Vật liệu trám bít ống tủy cement resin

1 30 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2019, 19:29

I) a - Vật liệu trám bít ống tủy – Cement Resin Tên thương mại: Được biết đến thị trường với tên gọi AH26 (resin epoxy) Thành phần: Bột: Bột Ag: 10% Bismuth Trioxide (Bi2O3): 60% Titanium dioxide (TiO2): 5% Hexamethylene tetramine (C6H12N4): 25% - tác dụng làm cho nhựa Resin cứng có tính trợ mặt hóa học sinh học b Chất lỏng: - Bisphenol dighycidyl ether: 100% Tác dụng
- Xem thêm -

Xem thêm: Vật liệu trám bít ống tủy cement resin, Vật liệu trám bít ống tủy cement resin

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn