de thi sat hach toan 11 lan 1 nam 2019 2020 truong doan thuong hai duong

2 10 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2019, 21:39

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TRƯỜNG THPT ĐOÀN THƯỢNG ĐỀ THI SÁT HẠCH LẦN NĂM 2019 – 2020 Mơn: TỐN 11 Thời gian làm bài: 90 phút; (15 câu trắc nghiệm phần tự luận) Mã đề thi 132 (Thí sinh khơng sử dụng tài liệu) Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Phần (4.5 điểm): Bài tập trắc nghiệm Câu 1: Trong công thức sau, công thức sai? A cos 2a = cos a – sin a B cos 2a = cos a + sin a C cos 2a = cos a –1 D cos 2a = – 2sin a Câu 2: Cho A A hai biến cố đối Chọn câu A P ( A ) + P A = B P ( A ) = P A C P ( A ) = + P A D P ( A ) = − P A ( ) ( ) Câu 3: Rút gọn biểu thức A = ( ) ( ) sin x + sin x + sin x cos x + cos x + cos x A A = tan x B A = tan 3x C A = tan x D A = tan x + tan x + tan 3x Câu 4: Cho tập hợp T có 20 phần tử, số tập có hai phần tử T là: 2 2 A 2A20 B C20 C 2C20 D A20 Câu 5: Tập hợp giá trị m làm cho biểu thức f ( x ) = x + x + m − dương với x ∈ R A m < B m ≥ C m > D m ∈ ∅ Câu 6: Trong mặt phẳng Oxy, phương trình tham số đường thẳng d qua A(3; −6) có vectơ r phương u = (4; −2) là:  x = + 2t  x = −2 + 4t  x = −6 + 4t  x = + 3t A  B  C  D   y = −2 − 6t  y = −6 − t  y = − 2t  y = − 2t Câu 7: Từ chữ số ; ; lập số tự nhiên có chữ số khác đôi một? A B C D 100 100 Câu 8: Trong khai triển ( x − ) = a0 + a1 x + + a100 x Hệ số a97 98 98 97 A 1293600 B −2 C100 C −1293600 D −2 C100 Câu 9: An muốn qua nhà Bình để Bình đến chơi nhà Cường Từ nhà An đến nhà Bình có bốn đường đi, từ nhà Bình đến nhà Cường có đường Hỏi An có cách chọn đường đến nhà Cường? A 24 B 16 C 36 D 10 n Câu 10: Trong khai triển nhị thức ( a + ) , ( n ∈ ¥ ) Có tất 17 số hạng Vậy n bằng: A 16 B 11 C 12 D 17 10 Câu 11: Trong khai triển ( x − 1) , hệ số số hạng chứa x8 C − 11520 D 45 Câu 12: Với x thuộc tập hợp f ( x ) = x ( x + )  − x ( x + ) không dương? A 256 B 11520 A ( −∞;1] ∪ [ 4; +∞ ) B [ 1; 4] C ( 1; ) D [ 0;1] ∪ [ 4; +∞ ) Câu 13: Trong mặt phẳng Oxy, cho tam giác ABC có A(2; 6), B(0;3), C (4;0) Phương trình đường cao AH ∆ ABC là: A x − y + 10 = B x + y − 30 = C x − y −10 = D x − y + 18 = n * Câu 14: Biết hệ số x khai triển nhị thức Newton ( − x ) , ( n ∈ ¥ ) 60 Tìm n A n = B n = C n = D n = Trang 1/2 - Mã đề thi 132 Câu 15: Từ hộp chứa ba cầu trắng hai cầu đen lấy ngẫu nhiên hai Xác suất để lấy hai trắng là: 1 A B C D 15 10 Phần (5.5 điểm): Bài tập tự luận Câu (2 điểm): a) Có cách xếp người thành hàng dọc b) Giải bóng đá V-LEAGUE 2019 có tất 14 đội bóng tham gia, đội bóng thi đấu vòng tròn lượt Hỏi giải đấu có tất trận đấu? Câu (1 điểm): Cho khai triển ( + x ) = a0 + a1 x + a2 x + + an x n , n ∈ ¥ * hệ số thỏa n a a1 + + nn = 4096 Tìm hệ số lớn khai triển đó? 2 Câu (1.5 điểm): Đội văn nghệ trường THPT Đồn Thượng có nam nữ Để chuẩn bị cho lễ khai giảng năm học 2019 – 2020 đoàn trường cần chọn bạn để tham gia biểu diễn Tính xác suất để bạn chọn : a) Có bạn nam bạn nữ b) Có bạn nữ mãn hệ thức a0 + Câu (1 điểm): Một người làm vườn có 12 giống gồm xồi, mít ổi Người muốn chọn giống để trồng Tính xác suất để chọn, loại có - HẾT Trang 2/2 - Mã đề thi 132 ... * hệ số thỏa n a a1 + + nn = 4096 Tìm hệ số lớn khai triển đó? 2 Câu (1. 5 điểm): Đội văn nghệ trường THPT Đồn Thượng có nam nữ Để chuẩn bị cho lễ khai giảng năm học 2 019 – 2020 đoàn trường cần... b) Giải bóng đá V-LEAGUE 2 019 có tất 14 đội bóng tham gia, đội bóng thi đấu vòng tròn lượt Hỏi giải đấu có tất trận đấu? Câu (1 điểm): Cho khai triển ( + x ) = a0 + a1 x + a2 x + + an x n ,...Câu 15 : Từ hộp chứa ba cầu trắng hai cầu đen lấy ngẫu nhiên hai Xác suất để lấy hai trắng là: 1 A B C D 15 10 Phần (5.5 điểm): Bài tập tự luận Câu (2
- Xem thêm -

Xem thêm: de thi sat hach toan 11 lan 1 nam 2019 2020 truong doan thuong hai duong , de thi sat hach toan 11 lan 1 nam 2019 2020 truong doan thuong hai duong

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn