HƯỚNG DẪN ĐỒ ÁN THIẾT KẾ TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH ĐƯỜNG BỘ

15 11 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 07:09

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI CƠ SỞ BỘ MÔN ĐƯỜNG BỘ -*** - HƯỚNG DẪN ĐỒ ÁN THIẾT KẾ TỐT NGHIỆP     TP HCM 6/2012 KHỐI LƯỢNG LÀM ĐỒ ÁN THIẾT KẾ TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH ĐƯỜNG BỘ - THỜI GIAN: 13 TUẦN -*** PHẦN (5 Tuần) Thiết kế sở, lập dự án đầu tư cho tuyến đường qua điểm A B cho trước đồ địa hình tỉ lệ 1:10.000 - Thuyết minh: theo đề cương chung - Bản vẽ (6 bản): 1) Bản vẽ tình hình chung tuyến chiều ngang khổ giấy A0 (bao gồm biểu đồ: Hoa gió, lượng mưa, số ngày mưa, độ ẩm, nhiệt độ,… Bảng tổng hợp tiêu chuẩn kỹ thuật tuyến, số liệu đồ địa hình – có vạch phương án tuyến giao) 2) Bản vẽ trắc dọc phương án tuyến tỉ lệ 1:500; 1:5.000 khổ giấy quy định 3) Bản vẽ trắc ngang điển hình, kết cấu mặt đường phương án, rãnh dọc chiều ngang khổ giấy A0 4) Bảng tổng hợp tổng mức đầu tư chiều ngang khổ giấy A0 5) Bảng tổ hợp tiêu so sánh phương án tuyến chiều ngang khổ giấy A0 6) tập trắc ngang cho phương án PHẦN (4 Tuần) Thiết kế kỹ thuật (hoặc Thiết kế BVTC) - Thuyết minh: theo quy định - Bản vẽ (5 bản): 1) Bình đồ tuyến tỉ lệ 1: 1.000 2) Trắc dọc tuyến tỉ lệ 1:100; 1: 1.000 (Bình đồ trắc dọc vẽ chung vẽ theo chiều ngang khổ giấy A0) 3) Tập trắc ngang khổ giấy A4 (đóng thành cuốn) 4) Bản vẽ chi tiết cống trên chiều ngang khổ giấy A0 5) Bản vẽ chi tiết bố trí đường cong nằm (bố trí siêu cao, tầm nhìn, độ mở rộng, ĐCCT,…) chiều ngang khổ giấy A0 PHẦN (4 Tuần) Có thể chọn phần sau: 1) Thiết kế tổ chức thi công chi tiết đường (Bao gồm vẽ: Tiến độ tổ chức thi công tổng thể, Biểu đồ điều phối đất đường - chiều ngang khổ giấy A0.) 2) Thiết kế tổ chức thi công chi tiết mặt đường (Bao gồm vẽ: Quy trình cơng nghệ thi công, tiến độ tổ chức thi công chi tiết mặt đường - chiều ngang khổ giấy A0) 3) Thiết kế tổ chức thi công tổng thể đường ô tô (Bao gồm vẽ: Tiến độ tổ chức thi công tổng thể, biểu đồ điều phối đất đường - chiều ngang khổ giấy A0) 4) Các chuyên đề tự chọn (Ghi chú: Nếu phần SV chọn chuyên đề phần làm xây dựng đường ô tô) ***** -1 YÊU CẦU NỘI DUNG THUYẾT MINH PHẦN 1: THIẾT KẾ CƠ SỞ, LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH ĐƯỜNG Ơ TƠ Hồ sơ dự án đầu tư (DAĐT) xây dựng cơng trình gồm: Thuyết minh, Bản vẽ Phụ lục (nếu có) I Thuyết minh: CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG 1.1 Tên dự án (hoặc cơng trình) 1.2 Các pháp lý xác định quy mô cần thiết đầu tư 1.3 Các quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng 1.4 Các nguồn tài liệu sử dụng để lập DAĐT CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG MỚI HAY CẢI TẠO, NÂNG CẤP ĐƯỜNG, CÁC ĐIỀU KIỆN THUẬN LỢI VÀ KHĨ KHĂN 2.1 Ý nghĩa, tầm quan trọng tính cấp bách việc triển khai dự án đường quy hoạch phát triển kinh tế vùng nghiên cứu vùng lân cận 2.2 Ý nghĩa phục vụ GTVT tuyến đường quy hoạch phát triển, hoàn chỉnh mạng lưới đường quốc gia 2.3 Ý nghĩa mặt an ninh quốc phòng, trị, xã hội, văn hóa,… 2.4 Những khó khăn thuận lợi triển khai dự án CHƯƠNG 3: ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN TUYẾN ĐI QUA 3.1 Điều kiện khí hậu, thủy văn: nhiệt độ, lượng mưa, độ ẩm, tốc độ hướng gió,… 3.2 Điều kiện địa hình: đồng bằng, đồi, núi, độ dốc địa hình, vị trí khe suối, sơng, hồ, ao, vị trí vượt sơng, vượt đèo, vùng thị, khu dân cư đông đúc nằm vùng tuyến qua, khu vực bảo tồn,… 3.3 Điều kiện địa chất: cấu tạo địa chất, thổ nhưỡng, đánh giá vùng đất yếu, vùng bị sạt lỡ,… 3.4 Vật liệu xây dựng: loại VLXD, vị trí, trữ lượng, đặc trưng lý vật liệu 3.5 Giá trị nông lâm nghiệp khu vực tuyến qua: nông nghiệp, cơng nghiệp, rừng,… 3.6 Những khó khăn thiết kế tuyến đường cơng trình đường CHƯƠNG 4: LỰA CHỌN QUY MÔ VÀ TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT CỦA ĐƯỜNG VÀ CÁC CƠNG TRÌNH TRÊN ĐƯỜNG 4.1 Các tiêu chuẩn, quy trình thiết kế áp dụng 4.2 Lựa chọn cấp đường tiêu chuẩn thiết kế hình học đường 4.3 Lựa chọn khổ cầu, tải trọng xe tính tốn 4.4 Lựa chọn loại kết cấu mặt đường, tải trọng xe tính tốn CHƯƠNG 5: CÁC GIẢI PHÁP KỸ THUẬT, CÁC PHƯƠNG ÁN ĐỀ NGHỊ LỰA CHỌN 5.1 Phương án vị trí tuyến đường, thiết kế bình đồ tuyến đường, yếu tố hình học đoạn tuyến 5.2 Thiết kế mặt cắt dọc đường (MCD) 5.3 Thiết kế mặt cắt ngang đường (MCN) 5.4 Thiết kế hệ thống thoát nước đường: cầu nhỏ, cống, hệ thống rãnh dọc, rãnh đĩnh, rãnh dẫn nước (nếu có),… 5.5 Thiết kế mặt đường 5.6 Thiết kế cơng trình đặc biệt như: kè, tường chắn, cơng trình chống xói lỡ đường, xử lý đất yếu, cơng trình ngầm,… 5.7 Các phương án thiết kế cầu lớn trung: độ cầu, kiểu cầu, kết cấu nhịp, trụ mố cầu, đường qua bãi sơng (đường đầu cầu), cơng trình chống xói lỡ, kè hướng dòng,… 5.8 Thiết kế nút giao thông, đường giao cắt với đường dân sinh 5.9 Thiết kế cơng trình an tồn giao thơng tổ chức giao thơng 5.10 Thiết kế cơng trình phục vụ đường CHƯƠNG 6: TỔNG MỨC ĐẦU TƯ VÀ TRIỂN KHAI DỰ ÁN 6.1 Tổng mức đầu tư phương án phân kỳ đầu tư 6.2 Nguồn vốn (hoặc loại nguồn vốn), khả tài chính, nhu cầu vốn theo tiến độ, nhu cầu vật tư, máy móc thiết bị lao động 6.3 Tổ chức triển khai dự án phương án sử dụng lao động 6.4 Mối quan hệ trách nhiệm quan, đơn vị liên quan đến dự án CHƯƠNG 7: SO SÁNH LỰA CHỌ PHƯƠNG ÁN TUYẾN Đối với phương án tuyến cần tính tốn tập hợp tiêu so sánh theo nhóm đây: 7.1 Nhóm tiêu đánh giá chất lượng sử dụng đường Nhóm bao gồm: chiều dài tuyến đường, hệ số triển tuyến theo chiều dài thật chiều dài ảo; số lần chuyển hướng (số đường cong); số đường cong dùng bán kính tối thiểu; bán kính trung bình (tổng bán kính đường cong chia cho số đỉnh); tổng chiều dài dùng độ dốc lớn nhất; số chỗ giao với đường sắt đường ôtô khác; khả phục vụ kinh tế, dân sinh, quốc phòng, trị, văn hố; hệ số tai nạn giao thơng; tốc độ thời gian xe chạy; khả thông hành 7.2 Nhóm tiêu kinh tế Bao gồm: chi phí xây dựng, chi phí vận doanh khai thác hàng năm 7.3 Nhóm tiêu đánh giá điều kiện thi cơng Bao gồm: khối lượng cơng trình loại (cần phân biệt thống kê loại để thấy mức độ khó khăn thi cơng phương án, ví dụ thống kê riêng khối lượng đào đắp đá cứng , đá phong hóa, đất, ); chiều dài đoạn tuyến qua địa hình, địa chất phức tạp; số điểm có khối lượng thi cơng tập trung (ví dụ hạ đèo sâu, ) khả giải số cơng trình đặc biệt đòi hỏi thiết bị thi công đặc biệt, số nhân vật lực, máy móc, phương tiện vận chuyển trang thiết bị điều kiện cung ứng vật tư đến thực địa 7.4 Quyết định chọn phương án Trong trường hợp so sánh phương án cục dựa vào tiêu thuộc nhóm đánh giá chất lượng sử dụng nhóm đánh giá điều kiện thi công để định phương án CHƯƠNG 8: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 8.1 Những kết luận chính: - Tên dự án Phạm vi nội dung nghiên cứu - Sự cần thiết phải đầu tư - Các giải pháp kỹ thuật, kiến nghị quy mô, tiêu chuẩn kỹ thuật, phương án vị trí kết cấu cơng trình - Tổng mức đầu tư - Kế hoạch triển khai dự án, hình thức quản lý thực dự án - Đánh giá tác động môi trường biện pháp giảm thiểu ảnh hưởng môi trường - Mối quan hệ trách nhiệm quan, đơn vị liên quan đến dự án 8.2 Kiến nghị II Bản vẽ: (có quy định kèm theo) - Bản vẽ (5 bản): Bản vẽ tình hình chung tuyến chiều ngang khổ giấy A0 (bao gồm biểu đồ: Hoa gió, lượng mưa, số ngày mưa, độ ẩm, nhiệt độ,… Bảng tổng hợp tiêu chuẩn kỹ thuật tuyến, số liệu đồ địa hình – có vạch phương án tuyến giao) Bản vẽ trắc dọc phương án tuyến tỉ lệ 1:500; 1:5.000 khổ giấy A0 nằm ngang Bản vẽ trắc ngang điển hình, kết cấu mặt đường phương án, rãnh dọc chiều ngang khổ giấy A0 Bảng tổng hợp tổng mức đầu tư chiều ngang khổ giấy A0 Bảng tổ hợp tiêu so sánh phương án tuyến chiều ngang khổ giấy A0 tập trắc ngang cho phương án -*** PHẦN 2: THIẾT KẾ KỸ THUẬT (HOẶC THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG) Thiết kế kỹ thuật (TKKT) thiết kế vẽ thi công (TKBVTC) bước giai đoạn TKCS Tùy theo mức độ phức tạp cơng trình, dự án đường tơ thiết kế theo quy định sau đây: - Đối với công trình có quy mơ u cầu kỹ thuật cao, địa hình, địa chất thủy văn phức tạp phải thực theo bước: TKCS, TKKT TKBVTC - Đối với cơng trình có quy mơ nhỏ, khơng phức tạp, kỹ thuật đơn giản có thiết kế mẫu thực thiết kế xây dựng cơng trình theo bước: TKCS TKBVTC Hồ sơ TKKT gồm: Thuyết minh, Bản vẽ Phụ lục (nếu có) I Thuyết minh: CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG 1.1 Tên dự án (hoặc cơng trình) 1.2 Các pháp lý để tiến hành TKKT 1.3 Các quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng 1.4 Các nguồn tài liệu sử dụng để triển khai TKKT CHƯƠNG 2: ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÙNG TUYẾN ĐI QUA 2.1 Nội dung báo cáo chương tương tự nội dung báo cáo chương thuyết minh DAĐT xác cụ thể sở tài liệu khảo sát chi tiết giai đoạn khảo sát TKKT 2.2 Phần cuối chương cần nêu nhận xét, kết luận đạo giải pháp thiết kế bình đồ, MCD, MCN, cầu, cống,…đối với đoạn tuyến đặc trưng cung cấp số liệu thăm dò, khảo sát thí nghiệm cần thiết phục vụ việc thiết kế chi tiết CHƯƠNG 3: TKKT VỀ BÌNH ĐỒ, MẶT CẮT DỌC VÀ MẶT CẮT NGANG 3.1 Cấp đường tiêu chuẩn thiết kế hình học chủ yếu đường 3.2 Thiết kế kỹ thuật bình đồ tuyến: - Thuyết minh điều kiện khống chế, cứ, lập luận vận dụng thiết kế bình đồ đoạn tuyến đặc trưng, chọn vị trí đỉnh đường cong, chọn bán kính đường cong theo điều kiện địa hình đoạn tuyến thiết kế, phối hợp bình đồ, MCD MCN - Lập bảng tổng hợp theo lý trình đoạn thẳng, đoạn cong tròn, đoạn cong chuyển tiếp yếu tố đường cong tròn ĐCCT - Đối với đoạn tuyến có yêu cầu phải so sánh phương án tuyến cục phải thuyết minh ưu khuyết điểm phương án bảng tổng hợp, kết so sánh theo tiêu KT-KT, kiến nghị phương án chọn 3.3 Thiết kế MCD: Đối với đoạn tuyến đặc trưng, thuyết minh cao độ khống chế thiết kế MCD, chiều cao đào đắp mong muốn dựa sở phân tích điều kiện địa hình (độ dốc ngang sườn dốc), mực nước điều tra dọc tuyến vùng bị ngập bên đường, mực nước ngầm, điều kiện địa chất dọc tuyến, chọn độ đốc dọc thiết kế bán kính đường cong đứng, phối hợp đường cong đứng đường cong nằm,… 3.4 Thiết kế MCN: Thuyết minh chi tiết cấu tạo MCN có yêu cầu thiết kế đặc biệt, phương án so sánh kết thiết kế, lý trình đoạn đường áp dụng MCN thiết kế đặc biệt, bảng tổng hợp kết tính tốn ổn định khối lượng chủ yếu CHƯƠNG 4: THIẾT KẾ ÁO ĐƯỜNG Thuyết minh phương án cấu tạo kết cấu áo đường, kết tính tốn chiều dày lớp áo đường; phân tích ưu khuyết điểm phương án kiến nghị phương án chọn cho giai đoạn quy hoạch cho đoạn đường đặc trưng có mơ đun đàn hồi đường thay đổi CHƯƠNG 5: THIẾT KẾ THOÁT NƯỚC DỌC TUYẾN 5.1 Hệ thống rãnh dọc, rãnh đỉnh, rãnh tập trung nước - Quy hoạch hệ thống rãnh thoát nước: xác định lý trình đoạn đường cần xây dựng rãnh dọc, rãnh đỉnh, rãnh tập trung nước - Tính tốn thủy văn, thủy lực rãnh: sở đồ quy hoạch hệ thống rãnh dọc tuyến, khoanh lưu vực xác định lưu lượng thiết kế cho đoạn đặc trưng tính tốn kích thước rãnh, cấu tạo gia cố rãnh Lập bảng tổng hợp kết tính tốn thủy văn, thủy lực rãnh đỉnh rãnh tập trung nước Đối với rãnh dọc không yêu cầu tính tốn thủy lực mà sử dụng kích thước định hình 5.2 Thiết kế hệ thống nước ngầm (nếu có): - Quy hoạch vị trí hệ thống nước ngầm: xác định lý trình đoạn đường cần xây dựng rãnh nước ngầm, sơ đồ bố trí rãnh ống thoát nước ngầm mặt cắt ngang đường - Tính tốn lưu lượng chảy cơng trình nước ngầm, xác định chiều sâu rãnh ngầm kích thước cơng trình nước ngầm, cấu tạo rãnh ống thoát nước CHƯƠNG 6: THIẾT KẾ CẦU CỐNG 6.1 Tính tốn thủy văn: - Quy hoạch hệ thống nước ngang dọc tuyến: lý trình vị trí cơng trình nước dọc tuyến (cống, cầu nhỏ, cầu trung, cầu lớn, đường thấm, đường tràn,…) - Xác định lưu lượng thiết kế cho cơng trình nước - Chọn loại cơng trình (cầu, cống – tròn hay hộp), tính tốn độ cơng trình yếu tố thủy lực chiều sâu nước thượng lưu cơng trình, tốc độ nước chảy cơng trình, thượng hạ lưu cơng trình Căn vào kết tính tốn thủy lực tính chiều cao đường, chiều cao cầu tối thiểu chọn biện pháp gia cố thượng hạ lưu cơng trình Lập bảng tổng hợp kết tính tốn thủy văn cầu nhỏ cống - Đối với cầu lớn, cầu trung hay cầu nhỏ mà cho phép xói lỡ sau xây dựng cần phải thuyết minh tính tốn xói lỡ cơng trình 6.2 Chọn kết cấu cơng trình: - Trong trường hợp sử dụng kết cấu định hình phải thuyết minh mã hiệu định hình kiến nghị sử dụng Đối với cơng trình có điều kiện địa hình thủy văn, thủy lực khác với điều kiện quy định xây dựng định hình phải thuyết minh tính tốn, thiết kế bổ sung cơng trình bổ trợ (như dốc nước, bậc nước, hố tụ, hố tiêu hay rãnh dẫn nước phía thượng lưu hạ lưu cơng trình) - Trong trường hợp sử dụng thiết kế định hình cần phải thuyết minh lý do, phải có luận chứng KT-KT phương án kiến nghị sử dụng, phải cung cấp đầy đủ thuyết minh tính tốn 6.3 Thiết kế cầu trung cầu lớn Trong hồ sơ dự án đường, cầu trung cầu lớn cần thuyết minh tài liệu có liên quan tới bình đồ, trắc dọc, trắc ngang đường lý trình cầu, chiều dài cầu, cao độ khống chế mặt cầu đường đắp qua bãi sông (đường đầu cầu) Các nội dung khác thuyết minh chi tiết hồ sơ thiết kế cầu CHƯƠNG 7: TỔNG DỰ TOÁN VÀ PHƯƠNG ÁN PHÂN KỲ ĐẦU TƯ 7.1 Các định mức, đơn giá việc vận dụng định mức, đơn giá, chế độ sách có liên quan khoản mục chi phí theo quy định nhà nước áp dụng tính tốn tổng dự tốn 7.2 Kết tính tốn khối lượng cơng trình đường khối lượng công tác đất, khối lượng vật liệu chủ yếu 7.3 Xác định giá trị tổng dự toán so sánh với tổng mức đầu tư duyệt lập DAĐT 7.4 Tổ chức thực dự án: - Nguồn vốn, khả tài chính, nhu cầu vốn theo tiến độ, nhu cầu vật tư, máy móc, thiết bị lao động - Các mốc thời gian triển khai dự án, thực đầu tư, kế hoạch đấu thầu CHƯƠNG 8: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 8.1 Những kết luận chính: - Tên dự án (hoặc cơng trình) - Phạm vi nội dung thiết kế - Đánh giá phù hợp TKKT với nội dung phê duyệt định đầu tư quy mô, quy chuẩn, tiêu chuẩn, phương án vị trí tuyến, cơng trình lớn - Các giải pháp TKKT cơng trình chính; bổ sung TKKT so với TKCS DAĐT - Tổng dự toán (có so sánh với tổng mức đầu tư duyệt) - Kế hoạch triển khai dự án, hình thức quản lý dự án, tổng tiến độ - Đánh giá tác động môi trường, biện pháp bảo vệ môi trường sinh thái, phòng chống cháy nổ, an tồn lao động - Những vấn đề tồn giải bước TKBVTC 8.2 Kiến nghị II Bản vẽ: (có quy định kèm theo) Bình đồ tuyến: - Tỉ lệ 1:1.000; tuyến qua vùng đồng bằng, địa hình địa mạo đơn giản dùng tỉ lệ 1: 2.000 - Bình đồ tuyến lập cho – 2km bao gồm cọc Km, cọc H, cọc địa hình, cọc đặc trưng cọc đỉnh, tiếp đầu, tiếp cuối đường cong tròn, tiếp đầu, tiếp cuối ĐCCT, cọc phân cự, cọc chi tiết, cọc tọa độ vị trí cơng trình, mốc tọa độ mốc cao đạc, phạm vi chân ta luy đường đào, đường đắp - Đối với đoạn tuyến có so sánh phương án cục bình đồ kỹ thuật lập cho tất phương án - Bình đồ tổng hợp vị trí tuyến duyệt DAĐT - Bản vẽ lưới khống chế mặt cao độ Mặt cắt dọc (MCD): - MCD vẽ khổ giấy có chiều cao 295mm theo mẫu thống chung - Tỉ lệ chiều ngang 1:1.000 1:2.000 (theo tỉ lệ bình đồ); chiều đứng gấp 10 lần chiều ngang 1:1.00 1:2.00 - MCD lập cho -2 km Trên MCD mặt cắt địa chất tỉ lệ 1:10 – 1:20, vẽ đường mực nước điều tra mực nước tính tốn dọc tuyến cơng trình cầu, cống - Đối với đoạn tuyến có so sánh phương án cục MCD lập cho tất phương án Mặt cắt ngang (MCN): - Tỉ lệ 1:100 1:200 tùy theo chiều rộng đường - MCN đường vẽ cho tất cọc KM, cọc H, cọc địa hình cọc chi tiết Kết cấu áo đường: Vẽ phương án kết cấu áo đường cho giai đoạn đầu tư có ghi rõ loại vật liệu chiều dày lớp, trị số mơđun đàn hồi vật liệu, lý trình đoạn tuyến sử dụng loại kết cấu áo đường Hệ thống nước dọc tuyến: - Bản vẽ bình đồ quy hoạch hệ thống rãnh đỉnh, rãnh tập trung nước vẽ đường ranh giới phân chia lưu vực cho đoạn rãnh, vị trí, hướng rãnh nước, kết tính tốn lưu lượng chảy đoạn rãnh đặc trưng - Bản vẽ MCN, MCD rãnh cấu tạo rãnh, vật liệu gia cố rãnh - Bản vẽ quy hoạch kết cấu hệ thống thoát nước ngầm (nếu có) Cống: - Tỉ lệ 1:50, vẽ cống lập cho cơng trình cống đầy đủ bình đồ vị trí cơng trình, MCD MCN cống đường mặt đất tự nhiên, lớp địa chất, đường đỏ thiết kế, kết tính tốn thủy lực thủy văn, mực nước thượng hạ lưu cống - Trong trường hợp áp dụng thiết kế định hình cần ghi mã số định hình mà khơng u cầu vẽ cấu tạo chi tiết cống Cầu nhỏ: tỉ lệ 1:50 1:100, yêu cầu vẽ cầu nhỏ tương tự yêu cầu vẽ cống Các cơng trình đặc biệt (kè, tường chắc, xử lý đất yếu, chống xói,…): - Sơ đồ tính tốn, kết tính tốn ổn định cơng trình - Bản vẽ TKKT cơng trình đặc biệt đoạn tuyến đặc trưng Nút giao thơng: - Bản đồ địa hình có tỉ lệ khơng nhỏ 1:500, vẽ tuyến đường dẫn tới nút, MCD MCN đường - Bản vẽ sơ đồ luồng giao thông nút: thẳng, rẽ trái, rẽ phải cao điểm thành phần xe chạy luồng: xe tải, xe con, xe máy, xe đạp, xe thô sơ - Bản vẽ thiết kế bình đồ, MCD, MCN, quy hoạch mặt đứng, quy hoạch hệ thống cơng trình nước nút, thiết kế cơng trình phạm vi nút cầu vượt, hầm chui, cơng trình chiếu sáng, tổ chức giao thơng, an tồn giao thơng,… 10 cơng trình an tồn giao thơng dọc tuyến: - Bản vẽ quy hoạch bố trí cơng trình an tồn giao thông dọc tuyến như: cọc tiêu, biển báo, vạch sơn,… - Cấu tạo chi tiết loại biển báo, cọc tiêu, vạch sơn 11 Cơng trình ngầm cơng trình phục vụ dọc tuyến khác -*** PHẦN 3: THIẾT KẾ TỔ CHỨC THI CÔNG CHI TIẾT NỀN HOẶC MẶT ĐƯỜNG Ô TÔ Nội dung hồ sơ thiết kế tổ chức thi công chi tiết mặt đường ô tô bao gồm thuyết minh vẽ yêu cầu tương tự thiết kế tổ chức thi công tổng thể đường ô tô Lưu ý: Với thiết kế tổ chức thi công chi tiết đường: Cần quan niệm đường công trình, hạng mục cơng trình đường đào, đường đắp, đường đặc biệt (qua núi đá, qua vùng đất yếu,…) Để xác định biện pháp kỹ thuật thi công biện pháp tổ chức thi công đường tốt, cần phải thiết kế điều phối đất sở phân đoạn thi cơng đường xác định quy trình cơng nghệ thi công đường Với thiết kế tổ chức thi công chi tiết mặt đường: Cần quan niệm mặt đường cơng trình, hạng mục cơng trình lớp móng dưới, lớp móng trên, lớp mặt, lớp hao mòn, lớp bảo vệ,… Để thích ứng với đặc điểm cơng trình mặt đường, nên tổ chức thi công mặt đường theo phương pháp dây chuyền Khi tổ chức thi công theo phương pháp dây chuyền, cần phải giải vấn đề sau đây: - Hướng thi công dây chuyền - Tốc độ thi công dây chuyền - Xác định nguồn cung cấp vật liệu, tổ chức sản xuất cung cấp nguyên vật liệu - Xác định trình tự, nội dung kỹ thuật (q trình cơng nghệ thi cơng), tổ chức đơn vị thi cơng chun nghiệp, bố trí đoạn thi công tổ chức dây chuyền thi công Hồ sơ thiết kế tổ chức thi công chi tiết mặt đường bao gồm: - Thuyết minh tính tốn - Bảng thống kê nhân lực, xe máy, nguyên vật liệu kế hoạch cung cấp - Sơ đồ dây chuyền thi công tiến độ thi công hàng ngày theo - Các sơ đồ thao tác thi công máy, nhân lực cách bố trí - Tiến độ tổ chức thi công mặt đường -*** PHẦN 3: THIẾT KẾ TỔ CHỨC THI CÔNG TỔNG THỂ ĐƯỜNG Ô TÔ Hồ sơ thiết kế tổ chức thi công tổng thể (TKTCTCTT) gồm: Thuyết minh vẽ I Thuyết minh: CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ DỰ ÁN (CƠNG TRÌNH) XÂY DỰNG 1.5 Giới thiệu dự án (hoặc cơng trình) xây dựng 1.6 Quy mơ tiêu chuẩn thiết kế, xây dựng cơng trình 1.7 Cấu tạo, kết cấu khối lượng xây dựng công trình CHƯƠNG 2: CÁC ĐIỀU KIỆN THI CƠNG CƠNG TRÌNH 2.1 Điều kiện thiên nhiên vùng tuyến xây dựng: địa hình, khí hậu, thời tiết 2.2 Các điều kiện khai thác cung cấp VLXD: - Khả khai thác chỗ - Khả cung cấp quan khác - Điều kiện vận chuyển 2.3 Các điều kiện cung cấp nhân lực, xe máy, điện, nước thiết bị khác 2.4 Địa điểm lắp đặc xí nghiệp phụ, nơi bố trí ăn công nhân, nơi đặt kho vật liệu, điều kiện thời gian giải phóng mặt thi cơng 2.5 Các điều kiện liên quan đến chủ trương xây dựng tuyến đường - Thời hạn trình tự hạn mục cơng trình phải hồn thành - Phân kỳ xây dựng - Các yêu cầu riêng VLXD (yêu cầu đảm bảo giao thông,…) CHƯƠNG 3: LẬP TIẾN ĐỘ TỔ CHỨC THI CÔNG CHO TỪNG HẠNG MỤC CƠNG TRÌNH, CHO TỪNG ĐOẠN ĐƯỜNG 3.1 Biện pháp kỹ thuật thi công: - Chọn phương pháp thi cơng, xe máy, phương tiện thi cơng thích hợp với hạng mục cơng trình, đoạn đường - Nghiên cứu q trình cơng nghệ thi cơng ứng với hạng mục cơng trình 3.2 Biện pháp tổ chức thi công: - Phân đoạn thi công - Chọn phương pháp thi cơng cho tồn tuyến, cho hạng mục cơng trình cho đoạn đường - Xác định số ca máy làm việc ngày đêm 3.3 Xác định khối lượng công việc cho loại phương tiện sản xuất q trình thi cơng hạng mục cơng trình đoạn tuyến, đơn vị chiều dài (mét 100m) 3.4 Xác định định mức suất loại phương tiện sản xuất định mức sử dụng vật liệu 3.5 Xác định số lượng vật tư cần thiết, số công lao động số ca xe máy để hoàn thành hạng mục cơng trình theo đoạn 3.6 Tổ chức lực lượng thi công tiến độ thi công cho đoạn tuyến: - Tổ chức lực lượng thi công, xác định số lượng nhân lực, xe máy thi công hạng mục cơng trình, đoạn đường - Lập tiến độ tổ chức thi công hạng mục cơng trình (Khi tổ chức thi cơng theo phương pháp dây chuyền, nội dung nêu lập vẽ công nghệ thi công thiết kế tổ chức thi công dây chuyền) CHƯƠNG 4: LẬP TIẾN ĐỘ TỔ CHỨC THI CƠNG TỔNG THỂ TỒN TUYẾN ĐƯỜNG 4.1 Tổ chức lực lượng thi cơng tồn tuyến 4.2 Tổ chức cung cấp vật tư, kế hoạch cung ứng vật tư phương tiện sản xuất 4.3 Lập tiến độ tổ chức thi cơng tồn tuyến (Khi thiết kế tổ chức thi cơng dây chuyền bước thiết kế tổ chức dây chuyền tổ hợp xây dựng đường) Thiết kế tổ chức thi công đường ô tô lập cho phương án khác tiến hành so sánh KT-KT để chọn phương án tốt CHƯƠNG 5: BIỆN PHÁP ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH 5.1 Hệ thống kiểm tra chất lượng xây dựng cơng trình 5.2 Phòng thí nghiệm thiết bị thí nghiệm, kiểm tra 5.3 Tiêu chuẩn kiểm tra, nghiệm thu chất lượng cơng trình CHƯƠNG 6: BIỆN PHÁP ĐẢM BẢO GIAO THƠNG, AN TỒN VÀ VỆ SINH MƠI TRƯỜNG 6.1 Biện pháp đảm bảo giao thông 6.2 Biện pháp đảm bảo an toàn: - An toàn lao động - An tồn cho cơng trình - An tồn cho xe máy thiết bị 6.3 Biện pháp vệ sinh môi trường II Bản vẽ: (có quy định kèm theo) Mặt bố trí cơng trường Sơ đồ tổ chức công trường Sơ đồ công nghệ thi công hạng mục cơng trình Tiến độ tổ chức thi cơng hạng mục cơng trình (có biểu đồ điều động nhân lực, xe máy) Tiến độ tổ chức thi cơng tổng thể (có biểu đồ điều động nhân lực, xe máy) Các sơ đồ thao tác máy, nhân lực cách bố trí -*** PHN CHUYấN Chuyên đề thiết kế: Thiết kế công trình hạng mục công trình đường có tính chuyên sâu Có thể sử dụng chuyên đề sau: + Thiết kế nút giao thông (cùng mức, khác mức); + Thiết kế đường đặc biệt (nền đường đắp cao, đào sâu, đường đắp đất yếu ); + Thiết kế áo đường theo công nghệ mới, tiêu chuẩn thiết kế mới; + Thiết kế công trình phòng hộ như: kè, tường chắn đất ; + Thiết kế thoát nước đường đô thị; + Thiết kế công trình công như: thiết kế công trình phục vụ đường, thiết kế gara, bãi đỗ xe, bến xe, trạm thu phí, quảng trường, chiếu sáng, xanh, tường chống ồn ; + Thiết kế quy hoạch mạng lưới đường đô thị, mạng lưới đường địa phương; + Thiết kế quy hoạch tổ chức giao thông vận tải đô thị; + V.v - Các chuyên đề thiết kế sở số liệu khảo sát thực tế số liệu giả định - Nếu phần SV chọn chuyên đề thiết kết bắt buộc phần phải làm thi công -*** - QUY ĐỊNH VỀ MẪU VĂN BẢN VÀ BẢN VẼ KỸ THUẬT TRONG ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP, THIẾT KẾ MÔN HỌC, BÀI TẬP LỚN, NCKH SINH VIÊN,…DO BỘ MÔN ĐƯỜNG BỘ HƯỚNG DẪN -o0o A Quy định mẫu văn bản, thuyết minh: A.1 Thuyết minh phải gõ font chữ chuẩn UNICODE A.2 Quy cách cụ thể mẫu văn bản, thuyết minh sau: CHƯƠNG : MẪU CHỮ TIMES NEW ROMAN 15 ĐẬM 1.1 MẪU CHỮ TIMES NEW ROMAN 13 ĐẬM 1.1.1 MẪU CHỮ 12 ĐẬM 1.1.1.1 Mẫu chữ 13 thường đậm a) Các mục khác chữ 13 thường nghiêng Khổ giấy A4 : 210 x 297 Lề trái 30mm, lề phải 20mm, lề 25mm, lề 25mm Nội dung chữ cỡ 13pt thường paragraph 6pt, khoảng cách dòng utiple - 1.3 (như hình vẽ) Căn bên Cách đoạn tụt tab để thẳng Các hình vẽ cơng thức to phép khung 225x150mm Đánh số hình vẽ theo tên chương (Hình 1.1) Đánh số cơng thức theo tên chương, tab: (3.15) Chương phải trang lẻ 10 Hình 1.1 Mẫu định dạng văn B Quy định mẫu vẽ kỹ thuật B.1 Các vẽ Đồ án tốt nghiệp, Thiết kế môn học, Bài tập lớn môn hướng dẫn phải tuân theo quy định chi tiết vẽ, kiểu chữ kỹ thuật, đường nét,…của vẽ kỹ thuật B.2 Khi bố cục vẽ ý khổ A0 in nằm ngang, vẽ khổ A1 in đứng… B.3 Khung tên vẽ phải theo mẫu sau: 11 B.4 Quy định đầu trắc dọc cho bước thiết kế sở TKKT: Bình đồ sơ lược Rãnh nước dọc Trái Phải Độ dốc thiết kế Cao độ thiết kế Cao độ tim đường Cự ly lẻ Cự ly cộng dồn Tên cọc Lý trình Đoạn thẳng, đoạn cong -oOo - MỘT SỐ YÊU CẦU VỀ TRÌNH BÀY THUYẾT MINH Bìa ngồi trình bày theo mẫu Nhiệm vụ thiết kế tốt nghiệp Giao số liệu thiết kế tốt nghiệp Nhận xét GV Hướng dẫn Nhận xét GV Đọc duyệt Mục lục Phần Phần Phần 10 Tài liệu tham khảo 11 Phụ lục (nếu có) Sau bảo vệ xong, SV phải nộp lại BM toàn đồ án (Thuyết minh vẽ) với Đĩa CD chứa nội dung Đồ án để BM lưu theo quy định hành 12 CÁC MẪU BIỂU BOÄ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI CƠ SỞ II BỘ MÔN ĐƯỜNG BỘ -*** - (Bìa ngồi) THUYẾT MINH ĐỒ ÁN THIẾT KẾ TỐT NGHIỆP SINH VIÊN: NGUYỄN VĂN A LỚP: GV HƯỚNG DẪN: NGUYỄN VĂN B TP HCM 5/2012 13 (Bìa trong) THUYẾT MINH ĐỒ ÁN THIẾT KẾ TỐT NGHIỆP SINH VIÊN: NGUYỄN VĂN A LỚP: GV HƯỚNG DẪN: NGUYỄN VĂN B 14
- Xem thêm -

Xem thêm: HƯỚNG DẪN ĐỒ ÁN THIẾT KẾ TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH ĐƯỜNG BỘ, HƯỚNG DẪN ĐỒ ÁN THIẾT KẾ TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH ĐƯỜNG BỘ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn