THIẾT KẾ TỔ CHỨC THI CÔNG NỀN ĐƯỜNG Ô TÔ, có cấp thiết kế là cấp IV, đồng bằng

12 14 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 07:15

Thuyết minh đồ án Thiết kế tổ chức thi công đường ô tô CHƯƠNG I: CÁC VẤN ĐỀ CHUNG 1.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TUYẾN ĐƯỜNG 1.1.1 Vị trí địa lý tuyến Tuyến đường từ A đến B nằm địa phận quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, tuyến đường có cấp thiết kế cấp IV, đồng Thành phố Đà Nẵng trải dài từ 15°15' đến 16°40' Bắc từ 107°17' đến 108°20' Đông Phía bắc giáp tỉnh Thừa Thiên-Huế, phía tây nam giáp tỉnh Quảng Nam, phía đơng giáp biển Đơng Trung tâm thành phố cách thủ đô Hà Nội 764 km phía Bắc, cách Thành phố Hồ Chí Minh 964 km phía Nam, cách thủ thời cận đại Việt Nam thành phố Huế 108 km hướng Tây Bắc Hình 1.1: V ị trí tuyến đường Tuyến nằm khu vực phường Hoà Hiệp, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng Cách trung tâm phường khoảng 2000(m) phía Bắc Nối liền tuyến đường từ Hoà Hiệp Hoà Xuân, Hoà Vang SVTH: Nguyễn Văn Tê Rôn – Lớp 04X3A Trang: Thuyết minh đồ án Thiết kế tổ chức thi công đường ô tô 1.1.2 Các tiêu kỹ thuật tuyến Bảng 1.1: Trị số quy phạm IV 60, 40 Trị số chọn IV 60 472 130 1500 125 125 1500 130 125 m m m 66,35 122,7 360 75 150 350 75 150 360 m m m m m % % m Cấp 2343,75 835,2 0,214 3,55 2500 1000 2500 1000 2 3,5 2× 1,0 3,5 2× 1,0 A1 A1 120 120 STT Chỉ tiêu kỹ thuật Đơn vị Cấp thiết kế Tốc độ thiết kế Độ dốc dọc lớn Bán kính đường cong nằm Roscmin Rscmin Rscgh Cấp Km/h % m M m 10 11 12 13 14 Tầm nhìn xe chạy Tầm nhìn chiều S1 Tầm nhìn hai chiều S2 Tầm nhìn vượt xe S4 Bán kính đường cong đứng Rlồimin Rlõmmin Số xe Bề rộng xe Bề rộng lề đường Bề rộng đường Độ dốc ngang mặt đường Độ dốc siêu cao lớn Độ mở rộng Loại mặt đường 15 Eyc kết cấu mặt đường Mpa Trị số tính tốn 1.1.3 Các thơng sơ kỹ thuật tuyến • Chiều dài tuyến: 4062,99m • Độ dốc dọc lớn sử dụng: idmax = 190/00 • Số đường cong nằm: đường cong • Số đường cong đứng: đường cong • • • • • • Bán kính đường cong nằm nhỏ nhất: Rmin = 350m Bán kính đường cong đứng nhỏ nhất: Rmin = 20000m Số đường cong bố trí siêu cao: đường cong Số đường cong bố trí mở rộng: đường cong Số lượng cơng trình cầu: Số lượng cơng trình cống: SVTH: Nguyễn Văn Tê Rơn – Lớp 04X3A Trang: Thuyết minh đồ án Thiết kế tổ chức thi công đường ô tô + Km0+200,00: Cống tròn 1Ø75, + Km0+930,12: Cống tròn 1Ø75, + Km1+700,00: Cống tròn 1Ø75, + Km3+186,75: Cống tròn 1Ø200, + Km3+800,00: Cống tròn 2Ø200, Tổng khối lượng đất đào: 8376,38 (m3) Tổng khối lượng đất đắp: 31392,67 (m3) 1.2 TÍNH CHẤT CÁC HẠNG MỤC CƠNG TRÌNH CỦA ĐOẠN TUYẾN THIẾT KẾ 1.2.1 Đoạn tuyến thiết kế + Lý trình: từ KM2+00 ÷ KM4+00 + Là đoạn tuyến có cấp thiết kế IV, tuyến nối liền Hoà Hiệp, Liên Chiểu Hồ Xn, Hồ Vang, thành phố Đà Nẵng 1.2.2 Cơng trình nước Trên đoạn tuyến thiết kế gồm có hai cống nước có đặc điểm sau: + Lý trình, độ cơng trình nước: Cống đơn: 1Ø200 Lý trình KM3+186,75, Cống đơi: 2Ø200 Lý trình KM3+800,00 + Tính chất: Tất cống cống không áp, cống loại 1.2.3 Mặt cắt ngang đường + Bề rộng đường: 9m + Bề rộng lề đường: x 1.0 = 2m + Độ dốc ngang mặt đường: 2% + Độ dốc ngang lề đường không gia cố: 6% + Độ dốc mái taluy đường đào: : + Độ dốc mái taluy đường đắp: : 1,5 + Chiều cao đào lớn 1,73m KM3+500; chiều cao đắp lớn 4,31m KM3+186,75 + Rãnh biên có kích thước hình dạng hình vẽ: 1: 40cm 1: 40cm 120cm 40cm 40cm Hình 1.2: Mặt cắt ngang rãnh biên 1.2.4 Mặt cắt ngang điển hình + Nền đào hồn tồn SVTH: Nguyễn Văn Tê Rôn – Lớp 04X3A Trang: Thuyết minh đồ án Thiết kế tổ chức thi công đường ô tô + Nền đắp hoàn toàn + Nền nửa, đào nửa đắp is 1:1 450 450 40 40 1: 450 350 50 50 40 450 350 50 50 2% 6% 1:1 1: 50 50 50 50 350 350 2% 2% 6% 6% %% % %% 40 % % Hình 1.3:%Dạng đường đào hồn tồn % 2% 6% 1:1.5 1:1.5 IS% Hình 1.4: Dạng đường đắp hồn toàn is 1: 1, 40 1: 1 1: 40 900 Hình 1.5: Dạng đường đào, đắp 1.2.5 Khối lượng đất đào, đắp SVTH: Nguyễn Văn Tê Rôn – Lớp 04X3A Trang: Thuyết minh đồ án Thiết kế tổ chức thi công đường ô tơ + Trên đoạn tuyến có đoạn đào đắp xen kẽ nên tận dụng đất đào để đổ đắp, chiều cao đào đắp đoạn tuyến tương đối thấp Đoạn có chiều cao đào lớn 1,73m lý trình KM3+500 đoạn có chiều cao đắp lớn 4,31m lý trình KM3+186,75 Đoạn tuyến có khối lượng đắp lớn nhiều so với khối lượng đào, khối lượng đào đắp xen kẽ đoạn đào ngắn khối lượng nhỏ Do ta phải vận chuyển đất từ mỏ đủ đất đắp 1.2.6 Đường cong nằm Đoạn tuyến cần thi cơng dài 2000m, có 03 đường cong Các yếu tố ba đường cong sau: + Đường cong 01: Lý trình KM1+794,10 có: α = 66046'15'', R = 400.00m, T = 288,77m, P = 79,36m, K = 516,15m + Đường cong 02: Lý trình KM2+347,34 có: α = 29051'41'', R = 600.00m, T = 185,04m, P = 21,14m, K = 362,71m + Đường cong 03: Lý trình KM3+186,75 có: α = 230002'30'', R = 1500.00m, T = 330,76m, P = 30,91m, K =653,23m Cả ba đường cong không cần phải mở rộng đường cong bán kính đường cong lớn (lớn 600m), riêng hai đường cong 01 02 có bố trí siêu cao nên việc thi cơng hai đường cong tiến hành chi tiết 1.3 CÁC ĐIỀU KIỆN THI CÔNG 1.3.1 Điều kiện tự nhiên 1.3.1.1 Địa hình: Tuyến có tổng chiều dài 4062,99m đoạn tuyến giao nhiệm vụ thi cơng 2km từ KM2+00 đến KM4+00 Vậy xem đoạn từ KM0+00 đến KM2+00 thi công xong sử dụng để phục vụ cho việc thi công đoạn Tuyến qua vùng địa hình có độ dốc dọc tối đa 190/00 Điểm cao có cao độ 93,98m, điểm thấp có cao độ 77,40m Tuyến thiết kế chủ yếu bám dọc theo sườn đồi nên khối lượng đào đắp tương đối lớn Độ dốc ngang sườn 0,45% -10,2% nên theo TCVN 4447-1987 Đất XD – Quy phạm TCNT mục 3.41 khơng đánh bậc cấp Tuyến có độ dốc ngang trải dài từ Tây sang Đơng Địa hình bị chia cắt nên đường tụ thủy, phân thủy khơng rõ rệt Với địa ta chọn loại máy di chuyển bánh xích hay bánh lốp để thi công điều được, tùy thuộc vào nhiều yếu tố giai đoạn phân đoạn thi công sau 1.3.1.2 Địa mạo: Tuyến qua khu vực rừng loại II tức rừng có mật độ con, dây leo chiếm 2/3 diện tích 100m2 có từ đến 25 có đường kính từ đến 10cm xen lẫn có đường kính lớn 10cm (Bảng phân loại rừng Định mức 24/2005 - Dự toán xây dựng cơng trình) Địa mạo có lớn, khơ hồn tồn khơng có đầm lầy hay vùng ngập nước SVTH: Nguyễn Văn Tê Rôn – Lớp 04X3A Trang: Thuyết minh đồ án Thiết kế tổ chức thi công đường ô tô 1.3.1.3 Địa chất: Những tài liệu khảo sát địa chất cho thấy toàn lớp đất mặt suốt chiều dài tuyến là: + Lớp 1: đất hữu dày từ 10-20cm, trung bình ta xem dày 15cm + Lớp 2: đất sét dày 6m, có tiêu lý : γ =1,98 g/cm3 , γ h=2.65 g/cm3 Wnh=24%, Wd=16%, IP=8% c=0.25 g/cm3 φ=37o + Lớp 3: sét dày 8-10m, + Lớp 4: đá gốc dày vô Địa chất phân tầng theo phương ngang thuận lợi cho công tác đào lấy đất đắp đường Theo bảng phân cấp đất (dùng cho công tác đào, vận chuyển đắp đất máy) Định mức 24/2005 - Dự tốn xây dựng cơng trình lớp thứ nằm cấp III, với nhóm dùng cuốc chim cuốc được, theo (cơng tác đào vận chuyển, đắp đất thủ công) Định mức 24/2005 - Dự tốn xây dựng cơng trình lớp thứ nằm ỏ nhóm cấp II, với nhóm dùng mai x ắn được.Và khơng thuộc loại đất sau: -Đất lẫn muối lẫn thạch cao (quá 5%, đất bùn, đất than bùn, đất phù sa đất mùn (quá 10% thành phần hữu cơ) -Đất sét nặng có độ trương nở tự vượt 4% -Đất bụi đá phong hoá, đá dễ phong hố Như lớp đất sét loại đất hồn tồn đắp đường (khơng thuộc mục 7.4.2 TCVN 4054-2005 Đường Ơtơ – Yêu cầu thiết kế) 1.3.1.4 Địa chất thủy văn: - Khu vực tuyến qua có mạch nước ngầm có hoạt động sâu (sâu 10m) nên khơng ảnh hưởng đến cơng trình - Ở khu vực khơng có tượng Cáttơ, cát chảy hay xói ngầm Như cao độ đường vị trí tuyến điều thỏa mãn ảnh hưởng thuỷ văn 1.3.1.5 Khí hậu: - Đà Nẵng nằm vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa điển hình, nhiệt độ cao biến động Khí hậu Đà Nẵng nơi chuyển tiếp đan xen khí hậu miền Bắc miền Nam, với tính trội khí hậu nhiệt đới điển hình phía Nam Mỗi năm có mùa rõ rệt: mùa mưa kéo dài từ tháng đến tháng 12 mùa khơ từ tháng đến tháng 7, có đợt rét mùa đông không đậm không kéo dài - Nhiệt độ trung bình hàng năm khoảng 25,9°C; cao vào tháng 7, 8, trung bình 28-30°C; thấp vào tháng 12, 1, 2, trung bình 18-23°C Riêng vùng rừng núi Bà Nà độ cao gần 1.500 m, nhiệt độ trung bình khoảng 20°C SVTH: Nguyễn Văn Tê Rôn – Lớp 04X3A Trang: Thuyết minh đồ án Thiết kế tổ chức thi công đường tơ - Độ ẩm khơng khí trung bình 83,4%; cao vào tháng 10, 11, trung bình 85,67-87,67%; thấp vào tháng 6, 7, trung bình 76,67-77,33% - Lượng mưa trung bình hàng năm 2.504,57mm; lượng mưa cao vào tháng 10, 11, trung bình 550-1.000mm/tháng; thấp vào tháng 1, 2, 3, 4, trung bình 23-40 mm/tháng - Số nắng bình quân năm 2.156,2 giờ; nhiều vào tháng 7, 8, trung bình từ 234 đến 277 giờ/tháng; vào tháng 11, 12, trung bình từ 69 đến 165 giờ/tháng Nên thi cơng khoảng tháng đến tháng tốt giai đoạn mưa nắng vừa phải, khơng gắt ảnh hưởng đến thi cơng 1.3.1.6 Thuỷ văn: Nước mặt tương đối dễ dàng, nước chủ yếu chảy theo suối nhỏ đổ hai bên sườn dốc xuống đồng Do độ dốc sườn nhỏ nên nước tập trung chậm chảy khơng thường xun thi cơng cống khơng cần có kênh dẫn dòng hay đường tạm 1.3.2 Điều kiện xã hội khu vực tuyến qua 1.3.2.1 Dân cư tình hình phân bố dân cư: - Dân số không đông, phân bố không thưa thớt, thường tập trung vùng đồng bằng, ven biển hay trung tâm quận.Quận Liên Chiểu có diện tích 82,37km dân số 70 441 người, mật độ dân số 855 người/km Hoà Hiệp phường thuộc quận Liên Chiểu, nằm phía Bắc thành phố Đà Nẵng, giáp ranh với thị trấn Lăng Cô Thừa Thiên Huế Tổng diện tích tự nhiên 53,72km Là phường ven biển, ven núi (rừng đặc dụng nam Hải Vân), người dân sống dọc theo quốc lộ 1A tuyến đường sắt Bắc Nam chạy song song - Dân cư chủ yếu tập trung khu vực trung tâm quận (phường Hồ Khánh) khỏi khu vực dân số thưa thớt Đặc biệt tuyến dân cư Nhà cửa, ruộng vườn nằm xa giới xây dựng, người dân lại ủng hộ dự án nên dự kiến việc đền bù giải toả tiến hành nhanh chóng, tạo điều kiện thuận lợi cho cơng tác thi cơng hồn thành tiến độ 1.3.2.2 Tình hình kinh tế- trị, văn hố -xã hội khu vực: - Khu vực mà tuyến qua thuộc quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng-nằm trung độ nước, vùng kinh tế trọng điểm miền trung gồm Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi; Đà Nẵng đánh giá tỉnh có bước đột phá mạnh tốc độ phát triển kinh tế địa phương hội đủ yếu tố, điều kiện cần thiết để trở thành thành phố công nghiệp, phấn đấu để thành phố Đà Nẵng trở thành trung tâm kinh tế-văn hoá lớn miền Trung nước… Tốc độ tăng trưởng kinh tế tỉnh có bước tiến đáng kể - Tốc độ tăng trưởng GDP thành phố bình quân giai đoạn 1997-2001 đạt 10,6%/năm; cơng nghiệp tăng 16,6%, dịch vụ 7,77%, nông nghiệp 3,5% Năm 2004, năm thứ tư liên tiếp kinh tế Thành phố tiếp tục tăng trưởng theo xu hướng SVTH: Nguyễn Văn Tê Rôn – Lớp 04X3A Trang: Thuyết minh đồ án Thiết kế tổ chức thi công đường ô tô tăng dần (GDP 2001 tăng 12,13%, 2002 tăng 12,56%, 2003 tăng 12,62%, 2004 tăng 13,3%) Giá trị SXCN tăng 20,17%, dịch vụ tăng 7,12%, nông nghiệp tăng 5,64% so với năm 2003 Tổng kim ngạch xuất giai đoạn 1997-2001 đạt 1.014 triệu USD, tăng bình quân 17,16% Năm 2004, xuất đạt 400 triệu USD, tăng 21,69% so với năm 2003 Tổng đầu tư toàn xã hội năm (1997-2001) đạt 9.024 tỷ đồng, tăng bình quân hàng năm 27,97% Năm 2004 đạt 5.518 tỷ đồng tăng 68,8% so với năm 2003 Trong năm (1997-2001), Thành phố giải việc làm cho gần 82.000 lao động Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên hàng năm 2,09% Riêng năm 2004 giải việc làm cho 24.136 lao động, 36.000 hộ vay vốn xố đói giảm nghèo với số tiền 113 tỷ đồng, xây dựng sửa chữa 384 ngơi nhà tình thương với kinh phí 3,29 tỷ đồng, đưa 2.451 hộ thoát nghèo tỷ lệ hộ nghèo 0,13% (185 hộ) GDP bình quân đầu người năm 2004 đạt 12,54 triệu đồng 1.3.2.3 Các định hướng phát triển kinh tế, VH-XH tương lai: - Xây dựng thành phố Đà Nẵng trở thành thị đại, văn minh có mơi trường văn hoá - xã hội lành mạnh, phát triển ổn định bền vững, giữ vai trò trung tâm miền Trung Tây Nguyên với cấu kinh tế công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch, thuỷ sản, nông lâm nghiệp, mối quan hệ với nước, khu vực hành lang Đông - Tây ASEAN - Tạo chuyển dịch cấu kinh tế theo hướng cơng nghiệp hố, đại hố Tăng tỷ trọng phát triển công nghiệp hướng mạnh vào công nghiệp chế biến, công nghiệp hàng tiêu dùng phục vụ cho xuất khẩu, công nghiệp vật liệu xây dựng, công nghiệp hoá chất, bước tăng tỷ trọng dịch vụ du lịch - Phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường sinh thái nhằm đảm bảo phát triển bền vững thành phố, bảo vệ sức khoẻ nâng cao chất lượng sống cho nhân dân - Gắn tăng trưởng kinh tế với tiến công xã hội Tạo nhiều việc làm cho người lao động, nâng cao trình độ dân trí Tăng cường đầu tư công cộng cho khu vực nông thôn, miền núi, vùng xa nhằm làm cho mức sống tầng lớp dân cư ngày nâng cao - Phát huy sức mạnh tổng hợp thành phần kinh tế; đa dạng hố loại hình sản xuất kinh doanh; phát huy nội lực, tạo môi trường đầu tư thuận lợi thơng thống, để thu hút vốn cơng nghệ từ bên ngoài, tăng cường giao lưu kinh tế với địa phương nước quốc tế - Phát triển nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển; nâng cao trình độ đội ngũ cán lãnh đạo, tham mưu sách, đội ngũ cán quản lý doanh nghiệp cơng nhân kỹ thuật; có sách phát triển sử dụng nhân tài Coi trọng ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ Phát huy truyền thống văn hoá, dũng cảm, cần cù nhân dân Đà Nẵng hoà nhập với thành phố lớn nước khu vực SVTH: Nguyễn Văn Tê Rôn – Lớp 04X3A Trang: Thuyết minh đồ án Thiết kế tổ chức thi công đường ô tô - Phát triển kinh tế - xã hội bền vững gắn kết với nhiệm vụ bảo vệ quốc phòng, giữ vững an ninh trị trật tự an tồn xã hội MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHỦ YẾU - GDP tăng 13%/năm thời kỳ 2001-2005; tăng 14%/năm thời kỳ 2006-2010; tăng 13,5%/năm thời kỳ 2001-2010 - GDP bình quân đầu người năm 2010 đạt 2000 USD - Kim ngạch xuất tăng bình quân 21-23%/năm giai đoạn 2001-2010, đạt 1.720 triệu USD vào năm 2010 - Tốc độ phát triển dân số mức 1,2% vào năm 2010 - Đến 2010 giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng xuống mức 10%, số hộ sử dụng điện 100% nước 95% - Hàng năm giải thêm việc làm cho khoảng 2,2-2,5 vạn lao động - Cơ cấu kinh tế: đến năm 2010 theo hướng Công nghiệp - Dịch vụ - Nông nghiệp + Công nghiệp + Xây dựng: 46,7% + Dịch vụ: 50,1% + Thuỷ sản, nơng, lâm nghiệp: 3,2% 1.3.3 Các điều kiện có liên quan khác: 1.3.3.1 Điều kiện khai thác, cung cấp nguyên vật liệu đường vận chuyển: 1.3.3.1.1 Điều kiện khai thác, cung cấp nguyên vật liệu: - Theo kết thí nghiệm, đất đạt tiêu chuẩn để đắp, nên sử dụng đất đắp đất đào Thiếu đâu khơng lấy đất thùng đấu đất phía thượng lưu sườn dốc mà lấy đất mỏ đất (bãi đ ất) cách KM4+00 khoảng 2300m - Các vật liệu đá hộc, sỏi sạn, cấp phối đá dăm, cát vận chuyển tới tận cơng trình từ mỏ khai thác gần ôtô Cụ thể sỏi sạn, cát khai thác từ sông Cu Đê thuộc phường Hoà Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu; đá hộc đá dăm chở từ mỏ đá Cẩm Khê - Phước Tường thuộc địa phận phường Hoà Phát quận Cẩm Lệ - Xi măng mua nhà máy xi măng nhà máy xi măng Hải Vân – TP Đà Nẵng nhà máy xi măng gần tuyến - Vật liệu tập kết vị trí cách KM4+00 khoảng 2km để sau vận chuyển đến nơi thi công 1.3.3.1.2 Đường vận chuyển: - Việc vận chuyển vật liệu thuận lợi địa hình khơng dốc đồng thời có tuyến trước hồn thành - Nếu q trình thi cơng có vị trí khơng thuận lợi cho máy móc di chuyển ta làm đường tạm Việc tiến làm nhân công kết hợp với máy ủi 1.3.3.2 Điều kiện cung cấp cấu kiện: SVTH: Nguyễn Văn Tê Rôn – Lớp 04X3A Trang: Thuyết minh đồ án Thiết kế tổ chức thi công đường ô tô - Các cấu kiện đúc sẵn (ống cống) có chất lượng đảm bảo chuyên chở ơtơ Ta th xe ơtơ nơi sản xuất để vận chuyển có khối lượng nhỏ đơn vị sản xuất có xe chuyên dụng để chuyên chở Nó vận chuyển tập kết vị trí cách KM4+00 khoảng 2km Trạm trộn bê tông, phân xưởng đúc cấu kiện tiến hành vị trí cách KM4+00 khoảng 2km dùng ôtô vận chuyển tối ưu 1.3.3.3 Khả cung cấp nhân lực phục vụ thi công: - Về nhân lực phục vụ thi công không cần đỏi hỏi có trình độ thi cơng chun mơn cao tận dụng lượng nhân cơng địa phương để làm lợi cho địa phương q trình thi cơng 1.3.3.4 Khả cung cấp máy móc thiết bị thi cơng phụ tùng thay thế: - Về máy móc thi cơng: đơn vị thi cơng có đầy đủ loại máy như: máy san, máy đào, máy xúc chuyển, loại lu (lu bánh cứng, lu bánh hơi, lu chân cừu hãng SAKAI, BOMAG), ơtơ tự đổ (nếu q trình thi cơng có sử dụng q nhiều tơ th số đơn vị khác) với số lượng thoả mãn yêu cầu Các xe máy bảo dưỡng tốt, động luôn sẵn sàng Đơn vị thi cơng có trạm sửa xe máy cơng trường Khi cần thay phụ tùng đến cửa hàng trung tâm quận, cách cơng trình khoảng 4km 1.3.3.5 Khả cung cấp loại nhiên liệu, lượng phục vụ thi công: - Nhiên liệu xăng dầu cho máy móc thi cơng hoạt động đảm bảo đầy đủ Dùng ôtô để chở xăng từ trạm cách tuyến khơng xa xì tẹc Những xì tẹc chứa xăng đươc đặt gần nơi thi cơng điều kiện cho phép, để máy móc khỏi di chuyển xa Cơng tác an tồn,chống cháy nổ đảm bảo - Về điện nước: đơn vị thi công có máy phát điện với cơng suất lớn, cung cấp đủ cho việc thi công sinh hoạt cho cơng nhân Trong trường hợp máy điện có cố nối với mạng điện nhân dân Đơn vị có máy bơm nước đại, đảm bảo bơm hút nước tốt q trình thi cơng Các máy bơm nhỏ gọn chở ơtơ nhiều cơng nhân khiêng 1.3.3.6 Khả cung cấp loại nhu yếu phẩm phục vụ sinh hoạt: Khu vực thi công cách trung tâm phư ờng Hoà Hiệp 2000m nên đảm bảo đầy đủ nhu yếu phẩm cần thiết (lương thực thực phẩm, ăn mặc…), đảm bảo phục vụ đầy đủ cho đời sống cho cán công nhân viên 1.3.3.7 Điều kiện đảm bảo y tế, giáo dục, thông tin liên lạc: - Khu vực xây dựng có trường tiểu học (Trường tiểu học Nguyễn Công Sáu), trường THCS (Trường THCS Nguyễn Trãi) trường THPT (Trường PTTH Huỳnh Ngọc Huệ) đảm bảo nhu cầu học tập cho em địa phương - Hệ thống thông tin liên lạc (cả điện thoại di dộng điện thoại cố định, internet) đảm bảo, sinh hoạt tinh thần cán công nhân đơn vị tốt Các điều kiện truyền thanh, truyền hình, điện chiếu sáng sinh hoạt phục vụ đầy đủ Các bưu điện văn hóa phường hình thành góp phần đưa thơng tin SVTH: Nguyễn Văn Tê Rơn – Lớp 04X3A Trang: 10 Thuyết minh đồ án Thiết kế tổ chức thi công đường ô tô liên lạc thôn đáp ứng nhu cầu nhân dân Đây điều kiện thuận lợi cho công tác thi công, giám sát thi công, tạo điều kiện rút ngắn khoảng cách ban huy công trường ban ngành có liên quan Lớn có trung tâm bưu điện quận Liên Chiểu - Tại phường,xã quận có trạm y tế tram xá giải vấn đề sơ cấp cứu có tai nạn lao động xảy Lớn có trung tam Y Tế Liên Chiểu đóng trung tâm quận => Điều kiện thi công thuận lợi nên đơn vị cố gắng hồn thành cơng tác tiến độ, đạt chất lượng tận dung tối đa nguồn lực địa phương để giảm giá thành xây dựng 1.4 XÁC ĐỊNH CÁC THÔNG SỐ CƠ BẢN KHI TỔ CHỨC THI CÔNG 1.4.1 Tốc độ thi công chung: Thời hạn thi công 60 ngày Tốc độ thi công: L VTCmin = , (km/ca) T − t0 Trong đó: L: Chiều dài đoạn đường phải hoàn thành thời gian qui định; L = (km) T: Thời gian thi cơng tính theo lịch: T = [ n(t-t1), n(t-t2) ] Trong đó: t0: thời gian khai triển dây chuyền; t0 = (ngày) t: Số ngày tính theo lịch, xác định theo thời gian thi công qui định t = 60 (ngày) t1: Số ngày gặp mưa thời tiết xấu bình qn thời gian thi cơng Xác định theo số liệu tượng thuỷ văn địa phương có tuyến qua t = (ngày) t2: Số ngày nghỉ theo thời gian qui định nhà nước thời gian thi công t = (ngày) bao gồm ngày lễ ngày chủ nhật n: số ca thi công ngày, n = ⇒ T = [ 1(60 - ), 1( 60 - ) ] = [ 58, 51 ] T = 51 (ca) Vậy tốc độ thi công tối thiểu: VTCmin = = 0.0417(km / ca) = 42(m / ca) 51 − 1.4.2 Hướng thi công: - Chọn hướng thi công từ KM4+00 vị trí mỏ vật liệu, xí nghiệp phục vụ xây dựng đường phía Ngồi lợi dụng đường thi công để vận chuyển vật liệu dễ dàng Đồng thời gió thổi từ KM4+00 đến SVTH: Nguyễn Văn Tê Rôn – Lớp 04X3A Trang: 11 Thuyết minh đồ án Thiết kế tổ chức thi công đường ô tô nên chọn hướng thi công cuối hướng gió để tránh nhiễm cho cơng nhân người dân gần công trường 1.4.3 Phương pháp thi cơng chính: - Chọn phương pháp thi cơng giới có kết hợp với thủ cơng 1.4.4 Phương pháp tổ chức thi công chung: - Chọn phương pháp tổ chức thi công phương pháp hỗn hợp (tuần tự + song song) - Công tác xây dựng đường khối lượng công tác phân bố không dọc tuyến, tính chất cơng việc khác đoạn nhỏ nên đề xuất sử dụng phương pháp tổ chức thi công hỗn hợp Ta chọn phương pháp nhằm mục đích phát huy ưu điểm phương pháp riêng lẻ nâng cao suất lao động, đảm bảo tiến độ xây dựng  SVTH: Nguyễn Văn Tê Rôn – Lớp 04X3A Trang: 12
- Xem thêm -

Xem thêm: THIẾT KẾ TỔ CHỨC THI CÔNG NỀN ĐƯỜNG Ô TÔ, có cấp thiết kế là cấp IV, đồng bằng, THIẾT KẾ TỔ CHỨC THI CÔNG NỀN ĐƯỜNG Ô TÔ, có cấp thiết kế là cấp IV, đồng bằng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn