Tiết 6 BAI TAP CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU

3 31 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2019, 16:46

GIÁO ÁN 2019 MẪU MỚI CỦA BGDMỤC TIÊU1. Kiến thức Nắm vững các khái niệm chuyển động biến đổi, vận tốc tức thời, gia tốc. Nắm được các đặc điểm của véc tơ gia tốc trong chuyển động nhanh dần đều, chậm dần đều.2. Kỹ năng Trả lời được các câu hỏi trắc nghiệm khách quan liên quan đến chuyển động thẳng biến đổi đều.Ngày soạn: …………Ngày giảng:…………Tiết 6: BÀI TẬPNgày duyệt: ……………..Nhóm trưởng chuyên mônVũ Thị Thu Giải được các bài tập có liên quan đến chuyển động thẳng biến đổi đều.3. Thái độ Nghiêm túc, chú ý.4. Định hướng phát triển năng lựcNăng lực tổng hợp kiến thức, năng lực làm việc theo nhóm, năng lực toán họcII. CHUẨN BỊ1. Giáo viên: Xem lại các bài tập phần chuyển động thẳng biến đổi đều trong sgk và sbt. Chuẩn bị thêm một số bài tập khác có liên quan.2. Học sinh: Xem lại những kiến thức đã học trong phần chuyển động thẳng biến đổi đều. Giải các bài tập mà thầy cô đã cho về nhà. Chuẩn bị sẵn các câu hỏi để hỏi thầy cô về những vấn đề mà mình chưa nắm vững.III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌCA.HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG Tóm tắt kiến thức+ Phương trình chuyển động của vật chuyển động thẳng đều: x = x0 + vt.+ Đặc điểm của véc tơ gia tốc trong chuyển động thẳng biến đổi đều: Điểm đặt: Đặt trên vật chuyển động. Phương: Cùng phương chuyển động (cùng phương với phương của véc tơ vận tốc) Chiều: Cùng chiều chuyển động (cùng chiều với véc tơ vận tốc) nếu chuyển động nhanh dần đều; ngược chiều chuyển động (ngược chiều với véc tơ vận tốc) nếu chuyển động chậm dần đều. Độ lớn: Không thay đổi trong quá trình chuyển động.+ Các công thức trong chuyển động thẳng biến đổi đều :v = v0 + at ; s = v0t + at2 ; v2 – v02 = 2as ; x = x0 + v0t + at2 .Chú ý : Chuyển động nhanh dần đều: a cùng dấu với v và v0.Chuyển động chậm dần đều: a ngược dấu với v và v0. Tiết 6: BÀI TẬP MỤC TIÊU Kiến thức - Nắm vững khái niệm chuyển động biến đổi, vận tốc tức thời, gia tốc - Nắm đặc điểm véc tơ gia tốc chuyển động nhanh dần đều, chậm dần Kỹ - Trả lời câu hỏi trắc nghiệm khách quan liên quan đến chuyển động thẳng biến đổi - Giải tập có liên quan đến chuyển động thẳng biến đổi Thái độ - Nghiêm túc, ý Định hướng phát triển lực Năng lực tổng hợp kiến thức, lực làm việc theo nhóm, lực tốn học II CHUẨN BỊ Giáo viên: - Xem lại tập phần chuyển động thẳng biến đổi sgk sbt - Chuẩn bị thêm số tập khác có liên quan Học sinh: - Xem lại kiến thức học phần chuyển động thẳng biến đổi - Giải tập mà thầy cô cho nhà - Chuẩn bị sẵn câu hỏi để hỏi thầy vấn đề mà chưa nắm vững III TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC A HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG Tóm tắt kiến thức + Phương trình chuyển động vật chuyển động thẳng đều: x = x0 + vt + Đặc điểm véc tơ gia tốc chuyển động thẳng biến đổi đều: - Điểm đặt: Đặt vật chuyển động - Phương: Cùng phương chuyển động (cùng phương với phương véc tơ vận tốc) - Chiều: Cùng chiều chuyển động (cùng chiều với véc tơ vận tốc) chuyển động nhanh dần đều; ngược chiều chuyển động (ngược chiều với véc tơ vận tốc) chuyển động chậm dần - Độ lớn: Khơng thay đổi q trình chuyển động + Các công thức chuyển động thẳng biến đổi : 1 v = v0 + at ; s = v0t + at2 ; v2 – v02 = 2as ; x = x0 + v0t + at2 2 Chú ý : Chuyển động nhanh dần đều: a dấu với v v0 Chuyển động chậm dần đều: a ngược dấu với v v0 B HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP Nội dung 1: Giải số câu hỏi trắc nghiệm Hoạt động giáo viên học sinh Hướng dẫn, đáp án GV: Yêu cầu học sinh lên bảng giải chi tiết Câu trang 22: D câu trắc nghiệm sách giáo khoa Câu 10 trang 22: C HS: Giải chi tiết câu trắc nghiệm theo yêu Câu 11 trang 22: D cầu thầy, cô GV: Yêu cầu học sinh khác nhận xét giải bạn HS: Nhận xét giải bạn GV: Sửa thiếu sót (nếu có) Nội dung 2: Giải số tập tự luận Hoạt động giáo viên học sinh Giới thiệu đồng hồ tốc độ quay kim đồng hồ Yêu cầu hs trả lời lúc 5h15 kim phút cách kim góc (rad) ? Yêu cầu hs trả lời 1h kim phút chạy nhanh kim góc ? Sau thời gian kim phút đuổi kịp kim ? Trả lời câu hỏi Yêu cầu học sinh đọc, tóm tắt toán Hướng dẫn hs cách đổi đơn vị từ km/h m/s Yêu cầu giải toán Gọi học sinh lên bảng giải toán Theo giỏi, hướng dẫn Yêu cầu học sinh khác nhận xét Cho hs đọc, tóm tắt tốn u cầu tính gia tốc Yêu cầu giải thích dấu “-“ Hướng dẫn, đáp án Bài trang 11 Mỗi độ chia mặt đồng hồ (1h) ứng với góc 30O Lúc 5h15 kim phút cách kim góc (60O + 30O/4) = 67,5O Mỗi kim phút chạy nhanh kim góc 330O Vậy : Thời gian để kim phút đuổi kịp kim : (67,5O)/(330O) = 0,20454545(h) Bài 12 trang 22 a) Gia tốc đoàn tàu : v − vo 11,1 − = a= = 0,185(m/s2) t − to 60 − b) Quãng đường đoàn tàu : 1 s = vot + at2 = 0,185.602 = 333(m) 2 c) Thời gian để tàu vận tốc 60km/h : v − v 16,7 − 11,1 ∆t = = = 30(s) a 0,185 Bài 14 trang 22 a) Gia tốc đoàn tàu : v − vo − 11,1 = a= = -0,0925(m/s2) t − to 60 − b) Quãng đường đồn tàu : u cầu tính thời gian s = vot + at2 Xác định góc (rad) ứng với độ chia mặt = 11,1.120 + (-0,0925).1202 = 667(m) dồng hồ Bài 14 trang 22 a) Gia tốc xe : Trả lời câu hỏi Trả lời câu hỏi v − v o2 − 100 a= = - 2,5(m/s2) = 2s 2.20 b) Thời gian hãm phanh : Đọc, tóm tắt toán t= v − vo − 10 = = 4(s) a − 2,5 Đổi đơn vị đại lượng cho toán đơn vị hệ SI Giải toán Giải toán, theo giỏi để nhận xét, đánh giá giải bạn Đọc, tóm tắt tốn (đổi đơn vị) Tính gia tốc Giải thích dấu a Tính thời gian hãm phanh C HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ - Cho học sinh tóm tắt kiến thức học D HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG – MỞ RỘNG Yêu cầu học sinh nhà học bài, làm tập IV HƯỚNG DẪN HỌC SINH CHUẨN BỊ BÀI VỀ NHÀ Soạn CH: Yếu tố ảnh hưởng đến rơi nhanh hay chậm vật mơi trường khơng khí? CH: Sự rơi tự gì? CH: Đặc điểm rơi tự do? GHI CHÉP/ĐIỀU CHỈNH/THAY ĐỔI/BỔ SUNG ………………………………………………………………………………………………………… … …………………………………………………………………………………………………… .…
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiết 6 BAI TAP CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU, Tiết 6 BAI TAP CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn