40 luyện tập liên kết hóa học

3 3 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2019, 10:59

Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ Giáo án Hóa 10 GV: Nguyễn Văn Thắng Ngày soạn: 01/ 12/ 2018 TIẾT PPCT 40: LUYỆN TẬP LIÊN KẾT HÓA HỌC I Mục tiêu học Kiến thức - kĩ - thái độ Kiến thức: Củng cố kiến thức kiểu liên kết hoá học Kỹ năng: Rèn luyện kĩ năng: Viết CTCT, hình thành liên kết ion, xác định hóa trị số oxi hóa Trọng tâm: Phân biệt loại liên kết hình thành liên kết đó, xác định hóa trị số oxi hóa Thái độ: Say mê, hứng thú, tự chủ học tập; trung thực; yêu khoa học Định hướng lực hình thành phát triển - Năng lực giải vấn đề, lực tư duy, lực hợp tác - Năng lực sử dụng ngôn ngữ: Diễn đạt, trình bày ý kiến, nhận định thân II/ Phương pháp kĩ thuật dạy học 1/ Phương pháp dạy học: Phương pháp dạy học nhóm, dạy học giải vấn đề 2/ Các kĩ thuật dạy học - Hỏi đáp tích cực, đọc tích cực - Hoạt động nhóm nhỏ - Kĩ thuật khăn trải bàn III Chuẩn bị giáo viên học sinh Giáo viên (GV) - Soạn giáo án, phiếu học tập - Nam châm (để gắn nội dung báo cáo HS lên bảng từ) Học sinh (HS) - Ôn cũ - Bảng hoạt động nhóm, bút mực viết bảng IV Chuỗi hoạt động học Hoạt động 1: Củng cố kiến thức (7 phút) Mục tiêu Phương thức tổ chức Chuyển giao nhiệm vụ học tập - Ôn lại kiến thức GV nêu yêu cầu sau: học Nêu tạo thành ion, liên kết ion, liên kết cộng hoá trị có cực, khơng cực, quan hệ hiệu độ âm điện liên kết hoá học trước Thực nhiệm vụ học tập Sản phẩm Báo cáo HS Đánh giá Kết hợp quan sát mức độ tích cực HS HĐ báo cáo, thảo luận, GV cộng Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ - Rèn lực sử dụng ngôn ngữ Giáo án Hóa 10 GV: Nguyễn Văn Thắng HS làm việc cá nhân phút Báo cáo, thảo luận: HĐ chung lớp GV mời học sinh báo cáo kết Các HS khác góp ý, phản biện GV chốt kiến thức Hoạt động 2: Giải tập (15 phút) Mục tiêu Phương thức tổ chức - Vận dụng Chuyển giao nhiệm vụ học tập: GV phát PHT Câu 1: kiến thức số ôn tập vào PHIẾU HỌC TẬP SỐ tình cụ thể - Rèn lực Câu 1: Xác định số e, số p, số n nguyên tử ion sau: sử dụng ngôn 32 − 17 − 35 − 26 + 40 + 16 S ; O ; 17 Cl ; 26 Fe ; 18 Ar; H ngữ, hợp tác Câu 2: Viết tạo thành ion nguyên tử: 16 S ; O; 17 Cl ; 20 Ca; 19 K ; 13 Al Thực nhiệm vụ học tập HS làm việc cặp đôi phút Báo cáo, thảo luận: HĐ chung lớp GV mời đại diện cặp đơi báo cáo kết Các HS khác góp ý, phản biện GV chốt kiến thức điểm khuyến khích vào điểm miệng, 15 phút Sản phẩm Ntử/Ion 32 − 16 S Số e 18 O 2− 10 17 Ar 18 Cl − 18 Fe3+ 23 H+ 40 18 35 17 56 26 Đánh giá Kết hợp quan sát mức độ tích cực HS HĐ báo cáo, thảo luận, GV cộng điểm khuyến khích vào điểm miệng, 15 phút Câu 2: S + 2e → S 2− ; O + 2e → O 2− Cl + 1e → Cl − ; Ca → Ca 2+ + 2e K → K + + 1e ; Al → Al 3+ + 3e Hoạt động 3: Giải tập tự luận (22 phút) Mục tiêu Phương thức tổ chức - Vận dụng kiến Chuyển giao nhiệm vụ học tập: GV phát PHT số thức ôn tập vào PHIẾU HỌC TẬP SỐ tình cụ thể Sản phẩm Sản phẩm nhóm sau GV chốt kiến - Rèn kĩ giải Câu 1: Cho hợp chất: HBr; Cl2; NH3; NaBr; K2O Xác định loại liên kết có phân tử thức tập hóa học Đánh giá Chấm kết số nhóm để thay điểm Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ - Rèn lực sử dụng ngơn ngữ, hợp tác Giáo án Hóa 10 GV: Nguyễn Văn Thắng biểu diễn hình thành liên kết Câu 2: Dựa vào hiệu độ âm điện nguyên tố, cho biết loại liên kết chất sau đây: AlCl3, CaCl2, CaS, Al2S3 Thực nhiệm vụ học tập HS làm việc nhóm 10 phút Ghi kết vào bảng nhóm Báo cáo, thảo luận: HĐ chung lớp GV mời nhóm lên thuyết minh Các nhóm khác góp ý, phản biện GV chốt kiến thức Hoạt động 4: Dặn dò (1 phút) - Tiếp tục ôn tập học chương ==============HẾT=============== miệng ... Hoạt động 2: Giải tập (15 phút) Mục tiêu Phương thức tổ chức - Vận dụng Chuyển giao nhiệm vụ học tập: GV phát PHT Câu 1: kiến thức số ôn tập vào PHIẾU HỌC TẬP SỐ tình cụ thể - Rèn lực Câu 1: Xác... chốt kiến - Rèn kĩ giải Câu 1: Cho hợp chất: HBr; Cl2; NH3; NaBr; K2O Xác định loại liên kết có phân tử thức tập hóa học Đánh giá Chấm kết số nhóm để thay điểm Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ - Rèn lực... 3+ + 3e Hoạt động 3: Giải tập tự luận (22 phút) Mục tiêu Phương thức tổ chức - Vận dụng kiến Chuyển giao nhiệm vụ học tập: GV phát PHT số thức ôn tập vào PHIẾU HỌC TẬP SỐ tình cụ thể Sản phẩm
- Xem thêm -

Xem thêm: 40 luyện tập liên kết hóa học, 40 luyện tập liên kết hóa học

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn