TC 8 sự biến đổi cấu hình

3 1 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2019, 11:00

Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ Giáo án Hóa 10 GV: Nguyễn Văn Thắng Ngày soạn: 24/ 10/ 2018 TIẾT PPCT 24: TỰ CHỌN - LUYỆN TẬP SỰ BIẾN ĐỔI TUẦN HỒN CẤU HÌNH ELECTON VÀ CÁC NGUN TỐ NHĨM A I Mục tiêu học Kiến thức - kĩ - thái độ Kiến thức: Củng cố kiến thức về: tính chất ngun tố nhóm IA, IIA, VIIA số hợp chất chúng Kỹ năng: Rèn luyện kĩ giải tập xác định tên nguyên tố hóa học Trọng tâm: Bài tập kim loại nhóm IA IIA tác dụng với nước, axit Thái độ: Say mê, hứng thú, tự chủ học tập; trung thực; yêu khoa học Định hướng lực hình thành phát triển - Năng lực giải vấn đề, lực tư duy, lực hợp tác - Năng lực sử dụng ngơn ngữ: Diễn đạt, trình bày ý kiến, nhận định thân II/ Phương pháp kĩ thuật dạy học 1/ Phương pháp dạy học: Phương pháp dạy học nhóm, dạy học giải vấn đề 2/ Các kĩ thuật dạy học - Hỏi đáp tích cực, đọc tích cực - Hoạt động nhóm nhỏ - Kĩ thuật khăn trải bàn III Chuẩn bị giáo viên học sinh Giáo viên (GV) - Soạn giáo án, phiếu học tập - Nam châm (để gắn nội dung báo cáo HS lên bảng từ) Học sinh (HS) - Ơn cũ - Bảng hoạt động nhóm, bút mực viết bảng IV Chuỗi hoạt động học Hoạt động 1: Củng cố kiến thức (8 phút) Mục tiêu - Ôn lại kiến thức học trước Phương thức tổ chức Sản phẩm Chuyển giao nhiệm vụ học tập GV nêu yêu cầu sau: - Nêu tên nguyên tố nhóm IA, IIA, VIIA - Nêu cấu hình e lớp - Nêu xu hướng chủ yếu phản ứng Báo cáo HS Đánh giá Kết hợp quan sát mức độ tích cực HS HĐ báo cáo, thảo luận, GV cộng Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ - Rèn lực sử dụng ngôn ngữ Giáo án Hóa 10 GV: Nguyễn Văn Thắng - Nêu hóa trị hợp chất - Nêu phản ứng tiêu biểu Thực nhiệm vụ học tập HS làm việc cá nhân phút Báo cáo, thảo luận: HĐ chung lớp GV mời học sinh báo cáo kết Các HS khác góp ý, phản biện GV chốt kiến thức điểm khuyến khích vào điểm miệng, 15 phút Hoạt động 2: Luyên tập (12 phút) Mục tiêu - Vận dụng kiến thức ôn tập vào tình cụ thể - Rèn lực sử dụng ngôn ngữ, hợp tác Phương thức tổ chức Chuyển giao nhiệm vụ học tập: GV phát PHT số PHIẾU HỌC TẬP SỐ Câu 1: Trong bảng tuần hồn, số thứ tự nhóm A A số hiệu nguyên tử B số lớp eletron C số eletron lớp D số khối Câu 2: Đại lượng nguyên tố biến đổi tuần hoàn theo chiều tăng điện tích hạt nhân? A Số hiệu nguyên tử B Số electron nguyên tử B Nguyên tử khối D Số eletron lớp ngồi Câu 3: Cấu hình electron lớp ngồi ngun tử ngun tố nhóm halogen A ns2 B ns2np6 C ns2np5 D ns2np3 Câu 4: Nguyên tố chu kỳ 3, nhóm IIIA có cấu hình electron nguyên tử A 1s22s22p63s23p3 B 1s22s22p63s23p1 C 1s22s22p63s23p5 D 1s22s22p63s23p2 Câu 5: Các nguyên tố khí thuộc nhóm A IIA B IA C VIIIA D VIIA Câu 6: Nguyên tử nguyên tố chu kỳ 3, nhóm VIA bảng tuần hồn có A electron lớp B electron lớp C lớp electron D 18 electron Câu 7: Trong bảng tuần hồn, nhóm A bao gờm ngun tố A s B s p C p D s d Thực nhiệm vụ học tập HS làm việc cặp đôi phút Báo cáo, thảo luận: HĐ chung lớp GV mời đại diện cặp đôi báo cáo kết Các HS khác góp ý, phản biện GV chốt kiến thức Sản phẩm 1C 2D 3C 4B 5C 6B 7B Đánh giá Kết hợp quan sát mức độ tích cực HS HĐ báo cáo, thảo luận, GV cộng điểm khuyến khích vào điểm miệng, 15 phút Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ Giáo án Hóa 10 GV: Nguyễn Văn Thắng Hoạt động 3: Luyên tập (tt) ( 23 phút) Mục tiêu - Vận dụng kiến thức ôn tập vào tình cụ thể - Rèn kĩ giải tập hóa học - Rèn lực sử dụng ngôn ngữ, hợp tác Phương thức tổ chức Sản phẩm Chuyển giao nhiệm vụ học tập: GV phát Câu Gọi R kim loại kiềm cần tìm PHT số PHIẾU HỌC TẬP SỐ Câu Cho 3,36 g kim loại kiềm tác dụng với nước dư thí có 0,48 g H2 Xác định tên kim loại Câu Cho 4,4 g hỡn hợp kim loại A, B nhóm IIA thuộc hai chu kì liên tiếp tác dụng với dd HCl dư thu 3,36 lit H2 (đktc) Xác định tên kim loại Câu a/ Cho 3,6g kim loại R thuộc nhóm IIA tác dụng với 10,65g Clo, phản ứng xảy vừa đủ Xác định kim loại R b/ Nếu cho 6g R tác dụng với HCl dư thể tích khí bay lít đkc PTHH: 2R + 2H2O → 2ROH + H2 0,48 0,24 Ta có: nH2 = 0,48/2 = 0,24 mol => MR = 3,36/0,48 = Dựa vào nhóm IA, xác định R Li Câu Gọi M cơng thức chung (trung bình) kim loại A B (MA < MM < MB) PTHH: M + 2HCl → MCl2 + H2 0,15 0,15 n Ta có: H2 = 3,36/22,4 = 0,15 mol => MM = 4,4/0,15 = 29,33 Vì A, B chu kì liên tiếp nhóm IIA nên A, B Mg (24) Ca (40) Thực nhiệm vụ học tập Câu a/ PTHH: R + Cl2 → RCl2 HS làm việc nhóm 10 phút 0,15 0,15 n Ghi kết vào bảng nhóm Ta có: Cl2 = 10,65/71 = 0,15 mol Báo cáo, thảo luận: HĐ chung lớp => MR = 3,6/0,15 = 24 (Mg) GV mời nhóm lên thuyết minh Các nhóm b/ nMg = 6/24 = 0,25 mol khác góp ý, phản biện PTHH: Mg + 2HCl → MgCl2 + H2 GV chốt kiến thức 0,25 0,25 V => H2 = 0,25.22,4 = 5,6 lít Hoạt động 4: Dặn dò (2 phút) - Bài tập nhà: Cho 4,68g kim loại kiềm tác dụng với 27,44ml H2O thu 1,344 lít hidro dung dịch X a) Xác định nguyên tử lượng kim loại kềm tên b) Tính C% chất tan dung dịch X - Nghiên cứu trước nội dung lại “Sự biến đổi tuần hồn tính chất ngun tố hóa học ” ==============HẾT=============== Đánh giá Chấm kết số nhóm để thay điểm miệng ... 2: Đại lượng nguyên tố biến đổi tuần hoàn theo chiều tăng điện tích hạt nhân? A Số hiệu nguyên tử B Số electron nguyên tử B Nguyên tử khối D Số eletron lớp ngồi Câu 3: Cấu hình electron lớp nguyên... dụng với HCl dư thể tích khí bay lít đkc PTHH: 2R + 2H2O → 2ROH + H2 0, 48 0,24 Ta có: nH2 = 0, 48/ 2 = 0,24 mol => MR = 3,36/0, 48 = Dựa vào nhóm IA, xác định R Li Câu Gọi M cơng thức chung (trung bình)... 4,68g kim loại kiềm tác dụng với 27,44ml H2O thu 1,344 lít hidro dung dịch X a) Xác định nguyên tử lượng kim loại kềm tên b) Tính C% chất tan dung dịch X - Nghiên cứu trước nội dung lại Sự biến
- Xem thêm -

Xem thêm: TC 8 sự biến đổi cấu hình, TC 8 sự biến đổi cấu hình

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn