Nguyên tắc và hệ thống cân định lượng

33 12 0
  • Loading ...
1/33 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 07:15

Nguyên tắc, hệ thống cân định lượng Nguyên tắc hệ thống cân định lượng Trong trình sản xuất đòi hỏi tính liên tục, pha trộn ngun liệu có độ xác Để giải quết vấn đề ta sử dụng cân định lượng Hệ thống cân định lượng khâu quan trọng để nhà máy hoạt động liên tục, khâu dây chuyền công nghệ nhằm cung cấp xác lượng nguyên liệu cần thiết cho nhà máy, lượng nguyên liệu người lập trình cài đặt trước 5.1 Phương pháp cân định lượng 5.1.1 Định lượng tích cực Phương pháp gọi định lượng tích cực, thể hình 5.1( a), trước bắt đầu trộn phễu cân trống, khối lượng đạt đến trọng lượng cài đặt trước phận cung cấp chất liệu van đóng lại Sau dung lượng cân phễu đổ vào trình sản xuất 5.1.2 Định lượng khơng tích cực Phương pháp thứ hai gọi Định lượng khơng tích cực , hình 5.1 ( b) Phễu cân ban đầu đổ đầy liên tục.Van mở Trong trình định lượng đĩa cân đọc khối lượng bị đạt tới giá trị cài đặt sẵn van khóa lại Nguyên tắc trộn tiêu cực có lợi hơn, linh hoạt việc cung cấp vật liệu cho thiết bị Nhưng khơng sử dụng việc pha trộn vật liệu trực tiếp phễu 5.1.3 Quá tải vật liệu Để có tối đa độ xác hệ thống cân định lượng thường cung cấp hai tín hiệu dừng để tắt dòng ngun liệu hình 5.1 Tín hiệu (A) thay đổi dòng nguyên liệu- làm chậm dòng nguyên liệu lại Để bù lại tải vật liệu, để cuối có trọng lượng mong muốn, tín hiệu thứ hai (B) bật lên để tắt nạp nguyên liệu trước đạt trọng lượng mong muốn 5.1.4 Định lượng tích lũy Nguyên tắc định lượng tích lũy năm vật liệu pha trộn phễu cân minh họa hình 5.2 Trước bắt đầu định lượng cân phễu trống, khối vật liệu ( 1) trộn vào phễu Sau định lượng xong khối vật liệu (1), đĩa cân reset thành phần (2) - (5) đưa vào để định lượng Hình 5.2 cho thấy trọng lượng cho thành phần hệ thống đưa vào hàm thời gian , đường chấm chấm cho thấy trọng lượng tích lũy thành phần vật liệu 5.2 Độ xác trọng lượng độ xác định lượng 5.2.1 Độ xác trọng lượng: Trọng lượng xác độ xác trọng lượng hai vấn đề khác Trọng lượng xác tùy thuộc vào sai số khối lượng (δ %) cân, trọng lượng thực tế ( Q) kg vật liệu cân, sai số cân nặng (δ) %, trọng lượng đọc cân có quan hệ sau: Trong sai số khối lượng là: 5.2.2 Định lượng xác Trong thực tế ln ln có lượng vật liệu vượt qua sau dòng nguyên liệu tắt , thể hình 5.1 Để bù lại độ lố so với trọng lượng định sẵn( S ) lấy ta trừ trọng lượng( P), so sánh với trọng lượng đọc cân (WB), dòng nguyên liệu tắt khi: WB= ( S - P) kg (3) Lượng vượt bao gồm chủ yếu nguyên liệu " khay nâng " bên phễu van đóng Tuy nhiên, có thay đổi trong lưu lượng sau trung chuyển van tắt lưu lượng tính (R αR) sai số khối lượng: Trong đó: R (kg / giây) : lưu lượng T (giây) : thời gian bù Hơn nữa, có biến đổi (βT) giây để đáp ứng lại tín hiệu điều khiển sai số là: Thêm vào đó, "trên khay nâng" dòng vật liệu chứa số (n) mảnh vụn lớn so với trọng lượng trung bình (A) kg, sai số khối lượng là: Với sai số (QWl) đọc cân thời điểm cắt vật liệu , trọng lượng thực tế là: Và dòng nguyên liệu dừng lại, trọng lượng đọc cân là: Trong QW2 sai số bổ sung cuối đọc sau chấm dứt chu kỳ định lượng QW2 bao gồm sai số QW1 khác QW1 Tổng sai số trọng là: Trong thực tế , xác định giới hạn chấp nhận cho hệ thống cân định lượng, để an tồn số liệu tính tốn người ta thường chọn giá trị sai số max để cân chỉnh Nếu giá trị nhỏ sai số cho phép, độ xác cao , trừ có cố thiết bị định lượng 5.2.3 Sai số ngẫu nhiên Trong hệ thống định lượng chất rắn, xác định rõ kích thước tối đa mẫu quan trọng, tránh sai số ngẫu nhiên Giả sử dòng ngun liệu có hạt lớn với khối lượng (m) rơi xuống từ cao (H) vào phễu cân gây lực tác động (F) tác động lên loadcell Lực tạo gia tăng đột ngột số cân thời gian ngắn, làm tắt dòng ngun liệu gây sai số lớn , trừ cân tiếp tục định lượng sau trọng lượng đọc đứng lại , cần có thời gian đủ xử lý liệu để lọc ảnh hưởng 5.3.1 Cân nặng độ xác phân tích Giả sử hợp kim sắt với cân nặng thực tế (MA) kg giá trị phân tích thực tế (AA) %, với sai số phân tích( ) %, cân thang đo có sai số cân nặng ) % nên cân nặng đọc (W) theo thang đo là: (kg) Giá trị phân tích ( (1) ), thể dụng cụ phân tích là: (%) (13) Như vậy, hàm lượng thực hợp kim chứa dung môi hợp kim (MA) kim loại nóng (MM) tương ứng, là: (kg) ( ) (kg) (14) Khai triển phương trình (14) ta hàm lượng hợp kim dung môi (kg) (15) Do sai số cân nặng là: (kg) (16) Khi số vật liệu hợp kim với trọng lượng khác giá trị phân tích dự định nạp vào lò nồi, có tổng sai số cân nặng dung môi là: ∑ (kg) (17) Và tương tự sai số cân nặng kim loại nóng với cân nặng ( (kg) ) là: (18) Để đạt điều kiện tốt yêu cầu độ xác cân nặng, tổng sai số cân nặng trình cân sai số phân tích dung mơi kim loại nóng thiết lập (19) Phương trình này, dựa lý thuyết tối đa sai sót xảy ra, nghĩa tất lỗi thêm vào ∑ (20) Với sai số phân tích biết, sai số cân nặng cho phép đơi với thang đo tính tốn thơng qua phương trình (20) Ngồi ra, cân sai số cân nặng thực tế( ) trọng lượng định cho thang đo sai số phân tích( ) đạt khi: (21) 5.3.2 Yêu cầu định lượng cân nặng, sai số cân nặng tối đa chập nhận Nếu nồi với (M) kg thép lỏng, với sai số cân nặng ( ) %, giá trị phân tích tăng lên với dụng cụ phân tích có sai số ( ) %, sau trọng lượng yêu cầu( ) kg vật liệu hợp kim, cân nặng thang đo với sai số cân nặng ( ) %, với giá trị phân tích ( ) sai số phân tích ( ) % tính tốn chủ yếu theo phương trình (15) trên: (kg) (22) Theo phương trinh (18) sai số cân nặng chấp nhận ( định lượng vật liệu hợp kim tính tốn: (kg) ) (23) Ví dụ: Nếu nồi chứa thép lỏng có cân nặng M = 130t sai số cân nặng , tăng giá trị phân tích Ni với sai số phân tích , để đạt ta nên bổ sung FeNi với giá trị phân tích trung bình Ni , cân nặng dung môi vật liệu hợp kim là: (kg) Và sai số cân nặng tối đa định lượng hợp kim khơng vượt q: (kg) Theo tính tốn sai số cân nặng tối đa cho hệ thống định lượng cân nặng với phạm vi cân nặng kg, kết sai số lên đến: (kg) 5.4 Hệ thống cân định lượng Hệ thống định lượng số với cảm biến tải trọng lắp đặt bên cửa nạp nhiên liệu bồn chứa hệ thống phần mềm điều khiển máy tính cho mục đích phức tạp 5.4.1 Phần cứng điều khiển cân định lượng Hệ thống phần cứng điều khiển sử dụng để định lượng nhiều lần vật liệu cho trình định lượng nơi có cơng thức trình tự chương trình khơng thay đổi thường xun Hình 5.3: Định lượng vài vật liệu phễu cân Phễu cân đặt cảm biến tải trọng (LC) với máy đo biến dạng nối vào mạch cầu hộp nối liền (J) nối tới thiết bị cân số hóa cảm biến tải trọng (W) Thiết bị cân nặng có ngõ kết nối với máy tính quan trọng (EDP) khối role định lượng (B) Cân định lượng riêng lẻ cài đặt sẵn tập hợp điểm (S1) - (Sn), thường công tắc điều chỉnh tay, nối tới khối định lượng (B), so sánh cân nặng cài đặt sẵn với cân nặng thực tế dừng dòng nguyên liệu đạt giá trị điểm đặt Ngồi có khối điều khiển khóa truyền, ví dụ nhận tín hiệu chương trình bên ngồi bắt đầu làm đầy vật liệu cách mở van nạp đầy nạp (1 - n) sau xả van/nạp tín hiệu đóng lại Hơn nữa, có nút bấm (P) tay start/stop van/nạp nối với khối điều khiển khóa liên động Các thiết bị tùy chọn cho mục đích khác là: tín hiệu thị thứ cấp (D) cuối với mức độ điều khiển, ghi âm (R) với đầu tiếp xúc Hi – Low để báo động, cộng (ADD) tổng cộng định lượng cân nặng vật liệu máy in (PR) để in giá trị cân định lượng, tổng trọng lượng, liệu tham khảo, thời gian, … 5.4.2 Phần mềm điều khiển cân định lượng Sơ đồ 5.4 minh họa máy vi tính điều khiển hệ thống cân định lượng, cho vài vật liệu vào phễu cân Hình 5.4: Máy vi tính điều khiển hệ thơng cân định lượng Trong phần mềm điều khiển cân định lượng, điểm đặt (S) khối role định lượng (B) phần cứng chương trình định lượng sơ đồ khối 5.3 thay phần mềm lập trình máy vi tính Với hệ thống phần mềm máy tính điều khiển cơng thức linh hoạt chương trình định lượng nhập vào thơng qua bàn phím (K) thông qua thiết bị thu hồi liệu, ví dụ bìa đục lỗ đọc băng đọc mã pin,…hoặc chương trình bên ngồi thơng qua máy tính quan trọng Các hệ thống phần mềm cho phép định lượng cân nặng vật liệu sấy khô, đo tỉ lệ phần trăm độ ẩm vật liệu nhờ chuyển phát ẩm máy tính tính tốn hiệu chỉnh điểm đặt để đạt cân nặng vật liệu khô công thức pha trộn, minh họa linh hoạt hệ thống 5.4.3 Hệ thống cân định lượng phức tạp với máy vi tính điều khiển Hệ thống cân định lượng phức tạp với tất chức điều khiển định lượng theo chương trình phần mềm cho định lượng số vật liệu linh hoạt lên tới 16 phễu cân thể sơ đồ khối hình 5.5 Hình 5.5: Hệ thống cân định lượng điều khiển phức tạp điều khiển máy tính Hệ thống bao gồm mức: Cảm biến tải trọng, hình thị số cài đặt sẵn cân định lượng, nút nhấn điều khiển thao tác tay Sự kích thích xử lí tín hiệu tương tự Xử lí tín hiệu số f Sai số giới hạn trường hợp cá biệt cho điểm không sau phễu cân xả nguyên liệu Nếu giá trị thực tế nhân viên vận hành phải có hành động cần thiết để khắc phục lỗi này, phải tự xử lý nhập mã lỗi vào máy tính g Vì hệ thống làm việc hồn tồn tự động nên phải có chức kiểm soát định với báo động (xem hình 3.4) có trục trặc liên quan đến việc xử lý vật liệu, ví dụ như: - Cổng xả nguyên liệu phễu cân; đóng mở, - Băng tải chạy, - Thời gian tối đa (Tg) cho việc định lượng nguyên liệu vào phễu cân, - Thời gian tối đa (TD) cho việc xả nguyên liệu từ phễu cân Trong trường hợp có tín hiệu báo động nhân viên điều hành phải có hành động cần thiết để khắc phục lỗi này, tự xử lý nhập mã lỗi máy tính 3.2 Kiểm sốt bán tự động q trình định lượng 1) Kiểm sốt bán tự động q trình định lượng sẽ sử dụng trường hợp cá biệt kết nối, trục trặc thiết bị, trình đơn từ máy tính xử lý khơng thể chuyển giao cho máy tính định lượng, liệu trọng lượng sau trình định lượng khơng chuyển trở lại máy tính xử lý 2) Ở chế độ (Bw) liệu nhập tay vào máy tính định lượng 3) Chu trình định lượng loại nguyên liệu bao gồm trình xả phễu cân chuyển giao đến phễu trung gian lò thực theo cách tương tự mô tả 3.1, với khác biệt mà các liệu trọng lượng lưu trữ máy tính chuyển giao lại cho máy tính xử lý bị gián đoạn, cách khác 3.3 Điều khiển tay trình định lượng 1)Điều khiển tay tiến hành cho việc bảo trì thiết bị trường hợp máy tính định lượng bị cố 2) Trong trường hợp này, nhân viên vận hành phải thực tồn q trình hồn tồn thủ cơng, dừng việc tiếp liệu băng tải… tạy bảng điều khiển lúc bình thường khóa, đọc trọng lượng trực tiếp thiết bị cân điện tử 3) Ghi lại tất liệu trọng lượng thực tay, sau nhập vào máy tính xử lý 4) Chức kiểm soát để đảm bảo độ tin cậy q trình hoạt động Trong hệ thống hồn tồn tự động, điều quan trọng đảm bảo độ tin cậy trình hoạt động cách lập trình máy tính để tự động thực số chức kiểm tra điều khiển, chẳng hạn như: 1) Kiểm tra chức vật lý 2) Đo đạc thời gian trôi qua 3) Kiểm tra dung sai điều khiển 4) Kiểm tra hiệu chuẩn (cân chỉnh) hệ thống cân 3.4 Kiểm tra chức vật lý Một số thiết bị có cảm biến cung cấp thơng tin vị trí, chẳng hạn cửa đáy (G) phễu cân (WH), thông tin liên quan đến chuyển động, ví dụ băng tải (BC), hệ thống cung cấp tín hiệu báo động trường hợp hư hỏng 3.5 Đo đạc thời gia trôi qua 1) Thông qua chức đồng hồ máy tính, thời gian trơi qua cho cơng đoạn định thủ tục trộn đo so sánh với thời gian định trước tối đa, ví dụ khoảng thời gian trộn vật liệu (TB) xả phễu cân (TD) 2) Ví dụ trọng lượng cài đặt trước, xả phễu cân…vv, không đạt thời gian định trước, âm / báo động trực quan khởi xướng từ máy tính, VDU hiển thị vật liệu có liên quan, thiết bị bị hư hỏng 3.6 Kiểm tra dung sai điều khiển 1) Điều thực để đảm bảo khác biệt thực tế (BA) khối lượng định sẵn (BW) cho vật liệu không vượt giới hạn định trước 2) Các máy tính lập trình với khoảng dung sai riêng cho vật liệu hợp kim (ví dụ ± d), khác biệt khối lượng thực tế khối lượng đặt cho loại vật liệu vượt giới hạn dung sai, máy tính bắt đầu báo động âm / hình ảnh VDU hiển thị vật liệu có liên quan 3) Trong trường hợp nhà điều hành hệ thống trộn phải định hành động thực hiện, ví dụ nhập mã lỗi theo khối lượng thực tế đặt trước chuyển đến cho máy tính xử lý 4) Các nhà điều hành máy tính xử lý có tùy chọn để từ chấp nhận khác thay đổi khối lượng đặt cho vật liệu khác để với tổng tải, hướng dẫn nhà điều hành hệ thống xả phễu cân chuyển vật liệu sang bên từ lò, theo q trình trộn vật liệu phải lặp lại 3.7 Kiểm tra hệ thống cân chỉnh khối lượng Điểm khơng Ngồi phần mềm xử lý mơ tả mục 4.2 4.3 trên, máy tính lập trình để tự động thiết lập việc đọc khối lượng máy tính (000.0) phễu cân trống rỗng, dựa vào việc kiểm tra hiệu chỉnh điện Kiểm tra hiệu chỉnh điện 1) Kiểm tra hiệu chỉnh thực cách off-set giá trị đo từ mạch cầu Wheatstone load-cell với giá trị xác định, đặt tín hiệu từ máy tính Giá trị off-set (ví dụ 500 d) hiển thị VDU, máy tính kiểm tra xem off-set đọc có nằm giới hạn dung sai đặt trước khơng (ví dụ ±3d), lưu trữ giá trị nhớ cho in sau báo cáo phụ trách với ngày 2) Nếu giá trị kiểm tra nằm giới hạn dung sai, máy tính bắt đầu tín hiệu báo động hãm hoạt động lỗi khắc phục, giá trị kiểm tra nằm giới hạn dung sai 3) Nếu điều khơng thể, ví dụ thời gian hợp lý, nhà điều hành xóa ngăn cản cho hành động sau đó, cách nhập mã lỗi mã tham chiếu cá nhân mình, với ngày tháng ghi lại báo cáo kèm theo Kiểm tra cân chỉnh vật lý 1) Để kiểm tra xem việc tích hợp cân hệ thống xử lý liệu có hoạt động tốt, để thực thử nghiệm vật lý với việc cân chỉnh hệ thống cân không thay đổi, máy tính có trách nhiệm sau khoảng thời gian đặn (ví dụ lần ngày) bắt đầu kiểm tra cân, với khối lượng biết thông qua phễu cân (WH), thông qua trạm trộn khối lượng vật liệu định nhờ băng tải (BC 3) chuyển hướng đến container tạo áp lực lên hệ thống cân xác khác 2) Khối lượng thực tế khối lượng đọc từ cân điện tử (WE) hiển thị VDU máy tính lập trình để kiểm tra xem khối lượng đọc có nằm khoản giới hạn dung sai ví dụ (+ 3d) 3) Nếu việc kiểm tra cân không thực hiện, khác biệt khối lượng thực tế khối lượng đọc vượt giới hạn dung sai, máy tính bắt đầu báo động âm / hình ảnh hãm hoạt động lỗi khắc phục, giá trị kiểm tra nằm giới hạn dung sai 4) Nếu điều khơng thể, ví dụ thời gian hợp lý, nhà điều hành xóa ngăn cản cho hành động sau đó, cách nhập mã lỗi mã tham chiếu cá nhân mình, với ngày tháng thời gian ghi lại báo cáo kèm theo 5.Xử lý liệu truyền đến máy tính xử lý 5.1 Tự động điều khiển trình trộn Máy tính cân định lượng lập trình để tiến hành chu trình trộn chu trình nạp liệu cho vật liệu Phần mềm chứa liệu điều khiển cho trình liệu khối lượng cho vật liệu, chương trình hoạt động chứa bước riêng biệt trình, chủ yếu theo menu phần mềm mơ tả mục 3.1 5.2 Tính tốn sản lượng kim loại độ xác mục tiêu hợp kim 1) Ở bước trình sản xuất thép, việc tính tốn sản lượng kim loại (Y) độ xác mục tiêu (P) hợp kim tổn thất cuối sử dụng cho việc cập nhật liên tiếp cải tiến 2) Để tối ưu hóa q trình này, điều quan trọng đặt phần mềm để sau bước hợp kim hóa, máy tính tính tốn suất độ xác mục tiêu 3) Các giá trị phân tích hiệu kim loại nóng, cho yếu tố liên quan ví dụ Mn, Cr, Si vv, …được nhập vào máy tính ,thêm vào số khối lượng tự động truyền từ cân điện tử 4) Máy tính tính tốn sản lượng (Y) độ xác mục tiêu (P), đề xuất bước để cải thiện, tự động sửa chữa liệu khối lượng cho nạp liệu tiếp theo, theo nguyên tắc sau 5) Sản lượng (Y) cho bước định q trình (ví dụ sau đợt nạp liệu hợp kim gàu rót lò), tính: MB = Khối lượng kim loại nóng trước hợp kim hóa (kg) MA = Khối lượng kim loại nóng sau hợp kim hóa (kg) BW = Khối lượng mẻ hợp kim (kg) 6) Trong cách thức ,độ xác mục tiêu (P) tính cho phần tử đó, ví dụ Cr: ∑ AM = Phân tích Cr kim loại nóng (%) F = Thành phần khối lượng hợp kim sắt nạp liệu (kg) AC = Phân tích Cr hợp kim thép riêng (%) 7) Thơng tin sử dụng để đề xuất bước cải thiện, tự động điều chỉnh khối lượng mẻ cân theo lý thuyết (BW) nạp liệu hợp kim có chứa Cr với khối lượng (Bc): 8) Những tính tốn thực hiển thị cho tất vật liệu thành phần liên quan, phục vụ để liên tục cải tiến trình 5.3 Xử lý khối lượng liệu mẫu Tất liệu khối lượng liệu mẫu thêm vào ngày thời gian truyền đến cho máy tính xử lý in máy in máy tính trạm trộn Các liệu chuyển từ máy tính xử lý,được nhập vào người điều hành, truyền trực tiếp từ hệ thống cân trộn: Từ máy tính xử lý: Số liệu đặc tính - Số gàu rót - Số lượng mẻ nấu - Mã vật liệu 16 - Khối lượng yêu cầu Từ nhà điều hành: Số liệu đặc tính - Số người điều hành 10 - Thành phần ví dụ Mn, Cr, Si,… - Giá trị phân tích thành phần liên quan kim laoij nóng - Mã lỗi Tự động: - Ngày ( Năm, tháng, ngày) - Thời gian (Giờ, phút) 15 Từ hệ thống cân trộn: - Số lượng phễu cân - Giá trị cân chỉnh - Khối lượng thực tế - Giới hạn cho phép/ Sai khác 5/5 Bơm lại thùng chứa lưu trữ 1) Hệ thống cân định lượng tích hợp mơ tả khối hình trên, có sáu thùng chứa lưu trữ (SB 1-6), nạp lại thông qua hệ thống bơm bán tự động, bao gồm phễu cân (WH 1) với thiết bị cân điện tử (WE 1) hình hiển thị hình ảnh(VDU) kết nối với máy tính, hai băng chuyền (BC – 2) 2) Băng chuyền (BC 1) chuyển vật liệu từ phễu cân (WH 1) đến băng chuyền ngược (BC 2), điều khiển máy tính, bố trí dọc theo thùng chứa lưu trữ (SB) để đổ vật liệu vào thùng lưu trữ mong muốn 3) Về bản, số lượng nguyên liệu tức thời thùng chứa lưu trữ (SB) thực thời gian thực, thơng qua máy tính theo phương trình đây: M = B + WI – WO kg M = số lượng nguyên liệu tức thời B = cân trước WI = khối lượng nguyên liệu vào (WH 1) (27) WO = khối lượng nguyên liệu trộn (WH 2-4) 4) Các máy tính tính toán gửi kết số lượng nguyên liệu lên (VDU) cung cấp tín hiệu để bơm lại mức định sẵn (WR), theo vật liệu hợp kim yêu cầu số lượng hiển thị (VDU) bên cạnh phễu cân(WH 1) 5) Các nhà điều hành vận chuyển vật liệu theo yêu cầu xe nâng từ khu vực lưu trữ đến phễu cân (WH 1) , nhập loại vật liệu vào máy tính, tự động thông qua (PLC) đơn vị điều khiển nguồn đặt vào vị trí băng tải (BC 2) tùng lưu trữ thích hợp (SB), bắt đầu băng tải (BC 1) băng tải ngược (BC 2) theo hướng mong muốn 6) Một phần khối lượng (WP) vật liệu cân thông qua phễu cân (WH 1) khấu trừ vào khối lượng yêu cầu (WR) điều đạt tới, tức khối lượng đọc (000.0), tổng khối lượng ghi lại máy in, liệu cho vật liệu hiển thị Thông số - đặc điểm kỹ thuật xử lý liệu 7.1 Cảm biến tải trọng Việc lựa chọn loại cảm biến số lượng cảm biến nguyên tắc lắp đặt thiết bị phụ thuộc nhà sản xuất Tuy nhiên hệ thống cân phải đảm bảo độ tin cậy hoạt động; cần tuân thủ yêu cầu chức độ xác cân theo quy ước chung Hệ thống cảm biến tải trọng ( đòn cân, thiết bị liên kết,cảm biến số yếu tố ) lắp đặt theo cấu trúc đảm bảo hoạt động hệ thống khơng nằm ngồi vùng sai lệch 7.2 Cân điện tử 1, Có độ tin cậy cao, cân điện tử hệ thống đơn giản mạnh mẽ, nhận biết thay đổi nhỏ, di chuyển động Cách thức hoạt động so sánh kết thu từ cảm biến với giá trị mẫu, để tìm kết phù hợp, sau hiển thị kết qua máy tính 2, Cân điện tử hoạt động theo nguyên tắc “Ratiometric” Nó đo tỷ số điện áp(Q) chênh lệch điểm (Vu) với điện áp nguồn(VB) cầu phân áp mV/V 3, Các thiết bị điện tử chế tạo theo kỹ thuật với cơng nghệ số hóa máy tính Nó có tính : điều khiển ngõ số, xác minh tự động hiển thị kỹ thuật số v.v 4, Đơn vị số hóa cung cấp đầu bốn chữ số hoạt động để chuyển liệu trọng lượng cho máy tính xử lý Nó tự động phát tín hiệu trọng lượng đo vượt tầm đo cho phép, giá trị đo âm Trong trường hợp đó, ghi trị số cân bị cấm hoạt động 6.Trong điều kiện hoạt động bình thường, cân điện tử cung cấp ngõ số tương ứng với số cân tức thời Tầm giá trị hiển thị hình điện tử hay phép tính tốn cài đặt máy tính Đối với chế độ hoạt động tay, có bảng điều khiển với hình hiển thị led-7 đoạn để hiển thị giá trị cân, có nút nhần để điều khiển Ngoài chuẩn định điện tử kiểm tra mạch cầu đo thực nút nhấn bảng điều khiển tín hiệu điều khiển từ máy tính Đơn vị lấy mẫu có đầu phù hợp để chuyển cho máy tính xử lý dạng số Đặc điểm ngõ sử dụng mã đường truyền để chắn đồng liệu truyền với tín hiệu lấy mẫu q trình định lượng máy tính bảo đảm 10 Cân điện tử có vùng nhớ đặc biệt để lưu trữ liệu vòng 24h để phòng trường hợp điện 7.3 Tầm hoạt động Về dải chết cân bù đắp cầu Wheatstone, thiết lập cầu đo load cells Nhưng tạo mức điện áp offset ngõ Điểm thị gốc thiết lập batching computer Cân hopper WH2 WH3 WH4 Tầm cân: (kg) 0-3000 0-600 0-300 0.5 0.1 0.2 0.1 0.02 Sai số hệ thống ± (2d): (kg) 0.2 Sai số ngẫu nhiên ± (3d): (kg) 1.5 0.3 Sai số hệ thống ± (3d): (kg) 1.5 0.3 Sai số ngẫu nhiên ± (4d): (kg) 0.4 Độ phân giải (d): External: (kg) Interval: (kg) (đề nghị) 7.4 Sai số cân lớn nhất: (sau tháng) 7.5 Sai số định lượng lớn nhất: (sau tháng) 7.6 Tần suất cân 7.7 Hệ thống cân với thiết bị lưu trữ 1, Hệ thống cảm biến cân điện tử hoạt động điều kiện yêu cầu nêu trên; Một số thông tin cân điện tử với cân hooper: 2, Khoảng cân: 0-6000kg 3, Độ phân giải(d) External: Interval: (đề nghị) 2kg 0.5kg 4, Sai số cân lớn nhất: Sai số hệ thống ± (2d): 4kg Sai số ngẫu nhiên ± (3d): 6kg 7.8 Định lượng máy tính với cổng giao tiếp máy in 1, Như trình bày sơ đồ khối hoạt động cân có tính tốn xử lý máy tính 2, Máy tính kết nối với hai thiết bị (VDU) bàn phím số, điều khiển hoạt động cân định lượng thiết bị giao tiếp với cân hopper (WH1) với kho lưu trữ 3, Ngồi máy tính kết nối với máy in cho báo cáo thành phần vật liệu hợp kim 4, Máy tính tự động lưu trữ tất liệu tạp chất, sau liệu chuyển sang chế độ ngắt để xử lý máy tính 5, Tuy nhiên để đảm bảo an toàn cho trình định lượng có vùng nhớ sử dụng để lưu trữ thông tin thời gian khoảng 14 ngày 6, Máy tính có đồng hồ cung cấp thời gian, ngày tháng Nó hiển thị hình ghi lại kết nối với hoạt động cân 7, Máy tính tạo lưu vùng nhớ 14 ngày, để đảm bảo thông tin lưu trữ bị điện đột ngột 8, Bởi điện áp nguồn dễ tạo nên nhiễu vơ tuyến, nên cần sủ dụng cáp quang trình truyền liệu thiết bị để đảm bảo thông tin Điều nghiên cứu nhà sản xuất Cấu trúc học cài đặt điều khiển 8.1 Lắp đặt thiết bị xử lý vật liệu 1, Bản vẽ thông tin kỹ thuật tất phận khí, bể chứa, phễu cân, cực cổng, ống dẫn…v.v đươc thiết kế rõ nhà sản xuất, vẽ đặc điểm kỹ thuật chuyển giao với trích dẫn phần mở đầu vẽ 2, Mọi thiết bị vận chuyển vật liệu mua lắp đặt người mua bên thứ ba Tuy nhiên nhà sản xuất kiểm tra xác nhận thiết bị trình lắp đặt để họ bảo đảm vận hành thiết bị phù hợp với yêu cầu vẽ 8.2 Lắp đặt cảm biến tải trọng cân phễu 1, Nhà sản xuất chọn loại cảm biến tải trọng hình dạng cấu trúc vẽ cho cân phễu việc lắp đặt cảm biến, sau chuyển giao với dẫn sơ vòng tuần từ có đơn đặt hàng 2, Nhà sản xuất có trách nhiệm cung cấp, lắp ráp cài đặt tất thành phần, phận cần thiết Nhằm đảm bảo tính xác độ tin cậy hoạt động cân theo yêu cầu đặt kỹ thuật 8.3 Lắp ráp hệ thống cân điện tử xử lý máy tính phòng điều khiển 1, Cân điện tử thiết bị điều khiển lắp ráp phòng điều khiển tiếp giáp với hệ thống định lượng học 2, Định lượng máy tính với thiết bị (VDU) , bàn phím, máy in giao diện phải cài đặt phòng điều khiển; tiếp sau (VDU) với bàn phím lắp đặt cấp đọ cao 3, Tất thiết bị đóng gói hộp tủ bảo vệ theo tiêu chuẩn IP 54 (Chú thích: tiêu chuẩn IP tiêu chuẩn độ chống bụi độ chống thấm nước thiết bị)
- Xem thêm -

Xem thêm: Nguyên tắc và hệ thống cân định lượng, Nguyên tắc và hệ thống cân định lượng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn