Xây dựng phần mềm tự động thiết kế và nghiên cứu ứng dụng CAD/CAM thiết kế dao phay lăn trục then hoa

102 13 0
  • Loading ...
1/102 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 07:09

thiếtkế daophay lăn trục thenhoa Bộ môn GCVL&DCCN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU Chƣơng I: TỐNG QUAN VỀ CÁC CHI TIẾT RĂNG VÀ DỤNG CỤ GIA CÔNG BIÊN DẠNG KHÔNG THÂN KHAI 1 Chi tiết có biên dạng cung tròn 1.1.1 Tổng quan 1.1.2 Phƣơng pháp chế tạo, dụng cụ gia công 1.2 Chi tiết biên dạng cycloid 1.2.1 Tổng quan 1.2.2 Phƣơng pháp chế tạo 10 1.3 Đĩa xích 11 1.3.1 Tổng quan 11 1.3.2 Phƣơng pháp chế tạo 11 1.4 Bánh cóc 13 1.4.1 Tổng quan 13 1.4.2 Phƣơng pháp chế tạo 13 1.5 Then hoa 13 1.5.1 Tổng quan 13 1.5.2 Chế tạo 15 Chƣơng II: CƠ SỞ LÝ THUYẾT ĐỂ THIẾT KẾ 16 DAO LĂN TRỤC THEN HOA 16 2.1 Phƣơng pháp định tâm 16 2.2 Nguyên lý thiết kế 17 2.3 Tiết diện pháp tuyến profin chi tiết – trục then hoa: 18 2.4 Xác định profin lƣỡi cắt phƣơng pháp đồ thị 19 2.5 Xác định profin lƣỡi cắt phƣơng pháp giải tích 21 2.5.1 Xác định profin lƣỡi cắt đồ thị giải tích theo nguyên lý ăn khớp 21 2.5.2 Xác định prơfin lƣỡi cắt phƣơng pháp giải tích theo ngun lý bao hình 23 2.6 Xác định bán kính vòng tròn tâm tích (lăn) r chi tiết 26 2.7 Đƣờng cong chuyển tiếp 29 2.8 Dao phay lăn trục then hoa có rãnh chân (định tâm theo đƣờng kính trong), dao phay có gờ 32 2.9 Cung tròn thay 33 2.9.1 Xác định tọa độ tâm Ot bán kính R0 34 2.9.2 Xác định sai số thay profin lý thuyết cung tròn 36 SVTH: Phạm Văn Thắng _ KTCK2 – K56 Nguyễn Danh Thăng _ KTCK7-K56 Bộ môn GCVL&DCCN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP 2.10 Các kích thƣớc profin dao phay lăn trục then hoa 37 2.11 Kích thƣớc kết cấu dao phay lăn trục theo hoa 39 2.12 Các góc lƣỡi cắt dao phay lăn trục then hoa 40 2.13 Các dạng mặt vít sở dao phay lăn 41 2.13.1 Mặt vít Acsimet kín 41 2.13.2 Mặt vít hở (convoluyt) 43 2.13.3 Mặt xoắn vít thân khai 44 Chƣơng III: THIẾT KẾ 46 DAO PHAY LĂN TRỤC THEN HOA 46 3.1 THIẾT KẾ BÌNH THƢỜNG 46 3.1.1 Các thông số trục then hoa dùng cho thiết kế dao 46 3.1.2.Xác định profin dụng cụ 47 3.1.3 Kết cấu dao 51 3.1.4 Điều kiện kỹ thuật dao phay lăn trục then hoa 54 3.2 ỨNG DỤNG TIN HỌC TRONG TỰ ĐỘNG HÓA THIẾT KẾ 56 DAO PHAY LĂN TRỤC THEN HOA 56 3.2.1 Khái quát lập trình AutoCAD 56 3.2.2 Thiết kế file Excell 59 3.2.3 Lập trình VBA 62 3.2.4 So sánh phƣơng pháp thiết kế thông thƣờng phƣơng pháp ứng dụng công nghệ tin học thiết kế 63 Chƣơng IV: ỨNG DỤNG CAD/CAM VÀO GIA CÔNG CHẾ TẠO DAO PHAY LĂN TRỤC THEN HOA TRÊN MÁY CNC 66 4.1 Sơ lƣợc quy trình cơng nghệ gia cơng phƣơng pháp truyền thống 71 4.1.1 Chọn vật liệu làm dao 71 4.1.2 Chọn mặt xoắn vít 73 4.1.3 Phân tích tính cơng nghệ 74 4.1.4 Phƣơng pháp tạo phôi 75 4.1.5 Thiết kế quy trình cơng nghệ 77 4.2 ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ GIA CÔNG TRÊN MÁY CNC 84 KẾT LUẬN CHUNG 96 PHỤ LỤC 97 TÀI LIỆU THAM KHẢO 102 SVTH: Phạm Văn Thắng _ KTCK2 – K56 Nguyễn Danh Thăng _ KTCK7-K56 Bộ môn GCVL&DCCN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP LỜI NĨI ĐẦU Trong nghành cơng nghiệp, đặc biệt công nghiệp chế tạo ôtô, máy móc, khí động lực,…hệ thống truyền động sử dụng nhiều Để truyền tải trọng trục bánh răng, bánh đà, bánh đai,…người ta sử dụng then Khi yêu cầu tải trọng lớn, độ đồng tâm trục bạc cao cần di trượt bạc dọc trục then hoa lựa chọn Theo hình dạng profin, mà ta có loại then hoa khác dụng cụ gia công loại then khác Then hoa, chủ yếu then hoa chữ nhật sử dụng nhiều nước ta Then hoa chữ nhật chế tạo dao lăn trục cho chất lượng tốt suất cao Để thiết kế chế tạo dao phay lăn trục then hoa, theo phương pháp thông thường người kỹ sư thiết kế phải tốn nhiều thời gian để thiết kế tính tốn thơng số kỹ thuật cho xác.Trong trình thiết kế vẽ tay họ phải lặp lặp lại số chi tiết hay vẽ sai phải thực vẽ lại từ đầu Điều khiến cho người thiết kế nhiều thời gian làm giảm chất lượng vẽ Từ thực tế đó, nhiều kỹ sư thiết kế mong muốn có cơng cụ hỗ trợ công việc thiết kế nhằm nâng cao chất lượng vẽ Nắm bắt nhu cầu này, công ty phần mềm cho đời loạt phần mềm hỗ trợ AutoCAD, SAP, AutoCAD Mechanical Tuy nhiên, thực tế phần mềm hỗ trợ đáp ứng yêu cầu chung nhất, tổng quát kỹ sư thiết kế Việc thiết kế phải u cầu cáckỹ sư tính tốn profin cho kích thước then làm khối lượng tính tốn thời gian làm việc nhiều Với phát triển không ngừng khoa học kỹ thuật, áp dụng cơng nghệ thơng tin vào việc thiết kế giúp người kỹ sư hồn thành nhanh chóng vẽ chế tạo mà không cần nhiều thời gian Mọi công việc phần mềm mà người kỹ sư viết đảm đương, việc thiết kế hoàn toàn tự động Trong đồ án tốt nghiệp này, nhiệm vụ giao “ Xây dựng phần mềm tự động thiết kế nghiên cứu ứng dụng CAD/CAM thiết kế dao phay lăn trục then hoa” SVTH: Phạm Văn Thắng _ KTCK2 – K56 Nguyễn Danh Thăng _ KTCK7-K56 Bộ môn GCVL&DCCN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Thời gian thực tập làm đồ án chúng em có tìm hiểu ngun lý tạo hình quy trình cơng nghệ chế tạo, có thêm hiểu biết lập trình VBA AutoCAD xây dựng phần mềm tự động thiết kế dao phay lăn trục then hoa Trong thời gian thực tập làm đồ án chúng em cố gắng hoc tập, tìm hiểu nghiên cứu đề tài Đồng thời với hướng dẫn, giúp đỡ bảo tận tình thầy Lê Thanh Sơn thầy cô giáo Khoa, Bộ môn Gia công vật liệu dụng cụ công nghiệp, Trường đại học Bách Khoa Hà Nội đến chúng em hoàn thành đồ án tốt nghiệp thời hạn khối lượng công việc giao Tuy nhiên, đề tài mẻ kiến thức hạn chế nên đồ án không tránh khỏi thiếu sót định Kính mong đóng góp ý kiến, bổ sung thầy giáo hướng dẫn, thầy cô khác môn bạn đọc để đồ án chúng em hoàn chỉnh Chúng em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày 13 tháng năm 2016 Nhóm sinh viên thực đồ án: Phạm Văn Thắng Nguyễn Danh Thăng SVTH: Phạm Văn Thắng _ KTCK2 – K56 Nguyễn Danh Thăng _ KTCK7-K56 Bộ môn GCVL&DCCN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Chƣơng I: TỐNG QUAN VỀ CÁC CHI TIẾT RĂNG VÀ DỤNG CỤ GIA CÔNG BIÊN DẠNG KHƠNG THÂN KHAI Các chi tiết có profin không thân khai thực tế thường gặp bánh cycloid, bánh novikov, trục then hoa thẳng đối xứng, then hoa hình thang, đĩa xích, bánh cóc,… 1 Chi tiết có biên dạng cung tròn 1.1.1 Tổng quan Chi tiết có biên dạng cung tròn chủ yếu loại bánh Trong năm gần đây, truyền bánh có biên dạng cung tròn sử dụng ngày rộng rãi So với biên dạng khác sử dụng truyền động bánh răng, biên dạng cung tròn có số ưu điểm bậc khả tải cao hơn, độ bền tiếp xúc lớn hơn, khả bơi trơn tốt tính chống mòn cao Bánh có biên dạng cung tròn sử dụng hộp giảm tốc tốc độ thấp, truyền động với công suất lớn Phiên bánh cung tròn dựa tạo hình dao biên dạng cung tròn Novikov-Wildhaber đề xuất Từ đời đến nay, nhiều tác giả tiếp tục nghiên cứu lý thuyết tạo hình, tính tốn thiết kế cơng nghệ gia cơng bánh biên dạng cung tròn C B Tsay, Z H Fong, S Tao (1989) sử dụng phương pháp phần tử hữu hạn nhằm khảo sát ứng suất uốn tiếp xúc răng, nghiên cứu ảnh hưởng hình dạng dao bán kính góc lượn góc áp lực pháp… đến ứng suất uốn Litvin cộng (2002) áp dụng hai dao không tương hợp có biên dạng parabol nội tiếp nhằm tạo phiên bánh cung tròn Shyue-Cheng Yang (2008) đề xuất mơ hình tốn học bánh cung tròn ba đoạn, nghiên cứu lý thuyết tạo hình mặt bánh dẫn bánh bị dẫn từ biên dạng dao răng, ảnh hưởng sai lệch khoảng cách trục đến sai số truyền động, phân tích ứng suất uốn theo mơ hình 3D Yi-Cheng Wu cộng (2009) nghiên cứu mơ hình tốn học mặt bánh cung tròn SVTH: Phạm Văn Thắng _ KTCK2 – K56 Nguyễn Danh Thăng _ KTCK7-K56 Bộ môn GCVL&DCCN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP cong dựa lý thuyết bao hình, nghiên cứu sai số động học vết tiếp xúc cặp bánh đề xuất Răng ăn khớp Nivokov có profin chế tạo theo cung tròn, profin lõm có bán kính lớn profin lồi Sự khác ăn khớp Novikov ăn khớp thân khai đường ăn khớp không nằm theo chiều ngang mà theo chiều cao tạo thành góc 900 với phương Trong q trình làm việc điểm tiếp xúc dịch chuyển theo đường thẳng song song với trục quay bánh Đường gọi đường ăn khớp Khoảng cách từ gốc ăn khớp tới đường ăn khớp gọi hế số dịch chỉnh e Hệ số dịch chỉnh e có quan hệ với tốc độ trượt bề mặt Khi chạy nhanh ăn khớp với toàn chiều cao nên ăn khớp điểm trở thành ăn khớp đường Ưu điểm truyền ăn khớp Novikov có khả chịu tải trọng lớn độ chống mài mòn cao ăn khớp thân khai Bởi truyền ăn khớp Nivokov ưu tiên chọn lựa may móc phải làm việc thòi gian dài phải đảm bảo tải trọng lớn Trong ăn khớp Novikov không ăn khớp theo chiều cao bánh có dạng nghiêng, mà truyền ăn khớp Novikov chạy êm truyền ăn khớp thân khai Hình 1.1 Bánh Novikov 1.1.2 Phƣơng pháp chế tạo, dụng cụ gia công 1.1.2.1 Phương pháp bao hình SVTH: Phạm Văn Thắng _ KTCK2 – K56 Nguyễn Danh Thăng _ KTCK7-K56 Bộ môn GCVL&DCCN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Phương pháp bao hình để tạo hình biên dạng cung tròn tương tự phương pháp tạo hình biên dạng thân khai Tuy nhiên, khác với biên dạng thân khai, sinh bánh cung tròn làmột đường cong trơn, đều, tổ hợp nhiều cung tròn Với phương pháp dụng cụ cắt coi lăn tương đối vành cùa bánh gia cơng, lưỡi cắt dụng cụ chiếm vị trí bánh mà đường bao chúng profin bánh gia công Dụng cụ gia công bánh dạng cung tròn phương pháp bao hình dao phay lăn Mỗi dao phay gia công loại bánh máy chuyên dùng Phương pháp cho suất cao độ xác cao, thích hợp với sản xuất hàng loạt Hình 2.3 Phương pháp bao hình gia cơng bánh dạng cung tròn a Sơ đồ cắt ; b Dao phay lăn 1.1.1.2 Phương pháp định hình Là phương pháp dùng dụng cụ cắt có lưỡi dạng cắt rãnh răng, sau phân độ góc 360/Z cuối Phương pháp định hình chế tạo bánh dạng cung tròn tương tự chế tạo bánh thân khai, khác profin Sử dụng dao phay modun đầu phân độ để gia cơng bánh Độ xác phương pháp phụ thuộc vào gá đặt đầu phân độ SVTH: Phạm Văn Thắng _ KTCK2 – K56 Nguyễn Danh Thăng _ KTCK7-K56 Bộ môn GCVL&DCCN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Hình 2.2 Phương pháp định hình gia cơng bánh biên dạng cung tròn Ngồi người ta sử dụng phương pháp gia công tự động máy CNC từ chương trình CAM - Máy phay CNC: sử dụng dao phay ngón - CNC cắt dây EDM - CNC gia công cắt tia laze - CNC gia công tia nước 1.2 Chi tiết biên dạng cycloid 1.2.1 Tổng quan Các chi tiết biên dạng cycloid thực tế thường gặp loại bánh cycloid Bánh Cycloid sử dụng hai đường cong Epicycloid hypocycloid để đạt biên dạng xác ăn khớp Hai bánh lăn không trượt, đường kính vòng chia bánh xác định vòng tròn ăn khớp hai bánh Đỉnh bánh bị động chân bánh chủ động có phương trình Đường kính vòng sinh tạo cân tỷ lệ bán kính bánh Để đảm bảo ăn khớp chân bánh bị động đỉnh bánh bánh chủ động đường thẳng SVTH: Phạm Văn Thắng _ KTCK2 – K56 Nguyễn Danh Thăng _ KTCK7-K56 Bộ môn GCVL&DCCN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP đường cong đảm bảo ăn khớp Khi hai bánh ăn khớp tạo đường tròn ăn khớp Đây dạng ăn khớp khơng tiêu chuẩn, profin đỉnh có dạng Epicycloid, profin chân có dạng hypocycloid Đường Cycloid tập hợp quỹ đạo chuyển động điểm thuộc đường tròn lăn khơng trượt đường thẳng.Đường Epicycloid tập hợp quỹ đạo chuyển động điểm thuộc đường tròn lăn khơng trượt phía ngồi đường tròn khác.Đường hypocycloid tập hợp quỹ đạo chuyển động điểm thuộc đường tròn lăn khơng trượt phía đường tròn khác Hình 1.3: Bánh Cycloid Các ưu điểm truyền bánh Cycloid: + Độ xác cao + Độ ồn cực thấp + Hiệu suất cao + Hệ số trùng khớp lớn + Áp suất tiếp xúc cực đại nhỏ biên dạng lồi tiếp xúc với biên dạng lõm SVTH: Phạm Văn Thắng _ KTCK2 – K56 Nguyễn Danh Thăng _ KTCK7-K56 Bộ môn GCVL&DCCN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP + Hệ số trượt số nhỏ trị số lớn cặp bánh thân khai tương ứng + Áp lực riêng, ma sát độ mài mòn tiếp xúc với bề mặt lồi đàu với bề mặt lõm chân nhỏ so với ăn khớp thân khai + Số khơng có tượng cắt chân Tuy nhiên loại bánh tồn nhược điểm sau: + Khơng có khả dịch tâm + Khơng có khả năg lắp lẫn Ứng dụng: Các truyền bánh biên dạng Cycloid thường sử dụng truyền yêu cầu độ xác cao làm việc êm như: đồng hồ đeo tay, đồng hồ treo tường, đồng hồ so, bơm bánh răng, 1.2.2 Phƣơng pháp chế tạo Với biên dạng Cycloid, sử dụng phương pháp phay định hình hay phương pháp phay lăn răng, xọc bao hình khơng đảm bảo độ xác biên dạng răng, tỷ số truyền, bước răng… - Phương pháp dập thể tích Phương pháp gia cơng áp lực có khả tạo hình tốt Đó phương pháp tạo hình biến dạng, hình dáng kích thước hình thành khơng phải hớp kim loại thừa mà phân bố lại lớp kim loại Kim loại sau biến dạng có độ bền độ cứng cao Ở lớp ngồi xuất ứng suất dư nén, có ảnh hưởng tốt đến điều kiện làm việc với tải trọng Khuôn dập chế tạo với độ xác cao phương pháp gia cơng tia lửa điện - Gia công máy CNC Bánh cycloid gia cơng máy mài CNC, phay CNC, gia công laze, dây EDM,… 10 SVTH: Phạm Văn Thắng _ KTCK2 – K56 Nguyễn Danh Thăng _ KTCK7-K56 Bộ môn GCVL&DCCN - ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Khoan lỗ ,tiện : Khoan lỗ ta dùng Drill Lathe Chọn mũi khoan đường kính 12mm tâm chi tiết tạo thành lỗ có =12mm Sau khoan lỗ đạt kích thước 60mm.Ta chon dao T7171 R0.4D ROUGH MIN dao tiện lỗ 88 SVTH: Phạm Văn Thắng _ KTCK2 – K56 Nguyễn Danh Thăng _ KTCK7-K56 Bộ môn GCVL&DCCN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP 89 SVTH: Phạm Văn Thắng _ KTCK2 – K56 Nguyễn Danh Thăng _ KTCK7-K56 Bộ môn GCVL&DCCN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Lật ngược phôi lại làm tương tự bước -  Quá trình (Mặt B) :Tiện rãnh vít,phay rãnh phoi,phay hớt lƣng hớt mặt bên - Tiện rãnh vít : Ta chọn Lathe C-Axis -> chọn đường dẫn xoắn vít ->chọn dao EndMill 90 SVTH: Phạm Văn Thắng _ KTCK2 – K56 Nguyễn Danh Thăng _ KTCK7-K56 Bộ mơn GCVL&DCCN - ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Phay rãnh phoi 91 SVTH: Phạm Văn Thắng _ KTCK2 – K56 Nguyễn Danh Thăng _ KTCK7-K56 Bộ môn GCVL&DCCN - ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Phay hớt lưng lần : Ta tao đường dẫn dao hình vẽ sau thiết lập nguyên công Chọn kiểu tiện C-Axis Contour Chọn dao BallMill 2 92 SVTH: Phạm Văn Thắng _ KTCK2 – K56 Nguyễn Danh Thăng _ KTCK7-K56 Bộ môn GCVL&DCCN - ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Phay hớt lưng mặt bên : Để phay hớt lưng mặt bên trước hết ta phải tạo dao phay ngón có biên dạng giống với biên dạng lưỡi cắt dao phay lăn trục then hoa Để tạo dao dùng gia công mô Mastercam Trước tiên ta phải vẽ biên dạng dao AutoCad: Save file dạng *.dxf Sau tạo dao ta tiếp tục bước thiết lập đường chạy dao.thông số cắt sau : 93 SVTH: Phạm Văn Thắng _ KTCK2 – K56 Nguyễn Danh Thăng _ KTCK7-K56 Bộ môn GCVL&DCCN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP 94 SVTH: Phạm Văn Thắng _ KTCK2 – K56 Nguyễn Danh Thăng _ KTCK7-K56 Bộ môn GCVL&DCCN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP - Phay hớt lưng lần : Làm tương tự phay hớt lưng lần - Phay thiếu : Phay thiếu dao Hình dáng dao Lăn trục then hoa sau hoàn thành : 95 SVTH: Phạm Văn Thắng _ KTCK2 – K56 Nguyễn Danh Thăng _ KTCK7-K56 Bộ môn GCVL&DCCN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KẾT LUẬN CHUNG Dao phăy lăn trục then hoa dụng cụ quan trọng phổ biến gia công khí Để thiết kế phần mềm tự động thiết kế tính tốn thiết kế chế tạo nhiệm vụ khó khăn sinh viên chúng em Tuy nhiên, với hướng dẫn tận tình thầy giáo Lê Thanh Sơn, chúng em hoàn thành đồ án Cụ thể chúng em thực nội dung sau: - Tìm hiểu chi tiết biên dạng không thân khai phương pháp, dụng cụ gia công chi tiết - Tìm hiểu sở lý thuyết để chế tạo dao phay lăn trục then hoa - Tạo phần mềm tự động thiết kế dao phay lăn trục then hoa - Tính tốn thiết kế cho dao phay lăn trục then hoa lập quy trình cơng nghệ chế tạo dao phay lăn trục then hoa Qua chúng em hiểu thêm nhiều vấn đề cơng việc tính tốn thiết kế dao phay lăn trục then hoa Hiểu thêm lập trình VBA phương pháp áp dụng tin học để tự động thiết kế chi tiết khí Tuy nhiên, thời gian trình độ có hạn, đồ án hạn chế định Hướng phát triển đồ án tương lai: - Quy trình cơng nghệ gia cơng máy CNC Tích hợp vào phần mềm máy CNC, CAiM, CAiPT để không cần sử dụng máy PC - Xây dựng phần mềm theo dạng tích hợp để đảm bảo độ bảo mật tối ưu hóa tốc độ, khả sử dụng phần cứng Tích hợp Modul tiêu chuẩn hóa cho loại DC khác Chúng em mong bảo, góp ý thầy giáo bạn để đồ án hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn giúp đỡ bảo tận tình thầy giáo môn Gia công vật liệu dụng cụ công ngiệp giúp đỡ bảo tận tình trình chúng em làm đồ án Chúng em xin gửi lời cảm ơn đặc biệt tới thầy Lê Thanh Sơn người trực tiếp hướng dẫn bảo em hoàn thành đồ án 96 SVTH: Phạm Văn Thắng _ KTCK2 – K56 Nguyễn Danh Thăng _ KTCK7-K56 Bộ môn GCVL&DCCN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP PHỤ LỤC Vẽ profin pháp tuyến: Dim z(0 To 2) As Double Dim z0(0 To 2) As Double Dim z1(0 To 2) As Double Dim z2(0 To 2) As Double Dim Diem1(0 To 2) As Double Dim hinh1(0 To 7) As Object z(0) = lr + / * rd + (kbv(2) - lr - * rd) / + / * rd: z(1) = * rd Diem1(0) = Vung(1, 1) + z(0): Diem1(1) = Vung(1, 2) + z(1) z2(0) = Diem1(0) - v1(14) * Tan(v1(10)): z2(1) = Diem1(1) - v1(14) z1(0) = z2(0): z1(1) = z2(1) - v1(11) z0(0) = z1(0) - 5: z0(1) = z1(1) ' Vẽ phần profin cách nối điểm profin’ AcadApp.ActiveDocument.ActiveLayer = AcadApp.ActiveDocument.Layers("0") Dim poi(0 To 105) As Double poi(0) = z1(0): poi(1) = z1(1) poi(2) = z1(0): poi(3) = z1(1) poi(4) = z2(0): poi(5) = z2(1) poi(6) = Vung(1, 1) + z(0): poi(7) = Vung(1, 2) + z(1) poi(8) = Vung(2, 1) + z(0): poi(9) = Vung(2, 2) + z(1) poi(10) = Vung(3, 1) + z(0): poi(11) = Vung(3, 2) + z(1) poi(12) = Vung(4, 1) + z(0): poi(13) = Vung(4, 2) + z(1) poi(14) = Vung(5, 1) + z(0): poi(15) = Vung(5, 2) + z(1) poi(16) = Vung(6, 1) + z(0): poi(17) = Vung(6, 2) + z(1) poi(18) = Vung(7, 1) + z(0): poi(19) = Vung(7, 2) + z(1) poi(20) = Vung(8, 1) + z(0): poi(21) = Vung(8, 2) + z(1) poi(22) = Vung(9, 1) + z(0): poi(23) = Vung(9, 2) + z(1) poi(24) = Vung(10, 1) + z(0): poi(25) = Vung(10, 2) + z(1) poi(26) = Vung(11, 1) + z(0): poi(27) = Vung(11, 2) + z(1) poi(28) = Vung(12, 1) + z(0): poi(29) = Vung(12, 2) + z(1) poi(30) = Vung(13, 1) + z(0): poi(31) = Vung(13, 2) + z(1) poi(32) = Vung(14, 1) + z(0): poi(33) = Vung(14, 2) + z(1) 97 SVTH: Phạm Văn Thắng _ KTCK2 – K56 Nguyễn Danh Thăng _ KTCK7-K56 Bộ môn GCVL&DCCN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP poi(34) = Vung(15, 1) + z(0): poi(35) = Vung(15, 2) + z(1) poi(36) = Vung(16, 1) + z(0): poi(37) = Vung(16, 2) + z(1) poi(38) = Vung(17, 1) + z(0): poi(39) = Vung(17, 2) + z(1) poi(40) = Vung(18, 1) + z(0): poi(41) = Vung(18, 2) + z(1) poi(42) = Vung(19, 1) + z(0): poi(43) = Vung(19, 2) + z(1) poi(44) = Vung(20, 1) + z(0): poi(45) = Vung(20, 2) + z(1) poi(46) = Vung(21, 1) + z(0): poi(47) = Vung(21, 2) + z(1) poi(48) = Vung(22, 1) + z(0): poi(49) = Vung(22, 2) + z(1) poi(50) = Vung(23, 1) + z(0): poi(51) = Vung(23, 2) + z(1) poi(52) = Vung(24, 1) + z(0): poi(53) = Vung(24, 2) + z(1) poi(54) = Vung(25, 1) + z(0): poi(55) = Vung(25, 2) + z(1) poi(56) = Vung(26, 1) + z(0): poi(57) = Vung(26, 2) + z(1) poi(58) = Vung(27, 1) + z(0): poi(59) = Vung(27, 2) + z(1) poi(60) = Vung(28, 1) + z(0): poi(61) = Vung(28, 2) + z(1) poi(62) = Vung(29, 1) + z(0): poi(63) = Vung(29, 2) + z(1) poi(64) = Vung(30, 1) + z(0): poi(65) = Vung(30, 2) + z(1) poi(66) = Vung(31, 1) + z(0): poi(67) = Vung(31, 2) + z(1) poi(68) = Vung(32, 1) + z(0): poi(69) = Vung(32, 2) + z(1) poi(70) = Vung(33, 1) + z(0): poi(71) = Vung(33, 2) + z(1) poi(72) = Vung(34, 1) + z(0): poi(73) = Vung(34, 2) + z(1) poi(74) = Vung(35, 1) + z(0): poi(75) = Vung(35, 2) + z(1) poi(76) = Vung(36, 1) + z(0): poi(77) = Vung(36, 2) + z(1) poi(78) = Vung(37, 1) + z(0): poi(79) = Vung(37, 2) + z(1) poi(80) = Vung(38, 1) + z(0): poi(81) = Vung(38, 2) + z(1) poi(82) = Vung(39, 1) + z(0): poi(83) = Vung(39, 2) + z(1) poi(84) = Vung(40, 1) + z(0): poi(85) = Vung(40, 2) + z(1) poi(86) = Vung(41, 1) + z(0): poi(87) = Vung(41, 2) + z(1) poi(88) = Vung(42, 1) + z(0): poi(89) = Vung(42, 2) + z(1) poi(90) = Vung(43, 1) + z(0): poi(91) = Vung(43, 2) + z(1) poi(92) = Vung(44, 1) + z(0): poi(93) = Vung(44, 2) + z(1) poi(94) = Vung(45, 1) + z(0): poi(95) = Vung(45, 2) + z(1) poi(96) = Vung(46, 1) + z(0): poi(97) = Vung(46, 2) + z(1) poi(98) = Vung(47, 1) + z(0): poi(99) = Vung(47, 2) + z(1) poi(100) = Vung(48, 1) + z(0): poi(101) = Vung(48, 2) + z(1) poi(102) = Vung(49, 1) + z(0): poi(103) = Vung(49, 2) + z(1) poi(104) = Vung(50, 1) + z(0): poi(105) = Vung(50, 2) + z(1) Set hinh1(0) = AcadApp.ActiveDocument.ModelSpace.AddLightWeightPolyline(poi) 98 SVTH: Phạm Văn Thắng _ KTCK2 – K56 Nguyễn Danh Thăng _ KTCK7-K56 Bộ môn GCVL&DCCN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ‘ Tìm trục đối xứng ‘ Dim dz1(0 To 2) As Double Dim dz2(0 To 2) As Double dz1(0) = Diem1(0) + v1(8) / 2: dz1(1) = Diem1(1) dz2(0) = dz1(0): dz2(1) = Set hinh1(1) = hinh1(0).mirror(dz1, dz2) Dim z5(0 To 2) As Double z5(0) = z1(0) + v1(8) + v1(9): z5(1) = z1(1) Set hinh1(2) = hinh1(0).Copy: hinh1(2).Move z1, z5 Dim Diem50(0 To 2) As Double Dim z3(0 To 2) As Double Dim z4(0 To 2) As Double Dim z6(0 To 2) As Double Dim z7(0 To 2) As Double Dim z8(0 To 2) As Double Dim duongcong1(0 To 8) As Double Dim vt1(0 To 2) As Double Dim vt2(0 To 2) As Double Dim vt3(0 To 2) As Double Diem50(0) = Vung(50, 1) + z(0): Diem50(1) = Vung(50, 2) + z(1) z3(0) = Diem50(0) + v1(8) - * (Diem50(0) - Diem1(0)): z3(1) = Diem50(1) z4(0) = z1(0) + * (Diem1(0) - z1(0)) + v1(8): z4(1) = z1(1) z6(0) = Diem50(0) + v1(8) + v1(9): z6(1) = Diem50(1) z7(0) = z6(0) + v1(8) / 2: z7(1) = z6(1) z8(0) = * z7(0) / + z0(0) / 4: z8(1) = z7(1) - * v1(16) duongcong1(0) = z0(0): duongcong1(1) = z0(1): duongcong1(2) = duongcong1(3) = z8(0): duongcong1(4) = z8(1): duongcong1(5) = duongcong1(6) = z7(0): duongcong1(7) = z7(1): duongcong1(8) = vt1(0) = 0: vt1(1) = -1 vt2(0) = 0: vt3(1) = Set hinh1(3) = AcadApp.ActiveDocument.ModelSpace.AddLine(z0, z1) Set hinh1(4) = AcadApp.ActiveDocument.ModelSpace.AddLine(Diem50, z3) Set hinh1(5) = AcadApp.ActiveDocument.ModelSpace.AddLine(z4, z5) Set hinh1(6) = AcadApp.ActiveDocument.ModelSpace.AddLine(z6, z7) AcadApp.ActiveDocument.ActiveLayer = AcadApp.ActiveDocument.Layers("netmanh") Set hinh1(7) = AcadApp.ActiveDocument.ModelSpace.Addspline(duongcong1, vt1, vt2) 99 SVTH: Phạm Văn Thắng _ KTCK2 – K56 Nguyễn Danh Thăng _ KTCK7-K56 Bộ môn GCVL&DCCN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ‘ Ghi kích thước ‘ AcadApp.ActiveDocument.ActiveLayer = AcadApp.ActiveDocument.Layers("0") Dim location1(0 To 2) As Double Dim z9(0 To 2) As Double location1(0) = z1(0) - 10: location1(1) = z(1) / + z2(1) / Set ktu = AcadApp.ActiveDocument.ModelSpace.AddDimAligned(z1, z2, location1) location1(0) = z1(0) - 20: location1(1) = z(1) / + Diem50(1) / Set ktH = AcadApp.ActiveDocument.ModelSpace.AddDimRotated(z1, Diem50, location1, -Pi / 2) z9(0) = Diem1(0) + v1(8): z9(1) = Diem1(1) location1(0) = z9(0) / + Diem1(0) / 2: location1(1) = Diem1(1) + 10 Set ktSp = AcadApp.ActiveDocument.ModelSpace.AddDimAligned(Diem1, z9, location1) z9(0) = Diem1(0) + v1(8) + v1(9): z9(1) = Diem1(1) location1(0) = z9(0) / + Diem1(0) / 2: location1(1) = Diem1(1) + 20 Set kttp = AcadApp.ActiveDocument.ModelSpace.AddDimAligned(Diem1, z9, location1) location1(0) = z7(0) + 10: location1(1) = z9(1) / + z7(1) / Set kth1 = AcadApp.ActiveDocument.ModelSpace.AddDimRotated(z7, z9, location1, Pi / 2) ‘ Phóng to tọa độ profin ‘ ‘ Tỉ lệ ‘ phongto2 = / * rd / (z7(0) - z0(0)) hinh1(0).scaleEntity z0, phongto2 hinh1(1).scaleEntity z0, phongto2 hinh1(2).scaleEntity z0, phongto2 hinh1(3).scaleEntity z0, phongto2 hinh1(4).scaleEntity z0, phongto2 hinh1(5).scaleEntity z0, phongto2 hinh1(6).scaleEntity z0, phongto2 hinh1(7).scaleEntity z0, phongto2 ktu.scaleEntity z0, phongto2 100 SVTH: Phạm Văn Thắng _ KTCK2 – K56 Nguyễn Danh Thăng _ KTCK7-K56 Bộ môn GCVL&DCCN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ktH.scaleEntity z0, phongto2 ktSp.scaleEntity z0, phongto2 kttp.scaleEntity z0, phongto2 kth1.scaleEntity z0, phongto2 ktu.LinearScaleFactor = / phongto2 ktH.LinearScaleFactor = / phongto2 ktSp.LinearScaleFactor = / phongto2 kttp.LinearScaleFactor = / phongto2 kth1.LinearScaleFactor = / phongto2 ‘ Vẽ mặt cắt ‘ Dim kieumatcat As Long Dim tenmatcat As String Dim khoitaomatcat As Boolean tenmatcat = "ANSI31" kieumatcat = khoitaomatcat = True Set matcat1 = AcadApp.ActiveDocument.ModelSpace.Addhatch(kieumatcat, tenmatcat, khoitaomatcat) matcat1.AppendOuterLoop (hinh1) matcat1.patternspace = 12 matcat1.Evaluate matcat1.Color = '===========================================================================’ * Kết quả: 101 SVTH: Phạm Văn Thắng _ KTCK2 – K56 Nguyễn Danh Thăng _ KTCK7-K56 Bộ môn GCVL&DCCN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP 30.2356 2.3228 5.5000 8.8228 16.2186 TÀI LIỆU THAM KHẢO Sổ tay CNCTM, T1-NXB KHKT 2003 – GS,TS Nguyễn Đắc Lộc Sổ tay CNCTM, T1-NXB KHKT 2003 – GS,TS Nguyễn Đắc Lộc Sổ tay CNCTM, T1-NXB KHKT 2003 – GS,TS Nguyễn Đắc Lộc Cơ sở lập trình tự động hố tính tốn, thiết kế với VB VBA môi trường AutoCad, NXB KHKT, Nguyễn Hồng Thái Giáo trình CNCTM, NXB KHKT 2005 - Nguyễn Đắc Lộc, Lê Văn Tiến Hướng dẫn thiết kế đồ án dao – Đại học Kỹ thuật CN Thái Nguyên, 1990 Thiết Kế DCCN, NXB KHKT 2005, PGS Trần Thế Lục Cơng nghệ tạo hình bề mặt DCCN, NXB KHKT 2004, PGS Trần Thế Lục Hướng dẫn thiết kế đồ án CNCTM, NXB KHKT 2006 – GS,TS Nguyễn Đắc Lộc 10 Hướng dẫn thiết kế dụng cụ cắt kim loại, Đại học Bách Khoa Hà Nội, 1987, Đậu Lê Xin 11 Sổ tay DCC DC phụ, NXB KHKT 2007 – GS,TS Trần Văn Địch 102 SVTH: Phạm Văn Thắng _ KTCK2 – K56 Nguyễn Danh Thăng _ KTCK7-K56 ... được: cos(   ) sin   2.sin(   )  (2.17) Phương trình có lời giải sau:        (1) cos(   )                     2  (2) sin   2.sin(   )   sin(3
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng phần mềm tự động thiết kế và nghiên cứu ứng dụng CAD/CAM thiết kế dao phay lăn trục then hoa, Xây dựng phần mềm tự động thiết kế và nghiên cứu ứng dụng CAD/CAM thiết kế dao phay lăn trục then hoa

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn