ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DỰNG KHÓA 2014-2017 ĐỀ TÀI: CHUNG CƯ PHÚ GIA – QUẬN 2 - TPHCM

15 10 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 07:11

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DỰNG KHÓA 2014-2017 ĐỀ TÀI: CHUNG CƯ PHÚ GIA – QUẬN - TPHCM CHƯƠNG THIẾT KẾ CẦU THANG BỘ TẦNG ĐIỂN HÌNH (TẦNG – TẦNG 4) 4.1 KIẾN TRÚC CẦU THANG 4.1.1 Cấu tạo kiến trúc cầu thang Cầu thang vế Bề rộng vế thang: 1,25 (m) Số bậc: gồm 22 bậc Vế 1: có 11 bậc, kích thước bậc sau hoàn thiện là: bxh = 270x160 (mm) Vế 2: có 11 bậc, có 10 bậc có kích thước sau hồn thiện là: bxh = 270x160 (mm) bậc có kích thước sau hồn thiện là: 270x140 (mm) Cấu tạo lớp bậc thang: Xem hình vẽ GVHDKC: CƠ TRẦN THANH LOAN GVHDTC: THẦY NGUYỄN NGỌC HIẾU 38 SVTH: HỒ ĐẮC MINH MSSV: 14720800280 – LỚP XDLT14 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DỰNG KHÓA 2014-2017 ĐỀ TÀI: CHUNG CƯ PHÚ GIA – QUẬN - TPHCM 4.1.2 Mặt kiến trúc cầu thang 4.1.3 Mặt cắt kiến trúc cầu thang GVHDKC: CÔ TRẦN THANH LOAN GVHDTC: THẦY NGUYỄN NGỌC HIẾU 39 SVTH: HỒ ĐẮC MINH MSSV: 14720800280 – LỚP XDLT14 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DỰNG KHÓA 2014-2017 ĐỀ TÀI: CHUNG CƯ PHÚ GIA – QUẬN - TPHCM 4.2 PHƯƠNG ÁN KẾT CẤU CHO CẦU THANG Cầu thang vế bê tông cốt thép, dạng chịu lực liên kết đầu đối diện với dầm khung dầm chiếu nghỉ 4.3 SƠ BỘ KÍCH THƯỚC CÁC CẤU KIỆN CỦA CẦU THANG 4.3.1 Sơ kích thước thang �1 � �1 � hb  � : � L� : � x3700  105,7 :123,3(mm) �35 30 � �35 30 � Chọn hb = 120(mm) 4.3.2 Sơ kích thước dầm chiếu nghỉ �1 � �1 � hd  � : � L� : � 2500  208,3 : 312,5(mm) 12 � � 12 � � Chọn hd = 300 (mm) bd = 200 (mm) 4.4 KẾT CẤU CẦU THANG 4.4.1 Mặt kết cấu cầu thang GVHDKC: CÔ TRẦN THANH LOAN GVHDTC: THẦY NGUYỄN NGỌC HIẾU 40 SVTH: HỒ ĐẮC MINH MSSV: 14720800280 – LỚP XDLT14 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DỰNG KHÓA 2014-2017 ĐỀ TÀI: CHUNG CƯ PHÚ GIA – QUẬN - TPHCM 4.4.2 Mặt cắt kết cấu cầu thang 4.5 VẬT LIỆU SỬ DỤNG Bê tơng B25 (M350) có Rb = 14,5 MPa; Rbt = 1,05 MPa; Eb = 30x103 MPa Cốt thép CI (Ø < 10) có Rs = Rsc = 225 MPa; Rsw = 175 MPa; Es = 210x103 MPa Cốt thép CIII (Ø ≥ 10) có Rs = Rsc = 365 MPa; Rsw = 290 MPa; Es = 200x103 MPa 4.6 TÍNH TỐN BẢN THANG 4.6.1 Sơ đồ tính thang Cắt dải có bề rộng b = 1(m) để tính tốn dầm gãy khúc có liên kết hai đầu với dầm khung dầm chiếu nghỉ Trong cơng trình, hai vế thang có kích thước chênh lệch khơng nhiều nên cần tính tốn cho vế lấy kết tương tự cho vế lại Để xác định liên kết thang với dầm khung dầm chiếu nghỉ, ta xét tỷ số hd/hs:  Nếu hd/hs < liên kết xem liên kết khớp  Nếu hd/hs ≥3 liên kết xem liên kết ngàm Đây thao tác sơ đồ hóa gần để tính tốn kết cấu bê tơng cốt thép thực tế khơng có liên kết ngàm tuyệt đối khớp tuyệt đối Liên kết thang với dầm liên kết nửa cứng GVHDKC: CÔ TRẦN THANH LOAN GVHDTC: THẦY NGUYỄN NGỌC HIẾU 41 SVTH: HỒ ĐẮC MINH MSSV: 14720800280 – LỚP XDLT14 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DỰNG KHÓA 2014-2017 ĐỀ TÀI: CHUNG CƯ PHÚ GIA – QUẬN - TPHCM Đối với đồ án tỷ số h d/hs = 500/120 = 4,1>3  liên kết ngàm Nhưng thực tế cầu thang cấu kiện thi cơng khơng lúc với cột, dầm, sàn dẫn đến việc xử lý liên kết thang với dầm thang vị trí neo cốt thép khơng đảm bảo độ ngàm cứng Cầu thang hệ thống giao thơng đứng cơng trình, xảy cố bất thường cháy nổ, hoả hoạn, động đất… nơi lối hiểm (thang máy không dùng trường hợp này), tải trọng tăng lúc bình thường nhiều, tính an toàn cầu thang cần đảm bảo tối đa Ta ưu tiên sử dụng sơ đồ đầu khớp Tuy nhiên sơ đồ đầu khớp khơng hồn toàn diễn tả với làm việc cầu thang thực tế thang dầm thang làm việc nên liên kết khớp khơng hồn tồn mà có xu hướng làm việc liên kết ngàm (nhưng khơng phải ngàm tuyệt đối) Do đó, gối tồn giá trị mô men Để đảm bảo tính thẩm mỹ cầu thang giai đoạn sử dụng (khơng cho nứt gối, thực tế cầu thang bị nứt gối dẫn đến lớp gạch lót bong nên khơng cho phép nứt cầu thang) nên thiết kế, tính tốn cần bố trí thêm thép cấu tạo chịu mơ men gối Sinh viên chọn sơ đồ tính cầu thang hai đầu khớp để giải nội lực, để thiên an toàn, sinh viên xét sơ đồ tính sau để tìm nội lực nguy hiểm Sau lấy 40% giá trị momen max nhịp tính cho momen gối 4.6.2 Tải trọng tác dụng lên thang 4.6.2.1 Bản thang xiên (q1tt) Tĩnh tải: (g1tt) Lớp đá granit dày 20: (gtc = 0,5 kN/m2) g  tt d nxg tc x(b d  h d ) b h b b  1,1x0,5x(0, 27  0,16) 0, 25  0,16 2  0,80(kN / m ) Lớp vữa lót dày 20: (γ = 18kN/m3) nxxx(b b  h b ) 1,3x18x0,02x(0, 25  0,16) g ttvl    0,65(kN / m ) 2 2 bb  h b 0, 25  0,16 Lớp gạch thẻ xây bậc: (γ = 18kN/m3) 1 nxx x(b b  h b ) 1,1x18x x(0, 25  0,16) 2 g gtt    1,33(kN / m ) b 2b  h 2b 0, 252  0,162 Bản BTCT dày 120: (γ = 25kN/m3) g bttt  nxx  1,1x25x0,12  3,30(kN / m ) Lớp vữa trát dày 15: (γ = 18kN/m3) g ttvt  nxx  1,3x18x0,015  0,35(kN / m ) Tĩnh tải phân bố dải thang xiên có bề rộng 1m: GVHDKC: CÔ TRẦN THANH LOAN GVHDTC: THẦY NGUYỄN NGỌC HIẾU 42 SVTH: HỒ ĐẮC MINH MSSV: 14720800280 – LỚP XDLT14 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DỰNG KHÓA 2014-2017 ĐỀ TÀI: CHUNG CƯ PHÚ GIA – QUẬN - TPHCM g1tt  (q dtt  q vltt  q gtt  q bttt  q ttvt )x1 g1tt  (0,80  0,65  1,33  3,30  0,35)x1  6, 43(kN / m) Hoạt tải: (ptt) Hoạt tải phân bố dải thang xiên có bề rộng 1m: p tt  nxp tc x1  1, 2x3x1  3,6(kN / m) Tổng tải trọng tác dụng lên thang nghiêng có bề rộng 1m: q1tt  g1tt  p tt  6, 43  3,6  10,03(kN / m) 4.6.2.2 Bản chiếu nghỉ (q2tt) Tĩnh tải: (g2tt) Lớp đá granit dày 20: (gtc = 0,5 kN/m2) g dtt  nxg tc  1,1x0,5  0,55(kN / m ) Lớp vữa lót dày 20: (γ = 18kN/m3) g ttvl  nxx  1,3x18x0,02  0, 47(kN / m ) Bản BTCT dày 120: (γ = 25kN/m3) g bttt  nxx  1,1x25x0,12  3,30(kN / m ) Lớp vữa trát dày 15: (γ = 18kN/m3) g ttvt  nxx  1,3x18x0,015  0,35(kN / m ) Tĩnh tải phân bố dải chiếu nghỉ có bề rộng 1m: g 2tt  (q dtt  q ttvl  q bttt  q ttvt )x1 g 2tt  (0,55  0, 47  3,30  0,35)x1  4,67(kN / m) Hoạt tải: (ptt) Hoạt tải phân bố dải chiếu nghỉ có bề rộng 1m: p tt  nxp tc x1  1, 2x3x1  3,6(kN / m) Tổng tải trọng tác dụng lên chiếu nghỉ có bề rộng 1m: q 2tt  g 2tt  p tt  4,67  3,6  8, 27(kN / m) 4.6.3 Xác định nội lực thang Sơ đồ tính GVHDKC: CƠ TRẦN THANH LOAN GVHDTC: THẦY NGUYỄN NGỌC HIẾU 43 SVTH: HỒ ĐẮC MINH MSSV: 14720800280 – LỚP XDLT14 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DỰNG KHĨA 2014-2017 GVHDKC: CƠ TRẦN THANH LOAN GVHDTC: THẦY NGUYỄN NGỌC HIẾU 44 ĐỀ TÀI: CHUNG CƯ PHÚ GIA – QUẬN - TPHCM SVTH: HỒ ĐẮC MINH MSSV: 14720800280 – LỚP XDLT14 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DỰNG KHÓA 2014-2017 ĐỀ TÀI: CHUNG CƯ PHÚ GIA – QUẬN - TPHCM Tải trọng tác dụng lên thang từ mơ hình Etabs V9.7.4: q(kN/m) Biểu đồ momen giải từ phần mềm Etabs V9.7.4 (Đơn vị: kN.m) Biểu đồ lực cắt giải từ phần mềm Etabs V9.7.4 (Đơn vị: kN) GVHDKC: CÔ TRẦN THANH LOAN GVHDTC: THẦY NGUYỄN NGỌC HIẾU 45 SVTH: HỒ ĐẮC MINH MSSV: 14720800280 – LỚP XDLT14 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DỰNG KHÓA 2014-2017 ĐỀ TÀI: CHUNG CƯ PHÚ GIA – QUẬN - TPHCM 4.6.4 Tính tốn bố trí cốt thép thang Từ cấp độ bền bê tơng B25 nhóm cốt thép CIII ta tra Phụ lục – trang 385, Kết cấu bê tông cốt thép tập Cấu kiện – Võ Bá Tầm, Nhà xuất Đại học quốc gia TPHCM tìm αR ξR  R  0, 405 B25 � � � �� CIII �  R  0,563 � 4.6.4.1 Tính tốn cốt thép nhịp: Momen M = Mmax = 19,51 (kN.m) Tiết diện bxh = 1000x120 (mm) a = 25 (mm), ho = h – a = 120 – 25 = 95 (mm) m  M 19,51x106   0,149   R R b bh 02 14,5x1000x952     2 m    2x0,149  0,162 Diện tích cốt thép: R b bh 0,162x14,5x1000x95 As    611,38(mm ) Rs 365 Chọn cốt thép: 10a120, A sc  654(mm ) �A s Kiểm tra hàm lượng cốt thép: A sc 654  x100%  x100%  0,69% bh 1000x95 0,1%   � � max  R R b 0,563x14,5  x100%  2, 24% Rs 365 Vậy hàm lượng cốt thép thỏa mãn Kiểm tra lại h0:  10 h  h  a bv   120  15   100(mm)  95(mm) Thỏa mãn 2 4.6.4.2 Tính tốn cốt thép gối: Momen M = 40%Mmax = 40%x19,51 = 7,8 (kN.m) Tiết diện bxh = 1000x120 (mm) a = 25 (mm), ho = h – a = 120 – 25 = 95 (mm) M 7,8x106 m    0,060   R R b bh 02 14,5x1000x952     2 m    2x0,060  0,062 Diện tích cốt thép: R b bh 0,062x14,5x1000x95 As    233,99(mm ) Rs 365 GVHDKC: CÔ TRẦN THANH LOAN GVHDTC: THẦY NGUYỄN NGỌC HIẾU 46 SVTH: HỒ ĐẮC MINH MSSV: 14720800280 – LỚP XDLT14 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DỰNG KHÓA 2014-2017 ĐỀ TÀI: CHUNG CƯ PHÚ GIA – QUẬN - TPHCM Chọn cốt thép: 10a200, A sc  393(mm ) �A s Kiểm tra hàm lượng cốt thép: A sc 393  x100%  x100%  0, 41% bh 1000x95 0,1%   � � max  R R b 0,563x14,5  x100%  2, 24% Rs 365 Vậy hàm lượng cốt thép thỏa mãn Kiểm tra lại h0:  10 h  h  a bv   120  15   100(mm)  95(mm) Thỏa mãn 2 4.6.4.3 Kiểm tra khả chịu cắt thang Cơ sở tính tốn áp dụng theo mục 2.9.3.1 CHƯƠNG – THIẾT KẾ SÀN TẦNG ĐIỂN HÌNH (TẦNG 3) Lực cắt lớn nhất: QA = Qmax = 19,02 (kN) Kiểm tra điều kiện áp dụng phương pháp tính tốn thực hành: Q A �0,7Q bt Asw =  φw1 = β = 0,01; bê tông nặng (theo dẫn 6.2.3.2 TCVN 5574 – 2012) Rb = 14,5 (MPa) b1    R b   0,01x14,5  0,855 Q bt  0,3x1x0,855x14,5x1000x95  353328,75(N)  353,33(kN) Q A  18,67(kN)  0,7Q bt  0,7x353,33  247,33(kN) , thỏa mản điều kiện áp dụng phương pháp tính tốn thực hành Kiểm tra điều kiện chịu cắt thang: Q A �Q  0,5b4 (1  n )R bt bh φb4 = 1,5; bê tông nặng (theo dẫn 6.2.3.4 TCVN 5574 – 2012) n n φ : hệ số xét đến ảnh hưởng lực dọc, φ = (bỏ qua lực dọc sàn) Rbt = 1,05 (MPa) b = 1000 (mm) h0 = 95 (mm) Q0  0,5x1,5x(1  0)x1,05x1000x95  74812,5(N)  74,8(kN) Q A  19,02(kN)  Q0  74,8(kN) Kiểm tra ta thấy thỏa mãn điều kiện Vậy thang đủ khả chịu cắt 4.6.4.4 Bố trí cốt thép thang (Xem vẽ KC - 2) 4.7 TÍNH TỐN DẦM CHIẾU NGHỈ 4.7.1 Sơ đồ tính dầm chiếu nghỉ GVHDKC: CÔ TRẦN THANH LOAN GVHDTC: THẦY NGUYỄN NGỌC HIẾU 47 SVTH: HỒ ĐẮC MINH MSSV: 14720800280 – LỚP XDLT14 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DỰNG KHÓA 2014-2017 ĐỀ TÀI: CHUNG CƯ PHÚ GIA – QUẬN - TPHCM Sơ đồ tính dầm đơn giản nhịp chịu tải phân bố đều, liên kết hai đầu dầm chiếu nghỉ với cột liên kết khớp (1 khớp cố định, khớp di động) 4.7.2 Tải trọng tác dụng lên dầm chiếu nghỉ Trọng lượng thân dầm: g d  nxxbxh  1,1x25x0, 2x0,3  1,65(kN / m) Tải trọng tường xây dầm: g t  nxg tct xh t  1,1x3,3x(1,74  0,4)  4,86(kN / m) Phản lực gối tựa thang truyền vào phân bố mét dài dầm chiếu nghỉ: g bt  19,02(kN / m) Phản lực gối tựa thang giải từ phần mềm Etabs V9.7.4 Vậy tải trọng phân bố dầm chiếu nghỉ: q  g d  g t  g bt  1,65  4,86  19,02  25,53(kN / m) 4.7.3 Xác định nội lực dầm chiếu nghỉ GVHDKC: CÔ TRẦN THANH LOAN GVHDTC: THẦY NGUYỄN NGỌC HIẾU 48 SVTH: HỒ ĐẮC MINH MSSV: 14720800280 – LỚP XDLT14 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DỰNG KHÓA 2014-2017 ĐỀ TÀI: CHUNG CƯ PHÚ GIA – QUẬN - TPHCM Momen lớn nhịp: qL2 25,53x2,52 M max    19,95(kN.m) 8 Lực cắt lớn gối: qL 25,53x2,5 Q max    31,91(kN) 2 4.7.4 Tính tốn bố trí cốt thép dầm chiếu nghỉ Từ cấp độ bền bê tơng B25 nhóm cốt thép CIII ta tra bảng tìm α R ξR  R  0, 405 B25 � � � �� CIII �  R  0,563 � 4.7.4.1 Tính tốn cốt thép dọc Momen M = Mmax = 19,95 (kN.m) Tiết diện bxh = 200x300 (mm) Giả thiết: a = 40 (mm), ho = h – a = 300 – 40 = 260 (mm) m  M 19,95x106   0,101   R R b bh 02 14,5x200x2602 GVHDKC: CÔ TRẦN THANH LOAN GVHDTC: THẦY NGUYỄN NGỌC HIẾU 49 SVTH: HỒ ĐẮC MINH MSSV: 14720800280 – LỚP XDLT14 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DỰNG KHÓA 2014-2017 ĐỀ TÀI: CHUNG CƯ PHÚ GIA – QUẬN - TPHCM     2 m    2x0,101  0,107 Diện tích cốt thép: R b bh 0,107x14,5x200x260 As    221,04(mm ) Rs 365 Chọn cốt thép: 216, Asc  402(mm ) �A s Kiểm tra hàm lượng cốt thép:  Asc 402 x100%  x100%  0,77% bh 200x260 0,1%   � � max  R R b 0,563x14,5  x100%  2, 24% Rs 365 Vậy hàm lượng cốt thép thỏa mãn Kiểm tra lại h0:  16 h  h  a bv   300  25   267(mm)  260(mm) Thỏa mãn 2 4.7.4.2 Tính tốn cốt thép đai Tính tốn cốt thép đai cho dầm dựa sở dẫn 6.2.3 TCVN 5574 : 2012 – Kết cấu bê tông bê tông cốt thép – Tiêu chuẩn thiết kế Trong tính tốn thực hành ta áp dụng phương pháp tính tốn thực hành GS Nguyễn Đình Cống đề xuất dựa sở vận dụng trực tiếp quy định tiêu chuẩn nhằm đơn giản hóa số phép tính Phương pháp chủ yếu để tính tốn dầm, sàn, cột thơng thường có lực cắt không lớn Điều kiện để áp dụng phương pháp là: Q A �0,7Q bt Trong đó: QA: lực cắt lớn phạm vi tiết diện xét Q bt  0,3w1b1R b bh φw1: hệ số xét đến ảnh hưởng cốt thép đai vng góc với trục dọc cấu kiện, xác định sau: w1  min(1  5s w ;1,3) s  Es A ;  w  sw Eb bs b1    R b Es; Eb: modul đàn hồi cốt thép đai bê tơng Asw: diện tích tiết diện ngang lớp cốt thép đai s: khoảng cách lớp thép đai theo phương trục dầm β: hệ số phụ thuộc loại bê tông (tra theo dẫn 6.2.3.2 TCVN 5574 – 2012) Rb: cường độ tính tốn nén bê tơng Tính tốn cốt thép đai cho dầm chiếu nghỉ  Lực cắt lớn dầm chiếu nghỉ QA = Qmax = 31,91 (kN) GVHDKC: CÔ TRẦN THANH LOAN GVHDTC: THẦY NGUYỄN NGỌC HIẾU 50 SVTH: HỒ ĐẮC MINH MSSV: 14720800280 – LỚP XDLT14 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DỰNG KHÓA 2014-2017 ĐỀ TÀI: CHUNG CƯ PHÚ GIA – QUẬN - TPHCM  Kiểm tra điều kiện áp dụng phương pháp tính tốn thực hành: Q A �0,7Q bt Giả thiết φw1 = 1,05 β = 0,01; bê tông nặng (theo điều 6.2.3.2 TCVN 5574 – 2012) Rb = 14,5 (MPa) b1    R b   0,01x14,5  0,855 Q bt  0,3w1b1R b bh  0,3x1,05x0,855x14,5x200x260  203071(N)  203,07(kN) Q A  31,91(kN)  0,7Q bt  0,7x203,07  142,15(kN) , thỏa mản điều kiện áp dụng phương pháp tính tốn thực hành  Kiểm tra điều kiện tính tốn: Q A �Q  0,5b4 (1  n )R bt bh φb4 = 1,5; bê tông nặng (theo dẫn 6.2.3.4 TCVN 5574 – 2012) n n φ : hệ số xét đến ảnh hưởng lực dọc, φ = (bỏ qua lực dọc dầm) Rbt = 1,05 (MPa) b = 200 (mm) h0 = 260 (mm) Q0  0,5x1,5x(1  0)x1,05x200x260  40950(N)  40,95(kN) Q A  31,91(kN)  Q0  40,95(kN) Vậy dầm đủ khả chịu cắt, cần bố trí cốt thép đai theo cấu tạo Theo điều kiện cấu tạo cốt thép đai: (bxh = 200x300) Trong đoạn L/4: s1 ≤ min(150;h/2) h ≤ 450, s1≤ 150 (mm), chọn s1 = 150 (mm) Trong đoạn dầm: s2 ≤ 3/4h, s2≤ 225 (mm), chọn s2 = 200 (mm) Vậy bố trí cốt đai Ø6a150 cho đoạn ¼ dầm bố trí cốt đai Ø6a200 cho đoạn dầm 4.7.4.3 Bố trí cốt thép dầm chiếu nghỉ (Xem vẽ KC – 2) GVHDKC: CÔ TRẦN THANH LOAN GVHDTC: THẦY NGUYỄN NGỌC HIẾU 51 SVTH: HỒ ĐẮC MINH MSSV: 14720800280 – LỚP XDLT14 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DỰNG KHÓA 2014-2017 ĐỀ TÀI: CHUNG CƯ PHÚ GIA – QUẬN - TPHCM CHƯƠNG 38 THIẾT KẾ CẦU THANG BỘ TẦNG ĐIỂN HÌNH (TẦNG – TẦNG 4) 38 4.1 KIẾN TRÚC CẦU THANG 38 4.1.1 Cấu tạo kiến trúc cầu thang 38 4.1.2 Mặt kiến trúc cầu thang 39 4.1.3 Mặt cắt kiến trúc cầu thang 39 4.2 PHƯƠNG ÁN KẾT CẤU CHO CẦU THANG .40 4.3 SƠ BỘ KÍCH THƯỚC CÁC CẤU KIỆN CỦA CẦU THANG .40 4.3.1 Sơ kích thước thang 40 4.3.2 Sơ kích thước dầm chiếu nghỉ 40 4.4 KẾT CẤU CẦU THANG .40 4.4.1 Mặt kết cấu cầu thang 40 4.4.2 Mặt cắt kết cấu cầu thang 41 4.5 VẬT LIỆU SỬ DỤNG 41 4.6 TÍNH TỐN BẢN THANG 41 4.6.1 Sơ đồ tính thang 41 4.6.2 Tải trọng tác dụng lên thang 42 4.6.2.1 Bản thang xiên (q1tt) .42 4.6.2.2 Bản chiếu nghỉ (q2tt) .43 4.6.3 Xác định nội lực thang 43 4.6.4 Tính tốn bố trí cốt thép thang 45 4.6.4.1 Tính tốn cốt thép nhịp: .45 4.6.4.2 Tính tốn cốt thép gối: 45 4.6.4.3 Kiểm tra khả chịu cắt thang 46 4.6.4.4 Bố trí cốt thép thang (Xem vẽ KC - 2) 46 4.7 TÍNH TỐN DẦM CHIẾU NGHỈ 46 4.7.1 Sơ đồ tính dầm chiếu nghỉ 46 4.7.2 Tải trọng tác dụng lên dầm chiếu nghỉ 47 4.7.3 Xác định nội lực dầm chiếu nghỉ 47 4.7.4 Tính tốn bố trí cốt thép dầm chiếu nghỉ 48 4.7.4.1 Tính tốn cốt thép dọc 48 4.7.4.2 Tính tốn cốt thép đai 49 4.7.4.3 Bố trí cốt thép dầm chiếu nghỉ (Xem vẽ KC – 2) 50 GVHDKC: CÔ TRẦN THANH LOAN GVHDTC: THẦY NGUYỄN NGỌC HIẾU 52 SVTH: HỒ ĐẮC MINH MSSV: 14720800280 – LỚP XDLT14
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DỰNG KHÓA 2014-2017 ĐỀ TÀI: CHUNG CƯ PHÚ GIA – QUẬN 2 - TPHCM, ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DỰNG KHÓA 2014-2017 ĐỀ TÀI: CHUNG CƯ PHÚ GIA – QUẬN 2 - TPHCM, THIẾT KẾ CẦU THANG BỘ TẦNG ĐIỂN HÌNH (TẦNG 3 – TẦNG 4), 6 TÍNH TOÁN BẢN THANG, 7 TÍNH TOÁN DẦM CHIẾU NGHỈ

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn