48 luyện tập phản ứng oxi hóa khử

4 7 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2019, 10:59

Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ Giáo án Hóa 10 GV: Nguyễn Văn Thắng Ngày soạn: 18/ 12/ 2018 TIẾT PPCT 48: LUYỆN TẬP PHẢN ỨNG OXI HÓA – KHỬ I Mục tiêu học Kiến thức - kĩ - thái độ Kiến thức: Củng cố kiến thức về: - Chất khử-chất oxi hoá, khử- oxi hoá - Phản ứng oxi hoá- khử - Phân loại phản ứng hố học vơ - lập phương trình hoá học phản ứng oxi hoá khử Kỹ năng: Rèn luyện kĩ năng: - Xác định số oxi hoá nguyên tố - Xác định chất khử- chất oxi hố - Viết q trình khử- q trình oxi hoá - Phân biệt phản ứng oxi hoá-khử phản ứng khơng phải oxi hố khử - Rèn luyện kĩ lập PTHH phản ứng oxi hoá khử * Trọng tâm: - Xác định chất khử- chất oxi hoá - Viết q trình khử- q trình oxi hố - Phân biệt phản ứng oxi hố-khử phản ứng khơng phải oxi hoá khử - Rèn luyện kĩ lập PTHH phản ứng oxi hoá khử Thái độ: Say mê, hứng thú, tự chủ học tập; trung thực; yêu khoa học Định hướng lực hình thành phát triển - Năng lực giải vấn đề, lực tư duy, lực hợp tác - Năng lực sử dụng ngôn ngữ: Diễn đạt, trình bày ý kiến, nhận định thân II/ Phương pháp kĩ thuật dạy học 1/ Phương pháp dạy học: Phương pháp dạy học nhóm, dạy học giải vấn đề 2/ Các kĩ thuật dạy học - Hỏi đáp tích cực, đọc tích cực - Hoạt động nhóm nhỏ - Kĩ thuật khăn trải bàn III Chuẩn bị giáo viên học sinh Giáo viên (GV) Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ Giáo án Hóa 10 GV: Nguyễn Văn Thắng - Soạn giáo án, phiếu học tập - Nam châm (để gắn nội dung báo cáo HS lên bảng từ) Học sinh (HS) - Ơn cũ - Bảng hoạt động nhóm, bút mực viết bảng IV Chuỗi hoạt động học Hoạt động 1: Củng cố kiến thức (7 phút) Mục tiêu Phương thức tổ chức Chuyển giao nhiệm vụ học tập - Ôn lại kiến thức GV nêu yêu cầu sau: học - Nêu định nghĩa chất chất khử, chất oxi hoá, khử, oxi hoá, phản ứng oxi hoá khử - Dựa vào số oxi hoá, phản ứng hoá học phân loại nào? trước Thực nhiệm vụ học tập - Rèn HS làm việc cá nhân phút lực sử dụng Báo cáo, thảo luận: HĐ chung lớp ngôn ngữ GV mời học sinh báo cáo kết Các HS khác góp ý, phản biện Sản phẩm Báo cáo HS sau GV chốt kiến thức Đánh giá Kết hợp quan sát mức độ tích cực HS HĐ báo cáo, thảo luận, GV cộng điểm khuyến khích vào điểm miệng, 15 phút GV chốt kiến thức Hoạt động 2: Giải tập (15 phút) Mục tiêu Phương thức tổ chức Sản phẩm - Vận dụng Chuyển giao nhiệm vụ học tập: GV phát PHT số Báo cáo HS sau kiến thức GV chốt kiến PHIẾU HỌC TẬP SỐ ôn tập vào thức tình cụ Câu 1: Trong phân tử NH4NO3 số oxi hố ngun tử nitơ thể A +1 +1 B – +6 C -3 +5 D -3 +6 - Rèn lực Câu 2: Cho chất ion sau: Zn, Cl2, FeO, Fe2O3, SO2, H2S, Fe2+, Cu2+, Ag+ Số lượng sử dụng ngôn chất ion vừa đóng vai trò chất khử, vừa đóng vai trò chất oxi hoá ngữ, hợp tác A B C D Câu 3: Trong phản ứng: Zn + CuCl2 → ZnCl2 + Cu mol Cu2+ A nhận mol electron B nhường mol electron C nhận mol electron D nhường mol electron Câu 4: Trong phản ứng HCl thể tính oxi hố? Đánh giá Kết hợp quan sát mức độ tích cực HS HĐ báo cáo, thảo luận, GV cộng điểm khuyến khích vào điểm miệng, 15 phút Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ Giáo án Hóa 10 GV: Nguyễn Văn Thắng A HCl+ AgNO3→ AgCl+ HNO3 B 2HCl + Mg→ MgCl2+ H2 C 8HCl + Fe3O4 →FeCl2 +2 FeCl3 +4H2O D 4HCl + MnO2→ MnCl2+ Cl2 + 2H2O Câu 5: Cho phản ứng hóa học: Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu Trong phản ứng xảy A khử Fe khử Cu2+ B oxi hóa Fe oxi hóa Cu2+ 2+ C oxi hóa Fe khử Cu D khử Fe oxi hóa Cu2+ Câu 6: Trong phản ứng FeSO4 + KMnO4 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + K2SO4 + MnSO4 + H2O, H2SO4 đóng vai trò A Mơi trường B chất khử C Chất oxi hóa D Vừa chất oxi hóa, vừa mơi trường Thực nhiệm vụ học tập HS làm việc cặp đôi phút Báo cáo, thảo luận: HĐ chung lớp GV mời đại diện cặp đôi báo cáo kết Các HS khác góp ý, phản biện GV chốt kiến thức Hoạt động 3: Giải tập tự luận (22 phút) Mục tiêu Phương thức tổ chức - Vận dụng Chuyển giao nhiệm vụ học kiến thức tập: GV cầu HS làm ôn tập vào tập SGK: Bài 5, 6, trang 89 – SGK tình cụ Thực nhiệm vụ học thể tập - Rèn kĩ HS làm việc nhóm 10 giải tập hóa phút Ghi kết vào bảng nhóm học - Rèn lực Báo cáo, thảo luận: HĐ chung lớp sử dụng ngôn GV mời nhóm lên thuyết ngữ, hợp tác minh Các nhóm khác góp ý, phản biện GV chốt kiến thức Sản phẩm Bài 5/89 - SGK: Số oxi hoá của: - N là: +2; +4; +5; +5; +3; -3; -3 - Cl là: -1 ; +1 ; +3 ; +5 ; +7 ; +1 -1 - Mn là: +4 ; +7 ; +6 ; +2 - Cr là: +6 ; +3 ; +3 - S là: -2 ; +4 ; +4 ; +6 ; -2 ; -1 Bài 6/89 - SGK: Xác định chất khử, chất oxi hoá, khử, oxi hoá : a) +1 +2 Cu + Ag NO3 → Cu ( NO3 )2 + Ag KH OXH +2 Sự oxi hoá : Cu → Cu + 2e +1 Sự khử : Ag + 1e → Ag Đánh giá Chấm kết số nhóm để thay điểm miệng Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ Giáo án Hóa 10 GV: Nguyễn Văn Thắng +2 b) +2 Fe+ Cu SO4 → Fe SO4 + Cu KH OXH +2 Sự oxi hoá : Fe → Fe+ 2e +2 Sự khử : Cu + 2e → Cu +1 +1 c) Na + H O → Na OH + H KH OXH +1 Sự oxi hoá : Na → Na + 1e +1 Sự khử : H + 2e → H Bài 7/89 - SGK: +5 a) −1 K Cl O3 → K Cl + O (1) +4 −2 S + O2 → S O2 (2) SO2 + NaOH → Na2SO3 + H 2O (3) Phản ứng oxi hoá khử (1) ;(2) b) +1 −2 S+ H → H S +1 −2 (1) +4 −2 H S + O → S O + H 2O +4 (2) +6 −2 S O2 + O → S O SO + H 2O → H SO4 (3) (4) Phản ứng oxi hoá khử (1) ;(2) ;(3) Hoạt động 4: Dặn dò (1 phút) - Tiếp tục ôn tập học chương ==============HẾT=============== ... Câu 5: Cho phản ứng hóa học: Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu Trong phản ứng xảy A khử Fe khử Cu2+ B oxi hóa Fe oxi hóa Cu2+ 2+ C oxi hóa Fe khử Cu D khử Fe oxi hóa Cu2+ Câu 6: Trong phản ứng FeSO4 +... giao nhiệm vụ học tập - Ôn lại kiến thức GV nêu yêu cầu sau: học - Nêu định nghĩa chất chất khử, chất oxi hoá, khử, oxi hoá, phản ứng oxi hoá khử - Dựa vào số oxi hoá, phản ứng hoá học phân loại... khác góp ý, phản biện GV chốt kiến thức Sản phẩm Bài 5/89 - SGK: Số oxi hoá của: - N là: +2; +4; +5; +5; +3; -3 ; -3 - Cl là: -1 ; +1 ; +3 ; +5 ; +7 ; +1 -1 - Mn là: +4 ; +7 ; +6 ; +2 - Cr là: +6
- Xem thêm -

Xem thêm: 48 luyện tập phản ứng oxi hóa khử, 48 luyện tập phản ứng oxi hóa khử

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn