2 TM chung KC BQP

8 6 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2019, 07:08

Dự án đầu tư xây dựng: Nhà học viên làm việc quan-N12 Số 93 đường Hoàng Quốc Việt - Qụân Cầu Giấy – TP Hà Nội GIẢI PHÁP KẾT CẤU CƠNG TRÌNH I CÁC CĂN CỨ LẬP HỒ SƠ TÍNH TỐN Cơ sở tính tốn Nội lực chuyển vị hệ kết cấu tính toán tổng thể theo phương pháp đàn hồi, áp dụng phương pháp học kết cấu, sử dụng phương pháp phần tử hữu hạn Các tiết diện cấu kiện bê tông cốt thép (cột, dầm, sàn) hàm luợng cốt thép chọn hợp lý, chuyển vị cấu kiện (f/L
- Xem thêm -

Xem thêm: 2 TM chung KC BQP , 2 TM chung KC BQP

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn