cát biển nước biển để chế tạo bê tơng sau ¸ năm cơng trình hư hỏng trầm 2.3 Về Quản lý sử dụng + Chưa có qui định pháp lý kiểm tra định kỳ cơng trình nhằm phát nguyên nhân mầm mống gây hư hỏng kết cấu cơng trình để sớm có biện pháp tu sửa chữa kịp thời + Chưa áp dụng biện pháp cơng nghệ bảo trì khắc phục hư hỏng cục ăn mòn cho cơng trình xây dựng IV Hiện trạng ăn mòn phá hủy cơng trình bê tơng cốt thép mơi trường biển Cho đến Việt Nam có số kè biển, Cầu cảng, Kè chắn sóng xây dựng vùng ngập nước ven bờ Việc khảo sát phần kết cấu BTCT ngập nước biển tiến hành chưa nhiều thiếu thiết bị phương tiện kỹ thuật Nghiên cứu đánh giá tác động xâm thực môi trường ngập nước tiến hành chủ yếu thông qua mẫu nhỏ ngâm nước biển kết hợp với tài liệu khảo sát nước Sau thời gian thi nghiệm ngâm nước biển bề mặt bê tơng xuất vết rạn nứt dạng chân chim ăn mòn sunfat gây nên, ngồi bê tơng bị ăn mòn rửa trơi ăn mòn vi sinh vật hà, sò biển bám vào Hình Hiện trạng ăn mòn rửa trơi ăn mòn học sóng biển bê tông kè biển Cát Hải Ở vùng ngập nước Phân tích kết điều tra, khảo sát vùng ngập nước cho thấy: Dạng phá huỷ kết cấu bê tơng & BTCT ăn mòn sunfat bê tơng, gây ion SO4-2 có nước biển, tạo khống ettringit trương nở thể tích làm nứt vỡ bê tơng Các vết nứt thường có dạng lưới hình thành sau khoảng 20 ¸ 30 năm Ở vùng nước thuỷ triều lên xuống (bao gồm phần sóng đánh) Ở vùng tượng ăn mòn phá huỷ kết cấu mang tính tồn diện, thể chỗ: Hầu hết kết cấu sau khoảng 10 ¸ 15 năm làm việc mơi trường thấy xuất vết nứt có bề rộng 1- 20 mm, chạy dài dọc theo cốt thép bị gỉ nặng ăn mòn Nhiều chỗ lớp gỉ dày làm bong tách hẳn lớp bê tơng bảo vệ, cốt thép lộ ngồi bị gỉ nặng Ngồi bê tơng bị sóng biển bào mòn rũa lỗ chỗ bề mặt ăn mòn rửa trơi Ở vùng khí biển vùng ven biển Hiện tượng ăn mòn phá huỷ kết cấu mang tính cục bộ, thường xảy mạnh kết cấu nằm vị trí hứng chịu mưa gió khơ ẩm thường xun khu phụ, ban cơng, cầu thang, dầm, cột v.v phía mặt ngồi cơng trình Đối với kết cấu nằm vị trí khơ ráo, khơng bị ẩm ướt thường bị hư hỏng ăn mòn Hiện tượng ăn mòn phá huỷ phổ biến là: Sau khoảng 15 ¸ 25 năm sử dụng, bề mặt lớp bê tông bảo vệ thường xuất vết nứt bề rộng trung bình ¸ 15 mm chạy dọc theo cốt thép Với kết cấu dạng bản, sàn thường bị bong tách mảng lớn lớp bê tơng bảo vệ, cốt thép lộ ngồi bị gỉ nặng V Biện pháp nâng cao độ bền cơng trình bê tơng bê tơng cốt thép vùng biển Việt Nam Để đảm bảo độ bền lâu dài cho cơng trình xây dựng mơi trường biển Việt Nam cần thực nghiêm ngặt điều kiện kỹ thuật sau bê tông bê tông cốt thép: + Yêu cầu lựa chọn vật liệu đầu vào; + Yêu cầu thiết kế; + Yêu cầu thi công; + Yêu cầu áp dụng biện pháp chống ăn mòn bổ sung; + Yêu cầu quản lý sử dụng bảo trì cơng trình Yêu cầu lựa chọn vật liệu đầu vào Vật liệu đầu vào để chế tạo BTCT bao gồm: xi măng, cốt liệu, nước trộn, phụ gia, cốt thép cần tuân thủ yêu cầu tiêu chuẩn Vật liệu để chế tạo bê tơng khơng cốt thép sử dụng theo tiêu chuẩn qui định cho bê tông thông thường Yêu cầu thiết kế Về mặt thiết kế việc tuân thủ theo tiêu chuẩn thiết kế TCVN hành kết cấu bê tông bê tơng cốt thép, cơng trình xây dựng vùng biển Việt Nam để đảm bảo độ bền lâu dài cần đáp ứng thêm kiến nghị nêu bảng 12 Yêu cầu công nghệ thi cơng Thi cơng giai đoạn thể ý đồ thiết kế công trường Đây mắt xích quan trọng để đảm bảo chất lượng cơng trình Do phải tn thủ nghiêm ngặt qui phạm thi công, nghiệm thu giám sát chất lượng cơng trình ban hành Thực tế chứng minh rằng, trình độ cơng nghệ thi cơng chưa cao, tổ chức thi công không chặt chẽ, tay nghề ý thức công nhân kém, giám sát kỹ thuật lỏng lẻo nguyên nhân dẫn đến chất lượng bê tơng cơng trình xây dựng vùng biển Việt Nam không đồng đều, nhiều kết cấu không đạt đồng cao cường độ bê tông chiều dày lớp bảo vệ dẫn tới ăn mòn cục Qui trình thi cơng bê tơng mơi trường ven biển nói chung tương tự vùng nội địa TCVN 4453:1995, vùng nước thuỷ triều lên xuống vùng ngập nước cần áp dụng công nghệ thi công đặc biệt nhằm đảm bảo bê tông không bị nhiễm mặn Các yêu cầu sau cần thực tốt thi công bê tông môi trường biển: + Thực thiết kế thành phần bê tông theo dẫn kỹ thuật + Khi ghép cốp pha lắp đặt thép cần chỉnh kê để đảm bảo chiều dày lớp bê tông bảo vệ theo yêu cầu thiết kế + Nên dùng hỗn hợp bê tông với độ sụt hợp lý với bê tơng cơng trình Thuỷ Cơng + Đảm bảo bê tông đồng nhất, hệ số dao động cường độ d < 0,1 + Đảm bảo chiều dày độ đặc lớp bê tông bảo vệ + Duy trì nghiêm ngặt chế độ bảo dưỡng dưỡng ẩm theo TCVN 5592:1991, + Nên giữ bê tông đổ khơng tiếp xúc nước biển vòng ¸7 ngày + Xử lý mạch ngừng thi công hồ vữa ximăng chống thấm mác cao Yêu cầu áp dụng biện pháp chống ăn mòn bổ sung Theo số liệu khảo sát thực tế thấy rằng, tượng ăn mòn phá huỷ kết cấu cấu thường xảy vùng chịu tác động xâm thực mạnh môi trường, đặc biệt vùng nước thuỷ triều lên xuống, bề mặt ngồi cơng trình, khu phụ, khu dùng nước, chổ kết cấu thường xuyên bị khơ ẩm Còn chỗ khơ kết cấu bị ăn mòn Vì cần lựa chọn áp dụng biện pháp chống ăn mòn bổ sung thích hợp cho kết cấu điều kiện làm việc có đạt hiệu chống ăn mòn đảm bảo độ bền cho kết cấu môi trường biển Trong trường hợp không làm kết cấu BTCT chiều dày lớp bảo vệ tương đương yêu cầu, áp dụng biện pháp chống thấm bổ sung sau: Trát vữa chống thấm: Vữa xi măng có pha nhũ tương pơlime M250 ¸ 300 Sơn chống ăn mòn cốt thép: Sơn xi măng, sơn ximăng- pơlime, sơn hố chất cao phân tử, loại sơn phải đảm bảo khả dính kết cốt thép sơn với bê tơng Sơn phủ mặt ngồi kết cấu: Dùng loại sơn epoxy hợp chất cao phân tử có độ dính kết cao với bê tơng đàn hồi tốt Yêu cầu quản lý sử dụng bảo trì cơng trình Cơng tác quản lý sử dụng bảo trì cơng trình có tầm quan trọng đặc biệt việc đảm bảo trì độ bền cơng trình Đây cơng việc lâu dài, bàn giao đưa cơng trình vào sử dụng đến hết thời hạn sử dụng công trình Thực tế cho thấy, nhiều cơng trình xây dựng nước ta không quản lý sử dụng tốt, cơng mục đích sử dụng bị thay đổi nguyên nhân dẫn đến ăn mòn phá huỷ kết cấu, làm cơng trình hư hỏng sớm Bên cạnh đó, chế độ bảo trì cơng trình chưa thể chế hố văn Nhà nước, thường thấy hỏng tới mức nghiêm trọng tiến hành khảo sát, đánh giá nguyên nhân hư hỏng tìm kiếm phương án khắc phục Việc làm gây tốn hiệu sử dụng cơng trình khơng cao Ở chúng tơi có số kiến nghị sau: * Về quản lý sử dụng: + Cơng trình phải sử dụng mục đích, cơng theo u cầu thiết kế + Nhà nước cần có qui định cụ thể trách nhiệm bảo hành độ bền cơng trình cho nhà thiết kế thi công, người sử dụng cơng trình + Mỗi cơng trình phải lập hồ sơ theo dõi chất lượng cơng trình, tình trạng sử dụng, hư hỏng, xuống cấp, trình tu, sửa chữa v.v + Định kỳ kiểm tra, khảo sát kiểm định chất lượng cơng trình, chi phí cho lần khảo sát nên tính vào đầu tư cơng trình * Về bảo trì cơng trình Bảo trì cơng trình vấn đề chúng ta, có ý nghĩa tác dụng bão dưỡng máy móc, thiết bị sau thời gian làm việc Đối với cơng trình xây dựng vùng biển nước ta, bảo trì cơng trình đồng nghĩa với việc áp dụng kỹ thuật công nghệ nhằm khắc phục nguy gây ăn mòn bê tông & BTCT môi trường xâm thực biển gây Như vấn đề bảo trì cơng trình có ý nghĩa việc bảo vệ trì độ bền cho cơng trình với chi phí thấp nhiều so với để cơng trình hư hỏng trầm trọng đầu tư sửa chữa Các công nghệ sau nghiên cứu áp dụng: + Sửa chữa cục vết nứt, chỗ kết cấu BTCT bị ăn mòn cơng nghệ bơm ép xi măng, trát phủ vữa sửa chữa, phun khô bê tông; + Bảo trì cơng trình cơng nghệ khử muối tái kiềm; + Bảo trì cơng trình cơng nghệ bảo vệ ca tốt (dùng dòng ngồi lắp đặt anốt hi sinh) Hai công nghệ sau dựa nguyên tắc điện hoá nghiên cứu áp dụng Việt Nam VI Kết luận Vùng biển môi trường xâm thực mạnh bê tông bê tông cốt thép Kết cấu chiếm tỉ trọng 70% xây dựng tương lai Môi trường biển Việt Nam xâm thực mạnh môi trường biển nhiều nước giới nhiệt độ, độ ẩm khơng khí cao, thời gian ẩm ướt lớn , nồng độ muối Cl- cao, nước cốt liệu có nhiễm mặn Do việc chống ăn mòn bảo vệ cơng trình cần sở công nghệ giới gắn với điều kiện thực tế Việt Nam Thiết kế, thi công bê tông bê tông cốt thép theo quy phạm hành dự kiến đảm bảo độ bền kết cấu 50-60 năm, thực tế qua phần lớn cơng trình khảo sát đạt 20¸30 năm, nhiều cơng trình hư hỏng nặng sau 7¸15 năm Tốc độ ăn mòn mức báo động gây hư hỏng nhanh khả sửa chữa tốn kinh phí Do cần khẩn trương hoạch định chiến lược chống ăn mòn bảo vệ cho kết cấu bê tơng bê tông cốt thép vùng biển Việt Nam Cần rà sốt lại tồn quy hoạch tuyến đê biển Việt Nam Xây dựng chương trình phát triển đê biển với đầy đủ sở khoa học giai đoạn trươc mắt lâu dài TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Báo cáo tổng kết đề tài độc lập cấp Nhà nước mã số 40-94ĐTĐL "Nghiên cứu điều kiện kỹ thuật đảm bảo độ bền lâu cho kết cấu bê tông bê tông cốt thép xây dựng vùng ven biển Việt Nam"- Viện Khoa Công nghệ Xây dựng-1999 [2] Báo cáo tổng kết đề tài 34C.01.06: "Đặc điểm phá huỷ kết cấu cơng trình giao thơng vùng biển nước ta" - Viện KHKT GTVT Hà Nội 1989 [3] Trần Việt Liễn cộng tác viên: Báo cáo tổng kết đề mục "Ăn mòn khí bê tông bê tông cốt thép vùng ven biển Việt Nam" Viện Khí tượng Thủy văn Hà Nội, 1996 [4] Atwood, W.G and Johnson, A.A: The disingtegration of Cement in sea water Transaction, ASCE, V87, Page 10.1533, 1924 [5] P.K Mehta: Durability of Concrete in Marine Environment - A.Review Proceedings of 1stInternational Conference "Performance of concrete in marine environment" St andrews by the sea SP- 65 ACI Publication, 1980 [6] Moskovin V M., Ivanov F M., Alexseev S N., Guzeev B A.: Corrozia betona i zelezobetona, metodư ix zaxitư, Moskova, Ctroiizdat, 1980 [7] ACI 318 - 83: Building code requirements for reinforced concrete [8] JSCE - SP 1: 1986: Standard specification for design and construction of concrete structures [9] BS 8110 - 85: Structureal use of concrete [10] AS 3600 - 88: Structural use of concrete [11] DIN 1045-78: Concrete and reinforced concrete design and construction [12] TCXDVN 356:2005 ”Kết cấu bê tông bê tông cốt thép - tiêu chuẩn thiết kế” [13] TCVN 2737:1995: Tải trọng tác động Tiêu chuẩn thiết kế [14] TCVN 4453:95: Kết cấu bê tông bê tông cốt thép tồn khối Qui phạm thi cơng nghiệm thu Tác giả: TS Đinh Anh Tuấn, TS Nguyễn Mạnh Trường Viện Bơm & TBTL Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng ăn mòn, và phá hủy các công trình bê tông cốt thép bảo vệ bờ biển nước ta. TS. Đinh Anh Tuấn, TS. Nguyễn Mạnh Trường, Thực trạng ăn mòn, và phá hủy các công trình bê tông cốt thép bảo vệ bờ biển nước ta. TS. Đinh Anh Tuấn, TS. Nguyễn Mạnh Trường

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn