ĐỒ ÁN THIẾT KẾ TỔ CHỨC THI CÔNG NỀN ĐƯƠNG Ô TÔ-THIẾT KẾ TỔ CHỨC THI CÔNG CÔNG TRÌNH CỐNG

23 10 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 07:08

ĐỒÁN THIẾTKẾ TỔCHỨC THICÔNG Thuyết minh đồ án Thiết kế tổ chức thi công đường ô tô CHƯƠNG III: THIẾT KẾ TỔ CHỨC THI CƠNG CƠNG TRÌNH CỐNG * Mục đích: Xác định cấu tạo, thống kê, tính tốn, thiết kế, tổ chức, thực cơng tác thi cơng 02 cống nước đoạn tuyến * Nội dụng: 3.1 Giới thiệu chung 3.2 Thiết kế cấu tạo cống 3.3 Tính tốn khối lượng vật liệu cho cống 3.4 Xác định trình tự thi cơng 3.5 Xác định kỹ thuật thi cơng 3.6 Xác định khối lượng cơng tác 3.7 Tính tốn suất máy móc, xác định định mức sử dụng nhân lực vật liệu 3.8 Tính tốn số cơng, số ca máy hồn thành thao tác 3.9 Xác định phương pháp tổ chức thi công 3.10 Biên chế tổ đội thi cơng 3.11 Tính tốn thời gian hoàn thành thao tác 3.12 Xác định trình tự thi cơng cống - lập tiến độ thi cống * Cụ thể: 3.1 GIỚI THIỆU CHUNG 3.1.1 Liệt kê cơng trình cống: Bảng 3.1: Lý trình cống STT Lý trình Khẩu độ (cm) Chiều dài L (m) Độ dốc ngang sườn 1:13 1:26 Loại đường KM3+186,75 1x200 15 Đắp KM3+800,00 2x200 11 Đắp 3.1.2 Cống số 1: Lý trình: KM3 + 186,75 Loại cống: cống tròn BTCT, miệng cống loại thường:  200cm Chế độ nước chảy cống: chế độ không áp Độ dốc ngang sườn tự nhiên: is = 7,56% Độ dốc dọc cống: ic = 5% Chiều dài cống: 1500cm, chia thành 15 đốt đốt dài 99cm Chiều cao đất đắp: hđ = 4,31(m) Phương pháp thi công: bán lắp ghép 3.1.3 Cống số 2: Lý trình: KM3+800 Loại cống: Cống tròn BTCT, miệng cống loại thường:  200cm Chế độ nước chảy cống: chế độ không áp SVTH: Nguyễn Văn Tê Rôn – Lớp: 04X3A Chiều cao đắp (m) 4,31 3,24 Trang: Thuyết minh đồ án Thiết kế tổ chức thi công đường ô tô Độ dốc ngang sườn tự nhiên: is = 3,9% Độ dốc dọc cống: ic = 3,9% Chiều dài cống: 1100cm, chia thành 11 đốt đốt dài 99cm Chiều cao đất đắp: hđ = 3,24m Phương pháp thi công: bán lắp ghép 3.2 CẤU TẠO CÁC BỘ PHẬN CỦA CƠNG TRÌNH CỐNG: - Ưu tiên sử dụng loại cống tròn bán lắp ghép (chỉ có đốt cống chế tạo nhà máy, phận khác đổ chỗ trường thi công), chế độ nước chảy cống không áp - Chi tiết phận cách bố trí cụ thể xem vẽ kèm theo 3.3 XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG VẬT LIỆU CHO CÁC CỐNG 3.3.1 Lớp đệm CPĐD chân khay, tường đầu, tường cánh phần gia cố: - Lớp đệm làm CPĐD loại I, Dmax 37.5, đầm chặt K98, dày 10cm - Thể tích lớp đệm phận cho theo bảng sau: Bảng 3.2: Bảng thống kê thể tích lớp đệm CPĐD (m3) Cống số 01 Cống số 02 SST Vị trí Thượng lưu Hạ lưu Tổng Thượng lưu Hạ lưu Tổng Tường đầu 0.68 0.57 1.25 1.09 0.96 2.05 Tường cánh 0.58 0.84 1.42 0.69 0.81 1.5 Sân cống 0.7 1.12 1.82 1.59 1.86 3.45 Chân khay 0.27 0.3 0.57 0.39 0.4 0.79 Phần gia cố 0.8 2.65 3.45 0.78 6.07 6.85 8.51 14.64 Tra Định mức 24/2005 - Dự toán xây dựng cơng trình:  Mã hiệu AD.112.10 làm móng cấp phối đá dăm tính cho 100m3 có thành phần hao phí là: + Cấp phối đá dăm 0.75-50mm: 142m3 + Nhân công bậc 4.0/7: 3.9 (công) + Máy lu rung 15T: 0.21 (ca) + Máy lu bánh lốp 16T: 0.34 (ca) + Máy lu 10T: 0.21 (ca) Ta thay máy lu máy đầm bàn khối lượng nhỏ, máy lu không kinh tế Các loại định mức máy lu thay đầm tay BT80D hãng Bomag.Công suất 15,70ya3/h, quy đổi đơn vị 84,07m3/ca, tương ứng với 1,19 ca/100m3 Bảng 3.3: BẢNG TỔNG KẾT HAO PHÍ LỚP ĐỆM CPĐD SVTH: Nguyễn Văn Tê Rơn – Lớp: 04X3A Trang: Thuyết minh đồ án Thiết kế tổ chức thi công đường ô tô STT Thể tích (m3) CP Đá dăm (m3) Nhân cơng (cơng) Máy đầm tay (ca) 8.51 12.08 0.33 0.10 14.64 20.79 0.57 0.17 3.3.2 Móng tường đầu, tường cánh: - Sử dụng bê tông xi măng M15 Dmax40, độ sụt 6÷8 cm dùng xi măng PC30 SST  sBảng 3.4: Bảng thống kê thể tích móng tường đầu, tường cánh (m3) Cống số 01 Cống số 02 Bộ phận Thượng lưu Hạ lưu Tổng Thượng lưu Hạ lưu Tường đầu 6.58 5.86 12.44 10.2 9.85 Tường cánh 6.73 9.57 16.3 8.1 8.83 28.74 Tra Định mức 24/2005 - Dự tốn xây dựng cơng trình: Mã hiệu AF 112.20 bê tơng móng tính cho 1m3 có thành phần hao phí Tổng 20.05 16.93 36.98 là: + Vữa: 1.025 m3 + Nhân công bậc 3.0/7: 1.97 (công) + Máy trộn 250l: 0.095 (ca) + Máy đầm dùi 1.5KW: 0.089 (ca)  Mã hiệu C223.2 1m3 BT M15 đá Dmax40, độ sụt 6÷8 cm xi măng PC30 có thành phần hao phí vật liệu là: + Xi măng: 281 (kg ) + Cát vàng: 0.478 (m3) + Đá dăm 2x4: 0.882 (m3) + Nước: 185 (l) Lượng vật liệu cần thiết cho m3 bê tông là: + Xi măng: 281 x 1.025 = 288.03 (kg ) + Cát vàng: 0.478 x 1.025 = 0.49 (m3) + Đá dăm 2x4: 0.882 x 1.025 = 0.90 (m3) + Nước: 185 x 1.025 = 189.63 (l) Bảng 3.5: BẢNG TỔNG KẾT HAO PHÍ MĨNG TƯỜNG ĐẦU- CÁNH STT V (m3) XM (kg) CV (m3) ĐD (m3) N (l) NC (công) MT (ca) MĐ (ca) 28.74 8277.98 14.08 25.87 5449.97 56.62 2.73 2.56 36.98 10651.35 18.12 33.28 7012.52 72.85 3.51 3.29 3.3.3 Móng thân cống: - Móng thân cống loại móng mềm: CPĐD loại Dmax 37.5, đầm chặt K98, dày 30cm Thể tích: + Cống số 1: 14.76 m3 + Cống số 2: 17.17 m3 Tra Định mức 24/2005 - Dự tốn xây dựng cơng trình: SVTH: Nguyễn Văn Tê Rôn – Lớp: 04X3A Trang: Thuyết minh đồ án Thiết kế tổ chức thi công đường tơ  Mã hiệu AD.112.12 làm móng cấp phối đá dăm tính cho 100m3 có thành phần hao phí là: + Cấp phối đá dăm 0.75-50mm: 142 (m3 ) + Nhân công bậc 4.0/7: 3.9 (công) + Máy lu rung 15T: 0.21 (ca) + Máy lu bánh lốp 16T: 0.34 (ca) + Máy lu 10T: 0.21 (ca) Ta thay máy lu máy đầm bàn khối lượng nhỏ, máy lu không kinh tế +Các loại định mức máy lu thay đầm tay BT80D hãng Bomag.Công suất 15,70ya3/h, quy đổi đơn vị 84,07m3/ca, tương ứng với 1,19 ca/100m3 Bảng 3.6: BẢNG TỔNG KẾT HAO PHÍ LỚP MĨNG CPĐD THÂN CỐNG STT Thể tích (m3) CP Đá dăm (m3) Nhân cơng (công) Máy đầm tay (ca) 14.76 20.96 0.58 0.16 17.17 24.38 0.67 0.19 3.3.4 Bê tông cố định ống cống: Sau lắp đặt ống cống, cần cố định ống cống BTXM M10 đá Dmax20, độ sụt 6÷8 cm, xi măng PC30 Thể tích: + Cống số 1: 13.25 m3 + Cống số 2: 22.29 m3 Tra Định mức 24/2005 - Dự tốn xây dựng cơng trình:  Mã hiệu AF 112.20 bê tơng móng tính cho 1m3 có thành phần hao phí là: + Vữa: 1.025 (m3 ) + Nhân công bậc 3.0/7: 1.97 (công) + Máy trộn: 0.095 (ca) + Máy đầm: 0.089 (ca)  Mã hiệu C222.1 1m3 bê tông đá Dmax20, M10, độ sụt 6÷8 cm xi măng PC30 có thành phần hao phí vật liệu là: + Xi măng: 230 (kg ) + Cát vàng: 0.494 (m3) + Đá dăm 1x2: 0.903(m3) + Nước: 195 (l) Lượng vật liệu cần thiết cho m3 bê tông là: + Xi măng: 230 x 1.025 = 235.75 (kg ) + Cát vàng: 0.494 x 1.025 = 0.506 (m3) + Đá dăm 1x2: 0.903 x 1.025 = 0.926 (m3) + Nước: 195x 1.025 = 199.9 (l) SVTH: Nguyễn Văn Tê Rôn – Lớp: 04X3A Trang: Thuyết minh đồ án Thiết kế tổ chức thi công đường ô tô Bảng 3.7 BẢNG TỔNG KẾT HAO PHÍ BÊTƠNG CỐ ĐINH CỐNG STT V (m3) XM (kg) CV (m3) ĐD (m3) N (l) NC (công) MT (ca) MĐ (ca) 13.25 3123.69 6.70 12.27 2648.68 26.10 1.26 1.18 22.29 5254.87 11.28 20.64 4455.77 43.91 2.12 1.98 3.3.5 Mối nối cống, lớp phòng nước, cát đổ khoảng hở hai cống 3.3.5.1 Mối nối cống: Do tính chất chịu lực ống cống chịu hoạt tải phân bố không nên mối nối ống cống thường dùng loại mối nối mềm với khối lượng vật liệu cho mối nối theo Định mức 24/2005 - Dự tốn xây dựng cơng trình sau: Cống số 1:  200 tra ngoại suy từ mã hiệu AK.951.31 mã hiệu AK.951.41 + Nhựa đường: 30.18 (kg/1 ống cống) + Giấy dầu: 2.11 (kg/1 ống cống) + Đay: 1.33 (kg/1 ống cống) + Nhân công bậc 3.5/7: 1.52 (công/1 ống cống) Cống số 2:  200 tra ngoại suy từ mã hiệu AK.951.31 mã hiệu AK.951.41 + Nhựa đường: 30.18 (kg/1 ống cống) + Giấy dầu: 2.11 (kg/1 ống cống) + Đay: 1.33 (kg/1 ống cống) + Nhân công bậc 3.5/7: 1.52 (công/1 ống cống) STT Bảng 3.8:BẢNG THỐNG KÊ HAO PHÍ MỐI NỐI CỐNG Khẩu độ Số ống Nhựa đường Giấy dầu Đay Nhân công (cm) cống (kg) (m2) (kg) (công) 1x200 15 452.7 31.65 19.95 22.8 2x200 11 663.96 46.42 29.26 33.44 3.3.5.2 Lớp phòng nước: Được làm đất sét có hàm lượng hạt sét 60% số dẻo không nhỏ 27, bề dày 15cm Thể tích đất sét cần dùng cho : + Cống số 1: 13.43 m3 + Cống số 2: 14.51 m3 Giả thiết công tác đắp đất sét:1.5 m3/công 3.3.5.3 Cát: Dùng cát hạt lớn để đổ đầy khoảng hở hai cống kề để cố định hai cống lại với Thể tích cát cần dùng cho : + Cống số 2: 14.60 m3 Giả thiết công tác đắp cát: 3m3/công SVTH: Nguyễn Văn Tê Rôn – Lớp: 04X3A Trang: Thuyết minh đồ án STT Thiết kế tổ chức thi công đường ô tô Bảng 3.9: BẢNG THỐNG KÊ HAO PHÍ LỚP PHỊNG NƯỚC Đất sét Cát hạt lớn V (m3) Nhân công (công) V (m3) Nhân công (công) 13.43 8.95 0.00 0.00 14.51 9.67 14.60 4.87 3.3.6 Kết cấu tường đầu, tường cánh cống: - Sử dụng BTXM M15, đá Dmax37.5, độ sụt 6÷8cm, đổ chỗ - Bảng tính tốn thể tích khối xây tường đầu, tường cánh: SST Bảng 3.10: Bảng thống kê thể tích tường đầu, tường cánh (m3) Cống số 01 Cống số 02 Vị trí Thượng lưu Hạ lưu Tổng Thượng lưu Hạ lưu Tổng Tường đầu 3.18 2.71 5.89 2.06 1.77 3.83 Tường cánh 4.35 5.25 9.6 5.05 5.76 10.81 15.49 14.64 Tra Định mức 24/2005 - Dự tốn xây dựng cơng trình:  Mã hiệu AF 121.10 tường có chiều dày ≤ 45 cm chiều cao ≤ m có thành phần hao phí: + Vữa: 1.025 m3 + Nhân công bậc 3.5/7: 3.56 (công) + Máy trộn 250l: 0.095 (ca) + Máy đầm dùi 1.5KW: 0.18 (ca)  Mã hiệu C223.2 1m3 BTM150 đá Dmax37.5 độ sụt 6:8 cm xi măng PC30 có thànhphần hao phí VL là: + Xi măng: 281(kg ) + Cát vàng: 0.478 (m3) + Đá dăm 2x4: 0.882 (m3) + Nước: 185 (l) Lượng vật liệu cần thiết cho m3 bê tông là: + Xi măng: 281 x 1.025 = 288.03 (kg ) + Cát vàng: 0.478 x 1.025 = 0.49 (m3) + Đá dăm 2x4:0.882 x 1.025 = 0.90 (m3) + Nước: 185 x 1.025 = 189.63(l) Bảng 3.11: BẢNG TỔNG KẾT HAO PHÍ TƯỜNG ĐẦU- CÁNH STT V (m3) XM (kg) CV (m3) ĐD (m3) N (l) NC (công) MT (ca) MĐ (ca) 15.49 4461.58 7.59 13.94 2937.37 55.14 1.47 2.79 SVTH: Nguyễn Văn Tê Rôn – Lớp: 04X3A Trang: Thuyết minh đồ án 14.64 4216.76 Thiết kế tổ chức thi công đường ô tô 7.17 13.18 2776.18 52.12 1.39 2.64 3.3.7 Sân cống, chân khay, phần gia cố thượng – hạ lưu: +Thể tích sân cống, chân khay, phần gia cố thượng - hạ lưu: SST Bảng 3.12: Bảng thống kê thể tích chân khay, sân cống, gia cố (m3) Cống số 01 Cống số 02 Vị trí Thượng lưu Hạ lưu Tổng Thượng lưu Hạ lưu Tổng Chân khay 3.45 3.45 6.9 5.08 4.3 9.38 Phần gia cố 2.4 7.95 10.35 2.34 18.21 20.55 Sân cống 2.28 3.42 5.7 5.17 5.72 10.89 22.95 40.82 + Vật liệu để xây dựng phận BTXM M15, đá Dmax37.5, dùng ximăng PC30, với độ sụt 6÷8 cm Tra Định mức 24/2005 - Dự tốn xây dựng cơng trình:  Mã hiệu AF 112.20 với 1m3 bê tơng lót móng có thành phần hao phí: + Vữa: 1.025 m3 + Nhân công bậc 3.0/7: 1.97 (công) + Máy trộn 250l: 0.095 (ca) + Máy đầm dùi 1.5KW: 0.089 (ca)  Tra định mức C223.2 1m3 BTXM M15, đá 2x4, độ sụt 6÷8 cm, xi măng PC30 có thành phần hao phí vật liệu là: + Xi măng: 281(kg ) + Cát vàng: 0.478 (m3) + Đá dăm 2x4: 0.882(m3) + Nước: 185(l) Lượng vật liệu cần thiết cho m3 bê tông là: + Xi măng: 281 x 1.025 = 288.03 (kg ) + Cát vàng: 0.478 x 1.025 = 0.49 (m3) + Đá dăm 2x4: 0.882 x 1.025 = 0.90 (m3) + Nước: 185 x 1.025 = 189.63 (l) Bảng 3.13: BẢNG TỔNG KẾT HAO PHÍ SÂN CỐNG, CHÂN KHAY, GIA CỐ V CV ĐD NC MT MĐ STT XM (kg) N (l) (m3) (m3) (m3) (công) (ca) (ca) 22.95 6610.29 11.25 20.66 4352.01 45.21 2.18 2.04 40.82 11757.38 20.00 36.74 7740.70 80.42 3.88 3.63 3.3.8 Tường chống xói phía hạ lưu: Dùng đá hộc khan M50 khơng có chít mạch Thể tích: SVTH: Nguyễn Văn Tê Rơn – Lớp: 04X3A Trang: Thuyết minh đồ án Thiết kế tổ chức thi công đường ô tô + Cống số 1: 17.93 m + Cống số 2: 22.94 m3 Tra Định mức 24/2005 - Dự tốn xây dựng cơng trình: Mã hiệu: AE.121.20 với 1m3 đá hộc khan khơng có chít mạch hao phí: + Đá hộc: 1.2 (m3) + Nhân công 3.5/7: 1.40 (công) Bảng 3.14: BẢNG TỔNG KẾT HAO PHÍ ĐÁ HỘC KHAN STT V (m3) ĐH (m3) NC (công) 17.93 21.52 25.10 22.94 27.53 32.12 * Bảng tổng kết khối lượng - Bảng tổng kết khối lượng cống 01 1Ф200: Bảng phụ lục 3.1 - Bảng tổng kết khối lượng cống 02 2Ф200: Bảng phụ lục 3.2 3.4 XÁC ĐỊNH TRÌNH TỰ THI CƠNG CỐNG Cống ta thi cơng loại cống tròn BTCT bán lắp ghép nên trình tự thi cơng bao gồm công đoạn sau đây: Định vị tim cống, kiểm tra mốc đo cao tạm thời San dọn mặt thi công cống (tạo diện thi công để bố trí máy móc, nhân lực, ống cống, vật liệu xây cát, đá ) Vận chuyển vật liệu xây cống Vận chuyển ống cống Đào hố móng máy (nếu khối lượng đào lớn) Đào hố móng chân khay, móng tường đầu, móng tường cánh thủ cơng Làm lớp đệm móng chân khay, móng tường đầu, móng tường cánh thủ cơng Đổ BT chân khay, móng tường đầu, móng tường cánh Làm móng thân cống 10 Lắp đặt ống cống 11 Làm mối nối, lớp phòng nước 12 Đổ BT tường cánh tường đầu cống 13 Đào móng sân cống phần gia cố hạ lưu, thượng lưu 14 Làm lớp đệm 15 Đổ BT sân cống, gia cống thượng hạ lưu 16 Đắp đất cống thủ công 3.5 XÁC ĐỊNH KỸ THUẬT THI CÔNG CHO CÁC THAO TÁC 3.5.1 Định vị tim cống: Trước thi công cống cần phải định vị tim cống Phải dùng máy trắc đạc để xác định lại vị trí tim chu vi cơng trình cống; vị trí cao độ xác móng cửa vào cửa cống theo mốc cao đạc chung đường tim rãnh thoát nước tạm thời SVTH: Nguyễn Văn Tê Rôn – Lớp: 04X3A Trang: Thuyết minh đồ án Thiết kế tổ chức thi công đường ô tô Sau định vị tim cống, ta dùng hai cọc đóng hai đầu tim cống Muốn có đường thẳng qua tim cống ta căng dây qua hai cọc ta dễ dàng có Trong q trình thi cơng cống, để kiểm tra vị trí tim cống có khơng ta căng dây qua hai cọc đóng tiến hành kiểm tra Nếu có sai lệch ta tiến hành khắc phục 3.5.2 San dọn mặt thi cơng cống: Diện tích thõa mãn điều kiện: - Có bãi đủ để bố trí đốt cống đúc sẵn (nếu thi công bán lắp ghép); - Bãi tập kết vật liệu (XM, cát, đá ); - Khu vực trộn hỗn hợp BTXM; - Diện tích máy móc (ơ tơ, cần trục) lại thao tác Ta dùng máy ủi để dọn dẹp mặt dài 35(m) dọc theo tim cống số 30(m) dọc theo cống số 2; rộng 16(m) kể từ tim cống hai bên 3.5.3 Vận chuyển vật liệu xây dựng cống: Bố trí số tơ cần thiết để vận chuyển cát sỏi, đá dăm, đá hộc, ximăng theo khối lượng phục vụ cho việc thi công cống.Việc bố trí vị trí đổ vật liệu cho có khoảng không gian để tiến hành trộn bê tông đồng thời cho khoảng cách từ loại vật liệu đến nơi trộn hợp lý Vận chuyển cát sỏi, đá dăm, đá hộc, ximăng: dung xe HYUNDAI HD270 15T Vận chuyển nước: dùng xe téc WATERING CART-MODEL LG509GSS Có dung tích thùng chứa 6m3 Hình 3.1: Xe chở nước thông số 3.5.4 Vận chuyển ống cống: - Dùng xe ơtơ có tải trọng 15(T)-HYUNDAI HD270 vận chuyển đốt cống từ nơi tập kết vật liệu đến nơi xây dựng cống Ở đây, ta có loại đốt cống Ø200 cm chuyến xe chở đốt Kích thước thùng xe (m) : -Dài 4,84m -Rộng 2,3m -Cao 0,905m SVTH: Nguyễn Văn Tê Rôn – Lớp: 04X3A Trang: Thuyết minh đồ án Thiết kế tổ chức thi công đường ô tô Hình 3.2: Xe ơtơ 15(T)-HYUNDAI HD270 1.0 2.3 1.0 2.4 4.84 Hình 3.3: Sơ đồ bố trí cống xe - Cấu kiện chở ôtô không xếp cao chiều cao giới hạn 3,8m (kể từ mặt đường trở lên) không rộng 2,5m Phải đặt cấu kiện đối xứng trục dọc trục ngang thùng xe Khi xếp đặt cấu kiện khơng đối xứng phải bố trí cho phía nặng hướng phía ca bin Để cho cống khơng bị vỡ q trình vận chuyển phải chằng đệm buộc cẩn thận Các ống cống đặt nằm vận chuyển để công tác bốc dỡ đơn giản nhanh chóng cần phải chằng buộc cẩn thận Bốc dỡ ống cống đặt ống cống bãi đất dọc theo hố móng có chừa dải rộng 3m để ôtô cần trục lại cẩu lắp ống cống 3.5.5 Đào hố móng máy: - Cả hai cống có chiều rộng cống >3m giả thiết khơng có nước ngầm độ sâu đào nên cơng tác đào móng thân cống tiến hành máy ủi 41C-6P Khi ta cho máy ủi chạy dọc theo tim cống đào đất thành lớp 10cm ủi dồn thành đống phía thượng lưu cống tạo thành đê nhỏ để ngăn nước, tránh trường hợp nước chảy vào móng cống mưa bất thường thời gian thi công Khi đào máy ủi, cách độ cao móng thiết kế 10cm để tránh phá hoại cấu trúc địa chất đặt móng Đối với 10cm lớp đất cuối này, ta sử dụng nhân công để đào tiếp - Khi dùng máy đào đất móng cống, ta kết hợp đào ln phần sân cống, phần gia cố thượng hạ lưu SVTH: Nguyễn Văn Tê Rôn – Lớp: 04X3A Trang: 10 Thuyết minh đồ án Thiết kế tổ chức thi công đường ô tô 3.5.6 Đào hố móng chân khay, móng tường đầu, móng tường cánh thủ cơng: Đối với vị trí khác móng tường đầu, tường cánh, chân khay, kích thước lưởi ủi lớn kích thước móng nên phải thực đào móng thủ cơng Ngồi phải dùng nhân cơng để hồn thiện móng cống đào máy bề mặt móng cống thường khơng phẳng 3.5.7 Làm lớp đệm móng chân khay, móng tường đầu, móng tường cánh thủ công: Sử dụng nhân công để đổ CPĐD loại Dmax = 37.5, dày 10cm cho tường đầu, tường cánh, chân khay đầm chặt K98 để làm lớp đệm Sử dụng nhân lực để thực công tác 3.5.8 Đổ BT chân khay, móng tường đầu, móng tường cánh: Trộn hỗn hợp bê tơng xi măng M15 đá Dmax37.5, độ sụt 6÷8 cm máy trộn dung tích 250(l) kết hợp nhân cơng với máy đầm để thực 3.5.9 Làm móng thân cống: Được thực bước: + Đầu tiên: làm lớp đệm móng cống cấp phối đá dăm Dmax 37.5 có chiều dày 30cm + Sau đó: Dùng hỗn hợp bê tông xi măng M10 đá Dmax 20 độ sụt 6: 8cm để cố định ống cống sau lắp đặt ống cống 3.5.10 Lắp đặt ống cống: + Trước tiến hành lắp đặt ống cống cần cắm lại tim cống, cắm cọc dẫn hướng, kiểm tra chất lượng, kích thước độ dốc hố móng, đặt thử ô tô cần trục tự hành.Tiếp theo vận chuyển vật liệu làm lớp đệm đến đổ vào hố móng, san tiến hành lèn chặt Sau cẩu lắp đặt cống từ hạ lưu đến thượng lưu + Sau đặt đốt cống người ta xây tường đầu phía hạ lưu đặt đốt cống Khi đặt cặp đốt cống song song người ta tiến hành đổ vữa ximăng M10 hàng cống hai bên ống cống theo thiết kế để định vị ống cống Với đốt cống nên đặt 2-3 đốt cống đợt phải dùng máy để kiểm tra độ xác việc đặt cống + Sơ đồ lắp đặt ống cống: Lắp đặt theo số thứ tự từ nhỏ đến lớn 3m 3m 10 12 14 11 13 HẢ LỈ U SVTH: Nguyễn Văn Tê Rơn – Lớp: 04X3A 15 THỈ ÅÜ NG LỈ U Trang: 11 Thuyết minh đồ án Thiết kế tổ chức thi công đường tơ Hình 3.4: Sơ đồ bố trí ống cống cống thứ 3m 3m 12 15 18 11 14 17 20 22 10 13 16 19 21 HAÛ LỈ U THỈ ÅÜ NG LỈ U Hình 3.4: Sơ đồ bố trí ống cống cống thứ hai + Các đốt cống đặt cách khe hở 1cm Đốt cống gần cửa vào hay cửa phải đặt gối tường đầu, phần lại đốt cống phải đặt móng cống thi cơng trước Chọn ơtơ cần trục TS-61LN có thơng số: -Tải trọng : 2,5T -Sức nâng : 4,9T -Tầm với min: 3,3m -Độ cao nâng :14,5m -Chiều cao cần min: 14,5m c È u b¸ n h l è p t Ê n Hình 3.5: Ơtơ cần trục cẩn lắp ống cống 3.5.11 Làm mối nối, lớp phòng nước: Các đốt cống đặt cách 1cm sau đun nóng nhựa đường, quét nhựa lớp bề ống cống, tẩm đay chét khe ống cống, quét nhựa giấy dầu.Sau nối ống cống xong tiến hành đắp lớp phòng nước đất sét có hàm lượng hạt sét 60% số dẻo không nhỏ 27 Đối với cống số ta phải tiến hành cố định ống cống cát hạt lớn cống sau đắp lớp phòng nước 3.5.12 Đổ BT tường cánh tường đầu cống: SVTH: Nguyễn Văn Tê Rôn – Lớp: 04X3A Trang: 12 Thuyết minh đồ án Thiết kế tổ chức thi công đường ô tô Tường đầu hạ lưu thường xây dựng sau đốt cống lắp đặt Tường đầu thượng lưu thi công sau đốt cống cuối để vị trí Vật liệu làm tường đầu BTXM M15 đá Dmax40 độ sụt 6÷ 8cm Đầu tiên, cần lắp dựng ván khn, trộn BTXM máy trộn dung tích 250lít, đổ bê tơng tường cánh, bảo dưỡng bê tơng theo thiết kế Ngoài việc kiểm tra chất lượng bê tơng tường, kích thước, cần đặc biệt ý kiểm tra liên kết cống tường cánh để tránh nứt, tách phần tường đốt cống lún cục 3.5.13 Đào móng sân cống phần gia cố hạ lưu, thượng lưu: Sử dụng nhân lực để đào hố móng, vận chuyển đất sang hai bên, vách hố móng thẳng đứng chiều sâu 0,3m móng tường đầu tường cánh 3.5.14 Làm lớp đệm thượng, hạ lưu: Lớp đệm thượng, hạ lưu giống lớp đệm tường đầu, tường cánh, tức CPĐD loại Dmax = 37,5 Sau san rải, tiến hành đầm chặt K98 yêu cầu thiết kế Sử dụng nhân lực để thực công tác 3.5.15 Đổ BT sân cống, gia cống thượng hạ lưu: Trộn hỗn hợp BTXM M15 đá Dmax40 độ sụt 6÷8 cm máy trộn dung tích 250lít, đổ phần gia cố thượng, hạ lưu theo thiết kế dày 30cm Riêng phần hạ lưu có cơng tác xếp khan đá hộc Sử dụng nhân lực để thực công việc 3.5.16 Đắp đất cống thủ công: + Chỉ cho phép tiến hành đắp đất sau nghiệm thu cẩn thận chất lượng công tác đặt cống + Phải dùng loại đất đồng với đất đường hai bên cống để đắp dùng đất cát hạt lớn để ổn định cống Đất phải đắp đồng thời toàn chiều rộng cống thành lớp dày 15-20cm thiết kế đầm chặt từ hai bên cống dần vào để tạo nên lõi đất chặt xung quanh cống + Cần đặc biệt trọng chất lượng công tác đầm nén đất nửa cống vị trí khó đầm chặt + Trong phạm vi đỉnh cống 0.5m phía cống tối thiểu lần đường kính phải đắp (khơng đắp lệch bên cống cao 20cm) đầm nén đối xứng thủ công phương tiện đầm nén loại nhẹ Tiến hành đắp gồm 15 lớp lớp dày 20cm, đầm nén máy đầm tay BP80D hãng Bomag, độ ẩm 18%, đến độ chặt K = 0.98 tiến hành đắp lớp 3.6 XÁC LẬP CƠNG NGHỆ THI CƠNG: Kết hợp trình tự kĩ thuật thi công xác định, lập bảng công nghệ thi công cống 3.7 XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG CÁC CƠNG TÁC: Từ kỹ thuật thi cơng cơng tác khối lượng vật liệu ta xác định khối lượng công tác cho cống sau: 3.7.1 Khơi phục tim cống ngồi thực địa - Cống số (1Ф200): cống - Cống số (2Ф200): cống SVTH: Nguyễn Văn Tê Rôn – Lớp: 04X3A Trang: 13 Thuyết minh đồ án Thiết kế tổ chức thi công đường ô tô 3.7.2 San dọn mặt thi công - Cống số 1: (16+16).35 = 1120m2 - Cống số 2: (16+16).30 = 960m2 3.7.3 Khối lượng đất đào móng (móng thân cống, móng tường đầu tường cánh, chân khay, phần gia cố) 3.7.3.1 Móng thân cống:  Cống số 1: - Mặt cắt thượng lưu: (Đơn vị cm) 240 30 50 110° 1:1 1:1 36 36 Þ20 1:1 1:1 356 416 50 Hình 3.6: Mặt cắt cống số 01 thượng lưu -Mặt cắt hạ lưu: (Đơn vị cm) 240 Þ20 30 30 110° 1:1 356 416 1:1 Hình 3.7: Mặt cắt cống số 01 hạ lưu Fth = 3,26m2 Fh = 1,16m2 Vdao = Fth  Fh 3,26  1,26 12,7 = 28,07m3 L = 2 V10cm dao TC = 0,5 x (3,56+4,16) x 0,1 x 12,7 = 4,90m3 Vdao may = 28,07 – 4,9 = 23,16m3 Với L = 12,7m khoảng cách mép móng tường đầu  Cống số SVTH: Nguyễn Văn Tê Rôn – Lớp: 04X3A Trang: 14 Thuyết minh đồ án - Thiết kế tổ chức thi công đường ô tô Mặt cắt thượng lưu: (Đơn vị cm) 546 276 00 Þ2 50 30 1: 110° 20 20 110° 1: 1 1: 632 1: 30 00 Þ2 50 692 Hình 3.8: Mặt cắt cống số 02 thượng lưu - Mặt cắt hạ lưu: (Đơn vị cm) 546 276 50 30 1: 110° 1: 632 16 20 110° 1: 1: 20 00 Þ2 Þ20 50 692 Hình 3.9: Mặt cắt cống số 02 hạ lưu Fth = 3,28m2 Fh = 3,28m2 Vdao = Fth  Fh 3,28  3,28 8,65 = 28,37m3 L = 2 V10cm dao TC = 0,5 x (6,32+6,92) x 0,1 x 12,7 = 5,73m3 Vdao may = 28,37 – 5,73 = 22,65m3 Với L = 8,65m khoảng cách mép móng tường đầu 3.7.3.2 Tính tốn khối lượng đất đào đầu cống (móng tường đầu, tường cánh, chân khay, phần gia cố) Công tác đào đất đầu cống tiến hành nhân công chủ yếu máy hổ trợ Ta tiến hành cho máy ủi đào phần 30cm phía (tức phần nền), sau đào phần móng tường đầu, tường cánh, chân khay 10cm móng đệm thủ cơng SVTH: Nguyễn Văn Tê Rôn – Lớp: 04X3A Trang: 15 Thuyết minh đồ án Thiết kế tổ chức thi công đường ô tô Ta cần phải đào rộng kích thước móng bên 30cm để lắp ván khn đổ bê tơng móng Ta có bảng kết tính toán sau: Bảng 3.15 :BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG ĐẤT ĐÀO BẰNG MÁY Khối lượng (m3) STT Tên cống Tổng (m3) Thượng lưu Hạ lưu Thân cống 1.00 1Ф200 12.64 22.94 23.16 58.74 2.00 2Ф200 15.44 37.74 22.65 75.83 Bảng 3.16: BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG ĐẤT ĐÀO BẰNG THỦ CÔNG Khối lượng (m3) STT Tên cống Thượng lưu Hạ lưu Thân cống Tổng (m3) 1.00 1Ф200 20.35 34.97 4.90 60.23 2.00 2Ф200 27.14 32.96 5.73 65.82 3.7.3.3 Tính tốn khối lượng đất đắp cống Đất đắp toàn cống tính cơng thức: V= F th  F h L (m3) Trong đó: - Fth: Diện tích mặt cắt ngang đất đắp thượng lưu (m2) - Fh: Diện tích mặt cắt ngang đất đắp hạ lưu (m2) - Cống số 1: + Mặt cắt thượng lưu 1040 240 110° 1:1 1:1 1: 2654 1: 50 1:3 30 36 00 Þ2 36 50 30 1:3 Hình 3.10: Mặt cắt cống số 01 thượng lưu Fth = 51,62 m2 + Mặt cắt hạ lưu SVTH: Nguyễn Văn Tê Rôn – Lớp: 04X3A Trang: 16 Thuyết minh đồ án Thiết kế tổ chức thi công đường ô tô 1040 240 00 Þ2 1:3 1:3 1: 1 1: 1: 50 14 50 30 110° 1: 2870 Hình 3.11: Mặt cắt cống số 01 hạ lưu F = 59,56 m2 h V= 51,62  59,56 F th  F h 15 = 833,85 (m3) L = 2 - Cống số 2: + Mặt cắt thượng lưu 1316 00 Þ2 1:3 00 Þ2 50 30 110° 1: 110° :1 :1 :1 30 276 1:3 50 3024 Hình 3.10: Mặt cắt cống số 02 thượng lưu + Mặt cắt hạ lưu 1316 00 Þ2 1:3 00 Þ2 50 30 110° 1: 110° :1 :1 :1 30 276 1:3 50 3024 Hình 3.10: Mặt cắt cống số 01 thượng lưu SVTH: Nguyễn Văn Tê Rôn – Lớp: 04X3A Trang: 17 Thuyết minh đồ án Thiết kế tổ chức thi công đường ô tô Fth = 63,43 m2 Fh = 63,43 m2 V= F th  F h L = 63,43.11 = 697,73 (m3) Từ kỹ thuật thi công công tác khối lượng vật liệu ta xác định khối lượng công tác cho cống sau: Tổng hợp khối lượng công tác Bảng phụ lục 3.3: Tổng hợp khối lượng cơng tác cống 3.8 Tính tốn suất máy móc, xác định định mức sử dụng nhân lực vật liệu: 3.8.1 Định vị tim cống: Định mức: 0.5 công bậc 3.0/7/ cống 3.8.2 San dọn mặt thi công cống: Tra Định mức 24/2005 - Dự tốn xây dựng cơng trình: Mã hiệu AA.1121.2 có thành phần hao phí là: + Máy ủi 140CV: 0.0155ca/100m2 + Nhân cơng 3.0/7: 0.123cơng/100m2 3.8.3 Đào đất móng cống máy: Ta dùng máy ủi để đào đất móng cống Tra định mức mã hiệu AB.2212.2 (đào đất máy ủi ≤ 110CV, đất cấp III) 0.501 ca/100m3 3.8.4 Đào đất móng cống thủ cơng: Tra định mức 24/2005, ứng với giả thiết đào xúc đất cấp II: Mã hiệu AB1121.2 có thành phần hao phí là: + Nhân công 3.0/7: 0.62 (công/1m3) 3.8.5 Vận chuyển vật liệu xây dựng cống: 3.8.5.1 Tính suất ơtơ vận chuyển vật liệu xây dựng theo thể tích (đá dăm, cát, nước ) Dùng xe ôtô tự đổ 15T, hiệu HYUNDAI HD270, để vận chuyển vật liệu từ bãi tập kết đến vị trí đặt cống 60.T V ' Kt NV = (m3/ca) Tck Trong đó: T_số ca, T = 7h Kt_hệ số sử dụng thời gian; Kt = 0.7 V’_thể tích xe vận chuyển chuyến, V’ = 10,0m3/chuyến Tck_thời gian tổng cộng chu kỳ Tck = Tbd+Txe+Tqđ SVTH: Nguyễn Văn Tê Rôn – Lớp: 04X3A Trang: 18 Thuyết minh đồ án Thiết kế tổ chức thi công đường ô tô Trong đó: Tbd_thời gian bốc dỡ chuyến, Tbd = 30 phút Tqđ_thời gian xe quay đầu, Tqđ = phút Txe_thời gian xe chạy đường (cả chiều lẫn chiều về), Txe = 2.L.60/V Với L_quãng đường xe chạy chiều chiều về, giả sử đơn vị thi cơng có VLXD tập trung sẵn nơi cách cuối tuyến Km4+0.0 đoạn 2km V_tốc độ xe chạy đường chở vật liệu lấy trung bình chiều lẫn về, V = 30km/h Bảng 3.8.1: Bảng tính suất xe theo thể tích STT Lý trình Khẩu độ (cm) Lcống (m) 1x200 2x200 15.00 11.00 1.00 Km3+186,75 2.00 Km3+800 L (km) Txe (phút) Tck (phút) 2.81 2.20 11.25 8.80 46.25 43.80 NV (m3/ca) 63.56 67.12 Dùng xe téc WATERING CART chở nước: suất tính tương tự Bảng 3.8.2: Bảng tính suất xe theo thể tích.(vận chuyển nước) STT Lý trình Khẩu độ (cm) Lcống (m) 1x200 2x200 15.00 11.00 1.00 Km3+186,75 2.00 Km3+800 L (km) Txe (phút) Tck (phút) 2.81 2.20 11.25 8.80 46.25 43.80 NV (m3/ca) 38.14 40.27 3.8.5.2 Tính suất ơtơ 15T vận chuyển VLXD theo khối lượng (xi măng) Năng suất xe ôtô 15T-HYUNDAI HD270 theo khối lượng tính theo cơng thức sau: T Q.K t K tt NKL = l  l  t (T/ca) v1 v Trong đó: T: số làm việc ca, T = 7h Q: tải trọng xe ; Q = 15T Kt: hệ số sử dụng thời gian, Kt = 0,7; Ktt: hệ số sử dụng tải trọng, Ktt = 1,2 L: quãng đường xe chạy chiều chiều về, giả sử đơn vị thi cơng có VLXD tập trung sẵn nơi cách Km4+00 đoạn 2km V1, V2: tốc độ xe chạy lúc có tải khơng tải ; V1 = 30 (km/h), V2 = 35 (km/h) t: thời gian xếp dỡ chu kỳ ; t = 40 (phút) = 0,67 (h) Bảng 3.8.3: Bảng tính suất xe theo khối lượng STT Lý trình 1.00 Km3+186,75 Khẩu độ (cm) Lcống (m) 1x200 15.00 SVTH: Nguyễn Văn Tê Rôn – Lớp: 04X3A L (km) V1 (km/h) 2.81 25.00 V2 NKL (km/h) (T/ca) 35.00 102.21 Trang: 19 Thuyết minh đồ án Thiết kế tổ chức thi công đường ô tô 2.00 Km3+800 2x200 11.00 2.20 25.00 35.00 107.45 3.8.6 Làm lớp đệm tường đầu, tường cánh, chân khay Sử dụng cấp phối đá dăm đầm chặt loại I Dmax 37.5 M10 chiều dày 10cm Tra định mức 24/2005, lớp đệm lót móng tính cho 100m3 mã hiệu AD112.12 ứng với đường làm mới, có thành phần hao phí VL là: + Nhân cơng bậc 4.0/7: 3,9 (công) +Các loại định mức máy lu thay đầm tay BT80D hãng Bomag.Công suất 15,70ya3/h, quy đổi đơn vị 84,07m3/ca, tương ứng với 1,19 ca/100m3 3.8.7 Xây móng tường đầu, tường cánh, chân khay Tra định mức 24/2005 bê tơng móng mã hiệu AF.112.20 móng có chiều rộng > 250cm có thành phần hao phí: + Nhân công bậc 3/7: 1,.97 (công) + Máy trộn 250l: 0,095 (ca) + Máy đầm dùi 1.5KW: 0,089 (ca) 3.8.8 Làm móng thân cống CPĐD loại I Dmax 37.5 M10 Sử dụng cấp phối đá dăm đầm chặt loại I Dmax 37.5 M10 chiều dày 30cm Tra định mức 24/2005, lớp đệm lót móng tính cho 100m mã hiệu AD 112.12 ứng với đường làm mới, có thành phần hao phí VL là: + Nhân cơng bậc 4.0/7: 3,9 (công) +Các loại định mức máy lu thay đầm tay BT80D hãng Bomag.Công suất 15,70ya3/h, quy đổi đơn vị 84,07m3/ca, tương ứng với 1,19 ca/100m3 3.8.9 Vận chuyển ống cống Năng suất ôtô 15T, HYUNDAI HD270, vận chuyển ống cống Vận chuyển ống cống từ nơi sản xuất đến nơi thi công gồm công đoạn sau -Tbd= 15 phút: Thời gian lần cần trục bốc ống cống lên xuống xe Số đốt cống lần bốc dở (q): q =  >100 q =  250cm có thành phần hao phí VL là: + Nhân cơng 3/7: 1,97 (công) + Máy trộn: 0,095 (ca) + Máy đầm: 0,089 (ca) Bảng 3.8.6: Bảng tính suất cần trục cẩu ống cống từ xe ôtô xuống bãi SVTH: Nguyễn Văn Tê Rôn – Lớp: 04X3A Trang: 21 Thuyết minh đồ án STT Lý trình Khẩu độ (cm) 1.00 Km3+186,75 1x200 2.00 Km3+800 2x200 Thiết kế tổ chức thi công đường ô tô q (ống) 1.00 1.00 n (ống) 15.00 11.00 Tck (phút) N (ống/ca) 18.00 23.00 18.00 23.00 3.8.11 Làm mối nối, lớp phòng nước Định mức quét nhựa đường chống thấm mối nối ống cống mã hiệu AK 951 tính cho mối nối cống Đun nóng nhựa đường, quét nhựa lớp bề ống cống, tẩm đay chét khe ống cống, quét nhựa giấy dầu Nhân công bậc 3.5/7: 1,52 (công) Lớp đất sét phòng nước: Được làm đất sét có hàm lượng hạt sét 60% số dẻo không nhỏ 27 bề dày 15cm Ta giả thiết công nhân đắp 1,5 (m3/công) 3.8.12 Xây tường đầu, tường cánh Sử dụng BTXM M15 đá Dmax 40 độ sụt 6: 8cm dùng xi măng PC30 Tra định mức 24/2005 bê tơng tường mã hiệu AF.121.10, tường có chiều dày ≤ 45cm chiều cao ≤ m có thành phần hao phí tính cho 1m3: + Nhân cơng bậc 3.5/7: 3,56 (công) + Máy trộn 250l: 0,095 (ca) + Máy đầm dùi 1,5KW: 0,18 (ca) 3.8.13 Đào móng gia cố thượng hạ lưu Mã hiệu AB 1121.2 đào xúc đất cấp II 0.62 công/1m (nhân công 3.0/7) thủ công 3.8.14 Làm lớp đệm thượng hạ lưu Sử dụng cấp phối đá dăm đầm chặt loại I Dmax 37.5 M10 chiều dày 10cm Tra định mức 24/2005, lớp đệm lót móng tính cho 100m mã hiệu AD 112.12 ứng với đường làm mới, có thành phần hao phí VL là: + Cấp phối đá dăm: 142 (m3) + Nhân công bậc 4.0/7: 3,90 (công) +Các loại định mức máy lu thay đầm tay BT80D hãng Bomag Công suất 15,70ya3/h, quy đổi đơn vị 84,07m3/ca, tương ứng với 1,19 ca/100m3 3.8.15 Xây phần gia cố thượng hạ lưu Sử dụng bê tông xi măng M15 đá Dmax40 độ sụt 6: 8cm dùng xi măng PC30 Tra định mức 24/2005 bê tông móng mã hiệu AF.112.20, móng có chiều rộng ≥ 250cm có thành phần hao phí tính cho 1m3: + Nhân công bậc 3.0/7: 1,97 (công) + Máy trộn 250l: 0,095 (ca) + Máy đầm dùi 1.5KW: 0,089 (ca) 3.8.16 Đắp đất cống thủ công SVTH: Nguyễn Văn Tê Rôn – Lớp: 04X3A Trang: 22 Thuyết minh đồ án Thiết kế tổ chức thi công đường ô tô Tra định mức XD 24/2005 với mã hiệu AB.651.30, đắp đất cơng trình đầm cóc có độ chặt K95 cho 100m3 ta được: + Công nhân 4,0/7: 10,18 (công) + Đầm cóc: 5,09 (ca) Nhưng độ chặt yêu cầu đất đắp cống K98 nên ta tăng số cống lên gần 13 công/100m3 +Các loại định mức máy lu thay đầm tay BT80D hãng Bomag.Công suất 15,70ya3/h, quy đổi đơn vị 84,07m3/ca, tương ứng với 1,19 ca/100m3 3.9 TÍNH SỐ CƠNG SỐ CA MÁY HỒN THÀNH CÁC THAO TÁC Bảng phụ lục 3.5: Tổng hợp số cơng, số ca hồn thành công tác cống 01 Bảng phụ lục 3.6: Tổng hợp số cơng, số ca hồn thành cơng tác cống 02 3.10 XÁC ĐỊNH PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC THI CƠNG Từ bảng khối lượng cơng tác thi cơng cống ta thấy khối lượng thi công cống lớn Để dảm bảo tiến độ thi cơng chung cho tồn tuyến ta chọn phương pháp tổ chức thi công cống là: Phương pháp tổ chức hỗn hợp 3.11 BIÊN CHẾ TỔ ĐỘI THI CÔNG Căn vào số cơng, số ca máy hồn thành thao tác tính tốn, ta tiến hành biên chế tổ thi công cống gồm: + Tổ công nhân 01: 01 kỹ sư + 01 trung cấp + 02 công nhân với dụng cụ như: máy kinh vĩ, mia, thước dây… + Tổ máy 01: 01 máy ủi + công nhân + Tổ công nhân 02: 20 công nhân, + Tổ công nhân 03: 20 công nhân, + Tổ máy 02: 05 máy đầm cóc BP25/48D + 01 máy trộn 250l + 01 máy đầm dùi + 01 cần trục tự hành + 03 ô tô Huyndai 15T 3.12 TÍNH TỐN THỜI GIAN HỒN THÀNH CÁC THAO TÁC Phụ lục 3.7: Thời gian hồn thành thi cơng cống số 01 cống số 02 3.13 XÁC ĐỊNH TRÌNH TỰ THI CÔNG, LẬP TIẾN ĐỘ THI CÔNG Tiến độ thi công cống: Thể chi tiết vẽ số  SVTH: Nguyễn Văn Tê Rôn – Lớp: 04X3A Trang: 23
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỒ ÁN THIẾT KẾ TỔ CHỨC THI CÔNG NỀN ĐƯƠNG Ô TÔ-THIẾT KẾ TỔ CHỨC THI CÔNG CÔNG TRÌNH CỐNG, ĐỒ ÁN THIẾT KẾ TỔ CHỨC THI CÔNG NỀN ĐƯƠNG Ô TÔ-THIẾT KẾ TỔ CHỨC THI CÔNG CÔNG TRÌNH CỐNG, THIẾT KẾ TỔ CHỨC THI CÔNG CÔNG TRÌNH CỐNG, Cống ta đang thi công là loại cống tròn BTCT bán lắp ghép nên trình tự thi công bao gồm các công đoạn sau đây:, Hình 3.8: Mặt cắt cống số 02 ở thượng lưu., - Mặt cắt ở hạ lưu: (Đơn vị cm)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn