QUI ĐỊNH CÔNG TÁC ĐÀO LẤP ĐẤT, SAN NỀN

10 11 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 07:12

CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG GIAO THÔNG 533 QUI ĐỊNH CÔNG TÁC ĐÀO LẤP ĐẤT, SAN NỀN MÃ SỐ : QĐ-75-15 LẦN BAN HÀNH NGÀY TRANG : 01 : : 1/10 NGƯỜI VIẾT NGƯỜI KIỂM TRA NGƯỜI DUYỆT NGUYỄN V HẬU NG T KIỀU OANH TRƯƠNG TIÊN PHONG NHỮNG THAY ĐỔI ĐÃ CÓ Ngày tháng Nội dung thay đổi Ban hành lần đầu Lần ban hành 01 QUI ĐỊNH CÔNG TÁC ĐÀO LẤP ĐẤT, SAN NỀN Mã số: QĐ-75-15 Lần ban hành: 01 Ngày: / /2002 Trang: 2/10 MỤC ĐÍCH Mục đích Qui định nhằm đưa phương pháp thống việc đào lấp đất san phục vụ cơng trình xây dựng theo yêu cầu kỹ thuật, đảm bảo chất lượng cơng trình an tồn lao động PHẠM VI ÁP DỤNG Qui định áp dụng cơng trình xây dựng có áp dụng cơng nghệ Xí nghiệp thực TÀI LIỆU THAM KHẢO - TCVN ISO 9001: 2000 - Sổ tay chất lượng, chương tạo sản phẩm (ST-07) ĐỊNH NGHĨA NỘI DUNG 5.1 Công tác chuẩn bị mặt thi công đất Công việc chuẩn bị để thi công đất bao gồm việc: - Giải pháp thu gọn mặt - Tiêu nước bề mặt tiêu nước ngầm - Đường vận chuyển đất - Định vị, dựng khuôn cơng trình 5.1.1 Giải phóng mặt - Giải phóng mặt bao gồm di chuyển mồ mả mặt bằng, phá dỡ cơng trình cũ (nếu có), chặt cây, đào mỏ rễ cây, phá đá mồ côi (nếu cần), xử lý thảm thực vật, dọn chướng ngại tạo thuận tiện cho thi công - Khi xây dựng cơng trình phải tính diện tích bãi lấy đất, bãi trữ đất, bãi thải, đường vận chuyển tạm thời, nơi đặt đường ống đường dây điện - Những lớp cỏ, lớp đất màu phải hớt bỏ Những nơi lấy đất có bùn phải vét bùn để tránh tượng không ổn định lớp đất đắp 5.1.2 Tiêu nước bề mặt - Trước đào hố móng phải xây dựng hệ thống tiêu nước bề mặt (nước mưa, nước ao hồ, cống rãnh ) không cho chảy vào hố móng cơng QUI ĐỊNH CƠNG TÁC ĐÀO LẤP ĐẤT, SAN NỀN Mã số: QĐ-75-15 Lần ban hành: 01 Ngày: / /2002 Trang: 3/10 trình Phải đào mương, khơi rãnh, đắp bờ tuỳ theo điều kiện địa hình tính chất cơng trình - Cần đảm bảo nước nhanh thời gian ngắn Không để mặt thi cơng ngập úng, xói lở - Nếu khơng có điều kiện dẫn nước tự chảy phải đặt trạm bơm tiêu nước 5.1.3 Hạ mức nước ngầm - Khi đào hố móng mà đáy hố móng thấp mức nước ngầm phải thiết kế giải pháp hạ mức nước ngầm - Hiện nay, để hạ mực nước ngầm người ta dùng phổ biến ba loại thiết bị chủ yếu: ống giếng lọc với bơm hút sâu, thiết bị kim lọc hạ mức nước nông, thiết bị kim lọc hạ mức nước sâu 5.1.4 Đường vận chuyển - Phải tận dụng mạng đường xá sẵn có để vận chuyển đất, làm đường thi công tạm thời khơng thể tận dụng mạng lưới đường sẵn có kết hợp sử dụng tuyến đường có thiết kế - Bề rộng đường, bán kính cong tối thiểu đường tạm, độ dốc đường phải đảm bảo cho thiết bị vận chuyển đất hoạt động bình thường suốt trình thi cơng 5.1.5 Định vị dựng khn cơng trình - Trước thi công phải tiến hành bàn giao mốc chuẩn độ cao bên giao thầu bên thi công Cọc mốc chuẩn làm bê tông đặt vị trí khơng vướng vào cơng trình rào kỹ bảo vệ - Đơn vị thi công phải làm thêm cọc phụ cần thiết cho việc thi cơng Những cọc phải đặt ngồi đường xe máy phải thường xuyên kiểm tra - Nội dung việc định vị cơng trình dùng hệ thống cọc mốc để xác định tim, trục cơng trình, chân mái đắp, mép, đỉnh mái đất đào, đường biên hố móng 5.2 Thi cơng cơng tác đất 5.2.1 Đào hào hố móng - Việc đào hào hố móng thi cơng phương pháp thủ cơng giới QUI ĐỊNH CƠNG TÁC ĐÀO LẤP ĐẤT, SAN NỀN Mã số: QĐ-75-15 Lần ban hành: 01 Ngày: / /2002 Trang: 4/10 - Đối với đất mềm, phép đào hào hố móng, có vách đứng khơng cần gia cố, trường hợp khơng có cơng trình ngầm bên cạnh mực nước ngầm theo qui định sau đây: Loại đất - Đất cát, đất lẫn sỏi sạn - Đất cát pha - Đất thịt đất sét - Đất thịt đất sét Chiều sâu hố móng Khơng q 1m Không 1,25m Không 1,5 m Không 2m - Độ dốc lớn cho phép mái dốc hào hố móng khơng cần gia cố trường hợp nằm mực nước ngầm phải chọn theo bảng sau: Loại đất Độ dốc lớn cho phép chiều sâu hố móng (m) 1,5 Góc nghiêng Góc nghiêng Góc nghiêng mái dốc mái dốc mái dốc 0 Đất mượn 56 45 380 Đất cát cát 630 450 450 cuội ẩm Đất cát pha 760 560 500 Đất thịt 900 630 530 Đất sét 900 760 630 - Đất lấp vào đường hào móng cơng trình phải đầm theo lớp Độ đất thiết kế qui định 5.2.2 Đào đắp Nền cơng trình, đường, đất nói chung trước đắp phải xử lý: - Chặt cây, đán rễ, phạt bụi, rẫy cỏ, bóc lớp đất hữu - Nền có độ dốc nhỏ cần đánh sờm bề mặt - Nếu độ dốc mặt đất từ 1:5 trở lên phải làm dật cấp bề mặt, bề mặt bậc từ 2-4m - Nếu cát đất lẫn đá tảng khơng phải làm giật cấp - Trong lớp đất không đắp lẫn lộn hai loại đất có hệ số thấm khác - Trên bề mặt đắp phải chia có diện tích để cân đầm rải đất nhằm đảm bảo dây chuyền hoạt động liên tục tưới ẩm QUI ĐỊNH CÔNG TÁC ĐÀO LẤP ĐẤT, SAN NỀN Mã số: QĐ-75-15 Lần ban hành: 01 Ngày: / /2002 Trang: 5/10 - Chỉ rải lớp lớp đạt khối lượng thể tích khơ thiết kế - Khi đắp đất đất ướt có nước trước phải đề biện pháp chống đùn đất bên trình đắp đất 5.2.3 San mặt - Chỉ bắt đầu tiến hành san mặt cơng trình có thiết kế san nền, cân đối khối lượng đào đắp có thiết kế tất cơng trình ngầm phạm vi san - Khi san mặt phải có biện pháp tiêu nước, không để nước chảy chàn qua mặt bằng, khơng để hình thành vũng đọng q trình thi công - Phải đổ đất đắp theo lớp Bề dày lớp đất rải để đầm số lần đầm cho lớp phụ thuộc vào loại máy đầm sử dụng, hệ số đầm loại đất đắp - Đối với phần đào, phải san mặt trước tiến hành xây dựng cơng trình ngầm Đối với phần đắp tiến hành đắp sau xây dựng xong cơng trình ngầm phạm vi phần đắp đất 5.3 Đầm nén đất - Độ chặt yêu cầu đất biểu thị khối lượng thể tích khơ đất hay hệ số làm chặt Độ chặt yêu cầu đất qui định thiết kế - Muốn đạt khối lượng thể tích khơ lớn nhất, đất đắp phải có độ ẩm tốt Đối với loại đất, chưa có số liệu thí nghiệm, muốn biết độ ẩm khống chế khối lượng thể tích tương ứng tham khảo bảng sau: Loại đất Cát Đất cát pha Bụi Đất pha sét nhẹ Đất pha sét nặng Đất pha sét bụi Sét Độ ẩm khống chế % - 12 - 15 14 - 23 12 - 18 15 - 22 17 - 23 18 - 25 Khối lượng thể tích lớn đất đầm nén 1,75 - 1,95 1,85 - 1,95 1,6 - 1,82 1,65 - 1,85 1,6 - 1,8 1,58 - 1,78 1,55 - 1,75 QUI ĐỊNH CÔNG TÁC ĐÀO LẤP ĐẤT, SAN NỀN Mã số: QĐ-75-15 Lần ban hành: 01 Ngày: / /2002 Trang: 6/10 - Phải đảm bảo lớp đất cũ lớp đất liên kết với nhau, khơng có tượng mặt nhẵn hai lớp đất, bảo đảm liên tục đồng khối đất đắp 5.4 Thi công đất máy đào, máy cạp, máy ủi 5.4.1 Nguyên tắc chung - Thi công giới công tác đất tiến hành sở có thiết kế thi cơng duyệt Trong thiết kế thi công phải nêu rõ phần sau đây: + Khối lượng, điều kiện thi công tiến độ thực + Phương án thi công hợp lý + Lựa chọn loại máy móc phương tiên vận chuyển theo cấu nhóm máy hợp lý nhất, phù hợp với điều kiện kinh tế, kỹ thuật - Với loại máy, phải nêu sơ đồ làm việc máy, phải có biện pháp phòng chống lún, sạt lở, ngập lụt, lầy thụt mưa bão - Phải đánh dấu vẽ thi công thể thực địa cọc mốc dễ nhìn thấy để báo hiệu cơng trình ngầm đường điện, nước, thông tin liên lạc, cống ngầm nằm khu vực thi cơng Các khu vực có đường ống khí nén, nhiên liệu, kho hoá chất, thuốc nổ phải có biển báo khu vực nguy hiểm - Phải chuẩn bị chu đáo trước đưa máy làm việc, phải kiểm tra toa, xiết chặt, điều chỉnh cấu làm việc, kiểm tra thiết bị an toàn kỹ thuật - Cán kỹ thuật công nhân lái máy phải chấp hành đầy đủ nghiêm túc qui trình qui phạm quản lý sử dụng máy, sửa chữa, bảo dưỡng máy qui phạm an tồn máy 5.4.2 Thi cơng máy đào - Máy đào dùng để đào loại đất Đối với đá trước đào cần làm tơi trước Máy đào lắp thiết bị gầu dây, gầu xếp, gầu ngoạm dùng để đào nơi đất yếu, sình lầy, đào hố có thành đứng, vét bùn, bạt mái dốc, đất rời - Chỗ đứng máy đào phải phẳng, máy phải nằm toàn mặt đất, đào sườn đồi núi phải đảm bảo khoảng cách an tồn tới bờ mép mái dốc khơng nhỏ m Độ nghiêng cho phép hướng đổ đất máy không 20 - Khi di chuyển máy phải nâng gầu cách mặt đất tối thiểu 0,5m quay cần trùng hướng Đối với máy đào bánh xích, hạn chế tối đa máy di chuyển tự hành, cự li di chuyển không 3km QUI ĐỊNH CÔNG TÁC ĐÀO LẤP ĐẤT, SAN NỀN Mã số: QĐ-75-15 Lần ban hành: 01 Ngày: / /2002 Trang: 7/10 - Khi không làm việc gầu máy đào phải hạ xuống đất, cấm treo lơ lửng 5.4.3 Thi công máy cạp - Là máy đào chuyển đất cự ly vận chuyển thích hợp máy cạp có đầu máy khoảng từ 400m đến 800m, đổ san đều, đầm sơ bộ, phổ biến dùng thi cơng đường bộ, đường sắt, cơng trình thuỷ lợi - Máy cạp có đầu kéo bánh xích dùng thích hợp nơi địa hình khơng có đường Máy cạp tự hành dùng có hiệu nơi địa hình tương đối phẳng, đường xá tốt Khơng dùng máy cạp thi công nơi đất nhão, dính đất nặng - Khi vận chuyển đất chạy không tải, thùng máy cạp phải nâng lên cách mặt đất 0,4-0,5m 5.4.4 Thi công máy ủi, máy san - Máy ủi thi cơng tốt có hiệu giới hạn chiều sâu đào chiều cao khơng q 2m - Máy ủi dùng để đào hố lớn, hồ ao, kênh mương, đắp đường, gom đống vật liệu, san lấp mặt bảo cơ, hạ nhỏ, nhổ gốc - Khoảng cách vận chuyển đất thích hợp máy ủi từ 100m - 180m - Khi máy ủi di chuyển dốc thì: + Độ dốc ủi, máy lên, không vượt 250 + Độ dốc máy xuống không vượt 350 + Độ dốc ngang không 300 - Đoạn đường san thích hợp máy san tự hành nằm giới hạn từ 400 - 500m 5.5 Công tác kiểm tra, nghiệm thu 5.5.1 Công tác kiểm tra: - Kiểm tra chất lượng công tác đất tiến hành theo yêu cầu thiết kế qui định qui phạm XDCB Nội dung kiểm tra: 5.5.1.1 Cơng tác đắp - Kiểm tra tính chất lý, độ ẩm, chất hữu trước đắp( mỏ đất cơng trình dùng đất đào để đắp) QUI ĐỊNH CÔNG TÁC ĐÀO LẤP ĐẤT, SAN NỀN Mã số: QĐ-75-15 Lần ban hành: 01 Ngày: / /2002 Trang: 8/10 - Kiểm tra trình đắp: Trình tự đắp, số lượt đầm, tốc độ di chuyển máy, chiều dầy lớp đất đắp, độ chặt đầm nén Nếu sử dụng cát, cát sỏi, đá hỗn hợp phải kiểm tra thêm thành phần hạt thơng số nói - Đối với cơng tác san nền: Kiểm tra cao độ độ dốc, kích thước hình học, chất lượng đất đắp, khối lượng thể tích khô, phát nơi đất ướt bị lún cục - Khi đắp đất đất yếu cần chặt cây, đào gốc, vớt rác, rong rêu, bóc lớp than bùn tới đất nguyên thổ vét bùn 5.5.1.2 Công tác đào - Đối với đường hào, hố móng phải kiểm tra kích thước hình học, cao trình mái dốc - Đối với cơng trình dạng tuyến: Kiểm tra vị trí tuyến cơng trình theo mặt bằng, mặt đứng; kiểm tra kích thước cơng trình, cao độ đáy, mép biên, độ dốc dọc, kích thước rãnh biên, vị trí kích thước hệ thống tiêu nước - Độ dốc mái, chất lượng gia cố mái, chất lượng đầm đất, độ chặt, khối lượng thể tích khô 5.5.2 Phương pháp kiểm tra: - Độ chặt đầm nén xác định cách lấy mẫu gửi phòng thí nghiệm xác định trường phụ thuộc yêu cầu thiết kế khách hàng qui định - Các nội dung khác kiểm tra trường phương pháp cảm quan, so sánh, theo dõi đối chiếu với yêu cầu thiết kế - Sai lệch cho phép phận cơng trình công tác đất không vượt qui định sau: Tên, vị trí sai lệch Gờ mép trục tim cơng trình Độ dốc dọc theo tuyến đáy kênh nước, hào, hệ thống tiêu nước Tăng độ dốc mái công trình Giảm độ dốc vật tiêu nước đá hỗn hợp Bề rộng cổ phần đắp Bề rộng đường hào Sai lệch cho phép Phương pháp kiểm tra ± 0.05m Máy thuỷ chuẩn ± 0.005m Máy thuỷ chuẩn Không cho phép Đo cách quãng mặt cắt Đo cách quãng mặt cắt Đo cách quãng 50m Đo cách quãng 50m ± ÷ 10% ± 0.15m ± 0.05m QUI ĐỊNH CÔNG TÁC ĐÀO LẤP ĐẤT, SAN NỀN Bề rộng kênh mương Giảm kích thước rãnh tiêu ± 0.1m Không cho phép Mã số: QĐ-75-15 Lần ban hành: 01 Ngày: / /2002 Trang: 9/10 Đo cách quãng 50m Đo cách quãng 50m 5.5.3 Tỷ lệ kiểm tra: - Nếu khơng có u cầu khác khách hàng tham khảo bảng sau: Loại đất Phương pháp lấy mẫu kiểm tra Thông số cần kiểm tra Hạn mức khối lượng đắp cần phải lấy mẫu kiểm tra Đấ sét, đất thịt Dao vòng - Khối lượng, thể 100 ÷ 200m3 đất pha cát tích, độ ẩm 20.000 - Các thơng số khác ÷ 50.000m3 (nếu có) Cát, sỏi, cát Hố đào - Khối lượng, thể 200 ÷ 400m3 thơ, cát mịn dao vòng tích, độ ẩm 1.000 ÷ 2.000m3 - Thành phần hạt 20.000 - Các thơng số khác ÷ 50.000m3 (nếu có) 5.5.4 Cơng tác nghiệm thu Những phần việc phải nghiệm thu trước lấp kín gồm: - Nền móng tầng lọc vật thoát nước - Thay đổi loại đất đắp - Các biện pháp xử lý đảm bảo độ ổn định (xử lý mặt nước, cát chảy ) - Móng phận cơng trình trước xây, đổ bê tông - Các tài liệu cần chuẩn bị trước nghiệm thu gồm: + Bản vẽ hồn cơng có ghi sai lệch thực tế, vẽ xử lý chỗ làm sai thiết kế (nếu có) + Nhật ký thi cơng cơng trình nhật ký cơng tác đặc biệt (nếu có) + Biên nghiệm thu phận khuất + Bản vẽ vị trí cọc mốc định vị + Biên kết thí nghiệm vật liệu sử dụng kết thí nghiệm mẫu kiểm tra q trình thi cơng (nếu có) + Kết nghiệm thu lập theo mẫu qui định Nhà nước LƯU TRỮ QUI ĐỊNH CÔNG TÁC ĐÀO LẤP ĐẤT, SAN NỀN Không áp dụng PHỤ LỤC Không áp dụng Mã số: QĐ-75-15 Lần ban hành: 01 Ngày: / /2002 Trang: 10/10
- Xem thêm -

Xem thêm: QUI ĐỊNH CÔNG TÁC ĐÀO LẤP ĐẤT, SAN NỀN, QUI ĐỊNH CÔNG TÁC ĐÀO LẤP ĐẤT, SAN NỀN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn