50 thực hành hóa lớp 10

2 6 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2019, 11:00

Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ Giáo án Hóa 10 GV: Nguyễn Văn Thắng Ngày soạn: 18/ 12/ 2018 TIẾT PPCT 50: BÀI THỰC HÀNH SỐ 1: PHẢN ỨNG OXI HÓA – KHỬ I Mục tiêu học Kiến thức - kĩ - thái độ Kiến thức: Xác định mục đích, bước tiến hành, kĩ thuật thực thí nghiệm: + Phản ứng kim loại dung dịch axit, muối + Phản ứng oxi hố- khử mơi trường axit Kỹ năng: - Sử dụng dụng cụ hoá chất để tiến hành an tồn, thành cơng thí nghiệm - Quan sát tượng, giải thích viết PTHH - Viết tường trình thí nghiệm * Trọng tâm: - Phản ứng kim loại với dung dịch axit dung dịch muối - Phản ứng oxi hố- khử mơi trường axit: Thái độ: - Say mê, hứng thú, tự chủ học tập; trung thực; yêu khoa học - Tích cực, chủ động - Cẩn thận thực hành, tiếp xúc với hoá chất Định hướng lực hình thành phát triển - Năng lực giải vấn đề, lực tư duy, lực hợp tác - Năng lực thực hành thí nghiệm: tiến hành thí nghiệm, quan sát tượng, giải thích tượng - Năng lực hợp tác - Năng lực sử dụng ngơn ngữ: Diễn đạt, trình bày ý kiến, nhận định thân II/ Phương pháp kĩ thuật dạy học Phương pháp dạy học: Phương pháp dạy học nhóm III Chuẩn bị giáo viên học sinh Giáo viên: báo cáo GVTB để chuẩn bị dụng cụ, hóa chất cho nhóm, gồm - Dụng cụ: Ống nghiệm, kẹp gỗ, giá, - Hoá chất: Zn, dd H2SO4, dd CuSO4, đinh sắt, dd KMnO4 Học sinh: Học cũ, chuẩn bị trước đến lớp IV Chuỗi hoạt động học Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ Giáo án Hóa 10 GV: Nguyễn Văn Thắng Hoạt động 1: (5 phút) - GV nêu số lưu ý nội quy phòng thí nghiệm, kĩ thuật tiến hành thí nghiệm - GV phát phiếu thực hành TCM cung cấp ghi sẵn thí nghiệm cần làm, nêu số lưu ý cách tiến hành thí nghiệm, cách viết tường trình (chú ý xác định vai trò chất phản ứng) Hoạt động 2: Tiến hành thí nghiệm (37 phút) Mục tiêu Phương thức tổ chức Sản phẩm Đánh giá Chuyển giao nhiệm vụ học tập: Chia lớp thành nhóm, cử nhóm trưởng để phân Các phiếu thực - Rèn kĩ Chấm phiếu thực hành cơng nhiệm vụ, sau bàn giao dụng cụ hóa chất chuẩn bị sẵn hành hồn làm việc với nhóm tiêu chí: thái Thực nhiệm vụ học tập chỉnh hóa chất độ làm việc, kết công HS làm việc nhóm để tiến hành làm thí nghiệm 25 phút - Rèn lực việc, nề nếp, vệ sinh Cho Thống ghi kết vào phiếu thực hành làm thí điểm tổng cho nhóm, sau Báo cáo, thảo luận: HĐ nhóm (12 phút) nghiệm, hợp u cầu nhóm tự GV cho nhóm hồn thành việc giải thích tượng thí nghiệm vào phiếu thực tác để giải chia điểm cho thành hành vấn đề viên để lấy điểm hệ số Sau đó, GV thu phiếu thực hành, nhóm Hoạt động 3: Vệ sinh sau thí nghiệm (2 phút) Hoạt động 4: Dặn dò (1 phút) - Ôn lại kiến thức chương 1, ==============HẾT=============== ... động 1: (5 phút) - GV nêu số lưu ý nội quy phòng thí nghiệm, kĩ thuật tiến hành thí nghiệm - GV phát phiếu thực hành TCM cung cấp ghi sẵn thí nghiệm cần làm, nêu số lưu ý cách tiến hành thí nghiệm,... Tiến hành thí nghiệm (37 phút) Mục tiêu Phương thức tổ chức Sản phẩm Đánh giá Chuyển giao nhiệm vụ học tập: Chia lớp thành nhóm, cử nhóm trưởng để phân Các phiếu thực - Rèn kĩ Chấm phiếu thực hành. .. giải chia điểm cho thành hành vấn đề viên để lấy điểm hệ số Sau đó, GV thu phiếu thực hành, nhóm Hoạt động 3: Vệ sinh sau thí nghiệm (2 phút) Hoạt động 4: Dặn dò (1 phút) - Ôn lại kiến thức chương
- Xem thêm -

Xem thêm: 50 thực hành hóa lớp 10, 50 thực hành hóa lớp 10

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn