Tiết 14 KIỂM TRA BÀI SỐ 1 LỚP 10 CB

3 10 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2019, 16:46

GIÁO ÁN 10 CB 2019 MỚI NHẤTI. MỤC TIÊU1. Kiến thức:Ôn tập hệ thống hóa kiến thức chương 12. Kĩ năng:Luyện tập kĩ năng làm giải bài tập tổng hợp3. Thái độNghiêm túc, trung thực4. Định hướng hình thành và phát triển năng lựcNăng lực giải quyết vấn đềNăng lực hợp tác Năng lực thực nghiệmNăng lực quan sátNăng lực tự họcNăng lực sáng tạoNăng lực giao tiếp và sử dụng ngôn ngữNăng lực sử dụng công nghệ thông tinNăng lực tính toán Tiết 14: KIỂM TRA I MỤC TIÊU Kiến thức: Ôn tập hệ thống hóa kiến thức chương Kĩ năng: Luyện tập kĩ làm giải tập tổng hợp Thái độ Nghiêm túc, trung thực Định hướng hình thành phát triển lực -Năng lực giải vấn đề -Năng lực hợp tác -Năng lực thực nghiệm -Năng lực quan sát -Năng lực tự học -Năng lực sáng tạo -Năng lực giao tiếp sử dụng ngôn ngữ -Năng lực sử dụng công nghệ thơng tin -Năng lực tính tốn II CHUẨN BỊ Giáo viên: Chuẩn bị ma trận xây dựng đề kiểm tra phù hợp với lực học sinh Học sinh: Ôn tập kiến thức chương III XÂY DỰNG MA TRẬN ĐỀ: Nhận biết Khái niệm chuyển động cơ, chất điểm Định nghĩa chuyển động thẳng Thông hiểu Nhận biết chất điểm Vận dụng Công thức qng đường, phương trình chuyển động Giải tốn chuyển động thẳng Chuyển động thẳng biến đổi Sự rơi tự Định nghĩa chuyển động thẳng biến đổi Công thức gia tốc, công thức vận tốc Bài toán chuyển động biến đổi đơn giản Giải tập vật rơi tự Chuyển động tròn Khái niệm chuyển động tròn Chuyển động Chuyển động thẳng Tính tương Tính tương đối đối chuyển động chuyển động Tổng câu trắc nghiệm Các đặc điểm chuyển động rơi tự do, công thức rơi tự Gia tốc hướng tâm cơng thức chuyển động tròn Cơng thức cộng vận tốc câu trắc nghiệm Tổng cộng câu trắc nghiệm câu trắc nghiệm câu trắc nghiệm, tập tự luận câu trắc nghiệm, tập tự luận câu trắc nghiệm câu trắc nghiệm câu trắc nghiệm, tự luận IV ĐỀ KIỂM TRA Câu 1: Chuyển động sau coi chuyển động rơi tự do? A Một áo rơi từ tầng cao B Một cành bị gió thổi gãy rơi xuống đất C Một viên bi xe đạp rơi từ cao D Một rụng Câu 2: Chọn câu trả lời Một vật chuyển động nhanh dần với vận tốc v = Trong giây thứ vật quãng đường l = 3m; Trong giây thứ hai vật quãng đường l2 bằng: A 9m B 6m C 3m D 12m Câu 3: Phương trình chuyển động chất điểm dọc theo trục Ox có dạng: x = + 3t (x đo m, t đo giây) Chọn đáp án đúng: A Chất điểm xuất phát từ M cách O 3m, với vận tốc 2m/s B Chất điểm xuất phát từ M cách O 2m, với vận tốc 3m/s C Chất điểm xuất phát từ O, với vận tốc 3m/s D Chất điểm xuất phát từ O, với vận tốc 2m/s Câu 4: Trong phương trình sau, phương trình biểu diễn qui luật chuyển động thẳng đều: A x = 5t2 + B v = 5t + C x = 5t + D x = 5/t + Câu 5: Một ôtô chuyển động với vận tốc 72km/h giảm tốc độ dừng lại Biết sau quãng đường 50m, vận tốc giảm nửa Gia tốc xe là: A a = -3m/s2 B a = -6m/s2 C a = 2m/s2 D a = 6m/s2 Câu 6: Vật rơi tự từ độ cao h = 80m, lấy g = 10 m/s2 Vận tốc vật chạm đất là: A 800 m/s B m/s C 40 m/s D 1600 m/s Câu 7: Một vật rơi tự từ độ cao h Biết giây cuối vật rơi quãng đường 15m Thời gian rơi vật là: (Lấy g = 10m/s2) A 2s B 2,5s C 1s D 1,5s Câu 8: Đồ thị vận tốc – thời gian chuyển động thẳng nhanh dần khơng có đặc điểm sau A Điểm bắt đầu nằm trục tung B Là đường thẳng C Có hệ số góc gia tốc a D Điểm kết thúc giao điểm với trục hoành Câu 9: Đồ thị tọa độ - thời gian chuyển động thẳng chắn có đặc điểm sau đây? A Có dạng đường cong parabol B Ln qua gốc tọa độ C Có dạng đường cong hypebol D Có dạng đồ thị đường thẳng Câu 10: Chuyển động rơi tự khơng có đặc điểm sau đây? A Có vận tốc đầu theo phương ngang B Có phương thẳng đứng C Có chiều từ xuống D Có gia tốc g Câu 11: Chọn câu trả lời đúng: Một ôtô chuyển động với vận tốc 21,6km/h tăng tốc, sau 5s đạt vận tốc 50,4km/h Gia tốc trung bình ơtơ là: A 1,6m/s2 B 1,2m/s2 C 1,4m/s2 D Một giá trị khác Câu 12: Một thuyền chuyển động thẳng ngược chiều dòng nước với vận tốc có độ lớn 6,5 km/h dòng nước Vận tốc chảy dòng nước bờ sơng có độ lớn 1,5 km/h Vận tốc thuyền bờ sông có độ lớn : A v = km/h B v = 6,7 km /h C v = km/h D v = km/h Câu 13: Hai xe chạy ngược chiều đến gặp nhau, khởi hành lúc từ hai địa điểm A B cách 120km Vận tốc xe từ A 40km/h, xe từ B 20km/h.Vị trí hai xe gặp A Cách A 240km cách B 120km B Cách A 80km cách B 40km C Cách A 60km cách B 60km D Cách A 80km cách B 200km Câu 14: Tọa độ thời gian chuyển động thẳng biến đổi liên hệ với nào? A Thời gian hàm số bậc với biến tọa độ B Tọa độ hàm số bậc biến thời gian C Tọa độ hàm số bậc với biến thời gian D Tọa độ thời gian có quan hệ tỉ lệ nghịch II TỰ LUẬN Khi ô tô chạy với vận tốc 15m/s đoạn đường thẳng người lái xe hãm phanh cho tô chạy chậm dần Sau chạy thêm 125 kể từ lúc hãm phanh vận tốc tơ 10m/s Hãy tính: a/ Gia tốc ô tô ? b/ Thời gian ô tô chạy thêm 125m (kể từ lúc hãm phanh) ? c/ Thời gian chuyển động dừng hẳn ? ... cách B 120km B Cách A 80km cách B 40km C Cách A 60km cách B 60km D Cách A 80km cách B 200km Câu 14: Tọa độ thời gian chuyển động thẳng biến đổi liên hệ với nào? A Thời gian hàm số bậc với biến
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiết 14 KIỂM TRA BÀI SỐ 1 LỚP 10 CB, Tiết 14 KIỂM TRA BÀI SỐ 1 LỚP 10 CB

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn