38 hóa trị và số oxi hóa

5 1 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2019, 10:59

Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ Giáo án Hóa 10 GV: Nguyễn Văn Thắng Ngày soạn: 23/11/2018 Tiết PPCT 38: HÓA TRỊ VÀ SỐ OXI HÓA I Mục tiêu học Kiến thức, kỹ năng, thái độ Kiến thức: Nêu được: - Điện hố trị, cộng hóa trị ngun tố hợp chất - Số oxi hoá nguyên tố phân tử đơn chất hợp chất Những quy tắc xác định số oxi hoá nguyên tố Kĩ năng: Xác định điện hoá trị, cộng hóa trị, số oxi hố ngun tố số phân tử đơn chất hợp chất cụ thể * Trọng tâm - Điện hố trị, cộng hóa trị nguyên tố hợp chất - Số oxi hoá nguyên tố Thái độ: - Say mê, hứng thú, tự chủ học tập; trung thực - Nghiêm túc nghiên cứu học tập - Tinh thần trách nhiệm cao việc hoạt động nhóm, phát huy khả để đưa hoạt động nhóm đạt kết cao Định hướng lực hình thành phát triển - Năng lực giải vấn đề, lực tư duy, lực hợp tác (trong hoạt động nhóm) - Năng lực sử dụng ngơn ngữ: Diễn đạt, trình bày ý kiến, nhận định thân - Năng lực tính tốn qua việc giải tập hóa học có bối cảnh thực tiễn II Phương pháp kĩ thuật dạy học Phương pháp dạy học: Phương pháp dạy học nhóm, dạy học giải vấn đề vấn đề Các kĩ thuật dạy học - Hỏi đáp tích cực - Khăn trải bàn - Nhóm nhỏ III Chuẩn bị giáo viên học sinh Giáo viên (GV) - Làm slide trình chiếu, giáo án - Phiếu học tập Học sinh (HS) - Học cũ - Bảng hoạt động nhóm - Bút mực viết bảng IV Chuỗi hoạt động học Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ Giáo án Hóa 10 A Hoạt động trải nghiệm, kết nối (6 phút) Mục tiêu Phương thức tổ chức - Huy động Chuyển giao nhiệm vụ học tập kiến thức HĐ nhóm: Sử dụng kĩ thuật khăn trải bàn để hoàn thành nội dung học phiếu học tập số HS, tạo - GV chia lớp thành nhóm nhu cầu tiếp - GV yêu cầu nhóm hồn thành phiếu học tập số tục tìm hiểu Phiếu học tập số kiến thức Dựa vào kiến thức hóa trị học lớp 8, em xác định hóa trị nguyên tố hợp chất sau - Tìm hiểu H2O, CH4, MgO, CaCl2 Trong hợp chất hợp chất hợp chất cộng hóa trị, kiến thức hợp chất hợp chất ion? thơng qua Hóa trị ngun tố hợp chất cộng hóa trị hợp chất ion việc làm ví có khác khơng? Nếu có khác nào? dụ Thực nhiệm vụ học tập - Rènnăng - Các nhóm phân công nhiệm vụ cho thành viên: tiến hành làm lực hợp tác ví dụ, quan sát thống để ghi lại kết vào bảng phụ, viết lực ý kiến vào giấy kẹp chung với bảng phụ sử dụng Báo cáo, thảo luận ngôn ngữ: HĐ chung lớp: Diễn đạt, - GV mời nhóm báo cáo kết quả, nhóm khác góp ý, bổ sung trình bày ý Vì hoạt động trải nghiệm kết nối để tạo mâu thuẫn nhận thức nên kiến, nhận định giáo viên khơng chốt kiến thức Muốn hồn thành đầy đủ nhiệm vụ giao HS phải nghiên cứu học thân - GV chuyển sang hoạt động tiếp theo: HĐ hình thành kiến thức + Dự kiến số khó khăn, vướng mắc HS giải pháp hỗ trợ: số HS bị kiến thức hóa trị nên khơng làm ví dụ, GV hướng dẫn chi tiết giúp HS giữ bình tĩnh lấy lại kiến thức GV: Nguyễn Văn Thắng Sản phẩm - HS ôn lại kiến thức - HS phát triển kỹ - Mâu thuẫn nhận thức HS khơng giải thích khác hóa trị hợp chất ion hợp chất cộng hóa trị Đánh giá + Qua quan sát: Trong trình hoạt động nhóm GV quan sát tất nhóm, kịp thời phát khó khăn, vướng mắc HS, đặc biệt phát HS bị kiến thức phần hóa trị có giải pháp hỗ trợ hợp lí + Qua báo cáo nhóm góp ý, bổ sung nhóm khác, GV biết HS có kiến thức nào, kiến thức cần phải điều chỉnh, bổ sung hoạt động B Hoạt động hình thành kiến thức Hoạt động 1: Hóa trị hợp chất ion (7 phút) Mục tiêu Phương thức tổ chức Sản phẩm Đánh giá - Nêu khái Chuyển giao nhiệm vụ học tập Khái niệm: + Thông niệm điện hóa trị - HĐ nhóm: GV yêu cầu nhóm thảo luận để hồn thành u cầu Trong hợp chất ion, hóa trị qua quan Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ - Xác định điện hóa trị nguyên tố hợp chất ion - Xác định điện hóa trị thường gặp nguyên tố nhóm IA, IIA, IIIA, VIA, VIIA - Rèn lực hợp tác lực sử dụng ngơn ngữ: Diễn đạt, trình bày ý kiến, nhận định thân Giáo án Hóa 10 GV: Nguyễn Văn Thắng phiếu học tập số nguyên tố điện tích ion gọi điện hóa trị ngun tố Ví dụ: 1/ Điện hóa trị gì? - Trong NaCl, Na có điện hóa trị 2/ Xác định điện hóa trị nguyên tố hợp chất NaCl, MgO, AlF 1+, Cl có điện hóa trị 1- 3/ Trong hợp chất, nguyên tố nhóm IA, IIA, IIIA thường có điện hóa trị - Trong MgO, Mg có điện hóa trị bao nhiêu? Vì sao? 2+, O có điện hóa trị 2- 4/ Trong hợp chất, nguyên tố nhóm VIIA, VIA thường có điện hóa trị * Lưu ý: bao nhiêu? Vì sao? - Các nguyên tố nhóm IA, IIA, Thực nhiệm vụ học tập - Các nhóm phân cơng nhiệm vụ cho thành viên: tiến hành làm IIIA có xu hướng 1, 2, electron nên có điện hóa trị ví dụ, quan sát thống để ghi lại kết vào phiếu học tập 1+, 2+, 3+ Báo cáo, thảo luận - Các nguyên tố nhóm VIIA, - HĐ chung lớp: GV mời nhóm báo cáo kết (mỗi nhóm nội VIA có xu hướng nhận 1, dung), nhóm khác góp ý, bổ sung, phản biện GV chốt lại kiến thức electron nên có điện hóa trị 1-, 2- Phiếu học tập số (Phiếu dùng để ghi nội dung học thay cho vở) Hoạt động 2: Hóa trị hợp chất cộng hóa trị (5 phút) Mục tiêu Phương thức tổ chức - Nêu khái Chuyển giao nhiệm vụ học tập niệm cộng hóa trị - HĐ nhóm: GV yêu cầu nhóm thảo luận để hoàn - Xác định thành yêu cầu phiếu học tập số Phiếu học tập số cộng hóa trị (Phiếu dùng để ghi nội dung học thay cho vở) nguyên tố hợp chất 1/ Cộng hóa trị gì? cộng hóa trị 2/ Xác định cộng hóa trị nguyên tố hợp chất - Rèn lực H2O, NH3, CH4 hợp tác Thực nhiệm vụ học tập lực sử dụng ngôn - Các nhóm phân cơng nhiệm vụ cho thành viên: tiến ngữ: Diễn đạt, hành làm ví dụ, quan sát thống để ghi lại kết trình bày ý kiến, vào phiếu học tập nhận định Báo cáo, thảo luận thân - HĐ chung lớp: GV mời nhóm báo cáo kết nhóm khác góp ý, bổ sung, phản biện GV chốt lại kiến Sản phẩm Khái niệm: theo SGK Ví dụ: - Trong cơng thức cấu tạo H2O, H-O-H, nguyên tử O có liên kết cộng hóa trị, nguyên tố O có cộng hóa trị 2; nguyên tử H có liên kết cộng hóa trị, nguyên tố H có cộng hóa trị - Trong NH3 N có cộng hóa trị 3, H có cộng hóa trị - Trong phân tử CH4, nguyên tố C có cộng hóa trị 4, H có cộng hóa trị * Lưu ý: Muốn xác định cộng hóa trị nguyên tố ta cần viết CTCT sát mức độ hiệu tham gia vào hoạt động học sinh + Thông qua HĐ chung lớp, GV hướng dẫn HS thực yêu cầu điều chỉnh Đánh giá + Thông qua quan sát mức độ hiệu tham gia vào hoạt động học sinh + Thông qua HĐ chung lớp, GV hướng dẫn HS thực Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ Giáo án Hóa 10 GV: Nguyễn Văn Thắng thức yêu cầu điều chỉnh Hoạt động 3: Số oxi hóa (15 phút) Mục tiêu Phương thức tổ chức - Nêu Chuyển giao nhiệm vụ học tập quy tắc số oxi - GV thông báo để thuận lợi cho việc nghiên cứu phản ứng oxi hóa – khử, người ta hóa dùng số oxi hóa - Hiểu - HĐ nhóm: Sử dụng kĩ thuật khăn trải bàn để hoàn thành nội dung phiếu quy tắc số oxi học tập số Phiếu học tập số hóa (Phiếu dùng để ghi nội dung học thay cho vở) - Vận dụng quy tắc để xác định số oxi hóa Hồn thành u cầu sau: nguyên 1/ a Nêu nội dung quy tắc b Xác định số oxi hóa đơn chất: Cu, S, O2, N2, H2 tố 2/ a Nêu nội dung quy tắc - Rèn lực b Xác định số oxi hóa nguyên tố H O hợp chất NaH, NH 3, H2S, OF2, hợp tác, lực SO2 vận dụng kiến 3/ a Nêu nội dung quy tắc thức hóa học, b Áp dụng nội dung quy tắc với phân tử HCl, H 2O, HNO3, Al2O3 lực sử dụng 4/ a Nêu nội dung quy tắc b Áp dụng nội dung quy tắc cho ion Na+, Cl, Ca2+, SO42-, CO32- ngơn ngữ: Diễn đạt, trình bày ý Thực nhiệm vụ học tập kiến, nhận định - Các nhóm phân cơng nhiệm vụ cho thành viên: tiến hành làm ví dụ, quan sát thống để ghi lại kết vào phiếu học tập thân Báo cáo, thảo luận - HĐ chung lớp: GV mời nhóm treo kết lên bảng với yêu cầu PHT, GV mời nhóm trình bày ý ý phiếu học tập, nhóm khác tham gia phản biện GV chốt lại kiến thức * Dự kiến số khó khăn: HS khơng xác định số oxi hóa nguyên tố ion SO42-, CO32- C Hoạt động luyện tập (7 phút) Mục tiêu Phương thức tổ chức - Củng cố, khắc Chuyển giao nhiệm vụ học tập Kết Số oxi hóa 1/ Quy tắc 1: theo SGK Ví dụ: số oxi hóa ngun tố Cu, S, O, N, H đơn chất Cu, S, O2, N2, H2 không 2/ Quy tắc 2: theo SGK 3/ Quy tắc 3: theo SGK 4/ Quy tắc 4: theo SGK Ví dụ: Xác định số oxi hóa nguyên tố H O hợp chất NaH, NH3, H2S, OF2, SO2 Trong NaH, H có số oxi hóa -1 Trong NH3 H2S, H có số oxi hóa +1 Trong OF2, O có số oxi hóa +1 Trong SO2, O có số oxi hóa -2 * Lưu ý: Quy tắc ghi số oxi hóa Sản phẩm Kết trả Đánh giá + Thông qua quan sát mức độ hiệu tham gia vào hoạt động HS + Thông qua HĐ chung lớp, GV hướng dẫn HS thực yêu cầu điều chỉnh Đánh giá + GV quan sát Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ sâu kiến thức học - Tiếp tục phát triển lực: tính tốn, sáng tạo - Vận dụng quy tắc để xác định số oxi hóa nguyên tố - Nội dung HĐ: hoàn thành câu hỏi/bài tập phiếu học tập Giáo án Hóa 10 - Trên sở nhóm, GV lại yêu cầu nhóm lại tiếp tục hoạt động cặp đôi để giải lời câu yêu cầu đưa phiếu học tập số GV quan sát giúp HS tháo gỡ hỏi/bài tập khó khăn mắc phải phiếu Phiếu học tập số học tập Câu Số oxi hóa nguyên tố C đơn chất C A B +2 C +4 D -4 Câu Số oxi hóa Brom phân tử Br2 A B +1 C +3 D -1 Câu Số oxi hóa nguyên tố S phân tử H2S A B -1 C +2 D -2 Câu Số oxi hóa nguyên tố P phân tử H3PO4 A B -3 C +5 D +3 Câu Số oxi hóa nguyên tố S ion HSO4- A B -2 C +4 D +6 Câu Dãy sau xếp theo chiều tăng dần số oxi hóa nguyên tố Nito? A NH3, Na3N, NO2, HNO2 B AlN, NO, NO2, HNO3 C NO, N2O, HNO2, HNO3 D NH3, NO2, N2O3, HNO3 Thực nhiệm vụ học tập - Các nhóm phân cơng nhiệm vụ cho thành viên: tiến hành làm ví dụ, quan sát thống để ghi lại kết vào phiếu học tập Báo cáo, thảo luận - HĐ chung lớp: GV mời HS (mỗi nhóm HS) lên bảng trình bày kết quả/bài giải Cả lớp góp ý, bổ sung GV tổng hợp nội dung trình bày kết luận chung - GV sử dụng tập phù hợp với đối tượng HS, có mang tính thực tế, có mở rộng u cầu HS vận dụng kiến thức để tìm hiểu giải vấn đề ==============HẾT=============== GV: Nguyễn Văn Thắng đánh giá hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm HS Giúp HS tìm hướng giải khó khăn trình hoạt động + GV thu hồi số trình bày HS phiếu học tập để đánh giá nhận xét chung + GV hướng dẫn HS tổng hợp, điều chỉnh kiến thức để hoàn thiện nội dung học + Ghi điểm cho nhóm hoạt động tốt ... H2S, OF2, SO2 Trong NaH, H có số oxi hóa -1 Trong NH3 H2S, H có số oxi hóa +1 Trong OF2, O có số oxi hóa +1 Trong SO2, O có số oxi hóa -2 * Lưu ý: Quy tắc ghi số oxi hóa Sản phẩm Kết trả Đánh giá... H-O-H, nguyên tử O có liên kết cộng hóa trị, nguyên tố O có cộng hóa trị 2; nguyên tử H có liên kết cộng hóa trị, nguyên tố H có cộng hóa trị - Trong NH3 N có cộng hóa trị 3, H có cộng hóa trị. .. Br2 A B +1 C +3 D -1 Câu Số oxi hóa nguyên tố S phân tử H2S A B -1 C +2 D -2 Câu Số oxi hóa nguyên tố P phân tử H3PO4 A B -3 C +5 D +3 Câu Số oxi hóa nguyên tố S ion HSO 4- A B -2 C +4 D +6 Câu
- Xem thêm -

Xem thêm: 38 hóa trị và số oxi hóa, 38 hóa trị và số oxi hóa

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn