HDBANK tuyển dụng nhân sự

2 1 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2019, 21:40

HDBANK - THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG KHU VỰC HÀ NỘI CÁC VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG CHUYÊN VIÊN QUAN HỆ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN/DOANH NGHIỆP MÔ TẢ CHỨC DANH  Khai thác, tiếp nhận nhu cầu tín dụng khách hàng, trình hồ sơ cấp tín dụng cho khách hàng  Khai thác, tiếp thị bán sản phẩm dịch vụ Ngân hàng  Thực chương trình, kiện quảng cáo cho sản phẩm dịch vụ HDBank  Thực cơng tác chăm sóc khách hàng hữu phát triển khách hàng Quyền lợi tham gia ứng tuyển với HDBank bạn nhận được: Làm việc môi trường làm việc chuyên nghiệp, động đại;  Thường xuyên có hội học tập, đào tạo phát triển thân;  Chế độ đãi ngộ, lương thưởng hấp dẫn, xứng đáng  Có lộ trình thăng tiến rõ ràng  MỨC LƯƠNG DỰ KIẾN: - Chuyên viên/ chuyên viên cao cấp KHCN : – 14 trđ - Chuyên viên/ chuyên viên cao cấp KHDN : 10 - 16 trđ ĐIỀU KIỆN ỨNG TUYỂN  Trình độ: Đại học/Cao đẳng  Chuyên ngành: Khối ngành Kinh tế (QTKD, Kế toán, kinh tế, tài chính…)  Có kinh nghiệm tương đương vị trí dự tuyển
- Xem thêm -

Xem thêm: HDBANK tuyển dụng nhân sự , HDBANK tuyển dụng nhân sự

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn