HƯỚNG DẪN LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP

15 14 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 07:14

Hướng dẫn tốt nghiệp-Trần Quốc-38502679 1/15 HƯỚNG DẪN LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I TRÌNH BÀY VÀ BỐ TRÍ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Tờ bìa cứng mạ chữ vàng, ghi nội dung trình bày sau: - Dòng 1, trang: Trường Dòng 2, trang: Khoa Dòng 3, tờ, trang: Luận văn tốt nghiệp Kỹ sư Dòng 4, tờ, trang: Ngành Dòng 5, tờ, trang: Đề tài: Dòng 6, tờ, trang: Tên Đề tài Góc cuối trang ghi nội dung: Thầy hướng dẫn chính: Thầy hướng dẫn kết cấu, móng, thi cơng, cấp nước (nếu có, ghi hàng): Sinh viên thực hiện: Dòng cuối cùng, trang: Tháng/ năm Trang thứ : Giống tờ bìa Tờ giao nhiệm vụ: Theo mẫu Trang : Viết lời cảm ơn Trang : Mục lục, ghi theo Phần, Chương, Mục, ghi thứ tự trang phần, chương, mục Các trang : Nội dung tính tốn , nội dung phải có trang ghi đề mục Trang cuối : Liệt kê sách, tài liệu tham khảo II TRÌNH BÀY NỘI DUNG TÍNH TỐN Trình bày theo thứ tự phần mục lục, chia sau: PHẦN I: KIẾN TRÚC Thuyết minh: Trình bày yếu tố sau : Vị trí , diện tích , chức cơng trình Giải pháp chọn vật liệu chịu lực (bê tông cốt thép), vật liệu bao che(tường gạch xây: tường biên 20, tường ngăn phòng 10) Giải pháp sử dụng diện tích, giao thông đứng (cầu thang), giao thông ngang (hành lang) Giải pháp cấp nước, phòng cháy chữa cháy, bố trí đường ống kỹ thuật Các thơng tin khác : địa chất, thời tiết khí hậu, hướng gió chính, lực đầu tư, cấp cơng trình Bản vẽ kiến trúc: A1, thể mặt đứng chính, mặt đứng hơng, mặt cắt ngang, mặt cắt dọc mặt bằng: mặt hầm (nếu có), mặt (tầng 1) phải có, mặt tầng tầng giống nhau, mặt mái (độ dốc thóat nước, kết cấu mái ) Chú ý, phải thể vẽ kiến trúc cho đủ thuyết minh phần tính kết cấu Hướng dẫn tốt nghiệp-Trần Quốc-38502679 2/15 PHẦN II: KẾT CẤU BÊN TRÊN Thuyết minh: Phân thành chương sau: Chương1: Cơ sở thiết kế Chương viết vấn đề sau: 1/ Phân tích lựa chọn hệ chịu lực cho cơng trình (khung phẳng, khung không gian, khung không gian kết hợp vách cứng, ) 2/ Tiêu chuẩn thiết kế: Phần cần thiết ghi rõ thiết kế cơng trình theo tiêu chuẩn (phần tính tải trọng, phần kết cấu bêtơng cốt thép, phần thiết kế móng,…) Viết phần nên tham khảo tài liệu số số (xem phần phụ lục sách tham khảo) 3/ Vật liệu chịu lực: Bêtông nên chọn cấp độ bền B ≥ 20 (Rb=115daN/cm2), Thép có Φ ≤ 10 chọn thép A-I có Rs =2250daN/cm2 thép có Φ ≥ 12 chọn thép A-II có Rs =2800daN/cm2 A-III có Rs =3650daN/cm2) Đối với kết cấu sàn có bề dày sàn nhỏ ta dùng thép A-I, kết cấu dầm, cột, móng sử dụng thép A-II, A-III 4/ Vật liệu bao che: thường dùng khối xây gạch Về việc chọn hệ chịu lực chính, cần ý: Hệ chịu lực cơng trình kết cấu gánh đỡ tồn tải trọng đứng ngang cơng trình để truyền xuống đất thơng qua kết cấu móng Khi tỷ số hai cạnh dài ngắn mặt cơng trình L ≥ 1,5 vị trí tâm cột nằm B đường thẳng song song theo hai phương, cột cách theo phương dọc nhà, xem độ cứng khối theo phương dọc lớn, chuyển vị ngang nhà theo phương dọc không, khung ngang trừ hai khung đầu hồi chịu lực gần nhau, chọn hệ chịu lực khung phẳng theo phương ngang Khi điều không thỏa, cần chọn hệ chịu lực sơ đồ khơng gian Sơ đồ khơng gian là: khung không gian, khung không gian kết hợp vách cứng Chương 2: Tính sàn Thiết kế sàn theo trình tự sau: 1/ Vẽ vẽ thiết kế mặt hệ dầm sàn: Căn vẽ kiến trúc chọn mặt sàn tầng có nhiều tầng giống nhau, vẽ vẽ thiết kế mặt hệ dầm sàn, vẽ ta định vị chọn kích thước sơ loại dầm sau: Hệ dầm hệ dầm liên kết đầu cột theo phương ngang phương dọc nhà, có nhiệm vụ nhận tải sàn, tải từ dầm phụ, tải tường xây dầm truyền xuống đầu cột Hệ dầm phụ tựa lên hệ dầm làm nhiệm vụ sau: a/ Dầm phụ chia nhỏ ô nhằm giảm bề dày sàn, nhằm tránh chênh lệch lớn kích thước mặt sàn để chọn bề dày sàn tầng, dễ bố trí thép, dễ thi cơng b/ Dầm phụ chừa lỗ trống sàn (lỗ lấy sáng, lỗ cầu thang, lỗ thang máy ) c/ Dầm phụ để hạ thấp sàn khu vực khối vệ sinh d/ Dầm phụ để đỡ tường ngăn phòng Nếu tường vật liệu nhẹ(=5cm) phải thỏa điều kiện chịu cắt không cốt đai 3/ Tiến hành tính tải trọng lên sàn: a/ Xác định cấu tạo lớp sàn cách vẽ cấu tạo sàn Thường sàn tầng có hai loại sàn: sàn thường sàn vệ sinh a-1 Tĩnh tải (daN/m2) Căn cấu tạo sàn tính tĩnh tải tiêu chuẩn (trọng lượng riêng x thể tích), tính tải trọng tính tốn cách lấy tải trọng tiêu chuẩn nhân hệ số độ tin cậy, nên đưa kết tính vào bảng Cần xem tài liệu [1],[2] a-2 Hoạt tải (daN/m2): dựa vào chức sàn (2737-1995) tính hoạt tải tồn phần tiêu chuẩn, tính tải trọng tính tốn cách lấy tải trọng tiêu chuẩn nhân hệ số độ tin cậy Tải trọng tác dụng lên sàn: q = g + p (daN/m2 ) với g, p tĩnh tải tính tốn hoạt tải tồn phần tính tốn 4/ Sơ đồ tính & xác định nội lực: dùng cách: a/ Tính đơn: xem ô chịu lực độc lập nhau, tải trọng ô không ảnh hưởng đến ô liền kề, cách phù hợp ta chọn hệ dầm đỡ sàn có độ cứng chống uốn, chống xoắn lớn (hd≥ 3hb) +Sơ đồ tính: Xét tính chất cạnh tựa bản, độ cứng dầm đỡ thỏa hd≥ 3hb xem cạnh tựa ngàm, hd < 3hb xem khớp +Xác định nội lực: -Khi L2 /L1 ≥ : Bản chịu lực phương, xác định nội lực dầm theo phương cạnh ngắn, cắt dải rộng 1m theo cạnh ngắn, tính dầm nhịp, gối tựa dầm lấy tùy thuộc vào độ cứng dầm đở bản, h d≥ 3hb xem tựa ngàm, hd < 3hb xem khớp, phải bố trí thép chịu mơmen âm gối hàm lượng thép µ % Khơng tính nội lực theo phương cạnh dài phải bố trí thép nhịp gối hàm lượng thép µ % -Khi L2 /L1 < 2: Bản chịu lực hai phương , tính nội lực theo hai cách sau: -Tính đơn, xét tỷ số chiều cao dầm/bề dày mà xem ngàm hay khớp, (hd≥ 3hb : ngàm, hd < 3hb: khớp) tính nội lực di rộng 1m nhịp Hướng dẫn tốt nghiệp-Trần Quoác-38502679 4/15 theo hai phương, mơmen gối mơmen nhịp di xác định theo dẫn tính bảng tra 11 sơ đồ Khi gán sơ đồ cạnh tựa l khớp, khơng có mơmen để tính thép gối, ta phải bố trí thép gối = µ % Hàm lượng thép µ % cho lấy Φ 6a 200 cho thép nhịp Φ8a 200 cho thép gối b/ Tính liên tục: xem tải trọng tác dụng lên có ảnh hưởng đến chung quanh (vì bê tơng đổ tồn khối), cách phù hợp hệ dầm đỡ sàn có độ cứng chống uốn, chống xoắn nhỏ Để tính liên tục, ta xác định nội lực theo phần mềm SAP 2000 khai báo ta cho phần tử shell phần tử frame dầm làm việc đồng thời Nên tách hoạt tải dạng ô cờ, tổ hợp 5/ Xác định cốt thép sàn cấu kiện chịu uốn, tiết diện chữ nhật (b=100cm, h=bề dày sàn) đặt cốt đơn Kết toàn tính nội lực thép sàn nên đưa vào bảng kết cho gọn q trình tính thép sàn cho ô lập lập lại 6/ Kiểm tra hàm lượng thép độ võng sàn Hàm lượng thép chọn µ % phải thỏa điều kiện: µ % ≤ µ % ≤ µ % max Độ võng cấu kiện phải thỏa điều kiện: f max ≤ 1 L÷ L 200 250 Độ võng dãi rộng 1m sàn theo phương L1 tính gần theo công thức lý thuyết mỏng chịu uốn sau: EI 5q1 L14 f = với D = l độ cứng trụ −ν 384 D vói q1 tải tác dụng lên dải rộng 1m theo phương L 1, q=q1 + q2, với ql tải tồn phần, ν hệ số Poisson =0,12-0,2 7/ Vẽ vẽ bố trí thép sàn phải thể bố trí thép mặt tối thiểu hai mặt cắt theo hai phương, phải có bảng thống kê thép, thép phải ghi lần vẽ Phần ghi cần ghi rõ loại bêtơng, loại thép, bề dày lớp bảo vệ Ghi rõ thuyết minh bố trí thép sàn thể vẽ KC01/07 Chương 3:Tính cầu thang Thiết kế theo trình tự sau: Có thể chọn cầu thang có kết cấu đặc biệt, thông thường: hai vế, ba vế, bốn vế, xoắn ốc Nên chọn cầu thang ứng với lối lên cơng trình cầu thang nối sàn tầng tính chương Nếu tính cầu thang từ tầng (quen gọi tầng trệt, tầng gọi lầu 1) lên tầng hai phải ý độ cao tầng ý gối tựa chọn thang tầng ( móng đơn hay đà kiềng…) 1/ Vị trí cấu tạo cầu thang: Vẽ mặt bằng, mặt cắt để rõ hệ trục cột định vị cầu thang mặt vả thể vẽ mặt cắt để định vị theo chiều cao Ghi kích thước mặt bằng, mặt đứng, đặt tên phận hình thành nên cầu thang Dựa vẽ thiết kế kiến trúc cầu thang nhiệm vụ mà xác lập kết cấu chịu lực cầu thang thật rõ ràng Hệ chịu lực cầu thang liên thơng hai sàn tầng hệ kết cấu gánh đở toàn tải trọng cầu thang phạm vi hai tầng (cột, dầm chính, dầm phụ, dầm chiếu nghỉ ) Phải thể vị trí cột, dầm thang, limon (nếu có), thang, sơ đồ chia bậc Từ đó, chọn sơ đồ tính kết cấu loại dầm, có limon hay biên, hai limon hay hai biên Tùy theo sơ đồ cấu tạo sơ đồ tính kết cấu mà tính phận chịu lực cầu thang 2/ Giả định bề dày thang Hướng dẫn tốt nghiệp-Trần Quốc-38502679 5/15 a/ Thể hình vẽ cấu tạo xiên, chiếu nghỉ, bậc thang, ghi kích thước bề dày lớp, bề rộng, bề cao b/ Giả định bề dày thang phần sàn 3/ Tính tải trọng: a/ Tĩnh tải (daN/m2) nên tính trọng lượng thân 1m thang dù ngang hay xiên, phải nhớ trọng lượng vật có phương chiều trọng lực Khi tính tải trọng trọng lượng lớp gạch xây bậc, lớp gạch ốp mặt bậc ta nên quy thành lớp vật liệu song song với thang BTCT có bề dày tương đương b/ Hoạt tải d(aN/m2), trị số hoạt tải lấy theo 2737-1995 Chú ý, hoạt tải xiên phương, chiều tĩnh tải tác dụng mặt ngang (do bậc nằm ngang) tính gần mặt xiên tĩnh tải, quy hoạt tải từ mặt ngang lên mặt xiên tĩnh tải theo cách nhân trị số hoạt tải cho cosα (α góc xiên phương ngang) Tổng tải trọng tác dụng lên thang: q=tĩnh tải +hoạt tải.(daN/m2) 4/ Sơ đồ tính, xác định nội lực: a/ Gán sơ đồ tính: Thí dụ chọn cầu thang hai vế không limon, ta cắt dãi rộng 1m theo phương dọc thang, xét điều kiện thi công cầu thang từ thép chờ ta nên chọn sơ đồ tính dãi thang khớp cố định +1 khớp di động Khớp di động chọn dầm chiếu nghỉ Không nên chọn sơ đồ hai đầu khớp cố định dầm chiếu nghỉ chịu lực xô ngang lớn Cách cắt dãi rộng 1m biến tải tác dụng 1m thành tải tác dụng m dài Cách chọn sơ đồ tính cho kết mơmen nhịp ln ln dư, khơng xác định dư nên lấy 100% giá trị để tính thép nhịp Thép gối lấy theo hàm lượng cấu tạo µ % b/ Khơng gán sơ đồ tính: khai báo mơ hình cầu thang tải trọng tác dụng SAP hay ETABS, qua kể đến làm việc đồng thời cột, dầm, thang Cách thừa nhận làm việc liên tục vật liệu cấu kiện hình thành cầu thang, điều khác với thực tế thi cơng bố trí thép cầu thang từ thép chờ từ cấu kiện có trước, thép chờ khơng vị trí hay thép không thẳng thi xem vật liệu liên tuc, tồn khối 5/ Tính thép cho thang, chọn thép, kiểm tra hàm lượng 6/ Kiểm tra điều kiện chịu cắt thang 7/ Bản vẽ: Thể vẽ bố trí thép, ghi số vẽ Chương 4:Tính hồ nước mái Thiết kế theo trình tự sau đây: 1/ Chọn thể tích hồ nước mái Thể tích hồ chứa nước mái gồm phần nước phục vụ sinh hoạt nước dùng cho PCCC, xác định theo tiêu chuẩn thiết kế, nên tham khảo giáo trình cấp thóat nước Nên chọn đáy hồ tách rời sàn cơng trình khơng nên thiết kế hồ cao, cột hồ nên chọn vị trí cột cơng trình H=200 3/ Tính tĩnh tải hoạt tải tác dụng dầm (gồm có trọng lượng thân, tĩnh tải hoạt tải phần sàn truyền lên, tải tường dầm, tải tập trung dầm phụ tựa lên), quy đổi tải tam giác, hình thang tải phân bố đều, xem tài liệu [3] Đơn vị daN/m Chú ý mặt có dầm tính tải trọng phải kể đến tường xây dầm, cần giảm tải xem xét tỷ lệ phần trăm lỗ cửa mà trừ bớt 4/ Các trường hợp chất hoạt tải: Để thuận tiện cho việc tổ hợp nội lực dầm, nên phân trường hợp chất tải lên dầm sau: Trường hợp 1: Tĩnh tải Trường hợp 2: hoạt tải cách nhịp I Trường hợp 3: hoạt tải cách nhịp II Trường hợp 4: hoạt tải kề nhịp I Trường hợp 5: hoạt tải kề nhịp II Chú ý: Khi đưa hoạt tải kề nhịp, mục đích tìm trị số max mômen gối, chất hoạt tải kề lần gối cần tìm, lại chất cách nhịp (H-1) Trường hợp Trường hợp Trường hợp Trường hợp Trường hợp 6/ Xác định nội lực dầm trường hợp tải gây phần mềm Sap 7/ Tổ hợp tải trọng tìm trường hợp tải gây nội lực lớn cho phần tử dầm phần mềm RCD hay dùng Excel theo tổ hợp tải sau [1+2], [1+3], [1+4], [1+5], [1+2+3], ý sử dụng >=2 hoạt tải phải nhân hoạt tải cho hệ số tổ hợp 0,9 Hướng dẫn tốt nghiệp-Trần Quốc-38502679 8/15 8/ Xác định cốt thép dầm, kiểm tra hàm lượng thép, thỏa, tra bảng chọn đường kính thép, kiểm tra hàm lượng thép chọn, vẽ vẽ bố trí thép dầm, ghi số vẽ Chú ý, trường hợp hoạt tải kề nhịp: chất kề lần gối cần tìm mơmen, sau cách nhịp, trường hợp không kề lần Nếu dầm có chiều dài nhịp tải trọng đoạn chênh lệch 10% khơng cần thay đổi tiết diện dầm cần chất tải kề nhịp gối biên gối Nếu chiều dài nhịp đoạn chênh lệch lớn phải chất tải kề nhịp tất gối Chương 5: Tính khung phẳng Nhớ việc chọn hệ chịu lực cho cơng trình lập luận từ chương 1(Cơ sở thiết kế) Phần tiến hành thiết kế khung theo trình tự sau: 1/ Sơ đồ tính khung: Vẽ sơ đồ khung theo cách: thay đường trục, xem liên kết dầm cột nút cứng, liên kết cột móng ngàm, liên kết móng đất phải cấu tạo vật thể liên tục tồn khối bất biến Chỉ rõ cao trình ngàm Thơng thường cao trình cốt khơng xác định từ vẽ kiến trúc lấy cao trình hồn thiện tầng hay Nếu nhà không hầm địa chất bình thường, ta lấy cao trình ngàm mặt đài móng, vị trí vào khoảng -1m đến -1,5m so với mặt đất hữu Nếu nhà có hầm địa chất bình thường, ta lấy cao trình ngàm mặt đài móng, mặt nên lấy trùng với mặt sàn tầng hầm, vị trí lấy theo cao trình sàn tầng hầm xác định vẽ kiến trúc Về hệ đà kiềng móng: Với nhà có hầm ta lấy mặt sàn tầng hầm trùng với mặt đài móng nên hệ đà sàn tầng hầm kết cấu giằng móng hữu hiệu , tăng cường tốt cho giả thiết ngàm chân cột Với nhà khơng hầm ta phải có hệ đà kiềng móng, tốt đặt mặt đài móng, đưa lên đoạn ngắn dùng hệ kiềng đỡ tường tầng hay chân cầu thang tầng trệt, khơng nên đưa hệ kiềng móng vào sơ đồ khung, cần xem hệ kiềng móng phận thuộc móng, có mặt nhằm tăng độ cứng cho liên kết móng đất, nhờ giả thiết ngàm mặt cắt chân cột tăng cường, hệ chịu lực gần với sơ đồ tính chọn 2/ Vẽ mặt truyền tải từ sàn lên dầm khung để biết sơ trị số tải tác dụng lên khung, vị trí tải tập trung, cần vẽ tượng trưng mặt sàn tầng đại diện 3/ Chọn sơ tiết diện cột, dầm Chọn sơ chiều cao dầm theo nhịp Cụ thể: hd=(1/8-1/14)Ld Lấy chiều cao dầm lớn dầm tĩnh định chịu tải lớn ngược lại lấy chiều cao nhỏ hệ siêu tĩnh chịu tải trọng bé, bd =(0,2-0,3)hd Giả định diện tích tiết diện cột theo diện truyền tải Diện truyền tải phần diện tích sàn mà cột gánh đỡ Phần cần tính cộng dồn tổng tải trọng (tĩnh tải họat tải) từ xuống đến tiết diện vị trí tiết diện cần giả định theo công thức: Fc = 1,2∑ N Rb (cm2) Nhà vuông chọn cột vuông, nhà mặt chữ nhật chọn cột chữ nhật Nếu hai chiều mặt chênh lệch < 10%-20% nên chọn cột vuông Cạnh cột phải >=200 >= cạnh b dầm Khoảng đến tầng thay đổi tiết diện lần, cạnh cột mặt phẳng khung nên thay đổi (5cm-10cm) Ghi nhận trị số tổng tải trọng tác dụng lên Hướng dẫn tốt nghiệp-Trần Quốc-38502679 9/15 chân cột giai đoạn này, dùng trị số tính lực nén sơ để kiểm tra lực nén cột giải nội lực máy tính Chú ý ứng với tổ hợp tải tổng lực theo phương đứng phải tổng lực nén chân cột, tổng lực ngang phải tổng lực cắt, tương tự kiểm tra tổng mơmen 4/ Tính tải trọng lên khung: Xác định tải trọng từ sàn lên dầm ngang khung, quy đổi tải tam giác, hình thang phân bố tác dụng lên dầm khung, phần làm giống phần tính dầm, sau tính tải trọng tập trung nút khung, Tải phân bố đơn vị daN/m, tải tập trung đơn vị daN Khi nhà có thang máy, phải xác định phạm vi hoạt động thang máy để sơ truyền lực tác động thang máy vào khung phẳng cơng trình Thơng thường nên thiết kế cho tồn tải trọng thang máy truyền vào đầu cột, mức thấp thang máy có móng riêng hay chung với cơng trình, móng chung phải truyền tải vào vị trí tương ứng Nếu khơng có catalog thang máy tính tải trọng thang máy gồm sức tải người, trọng lượng khung thang, hệ số vượt tải, hệ số động (có thể lấy Kđ = 1,5) Nên tham khảo catalog thang máy hãng Ortis, Schindler Tính tải trọng gió, Xem dẫn 2737-1995, với nhà tầng (≤ 5tầng), tải trọng gió xem phân bố chiều cao cột tầng, cường độ tải gió lấy cao trình đầu cột Gần coi gió phân hai ba tầng, dẫn tính gió xem tài liệu [2] 5/ Cc trường hợp tải: Vẽ sơ đồ chất tĩnh tải hoạt tải lên dầm khung, (tham khảo phần dầm) Sơ đồ đặt tải trọng lên dầm khung nên phân trường hợp sau: Trường hợp 1: Tĩnh tải Trường hợp 2: hoạt tải cách nhịp I Trường hợp 3: hoạt tải cách nhịp II Trường hợp 4: hoạt tải kề nhịp I Trường hợp 5: hoạt tải kề nhịp II Trường hợp 6: gió trái Trường hợp 7: gió phải -Xác định nội lực khung trường hợp tải gây phần mềm SAP 6/ Tổ hợp tải trọng: tìm trường hợp tải gây nội lực lớn cho phần tử khung phần mềm hay dùng Excel theo cấu trúc sau đây: [1+2}, [1+3], [1+4], 1+5], 1+6], 1+7], [1+2+6], [1+2+7], [1+3+6], [1+3+7], [1+4+6], [1+4+7], [1+5+6],[1+5+7], [1+5+7], [1+2+3], [1+2+3+6], [1+2+3+7], ý sử dụng >=2 hoạt tải trị số hoạt tải phải nhân hệ số tổ hợp 0,9 7/ Xác định cốt thép khung: Đối với dầm tính cấu kiện chịu uốn, với cột tính cấu kiện chịu nén lệch tâm, kiểm tra hàm lượng thép, thỏa, tra bảng chọn đường kính thép, kiểm tra hàm lượng thép chọn 8/ Vẽ vẽ bố trí thép khung, ý cấu tạo nút khung, Ghi số vẽ * Chú ý : Các hệ số tổ hợp phải lấy theo dẫn quy phạm ( tài liệu 2) Phải kiểm tra hàm lượng cốt thép µmin < µ < µmax để đảm bảo làm việc đồng thời bêtông cốt thép Nhà cao tầng phải kiểm tra chuyển vị ngang đỉnh nhà, chuyển vị ngang max phải nhỏ H/500, H/750…[1] Kết nội lực, biểu đồ nội lực kết tổ hợp in phần phụ lục, sinh viên nên in nghiên cứu đọc cho số liệu Kết tính thép kết chọn thép biểu đồ bao M,Q,N in phần thuyết minh Hướng dẫn tốt nghiệp-Trần Quốc-38502679 10/15 Kết tính khung quan trọng, cần kiểm tra thật kỹ, phải trình bày cách thức kiểm tra kết tính tốn phần mềm Chương1: Tài liệu địa chất, mặt cắt địa chất Đề nghị phương án móng Phần thường trình bày nội dung tính tốn hai phương án móng sở tài liệu địa chất qua xử lý nội lực từ chân cột qua việc giải khung Chương 2: Phương án Nên chọn phương án móng khả thi ưu tiên : phương án móng cọc bê-tơng cốt thép, móng cọc đóng , cọc ép , cọc đóng hay ép có kèm khoan dẫn , cọc nhồi , cọc barrette Chương 3: Phương án Phương án móng khả thi ưu tiên : phương án móng băng hay bè thiên nhiên hay gia cố (cọc cát , giếng cát , cọc bê-tông cốt thép , cừ tràm ) Chương4: Kết luận việc chọn phương án tốt Có thể dựa khối lượng bêtông, cốt thép, giá thành thi công, điều kiện thi công để đưa kết luận việc chọn phương án tốt Bản vẽ phải thể đủ phận chịu lực thiết kế, tất thép phải đánh số, đặc biệt ghi đầy đủ kích thước chi tiết bố trí cốt thép để thi cơng, phần cấu tạo nút khung, neo, cắt, nối thép, hình vẽ phải ghi tỷ lệ phải lấy tỷ lệ theo quy ước chung vẽ kỹ thuật Một vẽ coi đủ khơng thể thiếu bảng thống kê vật liệu TÀI LIỆU THAM KHẢO : [1] TCVN 356-2005 Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu bê-tông cốt thép [2] TCVN 2737-1995 Tiêu chuẩn tải trọng tác động [3] TCVN 229-1999 Tiêu chuẩn dẫn tính thành phần động tải trọng gió [4] Hỏi đáp nhà cao tầng tập 1,2 -Triệu tây An-1996 [5] TCVN 195-1997 Tiêu chuẩn Thiết kế cọc khoan nhồi nhà cao tầng [6] TCVN 198-1997 Tiêu chuẩn Thiết kế BTCT toàn khối nhà cao tầng [7] TCVN 205-1998 Tiêu chuẩn Thiết kế móng cọc CÁC PHẦN MỀM CĨ THỂ SỬ DỤNG : Sap 2000 v.7.42-8.23-9.0 tính tốn kết cấu khơng gian Etabs-tính tốn nhà cao tầng 3.EXCEL Lập cơng thức trình bày bảng kết tính thép kiểm tra hàm lượng thép theo yêu cầu kết cấu bê-tông cốt thép TCVN 356-2005 THIẾT KẾ KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP 1/ Sử dụng “cấp độ bền chịu nén” “cấp độ bền chịu kéo” bêtông ký hiệu B Bt thay cho “mác chịu nén” mác chịu kéo” bêtông 11/15 Hướng dẫn tốt nghiệp-Trần Quốc-38502679 2/ Cấp độ bền chịu nén” (và “cấp độ bền chịu kéo” ) giá trị trung bình thống kê cường độ chịu nén (hay kéo) tức thời, tính Mpa, với xác suất >=95%, xác định mẫu 150x150x150, tuổi 28 ngày 3/ Tương quan “cấp độ bền chịu nén” “cấp độ bền chịu kéo” bêtông với mác chịu nén” mác chịu kéo” bêtông nặng sau: B15 B20 B25 B30 B35 B40 M200 M250 M350 M400 M450 M500 Rbn 11 15 8,5 22 25,5 29 Rbtn 1,15 1,4 1,6 1,8 1,95 2,1 Rb 8,5 11,5 14,5 17 19,5 22 Rbt 0,75 0,9 1,05 1,2 1,3 1,4 Rbn , Rbtn cường độ tiêu chuẩn chịu nén chịu kéo bêtông Rb , Rbt cường độ tính tốn chịu nén chịu kéo bêtơng cường độ tính tốn = cường độ tiêu chuẩn chia cho hệ số độ tin cậy Hệ số độ tin cậy nén bê tơng nặng tính kết cấu TTGH1 1,3 Hệ số độ tin cậy nén bê tơng nặng tính kết cấu TTGH2 1,0 Hệ số độ tin cậy kéo thép tính kết cấu TTGH1 1,05 (A-1,C-1,A-II,C-II) Hệ số độ tin cậy kéo thép tính kết cấu TTGH2 1,0 4/ Đặc trưng cốt thép Cường độ chịu kéo tiêu chuẩn Rsn ,MPa Cường độ chịu kéo tính tốn Rs , MPa A-1,C-1 A-II,C-II 235 295 225 5/ Chiều dài tính tốn cấu kiện bê tông chịu nén lêch tâm -1ngàm + đầu chuyển dịch được: đ/v nhà nhiều nhịp L0=0,7H 6/ Mpa = 10 daN/cm2 280 (TTGH 1) Hướng dẫn tốt nghiệp-Trần Quốc-38502679 12/15 13/15 Hướng dẫn tốt nghiệp-Trần Quốc-38502679 Kết cho thấy: 1/ Mơmen gối hai bên nhịp có tải liên tiếp đổi dấu giảm dần không gối biên 2/ Mômen dương nhịp (AB) đạt giá trị lớn hoạt tải có mặt nhịp hình (1/ + 3/ + 5/ +7/ ), ta quen gọi hoạt tải cách nhịp lẻ 3/ Mômen dương nhịp thứ hai (BC) đạt giá trị lớn hoạt tải có mặt nhịp hình (2/ + 4/ + 6/ +8/ ), ta quen gọi hoạt tải cách nhịp chẵn 4/ Mômen âm gối B đạt giá trị lớn hoạt tải có mặt nhịp hình (1/ + 2/ + 4/ +6/ +8/), ta quen gọi hoạt tải kề nhịp 5/ Mômen âm gối C đạt giá trị lớn hoạt tải có mặt nhịp hình ( 2/ + 3/ +5/ +7/), ta quen gọi hoạt tải kề nhịp Bằng cách tương tự ta suy cách chất hoạt tải kề nhịp cho dầm liên tục gối lại, rõ ràng lần đặt tải tìm cực trị cho mơmen âm gối mà Vậy nguyên tắc chất hoạt tải để có trị số mơmen gối cực đại phải đặt hoạt tải hai nhịp hai bên gối cần tìm mơmen gối cực đại phần dầm lại phải chất cách nhịp (Hình A Hình B) Hình A A B C D E F G H I B C D E F G H I Hình B A Kết chứng minh phương pháp đường ảnh hưởng sau: Ta biết đường ảnh hưởng mômen tiết diện K xác định dầm đồ thị diễn tả thay đổi giá trị mômen K tác dụng lực đơn vị có phương chiều khơng đổi di động suốt chiều dài dầm gây 14/15 Hướng dẫn tốt nghiệp-Trần Quốc-38502679 Như vậy, nhìn đường ảnh hưởng mơmen âm gối dầm liên tục ta biết ảnh hưởng vị trí tác dụng lực đến giá trị mômen tiết diện K cần tìm Thí dụ, muốn xem vị trí tải đâu ảnh hưởng làm tăng giá trị mơmen gối B dầm liên tục, ta vẽ đah mômen tiết diệp nhịp gối cách áp dụng nguyên lý Muller-Bresslau (Hình C, hình D, hình E, hình F): D C B A E H G F I Hình C: Đah Mnh,AB Giá trị mômen dương nhịp AB tăng lên hoạt tải có mặt nhịp: AB, CD, EF, GH cách đặt hoạt tải cách nhịp lẻ D C B A E H G F I Hình D: Đah Mnh,BC Giá trị mômen dương nhịp BC tăng lên hoạt tải có mặt nhịp: BC, DE, FG, HI cách đặt hoạt tải cách nhịp chẵn D C B A E H G F I Hình E: Đah MgB Giá trị mơmen âm gối B tăng lên hoạt tải có mặt nhịp: AB,BC, DE, FG, HI cách đặt hoạt tải kề nhịp (Hình A) A B C D E F G H I Hình F: Đah MgC Giá trị mômen âm gối C tăng lên hoạt tải có mặt nhịp: BC, CD, EF, GH cách đặt hoạt tải kề nhịp (Hình B) Khi chữ nhật chòu tải phân bố tựa đơn cạnh độ võng tính theo công thức (Lý thuyết chòu uốn): f max = α qL14 D 15/15 Hướng dẫn tốt nghiệp-Trần Quốc-38502679 Trong hệ số α = f ( L2/L1 α L2/L1 α L2 ) tra theo bảng sau đây: L1 1,0 0,0040 1.1 0,0048 1,2 0,0056 1,3 0,0063 1.4 0,0070 1,5 0,0077 1,9 0,0097 2,0 0,0101 3,0 0,0122 4,0 0,0128 5,0 0,0129 00 0,0130 1,6 0,0083 1,7 0,0088 1,8 0,0093
- Xem thêm -

Xem thêm: HƯỚNG DẪN LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP, HƯỚNG DẪN LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP, Chương 4:Tính hồ nước mái, Chương1: Tài liệu địa chất, mặt cắt địa chất. Đề nghị các phương án móng.

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn