Kế toán sáng tạo

12 7 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2019, 21:40

PHÂN TÍCH ẢNH HƯỞNG CỦA KẾ TỐN SÁNG TẠO TỚI BÁO CÁO TÀI CHÍNH Chương I: Kế tốn sáng tạo ? 1.1 Các khái niệm kế toán sáng tạo Kế toán cứng (Aggressive Accounting) : Những lựa chọn có chủ ý hoạt động kế toán dựa nguyên lý kế toán nhằm mục đích đạt kết mong muốn, dựa GAAP Quản lý lợi nhuận( Earning Management ) : Những thao túng lợi nhuận để hướng tới mục tiêu trước thực cấp quản lý nhà phân tích cơng ty, để làm lợi nhuận trở nên đẹp Làm mềm lợi nhuận( Income Smoothing): Một dạng Earrning Management tạo để tránh lên xuống bất thường thu nhập nói cách khác làm đẹp thu nhập, làm giảm thu nhập năm thu nhập cao nhằm dự trữ cho năm thu nhập Gian lận báo cáo ( Fraudunt Reporting) : Cố ý sai sót trọng yếu thiếu sót báo cáo tài nhằm đánh lừa người sử dụng báo cáo Kế toán sáng tạo(Creative Accounting) : Tất thủ thuật từ Aggressive Accounting, Earning Mannagement, Income Smoothing 1.2 Kế toán sáng tạo (Creative Accounting): Cách nhìn chuyên gia 1.2.1 Khảo sát hành vi kế toán sáng tạo Việc quản lý lợi nhuận để tạo số mục đích định trước lạm dụng việc sử dụng thủ thuật thái gây sai lầm cho phân tích báo cáo tài điều trở nên gian lận Vậy gian lận, vượt giới hạn GAAP( Genaral Accounting Accepted Principle ) cho gian lận kế toán Hai chuyên gia Kế toán Charles W Mulford Eugene E Comiskey năm 2000 ( The Financial Number Games) làm nghiên cứu kế toán sáng tạo đưa 20 hành vi kế toán sáng tạo, hỏi ý kiến 159 chuyên gia 59 người học giả kế tốn, 30 người giám đốc tài chính, 24 người làm phân tích thạc sĩ quản trị kinh doanh.Mục đích phân loại hành vi nằm giới hạn kế tốn chưa vượt ngồi khn khổ GAAP Hành vi : Hợp đồng ký, hàng chuyển tới cho khách hàng ghi nhận hồn tồn chưa có ghi nhận dự phòng hàng bán trả lại Hành vi có số điểm 2.62/4 vượt ranh giới GAAP Hành vi : Một công ty hàng không đánh giá “dài hơi” cho việc khấu hao tài sản máy bay Hành vi có điểm 1.65/4 hành vi hầu hết chuyên gia đánh giá hành động nằm giới hạn GAAP cho hành vi chấp nhận Hành vi : Một công ty ô tô thêm vào khoản cho chi phí bảo hành khoản lớn thực tế khoản chi phí nhỏ Hành vi coi gian lận với số điểm 3.48/4 Hành vi : Công ty đánh giá mức khoản chi phí dành cho tái cấu trúc để “ dự trữ” chia cho kỳ tương lai nhằm mục đích lợi nhuận dự kiến công ty Hành vi cho hành vi gian lận với số điểm 3.21/4 Hành vi : Cơng ty đẩy nhanh chi phí quảng cáo cho quý cuối năm nhằm mục địch không vượt giới hạn lợi nhuận mục tiêu để tăng lợi nhuận cho quý năm sau Hành vi chuyên gia đánh giá có tác dụng ngắn hạn Mặt khác chi phí quảng cáo chiếm phần nhỏ tổng chi phí hành vi 1.5/4 nằm giới hạn cho phép GAAP Hành vi : Nhà sản xuất mở rộng sản xuất , tăng thiết bị để vốn hố chi phí hoạt động hàng tồn kho Hành vi chấm 1.97/4 Trong chuyên gia nhận định hành vi khơng ảnh hưởng tới GAAP gây nhầm lẫn dẫn tới lỗi báo cáo tài Hành vi : Bán chịu nhiều vào cuối năm để tăng doanh thu bán Tất nhiên hành vi hành vi chấp nhận có khoản dự phòng phải thu ghi nhận Hành vi có điểm 1.59/4 Hành vi 8: Kế hoạch tăng giá xếp cho năm sau thông báo cho năm Hành động chấm điểm 1.13/4 Tất nhiên chiến thuật kinh doanh khơng thể ngăn cản hồn tồn khơng trái ngược với GAAP Hành vi : Nhận đặt hàng khách hàng sau kết thúc năm ghi vào năm để tăng doanh số bán Hành vi có điểm 3.66 chuyên gia cho hành vi không phù hợp chắn vượt qua giới hạn GAAP trở thành hành vi gian lận Hành vi 10 : Sự chuyển hàng vào cuối năm bị làm trễ nhằm mục đích tăng doanh số bán cho năm sau Đây hành vi chấm 1.73/4 Thực hành vi báo cáo mức năm báo cáo lên hoạt động năm sau hành vi cho phép khuôn khổ GAAP Hành vi 11 : Một khoản đầu tư bán ghi nhận khoản tiền đặc biệt làm giảm tài sản Hành vi cho điểm 1.27/4 với thích miễn khoản tiền công khai Hành vi 12 : Hàng chuyển cho khách hàng chưa đặt hàng gần chắn đặt hàng kỳ tới Hành vi chấm điểm 3.67 nhận xét hành vi mơ hồ, không rõ ràng vượt xa GAAP trở thành hình thức gian lận Hành vi 13: Hàng bán chuyển cho khách hàng có nguy cao Hành vi nhận phản đối hành vi 12 Theo chuyên gia việc ghi nhận doanh thu theo GAAP yêu cầu khoản thu nên hành vi vượt ngồi khn khổ, số khác lại cho hành vi cho phép kèm với khoản dự phòng Điểm cho hành vi 2.58/4 mức vượt qua giới hạn gần với gian lận Hành vi 14 : Doanh thu ghi nhận xảy tranh chấp với khách hàng điều khoản chiết khấu hay hàng trả lại Hành động liên quan tới quy định GAAP cho phép chắn nhận doanh thu đo lường Hành vi cho 2.87/4 hành vi gây sai lầm cho người sử dụng báo cáo tài Hành vi 15 : Hàng tồn kho cuối kỳ báo cáo mức thực tế vào cuối kỳ để tránh trách nhiệm thuế Tất nhiên hành vi gian lận rõ ràng với số PHÂN TÍCH ẢNH HƯỞNG CỦA KẾ TỐN SÁNG TẠO TỚI BÁO CÁO TÀI CHÍNH điểm 3,87/4 Khi đánh giá mức hàng tồn kho dẫn tới giá vốn hàng bán cao , lợi nhuận giảm trách nhiệm thuế tất nhiên giảm Hành vi 16 : Ghi nhận doanh thu có phần hàng hoá giao nhận Hành vi 3.57/4 đánh giá vượt khuân khổ GAAP trở thành hành vi gian lận Hành vi 17 : Ghi nhận doanh thu khơng có sở chắn việc chấp nhận hàng trả lại có khả tốn khách hàng, khơng có điều khoản rõ hợp đồng Hành vi có điểm 3.12 chuyên gia cho hành vi vượt khuôn khổ GAAP Hành vi 18 : Ghi nhận doanh thu chuyển hàng cho đại diện công ty Các chuyên gia cho chưa đủ sở chắn để ghi nhận doanh thu trường hợp Nếu cố tình trở thành hành vi gian lận, số điểm đánh giá 3.52/4 Hành vi 19 : Ghi nhận doanh thu quyền trả lại khách hàng thoả thuận “ mặt” Hành vi có điểm 3.2/4 hành vi vượt qua GAAP chạm tới gian lận Hành vi 20 : Ghi nhận doanh thu cho hàng ký gửi trước chuyển hàng Hành vi cho gian lận với số điểm 3,61/4 Hành vi cho gây sai sót chưa thể ghi nhận doanh thu chưa chuyển hàng xong Kết luận : Nhìn vào khảo sát cho thấy ranh giới GAAP, kế toán sáng tạo cho phép gian lận có điểm khác lại có ranh giới khó xác định cụ thể Điều tuỳ thuộc nhiều vào người đánh giá Các trường hợp có điểm cao tất nhiên trường hợp gian lận rõ ràng hành vi kế toán sáng tạo có điểm 2.5 khó xác định xác Việc làm rõ hành vi trình bày trang Mặt khác số điểm số điểm trung bình cho hành động Có hành số điểm trung bình cho hành động Có hành động chuyên gia cho kế toán sáng tạo, chuyên gia khác lại cho hành động bình thường dựa GAAP để làm tăng lợi nhuận Để đánh giá thực tế khách quan có lẽ nên tìm hiểu xem hành vi gây nguy hiểm báo cáo tài 1.2 Phân loại gian lận Ghi nhận doanh thu trả trước doanh thu ảo Doanh thu ảnh hưởng trực tiếp tới lợi nhuận nên việc sử dụng kế toán sáng tạo thường bắt đầu với ghi nhận doanh thu Ít ngắn hạn việc ghi nhận làm cho cơng ty có mặt đẹp với khả kiếm tiền cao Trong trường hợp doanh thu ghi nhận hàng chưa xuất xưởng Một hành động coi hành động ghi nhận trước doanh thu Một hành động mạnh bạo ghi nhận doanh thu tương lai với đơn hàng kỳ vọng Hành động thiếu đặt hàng nên xem ghi nhận doanh thu hư cấu Trong nhiều trường hợp xác định doanh thu sớm hay doanh thu hư cấu không quan trọng việc donh thu ảnh hưởng phần bảng báo cáo lợi nhuận Trong báo cáo thường niên Midisoft.Corp 1994 cơng ty áp dụng sách ghi nhận doanh thu sau : “Doanh thu bán cho nhà phân phối đại lý tính hàng chuyển” Lúc chuyển hàng khơng hàng hố chấp nhận rút hàng hố trở lại công ty khoản hàng bán trả lại, khơng có điều kiện hàng bán trả lại hợp đồng, mặt khác khơng có khoản dự phòng nợ Bằng cách năm 1994 cơng ty báo cáo vượt gần $811.000 Lợi dụng sách vốn Ngồi việc sử dụng doanh thu ảo, cơng ty gia tăng lợi nhuận cách giảm chi phí.Ví dụ kéo dài thời gian sử dụng tài sản cố định vốn hoá khoản chi phí chi phí quảng cáo, chi phí thuê kho bãi khoản chi phí phân bổ theo năm làm giảm chi phí kỳ dẫn tới tăng lợi nhuận American Software Inc vốn hố khoản chi phí phát triển phần mềm bao gồm chi phí test, chi phí code sau đạt tính khả thi cao Tuy nhiên khoản chi phí phân bổ nhiều năm Ghi nhận sai tài sản nợ Trong phần này, khác với bên trên, công ty không sử dụng loại tài sản có chu kỳ mà sử dụng tài sản khoản phải thu, hàng tồn kho Chi phí lỗ giảm thiểu cách định giá q cao tài sản Ví dụ cách định giá cao khả thu hồi khoản phải thu dẫn tới tài khoản dự phòng khoản phải thu giảm xuống, chi phí hoạt động giảm xuống Trong trường hợp Micro Warehouse cơng ty đánh giá sai giá hàng tồn kho tài khoản phải trả, giá vốn hàng bán dẫn tới đánh giá sai lợi nhuận hoạt động khoản 47,3 triệu USD Gian lận với báo cáo kết hoạt động kinh doanh Thay sử dụng cách quản lý giao dịch ghi nhận công ty lại sử dụng thủ thuật dựa kết cấu báo cáo kết hoạt động kinh doanh, biến khoản doanh thu không định kỳ trở thành “ thu nhập khác “, khoản doanh thu định kỳ, hay khoản phí định kỳ dán mác khoản phí khơng khơng định kỳ Gian lận với báo cáo lưu chuyển tiền tệ Một công ty truyền tải khả kiếm tiền khơng thơng qua bảng cân đối kế tốn hay báo cáo kết hoạt động kinh doanh mà qua báo cáo lưu chuyển tiền tệ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ chia thành phần: dòng tiền hoạt động , dòng tiền đầu tư dòng tiền từ hoạt động tài Bằng cách nâng cao dòng tiền hoạt động công ty làm đẹp khả kiếm tiền từ hoạt động Để nâng cao khả dòng tiền hoạt động cơng ty phân loại số chi phí hoạt động thành chi phí đầu tư chi phí tài 1.4 Chính sách kế tốn Vấn đề quan trọng Thơng qua sách kế tốn cơng ty đạt lợi nhuận mục tiêu Các sách doanh thu, vốn hoá, ghi nhận tài sản nợ làm thay đổi hồn tồn số báo cáo tài Trong phần giới thiệu số điểm sách kế tốn từ cơng ty thực hành vi kế tốn sáng tạo 1.4.1 Chính sách tính giá hàng tồn kho Việc đưa sách tính giá hàng tồn khó LIFO hay FIFO hay bình qn gia quyền ảnh hưởng lớn tới việc tính sách thuế Điều khơng phải bàn cãi công ty 1.4.2 Chính sách ghi nhận doanh thu Các cơng ty có sách ghi nhận doanh thu khác dẫn tới việc kỳ họ nhận doanh thu khác Phân tích sách ghi nhận bào cáo doanh thu công ty ngành 1991: BMC Software (thuyết minh BCTC 1991) : Doanh thu ghi nhận dựa hoá đơn hợp đồng ký American Software, Inc ( thuyết BCTC 1999) : Doanh thu ghi nhận 80% doanh thu dựa việc chuyển phần mềm tới hệ thống, 10% sau chuyển phần mềm tới tính 10% sau đối tác cài đặt Autodesk ( thuyết BCTC 1991) : Doanh thu ghi nhân sau chuyển hàng tới cho khách hàng Computer Associates International, Inc ( thuyết minh báo cáo 1991) : Doanh thu ghi nhận sau khách hàng ký hợp đồng hàng chuyển tới Dựa GAAP, doanh thu ghi nhận chắn có lợi ích kinh tế, việc vận dụng cách mềm mại dẫn tới khác biệt đáng kể sách kế tốn công ty BMC ghi nhận doanh thu hàng chưa chuyển, cơng ty khơng tính tới việc đặt hàng bị huỷ bỏ điều làm cho doanh thu kỳ tăng, ngược lại Computer Associates International lại ghi nhận sau hàng chuyển tới, lại chưa ghi rõ khoản đánh giá rủi ro khách hàng trả lại hàng 1.5 Tại lại tồn lắt léo Câu hỏi đặt lại tồn lắt léo dựa GAAP cơng ty việc áp dụng sách kế tốn Câu trả lời khơng đơn giản SEC FASB lại cho phép công ty lắt léo sách Chính quy đinh GAAP cho phép chọn lưa để tạo lợi nhuận mục tiêu Ví dụ GAAP đưa phương pháp ghi nhận giá vốn hàng bán FIFO LIFO LIFO gần với thật có ý nghĩa lợi thuế khiến công ty cân nhắc thực theo LIFO, lựa chọn FIFO làm tăng lợi nhuận Hay việc ghi nhận hàng hoá bán hay chưa, lấy ví dụ Sybase,Inc báo cáo thường niên 1998 : “Cơng ty có nói ghi nhận doanh thu hàng hoá điều kiện đơn hàng khơng bị huỷ hàng điều hồn tồn có sở để ghi nhận doanh thu Nhưng khách hàng trả lại hàng vào kì kế tốn sau cơng ty làm nào? điều vượt khả GAAP GAAP cho phép ghi nhận doanh thu có sở chắn đạt lợi ích kinh tế từ doanh thu, cụm từ “ chắn đạt được” lại công ty hiểu theo nghĩ khác điều phụ thuộc vào ngành nghề kinh doanh 1.6 Quản lý chặt chẽ nguyên lý kế toán trường hợp đặc biệt Áp dụng kế tốn sáng tạo khơng dừng lại việc sử dụng GAAP cách khéo léo Trong dài hạn việc quản lý lợi nhuận sách kế toán sử dụng số trường hợp đặc biệt sau 1.6.1 Dự trữ tiền kiếm cho kỳ sau ( Cookie jar reserve ) Một cơng ty có tỷ lệ tăng trưởng năm số ổn định gây ấn tượng nhiều so với báo cáo mà lên xuống thất thường Trong năm kinh doanh khó khăn, nợ xấu bị giảm xuống thời gian sử dụng tài sản cố định tăng lên để giảm chi phí tăng lợi nhuận, lấy ví dụ cơng ty SunTrust Banks, Inc Cơng ty có số tăng trưởng đáng lãi gần 12,5% năm 1994, 1995, 1996 Năm 1998, theo yêu cầu SEC( Securities and Exchange Commission) công ty phải báo cáo lại số liệu năm Trong báo cáo thường niên 1998, chi phí dự phòng nợ xấu bị đánh giá mức năm 1996,1995,1994 40 triệu , 35 triệu , 25 triệu Ảnh hưởng hành động lợi nhuận kỳ tương ứng tăng khoản 24.4 , 21.4 , 15,3 triệu Mặt khác có kỳ lợi nhuận tăng cơng ty buộc phải có kỳ báo lợi nhuận mức thực tế để đảm bảo cân điều thực cơng việc kinh doanh thuận lợi mặt khác hồn tồn bất lợi cơng việc kinh doanh khó khăn Đây lý quản lý lợi nhuận gọi làm mềm lợi nhuận 1.6.2 Big bath Trường hợp với “big bath” dạng đặc biệt quản lý thu nhập năm làm ăn không mong muốn, lợi nhuận kém, công ty muốn lợi nhuận kỳ giảm cắt đứt đà giảm năm sau Công ty làm cho năm tài trở nên tồi tệ để giảm dần chi phí cho năm sau, chi phí giảm dần vào năm sau, lấy ví dụ tăng chi phí đầu tư phân bổ kỳ Những năm sau nhờ khoản chi phí cơng ty làm giảm chi phí tăng lợi nhuận kỳ sau 1.6.3 “Làm mềm” chi phí khó đo đếm Trong báo cáo Cisco Systems năm 1999( The financial Number Games) : “Việc đánh giá chi phí R&D cơng ty phụ thuộc vào ứng dụng công nghệ nghiên cứu tương lai, lợi nhuận kiếm thông qua mua bán công nghệ này” Cisco Systems sử dụng ước tính kế tốn việc đánh giá chi phí R&D Việc sử dụng ước tính kế toán kế toán thủ thuật làm thay đổi lợi nhuận mà ước tính kế toán sử dụng cách lạm dụng dẫn tới lợi nhuận thoải mái biến đổi theo mục đích cơng ty Chi phí R&D chi phí khó đo đếm đem làm biến đổi lợi nhuận thơng qua ước tính kế toán Kết luận : Việc Quản lý lợi nhuận thực thơng qua nhiều hình thức, tất hình thức quan lý lợi nhuận dẫn tới biến đổi làm sai khác báo cáo tài ciệc cần xem xét kỹ 2.1 Các trường hợp khác Hầu gian lận kế tốn phân loại vào trường hợp: Ghi nhận doanh thu ảo trả trước, Ghi nhận sai tài sản nợ, Phân bổ sai vốn chi phí, Gian lận khoản tiền báo cáo kết hoạt động kinh doanh, Gian lận luồng tiền báo cáo lưu chuyển tiền tệ Một hành vi gian lận thuộc lúc trường hợp 2.2 Ghi nhận doanh thu trả trước doanh thu ảo 2.2.1 Hành vi ghi nhận doanh thu ảo Trong phần ghi nhận doanh thu có trường hợp kế toán sáng tạo bao gồm: ghi nhận doanh thu chưa chuyển hàng, ghi nhận doanh thu khơng có đơn đặt hàng thứ ghi nhận phóng đại mức doanh thu Trường hợp : Ghi nhận doanh doanh thu chưa chuyển hàng Ghi nhận doanh thu chưa chuyển hàng trường hợp có hợp đồng hàng chưa chuyển, doanh thu ghi nhận vào thời kỳ trước chuyển hàng , Twinlab Corp phải làm lại báo cáo năm 1997 1998 với lý vài đơn đặt hàng họ ghi nhận doanh thu hàng hoàn tồn chưa chuyển tới người mua Một ví dụ khác cho trường hợp này: Peritus Software Services có hợp đồng 71997 công ty ghi nhận doanh thu 91997 tận tới tháng 111997 hàng chưa chuyển Trong nhiều trường hợp công ty ghi nhận doanh thu kỳ kế toán chuyển hàng sau kỳ kết thúc Trường hợp tiếng việc ghi nhận doanh thu chưa chuyển hàng Enrron Corp Trường hợp Enrron tập hợp nhiều hành vi kế toán sáng tạo gian lận nên phân tích riêng Trường hợp : Hàng chuyển khơng có đơn đặt hàng Digital Lightwave, Inc thực ghi nhận doanh thu chuyển hàng tới nơi khơng có đơn đặt hàng Trên thực tế khơng có cơng ty đặt hàng, hàng trở lại lợi nhuận đảo ngược Cuối năm 1998, Telxon Corp sát nhập với đối thủ truyền kiếp tập đồn Symbol Technologies, Inc Một cách nhanh chóng, Telxon đưa hợp đồng bắt Symbol mua lại tồn cơng ty trước quản lý sổ sách Tình hình tài quý ổn mà doanh thu tăng 47% lợi nhuận tăng 13% Symbol ngần ngại đưa định phép đánh giá đầy đủ tình hình tài Telxon trước mua Điều làm Telxon chùn bước Symbol nhìn thấy khoản doanh thu $14 triệu bán cho nhà phân phối mà khơng xuất người mua cuối cùng, khơng có số doanh thu có lẽ lợi nhuận Telxon nhỏ nhiều Sau có đánh giá Symbol, Telxon phải loại bỏ số $14 triệu khỏi báo cáo Trường hợp : Hành động phóng đại Trong trường hợp doanh thu ghi trước thời hạn có Trường hợp sau ghi nhận doanh thu ảo khơng có hợp đơng lẫn chuyển hàng Ví dụ, năm 1997 1998, quản lý bán hàng Boston Scientific Corp., công ty ghi nhận doanh thu bán cho khác hàng ảo Nhằm che dấu hành vi công ty cho thuê kho, khoản hàng hoá ghi nhận ảo sau “mua lại” khách hàng khác Một số trường hợp khác công ty ghi nhận doanh thu chuyển hàng cho nhà cung cấp không đặt hàng hàng trở lại thời gian sau mà doanh thu ghi nhận 2.2.2 Làm phát doanh thu ảo 2.2.2.1 Hiều rõ sách cơng ty Cần đọc kỹ rõ ràng thuyết minh báo cáo công ty Trong trường hợp nêu việc công ty ghi nhận doanh thu ghi rõ thuyết minh Quan trọng việc xem doanh thu công ty ghi nhận nào, cung cấp sản phẩm hay chưa, cơng nhận thời điểm giao hàng hay kết thúc hợp đồng Mặt khác việc ghi nhận doanh thu cơng ty có kèm theo khoản dự phòng, chi phí đào tạo, lắp đặt chưa, khoản giảm giá khách trả lại hàng Tất điểm cần làm rõ báo cáo tài 2.2.2.2 Xem khoản phải thu Doanh thu ghi nhận trước hay doanh thu ảo khoản chưa thu điều làm ảnh hưởng tới tài khoản phải thu số liên quan Nếu đem báo cáo tài phân tích điều thấy rõ qua số vòng quay khoản phải thu (Account Receivable Turnover Ratio) = Doanh thu / Bình quân khoản phải thu Chỉ số thấp thì khoản chưa thu cao, cơng ty có vấn đề doanh thu khoản phải thu vấn đề đáng để xem xét, số kỳ A/R days cho biết ngày cho khoản phải thu, công ty ghi nhận doanh thu trước hay doanh thu ảo khoản cao bình thường Sunbeam Corp sử dụng sách cứng kế toán( Agressive Accounting), doanh thu bán tăng 18,7% năm 1997 kéo theo tăng 38,5% khoản phải thu kỳ thu tiền tăng tới 92,3 ngày so với 79 ngày năm 1997 2.2.2.3 Phải thật kỹ lưỡng Việc phân tích báo cáo tài qua năm khó rõ hành vi kế tốn sáng tạo Khi cơng ty cố tình gian lận với việc ghi nhận doanh thu, tài khoản phải thu chưa tăng lên, thay vào “các khoản khác” thay vào tăng lên Việc tăng khoản phải thu thay việc tăng “các khoản khác” chắn tiền hay đầu tư khoản dễ dàng để xác minh xác Tài khoản loại bỏ hàng tồn kho Thay đổi hàng tồn kho dẫn tới thay đổi nhiều tài khoản khác nên loại bỏ Các tài khoản khả dụng máy móc, thiết bị, khoản khó kiểm tra Để phát trường hợp cần theo dõi thay đổi bất thường khoản tài sản Nhà đầu tư xem xét báo cáo riêng cơng ty mà cần xem xét tất công ty ngành để xem biến động số, doanh thu có phải biến động chung ngành biến động công ty riêng biệt Mọi điểm tăng giảm bất thường điểm tăng giảm đều phải xem xét kỹ lưỡng khơng bỏ sót 2.3 Sử dụng sách vốn hoá 2.3.1 Gian lận vốn hoá Việc sử dụng sách vốn hố nhằm việc cắt giảm chi phí việc nhiều công ty làm Nhưng việc thực kế toán sáng tạo chi phí “khơng vốn hố” đem vốn hố Khi chi phí vốn hố, việc hạch tốn giao dịch đưa vào bảng cân đối kế tốn loại tài sản khơng phải loại chi phí bảng báo cáo kết hoạt động kinh doanh, điều làm cho chi phí kỳ giảm xuống lợi nhuận tăng lên Việc sử dụng sách vốn hố làm thay đổi báo cáo lưu chuyển tiền tệ, khoản tiền vốn hoá thuộc dòng tiền hoạt động đầu tư khơng phải dòng tiền hoạt động sản xuất kinh doanh Điều làm biến đổi phân tích người sử dụng Vì lý này, việc vốn hố đem lại lợi ích việc làm đẹp báo cáo tài Sulcus Computer Corp thực vốn hố chi phí năm 19911992 Cơng ty vốn hố chi phí mua lại cơng ty khác phân bổ thành nhiều kì Nhiều chi phí khác vốn hố chi phí quản lý doanh nghiệp hay chi phí trả trước, điều mà Corrpro Companies, Inc làm GAAP cho phép chi phí vốn hố chi phí liên quan tới xây dựng dở dang đầu tư tài sản cố định Các cơng ty thường vốn hố chi phí khơng liên quan để làm đẹp báo cáo tài Trong chuẩn mực kế tốn Việt Nam việc vốn hố chi phí quy định chuẩn mực số 16 2.3.2 Phát vốn hoá sai Việc phát sai phạm sách vốn hố phụ thuộc vào nhiều yêu tố đặc trưng ngành Vốn hố chi phí cơng ty liên quan tới phần mềm, quảng cáo, marketing chi phí nghiên cứu, test, Nhưng chi phí cơng ty xây dựng chế tạo máy móc bắt buộc chi phí xây dựng bản, máy móc dở dang Việc vốn hố chi phí phụ thuộc vào nhiều yếu tố yếu tố ngành, từ có lời khuyên chung cho nhà đầu tư sau: Những lời khuyên cho người sử dụng báo cáo tài bao gồm : • • • Hiểu rõ sách vốn hố cơng ty Kiểm tra chi phí vốn hố Kiểm tra khoản mục vốn hoá Các khoản mục kiểm tra vốn hoá phụ thuộc nhiều vào kiểm toán Kiểm tốn viên đóng vai trò lớn việc phát sai phạm 2.4 Ghi nhận sai tài sản nợ 2.4.1 Ghi nhận sai tài sản 2.4.1.1Ghi nhận sai khoản phải thu Khoản phải thu(Accounts receivable) phần quan phát doanh thu ảo Ghi nhận không theo luật dẫn tới khoản thu tài khoản Tài khoản phát triển doanh thu đương nhiên A/R nhiều trung bình ngành đối thủ cạnh tranh Nếu ghi nhận tài khoản phải thu khoản dự phòng nợ xấu trích lập Khi mà có phần tài khoản phải thu khơng thể thu khoản tính chi phí làm giảm lợi nhuận Doanh nghiệp muốn làm tăng lợi nhuận báo cáo giảm khoản dự phòng phải thu, nói cách khác báo cáo khơng xác giá trị ròng khoản phải thu Một thời gian sau khoản thực thu xuất bắt buộc khoản dự phòng phải thêm vào chi phí phải ghi nhận Ví dụ năm 1999 Addvocat Inc báo cáo báo cáo thường niên họ sau : “Khoản dự phòng phải thu khó đòi năm 2009 triệu tăng 4,6 triệu so với năm 1998 phải tăng cho khoản nợ khơng đòi tăng dự trữ cho khoản nợ tương lai” Một ví dụ Việt Nam cơng ty thép Tiến Lên Cơng ty cổ phần Tập đồn Thép Tiến Lên (TLH) gây hoang mang cho nhà đầu tư với việc cơng bố lợi nhuận ròng sau kiểm toán giảm gần 30% So với kết trước kiểm tốn, chi phí tài TLH tăng thêm 30,3 tỷ đồng phải trích thêm dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán dẫn đến lợi nhuận trước thuế giảm lượng tương ứng Dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán ban đầu 27,74 tỷ đồng tăng lên thành 58 tỷ đồng Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt 55,97 tỷ đồng, giảm 22,8 tỷ (29%) so với kết ban đầu 78,8 tỷ đồng Thực tìm cách làm tăng giá trị ròng khoản phải thu việc ln tồn khoản khơng đòi điều làm tăng khoản phải thu làm cho kỳ thu tiền bình quân tăng lên muốn phát gian lận nên ý nhiều tới kỳ thu tiền bình quân nói 2.4.1.2Ghi nhận sai hàng tồn kho Việc cố tình đếm nhầm hàng tồn kho hành vi thực hành kế tốn sáng tạo Khơng trường hợp xảy trường hợp dễ dàng phát Ví dụ Centennial Technologies, Inc thay đổi số thẻ hàng tồn kho để có tình nâng cao số lượng hàng tồn kho Nhưng công ty khơng cần phải cố tình đếm nhầm để tăng lượng hàng tồn kho mình, làm giảm giá vốn hàng bán làm cho biên lợi nhuận tăng lên lợi nhuận giữ lại tăng Comptronix Corp năm 1980 giảm giá vốn làm tăng lượng hàng tồn kho khơng có kho, lượng hàng tồn kho ảo chuyển thành tài sản thiết bị máy móc Doanh nghiệp chuẩn bị số hố đơn giả việc mua máy móc Việc phát xem xét kỹ lưỡng mối quan hệ tài sản doanh thu 2.4.2 Ghi nhận sai nợ 2.4.2.1Ghi nhận sai nợ trả trước(Accrued Expenses Payable) Nợ trả trước khoản chi phí ghi nhận chưa phải trả, điều dẫn tới khoản nợ ghi nhận bảng cân đối kế toán bao gồm khoản : nghiên cứu chưa trả ,bảo hiểm chưa trả hay tiện ích,mua chưa trả Khi cơng ty có khoản chi phí liên quan tới hoạt động kinh doanh đánh giá nhỏ dạng phát sinh trước, lợi nhuận tương lai từ hoạt động kinh doanh thúc đẩy Khi khoản chi phí khác trả trước khoản nợ tăng khoản nợ tốn báo cáo lợi nhuận giảm xuống Lấy ví dụ Genaral Electric CO.trong năm 1998 đánh giá sai khoản tiền bảo hành cho “tuabin khí” sử dụng nhà máy điện Do lỗi thiết kế tuabin bị nứt dẫn tới khoản chi phí thu hồi sản phẩm tốn Chi phí thu hồi sửa chữa khoảng 100 triệu USD ghi nhận trước một vấn đề phát sinh dự báo trước Nó trở nên cần thiết để công ty ghi nhận chi phí đặc biệt tích khoản nợ phát sinh trước Khi nợ phát sinh trước bị đánh giá sai thì doanh thu có xu hướng tăng nợ lại khơng tăng tỷ lệ Lấy ví dụ chi phí trả trước phải nộp MiniScribe Corp năm 1986 bị đánh giá thấp doanh thu tăng 62% lên tới $184.9 triệu mà khoản bảo hành lại giảm Điều gây vô lý khoản doanh thu tăng mà bảo hành lại giảm 2.4.2.2Khoản phải trả bị định giá sai ( Account Payable) Khác với phải trả trước, khoản phải trả phổ biến Đó khoản mà sau mua hàng tồn kho công ty phải trả nhà cung cấp Đánh giá sai khoản phải trả trực tiếp ảnh hưởng tới hàng cung cấp được.Nói cách khác đánh giá khoản phải trả dẫn tới đánh giá giá vốn hàng bán điều làm tăng lợi nhuận cơng ty Nó giống hệ thống tài khoản gian lận tài khoản Guilford Mills thể liên kết chặt chẽ hệ thống tài khoản Mỗi tháng có người kiểm soát tới để thực điều chỉnh phù hợp tháng có người kiểm soát tới để thực điều chỉnh phù hợp khoản phải thu giá vốn hàng bán việc đơn giản đếm sai số lượng Accounts payable days Gross Profit margin số quan trọng đánh giá sai khoản phải trả giá vốn Một cải tiến bất thường Profit Margin dấu hiệu cho điều chỉnh sai giá vốn 2.4.2.3Trường hợp đặc biệt Repo trường hợp ghi nhận sai nợ mà người bán vay tiền người mua dùng tài sản chấp cách bán tạm cho người mua mua lại sau thời gian định với mức giá thỏa thuận trước Chính vậy, giao dịch repo giao dịch tài trợ vốn giao dịch bán tài sản thực Tuy nhiên, Repo 105 thủ thuật kế toán doanh nghiệp coi khoản vay ngắn hạn giao dịch bán đứt tài sản Sau đó, doanh nghiệp dùng số tiền mặt thu để trả nợ giảm số thể bảng cân đối kế toán Lehman Brothers giảm số nợ trước cơng bố báo cáo tài quý cách sử dụng thủ thuật Năm 2008, Lehman Brothers phá sản thủ thuật Repo 105 bị phát sau quan chức giám định sổ sách hãng Repo chứng tỏ điều sau năm 2001 cơng nghệ kế tốn sáng tạo Mỹ khơng lúc ghi nhân sai tài sản nợ thông qua tài sản mà thực tinh vi khó phát Điều nhà đầu tư hồn tồn trơng cậy vào kiểm toán viên để phát sai sót Tuy hợp đồng repo coi khoản vay ngắn hạn bán đứt nên tới thời điểm buộc phải có dòng tiền xuất ngồi Điều thể thơng qua báo cáo lưu chuyển tiền tệ Nên lâu dài phát hợp đồng repo 2.5 Kế toán sáng tạo báo cáo kết hoạt động kinh doanh Khi nhìn vào báo cáo tài cơng ty có lợi nhuận hoạt động ( operating income ) lớn điều có lợi cho định đầu tư Cơng ty cố tình cho lợi nhuận từ giao dịch không thường xuyên trở thành lợi nhuận hoạt động Những hoạt động theo quy định kế toán quốc tế: Accounting Principles Board Opinion No 30, Reporting the Results of Operations “Những kiện doanh thu không thường niên bất thường nên báo cáo phần riêng biệt lợi nhuận hoạt động ảnh hưởng giao dịch nên ghi thuyết minh báo cáo tài chính” Những khoản lợi từ tái cấu trúc, bán tài sản hay phí đặc biệt có loại phổ biến lợi nhuận hoạt động khoản lợi nhuận liên quan tới đầu tư khơng nằm khoản Những khoản từ kiện tụng, dành được, liên doanh liên kết nằm lợi nhuận hoạt động khoản giảm tài sản khác Thực tế nhiều khoản mục lợi nhuận hoạt động khoản mục liên quan tới hoạt động không thường kỳ tức không xuất phát từ hoạt động sản xuất kinh doanh thơng thường Chính điểm nên thực tế số lợi nhuận hoạt động mức khiêm tốn Biện pháp tốt để xem thực chất lợi nhuận hoạt động công ty là xem thuyết minh xem thực chất ghi nhận khoản Doanh thu từ hoạt động doanh thu chủ yếu doanh nghiệp bao gồm khoản có chu kỳ khoản khơng có chu kỳ Nếu tính khoản có chu kỳ doanh thu từ hoạt động bán hàng số lợi nhuận hoạt động không doanh nghiệp báo cáo Việc không ảnh hưởng tới kết cuối ảnh hưởng tới cách nhìn tổng thể nhà đầu tư vào doanh nghiệp kể đưa phân tích số khơng thể đạt mục đích tối đa Từ nhà đầu tư cần biết khoản doanh thu từ hoạt động kinh doanh thuần, khoản mang lại lợi nhuận lại khơng tính hoạt động kinh doanh 2.6 Gian lận báo cáo lưu chuyển tiền tệ 2.6.1 Hành vi làm đẹp báo cáo lưu chuyển Thực nhiều nhà đầu tư nhà đầu tư nghiệp dư thường không ý nhiều tới báo cáo lưu chuyển tiền tệ, phân tích báo cáo tài báo cáo lưu chuyển tiền tệ quan trọng Khi thực hành vi kế toán sáng tạo với hành vi gian lận ghi nhận sai doanh thu, khoản phải trả, phả nộp báo lưu chuyển tiền tệ lộ điểm yếu từ phát gian lận, thúc đẩy lợi nhuận ghi nhận doanh thu ảo hay ghi nhận sai giá trị hàng, thúc đẩy lợi nhuận gộp khó lòng thay đổi dòng tiền Nếu nhìn ví dụ tiếng lịch sử kế tốn Enron từ năm 1997 lợi nhuận đạt mức cao q ngược lại dòng tiền tự có tới quý âm Những báo cáo lưu chuyển tiền tệ bị làm đẹp điều Báo cáo nghiên cứu Broome [2004, pp.1819] rằng, hầu hết vụ bê bối trên, thấy xuất ‘lỗi’ phân loại hoạt động Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, đặc biệt tình phân loại nhầm dòng tiền ‘ra’ ‘vào’ với mục đích ‘làm đẹp’ hoạt động kinh doanh hoạt động đầu tư Ví dụ trường hợp Tyco: Thực tế cho thấy năm 2001 2002, thu nhập cổ phiếu (EPS – Earning per Share) Tyco giảm mạnh, Ban giám đốc Tyco ‘hướng’ ý nhà đầu tư chuyên gia phân tích vào ‘dòng tiền tự do’ vơ dồi Ban giám đốc làm cách để tăng dòng tiền từ hoạt động kinh doanh, từ tạo nên ‘dòng tiền nhàn rỗi’ Theo thống kê, Tyco thực việc mua bán lại hợp đồng ‘chng bảo vệ’, dòng tiền cho hoạt động (hơn 800 triệu đô la Mỹ) phân loại vào hoạt động đầu tư, dòng tiền vào cho hoạt động phân loại vào hoạt động kinh doanh Bên cạnh đó, Tyco thực vay cá nhân chủ chốt Công ty hàng chục triệu la Mỹ, dòng tiền vào phân loại dòng tiền vào hoạt động kinh doanh thơng thường Sau Tyco dường ‘quên’ khoản vay, coi việc trả nợ khoản vay khoản ‘bồi hồn’ cho cá nhân, dòng tiền phân loại vào hoạt động đầu tư Trường hợp “Dynegy Qwest Communications International”: Nửa đầu năm 2002, Dynegy thực lập lại Báo cáo tài 2001 với lý phản ánh tác động giao dịch mua bán khí gas tự nhiên phức hợp Giao dịch (được Dynegy gọi ‘round trip trade’) chất hợp đồng trao đổi tài sản nguồn lực Dynegy số công ty khác lĩnh vực, theo Dynegy thực việc mua bán thơng qua trao đổi nguồn khí tự nhiên với cơng ty khác Với mục đích tăng doanh thu lợi nhuận thuần, Dynegy hạch tốn ‘khía cạnh’ bán vào doanh thu thơng thường, hạch tốn ‘khía cạnh’ mua vào hoạt động đầu tư, từ nguồn tiền thu vào hạch tốn vào dòng tiền vào hoạt động kinh doanh thơng thường, dòng tiền chi hạch toán vào hoạt động đầu tư Qwest thực ‘thủ thuật’ tương tự Dynegy, khác Qwest thực trao đổi tài sản (trong Dynegy trao đổi khí tự nhiên) Năm 2001, Qwest thực trao đổi tài sản với nhiều công ty khác Global Crossing, FLAG Telecom Holdings, Cable & Wireless … với giá trị trao đổi lớn (ví dụ với Global Crossing gần 100 triệu đô la Mỹ) Các hãng sản xuất ôtô General Motor , Ford , Haley Davidson bán sản phẩm thông qua đại lý mua bn Các hãng cho đại lý vay tiền, sau họ sử dụng số tiền để mua ô tô họ.Trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2003 hãng sản xuất ô tô này, khoản tiền cho đại lý vay báo cáo dòng tiền hoạt động đầu tư khoản tiền thu vào từ bán oto cho đại lý báo cáo dòng tiền hoạt động kinh doanh tổng số 7600 triệu USD lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh GM có 4.058 triệu USD thu từ đại lý mua buôn hãng theo phương thức IOU Ford có 2.878 triệu USD tổng 20.195, Haley có 134 triệu USD khoản tiền tương tự 936 triệu USD lưu chuyển từ hoạt động kinh doanh họ Các nhà phân tích cáo buộc hãng sản xuất oto báo cáo lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh với thực tế ( Nguồn : Jonathan Weil “Cash Flow Never Lies”) Trường hợp Adelphia Communication Corporation WorldCom: Hai công ty lại có ‘thủ thuật’ khác để tăng dòng tiền hoạt động kinh doanh thơng thường, vốn hóa chi phí nhân cơng (Adelphia vốn hóa gần 40 triệu la Mỹ tiền chi phí nhân cơng), từ dòng tiền chuyển từ hoạt động kinh doanh thông thường sang hoạt động đầu tư 2.6.2 Đánh giá kế toán sáng tạo báo cáo lưu chuyển tiền tệ Những tình cho thấy tính hữu dụng Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Điều có nghĩa là: Trong trường hợp cần thiết, doanh nghiệp dễ phân loại sai luồng tiền, hầu hết tăng dòng tiền hoạt động kinh doanh thơng thường (bằng cách chuyển dòng tiền hoạt động sang hoạt động đầu tư, chuyển dòng tiền vào hoạt động đầu tư sang hoạt động kinh doanh thông thường), người đọc báo cáo cảm thấy ‘yên tâm’ nhìn thấy hoạt động kinh doanh thông thường tốt (Báo cáo Kết hoạt động kinh doanh có lãi Báo cáo lưu chuyển tiền tệ với dòng tiền hoạt động kinh doanh dương), đồng thời với hoạt động đầu tư đầy triển vọng (dòng tiền lớn, kỳ vọng tương lai thu lại nhiều hơn) Nên nhà đầu tư cần xem xét dòng dòng tiền từ hoạt động kinh doanh Ngồi dòng tiền hoạt động kinh doanh nên xem xét cách tổng quát dòng tiền từ hoạt động tài chính, dòng tiền hoạt động đầu tư dòng tiền tự Nếu công ty thực hành vi sáng tạo cố tình phân loại dòng tiền từ hoạt động khác vào hoạt động kinh doanh dòng tiền tự công ty âm Xem xét thật kỹ công ty có dấu hiệu gian lận báo cáo lưu chuyển tiền tệ dòng tiền đầu tư qua năm âm dòng tiền hoạt động khơng đủ để chi chả lại khoản nhiều năm Từ dẫn tới phát sai phạm 2.7 Thu dọn tàn tích Giả sử báo cáo chót lọt khơng bị phanh phui, “tàn tích” hành vi gian lận phải dọn dẹp Các công ty ghi nhận doanh thu ảo, hay ghi nhận sớm tiền khơng hàng hố bị trả lại Kỳ sau gánh chịu canh bạc lớn tiếp tục chơi trò chơi nhiều năm, Enron ví dụ điển hình chơi trò trơi nhiều năm Với Enron chuyện không tệ 7/6/2017 TIỂU LUẬN Phân tích ảnh hưởng kế tốn sáng tạo tới báo cáo tài Tài liệu text tới mức họ công bố lỗ từ năm đầu Việc báo cáo lỗ sau nhiều năm lãi trường hợp bất đắc dĩ thu dọn tàn tích Lợi dụng thương vụ M&A để che dấu khoản nợ cách hay để thu dọn Thực cách khôn ngoan mà thay cho nhà đầu tư thấy khoản nợ sản xuất kinh doanh doanh nghiệp thương vụ sát nhập mua lại coi khoản đầu tư để che dấu lỗ Olympus – người khổng lồ ngành công nghệ Nhật Bản – có nhiều năm giấu lỗ cách sử dụng phương pháp Theo thông cáo Olympus, hãng phát vụ gian dối hợp tác với ủy ban thứ ba để điều tra giao dịch bất minh liên quan đến hợp đồng mua sắm thiết bị y tế tập đoàn Anh trị giá 2,2 tỉ USD hồi năm 2008 Trong gói chi trả bao gồm khoản tiền tư vấn khổng lồ 687 triệu USD khoản tiền 773 triệu USD cho công ty nước thực chất sử dụng để che giấu thua lỗ hoạt động đầu tư chứng khoán Khoản đầu tư vào cơng ty nước bị xóa vài tháng sau hợp đồng kết thúc Chương III : Ứng dụng lý thuyết vào phân tích đánh giá 3.1 Trường hợp Erron cơng ty kiểm tốn A&A 3.1.1 Giới thiệu khái quát chung erron 3.1.1.1Tập đồn lượng Enron Tên ban đầu cơng ty Northern Natural Gas thành lập năm 1931 Omaha Nebraka tái cấu năm 1979 công ty sáp nhập Holding Company InterNorth Năm 1985 công ty mua lại Houston Gas Natural đổi tên thành tập đồn Enron Sau CEO Houston chuyển trụ sở Enron Houston, Texas, USA Enron ban đầu hoạt động lĩnh vực truyền tải phân phối điện, gas toàn nước Mỹ ; xúc tiến, xây dựng, đưa vào hoạt động nhà máy điện , hệ thống đường ống khí thiên nhiên Enron sở hữu mạng lưới lớn đường ống khí thiên nhiên xuyên biển, xuyên biên giới như: Northern Natural Gas, Florida Gas Transmission , công ty Transwestern Pipenline với đối tác phía Canada Doanh thu Enron chủ yếu thu từ hoạt động tài trợ cho hoạt động đầu tư mạo hiểm Enron Năm 1998 Tập đoàn lấn sân sang lĩnh vực cung cấp nước thành lập tập đoàn Azurix Tuy nhiên Azurix thất bại thảm hại đặc biệt Bunos Aires Thất bại khiến Enron khoản tiền lớn Tháng 8/2001 Enron có ý định phá sản Azurix bán tài sản tập đoàn Trước sụp đổ năm 2001 Enron có khoảng 22000 cơng nhân tập đoàn lượng dẫn đầu lĩnh vực cung cấp khí thiên nhiên, điện, sản xuất bột giấy, truyền thông doanh thu năm 2000 đạt 111 tỷ USD Enron công ty lượng tăng trưởng nhanh tự chuyển đổi thành tập đồn lượng lớn giới Có thời kỳ Enron tập đoàn lớn nước Mỹ xét giá trị cổ phiếu thị trường chứng khoán.Giá cổ phiếu Enron lên đến đỉnh cao 90 đô la vào tháng 8/2000 Một năm sau đó, vàotháng 10/2001 cơng ty thơng báo lỗ 638 triệu đô la quý 3/2001 giá trị vốn cổ đông giảm 1,2 tỉ đô la Tháng 11/2001 giá cổ phiếu ... việc thực kế toán sáng tạo chi phí “khơng vốn hố” đem vốn hố Khi chi phí vốn hoá, việc hạch toán giao dịch đưa vào bảng cân đối kế toán loại tài sản khơng phải loại chi phí bảng báo cáo kết hoạt... nhận doanh thu kỳ kế toán chuyển hàng sau kỳ kết thúc Trường hợp tiếng việc ghi nhận doanh thu chưa chuyển hàng Enrron Corp Trường hợp Enrron tập hợp nhiều hành vi kế toán sáng tạo gian lận nên... Quản lý chặt chẽ nguyên lý kế toán trường hợp đặc biệt Áp dụng kế toán sáng tạo không dừng lại việc sử dụng GAAP cách khéo léo Trong dài hạn việc quản lý lợi nhuận sách kế tốn sử dụng số trường
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán sáng tạo , Kế toán sáng tạo

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn