TÀI LIỆU ÔN THI CUỐI KỲ - CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY 1

85 15 0
  • Loading ...
1/85 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 07:11

CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY TÀI LIỆU ÔN THI CUỐI KỲ Định nghĩa tiện, đặc điểm, khả công nghệ? Trình bày dạng gia cơng tiện thô, bán tinh, tinh mỏng trang thiết bị phục vụ cho phương pháp gia cơng So sánh tiện lỗ với phương pháp khoan, khoét, doa Trình bày phương pháp gá đặt máy tiện, ưu nhược điểm chúng Khi gá đầu mâm cặp, đầu chống tâm, cần làm để tránh siêu định vị? Trình bày phương pháp gia cơng mặt ngồi, máy tiện? Đặc điểm nguyên lý gia công phay? Nêu giải pháp nâng cao suất phay mặt phẳng? 11 Cho biết đặc điểm, công dụng, khả công nghệ phương pháp bào? So sánh bào với phương pháp phay? Công dụng dao bào đầu thẳng dao bào đầu cong? 13 Nguyên lý gia công ứng dụng xọc răng? 14 10 Trình bày cơng dụng khoan, khoét, doa? Khi dùng mũi khoan ruột gà Mũi khoan ruột gà bao gồm lưỡi cắt Vẽ hình cơng dụng lưỡi cắt 15 11 Cho biết có phương pháp doa? Ứng dụng phương pháp đó? 17 12 Liệt kê loại đồ gá dùng định vị kẹp chặt máy phay? 17 13 Thế lượng chạy dao răng, lượng chạy rao phút dao vòng, vào giải thích tượng gãy liên tiếp q trình gia cơng Trong trường hợp cần thiết, dùng dao phay bị gãy lưỡi để gia cơng ta phải làm gì? 19 14 Các tượng sai lệch hình dạng độ nhẵn bề mặt gia công dao phay mặt đầu, cho biết dùng dao phay mặt đầu có nhiều khác điều chỉnh chế độ cắt? 20 14.2 Cho biết dùng dao phay mặt đầu có nhiều khác điều chỉnh chế độ cắt?( phần chém nhak) 21 15 Cho biết đặc điểm, khả công nghệ, ứng dụng phương pháp bào? So sánh phương pháp bào với phương pháp phay? 21 16 Công dụng dao bào đồng phẳng dao bào đồng tâm? 22 17 Nguyên lý gia công dụng phương pháp mài? Đặc điểm, phương pháp mài tròn ngồi có tâm khơng tâm? 23 18 Trình bày kết cấu đá mài, vật liệu dùng làm đá mài? Ứng dụng? 25 19 Kể tên loại đồ gá dùng cho mài tròn, mài lỗ, mài phẳng 26 20 Đặc điểm mài khôn, sai số mài khôn biện pháp khắc phục? 26 21 Trình bày nguyên lý mài nghiền sơ đồ mài nghiền? Vì mài nghiền đạt đỗ nhẵn bóng bề mặt cao? 27 PHẦN 2: LỚP THẦY THOẠI 30 1.Đặc điểm, khả công nghệ phương pháp bào So sánh phương pháp bào với phương pháp phay 30 3.XỌC RĂNG 31 4/ Trình bày đặc điểm, khả cơng nghệ chuốt Chuốt có sửa sai lệch vị trí tương quan không Tại sao? 33 Cau 5:Phương pháp mài: 34 CÂU 6: Trình bày phương pháp mài nêu ưu, nhược điểm phương pháp đó? 38 Câu ( phần 1): Nêu ứng dụng han chế phương pháp mài? 40 CÂU PHẦN TRÌNH BÀY ĐẶC ĐIỂM VÀ PHƯƠNG PHÁP MÀI TRỊN NGỒI CĨ TÂM, VƠ TÂM ? 40 Câu 9: Trình bày kết cấu đá mài Các vật liệu làm đá mài ứng dụng 42 CÂU 10: Kể loại đồ gá dùng mài tròn ngồi, mài phẳng, mài lỗ? 43 Câu 11 - Phần :Trình bày đặc điểm mài khôn , loại sai số mài khôn biện pháp khắc phục ? 43 Câu 12: Trình đặc điểm nguyên lý nghiền ? 44 Câu 13: mài nghiền đạt độ nhẵn bề mặt cao 46 14.Những sai lệch mài nghiền va bien phap khac phuc 47 *Định nghĩa phương pháp tiện ? 47 Câu : Trình bày dạng gia công máy tiện trang thiết bị phục vụ cho phương pháp gia cơng 48 Câu 3: so sánh tiện lỗ với khoan, khoét, doa 49 4.Các phương pháp gá đặt máy tiện: 50 Câu 7: (phần 2) Liệt kê loại dao phay công dụng 51 Câu 8:liệt kê loại đồ ga1dung để định vị kẹp chặt phay 52 Câu 8: Liệt kê loại đồ gá, định vị, kẹp chặt máy phay: 53 Câu 9: Trình bày kết cấu đá mài Các vật liệu làm đá mài ứng dụng 55 CÂU 10: Kể loại đồ gá dùng mài tròn ngoài, mài phẳng, mài lỗ? 55 Câu 10: Trình bày cơng dụng khoan kht doa: 56 Câu 11:khi dung mũi khoan ruột gà,mũi khoan ruột gà có lưỡi cắt?vẽ hình cơng dụng lưỡi cắt 57 Câu 12:vì số dao doa nhiều dao khoét khoan nêu cách bố trí dao doa 58 Câu 13 Có phương pháp doa, ứng dụng phương pháp đó? 58 Định nghĩa tiện, đặc điểm, khả công nghệ? 1.1 Định nghĩa:  Tiện phương pháp gia công cắt gọt thực nhờ chuyển động thơng thường phơi quay tròn tạo thành chuyển động cắt Vc kết hợp với chuyển động tiến dao tổng hợp hai chuyển động tiến dao dọc Sd tiến dao ngang Sng dao thực  Khi tiện trục trơn chuyển động tiến dao ngang Sng = 0, chuyển độc tiến dao dọc ≠ Khi tiện mặt đầu cắt đứt, chuyển động tiến dao dọc Sd = 0, chuyển động tiến dao ngang Sng ≠ 1.2 Đặc điểm:  Tiện phương pháp gia công cắt gọt thông dụng Máy tiện chiếm khoảng 25% 35% tổng số thiệt bị phân xưởng gia công cắt gọt  Nguyên công tiện thường thực loại máy tiện như: máy tiện ren vít vạn năng, máy tiện đứng, máy tiện cụt, máy tiện RW, máy tiện tự động, máy tiện CNC, v.v… Ngồi tiện thực loại máy khác như: máy khoan, máy phay, máy doa …  Dụng cụ cắt tiện gọi dao tiện Dao tiện có nhiều loại dao như: dao đầu thẳng, dao đầu cong, dao vai, dao khỏa mặt đầu, dao tiện lỗ, dao tiện định hình v.v… 1.3 Khả cơng nghệ:  Khả tạo hình:  Tiện gia cơng nhiều loại bề mặt tròn xoay khác như: tiện mặt ngoài, tiện lỗ, tiện mặt đầu, tiện cắt đứt, tiện ren ngồi, tiện ren trong, tiện cơng ngồi, tiện trong, tiện định hình…  Khả đạt độ xác gia cơng tiện:  Độ xác nguyên công tiện phụ thuộc vào yếu tố sau:  Độ xác máy: Độ đảo trục chính, độ song song sống trượt với đường tâm trục chính, độ đồng tâm ụ động trục chính, v.v…  Tình trạng dao cụ  Trình đồ tay nghề công nhân  Khi gia công máy tiện CNC chất lượng ngun cơng phụ thuộc vào kỹ kỹ xảo người thợ so với tiện máy vạn  Độ xác gia cơng phụ thuộc vào bảng 9.1 (Sách CN CTM 1/246)  Độ xác vị trí tương quan độ đồng tâm bậc trục, độ đồng tâm mặt mặt phụ thuộc vào phương pháp gá đặt phơi, độ xác máy đặt 0.01 mm  Khi tiện ren độ xác đạt cấp 7, Ra= 2.5 – 1.25 micro mét Trình bày dạng gia công tiện thô, bán tinh, tinh mỏng trang thiết bị phục vụ cho phương pháp gia công  Tiện thơ: bước gia cơng phá, mục đích bóc bề mặt ngồi xấu xí phơi rỗ, dính cát, biến cứng có sai lệch lớn, phát khuyết tật  Chiều sâu cắt lấy từ 4:6(mm)  Máy dùng để gia cơng thơ cần có độ cơng suất lớn, độ cứng vững cao để đạt suất cao độ xác khơng càn Khi khối lượng cơng việc ít, việc gia cơng phá phân cơng số máy cũ phân xưởng  Để tiện thơ mặt ngồi thì ta cắt theo lớp, đoạn cắt phối hợp  Cắt theo lớp lực cắt nhỏ, biến dạng hệ thống nhỏ nên độ cứng vững cao, đạt độ xác cao suất thấp tổng đoạn đường di chuyển dao lớn  Khi cắt theo đoạn, đoạn không cắt lần mà phải phân chia nhiều lần cắt, lượng dư lớn không đều, lực cắt lớn, biến dạng hệ thống lớn nên độ cứng vững thấp, nhiên phương pháp cho suất cao  Phương pháp cắt phối hợp để khắc phục nhược điểm phương pháp  Tiện bán tinh: q trình gia cơng tiến hành trước tiện tinh, để cắt bỏ bậc gồ ghề nhiều chi tiết, để hỗ trợ cho trình tiện tinh  Chiều sâu cắt lấy từ 2:4(mm)  Khi tiện bán tinh nên chọn chiều sâu cắt t cho nhiệt cắt không lớn ảnh hưởng đến chất lượng độ xác gia cơng chọn s theo quan điểm bao đảm độ nhám bề mặt không nhỏ gây tượng trượt vượt rung động ảnh hưởng đến chất lượng nâng suất dùng dao thép hợp kim với vận tốc vừa  Tiện tinh mỏng:  Để gia công lần cuối, dùng phương pháp tiện tinh mỏng dao hợp kim cứng dao kim cương có lưỡi cắt mài cẩn thận để đạt độ thẳng độ bóng lưỡi cắt dao  Chế độ cắt tiện tinh mỏng có lượng chạy dao chiều sâu cắt nhỏ vận tốc cắt lớn Khi gia cơng hợp kim nhơm, tốc độ cắt đạt từ 1000:1500m/ph; hợp kim đồng V=300:450m/ph; kim loại khác V=200:250m/ph  Khi tiện mỏng dao kim cương khơng cần dùng dung dịch trơn nguội cần dùng dao hợp kim cứng cần thiết phải có khả chịu nhiệt  Máy trang bị tiện tinh mỏng phải có độ xác độ cứng vững cao  Đây phương pháp gia công với vật liệu kim loại màu với vật liệu khơng thể mài phoi mài dính kết vào bề mặt làm việc đá mài, làm khả cắt gọt chúng So sánh tiện lỗ với phương pháp khoan, khoét, doa  Tiện lỗ có suất thấp khoan, khoét, doa lại có khả đảm bảo yêu cầu kĩ thuật cao  Tiện lỗ ta gia cơng loại lỗ lớn, lỗ phi tiêu chuẩn, lỗ tạo đúc, rèn, dập sẵn, lỗ cơn, lỗ bậc, lỗ có rãnh, lỗ khơng thơng định hình  Các chi tiết tiện lỗ phải có kết cấu dạng tròn xoay, không cồng kềnh hay lớn khối lượng khối tâm phân bố không xa so với lỗ gia cơng để tránh tình trạng gây lực qn tính lý tâm lớn, lỗ khơng q sâu nhỏ hạn chế kích thước độ cứng vững dao  Chuẩn định vị tiện lỗ mặt ngồi mặt ngồi kết hợp với mặt đầu  Dao tiện lỗ phải có góc sau α lớn so với góc sau α dao tiện thường gá dao cao tâm chi tiết  Tiện lỗ gia cơng loại máy tiện, máy phay, máy doa Tiện lỗ Khoan Khoét Doa _Là phương pháp gia công tạo lỗ chủ yếu thực máy tiện, máy doa, máy phay máy khoan _Là phương pháp tạo lỗ từ phôi đặc máy khoan, tiện máy phay vạn _Là phương pháp gia công mở rộng lỗ máy khoan, máy tiện, máy phay doa nhằm: _Là phương pháp gia công tinh lỗ khoan, khoét tiện Gồm: doa cưỡng bức, doa tùy động +Nâng cao độ xác chất lượng bề mặt +Chuẩn doa _Dao tiện lỗ có góc lớn dao tiện thường gá cao tâm để giảm ma sát mặt sau dao với bề _Mũi khoan thường có độ cứng vững thấp, gồm phận: bị cho _Dao khoét có nhiều mũi cắt dao khoan có độ cứng vững cao mũi khoan _Dao doa có lưỡi cắt thường phân bố khơng đối xứng, góc trước lớn nên cắt phơi mỏng (Ngồi có dao doa mặt lỗ gia cơng +Phần cán hình trụ giảm rung lắp vào đầu động kẹp mũi khoan tay: dao doa tăng dùng để doa lỗ phi tiêu chuẩn; dao có lưỡi cắt thẳng xoắn để doa lỗ tiêu chuẩn +Phần thân dùng để truyền moment xoắn dẫn dung dịch trơn nguội tới phần cắt +Phần cắt _Tiện lỗ có hiệu lỗ có đường kính phi tiêu chuẩn, lỗ to, ngắn; lỗ tạo thô sẵn phương pháp đúc rèn _Khoan có khả tạo lỗ cho đường kính từ 0.1 đến 80mm Trong sản xuất hàng loạt người ta thường tạo lỗ thô ban đầu đúc mở rộng lỗ để đạt kích thước _Kht gia công lỗ trụ, lỗ bậc, lỗ côn mặt đầu vng góc với tâm lỗ tùy theo kết cấu dao _Chỉ nên doa lỗ có đường kính 80mm Không nên doa lỗ ngắn, không nên doa vật cứng mềm _Độ xác khơng cao rung động q trình tiện lỗ _Độ xác tương đối thấp (cấp 12÷13, Ra = 3.2 ÷ 3.5 𝜇𝑚) _Độ xác cao _Độ xác cao khoan (cấp (cấp ÷ 9, Ra = 10÷12, Ra = 2.5 ÷ 0.63 ÷ 1.25 𝜇𝑚) 10 𝜇𝑚) Trình bày phương pháp gá đặt máy tiện, ưu nhược điểm chúng Khi gá đầu mâm cặp, đầu chống tâm, cần làm để tránh siêu định vị?  Phương pháp rà gá: có trường hợp: Rà gá trực tiếp máy rà theo dấu vạch sẵn  Theo phương pháp này, người công nhân dùng mắt kết hợp với dụng cụ khác đồng hồ so, mũi rà, bàn rà hệ thống kính quang học (trên máy doa tọa độ) để xác định vị trí chi tiết so với máy dụng cụ cắt  Ưu điểm phương pháp này:  Có thể đạt độ xác từ thấp đến cao, từ 0,005 đến 0,001 mm (bằng đồng hồ so)  Có thể tận dụng phơi xác (như phơi đúc) cách linh động phân bố lượng dư  Loại trừ ảnh hưởng dao mòn chi tiết rà gá  Không cần đồ gá phức tạp  Nhược điểm phương pháp:  Tốn nhiều thời gian rà vạch dấu  Đòi hỏi thợ có tay nghề cao  Đường vạch dấu có chiều rộng, nên rà theo đường vạch dấu gây sai số, xác từ 0,2 – 0,5 mm  Do phương pháp dùng sản xuất đơn loạt nhỏ, trường hợp bề mặt phôi thô, không dùng đồ gá  Phương pháp tự động đạt kích thước:  Là phương pháp mà dụng cụ cắt có vị trí tương quan cố định so với vật gia công (tức vị trí điều chỉnh trước) Vị trí đảm bảo cố định nhờ cấu định vị đồ gá máy, dao điều chỉnh sẵn  Ưu diểm phương pháp là:  Đảm bảo độ xác gia cơng, giảm phế phẩm, độ xác phụ thuộc vào trình độ tay nghề  Năng suất cao, cắt lần, không tốn thời gian cắt thử  Nhược điểm:  Phí tổn cơng việc hiệu chỉnh máy vượt q hiệu phương pháp mang lại  Phí tổn chế tạo phơi xác khơng bù lại số chi tiết gia cơng q  Nếu chất lượng dụng cụ, máy thấp, mau mòn kích thước điều chỉnh bị phá vỡ nhanh, phải điều chỉnh lại, gây tốn kém, phiền phức Nếu điều chỉnh tay phí tổn thời gian tăng lên độ xác thấp  Phương pháp thường áp dụng cho sản xụất hàng loạt hàng khối 4.2 Khi gá đầu mâm cặp, đầu chống tâm cần làm để tránh siêu định vị?  Siêu định vị xảy chi tiết bị khống chế bậc tự do, có nghĩa bậc tự bị lặp lại BỔ SUNG THÊM Trình bày phương pháp gia cơng mặt ngồi, máy tiện? a) Khái nệm: - Trong kỹ thuật người ta dùng nhiều chi tiết có mặt cơn, bề mặt dùng để lắp ghép, để định vị, để cải thiện kết cấu chi tiết để tăng tính thẩm mỹ - Mặt đặc trưng yếu tố bản: + Góc cơn: góc tạo hai đường sinh đối xứng qua trục mặt + Góc nghiêng: góc tạo đường tâm trục đường sinh mặt côn + Độ côn: độ côn xác định theo công thức: 𝐷−𝑑 k= 𝑙 đó: D đường kính lớn mặt d đường kính đầu mút nhỏ mặt côn l chiều dài mặt côn + Độ nghiêng: độ nghiêng xác định theo công thức 𝐷−𝑑 Y= 2𝑙 b) Gia công chi tiết côn cách tiến dao kết hợp tay - Nguyên lý: Mặt côn gia công cách dùng tay thực tiến dao dọc kết hợp tiến dao ngang thông qua tay quay bàn xe giao Độ xác định hai kích thước chuẩn đường kính đầu mút lớn đường kính đầu mút nhỏ - Đặc điểm: + dễ thực hiện, không yêu cầu dụng cụ, đồ gá phức tạp + độ xác khơng có + thường dùng để gia công mặt côn chuyển tiếp chi tiết dạng trục - Kỹ thuật: Trong trình tiện cắt người ta đồng thời tiến dao theo hai hướng: ngang cách quay tay quay bàn dao ngang dọc cách quay tay quay bàn xe dao c) Gia công chi tiết côn dao rộng - Nguyên lý Dùng dao có lưỡi cắt thẳng chiều dài lớn cắt lưỡi cắt nghiêng lượng nửa góc so với trục quay chi tiết - Đặc điểm + đơn giản, dễ thực với độ xác cao + độ xác phụ thuộc vào lưỡi cắt dao dưỡng so dao + dùng để gia công chi tiết có chiều dài bé 20-25 mm - Kỹ thuật Để có mặt xác lưỡi cắt phải có chiều dài lớn chiều dài mặt côn cần gia công phải thẳng Để xác định độ côn người ta dùng dưỡng so dao gá, dưỡng áp sát vào mặt trụ theo đường sinh, điều chỉnh dao cho lưỡi cắt trùng khít song song với cạnh lại dưỡng Sau điều chỉnh góc nghiêng xong, bỏ dưỡng tiến hành cắt Khi cắt người ta thực tiến dao ngang tiến dao dọc tùy theo góc d) Gia cơng chi tiết cách xoay ổ dao - Nguyên lý Mặt côn gia công nhờ vào chuyển động dao theo phương nghiêng so với trục quay chi tiết Việc tiến dao thực ổ dao xoay góc nửa góc - Đặc điểm + phức tạp phải tính tốn, điều chỉnh xoay ổ dao + độ xác mặt phụ thuộc vào độ xác mặt chia ổ dao + dùng để gia cơng bề mặt có độ dài khoảng 100 mm - Dao gá ổ dao, thả lỏng hai vít kẹp ổ dao trên, xoay ổ dao góc với góc nghiêng mặt côn ( xoay phải hay xoay trái tùy theo hướng nghiêng mặt cơn), góc nghiêng xác định vạch thị khắc đế quay bàn dao ngang Dao tiến tay cách quay tay quay ổ dao Để tiện chi tiết có độ xác cao e) Gia công chi tiết thước côn - Nguyên lý Mặt côn gia công nhờ vào chuyển động dao theo phương nghiêng so với trục quay chi tiết Việc tiến dao thực bàn xe dao (tiến dao dọc), quỹ đạo dao định trượt dẫn hướng cho bàn dao trên, lắp cứng máy, gọi thước côn 10 TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA CƠ KHÍ MÁY BỘ MÔN CNCTM - ĐỀ THI CUỐI KỲ HỌC KỲ NĂM HỌC 2015-2016 Môn: Công nghệ chế tạo máy Mã môn học: MMAT431525 Đề số/Mã đề: 01 Đề thi có 02 trang Thời gian: 60 phút Khơng sử dụng tài liệu Câu 1: (3 điểm) Cho chi tiết dạng Hình 1, mặt đầu gia công Hãy vẽ sơ đồ gá đặt để khoét, doa hai lỗ d1, d2 với hai phương án: a) Gia công hai lỗ lần gá b) Gia công hai lỗ hai lần gá c) Với sơ đồ gia công hai lỗ lần gá vẽ câu a, xét theo phương, chiều lực kẹp tốt chưa? Giải thích d1 d2 Câu 2: (2 điểm) Hình Tại khoan ta cần sử dụng bạc dẫn hướng? Khi khơng cần sử dụng bạc dẫn hướng khoan lỗ? Cho sơ đồ gá đặt để phay hai mặt Hình 2, định vị phiến tì vào mặt A hai chốt trụ, trám vào lỗ d, d1 Hãy trả lời câu hỏi sau: a) Thành lập cơng thức tính sai số chuẩn cho kích thước L, cho biết dung sai chốt trụ c , dung sai lỗ l , khe hở lỗ chốt phân bố hai phía min (vẽ hình) b) Cho kích thước chốt trụ  2000,02 Ghi sai lệch chế tạo lỗ 20 chi tiết cho sai số chuẩn L 0,06 Biết Δmin = 0,01 c) Thành lập công thức tính lực kẹp cần thiết Wct để thắng lực vòng Pz, cho biết diện tích tiếp xúc mặt A với đồ định vị hình vành khăn có đường kính ngồi D đường kính lỗ d, hệ số ma sát f (bỏ qua ma sát mỏ kẹp) l L Câu 3: (3 điểm) d d1 D Pz Pz Wct A Hình Câu 4: (2 điểm) Cho sơ đồ phay lăn bánh trụ thẳng Hình Hãy thực yêu cầu sau: a) Thêm đầy đủ chuyển động tạo hình gọi tên chúng (bỏ qua chuyển động tiến dao hướng kính để ăn hết chiều sâu rãnh răng) b) Tính số vòng quay phơi bánh cho: số bánh cần phay 40; dao quay 120 vòng/phút; dao có đầu mối Hình Ghi chú: Cán coi thi khơng giải thích đề thi Số hiệu: BM1/QT-PĐBCL-RĐTV Trang Chuẩn đầu học phần (về kiến thức) [G1.1]: Trình bày phương pháp thiết kế quy trình cơng nghệ gia cơng chi tiết máy, lựa chọn trang bị chế độ công nghệ phù hợp [G2.1]: Trình bày tầm quan trọng điển hình hóa q trình cơng nghệ sản xuất khí Trình bày quy trình cơng nghệ gia cơng chi tiết điển dạng hộp, dạng càng, dạng trục, dạng bạc, bánh [G1.3]: Trình bày phương pháp tổng quát để thiết kế đồ gá chun dùng gia cơng khí phận đồ gá [G1.4]: Tính tốn sai số chế tạo đồ gá, tính lực kẹp cần thiết cấu kẹp chặt Nội dung kiểm tra Câu 1, Câu Câu Ngày tháng năm 2015 Thông qua môn (ký ghi rõ họ tên) Số hiệu: BM1/QT-PĐBCL-RĐTV Trang ĐÁP ÁN MÔN CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY – Thi ngày 24/12/2105 Câu 1: a) Gia công hai lỗ lần gá 1,0 đ W b) Gia công hai lỗ hai lần gá - Gia công lỗ d1 W 0,5 đ - Gia công lỗ d2 W 0,5 đ 1,0 đ c) Với sơ đồ vẽ câu a phương chiều lực kẹp chưa tốt vì: - Khơng vng góc khơng hướng vào mặt định vị phiến tỳ mặt đầu - Khơng phương, chiều với lực cắt (lực dọc trục khoét, doa) trọng lực chi tiết Câu 2: - - Cần sử dụng bạc dẫn hướng khoan vì: 1,0 đ  Giúp xác định xác vị trí lỗ cần khoan cách nhanh chóng  Tăng độ cứng vững cho mũi khoan từ giúp khoan xác vị trí cần khoan mà khơng bị chệch Có thể khơng cần sử dụng bạc dẫn hướng 1,0 đ trường hợp có khoan mồi (dùng mũi khoan to, 2max ngắn, độ cứng vững cao để khoan mồi) c/2 l/2 Câu 3: a) Thành lập công thức tính sai số chuẩn cho L Sai số chuẩn L lượng dao động lớn tâm lỗ, lượng dao động max xảy đường kính chốt đường kính lỗ max, chốt lỗ đồng tâm khe hở phân bố bằng: max = c/2 + l/2 + min 0,5 đ Số hiệu: BM1/QT-PĐBCL-RĐTV min dcmin max dlmax Vẽ hình: 0,5 đ Trang Hai trường hợp xấu lỗ lệch phải trái lượng dịch chuyển lớn tâm lỗ 2max , sai số chuẩn L 2max bằng: c(L) = 2max = c + l + 2min 0,5 đ b) Theo đề bài, sai số chuẩn L 2max = 0,06, kích thước chốt trụ  2000,02 , Δmin = 0,01 Vì ta có: Sai lệch lỗ:  200,04 0,5 đ 0,02 c) Dưới tác dụng lực vòng Pz chi tiết có xu hướng quay quanh chốt trụ Phương trình cân momen: D3  d K  Pz L  Pz ( L  l )   Wct f D d2 0,5 đ  Wct  0,5 đ 3KPz  L  l   D  d  f  D3  d  Câu 4: a) Gọi tên chuyển động 0,5 đ nd: chuyển động quay dao nc: chuyển động quay bánh (phôi) S: chuyển động tịnh tiến dao nhằm cắt hết chiều dày bánh b) Tính số vòng quay phơi: 1,0 đ n Z Zd  ph suy ra: n ph  nd d = 120(2/40) = vòng/ph Z ph Z ph nd Vẽ hình : 0,5 đ Số hiệu: BM1/QT-PĐBCL-RĐTV Trang ĐẠI HỌC SƢ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM KHOA CƠ KHÍ MÁY BỘ MƠN: CN CHẾ TẠO MÁY ĐỀ THI MÔN: CN CHẾ TẠO MÁY Mã mơn học: 1225090 ĐỀ SỐ 01 Đề thi có 01 trang Thời gian: 60 phút KHÔNG ĐƯC SỬ DỤNG TÀI LIỆU Câu 1:(3 điểm) Cho sơ đồ gá đặt gia công lỗ thứ hai chi tiết nhƣ hình (lỗ thứ mặt đầu gia công rồi) a) Hãy điểm chƣa hợp lý chƣa tốt định vị lực kẹp phƣơng án gá đặt b) Vẽ lại sơ đồ gá đặt tốt c) Thành lập công thức tính lực kẹp cần thiết cho chi tiết với sơ đồ gá đặt sửa câu b Cho hệ số ma sát chi tiết phiến tỳ f (Bỏ qua tác dụng lực P0 ma sát miếng kẹp với chi tiết) Mx Hình Po Phiến tỳ Wct L Câu 2: (3 điểm) a) Cho chi tiết nhƣ hình có trình tự gia công nguyên công đầu nhƣ sau: - Nguyên công 1: Phay mặt I - Nguyên công 2: Phay hai mặt II - Nguyên công 3: Khoét, doa lỗ III Hãy vẽ sơ đồ gá đặt (không cần kích thƣớc) để gia cơng cho ba ngun cơng II cho chi tiết đạt đƣợc độ song song mặt I, II mặt trụ IV b) Dùng ký hiệu định vị để thể chuẩn tinh thống cho chi tiết hình IV II III (4 lỗ) I Hình Câu 3: (4 điểm) Cho sơ đồ phay hai mặt A, B nhƣ hình Chi tiết đƣợc định vị phiến tỳ mặt đầu chốt trụ, trám 0,021 hai lỗ Chốt trụ có kích thƣớc 200,02 , chốt trám có kích thƣớc 160,016 0,033 , lỗ lắp chốt trụ  20 0,027 , lỗ lắp chốt trám 160,018 , kích thƣớc L  120 mm, L1  140 mm Khe hở nhỏ lỗ với chốt trụ chốt L1 A O1  tru tram trám lần lƣợt tru  nhƣ hình vẽ B a) Tính độ khơng song song mặt A, B so với đƣờng tâm hai lỗ O1O2trên suốt chiều dài L1 b) Yêu cầu độ không song song mặt A, B đƣờng tâm hai lỗ O1O2 không 0,03/100 mm Hỏi chi tiết có đạt yêu cầu hay khơng? O2  tram L Hình c) Viết sai lệch trên, dƣới chốt trụ chốt tram trám để đạt độ song song coi tru max   max tram tru    Ngày 18 tháng12 năm 2014 BỘ MÔN CNCTM Số hiệu: BM1/QT-PQLĐTTC-RĐT ĐÁP ÁN CNCTM – THI NGÀY 26/12/2014 Câu 1: (3 điểm) a) Những điểm chƣa hợp lý: (1 điểm) - Phƣơng chiều, điểm đặt lực kẹp chƣa tốt làm lật chi tiết đồng thời hƣớng vào chốt làm chốt nhanh hƣ - Chi tiết cần có thêm chốt tỳ phụ để tăng độ cứng vững khoan, giảm biến dạng chi tiết lực P0 gây b) Sơ đồ gá đặt tốt hơn: (1 điểm) Wct (Hoặc sử dụng thêm phiến tỳ, điểm đặt lực kẹp chỗ khác nhƣng hƣớng vào phiến tỳ đƣợc.) c) Pt cân momen: (1 điểm)  Wct  KM x  Wct fL KM x fL Câu 2: (3 điểm) a) Để mặt I, II IV song song sơ đồ gá đặt ngun cơng nhƣ sau: W W S W NC1 0,5 đ Số hiệu: BM1/QT-PQLĐTTC-RĐT NC2 0,5 đ 1đ 1đ W NC3 (Có thể lật lại dùng mặt II định vị thay mặt I) b) Chuẩn tinh thống Câu 3: (4 điểm) a) Góc xoay chi tiết chốt trụ, trám có khe hở với lỗ: tram tru max   max 0,5 điểm L tru dltru max  d c tru   0, 027 max tram dltram max  d c tram   0, 0225 max 0, 027  0, 0225  0, 0004 0,5 điểm  tg  120 tg  0,5 điểm Độ không song song suốt chiều dài L1: L1tg  140.0,0004  0,056mm b) Yêu cầu độ không song song 0,03/100 mm  0,042/140 mm Mà chi tiết gia công đƣợc 0,056/140 mm chi tiết khơng đạt u cầu điểm 0, 042 0, 042 c) Ta có: L1tg  0, 042  tg    0, 0003 0,5 điểm L1 140 tram tru max   max  L.tg  120.0,0003  0,036 tram Hay tru max   max  0,018 Mà  max  c  l   tru Chốt trụ:  ctru  ltru  2(tru max   )  2(0,018  0)  0,036   ctru  0,036  ltru  0,036  0,021  0,015 Vậy, chốt trụ: dctru  2000,015 0,5 điểm tram Chốt trám:  ctram  ltram  2(tram max   )  2(0,018  0)  0,036   ctram  0,036  ltram  0,036  0,018  0,018 Vậy, chốt trám: dctram  1600,018 Số hiệu: BM1/QT-PQLĐTTC-RĐT 0,5 điểm 1) Ví dụ: Tính sai số chuẩn kích thước M, K H gia cơng lỗ đường kính d, định vị khối V dài + then  số bậc tự bị khống chế (mặt trụ dài khống chế bậc tự do, rãnh then khống chế bậc tự do) Khoảng xê dịch tâm O (OO1) đường kính ngồi D thay đổi từ Dmin đến Dmax lượng dao động gốc kích thước K, chiếu lên phương kích thước thực ta có:  Sai số chuẩn kích thước K:  cK  OO1 cos o  D sin  / (học sinh tự giải theo pp cực đại – cực tiểu)  Sai số chuẩn kích thước M = (Tại sao?)  Sai số chuẩn kích thước H: Lập chuỗi kích thước công nghệ: H = AI (Od) – IR 2) Chi tiết định vị mũi tâm Xác định sai số chuẩn kích thước l1 l2 : - Tính sai số chuẩn kích thước l1: a  x1  x2  l1   l1  a  x1  x2  a  x1  d  cot g 2  c (l1 )  - d cot g  Tính sai số chuẩn kích thước l2: a  y1  y  l   l  y1  y  a  y  a  (L  x ) d  cot g 2    c ( l )   L  d cot g 2  y1  a  L  3) Tính sai số chuẩn kích thước h H: - - Tính sai số chuẩn kích thước h: a  y1  y2  h   h  a  y1  y2 y1  NI  const y2  OI  D sin  / D Nên h  a  NI  IO  (a  NI )  sin  c ( h)  D sin  - Tính sai số chuẩn kích thước H:  a  x1  x2  H   H  a  x1  x2 x1  NI  const D D/2 sin  / D D Nên H  (a  NI )   2 sin  x2  OI  OJ   c (H )  D  D sin   D (1  sin  ) 4) Chi tiết định vị khối V Xác định số bậc tự bị khống chế? Tính sai số chuẩn kích thước h H: DD Wct /2 Wct h H 5) Gia công lỗ ắc piston máy điều chỉnh sẵn, chuẩn định vị mặt trụ N mặt đáy B: - Chi tiết khống chế bậc tự do? - Tính sai số chuẩn kích thước H1 theo pp cực đại-cực tiểu, biết kích thước HδH
- Xem thêm -

Xem thêm: TÀI LIỆU ÔN THI CUỐI KỲ - CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY 1, TÀI LIỆU ÔN THI CUỐI KỲ - CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY 1

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn